email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Impozitul pe mijloacele de transport

impozitmijloc de transport

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Acest impozit se stabileste pe baza declaratiilor fiscale depuse la serviciile de specialitate pe raza carora se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, al contribuabililor, in functie de felul mijlocului de transport, astfel:

 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane fizice/juridice“ – model 2006 ITL – 005;
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa – persoane fizice/juridice“ – model 2006 ITL – 006;
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele
  de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone – persoane fizice/juridice“ – model 2006 ITL – 007.

La declaratiile fiscale anexati si urmatoarele documente:
â—Ź fotocopie de pe cartea de identitate a vehiculului;
â—Ź fotocopie certificata „pentru conformitate cu originalul“ de pe contractul de vanzare-cumparare, sub semnatura privata sau de pe contractul de leasing financiar, dupa caz;
â—Ź fotocopie certificata de pe alte documente care atesta dobandirea, cum sunt: factura, contractul de schimb, actul notarial (de donatie, certificatul de mostenitor etc.), hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si orice alte documente similare.

Prin punct de lucru se intelege un centru de activitate din structura unui comerciant cu personalitate juridica, cu mini- mum 5 angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, care are un caracter permanent sau fix, cum ar fi:
un birou, un sediu secundar, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale si altele asemenea.


Depuneti declaratiile fiscale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data la care au intervenit schimbari referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situatii care conduc la modificarea cuantumului impozitului (de exemplu, inlocuirea motorului unui mijloc de transport auto cu un motor nou, cu o capacitate cilindrica diferita de cea declarata initial).

Depuneti declaratia fiscala chiar daca beneficiati de reducere sau scutire de la plata impozitului pe! mijloacele de transport.

Exemplu

Plata si obligatiile platitorilor

1. Domnul Butuceanu Vasile este o persoana cu handicap locomotor. Pentru a se putea deplasa, achizitioneaza in luna februarie 2007 un autoturism adaptat special handicapului sau.

Chiar daca nu datoreaza impozit pentru acest autoturism, domnul Butuceanu este obligat sa depuna declaratia fiscala – model 2006 ITL 005, in termen de 30 de zile de la data dobandirii.

2. Societatea comerciala AGROROM S.A. are sediul in municipiul Buzau si isi desfasoara activitatea de morarit la moara situata in comuna Tintesti din acelasi judet.

Societatea are opt angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata, din care sase lucreaza la moara si doi sunt functionari care lucreaza la sediul firmei.

In patrimoniul societatii sunt inregistrate trei mijloace de transport auto, din care un autoturism folosit la sediu de administratorul societatii si doua autocamioane de transport marfa folosite la moara.

Intrucat moara este considerata punct de lucru, S.C. AGROROM S.A. are inregistrate autovehiculele si plateste impozitul aferent, astfel:
– autoturismul este inregistrat la compartimentul de specialitate din municipiul Buzau unde este situat sediul societatii;
– autocamioanele de transport marfa la compartimentul de specialitate din comuna Tintesti, unde este situat punctul de lucru al societatii.

Mijloacele de transport se impun incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit, pe numele noului proprietar, proportional cu perioada de timp ramasa pana la sfarsitul anului.

Data dobandirii este:

â—Ź pentru mijloacele de transport dobandite in tara, aceasta data este data inscrisa in documentele care atesta transferul dreptului de proprietate;
â—Ź pentru mijloacele de transport dobandite in strainatate, data dobandirii se considera data emiterii de catre autoritatile vamale romane a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza (declaratie vamala de import, declaratie vamala de tranzit, chitanta vamala s.a.).

Mijloacele de transport se scad de la impunere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost instrainate, radiate sau scoase din functiune, si anume:

 • Instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre
  urmatoarele cai:

- transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin
oricare dintre modalitatile prevazute de lege;

- furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la
autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de
drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu mai poate fi recuperat.

 • Mijloacele de transport radiate sunt mijloacele de transport scoase din functiune si corespund mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piesa lipsa, fiind improprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create.

Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice, scaderea de la plata impozitului pe mijloacele de
transport se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind
autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile ulterioare.

In lipsa documentului prevazut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport cu care figureaza inregistrat in evidentele
compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobandit acel mijloc de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se da scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

Ca proprietari de mijloace de transport sunteti obligat sa depuneti „Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport“ – model ITL – 008, in termen de 30 de zile de la data instrainarii, radierii, scoaterii din functiune sau schimbarii domiciliului/sediului punctului de lucru al proprietarului.

In aceasta ultima situatie, veti depune declaratia pentru scoaterea din evidenta numai
la compartimentul de specialitate de la vechiul domiciliu/sediu/punct de lucru, in care veti mentiona data mutarii si noua adresa. In baza acestei declaratii, compartimentul de specialitate de la vechiul domiciliu sau sediu va transmite dosarul impunerii, in termen
de 15 zile, compartimentului de specialitate de la noul domiciliu sau sediu.

Impozitul pe mijloacele de transport este anual si se plateste in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv ale fiecarui an fiscal.

Daca datorati catre acelasi buget local, un impozit anual de pana la 50 lei inclusiv, plata impozitului anual se face integral pana la data de 31 martie. Suma de 50 lei se refera la impozitul anual cumulat, in cazul in care detineti mai multe mijloace de transport inregistrate in raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale.

Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a anului fiscal respectiv, a impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren datorate pentru intregul an, consiliile locale pot acorda o bonificatie de pana la 10%. De regula, bonificatia este acordata persoanelor fizice, dar modificarile aduse Codului fiscal prin Legea nr. 343/2006 permit consiilor locale sa acorde bonificatie si persoanelor juridice.

In cazul in care detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, acestia au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, persoanele straine detinatoare au obligatia sa achite integral impozitul pe mijloacele de transport pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
– in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
– in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data
de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

Exemplu

1 Fundatia CONCORDIA are in proprietate un autoturism RENAULT pentru care taxa anuala este de 56 lei.

In data de 25 mai 2007 isi schimba sediul din sectorul 6 in sectorul 2 al Capitalei. Impozitul pe mijloacele de transport datorat fiecarui buget local va fi:
– la Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 6, pentru perioada ianuarie – mai 2007: 56 lei : 12 luni = 4.67 lei/luna, rotunjit prin adaos 5 lei/luna,
5 lei/luna x 5 luni = 25 lei;
– la Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 2, pentru perioada iunie – decembrie 2007: 5 lei/luna x 7 luni = 35 lei.

2. Domnul Matei George a dobandit un mijloc de transport in luna februarie.

Impozitul anual pentru acest mijloc de transport este de 150 lei. In data de 4 aprilie, autoturismul este furat si este gasit de organele de politie si inapoiat proprietarului
in data de 25 iunie.

In data de 15 noiembrie, autoturismul este vandut unei alte persoane.

Obligatiile declarative ale domnului Matei sunt:
– sa depuna in termen de 30 de zile de la dobandire declaratia fiscala model 2006 ITL – 005, insotita de fotocopia cartii de identitate a masinii si a facturii de achizitie;
– sa depuna pana la data de 4 mai declaratia de scoatere din evidenta model ITL – 008, insotita de adeverinta eliberata de organele de politie;
– sa depuna o noua declaratie de impunere model 2006 ITL – 005, pana in data de 25 iulie, insotita de documentul care atesta restituirea autoturismului de catre organele de politie;
– sa depuna pana la 15 decembrie o noua declaratie de scoatere din evidenta model ITL – 008, insotita de fotocopia contractului de vanzare-cumparare, sub semnatura privata.

Impozitul pe mijloacele de transport datorat de domnul Matei George pentru acest autoturism se determina astfel:
– se calculeaza impozitul lunar: 150 lei : 12 luni = 12,50 lei/luna, rotunjit prin adaos 13 lei/luna
– se determina numarul de luni pentru care se datoreaza taxa: martie, aprilie, iulie, august, septembrie, octombrie si noiembrie âžś 7 luni.
– se calculeaza taxa aferenta: 13 lei/luna x 7 luni = 91 lei.

Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijocului
de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor
fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea acestor prevederi legale sunt nule de drept.

NOUTATI Contabile 2023

Care sunt noutatile privind monografiile in 2023?


Aflati noutatile in Ghidul Practic al Monografiilor Contabile! Contine 86 monografii nou-noute, de maxima actualitate in 2023, intocmite impecabil, dezvoltate dupa o structura completa, conforme cu ultimele modificarile din Codul fiscal, foarte usor de urmarit si inteles:

    • Prezentarea cadrului legal
    • Noutatile legislative legate de subiectul dezbatut
    • Tratamentul contabil exemplificat prin cazuri practice si exemple
    • Inregistrarile contabile aferente fiecarui caz practic prezentat

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozitmijloc de transport


Data aparitiei: 10 Ianuarie 2008

Votati articolul "Impozitul pe mijloacele de transport":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Regimul fiscal-contabil al microintreprinderilor. Ghid pentru 2023

  • Afacerea dvs. este incadrata ca microintreprindere? Atunci cu siguranta vi se pare o mare provocare sa cunoasteti in detaliu cadrul legislativ, avand in vedere ca multe prevederi sunt greu de interpretat si ca au aparut recent o multime de noutati fiscale.  ...» citeste mai departe aici

 • Ce planuri de dezvoltare exista pentru SPV. Raspunsul ANAF pentru CCF

  • CCF (Camera Consultantilor Fiscali) a trimis recent catre ANAF mai multe propuneri pentru imbunatatirea SPV-ului. Reprezentantii institutiei au scos in evidenta faptul ca, in prezent, nu pot fi acordate drepturi diferentiate diferitelor persoane care acceseaza un cont de SPV al unei societati (spre exemplu, administratorii, angajatii unei societati).  “In acest sens, in masura in care contul de SPV este asociat administratorului, ca persoana imputerni...» citeste mai departe aici

 • 30 mai 2023 este termenul limita pentru depunerea Formularului 394

  • Marti, 30 mai 2023, este un termen limita important pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care realizeaza anumite tipuri de achizitii. Mai exact, este  data pana la care mai pot depune Formularul 394.  Formularul 394 reprezinta ”Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si...» citeste mai departe aici

 • Persoana responsabila in aplicarea Legii 129/2019, o noua obligatie pentru firme?

  • Prezentam in continuare daca o firma are obligatia de a desemna o persoana responsabila in aplicarea Legii 129/2019 privind spalarea banilor sau nu. Mai exact, este necesara, potrivit legislatiei in vigoare, desemnarea unui angajat in relatia cu Oficiul de spalarea banilor, astfel incat sa intocmeasca politici, proceduri de raportare chiar daca nu sunt tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a ...» citeste mai departe aici

 • Bilantul contabil: Cum se calculeaza numarul de salariati?

  • Ne propunem ca, prin prezentul articol, sa prezentam cum se calculeaza si care este numarul mediu de salariati care se trece in bilant la o societate care pe parcursul anului 2022 are urmatoarea structura de personal: - 5 persoane angajate cu 8 ore/zi tot anul 2022; - 1 persoana angajata cu 1 ora/zi tot anul 2022; - 1 persoana angajata cu 2 ore/zi tot anul 2022; - 1 persoana angajata cu 4 ore/zi de la data de 11.04.2022; - 1 persoana cu contra...» citeste mai departe aici

 • Venituri din mai multe surse. Ce taxe are de platit o persoana fizica in 2023

  • Vom afla, in cele ce urmeaza, ce taxe are de platit o persoana fizica in 2023 (care este si salariat), in situatia in care obtine urmatoarele venituri: - chirii peste 100.000 lei; - PFA norma de venit, norma 31.600 lei; - terenuri agricole: cereale 30 h * norma de venit 257 lei = 7.710 lei. Asadar, in cazul in care veniturile au fost realizate in anul 2022: Referitor la CAS, potrivit art. 137 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 22...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X