email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 104/2022 - impozit de 80% pentru veniturile din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan

OUG 104/2022 - impozit de 80% pentru veniturile din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
impozitteren agricolvanzare

Persoanele care obtin venituri din vanzarea unui teren agricol extravilan, inainte de implinirea a 8 ani de la cumparare, sunt obligate sa plateasca un impozit in cota de 80%, potrivit OUG 104/2022. 

Cota se aplica asupra diferentei pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vanzarii si cea de la data cumpararii. In cazul instrainarii, prin vanzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au in proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate in extravilan si care reprezinta mai mult de 25% din activele reprezentand proprietatile imobiliare ale persoanei juridice (orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile), si in masura in care instrainarea are loc inainte de implinirea a 8 ani de la dobandirea oricaruia dintre aceste terenuri, persoana fizica si/sau juridica care instraineaza are obligatia de a plati un impozit in cota de 80% aplicata asupra diferentei pozitive dintre valoarea terenurilor existenta la momentul instrainarii pachetului de control si cea de la momentul dobandirii terenurilor, determinata potrivit valorii orientative stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilita prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici, dupa caz, din respectiva perioada. In situatia in care persoana juridica are in proprietate mai multe terenuri agricole situate in extravilan, cota de 80% se aplica asupra valorii totale calculate prin insumarea diferentelor pozitive aferente terenurilor dobandite cu cel mult 8 ani inainte de instrainarea pachetului de control, fara a lua in calcul diferentele negative, diferente determinate potrivit prezentului alineat.

OUG 104/2022 - impozit pe terenurile agricole: textul actului normativ

Denumire completa: OUG 104/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

 

Articolul I

Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:Articolul 4
(1) Instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si a dreptului de preemptiune, la pret si in conditii egale cu cele prevazute in oferta, in urmatoarea ordine:

a) preemptori de rang I: coproprietarii, sotii, rudele pana la gradul al treilea si afinii pana la gradul al treilea, in aceasta ordine;
b) preemptori de rang II: proprietarii investitiilor agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei, irigatii exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vanzare si/sau arendasii. In cazul in care pe terenurile supuse vanzarii se afla investitii agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei si pentru irigatii, prioritate la cumpararea acestor terenuri au proprietarii acestor investitii;

2. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) in cazul arendasilor persoane juridice, cu actionariat alta persoana juridica, actionarii/asociatii care detin controlul societatii sa faca dovada domiciliului/resedintei/sediului social/secundar situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

3. La articolul 4^1 alineatul (2), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

d) asociatul/actionarul, persoana fizica, care detine controlul societatii sa aiba domiciliul situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;
e) in cazul in care in structura persoanelor juridice, asociatii/actionarii care detin controlul societatii sunt alte persoane juridice, asociatii/actionarii, care detin controlul societatii, sa faca dovada domiciliului//resedintei/sediului social/secundar situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

4. Articolul 4^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 4^2
(1) Terenurile agricole situate in extravilan se pot instraina, prin vanzare, inainte de implinirea a 8 ani de la cumparare, cu obligatia platii de catre vanzatori a unui impozit in cota de 80% aplicata asupra diferentei pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vanzarii si cea de la data cumpararii, determinata potrivit valorii orientative stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilita prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici, dupa caz, din respectiva perioada.

(2) In cazul instrainarii, prin vanzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au in proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate in extravilan si care reprezinta mai mult de 25% din activele prevazute la alin. (5) pct. 1 si in masura in care instrainarea are loc inainte de implinirea a 8 ani de la dobandirea oricaruia dintre aceste terenuri, persoana fizica si/sau juridica care instraineaza are obligatia de a plati un impozit in cota de 80% aplicata asupra diferentei pozitive dintre valoarea terenurilor existenta la momentul instrainarii pachetului de control si cea de la momentul dobandirii terenurilor, determinata potrivit valorii orientative stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilita prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici, dupa caz, din respectiva perioada. In situatia in care persoana juridica are in proprietate mai multe terenuri agricole situate in extravilan, cota de 80% se aplica asupra valorii totale calculate prin insumarea diferentelor pozitive aferente terenurilor dobandite cu cel mult 8 ani inainte de instrainarea pachetului de control, fara a lua in calcul diferentele negative, diferente determinate potrivit prezentului alineat.

(3) In situatia in care persoana juridica detine in proprietate terenuri agricole situate in extravilan ca urmare a unui aport in natura adus de persoana care instraineaza pachetul de control, verificarea conditiei legate de instrainare inainte de implinirea a 8 ani de la dobandirea terenurilor, potrivit alin. (2), se extinde si la perioada detinerii de catre actionarul/asociatul care a realizat acest aport in natura.

(4) Prevederile art. 16 se vor aplica in mod corespunzator situatiilor prevazute la alin. (1) si (2).

(5) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. active - proprietatile imobiliare ale persoanei juridice reprezentand orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
2. pachet de control - participatia in capitalul social/patrimoniul unei persoane juridice, detinuta de catre o persoana fizica sau juridica, in mod direct sau indirect si care depaseste 50% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau din dreptul de vot, dupa caz;
3. titluri de participare - reprezinta actiunile, partile sociale sau alta forma de detinere in mod direct sau indirect de catre persoane fizice si/sau juridice in capitalul/patrimoniul altei persoane juridice, in functie de forma de organizare a acesteia, potrivit legii.

(6) Impozitul stabilit la alin. (1) si (2) reprezinta un impozit suplimentar fata de cele datorate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) In cazul instrainarii, prin vanzare, prevazuta la alin. (1), impozitul se calculeaza si se incaseaza de notarul public inainte de autentificarea actului notarial prin care se transmite dreptul de proprietate. Impozitul calculat si incasat de catre notarul public se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost incasat, in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, conturi prevazute in procedura de la alin. (12).

(8) In situatia prevazuta la alin. (2), contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului, in temeiul actului juridic prin care are loc instrainarea, prin vanzare, a pachetului de control al persoanei juridice.

(9) In cazul in care transferul dreptului de proprietate pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza prin hotarare judecatoreasca care tine loc de contract de vanzare, impozitul se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti ramase definitive comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

(10) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (2) se vireaza in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului si se distribuie astfel:

a) o cota de 60% se face venit la bugetul de stat;
b) o cota de 40% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla terenurile agricole situate in extravilan ce au facut obiectul instrainarii.

(11) In cazul contribuabililor care intra sub incidenta titlului II - Impozitul pe profit din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (2) reprezinta cheltuiala nedeductibila la determinarea rezultatului fiscal.

(12) Procedura de calcul, incasare si plata a impozitului perceput in conditiile alin. (1) si (2), precum si obligatiile declarative se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor, cu avizul consultativ al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(13) Veniturile obtinute de persoane nerezidente din tranzactiile prevazute la alin. (1) si (2) nu fac parte din domeniul de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alt stat.

(14) Proprietarii terenurilor agricole situate in extravilan au obligatia sa le utilizeze exclusiv in vederea desfasurarii activitatilor agricole de la data cumpararii, iar in situatia in care pe terenul agricol exista investitii agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei si irigatii exclusiv private, se va pastra destinatia agricola a acestor investitii.

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 5
(1) In toate cazurile in care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, actiunea este admisibila numai daca antecontractul este incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei in materie, precum si daca sunt intrunite conditiile prevazute la art. 3, 4 si art. 9 alin. (6) din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este inscris la rolul fiscal si in cartea funciara.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1), in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de prezenta lege, structura din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumita in continuare structura centrala, sau directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite in continuare structuri teritoriale, dupa caz, emit un proces-verbal privind derularea procedurii, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 4, la solicitarea adresata primariei de catre proprietarul terenului sau promitentul-cumparator, in baza deciziei instantei.

(3) In situatia in care in cadrul procedurii se inregistreaza comunicari de acceptare a ofertei de vanzare de catre preemptorii prevazuti la art. 4 alin. (1), procesul-verbal prevazut la alin. (2) se transmite instantei, insotit de documente inregistrate in termenul prevazut la art. 6 alin. (2).

(4) Cererea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate se respinge daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege.

6. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Primaria are obligatia de a transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, precum si Agentiei Domeniilor Statului un dosar care sa cuprinda lista preemptorilor, copiile cererii de afisare a ofertei de vanzare si ale documentelor doveditoare prevazute la alin. (1), procesul-verbal de afisare a ofertei, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei.

7. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

(6^1) Comunicarea acceptarii ofertei de vanzare modificata se inregistreaza la primarie, in termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (6).

8. La articolul 7^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul in care, unul dintre titularii dreptului de preemptiune care si-au manifestat acceptarea ofertei inregistreaza la primarie, pana la expirarea termenului de verificare prevazut la art. 10 alin. (1), o cerere de renuntare la acceptarea ofertei, se aplica prevederile art. 4.

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 9
(1) Avizul final necesar incheierii contractului de vanzare in forma autentica de catre notarul public pentru cazurile prevazute la art. 4 se emite de catre structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafata de pana la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 ha, de catre structura centrala.

(2) Avizul necesar incheierii contractului de vanzare in forma autentica de catre notarul public pentru cazurile prevazute la art. 4^1 alin. (1) si (2) sau la art. 7^1 alin. (2) se emite de catre structurile teritoriale, pentru terenurile cu suprafata de pana la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 ha, de catre structura centrala.

(3) Avizele prevazute la alin. (1) si (2) sunt valabile 6 luni de la data comunicarii catre vanzator sau, in cazul decesului vanzatorului sau a preemptorului/potentialului cumparator, pana la data inregistrarii decesului intervenit in perioada de valabilitate a avizelor.
(4) Prin exceptie, avizele sunt valabile si ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada de valabilitate o promisiune bilaterala de vanzare sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat in cuprinsul acestor acte pentru executarea lor, sau in cazul emiterii certificatului de mostenitor, pentru vanzator, in termenul prevazut la alin. (3).

(5) Autoritatea emitenta a avizelor prevazute la alin. (1) si (2) poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.

(6) In toate cazurile in care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare se emite un proces-verbal de derulare a procedurii prevazute la art. 4, de catre structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafata de pana la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 ha, de catre structura centrala.

10. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 10
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 si 4^1 se va face de catre structura centrala, respectiv de catre structurile teritoriale de la locul situarii imobilului, dupa caz, in termen de 10 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 6 alin. (2) sau a termenului prevazut la art. 7 alin. (6^1) si (9). In cazul indeplinirii conditiilor legale, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, vor emite avizul final/avizul necesar incheierii contractului de vanzare, prevazut la art. 9 alin. (1) si (2).

11. La articolul 12 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) emite avizele prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) necesare incheierii contractului de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, avizul prevazut la art. 10 alin. (3), precum si procesul-verbal prevazut la art. 9 alin. (6) necesar pronuntarii unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare;

12. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 16
Instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan fara respectarea dreptului de preemptiune, potrivit prevederilor art. 4 si 4^1, sau fara obtinerea avizelor prevazute la art. 3 si art. 9 alin. (1) si (2) este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

13. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica instrainarilor intre coproprietari, soti, rude pana la gradul al treilea, inclusiv si afini pana la gradul al treilea, in situatia in care proprietarul terenului nu a solicitat afisarea unei oferte de vanzare la primarie.

14. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 20^1
In cazul in care, proprietarul terenului a solicitat afisarea la primarie a ofertei de vanzare, persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) pot accepta oferta de vanzare in calitate de preemptori de rang I, iar contractul de vanzare se va incheia in baza avizelor prevazute de lege, dupa caz.

Articolul II

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului apararii nationale si al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014, cu modificarile ulterioare.

Articolul III
(1) Procedurile aflate in curs de derulare potrivit Legii nr. 17/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se supun legislatiei in vigoare la data initierii acestora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la incheierea actelor translative de proprietate, pentru care au fost emise avize inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se aplica dispozitiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Legea nr. 296/2023: Atentie la modificarile fiscale pentru PFA!


PFA/Intreprindere Individuala/Intreprindere Familiala - Legislatia se modifica!

Atentie la NOUTATILE din Codul Fiscal!
Taxele pentru PFA sunt luate la tinta!

Fii mereu informat cu cele mai noi modificari din lege

...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozitteren agricolvanzare


Data aparitiei: 11 Iulie 2022

Votati articolul "OUG 104/2022 - impozit de 80% pentru veniturile din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan":
Rating:

Nota: 1.83 din 5 din 3 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X