email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul XI - Sanctiuni - Cod de procedura fiscala

TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Articolul 336 Contraventii


(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:

a) nedepunerea de catre contribuabil/platitor la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala, de radiere a inregistrarii fiscale sau de mentiuni;

b) neindeplinirea de catre contribuabil/platitor la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora;

c) nerespectarea de catre contribuabil/platitor, precum si de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligatiei de a pune la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64, precum si nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei prevazute la art. 65 alin. (3);

d) nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei prevazute la art. 118 alin. (7);

e) nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiilor de intocmire a dosarului preturilor de transfer in conditiile si la termenele prevazute prin ordinul presedintelui A.N.A.F., precum si nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a prezenta dosarul preturilor de transfer la solicitarea organului fiscal central in conditiile art. 108 alin. (2);

f) nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a pastra, precum si a obligatiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate in format electronic si a aplicatiilor informatice cu ajutorul carora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4);

g)neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala potrivit art. 118 alin. (8), precum si a masurilor dispuse de functionarii publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala;

h) nefurnizarea la termen de catre contribuabil/platitor a informatiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;

i) nerespectarea de catre institutiile de credit, precum si de alte persoane care transmit informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a oricarei obligatii privind furnizarea informatiilor potrivit art. 61, precum si nerespectarea de catre banci a obligatiilor de decontare prevazute la art. 172;

j) nerespectarea de catre orice entitate a obligatiei privind furnizarea informatiilor, potrivit art. 61;

k) nerespectarea obligatiilor ce ii revin tertului poprit, potrivit art. 236 alin. (9) - (11) si (21);

l) neindeplinirea la termen de catre Biroul de carte funciara a obligatiei de comunicare prevazute la art. 242 alin. (9);

m) refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare silita spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluate;

n) refuzul contribuabilului/platitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor sociale, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;

o) neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;

p) retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;

r) nerespectarea de catre contribuabil/platitor sau persoana imputernicita de acesta, precum si nerespectarea de catre persoanele cu care contribuabilul/platitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligatiei de a furniza organului fiscal informatiile necesare determinarii starii de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1);

s) nerespectarea de catre persoana supusa verificarii situatiei fiscale personale a obligatiei de a depune declaratia de patrimoniu si de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);

s) efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru;

t) nerespectarea de catre institutia solicitanta a obligatiei de a initia hotararea de constituire a dreptului de administrare, potrivit art. 263 alin. (4);

 

t) netransmiterea, de catre institutiile financiare, la termenul prevazut de lege a informatiilor prevazute la art. 62 sau transmiterea de informatii incorecte ori incomplete.

u) depunerea cu intarziere de catre entitatile raportoare a raportului pentru fiecare tara in parte, potrivit art. 2913 alin. (1), sau transmiterea de informatii incorecte ori incomplete;

v) nedepunerea de catre entitatile raportoare a raportului pentru fiecare tara in parte, potrivit art. 2913 alin. (1).

w) neraportarea ori raportarea cu intarziere de catre intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, a aranjamentelor transfrontaliere care fac obiectul raportarii;

x) neindeplinirea de catre intermediar a obligatiei de notificare a altui intermediar sau a contribuabilului relevant, astfel cum este prevazuta la art. 291^4 alin. (8).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. c);

b) cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. d);

c) cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. e) - h);

d) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. a), b), i) - m) si t);

e) cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n) si r);

f) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. o) si p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv;

g) cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. o) si p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv;

h) cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. o) si p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei;

i) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. s);

j) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. s);

k) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. t).

l) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. u);

m) cu amenda de la 70.000 lei la 100.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. v);

n) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. w);

o) cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. x).

(3) In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit, precum si a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

(3^1) nedepunerea in termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea in Romania, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania, de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei.

(3^2) nedepunerea in termenul de 45 de zile a scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie de catre debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice.

(4) in cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda prevazuta pentru persoanele fizice.

(5) Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale pentru obligatiile datorate bugetelor locale se sanctioneaza potrivit Codului fiscal.

(6) Sumele incasate in conditiile prezentului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.

 

ART. 337 Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adaugata;

b) depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. a);

b) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. b).

(3) Nu se sanctioneaza contraventional:

a) persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca fapta prevazuta la alin. (1) lit. b) nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

 

ART. 338 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale competente, cu exceptia contraventiei prevazute la art. 336 alin. (1) lit. t) pentru care constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se face de persoanele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau, dupa caz, hotarare a autoritatii deliberative.

 

(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 336 si 337 se aplica, dupa caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. in cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora.

(3) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in prezentul cod, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

ART. 339 Dispozitii aplicabile

Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2021 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

de Redactia Contabilul

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul XI - Sanctiuni - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Pot merge la agentia pentru somaj?

Intrebare: Buna ziua

Angajatorul la care lucrez pe postul de contabil junior nu mai are nevoie de servicile mele din motive financiare, iar eu nu doresc sa merg in somaj. Intrebarea mea este daca pot merge la ANOFM, fara documente pentru intrarea in somaj, ma pot trimite la un angajator care are nevoie de serviciile mele?

Raspuns: Aveti nevoie de: 1.decizie desfiintare post cu un preaviz de 20 zile lucratoare. 2. transmitere...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 9 + 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X