email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit. Cum se completeaza Formularul 117

Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit. Cum se completeaza Formularul 117
redirectionare impozit pe profitformular 117deduceri fiscale

Update 09 iulie 2024: Platitorii de impozit pe profit pot dispune redirectionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, pana la termenele legale de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit. Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat, precum si a modelului si continutului unor formulare a fost oficializata in Monitorul Oficial nr. 643 din 5 iulie 2024 prin OPANAF nr. 3562/2024.

Pe langa Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat, se aproba urmatoarele:

- formularul 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit”
- formularul „Notificare privind erorile identificate in cererea de redirectionare”
- „Notificare privind modul de solutionare a cererii de redirectionare a impozitului pe profit”
- „Notificare privind comunicarea datelor de identificare a contribuabililor si a sumelor redirectionate de acestia din impozitul pe profit”

Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit

Valoarea impozitului pe profit sau a diferentei de impozit pe profit care poate fi redirectionata se calculeaza prin scaderea din valoarea minima stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor reprezentand sponsorizare si/sau mecenat, acordate entitatilor beneficiare in anul pentru care s-a depus declaratia anuala de impozit pe profit, conform acesta a sumelor aferente creditului fiscal si a impozitului pe profit scutit/redus, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent.

Redirectionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea persoanelor juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

In cazul redirectionarii impozitului pe profit catre Fondul Natiunilor Unite pentru Copii — UNICEF si catre alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, nu exista obligatia inscrierii entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. 

In sensul prezentei proceduri, entitatea beneficiara poate fi persoana juridica fara scop lucrativ, unitate de cult, Fondul Natiunilor Unite pentru Copii — UNICEF, orice organizatie internationala care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, alti beneficiari prevazuti de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in gestiunea registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale din cadrul organului fiscal central competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

Termenul de solutionare a cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit este de 45 de zile de la data depunerii, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data expirarii termenului legal de exercitare a optiunii de redirectionare.

Depunerea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit

Contribuabilii isi exercita optiunea de redirectionare a impozitului pe profit prin completarea si depunerea formularului 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit”.

Optiunea de redirectionare poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati, in limita sumei stabilite. Formularul 177 se depune cu respectarea prevederilor art. 79 alin. (11) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila.

Cererile care se corecteaza la initiativa contribuabililor nu se pot depune mai tarziu de 45 de zile de la termenul legal de exercitare a optiunii de redirectionare.
Cererile depuse dupa termenul prevazut de lege si cererile care se corecteaza la initiativa contribuabililor depuse dupa termenul prevazut la pct. 7 alin. (5) nu vor fi prelucrate de catre compartimentul de specialitate. 

Solutionarea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit

Compartimentul de specialitate realizeaza urmatoarele operatiuni in vederea solutionarii formularelor 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit”:

a) primeste si inregistreaza cererile;
b) organizeaza evidenta cererilor;
c) proceseaza cererile;
d) verifica stingerea obligatiilor privind impozitul pe profit pentru contribuabilii care au depus cereri de redirectionare;
e) notifica contribuabilii ale caror cereri contin erori;
f) transmite borderoul catre unitatea de trezorerie in vederea virarii sumelor catre entitatile beneficiare;
g) in baza acordului scris al contribuabilului, exprimat in prealabil, comunica entitatii beneficiare informatiile privind denumirea si codul de identificare fiscala ale contribuabilului care a dispus redirectionarea impozitului pe profit, precum si suma redirectionata de acesta;
h) notifica contribuabilii privind modul de solutionare a cererii de redirectionare a impozitului pe profit;
i) notifica contribuabilii privind contul bancar al entitatii beneficiare.
Compartimentul de specialitate organizeaza o evidenta, in format electronic, a cererilor primite.
Evidenta cererilor contine urmatoarele elemente:
a) codul de identificare fiscala a contribuabilului;
b) denumirea contribuabilului;
c) domiciliul fiscal al contribuabilului;
d) numarul de inregistrare a cererii, la organul fiscal;
e) datele de identificare ale fiecarei entitati beneficiare inscrise in cerere;
f) suma solicitata a fi redirectionata catre fiecare entitate beneficiara;
g) existenta acordului contribuabilului care a dispus redirectionarea impozitului pe profit pe baza caruia organul fiscal comunica entitatii beneficiare informatiile privind denumirea si codul de identificare fiscala ale contribuabilului, precum si suma redirectionata de acesta;
h) numarul si data notificarii privind erorile identificate in cererea de redirectionare si ale notificarii privind contul bancar al entitatii beneficiare;
i) data comunicarii notificarii privind erorile identificate in cererea de redirectionare si a notificarii privind contul bancar al entitatii beneficiare;
j) termenul de raspuns la notificarea privind erorile identificate in cererea de redirectionare si la notificarea privind contul bancar al entitatii beneficiare;
k) data verificarii stingerii obligatiilor de plata privind impozitul pe profit, precum si mentiuni privind stingerea acestora (obligatiile sunt stinse/obligatiile nu sunt stinse);
l) modul de solutionare a cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit:
— suma din impozitul pe profit a fost redirectionata: se completeaza numarul si data borderoului transmis unitatii de trezorerie in vederea virarii sumei catre entitatea beneficiara;
— suma din impozitul pe profit nu a fost redirectionata: se completeaza motivul pentru care suma din impozitul pe profit nu a fost redirectionata (nu au fost corectate informatiile din cerere, in termenul prevazut de notificare, entitatea beneficiara nu figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, obligatiile privind impozitul pe profit nu au fost stinse in termen de 45 de zile de la scadenta sau contribuabilul datoreaza impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri).
Compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta datele prevazute la alin. (2) lit. a)—g), in termen de o zi lucratoare de la primirea cererilor.

In vederea completarii informatiilor, compartimentul de specialitate inregistreaza urmatoarele date privind entitatea beneficiara inscrisa in cerere:
a) denumirea entitatii beneficiare;
b) codul de identificare fiscala;
c) contul bancar.

In vederea completarii informatiilor de mai sus, compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta, pentru fiecare entitate beneficiara, suma din impozitul pe profit pentru care a fost solicitata redirectionarea.
In situatia in care contribuabilii solicita redirectionarea impozitului pe profit prin depunerea mai multor formulare 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit”, solicitarile vor fi analizate in ordinea cronologica a inregistrarii acestora la organul fiscal.
In vederea solutionarii cererii, compartimentul de specialitate verifica in evidentele fiscale informatiile cuprinse in cerere.

In situatia contribuabililor care datoreaza impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, cererea se respinge.
Daca in urma verificarii informatiilor se constata erori in cererea depusa, compartimentul de specialitate transmite contribuabilului Notificarea privind erorile identificate in cererea de redirectionare, in care detaliaza erorile identificate si solicita contribuabililor remedierea acestora.

 Notificarea se completeaza conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin si se comunica prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual.

Corectarea informatiilor din cerere se realizeaza prin depunerea unei cereri 177 rectificative, care va cuprinde informatiile corectate solicitate in notificare, precum si toate informatiile corecte inscrise in cererea initiala.
Daca, in termenul prevazut in notificare, contribuabilul nu corecteaza informatiile eronate, identificate in notificare, cererea se respinge.

Contribuabilul poate depune, in cadrul termenului legal de depunere, un nou formular 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit”.

Zilnic, pentru contribuabilii care au depus cereri de redirectionare corecte, compartimentul de specialitate verifica stingerea obligatiilor fiscale reprezentand impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care se solicita redirectionarea.

Compartimentul de specialitate inscrie in evidenta cererilor, data verificarii stingerii obligatiilor fiscale, precum si mentiuni privind stingerea acestora (obligatiile suntstinse/obligatiile nu sunt stinse).
In cazul in care, dupa expirarea unui termen de 45 de zile de la scadenta, compartimentul de specialitate constata ca obligatiile fiscale nu sunt stinse, cererea se respinge.

Compartimentul de specialitate intocmeste lista privind redirectionarea impozitului pe profit, care cuprinde contribuabilii care au depus cereri corecte si care nu inregistreaza obligatii de plata reprezentand impozit pe profit, entitatile beneficiare si suma solicitata.

Compartimentul de specialitate verifica daca entitatile beneficiare care au obligatia inregistrarii in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale figureaza in acest registru.
Din lista de sus sunt eliminate entitatile nonprofit/unitatile de cult care nu figureaza in registru.

Pe baza listei, compartimentul de specialitate editeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice, cate un borderou, care cuprinde urmatoarele informatii:
a) numarul/data borderoului;
b) informatii privind contribuabilul:
(i) codul de identificare fiscala;
(ii) denumirea;
c) informatii privind entitatea beneficiara:
(i) denumirea entitatii beneficiare;
(ii) codul de identificare fiscala al entitatii beneficiare;
(iii) simbol cont bancar (IBAN);
(iv) suma redirectionata.

Borderoul se aproba de catre conducatorul unitatii fiscale, cu mentiunea „Bun de plata”, si se transmite unitatii de trezorerie.
In situatia in care unitatea de trezorerie comunica organului fiscal ca nu poate efectua viramentul sumelor intrucat contul bancar inscris in cerere figureaza ca fiind inchis, compartimentul de specialitate intocmeste si transmite contribuabilului Notificarea privind contul bancar al entitatii beneficiare.
Transmiterea informatiei privind contul bancar se realizeaza prin depunerea unei cereri 177 rectificative, care va cuprinde informatiile solicitate in notificare, precum si toate informatiile corecte inscrise in cererea initiala.
Daca, in termenul prevazut in notificare, contribuabilul nu comunica informatia solicitata prin notificarea de mai sus, cererea se respinge.

Contribuabilul poate depune, in cadrul termenului legal de depunere, un nou formular 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit”.
Compartimentul de specialitate comunica contribuabilului, prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual, o notificare privind modul de solutionare a cererii privind redirectionarea impozitului pe profit.

In cazul contribuabililor care si-au exprimat acordul, potrivit legii, compartimentul de specialitate centralizeaza, pe codul de identificare fiscala a entitatii beneficiare, informatiile
privind datele de identificare a contribuabililor care au dispus redirectionarea sumelor catre respectiva entitate, precum si sumele redirectionate de acestia, conform borderoului transmis unitatii de trezorerie.
Lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, compartimentul de specialitate comunica entitatii beneficiare, prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual, o notificare cu informatiile prevazute mai sus.

Instructiuni privind completarea Formularului 177

I. Depunerea formularului
1. Formularul se completeaza si se depune de catre contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirectionarea impozitului pe profit, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat, precum si pentru acordarea unor sume
Fondului Natiunilor Unite pentru Copii — UNICEF sau altor organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte. 

2. Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile art. 79 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Termen de depunere
Redirectionarea impozitului pe profit se poate face pana la termenele de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, potrivit legii. In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, Cererea privind redirectionarea impozitului pe profit se depune de catre persoana juridica responsabila a grupului.
4. Rectificarea cererii de redirectionare
4.1. In cazul in care contribuabilul corecteaza formularul depus, cererea rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest scop.
In acest caz, se completeaza elementele de identificare a cererii
care se rectifica, respectiv data si numarul de inregistrare.
4.2. Casuta „Cerere rectificativa” se bifeaza in situatia in care formularul depus se corecteaza la initiativa contribuabilului.
Cererea rectificativa nu se poate depune mai tarziu de 45 de zile de la termenul legal de exercitare a optiunii de redirectionare.
4.3. Casuta „Cerere rectificativa ca urmare a unei notificari” se bifeaza in situatia in care formularul depus se corecteaza ca urmare a primirii de catre contribuabil a unei notificari privind
erorile identificate in cererea de redirectionare si/sau a unei notificari privind contul bancar al entitatii beneficiare.
Cererea se poate rectifica in termen de 15 zile de la primirea notificarii.
5. Organul fiscal competent Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre
contribuabil/platitor.
In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre persoana juridica responsabila a grupului.

II. Completarea formularului
6. In rubrica „Anul” se inscrie anul pentru care se completeaza formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2024).
7. Rubrica „Perioada” se completeaza in situatiile in care raportarea se efectueaza pentru alte perioade decat anul calendaristic, ca de exemplu:
— perioada reprezentand anul fiscal modificat, in cazul contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), (51) si (52) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
— perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare, in cazul contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea I „Date de identificare a contribuabilului”
8. In rubrica „Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului care dispune redirectionarea impozitului pe profit, conform legii.

A T E N T I E!
In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila.
9. In rubrica „Denumire” se inscrie denumirea contribuabilului care dispune redirectionarea impozitului pe profit, conform legii.
10. Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Sectiunea II „Redirectionarea impozitului pe profit”
11. Contribuabilii care dispun redirectionarea impozitului pe profit completeaza in acelasi formular cate o sectiune privind destinatia sumei. Sectiunile sunt generate cu ajutorul programului de asistenta, pentru fiecare beneficiar.
12. Contribuabilii inscriu suma maxima care poate fi redirectionata, potrivit legii, precum si, dupa caz, suma redirectionata prin formularele 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit” depuse anterior in acelasi an fiscal si suma ramasa de redirectionat, in casutele corespunzatoare din formular.
13. Subsectiunea 1 „Sponsorizare catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult”
13.1. In rubrica „Denumire” se inscrie denumirea entitatii persoana juridica fara scop lucrativ/unitatii de cult beneficiare.
13.2. In rubrica „Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala a entitatii persoana juridica fara scop lucrativ/unitatii de cult beneficiare.
13.3. In rubrica „Cont bancar (IBAN)” se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii persoana juridica fara scop lucrativ/unitatii de cult beneficiare.
13.4. In rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa beneficiarului.
13.5. In rubrica „Contract nr./data” se inscriu numarul si data contractului privind acordarea sponsorizarii.
13.6. In rubrica „Suma de redirectionat (lei)” se inscrie suma pentru care se solicita redirectionarea.
14. Subsectiunea 2 „Sponsorizare catre beneficiari, altii decat cei de la pct. 1, potrivit legii”
Rubricile se completeaza similar celor de la subsectiunea 1 (pct. 13).
15. Subsectiunea 3 „Acte de mecenat”
15.1. Subsectiunea se completeaza de catre contribuabilii care dispun redirectionarea impozitului pe profit pentru efectuarea de acte de mecenat.
15.2. In rubricile „Nume” si „Prenume” se inscriu numele si prenumele beneficiarului.
15.3. In rubrica „Cod numeric personal” se inscrie codul numeric personal al beneficiarului.
15.4. In rubricile privind adresa se completeaza cu datele
privind adresa beneficiarului.
15.5. In rubrica „Cont bancar (IBAN)” se completeaza codul IBAN al contului bancar al beneficiarului.
15.6. In rubrica „Contract nr./data” se inscriu numarul si data contractului privind acordarea actului de mecenat.
15.7. In rubrica „Suma de redirectionat (lei)” se inscrie suma pentru care se solicita redirectionarea.

16. Subsectiunea 4 „Fondul Natiunilor Unite pentru Copii
(UNICEF) si alte organizatii internationale care isi
desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri
speciale la care Romania este parte”
16.1. In rubrica „Denumire” se inscrie denumirea Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau, dupa caz, a organizatiei internationale care isi desfasoara activitatea potrivit
prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte.
16.2. In rubrica „Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala a Fondului Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau, dupa caz, a organizatiei internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte.
16.3. In rubrica „Cont bancar (IBAN)” se completeaza codul IBAN al contului bancar al Fondului Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau, dupa caz, al organizatiei internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte.
16.4. In rubrica „Suma de redirectionat (lei)” se inscrie sumapentru care se solicita redirectionarea.

Sectiunea III „Date de identificare a imputernicitului”
17.1. Se completeaza numai in cazul in care depunerea cererii privind redirectionarea impozitului pe profit se realizeaza prin imputernicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
17.2. In rubrica „Cod de identificare fiscala” se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului.
17.3. In rubrica „Denumire/Nume, prenume” se inscriu, dupa caz, numele si prenumele imputernicitului sau denumirea acestuia.
17.4. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.
18. In situatia in care contribuabilul este de acord ca entitatea beneficiara sa fie informata de organul fiscal cu privire la sumele redirectionate, denumirea si codul de identificare ale contribuabilului care a redirectionat aceste sume, se bifeaza casuta corespunzatoare din formular si se completeaza in tabel denumirea/numele, prenumele, precum si codul de identificare fiscala ale entitatii beneficiare.

 


de Alina Ilie

NOUTATI din Legislatia Contabila

Vreti sa treceti pe ZERO factura de energie electrica?


Descoperiti lucrarea "Prosumatori. Energie electrica. Accize. Obligatii fiscale"!

Afla totul de la A la Z despre activitatea de prosumator si legislatia in vigoare, de la:

❱❱ definitia prosumatorului si a activitatii desfasurate de acesta, pana la
❱❱ inregistrarile fiscal-contabile cerute de lege
❱❱ declaratiile fiscale
❱❱ facilitatile permise

Profitati de FACILITATILE LEGISLATIVE oferite PROSUMATORILOR

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
redirectionare impozit pe profitformular 117deduceri fiscale


Data aparitiei: 31 Ianuarie 2024
Ultima actualizare: 08 Iulie 2024

Votati articolul "Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit. Cum se completeaza Formularul 117":
Rating:

Nota: 3.5 din 5 din 3 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X