email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul XI - Sanctiuni - Cod de procedura fiscala

codul de procedura fiscalacontraventii anafsanctiuni

TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

ART. 336 Contraventii

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:

a) nedepunerea de catre contribuabil/platitor la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala, de radiere a inregistrarii fiscale sau de mentiuni;

b) neindeplinirea de catre contribuabil/platitor la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora;

c) nerespectarea de catre contribuabil/platitor, precum si de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligatiei de a pune la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64, precum si nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei prevazute la art. 65 alin. (3);

d) nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei prevazute la art. 118 alin. (7);

e) nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiilor de intocmire a dosarului preturilor de transfer in conditiile si la termenele prevazute prin ordinul presedintelui A.N.A.F., precum si nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a prezenta dosarul preturilor de transfer la solicitarea organului fiscal central in conditiile art. 108 alin. (2);

f) nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a pastra, precum si a obligatiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate in format electronic si a aplicatiilor informatice cu ajutorul carora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4);

g)neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala potrivit art. 118 alin. (8), precum si a masurilor dispuse de organul de control antifrauda fiscala;

h) nefurnizarea la termen de catre contribuabil/platitor a informatiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;

i) nerespectarea de catre institutiile de credit, precum si de alte persoane care transmit informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a oricarei obligatii privind furnizarea informatiilor potrivit art. 61, precum si nerespectarea de catre banci a obligatiilor de decontare prevazute la art. 172;

j) nerespectarea de catre orice entitate a obligatiei privind furnizarea informatiilor, potrivit art. 61;

k) nerespectarea obligatiilor ce ii revin tertului poprit, potrivit art. 236 alin. (9) - (11) si (21);

l) neindeplinirea la termen de catre Biroul de carte funciara a obligatiei de comunicare prevazute la art. 242 alin. (9);

m) refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare silita spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluate;

n) refuzul contribuabilului/platitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor sociale, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;

o) neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;

p) retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;

r) nerespectarea de catre contribuabil/platitor sau persoana imputernicita de acesta, precum si nerespectarea de catre persoanele cu care contribuabilul/platitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligatiei de a furniza organului fiscal informatiile necesare determinarii starii de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1);

s) nerespectarea de catre persoana supusa verificarii situatiei fiscale personale a obligatiei de a depune declaratia de patrimoniu si de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);

s) efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru;

t) nerespectarea de catre institutia solicitanta a obligatiei de a initia hotararea de constituire a dreptului de administrare, potrivit art. 263 alin. (4);

t) raportarea cu intarziere sau raportarea incorecta ori incompleta de catre institutiile financiare raportoare a informatiilor prevazute la art. 62 alin. (1)-(3) si art. 291 alin. (4);

t1) neaplicarea de catre institutiile financiare raportoare a procedurilor de diligenta fiscala, a procedurilor de raportare, a procedurilor speciale de diligenta fiscala, precum si a procedurilor suplimentare de raportare si de diligenta fiscala prevazute in anexele nr. 1 si 2 sau a procedurilor de conformare prevazute in anexa I la Acordul FATCA, dupa caz;

t2) nerespectarea de catre institutiile financiare raportoare a obligatiei prevazute la art. 62 alin. (11);

t3) nerespectarea de catre institutiile financiare raportoare a obligatiei prevazute la art. 62 alin. (12);

t4)neraportarea de catre institutiile financiare raportoare a informatiilor prevazute la art. 62 alin. (1)-(3) si art. 291 alin. (4);

v) nedepunerea de catre entitatile raportoare a raportului pentru fiecare tara in parte, potrivit art. 2913 alin. (1).

w) neraportarea ori raportarea cu intarziere de catre intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, a aranjamentelor transfrontaliere care fac obiectul raportarii;

x) neindeplinirea de catre intermediar a obligatiei de notificare a altui intermediar sau a contribuabilului relevant, astfel cum este prevazuta la art. 2914 alin. (8).

y)neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea incorecta ori incompleta de catre Operatorii de platforma care au obligatia de raportare, in sensul pct. 4 lit. a) din subsectiunea A a sectiunii I din anexa nr. 5, a informatiilor prevazute la art. 291^5;

z)neraportarea de catre Operatorii de platforma care au obligatia de raportare, in sensul pct. 4 lit. b) din subsectiunea A a sectiunii I din anexa nr. 5, a informatiilor prevazute la art. 291^5;

z1)netransmiterea, transmiterea cu intarziere, transmiterea incorecta si/sau incompleta de catre organele fiscale locale a informatiilor prevazute la art. 60 alin. (4) si art. 68 alin. (2);

z2)netransmiterea, transmiterea cu intarziere, transmiterea incorecta si/sau incompleta de catre organele fiscale centrale a informatiilor cu relevanta fiscala stabilite pe baza de protocol potrivit dispozitiilor art. 60 alin. (6) si art. 61^1 alin. (4);

aa)raportarea cu intarziere sau raportarea incorecta ori incompleta de catre Operatorii de platforma care au obligatia de raportare, in sensul pct. 4 lit. b) din subsectiunea A a sectiunii I din anexa nr. 5, a informatiilor prevazute la art. 291^5;

bb)nerespectarea de catre Operatorii de platforma care au obligatia de raportare a procedurilor de diligenta fiscala si a procedurilor de raportare prevazute in sectiunile II si III din anexa nr. 5;

cc)nerespectarea de catre Operatorii de platforma care au obligatia de raportare, in sensul pct. 4 lit. b) din subsectiunea A a sectiunii I din anexa nr. 5, a obligatiei de inregistrare prevazute la art. 291^5 alin. (10);

dd)nerespectarea de catre Operatorii de platforma care au obligatia de raportare a obligatiei prevazute la art. 291^5 alin. (6);

ee)nerespectarea de catre Operatorii de platforma care au obligatia de raportare a obligatiei prevazute la art. 291^5 alin. (7);

ff)nerespectarea de catre Operatorii de platforma care au obligatia de raportare, in sensul pct. 4 lit. b) din subsectiunea A a sectiunii I din anexa nr. 5, a obligatiei prevazute la art. 291^5 alin. (13);

gg)nerespectarea de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice a obligatiilor prevazute la art. 291^5 alin. (17) si (18);

hh)impiedicarea, prin orice mijloace, de catre institutiile financiare raportoare si Operatorii de platforme a verificarilor si controalelor prevazute la art. 62 alin. (5) si art. 291^5 alin. (8);

ii)raportarea de catre institutiile financiare raportoare a altor conturi decat cele prevazute la subsectiunea D a sectiunii VIII din anexa nr. 1 si cele din Acordul FATCA.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. c);

b) cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. d);

c) cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. e) - h);

d) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. a), b) si i) - m);

e) cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n) si r);

f) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. o) si p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv;

g) cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. o) si p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv;

h) cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. o) si p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei;

i) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. s);

j) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. s);

k) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. t).

k1) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru fiecare cont care face obiectul raportarii, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. t);

k2) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont care face obiectul raportarii, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. t1);

k3) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. t^2), t^3) si t^4);

k4) ****A B R O G A T ****

l) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. u);

m) cu amenda de la 70.000 lei la 100.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. v);

n) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. w);

o) cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. x).

p)cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. y), aa), bb) si dd)-hh);

q)cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei si revocarea inregistrarii Operatorului de platforma care are obligatia de raportare in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. z);

r)cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. cc);

s)in situatia in care, in termen de 30 de zile de la ultima sanctionare a faptei prevazute la alin. (1) lit. cc), Operatorul de platforma care are obligatia de raportare nu se inregistreaza potrivit art. 291^5 alin. (10), cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei si oprirea accesului la site-ul sau aplicatia acestuia;

s)cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru fiecare cont raportat, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. ii).

t)cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. z1) si z2).

(3) In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit, precum si a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

(31) nedepunerea in termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea in Romania, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania, de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei.

(32) nedepunerea in termenul de 45 de zile a scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie de catre debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (21) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice.

(4) in cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda prevazuta pentru persoanele fizice.

(5) Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale pentru obligatiile datorate bugetelor locale se sanctioneaza potrivit Codului fiscal.

(6) Sumele incasate in conditiile prezentului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.

ART. 337 Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adaugata;

b) depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. a);

b) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. b).

(3) Nu se sanctioneaza contraventional:

a) persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca fapta prevazuta la alin. (1) lit. b) nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

ART. 3371 Contraventii aplicabile pentru incalcarea dispozitiilor referitoare la fisierul standard de control fiscal

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a fisierului standard de control fiscal;

b) depunerea incorecta ori incompleta a fisierului standard de control fiscal.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. a);

b) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. b).

(3) Nu se sanctioneaza contraventional:

a) persoanele care corecteaza fisierul standard de control fiscal pana la termenul legal de depunere a urmatorului fisier;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza fisierul standard de control fiscal ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

ART. 338 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale competente, cu exceptia contraventiei prevazute la art. 336 alin. (1) lit. t) pentru care constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se face de persoanele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau, dupa caz, hotarare a autoritatii deliberative.

(11)Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit dispozitiilor art. 336 alin. (1) lit. z1) se fac de catre persoanele din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara, iar constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit dispozitiilor art. 336 alin. (1) lit. z2) se fac de catre persoanele din cadrul autoritatilor administratiei publice locale stabilite prin hotarare a autoritatii deliberative.
(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 336 si 337 se aplica, dupa caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. in cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora.

(3) ***ABROGAT***

ART. 339 Dispozitii aplicabile

(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunii amenzii pentru contraventiile prevazute in prezentul titlu se prescrie in termen de 5 ani de la data savarsirii faptei.

(2) Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2024 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Dispozitii finale - art. 340 - art. 354


de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2024

Sinteza noutatilor Contabile din 2024:


• Aplicarea sistemului e-Factura
• Sistemul RO e-Transport
• Sistemul garantie-returnare (RetuRO)
• Raportarea SAF-T
• Managementul stocurilor – implicatii fiscale si raportarea in SAF-T
• Prelucrare stocuri in sistem lohn

Descopera TOATE noutatile contabile in Ghidul practic al contabilitatii in 2024. Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul de procedura fiscalacontraventii anafsanctiuni


Data aparitiei: 18 Septembrie 2017
Ultima actualizare: 23 Ianuarie 2024

Votati articolul "Titlul XI - Sanctiuni - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X