email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura de implementare a masurii Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar

Procedura de implementare a masurii Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar
capital de lucrudomeniul agroalimentarfonduri nerambursabile

In Monitorul Oficial nr. 511 din 24 mai 2022 a fost publicat Ordinul M.A.T nr. 963/2022 prin care a fost aprobata Procedura de implementare a masurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar".

Citeste in continuare continutul procedurii – scop, beneficiari eligibili, tipuri de ajutor si alte informatii utile. 

Procedura de implementare a masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar” 

Denumire completa: Procedura de implementare a masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituit prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile 


1. Obiectivul masurii

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat il constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevazuti de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 a caror activitate a fost afectata de efectele pandemiei de COVID-19. Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Masura este implementata de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), in calitate de administrator de grant conform criteriilor stabilite de MIPE in schema de ajutor de stat si ghidul solicitantului, in parteneriat cu Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului (AIMMAIPE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile. Prin prezenta procedura se implementeaza o schema de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat in cadrul masurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevazute de Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeana. Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Bugetul masurii si modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat

Masura este valabila pana la 30 iunie 2022, platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2023. In conditiile in care valabilitatea masurii va fi prelungita prin modificarea legislatiei in vigoare, prevederea se va aplica de drept si asupra prezentei proceduri. Ajutoarele se acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Bugetul alocat masurii, aprobat prin Ordonanta de Urgenta Nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID19 este in valoare totala de 250.000.000 euro, din care 149.225.400 euro respectiv 125.000.000 euro FEDR-REACT EU si 24.225.400 euro cofinantare de la bugetul de stat se aloca din bugetul POC 2014-2020 prin Axa prioritara 4 - Actiunea 4.1.2 - Capital de lucru si 100.774.600 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevazut de art.12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 lei.

3. Beneficiarii de ajutor de stat in cadrul masurii

3.1. Intreprinderea unica include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;

(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;

(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective. Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

3.2. (1) Granturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari: IMM-uri, societati agricole, cooperative agricole, grupuri de producatori si organizatii de producatori din domeniile de activitate agricultura, piscicultura si acvacultura, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, a caror activitate curenta a fost afectata de efectele pandemiei COVID-19. Pentru inscrierea in platforma electronica, solicitantii trebuie sa fie inregistrati cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscala la ANAF. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevazuta in anexa la O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

(2) Granturile pentru capital de lucru se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au inregistrat profit operational din activitatea curenta/operationala respectiv din activitatea de exploatare, in unul din ultimele trei exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse la ANAF; b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de 15% din valoarea grantului, la data acordarii grantului pentru capital de lucru, cofinantare care este libera de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale in vigoare;

c) mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii (Registru salariatilor din Revisal care se va incarca in aplicatia electronica trebuie sa contina angajatii activi, suspendati si incetati si trebuie sa fie emis in ziua anterioara trimiterii cererii de finantare (formularului de inscriere – Anexa 1) pe o perioada de minimum 6 luni de la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri; La numarul de salariati care trebuie mentinuti se iau in calcul si contractele de munca active si cele suspendate, incheiate pe perioada nedeterminata.

d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicita ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale in vigoare la data de 31 decembrie 2019.

e) nu se aflau in dificultate la 31 decembrie 2019, in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat, modificat si completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare in bloc in sectorul agricultura (ABER) si Regulamentul de exceptare in bloc in sectorul pescuitului si acvaculturii (FIBER).

f) valoarea totala a ajutoarelor de stat primite in cadrul temporar COVID-19 instituit de Comisia Europeana, insumata cu cuantumul ajutorului de stat solicitat in cadrul prezentei masuri, se incadreaza in plafoanele mentionate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in celelalte domenii de activitate.  

g) nu exista impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate si recuperate integral, conform prevederilor legale in vigoare.

h) nu sunt supusi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolventa sau faliment.

i) nu au solicitat ajutor de stat in cadrul masurii 1- microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara, asa cum este definita in cadrul O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

j) au mai putin de 250 de angajati si o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 50 de milioane de euro sau active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 de milioane de euro.

k) au avut in anul 2019 o cifra de afaceri de minimum 24.739 lei.

(3) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MAT/AIMMAIPE dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili la data depunerii cererii de finatare (formularului de inscriere – Anexa 1).

Nota referitoare la conflictul de interese:
Legislatie conexa: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si Noul Cod Penal al Romaniei;

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1 Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, denumit in continuare MAT, in parteneriat cu Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului denumite in continuare AIMMAIPE, administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat, selectate printr-o procedura deschisa, transparenta, nediscriminatorie, neconditionata si suficient promovata, proiectele, masurile si programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate. MAT va incheia acte aditionale la conventiile de colaborare cu bancile selectate pentru implementarea masurilor stipulate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014 – 2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 220/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru derularea operatiunilor de efectuare a platilor catre beneficiarii schemei de granturi pentru capital de lucru. Comisioanele, dobanzile, taxele, precum si orice alte cheltuieli bancare sunt in sarcina exclusiva a beneficiarului de grant pentru capital de lucru;

4.2. Prin prezenta masura se finanteaza cererile de finantare (formularele de inscriere – Anexa 1) in ordinea depunerii acestora, in urmatoarele conditii :

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro, respectiv 24.739 lei;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.  

c) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinantarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie sa fie libera de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, in procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

4.3.1. (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub forma de suma forfetara, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinantate din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat in format electronic, pentru sustinerea urmatoarelor cheltuieli angajate dupa data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;

b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente/operationale, cu exceptia serviciilor de consultanta;

e) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente/operationale;

f) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii necesare reluarii activitatii curente/operationale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului si bugetele locale.

(2) Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie sa fie in legatura cu activitatile/sub-activitatile codului CAEN pentru care s-a solicitat finantare si sa fie angajate nu mai devreme de data de 1 februarie 2020 si aferente unei perioade care nu depaseste 180 de zile de la data incasarii grantului.

(3) Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face de catre MAT/AIMMAIPE si AM POC pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare. (4) Beneficiarii vor depune declaratie pe propria raspundere ca utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 va atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat, impreuna cu plata accesoriilor.

(4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila.

(5) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului, care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor si impozitelor salariale, angajate dupa data de 1 februarie 2020.

(6) Cheltuielile cu consultanta nu sunt eligibile in cadrul prezentei masuri.

(7) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizitiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizitiile in sistem leasing si nici cheltuielile cu chiria activelor corporale.

(8) Ca exceptie fata de punctul (7), sunt eligibile cheltuielile privind chiria pe baza de contract incheiat pentru sediul social/punctul de lucru inregistrat in care se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare.

(9) In cadrul acestei masuri, nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat urmatoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate si/sau rambursari la credite/linii de credite/leasing, dobanzi aferente acestora, garantiile de orice fel, cofinantari in cadrul altor forme de sprijin.

5. Procedura de inscriere in cadrul masurii

5.1. (1) Inscrierea in cadrul masurii, creare profil, user, parola si completarea cererii de finantare (formularului de inscriere – Anexa 1) in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la masura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, incarcare documente cheltuieli si transmitere raport de progres, efectuare plati, monitorizare, raportare, etc.), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office.

(2) Inscrierile in cadrul masurii se vor realiza in doua etape distincte:

a) Etapa de creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica atat datele reprezentantului legal/imputernicit (Anexa 3) cat si datele intreprinderilor aplicante.

b) Etapa de inscriere in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru pentru entitatile din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile” in care aplicantii, cu profilul, user si parola generate in prima etapa, vor completa si transmite cererea de finantare (formularul de inscriere conform Anexei 1).

5.2. (1) Etapa de creare profil, user si parola este activa pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro

(2) Data de la care este activa a doua etapa de inscriere in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru pentru entitatile din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile” se comunica pe site-ul institutiei inainte de inceperea procesului de inregistrare propriu-zis.

(3) Aplicatia electronica de inscriere aferenta primei etape de creare profil, user si parola va ramane deschisa pe toata perioada inscrierilor in cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

(4) Aplicatia electronica de inscriere aferenta celei de a doua etape de inscriere in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru pentru entitatile din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile” va fi deschisa incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 6 zile calendaristice de la demararea inscrierii in cadrul masurii, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.

5.3. Pentru participarea la masura „Granturi pentru capital de lucru pentru entitatile din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile” fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola in prima etapa, generand prin aceasta actiune un cont de utilizator. Dupa crearea contului de utilizator, aplicantii vor avea acces la acesta pe toata perioada de implementare a masurii, vor putea accesa documentatia transmisa si vor avea posibilitatea incarcarii documentului care face dovada cofinantarii, semnarii si transmiterii contractului, descarcarii, incarcarii si transmiterii de documente diverse aferente platii sau raportarii, in mod electronic. Adresa de e-mail trebuie sa aparitina beneficiarului si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenia pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a masurii. Adresa de e-mail nu poate fi schimbata pe perioada de implementare a masurii. Aplicantii au obligatia de a urmari constant contul de utilizator si site-ul MAT pentru a raspunde in termen tuturor solicitarilor.

5.4. (1) In momentul trimiterii cererii de finantare (formularului de inscriere online - Anexa 1), aplicatia electronica va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii de tipul "Formularul de depunere a fost transmis cu succes!", mesaj care se va regasi in front office.

(2) Dupa completarea si trimiterea on-line a cererii de finantare (formularului de inscriere – Anexa 1) nu se mai pot face completari/modificari asupra acestuia.

(3) Dupa trimiterea formularului – Anexa 1, aplicantii vor avea posibilitatea vizionarii in timp real pe https://granturi.imm.gov.ro, sectiunea Transparenta, a listei cu solicitantii inscrisi in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul masurii. Ordinea la contractare in cadrul masurii se va face conform principiului primul venit – primul servit. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare unic pentru fiecare proiect in Registrul Unic Electronic, denumit numar RUE.

(4) Aplicantii care nu au inregistrat la ANAF situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 pana la data publicarii prezentei proceduri in Monitorul Oficial, vor primi decizie de respingere.

5.5. (1) Documentele ilizibile sau incomplet incarcate in aplicatie pot fi solicitate prin clarificari. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificari in termenul prevazut in prezenta procedura atrage dupa sine decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile masurii.

(2) Pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate.

6.1. Pre-evaluarea si contractarea

(1) MAT prin AIMMAIPE incheie contracte de acordare a ajutorului de stat, in limita creditelor bugetare si de angajament aprobate potrivit legii, pe baza pre-evaluarii realizate prin platforma informatica IMM Recover si a existentei declaratiilor pe propria raspundere aferente cererilor de finantare (formularele de inscriere – Anexa 1) depuse de beneficiari.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 52, din Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de incheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se face pe baza contractelor incheiate cu respectarea prevederilor alin. (1), cu respectarea conditiei de verificare pana la data platii aferenta contractului de acordare a ajutorului de stat, daca pre-evaluarea realizata cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este in conformitate cu documentele anexate precum si in concordanta cu criteriile de eligibilitate mentionate in prezenta procedura.

(3) Aplicantii care, in urma pre-evaluarii electronice, nu indeplinesc conditiile de eligibilitate vor primi Decizie de respingere.

(4) In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii. Inainte de a se adresa instantei de judecata, solicitantul trebuie sa urmeze procedura plangerii prealabile.

(5) Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care apartine, formuland o contestatie, in termen de 2 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in cererea de finantare (formularul de inscriere – Anexa 1) on-line cu documentele justificative depuse.
(6) Contestatia se formuleaza in aplicatia electronica si va cuprinde: - datele de identificare ale solicitantului; - obiectul contestatiei; - motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia; - dovezile pe care se intemeiaza; - semnatura reprezentantului legal.

(7) Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui o Comisie de contestatie din cadrul AIMMAIPE, formata din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentatiei pentru care s-a depus contestatie.

(8) Termenul de solutionare este de 3 zile lucratoare de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin e-mail/front office.

(9) In situatia in care beneficiarul ajutorului de stat obtine decizie de solutionare a contestatiei in favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suporta din bugetul de stat, dupa alocarea de catre Ministerul Finantelor a sumelor necesare in bugetul MAT.

(10) Pentru aplicantii acceptati in urma pre-evaluarii, in limita bugetului alocat masurii, aplicatia informatica va genera contract de acordare a ajutorului de stat (Anexa nr. 2) care se va regasi in contul aplicantului si va trimite pe adresa de corespondenta un mesaj de atentionare in acest sens. Aplicantii vor intra in aplicatie, vor introduce codul IBAN al intreprinderii (cont curent sau cont de grant), vor incarca dovada cofinantarii (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), vor descarca contractul de acordare a ajutorului de stat, il vor semna cu semnatura electronica si il vor reincarca semnat si il vor transmite in aplicatie in maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai tarziu de data limita prevazuta in schema de ajutor - OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022. Aplicantii/solicitantii care nu semneaza si nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat pana la termenul limita prevazut in legislatia schemei si in prezenta procedura, vor primi Decizie de respingere, transmisa prin contul din aplicatie. Beneficiarii care au semnat si au transmis contractul de acordare a ajutorului de stat vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la institutia partenera, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea masurii pe perioada de derulare a acesteia.

(11) In situatia in care, dupa semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constata neconcordante intre pre-evaluarea realizata prin platforma informatica IMM Recover si verificarile efectuate de MAT/AIMMAIPE pana la data data platii, referitoare la respectarea conditiior de eligibilitate prevazute de prezenta procedura, se va intocmi o nota justificativa prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezolutiune de plin drept, fara notificare si fara interventia instantei de judecata.

(12) Contractele de acordare a ajutorului de stat incheiate de AIMMAIPE vor contine in mod obligatoriu o clauza de rezolutiune a contractului de plin drept fara notificare si fara interventia instantei de judecata, cu urmatorul continut: ”In situatia in care se constata neconcordante intre pre-evaluarea cererilor de finantare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizata cu ajutorul platformei informatice IMM Recover si verificarile efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat pana la data efectuarii platii, referitoare la respectarea conditiilor de eligibilitate specifice masurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat inceteaza prin rezolutiune de plin drept, fara notificare si fara interventia instantei de judecata”.

(13) In situatia in care MAT/AIMMAIPE/AM POC constata ca aplicantii nu indeplinesc conditiile de eligibilitate sau nu respecta prevederile prezentei proceduri, in orice moment de la data transmiterii formularelor si pana la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, acestia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul inceteaza prin rezolutiune de plin drept si dupa caz, grantul va fi recuperat.

6. 2. Verificarea si plata beneficiarilor

(1) In scopul verificarii solicitarilor si implementarii masurii, in cadrul MAT/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumita in continuare UIP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului tertiar de credite. Formularele si documentatia care intra in verificare conform contractelor vor fi repartizate de catre minister.

(2) Verificarea formularelor si documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii: solicitarile vor fi verificate, in baza documentelor justificative incarcate in aplicatie si a datelor preluate automat de catre aplicatie. Pentru solicitantii la care, in urma verificarilor, se constata neconcordante intre pre-evaluarea realizata prin platforma informatica IMM Recover si documentele anexate cererii de finantare (formularului de inscriere – Anexa 1), respectiv cu conditiile de eligibilitate prevazute de prezenta procedura, se va intocmi o nota justificativa prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezolutiune de plin drept, fara notificare si fara interventia instantei de judecata.

(3) Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la masura postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificari pe toata perioada de implementare a proiectului, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari in aplicatia electronica. Raspunsurile la clarificarile solicitate se trimit la emitent in 2 zile lucratoare de la transmitere. Netransmiterea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului, respectiv rezilierea contractului de acordare a ajutorului de stat sau recuperarea ajutorului acordat, dupa caz.

(4) Daca in urma verificarilor se constata ca aplicantul a indeplinit conditiile de eligiblitate si a respectat prevederile prezentei proceduri, AIMMAIPE va emite autorizarea la plata.

6.3. Dupa semnarea contractului si verificarea respectarii conditiilor de eligibilitate prevazute in prezenta procedura, bancile efectueaza platile catre beneficiari pe seama autorizarii platii si depunerii cofinantarii si incarca in aplicatia electronica ordinele de plata.

6.4. MAT prin AIMMAIPE va transfera in contul de tranzit deschis la instituiia partenera selectata, care are rol de agentie de implementare, sumele reprezentand ajutor de stat aferente contractelor de acordare a ajutorului de stat. Bancile, pe seama conventiilor bancare, in termen de maxim 7 zile calendaristice efectueaza platile, in baza autorizarii la plata emise de AIMMAIPE in conturile bancare ale beneficiarilor ajutorului de stat.

6.5. Beneficiarul de ajutor de stat transmite un raport de progres privind cheltuielile efectuate, insotite de documentele justificative (contracte, facturi, ordine de plata, extras de cont, etc.) pentru efectuarea cheltuielilor, in platforma IMM Recover, in termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia. Raportul de progres va fi insotit obligatoriu de extrasul contului bancar prin care au fost efectuate operatiunile de incasari si plati aferente proiectului, emis de banca pentru intreaga perioada de implementare a proiectului. Netransmiterea raportului de progres in termenul solicitat sau transmiterea acestuia cu informatii lipsa ori necompletarea acestuia cu informatii/documente solicitate da dreptul AMPOC/MAT/ AIMMAIPE sa initieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub forma de grant pentru capital de lucru. 6.6. Contractul de acordare a ajutorului de stat va fi reziliat si alocatia financiara nerambursabila acordata, impreuna cu dobanzile aferente, vor fi recuperate si in cazul in care cheltuielile finantate in cadrul acordului nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 din prezenta procedura. Sumele ramase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, in termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat; In situatia in care beneficiarul ajutorului nu returneaza sumele neutilizate in termenul prevazut de prezenta procedura, acestea vor fi recuperate in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

6.7. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul masurii vor fi verificate pe baza de esantion de catre reprezentantii MAT/AIMMAIPE.

6.8. (1) Finantarea beneficiarilor contractati se va face conform Conventiei de colaborare incheiate de minister cu institutia/institutiile partenera/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor in contul de tranzit deschis de catre institutia partenera pentru gestionarea masurii, prin unitatile teritoriale ale acesteia, dupa autorizarea platii din partea AIMMAIPE si depunerea de catre beneficiar a cofinantarii in contul mentionat mai sus.

(2) Toate platile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de proiect si nici plati in numerar aferente cheltuielilor eligibile.

6.9. Pentru platile efectuate in valuta de catre beneficiarul ajutorului de stat, conversia se face utilizandu-se cursul de schimb Infor Euro valabil pentru luna mai 2022, respectiv 1 EUR=4,9479. 6.10. Toate termenele prevazute in prezenta procedura se calculeaza astfel:

a) Termenul de transmitere se calculeaza incepand cu ziua urmatoare transmiterii documentului.

b) Termenul care incepe intr-o zi nelucratoare/sarbatoare legala se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala/zi nelucratoare se prelungeste pana la finalul primei zile lucratoare.

c) Transmiterea documentelor prin intermediul postei eletronice in ultima zi a termenului se va face pana la ora 24.00 a zilei respective.

7. Monitorizarea si controlul beneficiarilor masurii si recuperarea ajutorului de stat

7.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor masurii se va face de catre UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE.

7.2. Reprezentantii MAT/AIMMAIPE/AM POC au dreptul sa verifice anuntat/inopinat, online sau la sediul operatorilor economici veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul masurii. Beneficiarul trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului MAT/AIMMAIPE/AM POC asupra utilizarii ajutorului de stat acordat prin proiect. In caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

7.3. In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii MAT/AIMMAIPE/AM POC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de stat, sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in contractul de acordare a ajutorului de stat (Anexa 2) sau in legislatia masurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totala a ajutorului acordat si va anunta MAT ca a fost declansata recuperarea ajutorului de stat impreuna cu dobanzile aferente.

7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului MAT pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996. Ajutorul care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

7.5. UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE verifica indeplinirea conditiei privind mentinerea sau suplimentarea numarului de angajati timp de 6 luni, prin interogarea automata a bazelor de date pentru toti beneficiarii. Utilizarea fondurilor potrivit destinatiilor prevazute de O.U.G. nr. 61/2022, se realizeaza de catre UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE pe baza de esantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

7.6. In cazul in care, pe perioada contractuala, beneficiarul ajunge in situatia de inchidere operationala, faliment, dizolvare sau insolventa, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin masura „Granturi pentru capital de lucru pentru entitatile din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile”.

7.7. Nu sunt eligibili beneficiarii si/sau actionarii/asociatii/administratorii intreprinderilor care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie stabilite prin hotarari judecatoresti definitive.

7.8. Identificarea de catre alte institutii abilitate sau de catre organele de urmarire penala, oricand pe perioada contractuala, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale, savarsite de intreprindere, reprezentanti legali, actionari / asociati / administratori in legatura cu obtinerea sau utilizarea frauduloasa a fondurilor europene si/sau publice, conduce la respingerea cererii de finantare sau, dupa caz, recuperarea ajutorului acordat, impreuna cu dobanzile aferente.

8. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat

8.1. Prezenta procedura va fi publicata integral pe site-ul MAT si in termen de 15 zile de la data publicarii si se transmite spre informare Consiliului Concureniei, in conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificarile èi completarile ulterioare.

8.2.1. MIPE in calitatea de furnizor de ajutor de stat publica informatiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat in temeiul prezentei masuri pe site-ul web al institutiei si asigura furnizarea informatiilor catre Consiliul Concurentei in vederea publicarii pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, in termen de 12 luni de la data acordarii.

8.2.2. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza schemei de ajutor de stat se face in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 441, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022.

8.3. Furnizorul de ajutor si administratorul masurii pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.

8.4.1. Administratorul masurii are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta procedura sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.

8.4.2. Administratorul masurii are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat1 , toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

8.4.3. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizorul de ajutor/administratorul masurii, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.

8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul masurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor.

8.6. Fondurile aferente masurilor de sprijin prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se platesc dupa verificarea conditiilor de cumul al ajutorului de stat, pe baza declaratiei pe propria raspundere a beneficiarului de ajutor de stat, cu conditia incadrarii in plafoanele mentionate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in celelalte domenii de activitate.

8.7. (1) Administratorul masurii va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la Furnizorul de ajutor de stat si administratorul masurii timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul masurii.

(2) Pentru realizarea acestei evidente, AIMMAIPE vor transmite catre administratorul masurii toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevazute.

(3) Administratorul masurii va pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, la termenele stabilite de catre acesta, orice informatii cu privire la ajutoarele de stat acordate.

(4) Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul masurii vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.

8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 441, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului masurii, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat si a registrului ajutoarelor de stat.

8.9. Pentru a crea posibilitatea verificarii ex-ante a eligibilitatii potentialilor beneficiari ai masurilor de ajutor, in conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016, MIPE prin AMPOC, in calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a schemei, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia. Contractele, platile, obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei masuri, se vor incarca in RegAS in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului de acordare a ajutorului de stat, respectiv de la data instituirii platilor, a obligatiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursarii efective a respectivelor obligatii de catre MAT/AIMMAIPE, in calitate de administratori ai masurii de ajutor de stat.

8.10. Contractul va fi reziliat si/sau ajutorul de stat va fi recuperat integral si in situatia in care, ca urmare a verificarilor efectuate dupa semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constata ca beneficiarul final nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, asa cum este prevazut in OUG nr. 61/2022, Schema de ajutor de stat, Ghidul solicitantului, si/sau prezenta procedura, precum si in situatia in care se constata ca beneficiarul nu respecta oricare dintre prevederile OUG nr. 61/2022.

9. Confidentialitate

9.1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul masurii sunt confidentiale, membrii UIP MAT/AIMMAIPE/AM POC avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.

9.2. MAT – prin directia de specialitate si AIMMAIPE sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul ajutorului de stat acordat, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).

10. Informare si publicitate

10.1 Masurile de informare si comunicare privind operatiunile finantate din instrumente structurale sunt definite in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 si Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 si Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii sa fie aduse in atentia publicului larg si cetatenii sa cunoasca modul in care sunt investite resursele financiare ale Uniunii. 

10.2. Acceptarea finantarii conduce la acceptarea de catre Beneficiar a introducerii pe lista Operatiunilor in conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea masurilor de informare si comunicare in legatura cu asistenta financiara nerambursabila obtinuta prin POC, in acord cu prevederile Regulamentelor mentionate si in conformitate cu cele declarate in Cererea de finantare si cu cele specificate in MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALA, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neindeplinirea acestor obligatii are drept consecinta aplicarea unor corectii financiare.

10.4. Conform Manualului de identitate vizuala, obligatiile beneficiarului sunt: Publicarea de anunturi sau comunicate de presa la inceputul si la finalizarea proiectului; Expunerea intr-un loc vizibil a unui afis pentru proiectele de investitii pentru care valoarea contributiei publice este mai mica de 500.000 euro; Utilizarea de autocolante si placute pentru mijloace fixe care, conform legislatiei contabile nationale depasesc valoarea de 2.500 lei si au o durata de viata mai mare de un an.

11. Precizari Anexele 1-8 fac parte integranta din prezenta procedura (pot fi consultate in in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 bis din 24 mai 2022).


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Contabilitatea in partida simpla in 2023. Sfaturi si recomandari:


 Esti contabil aflat la inceput de drum, dornic sa:

-> gaseasca metode sigure, rapide si eficiente de tinere a contabilitatii in partida simpla?
-> isi eficientizeze eforturile de pastrare a evidentelor de contabilitate simpla?
-> isi rotunjeasca veniturile personale?
-> se achite corect si in timp util de cerintele forurilor legislative privind fiscalitatea si contabilitatea in partida simpla?
-> evite repercusiunile legii la incalcarea regulilor scrise privind contabilizarea in partida simpla?

Daca cel putin un raspuns a fost afirmativ, ai nevoie urgenta de Contabilitatea in partida simpla, lucrarea digitala pe stick!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
capital de lucrudomeniul agroalimentarfonduri nerambursabile


Data aparitiei: 30 Mai 2022

Votati articolul "Procedura de implementare a masurii Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

  • In vederea cresterii operativitatii acordarii creditelor, experienta bancara a condus la dezvoltarea unor metode de incadrare a firmelor solicitante in clase de risc, cu ajutorul unei note medii sau punctaj. In functie de clasa de risc in care este pozitionata, firma solicitanta va primi sau nu creditul cerut. Credit-scoringul poate fi exprimat ca o notatie prin care banca evalueaza performantele economice ale firmei solicitante in vederea acor...» citeste mai departe aici

 • Controale fiscale: problemele identificate de ANAF in semestrul I din 2023

  • Intr-un raport recent, ANAF prezinta principalele probleme pe care le-au constatat inspectorii in urma controalelor efectuate in semestrul I din 2023. Documentul este format din doua parti: "Principalele deficiente constatate ca urmare a actiunilor de control" si "Principalele problematici fiscale adresate de contribuabili". Asadar, in urma controalelor facute in primele 6 luni ale anului 2023, iata, in randurile de mai jos, care sunt princi...» citeste mai departe aici

 • Sistemul fiscal sub semnul intrebarii: Guvernul pregateste terenul pentru schimbari rapide

  • Dupa ce a facut publice masurile fiscale si bugetare pentru asigurarea stabilitatii financiare pe termen lung a Romaniei, Ministerul Finantelor a adus la cunostinta tot in acea zi un alt proiect de Ordonanta de Urgenta ce vizeaza modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal​.  As...» citeste mai departe aici

 • Arhivare documente justificative: 5 conditii care trebuie respectate

  • In lumea moderna, in care tehnologia a devenit o parte esentiala a vietii noastre personale si profesionale, pastrarea documentelor justificative in format electronic a devenit o practica tot mai raspandita si importanta. Aceasta transformare in modul in care gestionam si pastram documentele are un impact semnificativ asupra eficientei, accesibilitatii si sigurantei informatiilor financiare.  Vom afla in cele ce urmeaza daca documentele justificative (regi...» citeste mai departe aici

 • Transporturi rutiere de bunuri: se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu. Care sunt sanctiunile?

  • Conform proiectului pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea in Parlament, in vederea asigurarii respectarii trasabilitatii transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul Romaniei se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu.  e-Sigiliu, un nou sistem ce vizeaza transporturile rutiere de marfuri Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice si a unei aplicatii informatice care permite autoritatilor competente de...» citeste mai departe aici

 • De ce sa alegi cutii de arhivare din carton in locul celor din plastic?

  • In lumea moderna, organizarea si stocarea eficienta a documentelor si obiectelor sunt esentiale atat in mediul de afaceri, cat si in viata de zi cu zi. Una dintre cele mai bune solutii pentru a gestiona cu succes aceasta sarcina este utilizarea cutiilor de arhivare. Acestea sunt disponibile intr-o varietate diversa de materiale, dar in ultimii ani, cutiile de arhivare din carton au castigat popularitate in fata celor din plastic. De ce ar trebui sa alegi variantele din carton in locul...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X