email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Impozitul pe mijloacele de transport

impozitmijloc de transport

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Acest impozit se stabileste pe baza declaratiilor fiscale depuse la serviciile de specialitate pe raza carora se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, al contribuabililor, in functie de felul mijlocului de transport, astfel:

  • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane fizice/juridice“ – model 2006 ITL – 005;
  • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa – persoane fizice/juridice“ – model 2006 ITL – 006;
  • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele
    de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone – persoane fizice/juridice“ – model 2006 ITL – 007.

La declaratiile fiscale anexati si urmatoarele documente:
â—Ź fotocopie de pe cartea de identitate a vehiculului;
â—Ź fotocopie certificata „pentru conformitate cu originalul“ de pe contractul de vanzare-cumparare, sub semnatura privata sau de pe contractul de leasing financiar, dupa caz;
â—Ź fotocopie certificata de pe alte documente care atesta dobandirea, cum sunt: factura, contractul de schimb, actul notarial (de donatie, certificatul de mostenitor etc.), hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si orice alte documente similare.

Prin punct de lucru se intelege un centru de activitate din structura unui comerciant cu personalitate juridica, cu mini- mum 5 angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, care are un caracter permanent sau fix, cum ar fi:
un birou, un sediu secundar, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale si altele asemenea.


Depuneti declaratiile fiscale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data la care au intervenit schimbari referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situatii care conduc la modificarea cuantumului impozitului (de exemplu, inlocuirea motorului unui mijloc de transport auto cu un motor nou, cu o capacitate cilindrica diferita de cea declarata initial).

Depuneti declaratia fiscala chiar daca beneficiati de reducere sau scutire de la plata impozitului pe! mijloacele de transport.

Exemplu

Plata si obligatiile platitorilor

1. Domnul Butuceanu Vasile este o persoana cu handicap locomotor. Pentru a se putea deplasa, achizitioneaza in luna februarie 2007 un autoturism adaptat special handicapului sau.

Chiar daca nu datoreaza impozit pentru acest autoturism, domnul Butuceanu este obligat sa depuna declaratia fiscala – model 2006 ITL 005, in termen de 30 de zile de la data dobandirii.

2. Societatea comerciala AGROROM S.A. are sediul in municipiul Buzau si isi desfasoara activitatea de morarit la moara situata in comuna Tintesti din acelasi judet.

Societatea are opt angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata, din care sase lucreaza la moara si doi sunt functionari care lucreaza la sediul firmei.

In patrimoniul societatii sunt inregistrate trei mijloace de transport auto, din care un autoturism folosit la sediu de administratorul societatii si doua autocamioane de transport marfa folosite la moara.

Intrucat moara este considerata punct de lucru, S.C. AGROROM S.A. are inregistrate autovehiculele si plateste impozitul aferent, astfel:
– autoturismul este inregistrat la compartimentul de specialitate din municipiul Buzau unde este situat sediul societatii;
– autocamioanele de transport marfa la compartimentul de specialitate din comuna Tintesti, unde este situat punctul de lucru al societatii.

Mijloacele de transport se impun incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit, pe numele noului proprietar, proportional cu perioada de timp ramasa pana la sfarsitul anului.

Data dobandirii este:

â—Ź pentru mijloacele de transport dobandite in tara, aceasta data este data inscrisa in documentele care atesta transferul dreptului de proprietate;
â—Ź pentru mijloacele de transport dobandite in strainatate, data dobandirii se considera data emiterii de catre autoritatile vamale romane a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza (declaratie vamala de import, declaratie vamala de tranzit, chitanta vamala s.a.).

Mijloacele de transport se scad de la impunere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost instrainate, radiate sau scoase din functiune, si anume:

  • Instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre
    urmatoarele cai:

- transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin
oricare dintre modalitatile prevazute de lege;

- furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la
autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de
drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu mai poate fi recuperat.

  • Mijloacele de transport radiate sunt mijloacele de transport scoase din functiune si corespund mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piesa lipsa, fiind improprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create.

Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice, scaderea de la plata impozitului pe mijloacele de
transport se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind
autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile ulterioare.

In lipsa documentului prevazut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport cu care figureaza inregistrat in evidentele
compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobandit acel mijloc de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se da scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

Ca proprietari de mijloace de transport sunteti obligat sa depuneti „Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport“ – model ITL – 008, in termen de 30 de zile de la data instrainarii, radierii, scoaterii din functiune sau schimbarii domiciliului/sediului punctului de lucru al proprietarului.

In aceasta ultima situatie, veti depune declaratia pentru scoaterea din evidenta numai
la compartimentul de specialitate de la vechiul domiciliu/sediu/punct de lucru, in care veti mentiona data mutarii si noua adresa. In baza acestei declaratii, compartimentul de specialitate de la vechiul domiciliu sau sediu va transmite dosarul impunerii, in termen
de 15 zile, compartimentului de specialitate de la noul domiciliu sau sediu.

Impozitul pe mijloacele de transport este anual si se plateste in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv ale fiecarui an fiscal.

Daca datorati catre acelasi buget local, un impozit anual de pana la 50 lei inclusiv, plata impozitului anual se face integral pana la data de 31 martie. Suma de 50 lei se refera la impozitul anual cumulat, in cazul in care detineti mai multe mijloace de transport inregistrate in raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale.

Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a anului fiscal respectiv, a impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren datorate pentru intregul an, consiliile locale pot acorda o bonificatie de pana la 10%. De regula, bonificatia este acordata persoanelor fizice, dar modificarile aduse Codului fiscal prin Legea nr. 343/2006 permit consiilor locale sa acorde bonificatie si persoanelor juridice.

In cazul in care detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, acestia au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, persoanele straine detinatoare au obligatia sa achite integral impozitul pe mijloacele de transport pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
– in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
– in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data
de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

Exemplu

1 Fundatia CONCORDIA are in proprietate un autoturism RENAULT pentru care taxa anuala este de 56 lei.

In data de 25 mai 2007 isi schimba sediul din sectorul 6 in sectorul 2 al Capitalei. Impozitul pe mijloacele de transport datorat fiecarui buget local va fi:
– la Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 6, pentru perioada ianuarie – mai 2007: 56 lei : 12 luni = 4.67 lei/luna, rotunjit prin adaos 5 lei/luna,
5 lei/luna x 5 luni = 25 lei;
– la Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 2, pentru perioada iunie – decembrie 2007: 5 lei/luna x 7 luni = 35 lei.

2. Domnul Matei George a dobandit un mijloc de transport in luna februarie.

Impozitul anual pentru acest mijloc de transport este de 150 lei. In data de 4 aprilie, autoturismul este furat si este gasit de organele de politie si inapoiat proprietarului
in data de 25 iunie.

In data de 15 noiembrie, autoturismul este vandut unei alte persoane.

Obligatiile declarative ale domnului Matei sunt:
– sa depuna in termen de 30 de zile de la dobandire declaratia fiscala model 2006 ITL – 005, insotita de fotocopia cartii de identitate a masinii si a facturii de achizitie;
– sa depuna pana la data de 4 mai declaratia de scoatere din evidenta model ITL – 008, insotita de adeverinta eliberata de organele de politie;
– sa depuna o noua declaratie de impunere model 2006 ITL – 005, pana in data de 25 iulie, insotita de documentul care atesta restituirea autoturismului de catre organele de politie;
– sa depuna pana la 15 decembrie o noua declaratie de scoatere din evidenta model ITL – 008, insotita de fotocopia contractului de vanzare-cumparare, sub semnatura privata.

Impozitul pe mijloacele de transport datorat de domnul Matei George pentru acest autoturism se determina astfel:
– se calculeaza impozitul lunar: 150 lei : 12 luni = 12,50 lei/luna, rotunjit prin adaos 13 lei/luna
– se determina numarul de luni pentru care se datoreaza taxa: martie, aprilie, iulie, august, septembrie, octombrie si noiembrie âžś 7 luni.
– se calculeaza taxa aferenta: 13 lei/luna x 7 luni = 91 lei.

Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijocului
de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor
fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea acestor prevederi legale sunt nule de drept.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozitmijloc de transport

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 10 Ianuarie 2008


Votati articolul "Impozitul pe mijloacele de transport":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Modificare destinatie cladire construita

Intrebare: Firma a construit (2013-2014 ) o casa pt sediu si activitatile ei: a socotit-o investitie in curs - deci nu a afectat cheltuielile si a dedus integral TVA . Intrucit situatia firmei s-a modificat se considera ca investitia facuta nu ii mai foloseste si doreste sa vinda respectiva casa pt a recupera cel putin sumele cheltuite (nu a amortizat nimic intrucit abia acum se termina constructia).
Va rog tratament contabil si fiscal din pct de vedere impozit si TVA

Va multumesc anticipat
Cu stima

Raspuns: In cazul in care societatea dvs. detine cladirea in care isi are sediul, aceasta va suporta...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 10 Ianuarie 2008 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 - 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X