email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Actele pentru somaj necesare firmelor afectate de razboiul din Ucraina sunt in Monitor

Actele pentru somaj necesare firmelor afectate de razboiul din Ucraina sunt in Monitor
somaj tehnicucrainaOUG 36/2022

Au fost oficializate actele pentru somaj necesare firmelor a caror activitate este afectata de criza din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus. Astfel salariatii acestora vor beneficia de o indemnizatie platita din fonduri de la bugetul asigurarilor pentru somaj. 

Prin Ordinul 705/2022 au fost oficializate modelul cererii, declaratiei pe propria raspundere si al listei angajatilor care vor beneficia de indemnizatie.

Conform OUG 36/2022, statul va oferi o indemnizatie de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Ce firme pot solicita decontarea somajului tehnic pe fondul razboiului 

Aceasta masura se va acorda pana la 31 decembrie 2022 pentru salariatii angajatorilor afectati in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus ca urmare a efectelor generate de agresiunea militara rusa asupra Ucrainei, precum si pentru salariatii angajatorilor supusi sanctiunilor internationale si care au instituite masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei. 

Vor putea solicita acest sprijin angajatorii care inregistreaza in luna pentru care cer masura o diminuare a incasarilor cu minimum 20% fata de veniturile realizate in luna ianuarie 2022 sau fata de veniturile realizate in luna similara a anului 2021, precum si cei care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de presedintele ANAF.

Decontarea somajului tehnic: ce pasi trebuie sa urmeze firmele? 

La fel ca in cazul somajului tehnic din pandemie, pentru acordarea indemnizatiei, angajatorii depun prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca au fost afectati in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de agresiunea militara rusa asupra Ucrainei.

 Alaturi de cerere si declaratie se anexeaza balanta de venituri si cheltuieli aferenta lunii pentru care se solicita indemnizatia, precum si balanta de venituri si cheltuieli la care se raporteaza diminuarea, sau, dupa caz, de copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice in domeniul sanctiunilor internationale, emis de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.

Firmele vor putea solicita decontarea somajului tehnic, incepand cu luna mai, pentru salariatii care au contractul de munca suspendat.

Actele pentru somaj - Ordinul 705/2022

Ordinul 705/2022 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 404 din 27 aprilie 2022.

Avand in vedere dispozitiile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului,

 

in baza prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale,

ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

Art. 1. -

Se aproba modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei persoanelor care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului, prevazute in anexele nr. 1-3 care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1

Angajator . . . . . . . . . .
Adresa sediu social . . . . . . . . . .
CUI/CIF . . . . . . . . . .
Cont nr. *) . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .
Catre

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului . . . . . . . . . . /Municipiului BucurestiCERERE

Subsemnatul/(a), ..................................., in calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ..............................,
cu sediul social in localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., judetul ............................ ...................../sectorul ........,
va solicit plata contravalorii indemnizatiei prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea
unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor
internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului, pentru un numar de ......... persoane, in suma totala de .................. lei,
aferenta perioadei .......................... .

Anexez prezentei lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie, precum si:**)

 declaratie pe propria raspundere din care reiese faptul ca angajatorul a fost afectat in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina;

 copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice in domeniul sanctiunilor internationale, emis de
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Totodata, cunoscand prevederile art. 326 cu privire la falsul in declaratii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta declar pe propria raspundere ca:

— angajatorul nu face parte din categoria institutiilor si autoritatilor publice, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1)
pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

— angajatorul, la data prezentei, nu se afla in faliment, dizolvare, lichidare, nu are activitatile suspendate sau nu are restrictii
impuse asupra acestora, din alte motive decat cele prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022.


Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) ..........................
Semnatura ................................
Data ......................

*) Se va completa in mod corespunzator, dupa cum urmeaza:
— angajatorii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022 completeaza contul deschis la institutia de credit;
— angajatorii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022 completeaza contul distinct de disponibil cu afectatiune
speciala ce nu poate fi supus executarii silite, deschis la Trezoreria Statului.
**) Se va bifa in mod corespunzator


ANEXA Nr. 2

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE


Subsemnatul/(a), ................................, in calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................,
CUI/CIF ........................, cu sediul social in localitatea ......................., str. ........................ nr. ......, judetul .................../sectorul .....,
cunoscand prevederile art. 326 cu privire la falsul in declaratii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si
completarile ulterioare, declar pe propria raspundere ca1):
Activitatea ....................................., cod CAEN ......................, pe care o desfasor in localitatea/localitatile .......................,
judetul/judetele ......................................, este2) ......................................., iar contractele individuale de munca ale salariatilor
implicati in aceasta activitate sunt suspendate temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat:3)

 angajatorul, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, se afla in imposibilitatea efectuarii de
tranzactii comerciale cu4):
— operatorul economic ........................, cu sediul in localitatea ........................., str. ..................... nr. ......., tara .................,
care desfasoara, cu respectarea legislatiei din ...........................5), activitati de: 6) ..........................................;
 angajatorul are relatii contractuale cu:7)

— angajatorul ........................, CUI/CIF .........................., cu sediul social in localitatea ......................., str. ...........................
nr. ......., judetul ......................../sectorul ........, iar acesta, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, se afla
in imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu4):
— operatorul economic ........................, cu sediul in localitatea ......................., str. ........................ nr. ......., tara ................,
care desfasoara, cu respectarea legislatiei din ........................5), activitati de: 6) .............................................,
si incasarile in suma de ........................... lei realizate in luna ........................... 2022 pentru care se solicita indemnizatia
prevazuta la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului s-au diminuat cu ..........% fata de incasarile realizate in luna ...........................8) din anul .........., in suma de ........................... lei.

Anexez prezentei balanta de venituri si cheltuieli aferenta lunii......................... 2022 pentru care se solicita indemnizatia prevazuta
la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022, precum si balanta de venituri si cheltuieli la care se raporteaza diminuarea.

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) ..........................
Semnatura ................................
Data ......................

1) Informatiile de mai jos se completeaza pentru fiecare activitate intrerupta sau redusa temporar ca urmare a faptului ca angajatorul este afectat in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.
2) Se completeaza in mod corespunzator cu „intrerupta” sau „redusa temporar”.
3) Se bifeaza in mod corespunzator.
4) Informatiile de mai jos se completeaza pentru fiecare operator economic din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, in parte.
5) Se completeaza in mod corespunzator cu: Ucraina, Federatia Rusa sau Belarus.
6) Se completeaza in mod corespunzator cu: fabricare, import, export, depozitare, transport sau comercializare de produse ori parti din acestea sau
prestare de servicii.
7) Informatiile de mai jos se completeaza pentru fiecare angajator in parte.
8) Luna ianuarie 2022 sau luna similara a anului 2021.


ANEXA Nr. 3

LISTA
persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie, carora li s-a suspendat contractul individual de munca
din initiativa angajatorului, in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se solicita acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei
prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala
a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale
aplicate Federatiei Ruse si Belarusului 

Nr. crt.

Numele şi prenumele salariatului

CNP

Nivel de educaţie (ISCED)

Reşedinţa (urban/rural)

Salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat

Data suspendării contractului individual de muncă*)

Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada pentru care se solicită plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022

Indemnizaţia solicitată**)

 

1

             
 

2

             
 

. . .

             
 

TOTAL

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) ..................................
Semnatura ...............................................
Data ...........................

*) Conform Registrului general de evidenta a salariatilor.
**) 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, calculata proportional cu numarul de zile in care activitatea a fost intrerupta sau redusa temporar


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024


Alegeti:

  •     sa fiti rapid si corect informat asupra modificarilor legislative ce va impacteaza munca;
  •     sa gasiti instant solutia potrivita pentru problemele dvs. specifice legate de calculul si plata impozitului pe venit si a contributiilor (CAS si CASS);
  •     sa aveti siguranta legala a actiunilor si deciziilor dvs.;
  •     sa economisiti timp, bani si energie!
  •     sa fiti ferit de rigorile noii legi (amenzile privind incalcarea disciplinei financiare au explodat! Ating chiar si 20.000 lei!)

Comandati acum exemplarul dvs. din lucrarea Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
somaj tehnicucrainaOUG 36/2022


Data aparitiei: 29 Aprilie 2022

Votati articolul "Actele pentru somaj necesare firmelor afectate de razboiul din Ucraina sunt in Monitor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X