email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DOCUMENT ANAF a pus planul in actiune! Schimbari la Declaratia unica, simplificari fiscale si noi masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

DOCUMENT ANAF a pus planul in actiune! Schimbari la Declaratia unica, simplificari fiscale si noi masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
declaratia unicadeclaratii fiscaleimpozit pe venit

Ultimele promisiuni facute de ANAF incep sa prinda contur prin realizarea unui plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la Bugetul General Consolidat.

Noua sefa ANAF, Mirela Calugareanu a declarat, la inceputul lunii lunie, ca a pregatise deja o serie de modificari pe care dorea sa le puna in aplicare in viitorul apropiat. Printre acestea se numara reducerea numarului de formulare fiscale pentru firme si simplificarea declaratiei unice pentru persoanele fizice.

Numarul de formulare sunt acum in jur de 600 pentru persoane juridice. Dorim sa simplificam partea de formulare si declaratii. Vrem sa simplificam si Declaratia unica pentru persoane fizice”, declara noua sefa ANAF la inceputul lunii iunie.
 

Potrivit noului plan de masuri publicat pe site-ul ANAF in data de 25 iunie, principalele obiective ale institutiei sunt:
 

I. Simplificarea procedurilor de administrare fiscala pentru sustinerea conformarii voluntare la declararea obligatiilor fiscale
 

Reducerea numarului de formulare si declaratii la persoanele juridice:

Masuri:


•Inventarierea tuturor declaratiilor si formularelor pe care contribuabilii au obligatia de a le depune
•Identificarea formularelor de declarare care pot fi reduse prin masuri de natura administrativa, respectiv reducerea numarului de
declaratii prin comasarea a doua sau mai multe formulare, cu pastrarea continutului informational
•Initierea propunerilor privind modificarile legislative de natura sa conduca la reducerea directa a numarului de obligatii declarative
stabilite in sarcina contribuabililor, prin lege
•In baza analizei datelor rezultate din inventariere se vor initia propuneri de modificare a declaratiilor atat din prisma reducerii numarului, cat si a frecventei de depunere
•Realizarea proiectelor de acte normative pentru aprobarea noilor formulare de declaratii
 

Reducerea frecventei de depunere a declaratiilor fiscale la persoane juridice

Masuri:

•Stabilirea numarului de declaratii fiscale care se depun, in cursul unui an, de catre persoanele juridice
•Efectuarea unei analize in vederea stabilirii unui echilibru intre volumul de informatii necesar administrarii impozitelor si taxelor si
efortul depus de contribuabili in vederea indeplinirii obligatiilor declarative
•Transmiterea, catre Ministerul Finantelor Publice, a propunerilor de modificare a Codului fiscal, in sensul modificarii perioadei
fiscale, care genereaza frecventa depunerii declaratiilor
 

Simplificarea declaratiei unice pentru persoanele fizice

Masuri:

•ANAF a constituit un grup de lucru format din reprezentanti ai directiilor de specialitate, precum si ai organelor fiscale competente, in vederea identificarii modalitatilor de simplificare a Declaratiei unice pentru persoanele fizice cu termen de depunere in 2020 pentru datele fiscale aferente anului 2019
•Initierea de propuneri de modificare legislativa in sensul simplificarii si armonizarii modalitatii de stabilire a venitului impozabil pe
categoriile de venit (de exemplu, trecerea la stabilirea venitului net impozabil la nivel de categorie de venit si nu la nivel de sursa
cum este in prezent)
•Realizarea noului formular Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
 

Depunerea electronica a tuturor declaratiilor fiscale

Masuri:

•Finalizarea inventarierii declaratiilor ce se pot transmite on-line
•Extinderea posibilitatii receptionarii on-line a tuturor declaratiilor fiscale


Evaluarea calitatii serviciilor fiscale din perspectiva contribuabililor pe baza chestionarului de evaluare. In functie de feedback-ul obtinut, se vor implementa masuri de cresterea calitatii serviciilor

Masuri:

•Completarea de catre contribuabilii care au participat la intalnirile organizate de unitatile fiscale teritoriale in perioada 01.04. –
01.06.2019 a unui chestionar de evaluare, urmand ca rezultatele obtinute sa fie centralizate si valorificate prin implementarea de
masuri targetate pentru cresterea calitatii serviciilor

•ANAF a elaborat proiectele aferente unor noi chestionare referitoare la:

‒ identificarea nevoilor diferitelor segmente de contribuabili in ceea ce priveste persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,
contribuabilii mici, mijlocii si mari
‒ gradul de satisfactie cu privire la utilizarea serviciului Spatiul Privat Virtual.


Acordarea de asistenta din initiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatari ale organelor de control din cadrul ANAF

Masuri:

•Efectuarea unei selectii a principalelor deficiente constatate ca urmare actiunilor de control, selectie care va fi avuta in vedere in activitatea de asistenta a contribuabililor
•Selectarea principalelor probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistenta (call center, facebook, adrese, etc), precum si a celor constatate ca urmare a actiunilor de control; identificarea solutiilor de remediere a acestor deficiente si diseminarea informatiilor - a cazuisticii generale pe pagina de web a Agentiei, cat si in mod personalizat prin Spatiul Privat Virtual

 

II. Sprijinirea conformarii la plata obligatiilor fiscale

Reglementarea restructurarii obligatiilor bugetare restante si simplificarea in continuare a procedurilor de esalonare la plata.

Masuri:

•MFP a initiat un proiect de OUG privind acordarea de facilitati fiscale, prin care se propune instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018, pe o perioada de pana la 7 ani

•Dupa adoptarea actului normativ, ANAF va demara:

- Organizarea unor structuri dedicate si definirea atributiilor acestora
- Organizarea unor sesiuni de pregatire profesionala a personalului implicat in activitatile respective si a unor activitati de informare a contribuabililor
 

Implementarea unui sistem de supraveghere a debitorilor de catre organele fiscale din subordinea ANAF cu privire la respectarea planului de restucturare fiscala

Masuri

– in vederea supravegherii debitorului, persoana/persoanele desemnate de catre organul fiscal are/au urmatoarele obligatii:

•Notifica debitorului cu privire la situatia in care se constata abateri de la indeplinirea planului de restructurare care sa conduca, fie la modificarea termenelor de implementare, fie la ajustarea planului de restructurare

•Propune masuri si/sau solutii cu privire la abaterile constatate de la indeplinirea planului de restructurare
•Prezinta conducatorului organului fiscal un raport cu privire la modul de implementare a planului de restructurare
•Semneaza, pentru luare la cunostinta, toate cererile, declaratiile si orice alte documente depuse de catre debitor.
 

Acordarea de facilitati fiscale la plata obligatiilor fiscale pentru bunii platitori

Masuri:

•Stabilirea criteriilor pentru definirea profilului contribuabilului ca “bun platitor”
•Stabilirea categoriilor de facilitati ce pot fi acordate categoriei de contribuabili buni platitori
•Realizarea unui studiu de impact cu privire la acordarea facilitatilor fiscale la plata obligatiior fiscale pentru bunii platitori
 

Mediatizarea celor mai buni platitori de impozite si taxe

Masuri:

•ANAF va initia modificarea legislatiei in vederea reglementarii prin Codul de Procedura Fiscala a posibilitatii publicarii unei ”liste
albe” a contribuabililor buni platitori, de o maniera similara cu cea a publicarii listei contribuabili care inregistreaza obligatii restante
de plata.
 

III. Masuri de prevenire si combatere a evaziunii fiscale

Initierea inspectiilor fiscale in concordanta cu planul BEPS (Base Erosion Profit Shifting) si directiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) - reglementari europene si internationale privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Masuri:

•Modificarea OPANAF nr. 3049/2017 prin care se va reglementa depunerea exclusiv electronica a raportarii tara la tara
•Elaborarea unor proceduri de lucru care sa conduca la imbunatatirea modalitatilor de identificare a contribuabililor cu risc fiscal
asociat preturilor de transfer
•Valorificarea datelor provenite prin intermediul schimbului spontan de informatii aferent actiunilor din cadrul Pachetului BEPS – OECD, in cadrul analizelor de risc cu specific in domeniul preturilor de transfer
 

Identificarea la nivel national a persoanelor afiliate, inventarierea tranzactiilor susceptibile a fi verificate in domeniul preturilor de transfer si notificarea acestor contribuabili in scopul corectarii/ rectificarii declaratiilor fiscale. Intensificarea verificarilor in acest domeniu, monitorizarea si evaluarea rezultatelor activitatii de inspectie fiscala

Masuri:

• Cresterea calitatii actiunilor de inspectie fiscala prin realizarea de instruiri pentru prezentarea noului sistem de proceduri utilizat
de organele de inspectie fiscala, inclusiv prin dobandirea de catre inspectorii fiscali a unor abilitati specifice activitatii de control a
tranzactiilor intre afiliati
 

Introducerea in declaratia 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” a unei casete in vederea bifarii tranzactiilor cu persoanele afiliate.

Masuri:

•In prima etapa, in declaratia 394 se va introduce o caseta in vederea bifarii tranzactiilor cu persoanele afiliate.
•In a doua etapa, declaratia va fi analizata in contextul corelarii cu procesul de simplificare a procedurilor de administrare fiscala
 

Extinderea si imbunatatirea tehnicilor de control electronic si implementarea "standard audit file for tax" (SAF-T). Implementarea SAF-T in sistem pilot la marii contribuabili

Masuri:

•ANAF a definit cerintele tehnice si functionale necesare dezvoltarii aplicatiei SAF-T
•In perioada urmatoare se va dezvolta si implementa sistemul informatic aferent acestui concept.

IV. Asigurarea unui tratament fiscal diferentiat in functie de comportamentul fiscal al contribuabililor
 

Armonizarea riscurilor identificate la nivelul activitatii de administrare fiscala, al activitatii de inspectie fiscala, respectiv al activitatii antifraudei fiscale cu scopul craarii unui profil unic de risc al contribuabilului, care va sta la baza directiilor de actiune ale fiecarei structuri din cadrul ANAF

Masuri:

•In luna ianuarie 2019, prin modificarea Codului de Procedura Fiscala, a fost reglementat procesul de administrare fiscala a contribuabililor in functie de categoria de risc
•S-a constituit un grup de lucru avand ca obiect elaborarea a doua acte normative (ordin de presedinte ANAF) privind:

- Stabilirea claselor si subclaselor de risc
- Elaborarea procedurii de administrare adaptate in functie de incadrarea contribuabililor in categoria de risc
 

ANAF a initiat proiectul ordinului privind dezvoltarea claselor principale de risc in subclase de risc si dezvoltarea criteriilor generale in subcriterii (conform art. 7 alin.(8) din Codul de procedura fiscala), in conformitate cu:

- standardele si bunele practici din domeniul managementului riscurilor de neconformare fiscala, respectiv standardul international
de management al riscurilor (ISO31000)
- ghidul dezvoltat de Comisia Europeana pentru managementul riscurilor de neconformare
- recomandarile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica cu privire Compliance Risk Management
 

Aplicarea graduala, in functie de comportamentul contribuabililor, a unor masuri specifice de catre organele fiscale:

•notificarea contribuabililor cu privire la posibilele iregularitati care ar putea conduce la stabilirea de diferente de impozite
si taxe
•mediere
•controlul inopinat
•inspectie fiscala partiala
•inspectie fiscala generala

Masuri:

•Analiza prevederilor existente cu privire la procesul de administrare fiscala a contribuabilor, in functie de categoria de risc, in
vederea armonizarii cu noile prevederi legale
 

Transformarea executarii silite in proces investigativ

Masuri:

•Lunar, un numar de 500 de contribuabili la nivel national, respectiv primii 10 din cadrul fiecarui organ fiscal teritorial, in ordinea
descrescatoare a arieratelor curente, certe, vor fi analizati prin prisma atragerii raspunderii solidare
•Identificarea dificultatilor intampinate in proces, precum si a masurilor de remediere ce se impun in vederea imbunatatirii
procesului
 

Consolidarea activitatii de asistenta reciproca la recuperare in materia creantelor fiscale

Masuri:

•In situatia in care, ca urmare a masurilor descrise la IV.3., se vor identifica si cazuri de recuperare a creantelor prin asistenta reciproca la recuperare in materia creantelor fiscale, se vor analiza dificultatile intampinate in proces, precum si masurile de remediere ce se impun.
 

Revizuirea procedurii de rambursare TVA

Masuri:

•Initierea unui proiect de Ordin prin care sa se reduca numarul de inspectii fiscale dedicate solutionarii rambursarilor de TVA
(exemplu: cazul nerezidentilor, agricultorilor si investitorilor), in contextul introducerii prin Codul de Procedura Fiscala a administrarii contribuabililor in functie de grupa de risc).


V. ANAF o institutie eficienta si transparenta

Masuri:

• Avem in vedere modificarea structurii organizatorice a ANAF, atat pentru aparatul central cat si pentru teritoriu, tinand seama de:

- necesitatea implementarii unui sistem de indicatori de performanta pentru toti salariatii
- ponderea veniturilor colectate de fiecare organ fiscal in total venituri realizate
- numarul si dispersia in teritoriu a contribuabililor administrati de organele fiscale din subordine
- costul colectarii inregistrat la fiecare unitate fiscala

•In acest scop, vom realiza o analiza a cheltuielilor efectuate in ultimii 3 ani pentru toate structurile din cadrul ANAF (aparat propriu
si teritoriu)

Consultati documentul complet aici: Planul de masuri ANAF


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

NOU: Seminarul National de Fiscalitate si Contabilitate, Editia 139


Tehnici de supravietuire masurilor legislative din OUG care zguduie din temelii sistemul fiscal romanesc

PRECIZARE IMPORTANTA!
 
Rezervati acum participarea dvs. la eveniment si aflati:
    • care sunt masurile fiscale nou preconizate, cand intra in vigoare
    • cum va afecteaza
    • ce impact au asupra activitatii / afacerii dvs.
    • ce masuri luati dvs. pentru implementarea corect a legii in vigoare
    • cum va protejati impotriva amenzilor generate de erorile de aplicarea legii.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia unicadeclaratii fiscaleimpozit pe venit


Data aparitiei: 26 Iunie 2019

Votati articolul "DOCUMENT ANAF a pus planul in actiune! Schimbari la Declaratia unica, simplificari fiscale si noi masuri pentru combaterea evaziunii fiscale":
Rating:

Nota: 4.8 din 5 din 5 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

  • In vederea cresterii operativitatii acordarii creditelor, experienta bancara a condus la dezvoltarea unor metode de incadrare a firmelor solicitante in clase de risc, cu ajutorul unei note medii sau punctaj. In functie de clasa de risc in care este pozitionata, firma solicitanta va primi sau nu creditul cerut. Credit-scoringul poate fi exprimat ca o notatie prin care banca evalueaza performantele economice ale firmei solicitante in vederea acor...» citeste mai departe aici

 • Controale fiscale: problemele identificate de ANAF in semestrul I din 2023

  • Intr-un raport recent, ANAF prezinta principalele probleme pe care le-au constatat inspectorii in urma controalelor efectuate in semestrul I din 2023. Documentul este format din doua parti: "Principalele deficiente constatate ca urmare a actiunilor de control" si "Principalele problematici fiscale adresate de contribuabili". Asadar, in urma controalelor facute in primele 6 luni ale anului 2023, iata, in randurile de mai jos, care sunt princi...» citeste mai departe aici

 • Sistemul fiscal sub semnul intrebarii: Guvernul pregateste terenul pentru schimbari rapide

  • Dupa ce a facut publice masurile fiscale si bugetare pentru asigurarea stabilitatii financiare pe termen lung a Romaniei, Ministerul Finantelor a adus la cunostinta tot in acea zi un alt proiect de Ordonanta de Urgenta ce vizeaza modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal​.  As...» citeste mai departe aici

 • Arhivare documente justificative: 5 conditii care trebuie respectate

  • In lumea moderna, in care tehnologia a devenit o parte esentiala a vietii noastre personale si profesionale, pastrarea documentelor justificative in format electronic a devenit o practica tot mai raspandita si importanta. Aceasta transformare in modul in care gestionam si pastram documentele are un impact semnificativ asupra eficientei, accesibilitatii si sigurantei informatiilor financiare.  Vom afla in cele ce urmeaza daca documentele justificative (regi...» citeste mai departe aici

 • Transporturi rutiere de bunuri: se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu. Care sunt sanctiunile?

  • Conform proiectului pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea in Parlament, in vederea asigurarii respectarii trasabilitatii transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul Romaniei se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu.  e-Sigiliu, un nou sistem ce vizeaza transporturile rutiere de marfuri Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice si a unei aplicatii informatice care permite autoritatilor competente de...» citeste mai departe aici

 • De ce sa alegi cutii de arhivare din carton in locul celor din plastic?

  • In lumea moderna, organizarea si stocarea eficienta a documentelor si obiectelor sunt esentiale atat in mediul de afaceri, cat si in viata de zi cu zi. Una dintre cele mai bune solutii pentru a gestiona cu succes aceasta sarcina este utilizarea cutiilor de arhivare. Acestea sunt disponibile intr-o varietate diversa de materiale, dar in ultimii ani, cutiile de arhivare din carton au castigat popularitate in fata celor din plastic. De ce ar trebui sa alegi variantele din carton in locul...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X