email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOU in Monitor: normele metodologice ale Programului IMM Factor

NOU in Monitor: normele metodologice ale Programului IMM Factor
imm factormonitorul oficialcodul de procedura fiscala

In Monitorul Oficial nr. 379 din 12 aprilie 2021 a fost publicata Hotarareanr. 423/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial si a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.


Se pot accesa granturi in limita cumulului rezultat din valoarea integrala a comisionului de risc si a celui de administrare si din valoarea rezultata prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobanzilor, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere. Pentru anul 2021, plafonul total al garantiilor de stat care pot fi acordate in cadrul Programului este de 1.000.000.000 lei.

Rolul programului este de a asigura resursele financiare necesare intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor afiliate, depasirea crizei generate de actualul context economic, mentinerea locurilor de munca si asigurarea continuitatii activitatii.

In termen de 10 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a hotararii finantatorii transmit Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN cererile de inscriere in program, solicitarile de alocare de plafoane de garantare in functie de nivelul estimat al finantarilor pe care le vor acorda in anul 2021 in cadrul Programului IMM FACTOR, precum si nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului.
 

Normele metodologice ale IMM Factor

Capitolul I Dispozitii generale


Articolul 1

(1) Prezentele norme metodologice ale Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, denumit in continuare Programul, reglementeaza:

a) plafonul anual al garantiilor de stat, modalitatea si conditiile de acordare, plata si recuperare a garantiilor de stat;
b) conditiile de acordare a facilitatilor de factoring si criteriile de eligibilitate pentru finantatori;
c) criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului;
d) regulile de gestionare a garantiilor de stat emise in numele si in contul statului de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit in continuare FNGCIMM, in calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finantelor, denumit in continuare MF, in favoarea fiecarui beneficiar participant la Program;
e) modalitatea de acordare a granturilor prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial si a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificarile ulterioare.

(2) Valoarea maxima a plafonului de garantare este 5.000.000 lei pentru un beneficiar al Programului, iar cuantumul total al unei facilitati de factoring nu trebuie sa depaseasca:

a) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa data de 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;
sau
b) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe anul 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
c) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitiile, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

(3) Valoarea maxima a unei garantii pentru o facilitate de factoring, acordata beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garantiile prevazute la art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare.

(4) In cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului, pentru finantarile de tip factoring prevazute la alin. (2), MF plateste granturile, care acopera costurile de finantare aferente facilitatilor de factoring - dobanda aferenta sumelor avansate de finantator beneficiarului, in procent de 50% din bugetul de stat, prin bugetul MF - Actiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat“, precum si costurile de garantare in procent de 100% din bugetul MF - Actiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat“. Din ajutorul de stat se acopera 50% din valoarea dobanzilor pe o perioada de 8 luni de la data acordarii finantarii, iar costurile de garantare, respectiv comisionul de administrare si comisionul de risc datorat pe intreaga durata de derulare a finantarii de tip factoring garantate in cadrul Programului, sunt acoperite de grant pe toata durata de valabilitate a garantiei, aferente facilitatilor de factoring acordate pana la data de 30 iunie 2021, in cadrul Schemei de ajutor de stat.
(5) Schema de ajutor de stat prevazuta la capitolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, este implementata de catre MF, prin FNGCIMM, in conformitate cu atributiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu legislatia in materie de ajutor de stat. MF are calitatea de furnizor al Schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, iar atributiile de administrare a acestei scheme ii sunt delegate FNGCIMM.

(6) Finantarile de tip factoring prevazute la alin. (2) se acorda in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale finantatorilor, cu incadrarea in normele de garantare ale FNGCIMM si cu respectarea conditiilor de acordare a garantiilor de stat si a regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.

(7) Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului se compune din:

a) rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de 2,5% pe an.
Aceasta marja include dobanda, comisionul de factoring, precum si orice alt comision perceput de finantator. Nu sunt incluse taxele aferente operatiunilor conexe activitatii de factoring, respectiv: taxe notariale, costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor si alte costuri conexe;
b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de catre beneficiarul Programului, al carui nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor. Comisionul de risc se calculeaza de catre FNGCIMM, pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei, ca procent diferentiat in functie de durata garantiei, fiind aplicat la valoarea garantiei.
Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe toata durata de valabilitate a garantiei.

Comisionul de risc se regularizeaza la scadenta finala a finantarii, in functie de perioada de derulare a garantiei, prin plata diferentei de catre beneficiar, daca este cazul. Dupa incetarea aplicabilitatii schemei de ajutor de stat, pentru noile finantari de tip factoring contractate sau daca se majoreaza/prelungeste finantarea contractata initial, sumele reprezentand comisionul de risc se calculeaza de catre FNGCIMM si se vireaza de catre beneficiarii Programului intr-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente in administrarea obligatiilor fiscale datorate de acestia.

Formula de calcul al comisionului de risc este urmatoarea:

*) Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat.
c) comisionul de administrare - comisionul datorat FNGCIMM de beneficiarul Programului pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei.

Obligatia de plata a comisionului de administrare este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe toata durata de valabilitate a garantiei.

Comisionul de administrare se regularizeaza la scadenta finala a finantarii, in functie de perioada de derulare a garantiei, prin plata diferentei de catre beneficiar sau FNGCIMM, dupa caz.

Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finantari de tip factoring contractate sau daca se majoreaza/prelungeste finantarea de tip factoring, comisionul de administrare se datoreaza FNGCIMM de catre beneficiarul Programului si este virat de finantator pe toata perioada de valabilitate a garantiei si, dupa caz, pana la data inregistrarii la FNGCIMM a cererii de plata. Nivelul comisionului de administrare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.

Formula de calcul al comisionului de administrare este urmatoarea:

*) Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat.

(8) Finantatorul va asuma si va transmite FNGCIMM lunar, pana pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului, respectiv componenta de dobanda. Formatul documentelor justificative, modalitatea de asumare a acestora, precum si canalul de transmitere catre FNGCIMM sunt agreate si detaliate in conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu finantatorii, respectiv in conventia privind implementarea Programului.

(9) Plata ajutorului de stat aferent granturilor care acopera costurile de garantare si de finantare se efectueaza pana la data de 30 aprilie 2022, in limita bugetului alocat schemei din bugetul MF - Actiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis in baza unei decizii de plata a sumelor de virat in contul FNGCIMM, conform prevederilor schemei de ajutor de stat asociate Programului, emisa si transmisa lunar de administratorul schemei. Modelul deciziei de plata este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme.

(10) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se realizeaza de catre MF, in calitate de ordonator principal de credite, exclusiv in baza deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atesta realitatea si modul de determinare a cuantumului obligatiei de plata.

(11) Plata se efectueaza in lei, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii on-line a deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, la Registratura generala a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

(12) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, prin ordin al ministrului finantelor se stabileste procedura de punere in aplicare a prevederilor alin. (10) si (11).

(13) Pentru toate categoriile de facilitati de factoring prevazute la art. 1 alin. (2) din prezentele norme nu se percepe comision de rambursare anticipata din incasarea facturilor inainte de scadenta, iar contractul de finantare nu poate contine clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestuia de catre finantator.

(14) Finantatorii sunt obligati sa mentina conditiile prevazute la alin. (7) lit. a) si alin. (13) pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile Programului.

(15) In cazul garantiilor de stat acordate in cadrul Programului, FNGCIMM mandateaza finantatorii sa incheie contractele de garantie pentru garantiile colaterale constituite de beneficiarul finantarii/terti garanti, daca este cazul, atat in favoarea acestora, cat si a statului roman, prin MF, in calitate de cocreditori, precum si sa efectueze formalitatile legale de publicitate ale garantiilor colaterale, in cazul in care legea prevede efectuarea unor astfel de formalitati.

(16) Formalitatile de inscriere, modificare, reinnoire si radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, se efectueaza de catre finantator in/din cartea funciara a imobilelor si/sau in/din Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in/din registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz, in baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din aceeasi ordonanta de urgenta. Pentru formalitatile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare finantatorul trebuie sa obtina acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor proprietatea beneficiarului sau a tertelor persoane instituite in favoarea statului roman, reprezentat de MF, si a finantatorului, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, vor avea rangul I.

(17) Intre MF si FNGCIMM se incheie o conventie privind implementarea Programului, iar intre FNGCIMM si finantatorii participanti in cadrul Programului se incheie conventii de garantare si plata a granturilor prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarilor cu garantie de stat.

Articolul 2

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) conventie privind implementarea Programului - document-cadru, prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, incheiata intre MF si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor acordate in cadrul Programului. Modelul conventiei privind implementarea Programului se aproba prin ordin al ministrului finantelor;
b) conventie de garantare si plata a granturilor - document semnat intre FNGCIMM, in calitate de mandatar al MF, si finantator, prin care se stabilesc termenii si conditiile aplicabile garantiilor de stat;
c) beneficiar - denumit si aderent - definit in conformitate cu art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare;
d) finantatorul - denumit si factor - definit in conformitate cu art. 3 lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare;
e) cesiune de creanta - transferul, potrivit prevederilor art. 1.566 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, din patrimoniul beneficiarului in patrimoniul finantatorului a unei creante certe si lichide detinute de beneficiar impotriva unui debitor, care devine astfel debitor al creantei cesionate;
f) creanta - dreptul beneficiarului de a incasa o suma de bani datorata de debitorul creantei cesionate, drept materializat intr-o factura emisa in baza contractului comercial si neplatita inca;
g) debitor cedat - debitorul creantei/cumparatorul/importatorul bunurilor si/sau serviciilor beneficiarului, bunuri si/sau servicii care stau la baza creantelor cesionate de catre aderent factorului;
h) garantie de stat - angajament expres, neconditionat si irevocabil asumat de FNGCIMM, in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit, in conditiile impartirii proportionale a riscului intre stat si finantator; dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse in valoarea garantiei de stat;
i) operatiune de factoring cu regres - operatiunea prin care beneficiarul Programului (aderentul) transfera proprietatea creantelor sale izvorate din facturile comerciale catre finantator (factor) in vederea obtinerii unei finantari. In caz de neplata factorul isi va recupera sumele neincasate de la aderent prin exercitarea dreptului de regres, respectiv prin debitarea contului curent al acestuia sau prin valorificarea garantiilor;
j) valoarea de executare a garantiei - suma rezultata din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finantarii, suma care urmeaza a fi platita finantatorului de catre MF.

Articolul 3

Data la care inceteaza raspunderea statului in baza garantiei acordate prin intermediul FNGCIMM in numele si in contul sau este:

a) data scadentei finale a contractului de factoring;
b) data la care MF plateste valoarea de executare a garantiei;
c) data comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei in cazul nerespectarii de catre finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei;
d) data inregistrarii la FNGCIMM a comunicarii finantatorului cu privire la renuntarea la garantie.

Capitolul II Durata Programului si alocarea plafoanelor de garantare

Articolul 4

(1) Perioada de derulare a Programului este determinata de alocarea de catre MF a plafonului de garantii de stat.
(2) Pentru anul 2021, plafonul total al garantiilor de stat care pot fi acordate in cadrul Programului este de 1.000.000.000 lei.

Articolul 5
(1) Dupa aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2021, in vederea acordarii de garantii, FNGCIMM formuleaza propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finantatorilor, in baza solicitarilor formulate de acestia, pe care le transmite MF in vederea aprobarii. In cazul in care valoarea totala a garantiilor care urmeaza sa fie acordate de finantator depaseste valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MF, sa efectueze alocari pro-rata in cadrul acestuia.

(2) Pentru anii urmatori, dupa aprobarea plafonului anual, acesta se aloca de catre FNGCIMM, la solicitarea finantatorilor participanti in Program, cu acordul prealabil al MF, in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare finantator in totalul garantiilor acordate in cadrul Programului in anul precedent sau de la inceputul anului in curs in cazul alocarii de plafoane suplimentare si/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.

(3) Plafoanele alocate finantatorilor participanti in Program se utilizeaza pentru acordarea garantiilor pentru facilitati de factoring in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).

(4) FNGCIMM este autorizat sa evalueze, ori de cate ori este necesar, modul de utilizare de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate si de ritmul de acordare a garantiilor, cu acordul prealabil al MF.

Capitolul III Conditii de acordare a facilitatilor de factoring si criterii de eligibilitate pentru finantatori

Articolul 6

(1) Conditiile de acordare a facilitatilor de factoring garantate prevazute la art. 1 alin. (2) se stabilesc de finantatori in conformitate cu normele si procedurile interne ale acestora, cu incadrarea in conditiile Programului.

(2) Valoarea maxima a plafonului de garantare care poate fi acordat unui beneficiar in cadrul Programului se stabileste in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).

(3) Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, dupa consumarea a cel putin 80% din plafonul alocat initial beneficiarului, la solicitarea finantatorului si dupa obtinerea acordului FNGCIMM, fara depasirea limitei maxime prevazute la art. 1 alin. (2).

(4) Solicitarea de suplimentare a plafonului de garantare pentru un beneficiar se considera o noua acordare si se analizeaza cu respectarea prevederilor privind acordarea garantiilor de stat in cadrul Programului. Decizia de respingere a solicitarii de suplimentare nu afecteaza plafonul de garantare acordat.

(5) Durata de valabilitate a facilitatii de factoring este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilitatii, de maximum 3 ori, pe perioade de pana la 12 luni, fara a depasi 48 de luni.

(6) Prelungirea facilitatii se efectueaza la solicitarea finantatorului, dupa aprobarea prelungirii finantarii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare.

Articolul 7

Criteriile de eligibilitate pentru finantatorii care acorda facilitati de tip factoring garantate in cadrul Programului sunt urmatoarele:

a) se incadreaza in categoria institutiilor de credit definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in categoria institutiilor financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si sucursalele institutiilor de credit si ale institutiilor financiare nebancare din strainatate care desfasoara activitate de finantare a operatiunilor de factoring pe teritoriul Romaniei;
b) acorda facilitatile de factoring pe baza analizei incadrarii beneficiarilor in conditiile Programului si in conformitate cu capacitatea de rambursare a acestora determinata de incasarile din facturile acceptate de finantator conform normelor si procedurilor interne;
c) prevad in mod expres in contractele de factoring costurile de finantare, exprimate in raport cu ROBOR la 3 luni;
d) nu percep comision de rambursare anticipata din incasarea facturilor inainte de scadenta;
e) acorda facilitati de factoring cu termen de valabilitate de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilitatii, de maximum 3 ori, pe perioade de pana la 12 luni, fara a depasi 48 de luni;
f) preiau creante cu conditia ca scadenta facturilor sa nu fie depasita la data cererii de finantare si aceasta sa nu fie mai mare de 180 de zile de la data emiterii facturii, incluzand si perioada de gratie, si operatiunile sa nu reprezinte vanzari in consignatie/depozit/barter/sub conditie suspensiva sau rezolutorie, plati in avans, dividende, rambursari de credite, compensari, creante aflate in litigiu, creante rezultate din facturi emise catre parti afiliate;
g) stabilesc valoarea maxima a unei finantari acordate beneficiarului pentru un debitor cedat, perioada si modalitatea de rambursare a finantarii, in conformitate cu normele sale interne si cu respectarea prevederilor art. (1) alin. (2).

Capitolul IV Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

Articolul 8

(1) Beneficiarul este eligibil in cadrul Programului daca la data solicitarii de acordare a facilitatii de factoring respecta Recomandarea Comisiei C (2020) 4.885 F din 14 iulie 2020 privind conditionarea acordarii de sprijin financiar public pentru intreprinderi din Uniunea Europeana de lipsa unei legaturi cu jurisdictiile necooperante si indeplineste cumulativ conditiile si criteriile de eligibilitate prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare.

(2) Beneficiarii Programului sunt eligibili pentru acordarea facilitatilor de factoring garantate prevazute la art. 1 alin. (2).

(3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant in limita plafonului de cumul prevazut la art. 14 alin. (1) sau alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare.

(4) Pentru obtinerea facilitatii de factoring, beneficiarul poate prezenta facturi pentru debitorii cedati persoane fizice sau juridice inregistrate in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute in normele interne ale finantatorului.

(5) Finantatorii sunt exclusi ca beneficiari finali eligibili ai Programului.

Articolul 9

(1) Beneficiarul trebuie sa constituie garantii in conformitate cu art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare.

(2) Finantatorul, conform normelor sale interne, poate solicita beneficiarului constituirea si de garantii accesorii, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare.

(3) Garantiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c) si art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, impreuna cu garantia de stat, dupa caz, trebuie sa acopere in proportie 100% valoarea finantarii garantate.

(4) Solicitarile de acordare a garantiilor de stat transmise de finantatori catre FNGCIMM in cadrul Programului cuprind si informatii privind structura celorlalte garantii colaterale, valoarea admisa in garantie a acestora si gradul de acoperire a finantarii cu garantii.

Articolul 10

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul Programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.

Capitolul V Implementarea Programului

Articolul 11

(1) Acordarea si derularea garantiilor de stat se realizeaza pe baza unor conventii de garantare si plata a granturilor incheiate intre FNGCIMM si finantatorii participanti in Program.

(2) Finantatorul transmite FNGCIMM, direct sau prin unitatile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garantiei de stat, dupa aprobarea creditului de catre structurile sale competente, prin intermediul aplicatiei web https://plafon.garantare.ro.

(3) Solicitarea de garantare este insotita de urmatoarele documente:

a) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind incadrarea in categoria IMM, pe formularele aprobate conform anexelor nr. 1 si/sau 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, completata si semnata de beneficiarul finantarii inainte de data solicitarii de garantare de catre finantator;
b) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a ajutorului de stat sub forma de grant, a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, emisa inainte de data solicitarii de garantare;
c) rezultatul consultarii Centralei Riscului de Credit - in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificarile ulterioare, care sa contina ultimele date disponibile la data solicitarii garantiei, din care sa rezulte indeplinirea criteriului de eligibilitate de la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare;
d) acordul beneficiarului de consultare a bazei de date a MF, prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme;
e) declaratia unica privind veniturile realizate in Romania, depusa la organele fiscale competente pentru ultimul exercitiu financiar incheiat fata de data solicitarii garantiei, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente.

(4) FNGCIMM analizeaza solicitarea de garantare pe baza informatiilor furnizate de finantator conform documentelor de la alin. (3) si a urmatoarelor informatii si documente obtinute de FNGCIMM:

a) rezultatul consultarii Oficiului National al Registrului Comertului materializat in extrasul certificatului constatator obtinut de la RECOM Online, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare;
b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali incheiati, obtinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare;
c) rezultatul consultarii Buletinului procedurilor de insolventa in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, referitoare la starea de insolventa;
d) raportul obtinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare;
e) declaratia finantatorului cuprinsa in solicitarea de garantare cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate prevazut la art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare.

(5) Indeplinirea de catre beneficiar a conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, se analizeaza prin raportare la situatia existenta la data solicitarii de acordare a facilitatii de factoring garantate in cadrul Programului.

(6) Dupa verificarea documentelor si datelor prevazute la alin. (2)-(4), potrivit reglementarilor proprii, a conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate cu finantatorii, precum si a gradului de acoperire cu garantii cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, si pe baza datelor completate de catre finantator in solicitarea de garantare, FNGCIMM comunica finantatorului decizia sa in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii corecte si complete a documentelor.

Articolul 12

(1) FNGCIMM transmite finantatorului contractul de garantare si acordul de finantare semnate olograf sau electronic, dupa caz, in cel putin 4 exemplare originale, in functie de numarul semnatarilor, in vederea semnarii. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fisier .pdf cu .xml atasat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta.

(2) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestora, finantatorul si beneficiarul semneaza contractul de garantare si acordul de finantare. Dupa semnare, finantatorul remite FNGCIMM, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, doua exemplare originale ale contractului de garantare si ale acordului de finantare. In cazul in care beneficiarul si finantatorul dispun de semnatura electronica, contractul de garantare se transmite catre FNGCIMM sub forma unui fisier .pdf cu .xml atasat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta.

(3) Tragerile din finantarea garantata in cadrul Programului se efectueaza de beneficiar dupa inscrierea ipotecilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c) si de la alin. (3), dupa caz, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, in cartea funciara a imobilelor si/sau in Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (16) din prezentele norme.

(4) Contractul de garantare cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, obiectul si durata contractului, individualizarea si descrierea ipotecilor legale, termenii si conditiile de acordare si plata a garantiei, valoarea maxima a garantiei acordate in moneda nationala, modalitatea de calcul si termenul de plata al comisionului de administrare si modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile si modalitatea de recuperare a creantelor rezultate din plata garantiilor, precum si celelalte drepturi si obligatii ale partilor.

(5) Acordul de finantare cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, obiectul si durata contractului de factoring, termenii si conditiile de acordare a facilitatii de factoring, modalitatea de plata a sumelor cuvenite beneficiarului sub forma de grant, raportarea ajutorului de stat sub forma de grant, modalitatea de revocare a acordului de finantare, cazurile si modalitatea de recuperare a creantelor rezultate din nerespectarea conditiilor de acordare a ajutorului de stat, precum si celelalte drepturi si obligatii ale partilor.

Articolul 13

Garantia intra in vigoare la data semnarii de catre FNGCIMM a contractului de garantare si este valabila pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului.

Articolul 14

(1) In situatia in care finantatorul solicita FNGCIMM prelungirea duratei garantiei, cu mentinerea sau diminuarea valorii acesteia, acesta va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare impreuna cu urmatoarele documente:

a) declaratia necesara pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din conventiile de garantare si plata a granturilor incheiate cu finantatorii, daca prelungirea se va acorda in interiorul perioadei aferente schemei de ajutor de stat;
b) declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 si/sau 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, completata si semnata de beneficiarul finantarii inainte de data solicitarii prelungirii garantiei de catre finantator.

(2) In cazul prelungirii garantiei cu mentinerea sau diminuarea valorii garantiei, se va verifica exclusiv incadrarea beneficiarului in categoria IMM si, dupa caz, respectarea intensitatii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.

(3) Solicitarile de suplimentare, respectiv majorare a plafonului de factoring garantate/prelungire cu suplimentare a acesteia, cu incadrarea in prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, se analizeaza pe baza documentelor si informatiilor prevazute la art. 11 alin. (3) si (4) din cuprinsul prezentelor norme, transmise FNGCIMM de catre finantatori.

(4) In toate cazurile, solicitarea de prelungire a facilitatii de factoring se transmite FNGCIMM de catre finantator, dupa aprobarea prelungirii finantarii de catre structurile sale competente. Solicitarea se formuleaza in temeiul conventiei de garantare si plata a granturilor incheiate cu finantatorul si este transmisa la FNGCIMM cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de scadenta finala a finantarii de tip factoring pentru care se solicita prelungirea.

(5) In cazul in care finantatorul aproba modificari ale clauzelor contractului de factoring referitoare la structura garantiilor constituite si solicita eliberarea/inlocuirea garantiilor aferente finantarii garantate, in conditiile pastrarii gradului minim de acoperire a finantarii cu garantii de cel putin 100%, aceasta are obligatia de a solicita acordul expres al FNGCIMM si de a obtine confirmarea prealabila a acestuia pentru operatiune sub sanctiunea respingerii cererii de plata a garantiei. Solicitarea transmisa Fondului va fi insotita de hotararea finantatorului de aprobare a modificarii contractului de factoring, de documentele care au stat la baza adoptarii acesteia inainte de implementarea acestei hotarari, dupa caz, precum si de informatii privind valoarea admisa in garantie pentru garantiile propuse in schimbul celor pentru care se solicita eliberarea.

(6) FNGCIMM analizeaza documentele transmise de finantator potrivit reglementarilor proprii, conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate cu finantatorii, prezentelor norme metodologice si comunica finantatorului decizia sa in termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete si corecte a documentelor.

(7) In cazul suplimentarii plafonului de garantare sau a prelungirii garantiei, dupa expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat si de acordare a granturilor, comisionul de administrare si comisionul de risc aferente acestor operatiuni sunt calculate si platite in conformitate cu prevederile conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate de FNGCIMM, in calitate de mandatar, cu finantatorii.

Articolul 15

(1) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, prin contractul de garantare se acorda reprezentantilor legali ai finantatorului un mandat special, in vederea efectuarii formalitatilor de inscriere, modificare a inscrierii, reinnoire si radiere atat a garantiilor colaterale, cat si a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, constituite de beneficiari si/sau de terti garanti, dupa caz, in favoarea finantatorului si statului roman, in cartea funciara/Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz.

(2) Pentru alte garantii constituite de beneficiarul finantarii/tertii garanti, daca este cazul, FNGCIMM mandateaza finantatorii sa incheie contractele de ipoteca, atat in favoarea acestora, cat si a statului roman, prin MF, in calitate de co-creditori, precum si sa efectueze formalitatile legale de publicitate ale acestora.

(3) Finantatorii vor introduce in contractele de garantie accesorii incheiate cu beneficiarii, daca este cazul, in vederea constituirii garantiilor accesorii finantarii garantate, altele decat cele prevazute la art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, clauze din care sa rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului roman, prin MF.

(4) Se acorda FNGCIMM un mandat special, in vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciara/Registrul National de Publicitate Mobiliara a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare. Mandatul special se acorda prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 15 alin. (1) din prezentele norme.

Articolul 16

Dupa semnarea contractului de garantare si dupa constituirea si efectuarea formalitatilor de publicitate a ipotecilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020, cu modificarile ulterioare, finantatorul pune la dispozitia beneficiarului facilitatea de factoring garantata in conditiile Programului, cu respectarea conditiilor prevazute in reglementarile sale interne.

Articolul 17

(1) Beneficiarul finantarii efectueaza trageri din plafonul de factoring alocat, pe masura prezentarii facturilor acceptate de finantator, fara sa depaseasca valoarea maxima a facilitatii de factoring aprobata.

(2) Rambursarea sau, dupa caz, reintregirea facilitatii de factoring se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de factoring.

Articolul 18

(1) FNGCIMM monitorizeaza garantiile de stat in perioada cuprinsa intre data acordarii garantiei si data incetarii valabilitatii acesteia, prin prisma obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile Conventiei privind implementarea Programului, ce se va incheia cu MF, si a prevederilor conventiilor de garantare si plata a granturilor, ce se vor incheia cu finantatorii.

(2) Garantia emisa de FNGCIMM in numele si in contul statului are urmatoarele caracteristici principale:

a) este irevocabila - furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei;
b) este neconditionata - contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia beneficiarul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata in cazul in care beneficiarul nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;
c) este directa si expresa - protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;
d) este platibila la prima cerere scrisa a finantatorului, depusa in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in contractul de garantare si conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu finantatorul;
e) acopera maximum 50% din valoarea finantarii de tip factoring, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si orice alte costuri generate de participarea la Program, in limita plafonului maxim de garantare in suma de maximum 5.000.000 lei/beneficiar;
f) garantia are durata determinata si se acorda pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic si oneros.

(3) Garantiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.

Articolul 19

(1) Cererea de plata se depune de catre finantator la FNGCIMM, ulterior trecerii integrale la restanta a finantarii garantate nerambursate si dupa ce finantatorul si-a exercitat dreptul de regres, dar nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data trecerii la restanta a principalului. Aceasta va fi insotita de urmatoarele documente:

a) contractul de factoring, inclusiv anexele, insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;
b) cererile de executare silita a beneficiarului si a tuturor tertilor garanti inregistrate la executorul judecatoresc si/sau, dupa caz, cererea de deschidere a procedurii de insolventa a beneficiarului/declaratia de creanta, impreuna cu dovada transmiterii documentului la instanta competenta, documentul care atesta preluarea in posesie, in mod pasnic, a bunului afectat garantiei, in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul. Fac exceptie ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare pentru care procedurile de recuperare se efectueaza de organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
c) extrasele de carte funciara si/sau extrasele din registrele de evidenta si publicitate asimilate si/sau avizul/avizele de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara, dupa caz, pentru toate garantiile accesorii finantarii garantate, din care sa rezulte intabularea/inscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare in favoarea statului roman reprezentat de MF si finantator, dupa caz, proportional cu procentul de garantare, valabile pana la stingerea tuturor obligatiilor ce revin beneficiarului in baza contractului de garantare, in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciara eliberate in format electronic;
d) extrasul contului curent la data cererii de plata sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finantare, pana la data formularii cererii de plata, in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul;
e) extrasul contului de credit curent si restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care sa rezulte fara echivoc intreaga valoare a finantarii garantate nerambursate si data trecerii la restanta a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, in copie certificata de catre finantator pentru conformitate cu originalul;
f) notificarea de activare a dreptului de regres transmisa de finantator catre beneficiarul finantarii garantate, cu privire la trecerea integrala la restanta a finantarii garantate nerambursate, insotita de dovada expedierii acesteia, in copii certificate de finantator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie sa rezulte faptul ca notificarea a fost transmisa beneficiarului in termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanta a soldului finantarii garantate;

(2) Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea de plata se depune la sediul social al FNGCIMM intr-un singur exemplar, indosariat, paginat si opisat.

(3) FNGCIMM poate solicita finantatorului, daca este cazul, completarea documentatiei, in termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plata si acesta este obligat sa le depuna in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii de completare de catre FNGCIMM. Documentele solicitate in completare se depun de catre finantator la sediul FNGCIMM cu cel putin 15 zile inainte de implinirea termenului prevazut la art. 20 alin. (1), se vor atasa de FNGCIMM la documentatia depusa odata cu cererea de plata si vor fi luate in considerare la solutionarea acesteia.

Articolul 20

(1) In termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de plata, FNGCIMM aproba sau respinge cererea de plata.

(2) FNGCIMM aproba cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii tuturor documentelor prevazute la art. 19, ale asumarii de catre finantator a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiilor prevazute la art. 7 lit. f) si ale respectarii de catre finantator a conditiilor prevazute la art. 7 lit. c)-e) si la art. 14 alin. (5).

(3) Daca pana la data inregistrarii cererii de plata finantatorul nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 12 alin. (2), obligatia FNGCIMM de a solutiona cererea de plata in termenul prevazut la alin. (1) se suspenda pana la data transmiterii celor doua exemplare originale ale contractului de garantare, fara ca suspendarea sa opereze si in privinta termenului prevazut la alin. (7).

(4) FNGCIMM respinge cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii incomplete a documentelor care insotesc cererea de plata prevazute la art. 19 si/sau neasumarii de catre finantator a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiilor prevazute la art. 7 lit. f) si/sau ale nerespectarii de catre finantator a conditiilor prevazute la art. 7 lit. c)-e) si la art. 14 alin. (5).

(5) Decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei se comunica finantatorului si MF cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original.

(6) FNGCIMM restituie cererea de plata si documentele care o insotesc, in cazul in care au fost transmise inainte ca beneficiarul sa inregistreze cel putin 60 de zile calendaristice de restanta la plata principalului.

(7) Plata garantiei se face de catre MF intr-un cont unic al finantatorului, indicat in cererea de plata a garantiei, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plata, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fara insa a se depasi 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii la FNGCIMM a cererii de plata.

(8) Sumele garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului se platesc finantatorului de catre MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Actiuni Generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de FNGCIMM si se recupereaza de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la debitorul beneficiar al finantarii garantate, in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

Articolul 21

(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data platii valorii de executare a garantiei, MF transmite FNGCIMM dovada efectuarii platii.

(2) Dupa primirea dovezii efectuarii platii potrivit alin. (1), FNGCIMM intocmeste un inscris, act premergator procedurii de executare silita si care reprezinta titlu executoriu prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, precum si data scadentei acesteia. Titlul de creanta se comunica debitorului - beneficiar al finantarii garantate, prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuarii platii prevazute la alin. (1). FNGCIMM transmite acest inscris spre informare si finantatorului, scanat, la o adresa de e-mail comunicata prin cererea de plata.

(3) In cazul in care comunicarea titlului de creanta potrivit alin. (2) nu a fost posibila, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afisarea, concomitent, la sediul FNGCIMM si pe pagina de internet a acestuia, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis titlul de creanta bugetara pe numele debitorului.

(4) Anuntul prevazut la alin. (3) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:

a) denumirea debitorului;
b) adresa sediului social, codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala a debitorului;
c) numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara.

(5) In cazul in care titlul de creanta bugetara se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

(6) Termenul de plata voluntara a obligatiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicarii titlului de creanta bugetara.

(7) La data expirarii termenului de plata prevazut la alin. (6), titlul de creanta bugetara devine titlu executoriu.

(8) Titlul executoriu prevazut la alin. (7) se inainteaza de catre FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea recuperarii creantei bugetare rezultate din executarea garantiei de stat, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, in vederea recuperarii creantei bugetare, in conditiile Codului de procedura fiscala, impreuna cu urmatoarele documente:

a) dovada efectuarii procedurii de comunicare catre debitorul-beneficiar al finantarii garantate prin confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezulta efectuarea procedurii de afisare;
b) contractul de garantare insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in original, semnat olograf sau semnat cu semnaturi electronice. In cazul in care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de catre FNGCIMM sub forma unui fisier .pdf cu .xml atasat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta;
c) extrasele de carte funciara/avizele din Registrul National de Publicitate Mobiliara in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul.

(9) Dobanzile si penalitatile de intarziere aferente sumelor rezultate din plata catre finantator a garantiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculeaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei de stat si pana la data stingerii inclusiv si sunt recuperate de catre acestea.

(10) Finantatorul poate retrage cererea de plata in conditiile prevazute in reglementarile sale interne si cu respectarea conditiilor Programului.

(11) FNGCIMM revoca decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei, daca solicitarea privind retragerea cererii de plata a fost transmisa pana in a 85-a zi calendaristica de la data inregistrarii cererii de plata transmise de catre finantator si restituie acesteia documentatia aferenta cererii de plata impreuna cu comunicarea privind mentinerea valabilitatii garantiei cu respectarea conditiilor Programului.

(12) Dupa incasarea oricarei sume in contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plata, finantatorul transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plata, in baza careia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garantiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei. Addendumul urmeaza regimul juridic al deciziei de aprobare/ respingere a cererii de plata.

(13) Addendumul se comunica finantatorului si MF in ziua lucratoare urmatoare adoptarii acestuia de catre FNGCIMM, prin fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original, cu respectarea unui termen de doua zile lucratoare necesare efectuarii platii de catre MF si fara a depasi termenul de 90 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de plata a garantiei la FNGCIMM.

Articolul 22

(1) In situatia finalizarii executarii silite imobiliare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru recuperarea valorii de executare a garantiei platite finantatorului de catre MF si a tuturor accesoriilor aferente, precum si in situatia recuperarii integrale a creantei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garantiei catre beneficiar, MF emite acordul privind radierea dreptului de ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Finantatorii vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman, in baza comunicarilor organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala insotite de acordul MF.

Capitolul VI Dispozitii finale

Articolul 23

(1) Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, finantatorii participanti in cadrul Programului transmit FNGCIMM o declaratie pe propria raspundere semnata si asumata de reprezentantii legali ai acestora, care sa contina angajamentul de respectare a incadrarii costului finantarii garantate de stat in marja maxima de 2,5%, peste indicele ROBOR la 3 luni - ROBOR 3M.

(2) In aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul conventiei privind implementarea Programului, prevazut la art. 2 lit. a), precum si modelul conventiei de garantare si plata a granturilor, prevazut la art. 2 lit. b), se aproba prin ordin al ministrului finantelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

Articolul 24

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
Anexa nr. 1
la normele metodologice
Nr. ......................
Data .....................

DECIZIE DE PLATA
a sumelor de virat in contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
asociate Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial


Catre Ministerul Finantelor
In temeiul art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial si a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificarile ulterioare,
va solicitam plata ajutorului de stat, in suma de ....................... lei, stabilit de FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei pentru luna ....................., reprezentand valoarea dobanzilor aferente finantarilor contractate de IMM-uri ........................ si a comisioanelor de administrare, conform urmatorului centralizator:
Centralizatorul sumelor de virat in contul FNGCIMM

Nr. crt.

Finanțator

Valoare totală grant, din care:

Componenta de dobândă

Componenta de comision de administrare

1.

       

2.

       

...

       

n

       
 

Total

     


Fata de cele de mai sus, va rugam sa virati suma de .................. in contul nostru curent nr. ..............., deschis la ..................................... .

Director general,
.........................
 

Anexa nr. 2
la normele metodologice
Model - Acord consultare baza de date MF

ACORD
de consultare a bazei de date a Ministerului Finantelor


Nr. l_l_l_l_l_l_l_l_l .....................
(data emiterii)
Prin prezenta, subsemnatul(a), .................................................., identificat(a) cu B.I./C.I. seria ......... nr. ......................, eliberat(a) de ........................ la data de ........................, cod numeric personal ............................................., cu domiciliul in localitatea ......................................, str. ................................ nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ....., sectorul/judetul ....................., functia detinuta in cadrul intreprinderii ................................, in calitate de reprezentant legal al S.C. .............................., CUI ................., declar pe propria raspundere ca sunt de acord ca persoanele imputernicite de FNGCIMM - S.A. - IFN, CUI 14367083, cu sediul social in Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, sa solicite certificatul de atestare fiscala pentru intreprindere, cu conditia respectarii prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numele si prenumele ...................

Functia ...............................
Data semnarii ................
Semnatura autorizata ..................

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Contabilitatea in partida simpla in 2023. Sfaturi si recomandari:


 Esti contabil aflat la inceput de drum, dornic sa:

-> gaseasca metode sigure, rapide si eficiente de tinere a contabilitatii in partida simpla?
-> isi eficientizeze eforturile de pastrare a evidentelor de contabilitate simpla?
-> isi rotunjeasca veniturile personale?
-> se achite corect si in timp util de cerintele forurilor legislative privind fiscalitatea si contabilitatea in partida simpla?
-> evite repercusiunile legii la incalcarea regulilor scrise privind contabilizarea in partida simpla?

Daca cel putin un raspuns a fost afirmativ, ai nevoie urgenta de Contabilitatea in partida simpla, lucrarea digitala pe stick!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
imm factormonitorul oficialcodul de procedura fiscala


Data aparitiei: 13 Aprilie 2021

Votati articolul "NOU in Monitor: normele metodologice ale Programului IMM Factor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

  • In vederea cresterii operativitatii acordarii creditelor, experienta bancara a condus la dezvoltarea unor metode de incadrare a firmelor solicitante in clase de risc, cu ajutorul unei note medii sau punctaj. In functie de clasa de risc in care este pozitionata, firma solicitanta va primi sau nu creditul cerut. Credit-scoringul poate fi exprimat ca o notatie prin care banca evalueaza performantele economice ale firmei solicitante in vederea acor...» citeste mai departe aici

 • Controale fiscale: problemele identificate de ANAF in semestrul I din 2023

  • Intr-un raport recent, ANAF prezinta principalele probleme pe care le-au constatat inspectorii in urma controalelor efectuate in semestrul I din 2023. Documentul este format din doua parti: "Principalele deficiente constatate ca urmare a actiunilor de control" si "Principalele problematici fiscale adresate de contribuabili". Asadar, in urma controalelor facute in primele 6 luni ale anului 2023, iata, in randurile de mai jos, care sunt princi...» citeste mai departe aici

 • Sistemul fiscal sub semnul intrebarii: Guvernul pregateste terenul pentru schimbari rapide

  • Dupa ce a facut publice masurile fiscale si bugetare pentru asigurarea stabilitatii financiare pe termen lung a Romaniei, Ministerul Finantelor a adus la cunostinta tot in acea zi un alt proiect de Ordonanta de Urgenta ce vizeaza modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal​.  As...» citeste mai departe aici

 • Arhivare documente justificative: 5 conditii care trebuie respectate

  • In lumea moderna, in care tehnologia a devenit o parte esentiala a vietii noastre personale si profesionale, pastrarea documentelor justificative in format electronic a devenit o practica tot mai raspandita si importanta. Aceasta transformare in modul in care gestionam si pastram documentele are un impact semnificativ asupra eficientei, accesibilitatii si sigurantei informatiilor financiare.  Vom afla in cele ce urmeaza daca documentele justificative (regi...» citeste mai departe aici

 • Transporturi rutiere de bunuri: se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu. Care sunt sanctiunile?

  • Conform proiectului pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea in Parlament, in vederea asigurarii respectarii trasabilitatii transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul Romaniei se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu.  e-Sigiliu, un nou sistem ce vizeaza transporturile rutiere de marfuri Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice si a unei aplicatii informatice care permite autoritatilor competente de...» citeste mai departe aici

 • De ce sa alegi cutii de arhivare din carton in locul celor din plastic?

  • In lumea moderna, organizarea si stocarea eficienta a documentelor si obiectelor sunt esentiale atat in mediul de afaceri, cat si in viata de zi cu zi. Una dintre cele mai bune solutii pentru a gestiona cu succes aceasta sarcina este utilizarea cutiilor de arhivare. Acestea sunt disponibile intr-o varietate diversa de materiale, dar in ultimii ani, cutiile de arhivare din carton au castigat popularitate in fata celor din plastic. De ce ar trebui sa alegi variantele din carton in locul...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X