Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Oficial ITM: Etape negociere colectiva pentru salariul brut 2018 si transferul contributiilor. 3 situatii in practica

Oficial ITM: Etape negociere colectiva pentru salariul brut 2018 si transferul contributiilor. 3 situatii in practica
negocierea colectivaLegea 62/2011contract colectivccmoug 822017oug 792017

Organizarea si desfasurarea negocierii colective, precum si incheierea contractelor colective de munca sunt reglementate de Legea nr.62/2011 - Legea dialogului social, republicata in Monitorul Oficial nr.625 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

La nivel de unitate se incheie si se inregistreaza un singur contract colectiv de munca, iar clauzele contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti angajatii din unitate.

Legea 62/2011 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

Art. 129
(1) Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati.

(2) Initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale.

(3) Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.

(4) in cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu initiaza negocierea, aceasta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

(5) Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decât prin acordul partilor.

Potrivit articolului VII din O.U.G.nr, 82/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017 sunt stabilite derogari de la prevederile Legii nr.62/2011 – Legea dialogului social privind obligativitatea negocierii collective a contractelor/acordurilor colective de munca, astfel:


Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vezi detalii

Preturile de transfer. Dosarul perfect legal!
Preturile de transfer. Dosarul perfect legal!

Vezi detalii

Autoturisme pe firma. Regim fiscal in 2018
Autoturisme pe firma. Regim fiscal in 2018

Vezi detalii"(1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca, initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.

(3) In aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentantii salariatilor impreuna cu un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017."

ART. 130
(1) In termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere prevazute de art. 129 alin. (4), angajatorul sau organizatia patronala are obligatia sa convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca.
(2) La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii si data pâna la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie.

(3) Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor.

(4) Informatiile pe care angajatorul sau organizatia patronala le va pune la dispozitia delegatilor sindicali ori a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, vor cuprinde cel putin date referitoare la:
a) situatia economico-financiara la zi;
b) situatia ocuparii fortei de munca.

(5) Tot la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul-verbal urmatoarele:
a) componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza unor imputerniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca;
c) durata maxima a negocierilor convenita de parti;
d) locul si calendarul reuniunilor;
e) dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;
f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;
g) alte detalii privind negocierea.

(6) Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.

(7) La fiecare sedinta de negociere se vor incheia procese-verbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se va consemna continutul negocierilor.

ART. 141
(1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 de luni.
(2) Partile pot hotari prelungirea aplicarii contractului colectiv de munca, in conditiile stabilite de prezenta lege, o singura data, cu cel mult 12 luni.
(3) In cazul in care intr-o unitate nu exista un contract colectiv de munca, partile pot conveni negocierea acestuia in orice moment.

Conform prevederilor art. 143 alin.(1) din legea nr. 62/2011 contractele colective de munca si actele aditionale la acestea negociate de angajatori la nivel de unitate se incheie in forma scrisa si se inregistreaza prin grija partilor la inspectoratul teritorial de munca.

Conform art.143 alin. (2) din actul normativ mai sus mentionat dosarul intocmit in vederea inregistrarii va cuprinde:

a) contractul colectiv de munca, in original, redactat in atâtea exemplare câte parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti;
b) dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
c) imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
d) dovezile de reprezentativitate ale partilor.
e) procesele-verbale ale negocierii, redactate in atâtea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;

ART. 146
(1) Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca:
-partile nu au depus dosarul in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2);
-reprezentantul oricarei parti care a participat la negocieri nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului si acest fapt a fost consemnat in procesul-verbal de negociere.

(2) La nivel de unitate, contractul colectiv de munca va fi inregistrat fara semnatura tuturor partilor numai in cazul in care partea semnatara care reprezinta angajatii acopera mai mult de jumatate din totalul angajatilor.

Alegerea reprezentantilor salariatilor

Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede

ART. 221
(1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.
(2) Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor.
(3) Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

ART. 222
(1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu.
(2) Numarul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.
(3) Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani.


Regasiti trei situatii concrete identificate de Manager.ro:

Situatia 1: compania are sub 21 de angajati si in mod normal nu are obligativitatea si nici intentia de a intocmi un CCM.

Pasii de urmat in cazul societatilor care au sub 21 de salariati ar fi:

Sesizare din partea salariatilor (optional)
Convocare transmisa de angajator, cu mentiunea ca termenul pentru finalizarea negocierilor este acelasi, 20 decembrie 2017;
Realizarea unui proces verbal in care se va consemna modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor de la angajator la angajat (marirea salariului brut astfel incat sa fie mentinut constant salariul net, acordarea de bonusuri de compensare, etc)
Pentru ITM , ar fi bine ca societatea sa dispuna de cele doua documente:

Convocator
Proces-verbal de constatare a concluziilor negocierilor


Situatia 2: compania nu are contract colectiv de munca ("CCM"), dar doreste intocmirea acestuia;


Daca negocierea este initiata de catre angajator, potrivit Calculatorvenituri.ro, avem urmatoarele etape:

"1. Se face un anunt cu privire la intentia de incepere a negocierilor catre toate partile indreptatite sa negocieze CCM. Legea 62/2011 prevede ca anuntul se face cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii negocierilor. Totusi, tinand cont de conditiile speciale impuse de OUG 82/2017, probabil ca acest termen ar putea fi restrans la jumatate, deoarece termenul total pentru negocieri a fost redus si el de la 60 de zile la o luna.
2. Sindicatul/reprezentantii salariatilor confirma primirea si optiunea de a participa sau nu la negociere;
3. Se face o Convocare pentru prima sedinta care va fi stabilita pentru o data ulterioara termenului de 15 zile de la data transmiterii invitatiei (sau a termenului agreat). Se va face si o imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati de ambele parti (angajator si angajati) in vederea negocierii si semnarii CCM ;
4. Se intocmesc procese-verbale pentru fiecare sedinta de negociere; Astfel, la data stabilita pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor dela angjator la angajat, astfel incat optiunea bonusurilor ramane in continuare valabila.
5. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizata pana pe 20 decembrie 2017 (in mod normal legea prevede un termen de 60 de zile);
6. Se semneaza CCM de catre partile care au participat la negociere. CCM se incheie pe o perioada determinata, cuprinsa intre 12 si 24 de luni."

 

Situatia 3: compania are CCM, caz in care va initia negocierea cu reprezentantii salariatilor si se va face si un act aditional la CCM;


1. Se face o Convocare care va cuprinde obiectul negocierii colective (punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017), partile indreptatite sa participe la negociere (reprezentantii salariatilor, sindicat, dupa caz), data, ora si locul primei intrevederi.
2. Se intocmesc procese-verbale pentru fiecare sedinta de negociere; Astfel, la data stabilita pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor de la angajator la angajat, astfel incat optiunea bonusurilor ramane in continuare valabila.
3. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizata pana pe 20 decembrie 2017 (in mod normal legea prevede un termen de 60 de zile), explica sursa citata.


Daca negocierea este initiata de catre reprezentantii salariatilor sau de catre sindicat:

4. Se prezinta angajatorului cererea sindicatului/reprezentantilor salariatilor;
5. Angajatorul face si transmite o Convocare in termen de 5 zile calendaristice;
6. In cel mult a 10-a zi de la comunicare se stabileste prima sedinta, si se urmeaza in continuare pasii descrisi mai sus.

 

Va prezentam mai jos un calculator salarii brut net si net brut valabil de la 1 ianuarie 2018

 

Salariul brut 1900 lei - calculeaza salariu net

 

 


Sursa comunicat: - ITM Galati

 

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
negocierea colectivaLegea 62/2011contract colectivccmoug 822017oug 792017

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 26 Decembrie 2017


Votati articolul "Oficial ITM: Etape negociere colectiva pentru salariul brut 2018 si transferul contributiilor. 3 situatii in practica":
Rating:

Nota: 4.25 din 5 din 14 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Sponsorizare in bani

Intrebare: Societate cu domeniu de activitate catering pregateste mancare pentru gradinite, costul pentru o zi este de 12 lei, dar parintii platesc 7 lei, iar diferenta de 5 lei, primim sponsorizare .
Am nevoie sa ma ajutati in aplicarea d.p.d.v. fiscal si contabil .
Am calculat valoarea in functie de numarul de copii, iar din valoarea rezultata trebuie sa achit facturile de alimente, dar nu stiu cum sa fac nota contabila .
Va rog sa ma ajutati in rezolvarea acestei probleme .

Raspuns: Avand in vedere prevederile O.M.F.P. nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare in...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 26 Decembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 4 + 2 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Taxe si impozite mai mari din 2019. Iata cat vor scoate bucurestenii din buzunare!

  • UPDATE. Proiectul de Hotarare referitor la stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2019 a fost aprobat in sedinta CGMB de joi, 19 aprilie. Conform legii, Consiliul General adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul urmator, punctand ca PMB pune in aplicare prevederile Codului fiscal.   Mai jos, cititi cu cat vor fi major...» citeste mai departe aici

 • Informatii despre Spatiul Privat Virtual: ce anunta ANAF?

  • ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) anunta, printr-un comunicat publicat pe site-ul insitituiei, informatii generale despre SPV (Spatiul Privat Virtual). Iata in randurile urmatoare ce ar trebui sa stie contribuabilii despre acest serviciu! ANAF informeaza ca “Serviciul Spatiul Privat Virtual este disponibil 24 de ore din 24, atat persoanelor fizice, direct sau prin imputernicit, cat si persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica p...» citeste mai departe aici

 • VIDEO Impozitarea salariilor in 2018. Modificari la calculul CAS

  • Va invitam sa urmariti mai jos un videoclip care face parte din seria de seminare online realizata de Rentrop & Straton. Tema principala a acestuia o reprezinta impozitarea salariilor in anul 2018, cu accent pus pe modificarile care au fost aduse la calculul CAS (contributiile de asigurari sociale). Pentru a participa la un seminar specializat din domeniile fiscalitate, contabilitate, legislatia muncii sau salarizare, accesati ...» citeste mai departe aici

 • Split TVA prin optiune. In ce cazuri poti beneficia de facilitati fiscale?

  • Dezbatem in randurile urmatoare cazul unei societati care doreste sa aplice mecanismul de plata defalcata a TVA prin optiune. Vom afla ce se intampla in cazul in care se depune cererea in decursul lunii mai 2018. Intrebarile sunt urmatoarele: - se va beneficia incepand cu trimestrul II de reducerea de 5% din impozit? - cum se calculeaza perioada in care aplica sistemul, avand in vedere ca societatea aplica sistemul de plata anticipata a impozitului ...» citeste mai departe aici

 • Venitul obtinut din anularea provizionului se scade sau nu?

  • In data de 17 aprilie a avut loc seminarul online cu tema "Microintreprinderea. Aspecte fiscale", o sesiune de consultanta personalizata prezentata de Portal Codul Fiscal. In partea a doua a seminarului, participantii au avut optiunea de a adresa intrebari lectorului Olga Crevelescu: - Expert Contabil - Membru CECCAR. Iata mai jos una dintre intrebarile...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile