email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul nr. 3685/2020 - ajutoare de stat si de minimis pentru dezvoltarea IMM-urilor in cadrul Programului 2014-2020

Ordinul nr. 3685/2020 - ajutoare de stat si de minimis pentru dezvoltarea IMM-urilor in cadrul Programului 2014-2020
minimisajutor de statimm-uri

In Monitorul Oficial nr. 784 din 27 august 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3685/2020 privind acordarea unor ajutoare pentru dezvoltariea intreprinderilor mici si mijlocii in cadrul Programului operational regional 2014-2020.

Prezenta masura de sprijin se aplica investitiilor realizate in urmatoarele regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.


Masura este alcatuita din doua componente:

a) ajutor de stat regional pentru investitii
b) ajutor de minimis.

Obiectivul principal il reprezinta sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniile cu potential competitiv, identificate conform Strategiei nationale de competitivitate, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste domenii.

IMM-urile sunt acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

(i) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;

(ii) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

Nu se acorda sprijin financiar pentru activitatile realizate de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in urmatoarele sectoare si/sau care vizeaza urmatoarele ajutoare:

a) sectorul pescuitului si acvaculturii

b) domeniul productiei primare de produse agricole;

c) sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:

(i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
(ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;

d) ajutoare destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitatile exportate, ajutoare destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;

f) ajutoare pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;

g) ajutoare pentru sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice;

h) ajutoare pentru sectorul transporturilor si pentru infrastructurile conexe, precum si pentru sectorul producerii si distributiei de energie si pentru infrastructurile energetice;

i) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

j) investitiile care vizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ale activitatilor enumerate in anexa I la Directiva 2003/87/CE;

k) fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;

l) investitiile in infrastructura aeroportuara, cu exceptia celor legate de protectia mediului sau a celor insotite de investitiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.
Prezenta masura se aplica numai beneficiarilor care confirma faptul ca in cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finantare nu au efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul si care ofera un angajament ca nu vor face acest lucru pentru o perioada de pana la 2 ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul.

Investitia finantata prin ajutor de stat regional trebuie mentinuta in regiunea beneficiara pentru o perioada de cel putin 3 ani de la finalizarea investitiilor. Aceasta conditie nu impiedica inlocuirea unei instalatii sau a unui echipament care a devenit depasit sau a fost distrus in aceasta perioada, cu conditia ca activitatea economica sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada minima relevanta.

Ordinul nr. 3685/2020: Beneficiarii si conditii de eligibilitate


Beneficiarii ajutorului de stat regional, respectiv ai ajutorului de minimis sunt societati sau societati cooperative care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

a) sa fie constituite in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si sa fi inregistrat profit din exploatare (> 0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

c) la data depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investitie, inscris(e) ca obiect de activitate, indiferent daca acesta/acestea reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii;

d) la data depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investitie, autorizat(e) la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu exceptia situatiei in care investitia pentru care se solicita finantare presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea intr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizarii investitiei.

Solicitantul trebuie sa aiba capacitatea financiara de a asigura: contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului, finantarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (daca este cazul), precum si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului, in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contributia financiara proprie este constituita fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.


La data depunerii cererii de finantare si pe perioada de evaluare, selectie si contractare solicitantul nu trebuie sa se incadreze in vreuna dintre urmatoarele situatii:

a) se afla in stare de faliment/insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a incheiat acorduri cu creditorii (in cadrul procedurilor anterior mentionate), si-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationala(e);

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile enumerate la lit. a);

c) este incadrat in categoria intreprinderilor in dificultate, asa cum a fost definita la art. 3 lit. k);

d) a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) este subiect al unui ordin de recuperare in urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna ce nu a fost executat deja si creanta nu a fost integral recuperata.

Reprezentantul legal care isi exercita atributiile de drept la data depunerii cererii de finantare si pe perioada procesului de evaluare, selectie si contractare nu se afla in una dintre situatiile de mai jos:
a) este subiectul unui conflict de interese, definit in conformitate cu prevederile nationale/comunitare in vigoare, sau se afla intr-o situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivitatii si impartialitatii procesului de evaluare, selectie, contractare si implementare a proiectului;

b) se afla in situatia de a induce grav in eroare Autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare si selectie, prin furnizarea de informatii incorecte in cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finantare prin POR;

c) se afla in situatia de a incerca/de a fi incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisiile de evaluare si selectie sau Autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare si selectie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrul POR;

d) a suferit condamnari definitive in cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

La data depunerii cererii de finantare, pe parcursul perioadei de evaluare, selectie, contractare si implementare, precum si pe perioada de minimum 3 ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului, solicitantul:

a) pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, conform actelor normative in vigoare, detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, teren si/sau cladiri: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul trebuie sa aiba, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare);

b) pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari, precum si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii, in conformitate cu actele normative in vigoare, detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, teren si/sau cladiri: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locatiune. Spatiul destinat implementarii proiectului este, de regula, imobilul (teren si/sau cladiri) in care activele achizitionate prin proiect, precum utilaje, linii de productie etc., sunt instalate, montate si/sau in care aceste bunuri sunt utilizate. In cazul acelor domenii de activitate ce implica utilizarea echipamentelor, utilajelor in locuri diferite, precum activitatea de constructii si altele asemenea, spatiul destinat implementarii proiectului va fi considerat spatiul in care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spatiul trebuie sa fie adecvat desfasurarii activitatii pentru care sunt achizitionate activele;

c) trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/superficie/uzufruct/comodat/inchiriere/locatiune, dupa caz, pe o perioada care acopera inclusiv perioada de minimum 3 ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.


Solicitantul trebuie sa se regaseasca in urmatoarele situatii la momentul contractarii:

a) in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite in sarcina sa, ca urmare a masurilor legale intreprinse de autoritatea de management, acesta va putea incheia contractul de finantare in urmatoarele situatii:

(i) recunoaste debitul stabilit in sarcina sa de AMPOR si il achita integral, atasand dovezi in acest sens, cu exceptia proiectelor aflate in implementare, pentru care recunoaste debitul stabilit si il achita integral sau isi exprima acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului in cadrul caruia a fost constatat, cu exceptia situatiei prevazute la art. 8 lit. e);

(ii) a contestat in instanta notificarile/procesele- verbale/notele de constatare a unor debite si prin decizie a instantelor de judecata s-a dispus suspendarea executarii, anexand dovezi in acest sens;

b) si-a achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si, respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic/in ultimele 6 luni, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare.


(1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:

a) investitia sa fie realizata pe teritoriul Romaniei, in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare) pentru intreprinderi mici si mijlocii, respectiv in mediul rural pentru intreprinderi mijlocii. Nu sunt eligibile investitiile localizate in Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov;

b) la depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu exceptia cazului in care prin cererea de finantare se propune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizarii investitiei;

c) proiectul trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale. Este optionala includerea in proiect a investitiilor in active necorporale;
d) proiectul se refera la investitii pentru care nu au fost demarate lucrarile, respectiv fie nu au fost demarate lucrarile de constructii in cadrul investitiei, fie nu a fost incheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comanda pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investitia devine ireversibila, inclusiv activitati de demolare inainte de depunerea cererii de finantare, cu exceptia celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2);

e) proiectul care implica executia de lucrari de constructie, indiferent daca acestea se supun sau nu autorizarii, in conditiile legislatiei in vigoare, trebuie sa nu mai fi beneficiat de finantare publica, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati - constructie/extindere - realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare;

f) perioada de realizare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, nu depaseste data de 31 decembrie 2023;

g) valoarea finantarii nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 1.500.000 euro si maximum 6.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte;


h) activitatile propuse prin proiect, investitia, trebuie sa vizeze numai domeniile de activitate eligibile (clasa CAEN), enumerate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Nu sunt eligibile:

a) proiectele care constau exclusiv in realizarea de lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii in conditiile legislatiei in vigoare;

b) proiectele care includ doar investitii in active necorporale finantabile prin ajutor de stat regional si/sau investitii finantabile prin ajutor de minimis;

c) proiectele care constau exclusiv in realizarea de lucrari de modernizare.
 

Ordinul nr. 3685/2020 - Modalitati de acordare a ajutorului de stat regional si a ajutorului de minimis


Art. 13. -
(1) In cadrul prezentei masuri, valoarea finantarii nerambursabile ce poate fi acordata pentru un proiect sub forma de ajutor de stat regional si ajutor de minimis, dupa caz, este de minimum 1.500.000 euro si maximum 6.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

 

(2) Finantarea nerambursabila maxima acordata ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul in lei a 200.000 euro.

(3) Beneficiarul proiectului trebuie sa asigure o contributie proprie la valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de stat regional, in functie de intensitatea maxima aplicabila, conform art. 14 alin. (4), precum si finantarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (daca este cazul). Contributia financiara proprie este constituita fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.

Art. 14. -
(1) In cadrul prezentei masuri, finantarea nerambursabila pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finantare se acorda esalonat, in una sau mai multe transe, sub forma ajutorului de stat regional, pentru investitii initiale, si a ajutorului de minimis, dupa caz. Ajutoarele platibile in mai multe transe se actualizeaza la valoarea lor in momentul in care sunt acordate. Rata dobanzii care trebuie aplicata la actualizare este rata de actualizare aplicabila la data acordarii ajutoarelor.

(2) Este obligatorie realizarea prin proiect a unei investitii initiale, asa cum a fost definita la art. 3 lit. i), cu respectarea conditiilor prevazute de Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare.

(3) Ajutorul de stat regional se acorda in limita intensitatilor maxime stabilite pentru perioada 2014-2020 pentru investitii initiale prin Hotararea Guvernului nr. 517/2014.

(4) Finantarea nerambursabila maxima ce poate fi acordata ca ajutor de stat regional nu trebuie sa depaseasca intensitatea maxima admisa, aplicabila la valoarea cheltuielilor eligibile finantabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, in functie de regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul si de categoria de intreprindere in care se incadreaza beneficiarul, respectiv:

Art. 15. -
In cazul in care proiectul contine atat investitii initiale finantabile prin ajutor de stat regional, cat si investitii finantabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensitatii maxime admise se aplica numai la valoarea cheltuielilor eligibile finantabile prin ajutor de stat regional.

Art. 16. -
In cadrul prezentei masuri de sprijin, ajutorul de minimis se acorda sub forma de finantare nerambursabila, pentru categoriile de cheltuieli eligibile mentionate in art. 27. Toate sumele utilizate sunt brute, inainte de orice deducere de impozite si taxe, cu respectarea urmatoarelor plafoane:

a) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, intreprindere unica, asa cum este definita aceasta la art. 3 lit. b), nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. In cazul in care solicitantul face parte dintr-o intreprindere unica, in sensul definitiei prevazute la art. 3 lit. b), pentru verificarea indeplinirii acestui criteriu se vor lua in considerare ajutoarele de minimis acordate intreprinderii unice;

b) atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele unor terti sau contra cost desfasoara si alte activitati pentru care se aplica plafonul de 200.000 euro, in cazul intreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 euro, echivalent in lei, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi ca ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru activitatea de transport rutier de marfuri;

c) plafonul de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul acordat de statul membru este finantat in totalitate sau partial din resurse cu originea in Uniunea Europeana.

Art. 17. -
Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se considera acordat in momentul in care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit intreprinderii, in temeiul legislatiei nationale aplicabile, respectiv la data semnarii contractului de finantare, indiferent de data la care ajutorul se plateste.

Art. 18. -
Pentru ajutoarele de minimis acordate esalonat, in mai multe transe, acestea se actualizeaza la valoarea lor in momentul in care sunt acordate, utilizand rata de actualizare aplicabila la data acordarii ajutoarelor.

Art. 19. -
In cazul in care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depasi plafonul maxim mentionat la art. 16 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei masuri nici chiar pentru acea parte din finantarea nerambursabila solicitata care se incadreaza in plafonul de minimis.

Art. 20. -
In cazul fuziunilor societatilor sau al achizitiilor de parti sociale, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.

Art. 21. -
In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Art. 22. -
(1) Categoriile de investitii finantabile prin ajutor de stat regional se refera la:
a) investitii in active corporale, respectiv:

(i) lucrari de construire si extindere a spatiilor de productie/prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente;

(ii) achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in subgrupa 2.1 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) ", subgrupa 2.2 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", clasa 2.3.6 "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" enumerate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare;

(iii) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care s-a solicitat finantare;

b) investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:

(i) sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;

(ii) sa fie amortizabile;

(iii) sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu beneficiarul ajutorului;

(iv) sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum 3 ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului;

(v) valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

(2) Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.

Art. 23. -
Categoriile de investitii eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis se refera la urmatoarele:

a) proiectare si asistenta tehnica;

b) activitati obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului.

Art. 24. -
Solicitantul si proiectul propus spre finantare indeplinesc toate conditiile mentionate in prezentul ordin, in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia solicita finantare si in Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului operational regional 2014-2020, dupa caz.
 

Ordinul nr. 3685/2020 - Cheltuieli eligibile

 


Art. 25. -
Conditiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat regional si ajutorul de minimis sunt:

 

a) sa respecte prevederile art. 65 alin. (2) - (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum si perioada de implementare stabilita de catre autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finantare. Prin exceptie, sunt eligibile cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2), cu conditia ca acestea sa nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;

b) sa fie insotite de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata, precum si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate;

c) sa fie in conformitate cu prevederile programului;

d) sa fie in conformitate cu contractul de finantare;

e) sa fie rezonabile si necesare realizarii operatiunii;

f) sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;

g) sa fie inregistrate in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

h) sa nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislatiei nationale care vizeaza aplicarea dreptului relevant al Uniunii, in privinta eligibilitatii, regularitatii, gestiunii sau controlului operatiunilor si cheltuielilor;

i) investitia in active corporale si/sau necorporale trebuie sa fie legata de infiintarea unei noi unitati, de extinderea capacitatii unei unitati existente sau de diversificarea productiei unei unitati prin realizarea unor produse noi, in conformitate cu prevederile referitoare la investitiile initiale ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

Art. 26. -
(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finantabile prin ajutor de stat regional, cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul ordin si in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare, sunt:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului - au in vedere urmatoarele categorii: amenajarea terenului, amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;

b) cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

c) cheltuieli pentru investitia de baza;

d) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile pentru investitia de baza au in vedere urmatoarele categorii:

a) constructii si instalatii - cheltuieli aferente activitatilor de construire/extindere a spatiilor de productie/prestare de servicii ale intreprinderii, respectiv cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului;

b) dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale, cu si fara montaj, dotari) - cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora:

(i) cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in subgrupa 2.1 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) ", subgrupa 2.2 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", clasa 2.3.6 "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" enumerate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare;

(ii) cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

c) active necorporale - cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Activele necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:

(i) sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;

(ii) sa fie amortizabile;

(iii) sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu beneficiarul ajutorului;

(iv) sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum 3 ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului;

(v) valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

(3) Alte cheltuieli, prevazute la alin. (1) lit. d), includ:

a) organizarea de santier - cheltuieli cu lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, cheltuieli conexe organizarii de santier;

b) cheltuieli diverse si neprevazute - se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile prevazute la alin. (2) lit. a).

(4) Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar.

(5) Cheltuielile cu lucrari de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.

(6) Costurile eligibile se actualizeaza la valoarea pe care o au la momentul acordarii ajutoarelor.

Art. 27. -
(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finantabile prin ajutor de minimis, cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul ordin si in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare, sunt:

a) cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;

b) cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului.

(2) Cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica au in vedere urmatoarele categorii:

a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie, raport privind impactul asupra mediului, daca este cazul, studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei;

b) obtinere avize, acorduri, autorizatii - se includ cheltuielile pentru: obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc., obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri si autorizatii; achizitionarea semnaturii electronice;

c) comisioane, cote si taxe, cuprinzand cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare;

d) proiectare si inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.);

e) consultanta - cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri; plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect); plata serviciilor de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;

f) asistenta tehnica - cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului); plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

(3) Cheltuielile cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei, fara TVA. Cheltuielile cu activitati de marketing si promovare nu sunt eligibile.

Art. 28. -
Este eligibila taxa pe valoarea adaugata nedeductibila potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal si nerecuperabila conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, aferenta cheltuielilor eligibile.

Art. 29. -
Sunt considerate neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile prevazute la art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 399/2015, cu modificarile ulterioare;

b) achizitionarea de terenuri si/sau constructii;

c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar;

d) costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere;

e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vanzarii; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ- gospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie;

f) costuri de personal;

g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobanzi aferente creditelor;

h) contributia in natura;

i) amortizarea;

j) cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 399/2015, cu modificarile ulterioare;

k) cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in subgrupa 2.3 "Mijloace de transport" mentionata in anexa la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia clasei 2.3.6 "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat";

l) cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a proiectului tehnic;

m) cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor stabilite prin art. 27 alin. (2).
 

DE RETINUT!

Masura se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial pana la 31 decembrie 2020, in limita bugetului alocat, iar platile se vor realiza pana la data de 31 decembrie 2024.

Numarul estimat al beneficiarilor acestei masuri este de 50.

Solicitantii vor depune o cerere standard de finantare, impreuna cu anexele aferente, urmand procedura de evaluare, selectie si contractare detaliata in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare si in Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului operational regional 2014-2020, dupa caz.

Masura se adreseaza intreprinderilor mici si mijlocii care solicita finantare pentru investitii in domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 

Consulta lista cu domeniile de activitate >>>

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
minimisajutor de statimm-uri

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 31 August 2020


Votati articolul "Ordinul nr. 3685/2020 - ajutoare de stat si de minimis pentru dezvoltarea IMM-urilor in cadrul Programului 2014-2020":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 31 August 2020 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X