email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul XII - Dispozitii tranzitorii si finale - Cod de procedura fiscala

cod procedura fiscalaintreprinderi

TITLUL XII - Dispozitii tranzitorii si finale

 • ANEXA nr. 1 - NORME de raportare si de precautie pentru schimbul de informatii referitoare la conturile financiare
 • SECTIUNEA I - Cerinte generale de raportare
 • SECTIUNEA II - Cerinte generale de precautie
 • SECTIUNEA III - Precautie in ceea ce priveste conturile de persoana fizica preexistente
 • SECTIUNEA IV - Precautie in ceea ce priveste conturile de persoana fizica noi
 • SECTIUNEA V - Precautie in ceea ce priveste conturile de entitate preexistente
 • SECTIUNEA VI - Precautie in ceea ce priveste conturile de entitate noi
 • SECTIUNEA VII - Norme speciale de precautie
 • SECTIUNEA VIII - Definitiile termenilor
 • SECTIUNEA IX - Punerea in aplicare efectiva
 • SECTIUNEA X - Date de punere in aplicare in ceea ce priveste institutiile financiare raportoare situate in Austria
 • ANEXA nr. 2 - NORME SUPLIMENTARE de raportare si de precautie pentru schimbul de informatii referitoare la conturile financiare
 • ANEXA nr. 3 - NORME de raportare pentru grupurile de întreprinderi multinaţionale

 

Articolul 340 Dispozitii privind regimul vamal

Neplata la termenul legal a taxelor care se datoreaza in vama, potrivit legii, cu exceptia celor prevazute la art. 157 alin. (2), atrage interzicerea efectuarii operatiunilor de vamuire pana la stingerea integrala a acestora.

ART. 341 Dispozitii privind functionarii publici din cadrul organelor fiscale

(1) in exercitarea atributiilor de serviciu functionarii publici din cadrul organelor fiscale sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

(2) Statul si unitatile administrativ-teritoriale raspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de functionarii publici din cadrul organelor fiscale, in exercitarea atributiilor de serviciu.

(3) incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2009, raman aplicabile.

ART. 342 Acte normative de aplicare

(1) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor fiscale de catre organul fiscal central, precum si orice norme sau instructiuni necesare aplicarii unitare a prezentului cod se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

 

(2) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, pentru administrarea creantelor fiscale de catre organul fiscal local, precum si orice norme sau instructiuni necesare aplicarii unitare a prezentului cod, se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetului general consolidat administrate de alte autoritati publice care administreaza creante fiscale, precum si orice norme sau instructiuni necesare aplicarii unitare a prezentului cod se aproba prin ordin al ministrului de resort sau al conducatorului institutiei publice, dupa caz, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(4) Ordinele ministrului finantelor publice, ale presedintelui A.N.A.F., precum si celelalte ordine prevazute de prezentul cod se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia ordinelor prin care sunt reglementate exclusiv norme de lucru interne care vizeaza atributii si schimbul de informatii intre structurile organului fiscal.

(5) Ordinele presedintelui A.N.A.F., cu caracter normativ, emise in temeiul Codului fiscal, Codului de procedura fiscala, precum si a altor reglementari din domeniul de competenta al Ministerului Finantelor Publice se supun, in mod obligatoriu, avizarii acestui minister. Avizul Ministerului Finantelor Publice este un aviz conform.

ART. 343 Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane, cautiuni si alte asemenea sume pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea administrarii creantelor fiscale, cu exceptia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal.

ART. 344 Scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru

Certificatele, adeverintele sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

ART. 345 Inscrierea creantelor la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

A.N.A.F. este autorizata ca operator care, prin structurile de specialitate cu atributii de administrare a creantelor fiscale, inclusiv unitatile subordonate A.N.A.F., ca agenti imputerniciti, sa inscrie garantiile reale la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pentru creantele fiscale administrate de catre organul fiscal central, precum si pentru creantele fiscale administrate de organele fiscale locale.

ART. 346 Conflictul temporal al actelor normative

(1) Reglementarile emise in temeiul actelor normative prevazute la art. 354 raman aplicabile pana la data aprobarii actelor normative de aplicare a prezentului cod, in masura in care nu contravin prevederilor acestuia.

(2) Trimiterile facute prin alte acte normative la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezentul cod.

 

ART. 347 Dispozitii privind termenele

(1) Termenele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului cod se calculeaza dupa normele legale in vigoare la data cand au inceput sa curga.

(2) Cauzele de intrerupere sau suspendare a termenului de prescriptie se supun legii in vigoare la data la care acestea au intervenit.

ART. 348 Confiscari

(1) Confiscarile dispuse potrivit legii se duc la indeplinire de catre organele care au dispus confiscarea. Confiscarile dispuse de instantele de judecata se duc la indeplinire de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne sau, dupa caz, de catre alte autoritati publice abilitate de lege, prin organele competente, stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor in cauza, iar valorificarea se face de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, sau de catre alte autoritati publice abilitate de lege, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(2) in situatia in care confiscarile privesc sume exprimate in moneda straina, sumele se convertesc in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data ramanerii definitive a masurii confiscarii.

(3) Sumele confiscate, precum si cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, mai putin cheltuielile impuse de ducerea la indeplinire si de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, conform legii.

ART. 349 Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni

(1) Ori de cate ori, organele fiscale constata ca exista indicii privind savarsirea unor infractiuni in legatura cu situatii de fapt ce intra in competenta de constatare a organelor fiscale, acestea intocmesc procese-verbale/acte de control, in baza carora sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la faptele constatate.

(2) Procesul-verbal sau actul de control incheiat potrivit competentelor ce revin organelor fiscale, documentele ridicate si explicatiile scrise solicitate, potrivit legii, dupa caz, precum si alte inscrisuri care au valoare probatorie de inscrisuri in procesul penal se trimit organelor de urmarire penala impreuna cu actul de sesizare.

ART. 350 Colaborarea cu organele de urmarire penala

(1) La solicitarea organelor de urmarire penala, cand exista pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unei situatii de fapt si este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau imprejurari ale cauzei, personalul desemnat din cadrul A.N.A.F. efectueaza controale fiscale.

(2) in cazuri temeinic justificate, dupa inceperea urmaririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitata A.N.A.F. efectuarea de controale fiscale, conform obiectivelor stabilite.

(3) Rezultatul controalelor prevazute la alin. (1) si (2) se consemneaza in procese-verbale, care constituie mijloace de proba. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanta fiscala in sensul prezentului cod.

ART. 351 Solutionarea cailor de atac in cazul actelor administrative fiscale privind debitorii in insolventa

Prin derogare de la dispozitiile art. 75 din Legea nr. 85/2014, actele administrative fiscale emise inainte si dupa intrarea in insolventa se supun controlului instantelor specializate de contencios administrativ fiscal.

ART. 352 Aplicarea legii noi si ultraactivarea legii vechi

(1) Dispozitiile prezentului cod se aplica numai procedurilor de administrare incepute dupa intrarea acestuia in vigoare.

(2) Procedurile de administrare incepute inainte de data intrarii in vigoare a prezentului cod raman supuse legii vechi.

(3) Dispozitiile art.181 sunt aplicabile creantelor fiscale nascute dupa data de 1 ianuarie 2016.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), executarile silite in curs la data intrarii in vigoare a prezentei legi se continua potrivit dispozitiilor prezentului cod, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), dispozitiile art. 6, 8, 13 si 133 se aplica si procedurilor de administrare in derulare la data de 1 ianuarie 2016.

(6) Taxele prevazute la art. 52 se aplica pentru cererile de emitere/modificare a unui acord de pret in avans sau solutie fiscala individuala anticipata, dupa caz, depuse dupa data de 1 ianuarie 2016.

(7) Prevederile art. 129 se aplica pentru refacerea inspectiei fiscale dispusa prin decizii de solutionare a contestatiilor emise dupa data de 1 ianuarie 2016.

(8) Prevederile art. 186 - 209 se aplica si pentru obligatiile fiscale pentru care au fost acordate esalonari la plata pana la data de 1 ianuarie 2016.

(9) Prevederile art. 213 alin. (7) se aplica si masurilor asiguratorii aplicate inainte de 1 ianuarie 2016. in acest caz, termenele de 6 luni sau 1 an incep sa curga de la 1 ianuarie 2016.

(10) Prevederile art. 278 alin. (2) se aplica cererilor de suspendare a executarii actului administrativ fiscal depuse dupa data de 1 ianuarie 2016, precum si cererilor de suspendare in curs de solutionare la aceasta data.

(11) Prevederile art. 278 alin. (4) se aplica pentru cererile de suspendare a executarii actului administrativ fiscal admise de instanta judecatoreasca dupa 1 ianuarie 2016.

ART. 353 Intrarea in vigoare

Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

ART. 354 Abrogari

La data intrarii in vigoare a prezentului cod se abroga:

a) Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 20 iulie 2004;

d) Hotararea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007;

e) art. 1 - 5 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Hotararea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


*


Prevederile capitolului I al titlului X transpun Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 64 din 11 martie 2011, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 359 din 16 decembrie 2014.

Prevederile capitolului II al titlului X transpun Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de impozite, taxe si alte masuri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 84 din 31 martie 2010 si rectificata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 100 din 22 aprilie 2010.

ANEXA 1 - NORME de raportare si de precautie pentru schimbul de informatii referitoare la conturile financiare


Prezenta anexa stabileste normele de raportare si de precautie care trebuie sa fie aplicate de catre Institutiile Financiare Raportoare pentru a permite Romaniei sa comunice, prin schimb automat, informatiile prevazute la art. 291 alin. (4). Prezenta anexa prevede, de asemenea, normele si procedurile administrative care trebuie sa fie in vigoare in Romania pentru a se asigura punerea in aplicare eficace si respectarea procedurilor de raportare si de precautie, prezentate in continuare.

SECTIUNEA I - Cerinte generale de raportare

A. Sub rezerva dispozitiilor lit. C - E ale prezentei sectiuni, fiecare Institutie Financiara Raportoare trebuie sa raporteze autoritatii competente din Romania urmatoarele informatii cu privire la fiecare Cont care face obiectul raportarii al respectivelor Institutii Financiare Raportoare:

1. numele, adresa, statul membru (statele membre) de rezidenta, numarul (numerele) de identificare fiscala (NIF) si data si locul nasterii (in cazul unei persoane fizice) ale fiecarei Persoane care face obiectul raportarii, care este Titular de cont al respectivului cont si, in cazul unei Entitati care este Titular de cont si care, dupa aplicarea procedurilor de precautie in conformitate cu sectiunile V, VI si VII, este identificata ca avand una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii, numele, adresa, statul membru (statele membre) de rezidenta si numarul (numerele) de identificare fiscala (NIF) ale Entitatii, precum si numele, adresa, statul membru (statele membre) de rezidenta si numarul (numerele) de identificare fiscala (NIF) si data si locul nasterii fiecarei Persoane care face obiectul raportarii;

2. numarul de cont (sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont);

3. numele si numarul de identificare, daca este cazul, al Institutiei Financiare Raportoare;

4. soldul sau valoarea contului, inclusiv Valoarea de rascumparare in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract de renta viagera, valabila la sfarsitul anului calendaristic relevant sau la sfarsitul altei perioade de raportare adecvate sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului sau al perioadei in cauza, inchiderea contului;

5. in cazul oricarui Cont de custodie:

a) cuantumul brut total al dobanzilor, cuantumul brut total al dividendelor si cuantumul brut total al altor venituri generate in legatura cu activele detinute in cont, in fiecare caz platite sau creditate in contul respectiv sau in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;

b) incasarile brute totale din vanzarea sau rascumpararea Activelor Financiare platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare a actionat drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de mandatar al Titularului de cont;

6. in cazul oricarui Cont de depozit, cuantumul brut total al dobanzilor platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;

7. in cazul oricarui cont care nu este descris la pct. 5 sau 6, din cuantumul brut total platit sau creditat Titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare este debitoare, inclusiv cuantumul agregat al oricaror rambursari platite Titularului de cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate.

B. Informatiile raportate trebuie sa identifice moneda in care este exprimata fiecare suma.

C. Fara a aduce atingere pct. 1 al lit. A, cu privire la fiecare Cont care face obiectul raportarii care este un Cont Preexistent, nu este obligatorie raportarea NIF sau a datei nasterii in cazul in care acestea nu figureaza in registrele Institutiei Financiare Raportoare si nu exista o alta cerinta care sa impuna respectivei Institutii Financiare Raportoare sa colecteze aceste informatii in temeiul dreptului intern sau al oricarui instrument juridic al Uniunii. Cu toate acestea, o Institutie Financiara Raportoare are obligatia sa depuna eforturi rezonabile pentru a obtine NIF si data nasterii in ceea ce priveste Conturile Preexistente pana la sfarsitul celui de al doilea an calendaristic care urmeaza anului in care respectivele Conturi Preexistente au fost identificate drept Conturi care fac obiectul raportarii.

D. Fara a aduce atingere pct. 1 al lit. A, nu exista obligatia raportarii NIF in cazul in care acesta nu este emis de catre statul membru relevant sau de o alta jurisdictie de rezidenta.

E. Fara a aduce atingere pct. 1 al lit. A, nu exista obligatia raportarii locului nasterii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

1. Institutia Financiara Raportoare este obligata, in alt mod, sa obtina si sa raporteze aceasta informatie in temeiul legislatiei din Romania sau Institutia Financiara Raportoare este sau a fost obligata, in alt mod, sa obtina si sa raporteze aceasta informatie in temeiul oricarui instrument juridic al Uniunii in vigoare sau care a fost in vigoare la 5 ianuarie 2015;

2. informatia este disponibila si poate fi cautata in bazele de date electronice pastrate de Institutia Financiara Raportoare.

SECTIUNEA a II-a - Cerinte generale de precautie

A. Un cont este considerat drept Cont care face obiectul raportarii incepand de la data la care este identificat ca atare in conformitate cu procedurile de precautie prevazute in sectiunile II - VII si, cu exceptia cazului in care se prevede altfel, informatiile cu privire la un Cont care face obiectul raportarii trebuie raportate anual, in anul calendaristic urmator anului la care se refera informatiile.

B. Soldul sau valoarea unui cont se stabileste ca fiind cel/cea valabil/valabila in ultima zi a anului calendaristic sau a unei alte perioade de raportare adecvate.

C. in cazul in care soldul sau pragul valorii urmeaza sa se stabileasca in ultima zi a unui an calendaristic, soldul sau valoarea in cauza trebuie stabilit/stabilita in ultima zi a perioadei de raportare care se incheie cu sau in anul calendaristic respectiv.

D. Institutiile Financiare Raportoare pot sa utilizeze prestatori de servicii in scopul indeplinirii obligatiilor de raportare si de precautie impuse respectivelor Institutii Financiare Raportoare, prevazute de legislatia nationala, dar responsabilitatea pentru respectivele obligatii revine in continuare Institutiilor Financiare Raportoare.

E. Institutiile Financiare Raportoare pot sa aplice procedurile de precautie pentru Conturile Noi in cazul Conturilor Preexistente, precum si procedurile de precautie pentru Conturile cu Valoare Mare in cazul Conturilor cu Valoare Mai Mica. Dispozitiile privind Conturile Preexistente sunt aplicabile in mod corespunzator.

SECTIUNEA a III-a - Precautie in ceea ce priveste conturile de persoana fizica preexistente

A. Introducere. Urmatoarele proceduri se aplica in scopul identificarii Conturilor care fac obiectul raportarii dintre Conturile de Persoana Fizica Preexistente.

B. Conturi cu Valoare Mai Mica. in cazul Conturilor cu Valoare Mai Mica se aplica procedurile prezentate in continuare.

1. Adresa de rezidenta. in cazul in care Institutia Financiara Raportoare detine in registrele sale o adresa actuala de rezidenta pentru Titularul de cont persoana fizica, bazata pe Documente Justificative, Institutia Financiara Raportoare poate considera Titularul de cont persoana fizica ca avand rezidenta fiscala in Romania sau intr-o alta jurisdictie in care este situata adresa, pentru a stabili daca respectivul Titular de cont persoana fizica este o Persoana care face obiectul raportarii.

2. Cautarea in registrul electronic. in cazul in care o Institutie Financiara Raportoare nu se bazeaza pe o adresa actuala de rezidenta a Titularului de cont persoana fizica, pe baza unor Documente Justificative, astfel cum este prevazut la pct. 1, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa examineze datele accesibile pentru cautare electronica pastrate de Institutia Financiara Raportoare cu privire la toate indiciile prezentate in continuare si sa aplice pct. 3 - 6:

a) identificarea Titularului de cont drept rezident al unui stat membru;

b) adresa de corespondenta sau de rezidenta actuala, inclusiv o casuta postala, dintr-un stat membru;

c) unul sau mai multe numere de telefon intr-un stat membru si niciun numar de telefon in Romania;

d) instructiunile permanente, altele decat cele privind un Cont de Depozit, de a transfera fonduri intr-un cont administrat in Romania;

e) o imputernicire sau o delegare de semnatura valabila, acordata unei persoane cu adresa intr-un stat membru;

f) o adresa purtand mentiunea "post-restant" sau "in atentia" intr-un stat membru, in cazul in care Institutia Financiara Raportoare nu are la dosar nicio alta adresa pentru Titularul de cont.

3. in cazul in care nu se descopera in urma cautarii electronice niciunul dintre indiciile enumerate la pct. 2, nu se impune nicio masura suplimentara pana in momentul in care intervine o modificare a circumstantelor care sa duca fie la asocierea unuia sau mai multor indicii cu contul, fie la transformarea contului intr-un Cont cu Valoare Mare.

4. in cazul in care oricare dintre indiciile enumerate la pct. 2 lit. a) - e) este descoperit in sistemul electronic de cautare, sau in cazul in care intervine o modificare a circumstantelor care sa duca la asocierea unuia sau a mai multor indicii cu contul, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa considere Titularul de cont drept rezident fiscal in fiecare stat membru pentru care este identificat un indiciu, cu exceptia cazului in care aceasta alege sa aplice pct. 6 si, cu privire la respectivul cont, se aplica una dintre exceptiile prevazute la respectivul punct.

5. in cazul in care o adresa purtand mentiunea "post-restant" sau "in atentia" este descoperita in urma cautarii electronice si nicio alta adresa si niciunul dintre celelalte indicii enumerate la pct. 2 lit. a) - e) nu este identificata/identificat cu privire la Titularul de cont, Institutia Financiara Raportoare trebuie, in ordinea cea mai adecvata circumstantelor, sa efectueze cautarea in registrul pe suport hartie prevazuta la pct. 2 al lit. C sau sa incerce sa obtina din partea Titularului de cont o autocertificare sau Documente Justificative pentru a stabili rezidenta fiscala (rezidentele fiscale) a/ale respectivului Titular de cont. in cazul in care in urma cautarii in dosar nu se constata niciun indiciu, iar incercarea de a obtine autocertificarea sau Documente Justificative nu da rezultate, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa raporteze contul autoritatii competente din Romania drept cont nedocumentat.

6. Sub rezerva gasirii unor indicii in temeiul pct. 2, o Institutie Financiara Raportoare nu este obligata sa considere un Titular de cont drept rezident al unui stat membru in cazul in care:

a) informatiile referitoare la Titularul de cont contin o adresa de corespondenta sau de rezidenta actuala in statul membru respectiv, unul sau mai multe numere de telefon in statul membru respectiv (si niciun numar de telefon in Romania) sau instructiuni permanente (cu privire la Conturi Financiare altele decat Conturile de Depozit) de a transfera fonduri intr-un cont administrat intr-un stat membru, si Institutia Financiara Raportoare obtine sau a examinat anterior si pastreaza o inregistrare a urmatoarelor informatii:

(i) o declaratie pe propria raspundere din partea Titularului de cont privind statul membru (statele membre) sau o alta jurisdictie (alte jurisdictii) de rezidenta a(le) Titularului de cont, care nu includ(e) statul membru respectiv; si

(ii) Documente Justificative care stabilesc statutul Titularului de cont ca nefacand obiectul raportarii;

b) informatiile referitoare la Titularul de cont contin o imputernicire sau o delegare de semnatura valabila, acordata unei persoane cu adresa in statul membru respectiv, si Institutia Financiara Raportoare obtine sau a examinat anterior si pastreaza o inregistrare a urmatoarelor informatii:

(i) o declaratie pe proprie raspundere din partea Titularului de cont privind statul membru (statele membre) sau alta jurisdictie (alte jurisdictii) de rezidenta a/ale respectivului Titular de cont, care nu include/includ statul membru respectiv; sau

(ii) Documente Justificative care stabilesc statutul Titularului de cont ca nefacand obiectul raportarii.

C. Proceduri de examinare aprofundata pentru Conturile cu Valoare Mare. Se aplica urmatoarele proceduri de examinare aprofundata in ceea ce priveste Conturile cu Valoare Mare.

1. Cautarea in registrul electronic. in ceea ce priveste Conturile cu Valoare Mare, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa examineze datele accesibile pentru cautare electronica pastrate de Institutia Financiara Raportoare cu privire la oricare dintre indiciile descrise la pct. 2 al lit. B.

2. Cautarea in registrul pe suport hartie. in cazul in care baza de date accesibile pentru cautare electronica a Institutiei Financiare Raportoare include domenii destinate tuturor informatiilor prevazute la pct. 3 si toate informatiile respective, nu este necesara cautarea suplimentara in registrul pe suport hartie. in cazul in care bazele de date electronice nu cuprind toate informatiile respective, atunci, in ceea ce priveste Conturile cu Valoare Mare, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa examineze si actualul dosar principal al clientului si, in masura in care informatiile in cauza nu sunt cuprinse in actualul dosar principal al clientului, urmatoarele documente asociate contului si obtinute de Institutia Financiara Raportoare in cursul ultimilor 5 ani pentru oricare dintre indiciile prevazute la pct. 2 al lit. B:

a) cele mai recente Documente Justificative colectate cu privire la contul respectiv;

b) cel mai recent contract sau cea mai recenta documentatie cu privire la deschiderea contului;

c) cea mai recenta documentatie obtinuta de Institutia Financiara Raportoare in conformitate cu Procedurile AML/KYC sau in alte scopuri de reglementare;

d) orice formulare de imputernicire sau de delegare de semnatura valabile; si

e) orice instructiuni permanente in vigoare (altele decat cele referitoare la un Cont de Depozit) de a transfera fonduri.

3. Exceptie, in masura in care bazele de date contin informatii suficiente. O Institutie Financiara Raportoare nu este obligata sa efectueze cautarea in registrul pe suport hartie prevazuta la pct. 2 in masura in care informatiile disponibile pentru cautare in format electronic ale Institutiei Financiare Raportoare includ:

a) statutul Titularului de cont in ceea ce priveste rezidenta;

b) adresa de rezidenta si adresa de corespondenta ale Titularului de cont, aflate in prezent la dosarul Institutiei Financiare Raportoare;

c) numarul (numerele) de telefon al/ale Titularului de cont, aflat(e) in prezent la dosarul Institutiei Financiare Raportoare, daca este cazul;

d) in cazul Conturilor Financiare altele decat Conturile de Depozit, daca exista instructiuni permanente pentru a transfera fonduri din respectivul cont intr-un alt cont (inclusiv un cont aflat la o alta sucursala a Institutiei Financiare Raportoare sau la o alta Institutie Financiara);

e) daca exista in prezent o mentiune "post-restant" sau "in atentia" pentru Titularul de cont; si

f) daca exista orice imputernicire sau delegare de semnatura pentru contul respectiv.

4. Consultarea responsabilului pentru relatii cu clientii in scopul obtinerii de informatii concrete. in afara de cautarea in registrul electronic si de cautarea in registrul pe suport hartie prevazute la pct. 1 si 2, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa considere drept Cont care face obiectul raportarii orice Cont cu Valoare Mare incredintat unui responsabil pentru relatii cu clientii (inclusiv orice Conturi Financiare agregate respectivului Cont cu Valoare Mare) in cazul in care responsabilul pentru relatii cu clientii detine informatii concrete conform carora Titularul de cont este o Persoana care face obiectul raportarii.

5. Efectele gasirii unor indicii:

a) Daca, in urma examinarii aprofundate a Conturilor cu Valoare Mare prevazute la lit. C, nu este descoperit niciunul dintre indiciile enumerate la pct. 2 al lit. B, iar contul nu este identificat ca fiind detinut de o Persoana care face obiectul raportarii descrisa la pct. 4, atunci nu sunt necesare actiuni suplimentare pana in momentul in care intervine o modificare a circumstantelor care sa duca la asocierea unuia sau a mai multor indicii cu contul respectiv.

b) in cazul in care, in urma examinarii aprofundate a Conturilor cu Valoare Mare, este descoperit oricare dintre indiciile enumerate la lit. B pct. 2 lit. a) - e), sau in cazul in care intervine ulterior o modificare a circumstantelor care duce la asocierea unuia sau a mai multor indicii cu contul, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa considere contul drept Cont care face obiectul raportarii in fiecare stat membru pentru care este identificat un indiciu, cu exceptia cazului in care aceasta alege sa aplice pct. 6 al lit. B si, cu privire la respectivul cont, se aplica una dintre exceptiile prevazute la respectivul punct.

c) in cazul in care, in urma examinarii aprofundate, este descoperita o adresa purtand mentiunea "post-restant" sau "in atentia" si pentru Titularul de cont nu este identificata nicio alta adresa si niciunul dintre celelalte indicii enumerate la lit. B pct. 2 lit. (a) - (e) Institutia Financiara Raportoare trebuie sa obtina din partea Titularului de cont respectiv o autocertificare sau Documente Justificative pentru a stabili rezidenta fiscala/rezidentele fiscale a/ale respectivului Titular de cont. in cazul in care o Institutie Financiara Raportoare nu poate obtine autocertificarea sau Documentele Justificative respective, aceasta trebuie sa raporteze contul autoritatii competente din propriul stat membru drept cont nedocumentat.

6. in cazul in care un Cont de Persoana Fizica Preexistent nu este un Cont cu Valoare Mare la data de 31 decembrie 2015, dar devine un Cont cu Valoare Mare incepand cu ultima zi a anului calendaristic urmator, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa finalizeze procedurile de examinare aprofundata cu privire la respectivul cont in anul calendaristic urmator anului in care contul devine un Cont cu Valoare Mare. Daca, pe baza acestei examinari, respectivul cont este identificat drept Cont care face obiectul raportarii, Institutia Financiara Raportoare are obligatia de a raporta, anual, informatiile necesare cu privire la respectivul cont pentru anul in care acesta este identificat drept Cont care face obiectul raportarii si pentru anii urmatori, cu exceptia cazului in care Titularul de cont inceteaza sa mai fie o Persoana care face obiectul raportarii.

7. Odata ce o Institutie Financiara Raportoare aplica procedurile de examinare aprofundata pentru un Cont cu Valoare Mare, Institutia Financiara Raportoare nu este obligata sa aplice din nou respectivele proceduri, in afara de consultarea responsabilului pentru relatii cu clientii prevazuta la pct. 4, cu privire la acelasi Cont cu Valoare Mare in orice an ulterior, cu exceptia cazului in care contul este nedocumentat, caz in care Institutia Financiara Raportoare ar trebui sa aplice din nou, anual, respectivele proceduri, pana in momentul in care respectivul cont inceteaza sa mai fie nedocumentat.

8. in cazul in care intervine o modificare a circumstantelor privind un Cont cu Valoare Mare care duce la asocierea cu contul respectiv a unuia sau a mai multor indicii prevazute la pct. 2 al lit. B, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa considere contul drept Cont care face obiectul raportarii in legatura cu fiecare stat membru pentru care este identificat un indiciu, cu exceptia cazului in care aceasta alege sa aplice pct. 6 al lit. B si, cu privire la respectivul cont, se aplica una dintre exceptiile prevazute la punctul mentionat.

9. O Institutie Financiara Raportoare trebuie sa puna in aplicare proceduri prin care sa se asigure ca un responsabil pentru relatii cu clientii identifica orice modificare a circumstantelor referitoare la un cont. De exemplu, in cazul in care responsabilului pentru relatii cu clientii i se comunica faptul ca Titularul de cont are o noua adresa de corespondenta intr-un stat membru, Institutia Financiara Raportoare are obligatia de a considera noua adresa drept o modificare a circumstantelor si, in cazul in care aceasta alege sa aplice pct. 6 al lit. B, este obligata sa obtina documentele adecvate din partea Titularului de cont.

D. Examinarea Conturilor de Persoana Fizica cu Valoare Mare Preexistente trebuie finalizata pana la 31 decembrie 2016. Examinarea Conturilor de Persoana Fizica cu Valoare Mai Mica Preexistente trebuie finalizata pana la 31 decembrie 2017.

E. Orice Cont de Persoana Fizica Preexistent, care a fost identificat drept Cont ce face obiectul raportarii in temeiul prezentei sectiuni, trebuie considerat drept Cont care face obiectul raportarii in toti anii urmatori, cu exceptia cazului in care Titularul de cont inceteaza sa mai fie o Persoana care face obiectul raportarii.

SECTIUNEA a IV-a - Precautie in ceea ce priveste conturile de persoana fizica noi

Urmatoarele proceduri se aplica in scopul identificarii Conturilor care fac obiectul raportarii dintre Conturile de Persoana Fizica Noi.

A. in ceea ce priveste Conturile de Persoana Fizica Noi, in momentul deschiderii contului, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa obtina o autocertificare, care poate face parte din documentatia de deschidere a contului, care permite Institutiei Financiare Raportoare sa stabileasca rezidenta fiscala (rezidentele fiscale) a/ale Titularului de cont si sa confirme caracterul rezonabil al respectivei autocertificari pe baza informatiilor obtinute de Institutia Financiara Raportoare in legatura cu deschiderea contului, inclusiv eventualele documente colectate in conformitate cu Procedurile AML/KYC.

B. in cazul in care autocertificarea stabileste ca Titularul de cont este rezident fiscal intr-un stat membru, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa considere contul drept Cont care face obiectul raportarii si autocertificarea trebuie sa includa, de asemenea, NIF al Titularului de cont pentru respectivul stat membru (sub rezerva sectiunii I lit. d) si data nasterii acestuia.

C. in cazul in care intervine o modificare a circumstantelor cu privire la un Cont de Persoana Fizica Nou in urma careia Institutia Financiara Raportoare afla sau are motive sa afle ca autocertificarea initiala este incorecta sau nefiabila, Institutia Financiara Raportoare nu se poate baza pe autocertificarea initiala si trebuie sa obtina o autocertificare valabila care sa stabileasca rezidenta fiscala (rezidentele fiscale) a/ale Titularului de cont.

SECTIUNEA a V-a - Precautie in ceea ce priveste conturile de entitate preexistente

Urmatoarele proceduri se aplica in scopul identificarii Conturilor care fac obiectul raportarii dintre Conturile de Entitate Preexistente.

A. Conturi de Entitate care nu fac obiectul obligatiei de examinare, identificare sau raportare. Cu exceptia cazului in care Institutia Financiara Raportoare decide altfel, fie cu privire la toate Conturile de Entitate Preexistente, fie separat, cu privire la orice grup clar identificat de astfel de conturi, un Cont de Entitate Preexistent cu un sold agregat sau o valoare agregata a contului care nu depaseste, la data de 31 decembrie 2015, echivalentul in lei a 250.000 USD nu face obiectul obligatiei de examinare, identificare sau raportare drept un Cont care face obiectul raportarii, pana in momentul in care soldul agregat sau valoarea agregata a contului depaseste cuantumul respectiv in ultima zi din orice an calendaristic ulterior.

B. Conturi de entitate care fac obiectul examinarii. Un Cont de Entitate Preexistent cu un sold sau o valoare agregata a contului care depaseste echivalentul in lei a 250.000 USD, la data de 31 decembrie 2015 si un Cont de Entitate Preexistent care nu depaseste echivalentul in lei a 250.000 USD, la data de 31 decembrie 2015, dar cu un sold sau o valoare agregata a contului care depaseste acest cuantum in ultima zi din orice an calendaristic ulterior, trebuie examinate in conformitate cu procedurile prevazute la lit. D.

C. Conturi de entitate care fac obiectul obligatiei de raportare.

in ceea ce priveste Conturile de Entitate Preexistente prevazute la lit. B, numai conturile care sunt detinute de una sau mai multe Entitati care sunt Persoane care fac obiectul raportarii sau de ENFS (Entitati care nu sunt Institutii Financiare) pasive cu una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii sunt considerate drept Conturi care fac obiectul raportarii.

D. Proceduri de examinare pentru identificarea Conturilor de Entitate care fac obiectul obligatiei de raportare. Pentru Conturile de Entitate Preexistente prevazute la lit. B, o Institutie Financiara Raportoare trebuie sa aplice urmatoarele proceduri de examinare pentru a stabili daca contul este detinut de una sau mai multe Persoane care fac obiectul raportarii sau de ENFS pasive cu una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii:

1. Sa stabileasca daca Entitatea este o Persoana care face obiectul raportarii:

a) Sa examineze informatiile pastrate in scopuri de reglementare sau de relatii cu clientii (inclusiv informatii colectate in conformitate cu Procedurile AML/KYC) pentru a stabili daca informatiile indica faptul ca Titularul de cont este rezident intr-un stat membru. in acest scop, informatiile care indica faptul ca Titularul de cont este rezident intr-un stat membru includ un loc de inregistrare ori de constituire sau o adresa intr-un stat membru.

b) Daca informatiile indica faptul ca Titularul de cont este rezident intr-un stat membru, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa considere contul drept Cont care face obiectul raportarii, cu exceptia cazului in care aceasta obtine o autocertificare din partea Titularului de cont sau stabileste, in mod rezonabil, pe baza informatiilor aflate in posesia sa sau care sunt disponibile public, ca Titularul de cont nu este o Persoana care face obiectul raportarii.

2. Sa stabileasca daca Entitatea este o ENFS pasiva cu una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii. Cu privire la un Titular de cont al unui Cont de entitate preexistent (inclusiv o Entitate care este o Persoana care face obiectul raportarii), Institutia Financiara Raportoare trebuie sa stabileasca daca Titularul de cont este o ENFS pasiva cu una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii. in cazul in care oricare dintre Persoanele care exercita controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoana care face obiectul raportarii, atunci contul trebuie considerat drept un Cont care face obiectul raportarii. in cursul stabilirii acestor elemente, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa respecte orientarile de la pct. 2 lit. a) - c) in ordinea cea mai adecvata circumstantelor:

a) Sa stabileasca daca Titularul de cont este o ENFS pasiva. in scopul de a stabili daca Titularul de cont este o ENFS pasiva, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa obtina o autocertificare din partea Titularului de cont pentru a stabili statutul acestuia, cu exceptia cazului in care exista informatii aflate in posesia sa sau disponibile public, pe baza carora poate stabili in mod rezonabil ca Titularul de cont este o ENFS activa sau o Institutie Financiara, alta decat o Entitate de Investitii prevazuta la sectiunea a VIII-a lit. A pct. 6 lit. b) care nu este o Institutie Financiara dintr-o Jurisdictie Participanta.

b) Sa stabileasca Persoanele care exercita controlul asupra unui Titular de cont. in scopul stabilirii Persoanelor care exercita controlul asupra unui Titular de cont, o Institutie Financiara Raportoare se poate baza pe informatiile colectate si pastrate in conformitate cu Procedurile AML/KYC.

c) Sa stabileasca daca o Persoana care exercita controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoana care face obiectul raportarii. Pentru a stabili daca o Persoana care exercita controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoana care face obiectul raportarii, o Institutie Financiara Raportoare se poate baza pe:

(i) informatii colectate si pastrate in conformitate cu Procedurile AML/KYC in cazul unui Cont de entitate preexistent detinut de una sau mai multe ENFS cu un sold sau o valoare agregata care nu depaseste echivalentul in lei a 1.000.000 USD; sau

(ii) o autocertificare din partea Titularului de cont sau a Persoanei care exercita controlul privind statul membru (statele membre) sau privind alta jurisdictie (alte jurisdictii) in care Persoana care exercita controlul are rezidenta fiscala.

E. Calendarul punerii in aplicare a examinarii si proceduri suplimentare aplicabile Conturilor de Entitate Preexistente:

1. Examinarea Conturilor de Entitate Preexistente cu un sold sau o valoare agregata a contului care depaseste, la data de 31 decembrie 2015, echivalentul in lei a 250.000 USD trebuie finalizata pana la data de 31 decembrie 2017.

2. Examinarea Conturilor de Entitate Preexistente cu un sold sau o valoare agregata a contului care nu depaseste, la data de 31 decembrie 2015, echivalentul in lei a 250.000 USD, dar depaseste cuantumul respectiv la data de 31 decembrie a unui an ulterior trebuie finalizata in anul calendaristic urmator anului in care soldul sau valoarea agregata a contului depaseste acest cuantum.

3. in cazul in care intervine o modificare a circumstantelor cu privire la un Cont de Entitate Preexistent in urma careia Institutia Financiara Raportoare afla sau are motive sa afle ca autocertificarea sau alte documente asociate cu un cont sunt incorecte sau nefiabile, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa stabileasca din nou statutul contului in conformitate cu procedurile prevazute la lit. D.

SECTIUNEA a VI-a - Precautie in ceea ce priveste conturile de entitate noi

Urmatoarele proceduri se aplica in scopul identificarii Conturilor care fac obiectul raportarii dintre Conturile de Entitate Noi.

Proceduri de examinare pentru identificarea Conturilor de entitate care fac obiectul obligatiei de raportare. Pentru Conturile de Entitate Noi, o Institutie Financiara Raportoare trebuie sa aplice urmatoarele proceduri de examinare pentru a stabili daca contul este detinut de una sau mai multe Persoane care fac obiectul raportarii sau de ENFS pasive cu una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii:

1. Sa stabileasca daca Entitatea este o Persoana care face obiectul raportarii:

a) Sa obtina o autocertificare, care poate face parte din documentatia de deschidere a contului, care permite Institutiei Financiare Raportoare sa stabileasca rezidenta fiscala (rezidentele fiscale) a/ale Titularului de cont si sa confirme caracterul rezonabil al respectivei autocertificari pe baza informatiilor obtinute de Institutia Financiara Raportoare in legatura cu deschiderea contului, inclusiv eventualele documente colectate in conformitate cu Procedurile AML/KYC. in cazul in care Entitatea certifica faptul ca nu are rezidenta fiscala, Institutia Financiara Raportoare se poate baza pe adresa sediului principal al Entitatii pentru a stabili rezidenta Titularului de cont.

b) Daca autocertificarea indica faptul ca Titularul de cont este rezident intr-un stat membru, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa considere contul drept Cont care face obiectul raportarii, cu exceptia cazului in care aceasta stabileste in mod rezonabil, pe baza informatiilor aflate in posesia sa sau care sunt disponibile public, ca Titularul de cont nu este o Persoana care face obiectul raportarii in legatura cu respectivul stat membru.

2. Sa stabileasca daca Entitatea este o ENFS pasiva cu una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii. Cu privire la un Titular de cont al unui Cont de Entitate Nou (inclusiv o Entitate care este o Persoana care face obiectul raportarii), Institutia Financiara Raportoare trebuie sa stabileasca daca Titularul de cont este o ENFS pasiva cu una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii. in cazul in care oricare dintre Persoanele care exercita controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoana care face obiectul raportarii, atunci contul trebuie considerat drept un Cont care face obiectul raportarii. in cursul stabilirii acestor elemente, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa respecte orientarile de la lit. a) - c) in ordinea cea mai adecvata circumstantelor:

a) Sa stabileasca daca Titularul de cont este o ENFS pasiva. in scopul de a stabili daca Titularul de cont este o ENFS pasiva, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa se bazeze pe o autocertificare din partea Titularului de cont pentru a stabili statutul acestuia, cu exceptia cazului in care exista informatii aflate in posesia sa sau disponibile public, pe baza carora poate stabili in mod rezonabil ca Titularul de cont este o ENFS activa sau o Institutie Financiara, alta decat o Entitate de investitii prevazuta la sectiunea a VIII-a lit. A pct. 6 lit. b) care nu este o Institutie Financiara dintr-o Jurisdictie Participanta.

b) Sa stabileasca Persoanele care exercita controlul asupra unui Titular de cont. in scopul stabilirii Persoanelor care exercita controlul asupra unui Titular de cont, o Institutie Financiara Raportoare se poate baza pe informatiile colectate si pastrate in conformitate cu Procedurile AML/KYC.

c) Sa stabileasca daca o Persoana care exercita controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoana care face obiectul raportarii. Pentru a stabili daca o Persoana care exercita controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoana care face obiectul raportarii, o Institutie Financiara Raportoare se poate baza pe o autocertificare din partea Titularului de cont sau a respectivei Persoane care exercita controlul.

SECTIUNEA a VII-a - Norme speciale de precautie

Se aplica urmatoarele norme suplimentare in punerea in aplicare a procedurilor de precautie mentionate anterior:

A. Recurgerea la autocertificari si Documente Justificative. O Institutie Financiara Raportoare nu se poate baza pe autocertificare sau pe Documente Justificative in cazul in care Institutia Financiara Raportoare stie sau are motive sa stie ca autocertificarea sau Documentele Justificative sunt incorecte sau nefiabile.

B. Proceduri alternative pentru Conturile Financiare detinute de beneficiari persoane fizice ai unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau ai unui Contract de renta viagera si pentru Contractele de asigurare cu valoare de rascumparare de grup sau pentru Contractele de renta viagera de grup. O Institutie Financiara Raportoare poate presupune ca un beneficiar persoana fizica (altul decat detinatorul) al unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract de renta viagera care beneficiaza de o indemnizatie de deces nu este o Persoana care face obiectul raportarii si poate considera un astfel de Cont Financiar ca nefiind un Cont care face obiectul raportarii, cu exceptia cazului in care Institutia Financiara Raportoare stie sau are motive sa stie ca beneficiarul este o Persoana care face obiectul raportarii. O Institutie Financiara Raportoare are motive sa stie ca beneficiarul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract de renta viagera este o Persoana care face obiectul raportarii daca informatiile colectate de catre Institutia Financiara Raportoare si asociate respectivului beneficiar contin indicii conform celor prevazute la sectiunea a III-a lit. B. in cazul in care o Institutie Financiara Raportoare detine informatii concrete sau are motive sa stie ca beneficiarul este o Persoana care face obiectul raportarii, Institutia Financiara Raportoare trebuie sa respecte procedurile de la Sectiunea a III-a lit. B. O Institutie Financiara Raportoare poate considera un Cont Financiar care consta in participatia de care beneficiaza un membru in cadrul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare de grup sau al unui Contract de renta viagera de grup ca fiind un Cont Financiar care este un cont care nu face obiectul raportarii pana la data la care suma respectiva trebuie platita angajatului/detinatorului unui certificat sau beneficiarului, in cazul in care Contul Financiar care consta in participatia de care beneficiaza un membru in cadrul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare de grup sau al unui Contract de renta viagera de grup indeplineste urmatoarele cerinte:

(i) contractul de asigurare cu valoare de rascumparare de grup sau Contractul de renta viagera de grup ii este emis unui angajator si asigura cel putin 25 de angajati/detinatori de certificate;

(ii) angajatul/detinatorul de certificate are dreptul sa beneficieze de orice valoare inscrisa in contract in legatura cu participatia sa si sa numeasca beneficiari pentru indemnizatia platibila la decesul angajatului; si

(iii) suma agregata platibila oricarui angajat/detinator de certificat sau beneficiar nu depaseste echivalentul in lei a 1.000.000 USD.

Termenul "Contract de asigurare cu valoare de rascumparare de grup" inseamna un Contract de asigurare cu valoare de rascumparare care: (i) asigura persoane fizice care sunt afiliate prin intermediul unui angajator, al unei organizatii profesionale, al unui sindicat ori al altei asociatii sau grupari; si (ii) impune plata unei prime pentru fiecare membru al grupului (sau membru al unei categorii din cadrul grupului), care este stabilita fara a lua in considerare caracteristicile individuale de sanatate, altele decat varsta, genul si obiceiurile legate de fumat ale respectivului membru al grupului (sau ale categoriei de membri).

Termenul "Contract de renta viagera de grup" inseamna un Contract de renta viagera in care creditorii sunt persoane fizice care sunt afiliate prin intermediul unui angajator, al unei organizatii profesionale, al unui sindicat ori al altei asociatii sau grupari.

C. Norme privind Agregarea soldurilor conturilor si Conversia monetara

1. Agregarea Conturilor de persoana fizica. in scopul stabilirii soldului sau a valorii agregate Conturilor Financiare detinute de o persoana fizica, o Institutie Financiara Raportoare are obligatia de a agrega toate Conturile Financiare administrate de Institutia Financiara Raportoare sau de o Entitate afiliata, dar numai in masura in care sistemele informatice ale Institutiei Financiare Raportoare arata o legatura intre Conturile Financiare prin referire la un element de date, cum ar fi numarul de client sau NIF, si permit agregarea soldurilor sau a valorii conturilor. Fiecarui titular al unui Cont Financiar detinut in comun i se atribuie soldul sau valoarea integrala a Contului Financiar detinut in comun in scopul aplicarii cerintelor privind agregarea prevazute la prezentul punct.

2. Agregarea Conturilor de entitate. in scopul stabilirii soldului sau a valorii agregate a Conturilor Financiare detinute de o Entitate, o Institutie Financiara Raportoare are obligatia de a lua in considerare toate Conturile Financiare care sunt administrate de Institutia Financiara Raportoare sau de o Entitate afiliata, dar numai in masura in care sistemele informatice ale Institutiei Financiare Raportoare arata o legatura intre Conturile Financiare prin referire la un element de date, cum ar fi numarul de client sau NIF, si permit agregarea soldurilor sau a valorilor conturilor. Fiecarui titular al unui Cont Financiar detinut in comun i se atribuie soldul sau valoarea integrala a Contului Financiar detinut in comun in scopul aplicarii cerintelor privind agregarea prevazute la prezentul punct.

3. Norme speciale privind agregarea conturilor aplicabile responsabililor pentru relatii cu clientii. in scopul stabilirii soldului sau a valorii agregate a Conturilor Financiare detinute de o persoana, pentru a stabili daca un Cont Financiar este un Cont cu Valoare Mare, o Institutie Financiara Raportoare are, de asemenea, obligatia, in cazul oricaror Conturi Financiare cu privire la care responsabilul pentru relatii cu clientii stie sau are motive sa stie ca sunt in mod direct sau indirect detinute, controlate sau instituite (altfel decat in capacitate fiduciara) de catre aceeasi persoana, de a agrega toate respectivele conturi.

4. Toate sumele exprimate in monedele diferitelor state membre se citesc ca incluzand sumele echivalente in lei.

SECTIUNEA a VIII-a - Definitiile termenilor

Urmatorii termeni sunt definiti in continuare:

A. Institutie Financiara Raportoare

1. Termenul "Institutie Financiara Raportoare" inseamna orice Institutie Financiara din Romania care nu este o Institutie Financiara Nonraportoare. Termenul "Institutie Financiara din Romania" inseamna: (i) orice Institutie Financiara care este rezidenta in Romania, dar exclude orice sucursala a respectivei Institutii Financiare care se afla in afara teritoriului Romaniei; si (ii) orice sucursala a unei Institutii Financiare care nu este rezidenta in Romania, in cazul in care sucursala respectiva se afla in Romania.

2. Termenul "Institutie Financiara dintr-o Jurisdictie Participanta" inseamna: (i) orice Institutie Financiara care este rezidenta intr-o Jurisdictie Participanta, dar exclude orice sucursala a respectivei Institutii Financiare care se afla in afara teritoriului Jurisdictiei Participante; si (ii) orice sucursala a unei Institutii Financiare care nu este rezidenta intr-o Jurisdictie Participanta, in cazul in care sucursala respectiva se afla intr-o Jurisdictie Participanta.

3. Termenul "Institutie Financiara" inseamna o Institutie de Custodie, o Institutie Depozitara, o Entitate de Investitii sau o Companie de asigurari determinata.

4. Termenul "Institutie de Custodie" inseamna orice Entitate care detine, ca parte substantiala a activitatii sale, Active Financiare in contul unor terti. O Entitate detine, ca parte substantiala a activitatii sale, Active Financiare in contul unor terti daca venitul brut al Entitatii atribuibil detinerii de Active Financiare si serviciilor financiare conexe este egal sau mai mare de 20% din venitul brut al Entitatii pe perioada cea mai scurta dintre urmatoarele: (i) perioada de trei ani care se incheie la data de 31 decembrie (sau in ultima zi a unei perioade contabile care nu este un an calendaristic) dinaintea anului in care se efectueaza calculul; sau (ii) perioada in cursul careia Entitatea a existat.

5. Termenul "Institutie Depozitara" inseamna orice Entitate care atrage depozite in cadrul obisnuit al activitatii bancare sau al unei activitati similare.

6. Termenul "Entitate de Investitii" inseamna orice Entitate:

a) care desfasoara, ca activitate principala, una sau mai multe dintre urmatoarele activitati ori operatiuni pentru sau in numele unui client:

(i) tranzactii cu instrumente de piata monetara (cecuri, bonuri de trezorerie, certificate de depozit, instrumente derivate etc.); schimb valutar; instrumente in materie de schimb valutar, rata dobanzii si indici bursieri; titluri de valoare transferabile; sau tranzactii la termen cu marfuri;

(ii) administrarea individuala si colectiva a portofoliului; sau

(iii) care investeste, administreaza sau gestioneaza in alt mod Active Financiare sau bani in numele altor persoane;

sau

b) al carei venit brut provine in principal din activitati de investire, reinvestire sau tranzactionare de Active Financiare, in cazul in care Entitatea este administrata de catre o alta Entitate care este o Institutie Depozitara, o Institutie de Custodie, o Companie de asigurari specificata sau o Entitate de Investitii, astfel cum sunt prevazute la lit. (a).

O Entitate este considerata a desfasura ca activitate principala una sau mai multe dintre activitatile prevazute la lit. a), sau venitul brut al unei Entitati este atribuibil in principal activitatilor de investire, reinvestire sau tranzactionare de Active Financiare in sensul prezentei litere, in cazul in care venitul brut al Entitatii atribuibil activitatilor relevante este egal sau mai mare de 50% din venitul brut al Entitatii pe perioada cea mai scurta dintre urmatoarele: (i) perioada de trei ani care se incheie la data de 31 decembrie a anului dinaintea anului in care se efectueaza calculul; sau (ii) perioada in cursul careia Entitatea a existat. Termenul "Entitate de Investitii" nu include o Entitate care este o ENFS activa, intrucat Entitatea respectiva indeplineste oricare dintre criteriile prevazute la lit. D pct. 8 lit. d) - g).

Prezentul punct se interpreteaza intr-o maniera consecventa cu limbajul similar utilizat in definitia termenului "Institutie Financiara" din recomandarile Grupului de Actiune Financiara.

7. Termenul "Activ Financiar" include un titlu de valoare (de exemplu, actiuni in cadrul capitalului unei societati comerciale; participatii in capitalurile proprii sau dreptul la beneficii in cadrul unui parteneriat detinut de multi asociati sau cotat la bursa sau in cadrul unei fiducii; bilete la ordin, obligatiuni sau alte titluri de datorie), drepturi generate de un parteneriat, o marfa, un swap (de exemplu, swap pe rata dobanzii, swap valutar, swap de baza, rata de dobanda cu plafon maxim, rata de dobanda cu prag minim, swap pe marfuri, swap pe actiuni, swap pe indici bursieri si acorduri similare), un Contract de asigurare sau un Contract de renta viagera sau orice dobanda (inclusiv un contract de tip futures sau forward sau o optiune) in legatura cu un titlu de valoare, drepturi generate de un parteneriat, o marfa, un swap, un Contract de asigurare sau un Contract de renta viagera. Termenul "Activ Financiar" nu include drepturile directe asupra unor bunuri imobile, care sa nu fie titluri de datorie.

8. Termenul "Companie de asigurari specificata" inseamna orice Entitate care este o companie de asigurari (sau societatea holding a unei companii de asigurari) care emite sau este obligata sa efectueze plati cu privire la un Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau la un Contract de renta viagera.

B. Institutie Financiara Nonraportoare

1. Termenul "Institutie Financiara Nonraportoare" inseamna orice Institutie Financiara care este:

a) o Entitate guvernamentala, o Organizatie internationala sau o Banca centrala, in afara de situatiile care se refera la o plata care deriva dintr-o obligatie care incumba in legatura cu o activitate financiara comerciala de tipul celor desfasurate de o Companie de asigurari specificata, de o Institutie de Custodie sau de o Institutie depozitara;

b) un Fond de pensii cu participare larga; un Fond de pensii cu participare restransa; un Fond de pensii al unei Entitati guvernamentale, al unei Organizatii internationale sau al unei Banci centrale; sau un Emitent de carduri de credit calificat;

c) orice alta Entitate care prezinta un risc scazut de a fi utilizata pentru evaziune fiscala are caracteristici similare in mod substantial cu oricare dintre Entitatile prevazute la lit. a) si b) si este inclusa pe lista Institutiilor Financiare Nonraportoare prevazuta la art. 291 alin. (7), cu conditia ca statutul respectivei Entitati drept Institutie Financiara Nonraportoare sa nu aduca atingere obiectivelor cap. I al titlului X;

d) un Organism de plasament colectiv exceptat; sau

e) o fiducie, in masura in care fiduciarul este o Institutie Financiara Raportoare si raporteaza toate informatiile care trebuie raportate in conformitate cu Sectiunea I cu privire la toate Conturile fiduciei care fac obiectul raportarii.

2. Termenul "Entitate guvernamentala" inseamna Guvernul Romaniei sau al unei alte jurisdictii, orice subdiviziune politica a Romaniei sau a unei alte jurisdictii (care, pentru evitarea oricarei ambiguitati, include un stat, o provincie, un judet sau o localitate) sau orice organism sau agentie detinut(a) integral de Romania sau de o alta jurisdictie ori de una sau mai multe dintre subdiviziunile sus-mentionate (fiecare reprezentand o "Entitate guvernamentala"). Aceasta categorie este alcatuita din parti integrante, entitati controlate si subdiviziuni politice ale Romaniei sau ale unei alte jurisdictii:

a) O "parte integranta" a Romaniei sau a unei alte jurisdictii inseamna orice persoana, organizatie, agentie, birou, fond, organism public sau alt organism, oricare ar fi denumirea sa, care constituie o autoritate administrativa a Romaniei sau a unei alte jurisdictii. Veniturile nete ale autoritatii administrative trebuie sa fie creditate contului propriu al acesteia sau altor conturi ale Romaniei sau al unei alte jurisdictii si nicio parte a acestora nu trebuie sa revina in beneficiul vreunei persoane private. O parte integranta nu include nicio persoana fizica care este un membru al guvernului, functionar sau administrator care actioneaza cu titlu privat sau personal;

b) O entitate controlata inseamna o Entitate care este, formal, separata de Romania sau alta jurisdictie sau care constituie, in alt mod, o entitate juridica separata, cu conditia ca:

(i) Entitatea sa fie detinuta si controlata in totalitate de una sau mai multe Entitati guvernamentale, direct sau prin intermediul uneia sau al mai multor entitati controlate;

(ii) veniturile nete ale Entitatii sa fie creditate contului propriu al acesteia sau altor conturi ale uneia sau ale mai multor Entitati guvernamentale si nicio parte a acestora sa nu revina in beneficiul vreunei persoane private; si

(iii) activele Entitatii sa revina uneia sau mai multor Entitati guvernamentale in momentul dizolvarii acesteia.

c) Venitul nu revine in beneficiul persoanelor fizice in cazul in care respectivele persoane sunt beneficiarii-tinta ai unui program guvernamental, iar activitatile din cadrul programului sunt desfasurate pentru publicul larg in interes general sau se refera la administrarea unei parti a guvernului. Cu toate acestea, sub rezerva dispozitiilor anterioare, se considera ca venitul revine in beneficiul persoanelor fizice in cazul in care este obtinut din folosirea unei Entitati Guvernamentale pentru a desfasura o activitate comerciala, cum ar fi o activitate bancara comerciala, care furnizeaza servicii financiare persoanelor fizice.

3. Termenul "Organizatie internationala" inseamna orice organizatie internationala ori agentie sau organism detinut in totalitate de aceasta. Aceasta categorie include orice organizatie interguvernamentala (inclusiv o organizatie supranationala): (i) care este alcatuita in primul rand din guverne; (ii) care are in vigoare un acord privind sediul sau un acord in mod fundamental similar cu Romania; si (iii) al carei venit nu revine in beneficiul unor persoane private.

4. Termenul "Banca centrala" inseamna Banca Nationala a Romaniei.

5. Termenul "Fond de pensii cu participare larga" inseamna un fond instituit pentru a furniza beneficii cu titlu de pensie, indemnizatii de invaliditate sau de deces sau orice combinatie a acestora catre beneficiari care sunt actuali sau fosti angajati (sau persoanele desemnate de catre respectivii angajati) ai unuia sau ai mai multor angajatori in schimbul unor servicii prestate, cu conditia ca fondul:

a) sa nu aiba un singur beneficiar cu dreptul la mai mult de 5% din activele fondului;

b) sa faca obiectul normelor guvernamentale si sa raporteze informatii autoritatilor fiscale; si

c) sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele cerinte:

(i) fondul este, in general, scutit de la plata impozitului pe veniturile din investitii sau impozitarea acestor venituri este amanata sau impozitata cu o cota redusa, datorita statutului sau de fond de pensii sau regim de pensii;

(ii) fondul primeste cel putin 50% din contributiile sale totale [altele decat transferurile de active de la alte regimuri prevazute la pct. 5 - 7 sau din conturile de pensii prevazute la lit. C pct. 17 lit. a)] din partea angajatorilor care le finanteaza;

(iii) platile sau retragerile din fond sunt permise numai in cazul producerii unor evenimente determinate legate de pensionare, invaliditate sau deces [cu exceptia platilor periodice catre alte fonduri de pensii prevazute la lit. B pct. 5 - 7 si a conturilor de pensii prevazute la lit. C pct. 17 lit. a)] sau, in cazul efectuarii de plati sau de retrageri inainte de evenimentele determinate, se aplica sanctiuni; sau

(iv) contributiile angajatilor (altele decat anumite contributii autorizate) la fond sunt limitate in functie de venitul castigat de angajat sau nu pot depasi, anual, echivalentul in lei a 50.000 USD, aplicand normele stabilite la Sectiunea a VII-a lit. C privind Agregarea conturilor si Conversia monetara.

6. Termenul "Fond de pensii cu participare restransa" inseamna un fond instituit pentru a furniza beneficii cu titlu de pensii sau indemnizatii de invaliditate sau de deces catre beneficiari care sunt actuali sau fosti angajati (sau persoanele desemnate de catre respectivii angajati) ai unuia sau ai mai multor angajatori in schimbul unor servicii prestate, cu urmatoarele conditii:

a) fondul sa aiba mai putin de 50 de participanti;

b) fondul sa fie finantat de unul sau mai multi angajatori care nu sunt Entitati de Investitii sau ENFS pasive;

c) contributiile angajatului si ale angajatorului la fond [altele decat transferurile de active din conturile de pensii prevazute la lit. C pct. 17 lit. a)] sa fie limitate in functie de venitul castigat si, respectiv, de remunerarea angajatilor;

d) participantii care nu sunt rezidenti ai statului membru in care este stabilit fondul sa nu aiba dreptul la mai mult de 20% din activele fondului; si

e) fondul sa faca obiectul normelor guvernamentale si sa raporteze informatii autoritatilor fiscale.

7. Termenul "Fond de pensii al unei Entitati guvernamentale, al unei Organizatii internationale sau al unei Banci centrale" inseamna un fond instituit de o Entitate guvernamentala, o Organizatie internationala sau o Banca centrala pentru a furniza beneficii cu titlu de pensii sau indemnizatii de invaliditate sau de deces catre beneficiari sau participanti care sunt actuali sau fosti angajati (sau persoanele desemnate de catre respectivii angajati) sau care nu sunt actuali sau fosti angajati, daca respectivele beneficii sunt acordate unor astfel de beneficiari sau participanti in schimbul unor servicii personale prestate pentru Entitatea guvernamentala, Organizatia internationala sau Banca centrala respective.

8. Termenul "Emitent de carduri de credit calificat" inseamna o Institutie Financiara care indeplineste urmatoarele cerinte:

a) Institutia Financiara este o Institutie Financiara doar pentru ca este un emitent de carduri de credit care atrage depozite numai atunci cand un client face o plata care depaseste soldul datorat cu privire la card si platile in exces nu sunt restituite imediat clientului; si

b) anterior datei de 1 ianuarie 2016 sau incepand cu data mentionata, Institutia Financiara pune in aplicare politici si proceduri fie pentru a impiedica un client de la a face o plata excedentara care depaseste echivalentul in lei a 50.000 USD, fie pentru a asigura faptul ca orice plata excedentara efectuata de un client peste cuantumul respectiv este restituita clientului in termen de 60 de zile, aplicand, in fiecare caz, normele prevazute la Sectiunea a VII-a lit. C privind Agregarea conturilor si Conversia monetara. in acest sens, o plata excedentara a unui client nu se refera la solduri creditoare aferente unor debite contestate, ci include soldurile creditoare rezultate din restituiri de marfuri.

9. Termenul "Organism de plasament colectiv exceptat" inseamna o Entitate de Investitii care este reglementata ca organism de plasament colectiv, cu conditia ca toate drepturile asupra organismului de plasament colectiv sa fie detinute de catre sau prin intermediul unor persoane fizice sau Entitati care nu sunt Persoane care fac obiectul raportarii, cu exceptia unei ENFS pasive cu Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii.

Simplul fapt ca organismul de plasament colectiv a emis actiuni fizice la purtator nu impiedica o Entitate de investitii care este reglementata ca organism de plasament colectiv sa se incadreze drept Organism de plasament colectiv exceptat, in urmatoarele conditii:

a) organismul de plasament colectiv sa nu fi emis si sa nu emita niciun fel de actiuni fizice la purtator ulterior datei de 31 decembrie 2015;

b) organismul de plasament colectiv sa retraga toate actiunile respective in caz de rascumparare;

c) organismul de plasament colectiv sa indeplineasca procedurile de precautie prevazute in sectiunile II - VII si sa raporteze orice informatii solicitate care trebuie raportate cu privire la orice astfel de actiuni atunci cand respectivele actiuni sunt prezentate pentru rascumparare sau alte forme de plata; si

d) organismul de plasament colectiv sa fi instituit politici si proceduri pentru a se asigura ca astfel de actiuni sunt rascumparate sau imobilizate cat mai curand posibil si, in orice caz, anterior datei de 1 ianuarie 2018.

C. Cont Financiar

1. Termenul "Cont Financiar" inseamna un cont administrat de o Institutie Financiara si include un Cont de Depozit, un Cont de Custodie si:

a) in cazul unei Entitati de Investitii, orice drepturi aferente capitalului sau datoriei apartinand Institutiei Financiare. Fara a aduce atingere dispozitiilor anterioare, termenul "Cont Financiar" nu include niciun drept aferent capitalului sau datoriei unei Entitati care este o Entitate de Investitii doar din motivul ca aceasta: (i) presteaza un serviciu de consiliere in investitii si actioneaza in numele; sau (ii) administreaza portofolii ale unui client si actioneaza in numele acestuia in scopul realizarii de investitii, de gestionare sau de administrare a Activelor Financiare depuse in numele clientului la o Institutie Financiara, alta decat respectiva Entitate;

b) in cazul unei Institutii Financiare care nu este prevazuta la lit. (a), orice drept aferent capitalului sau datoriei Institutiei Financiare, in cazul in care categoria de drepturi a fost stabilita cu scopul de a evita raportarea in conformitate cu Sectiunea I; si

c) orice Contract de asigurare cu valoare de rascumparare si orice Contract de renta viagera emis sau administrat de catre o Institutie Financiara, altul decat o renta viagera imediata, nelegata de investitii, netransferabila, care ii este emisa unei persoane fizice si corespunde unei pensii sau unei indemnizatii de invaliditate furnizate in cadrul unui cont care este un Cont Exclus.

Termenul "Cont Financiar" nu include niciun cont care este un Cont Exclus.

2. Termenul "Cont de Depozit" include orice cont comercial, de debit, de economii, la termen, de consemnatiuni, sau un cont a carui existenta este documentata printr-un certificat de depozit, de economii, de investitii, un certificat de indatorare sau un alt instrument similar pastrat de o Institutie Financiara in cadrul obisnuit al activitatii bancare sau al unei activitati similare. Un Cont de Depozit include, de asemenea, o suma detinuta de o companie de asigurari in temeiul unui contract de investitii cu garantie sau al unui acord similar care are drept scop plata sau creditarea de dobanzi catre titular.

3. Termenul "Cont de Custodie" inseamna un cont (altul decat un Contract de asigurare sau un Contract de renta viagera) care contine unul sau mai multe Active Financiare in beneficiul altei persoane.

4. Termenul "Participatie in capitalurile proprii" inseamna, in cazul unui parteneriat care este o Institutie Financiara, o participatie fie la capitalul, fie la profitul parteneriatului. in cazul unei fiducii care este o Institutie Financiara, o Participatie in capitalurile proprii este considerata a fi detinuta de catre orice persoana asimilata unui constituitor sau unui beneficiar al intregii fiducii sau a unei parti a acesteia ori oricarei alte persoane fizice care exercita un control efectiv definitiv asupra fiduciei. O Persoana care face obiectul raportarii va fi considerata beneficiar al unei fiducii daca respectiva Persoana care face obiectul raportarii are dreptul de a primi, direct sau indirect (de exemplu, prin intermediul unui mandatar), o distributie obligatorie sau poate primi, direct sau indirect, o distributie discretionara din fiducie.

5. Termenul "Contract de asigurare" inseamna un contract (altul decat un Contract de renta viagera) in conformitate cu care emitentul este de acord sa plateasca o suma in momentul in care survine un eveniment asigurat specificat, legat de mortalitate, morbiditate, accident, raspundere civila sau paguba materiala afectand o proprietate.

6. Termenul "Contract de renta viagera" inseamna un contract in conformitate cu care emitentul este de acord sa efectueze plati pentru o anumita perioada de timp, determinata, in totalitate sau partial, in functie de speranta de viata a uneia sau mai multor persoane fizice. Termenul include, de asemenea, un contract care este considerat a fi un Contract de renta viagera in conformitate cu legislatia, reglementarile sau practica din statul membru sau din alta jurisdictie in care contractul a fost emis si in conformitate cu care emitentul este de acord sa faca platile pentru o perioada de mai multi ani.

7. Termenul "Contract de asigurare cu valoare de rascumparare" inseamna un Contract de asigurare (altul decat un contract de reasigurare incheiat intre doua societati de asigurare) care are o Valoare de rascumparare.

8. Termenul "Valoare de rascumparare" inseamna valoarea cea mai mare dintre: (i) suma pe care detinatorul politei de asigurare este indreptatit sa o primeasca in cazul rascumpararii sau rezilierii contractului (calculata fara a scadea eventualele taxe de rascumparare sau imprumuturi din polita); si (ii) suma pe care detinatorul politei de asigurare o poate imprumuta in temeiul contractului sau in legatura cu acesta. Fara a aduce atingere dispozitiilor anterioare, termenul "Valoare de rascumparare" nu include o suma de platit in temeiul unui Contract de asigurare:

a) doar din motivul decesului unei persoane fizice asigurate in temeiul unui contract de asigurare de viata;

b) drept indemnizatie pentru o dauna corporala, o boala sau o alta plata reparatorie pentru o pierdere economica ce survine in momentul producerii evenimentului asigurat;

c) drept rambursare a unei prime platite anterior (mai putin costul taxelor de asigurare, fie ca acestea sunt sau nu efectiv aplicate) in conformitate cu un Contract de asigurare (altul decat un contract de asigurare de viata cu componenta de investitii sau un Contract de renta viagera) ca urmare a anularii sau a rezilierii contractului, a diminuarii expunerii la risc pe parcursul perioadei in care contractul este efectiv in vigoare ori rezultand din corectarea unei erori de inscriere sau a unei erori similare cu privire la prima stipulata in contract;

d) drept dividend in beneficiul detinatorului politei de asigurare (in afara de dividendele transferate la rezilierea contractului), cu conditia ca respectivele dividende sa fie legate de un Contract de asigurare in conformitate cu care singurele indemnizatii de platit sunt cele prevazute la lit. b); sau

e) drept restituire a unei prime in avans sau a unui depozit de prima pentru un Contract de asigurare a carui prima trebuie platita cel putin o data pe an, daca suma reprezentand prima anticipata sau depozitul de prima nu depaseste suma primei anuale de plata pentru anul urmator in temeiul contractului.

9. Termenul "Cont Preexistent" inseamna:

a) un Cont Financiar administrat de o Institutie Financiara Raportoare incepand cu data de 31 decembrie 2015;

b) orice Cont Financiar al unui Titular de cont, indiferent de data la care a fost deschis respectivul Cont Financiar, in cazul in care:

(i) Titularul de cont detine, de asemenea, la Institutia Financiara Raportoare (sau la o Entitate afiliata din acelasi stat membru ca Institutia Financiara Raportoare) un Cont Financiar care este un Cont preexistent in conformitate cu lit. a);

(ii) Institutia Financiara Raportoare (si, dupa caz, Entitatea afiliata din acelasi stat membru ca si Institutia Financiara Raportoare) trateaza atat Conturile Financiare mentionate anterior, precum si orice alte Conturi Financiare ale Titularului de cont care sunt considerate drept Conturi Preexistente in temeiul lit. b) drept un singur Cont Financiar in scopul respectarii standardelor in materie de cerinte privind cunoasterea clientului prevazute la sectiunea a VII-a lit. A si in scopul stabilirii soldului sau a valorii oricaruia dintre Conturile Financiare atunci cand aplica oricare dintre pragurile referitoare la cont;

(iii) in ceea ce priveste un Cont Financiar care face obiectul Procedurilor AML/KYC, Institutia Financiara Raportoare este autorizata sa respecte respectivele Proceduri AML/KYC referitor la Contul Financiar bazandu-se pe Procedurile AML/KYC efectuate pentru Contul Preexistent prevazut la lit. a);

(iv) deschiderea Contului Financiar nu implica obligatia de a furniza informatii despre un client nou, suplimentare sau modificate de catre Titularul de cont, in afara celor necesare in scopul cap. I al titlului X.

10. Termenul "Cont Nou" inseamna un Cont Financiar administrat de o Institutie Financiara Raportoare deschis la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior datei mentionate, cu exceptia cazului in care acesta este considerat drept un Cont Preexistent in temeiul lit. b).

11. Termenul "Cont de Persoana Fizica Preexistent" inseamna un Cont Preexistent detinut de una sau mai multe persoane fizice.

12. Termenul "Cont de Persoana Fizica Nou" inseamna un Cont Nou detinut de una sau mai multe persoane fizice.

13. Termenul "Cont de Entitate Preexistent" inseamna un Cont Preexistent detinut de una sau mai multe Entitati.

14. Termenul "Cont cu Valoare Mai Mica" inseamna un Cont de Persoana Fizica Preexistent cu un sold sau o valoare agregata a contului care, la data de 31 decembrie 2015, nu depaseste echivalentul in lei a 1.000.000 USD.

15. Termenul "Cont cu Valoare Mare" inseamna un Cont de Persoana Fizica Preexistent cu un sold sau o valoare agregata a contului care depaseste, la data de 31 decembrie 2015 sau la data de 31 decembrie a oricarui an ulterior, echivalentul in lei a 1.000.000 USD.

16. Termenul "Cont de Entitate Nou" inseamna un Cont Nou detinut de una sau mai multe Entitati.

17. Termenul "Cont Exclus" inseamna oricare dintre urmatoarele conturi:

a) un cont de pensie care indeplineste urmatoarele cerinte:

(i) contul este reglementat drept cont de pensie cu caracter personal sau face parte dintr-un plan de pensii reglementat pentru furnizarea de beneficii cu titlu de pensii sau de indemnizatii (inclusiv indemnizatii de invaliditate sau de deces);

(ii) contul beneficiaza de un tratament fiscal favorabil (si anume, contributiile in cont care ar face in mod normal obiectul impozitarii sunt deductibile sau excluse din venitul brut al Titularului de cont sau impozitate la o cota redusa ori impozitarea venitului din investitii generat de contul respectiv este amanata sau venitul din investitii este impozitat la o cota redusa);

(iii) este obligatorie raportarea informatiilor cu privire la cont catre autoritatile fiscale;

(iv) retragerile sunt conditionate de atingerea unei varste de pensionare determinate, de invaliditate sau deces sau se aplica sanctiuni in cazul retragerilor efectuate inainte de astfel de evenimente determinate; si

(v) fie (i) contributiile anuale sunt limitate la echivalentul in lei a 50.000 USD sau mai putin, fie (ii) exista o limita maxima de contributie pe durata vietii, egala cu echivalentul in lei a 1.000.000 USD sau inferioara, aplicandu-se, in fiecare caz, normele prevazute la Sectiunea a VII-a lit. C privind Agregarea conturilor si Conversia monetara.

Un Cont Financiar care indeplineste in alt mod cerinta prezentului subpunct nu va inceta sa indeplineasca aceasta cerinta numai din cauza faptului ca respectivul Cont Financiar poate primi active sau fonduri virate din unul sau mai multe Conturi Financiare care indeplinesc cerintele prezentei litere sau ale lit. b) din unul sau mai multe fonduri de pensii care indeplinesc cerintele de la oricare dintre pct. 5 - 7 de la lit. B;

b) un cont care indeplineste cerintele urmatoare:

(i) contul este reglementat drept organism de plasament in alte scopuri decat pentru pensie si este tranzactionat in mod regulat pe o piata a titlurilor de valoare reglementata sau contul este reglementat drept instrument pentru economii in alte scopuri decat pentru pensie;

(ii) contul beneficiaza de un tratament fiscal favorabil (si anume, contributiile in cont care ar face in mod normal obiectul impozitarii sunt deductibile sau excluse din venitul brut al Titularului de cont sau impozitate la o cota redusa ori impozitarea venitului din investitii generat de contul respectiv este amanata sau venitul din investitii este impozitat la o cota redusa);

(iii) retragerile sunt conditionate de indeplinirea unor criterii specifice legate de scopul contului de investitii sau de economii (de exemplu, acordarea de beneficii medicale sau pentru educatie) sau se aplica sanctiuni in cazul unor retrageri efectuate inainte ca aceste criterii sa fie indeplinite; si

(iv) contributiile anuale sunt limitate la echivalentul in lei a 50.000 USD sau mai putin, aplicandu-se normele prevazute la Sectiunea a VII-a lit. C privind Agregarea conturilor si Conversia monetara.

Un Cont Financiar care indeplineste in alt mod cerinta de la lit. a) subpct. (iv) nu va inceta sa indeplineasca aceasta cerinta numai din cauza faptului ca respectivul Cont Financiar poate primi active sau fonduri virate din unul sau mai multe Conturi Financiare care indeplinesc cerintele de la lit. a) sau de la prezenta litera sau din unul sau mai multe fonduri de pensii care indeplinesc cerintele de la oricare dintre pct. 5 - 7 din lit. B;

c) un contract de asigurare de viata pe o perioada care urmeaza sa se incheie inainte ca persoana fizica asigurata sa implineasca varsta de 90 de ani, cu conditia ca contractul sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

(i) primele sunt periodice, nu se diminueaza in timp, se platesc cel putin o data pe an pe parcursul perioadei in care contractul este in vigoare sau pana in momentul in care persoana asigurata implineste varsta de 90 de ani, oricare dintre aceste perioade este mai scurta;

(ii) nicio persoana nu poate avea acces la valoarea contractului (prin retragere, imprumut sau altfel) fara rezilierea contractului;

(iii) suma (alta decat o indemnizatie de deces) care trebuie platita in cazul anularii sau al rezilierii contractului nu poate depasi totalul primelor platite pentru contract, minus suma reprezentand taxe aferente mortalitatii, morbiditatii si cheltuielilor (fie ca au fost sau nu aplicate efectiv) pentru perioada sau perioadele in care contractul este in vigoare si orice sume platite inainte de anularea sau rezilierea contractului; si

(iv) contractul nu este detinut de un cesionar cu titlu oneros;

d) un cont care este detinut exclusiv de un patrimoniu succesoral daca documentatia pentru respectivul cont include o copie a testamentului sau a certificatului de deces al persoanei decedate;

e) un cont instituit in legatura cu oricare dintre urmatoarele elemente:

(i) un ordin judecatoresc sau o hotarare judecatoreasca;

(ii) o vanzare, un schimb, inchirierea unei proprietatii imobiliare sau personale, cu conditia ca acest cont sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- contul este finantat exclusiv cu o plata in avans, o suma reprezentand o plata anticipata care constituie un acont, o suma corespunzatoare pentru a asigura o obligatie direct legata de tranzactie sau o plata similara, ori este finantat cu un Activ Financiar care este depus in cont in legatura cu vanzarea, cedarea sau inchirierea proprietatii;

- contul este instituit si utilizat exclusiv pentru a garanta obligatia cumparatorului de a plati pretul de achizitie a proprietatii, obligatia vanzatorului de a plati orice datorie neprevazuta ori a locatorului sau a locatarului de a plati orice despagubiri legate de proprietatea inchiriata, dupa cum s-a convenit in contractul de inchiriere;

- activele contului, inclusiv veniturile castigate din aceste active vor fi platite sau altfel distribuite in beneficiul vanzatorului, cumparatorului, locatorului sau locatarului (inclusiv in scopul indeplinirii unei obligatii a persoanei respective) atunci cand bunul este vandut, cedat sau predat sau cand contractul de inchiriere este reziliat;

- contul nu este un cont in marja sau un cont similar instituit in legatura cu vanzarea sau tranzactionarea unui Activ Financiar; si

- contul nu este asociat unui cont prevazut la lit. f);

(iii) obligatia unei Institutii Financiare care achita ratele unui imprumut garantat cu bunuri imobiliare de a rezerva o parte din plata exclusiv in scopul facilitarii platii impozitelor sau a asigurarii referitoare la respectivul bun imobiliar la un moment ulterior;

(iv) obligatia unei Institutii Financiare de a facilita plata impozitelor la un moment ulterior;

f) un Cont de Depozit care indeplineste urmatoarele cerinte:

(i) contul exista numai din motivul ca un client face o plata care depaseste soldul debitor cu privire la un card de credit sau la alta facilitate de credit reinnoibila si plata excedentara nu este restituita imediat clientului; si

(ii) de la data de 1 ianuarie 2016 sau anterior datei mentionate, Institutia Financiara pune in aplicare politici si proceduri, fie pentru a impiedica un client de la a face o plata excedentara care depaseste echivalentul in lei a 50.000 USD, fie pentru a asigura faptul ca orice plata excedentara efectuata de un client si care depaseste cuantumul respectiv este restituita clientului in termen de 60 de zile, aplicand, in fiecare caz, normele prevazute la Sectiunea a VII-a lit. C privind conversia monetara. in acest sens, o plata excedentara a unui client nu se refera la solduri creditoare aferente unor debite contestate, dar include soldurile creditoare rezultate din restituiri de marfuri;

g) orice alt cont care prezinta un risc scazut de a fi utilizat pentru evaziune fiscala are caracteristici in mod substantial similare cu oricare dintre conturile prevazute la lit. C pct. 17 lit. a) - f) si este inclus pe lista Conturilor excluse mentionata la art. 291 alin. (7), cu conditia ca statutul respectivului cont drept Cont exclus sa nu aduca atingere obiectivelor cap. I al titlului X;

D. Cont care face obiectul raportarii

1. Termenul "Cont care face obiectul raportarii" inseamna un Cont Financiar care este administrat de o Institutie Financiara Raportoare a Romaniei si este detinut de una sau mai multe Persoane care fac obiectul raportarii sau de o ENFS pasiva cu una sau mai multe Persoane care exercita controlul care sunt Persoane care fac obiectul raportarii, cu conditia ca aceasta sa fi fost identificata ca atare in temeiul procedurilor de precautie prevazute la Sectiunile II - VII.

2. Termenul "Persoana care face obiectul raportarii" inseamna o Persoana din Romania care nu este: (i) o companie al carei capital este tranzactionat in mod regulat pe una sau mai multe piete ale titlurilor de valoare reglementate; (ii) orice companie care este o Entitate afiliata unei companii prevazute la teza (i); (iii) o Entitate guvernamentala; (iv) o Organizatie internationala; (v) o Banca centrala; sau (vi) o Institutie Financiara.

3. Termenul "Persoana dintr-un alt stat membru", din perspectiva Romaniei, inseamna o persoana fizica sau o Entitate care are rezidenta in orice alt stat membru in temeiul legislatiei fiscale din jurisdictia respectivului stat membru sau patrimoniul succesoral al unei persoane decedate care era rezidenta a oricarui alt stat membru. in acest sens, o Entitate precum o societate civila, o societate cu raspundere limitata sau o constructie juridica similara care nu are rezidenta fiscala este considerata ca fiind rezidenta in jurisdictia in care se afla sediul conducerii efective.

4. Termenul "Jurisdictie Participanta" cu privire la Romania inseamna:

a) orice alt stat membru;

b) orice alta jurisdictie: (i) cu care Romania are un acord in vigoare in temeiul caruia respectiva jurisdictie va furniza informatiile mentionate la Sectiunea I; si (ii) care este identificata pe o lista publicata de Romania si notificata Comisiei Europene;

c) orice alta jurisdictie: (i) cu care Uniunea are un acord in vigoare in temeiul caruia respectiva jurisdictie va furniza informatiile mentionate la Sectiunea I; si (ii) care este identificata pe o lista publicata de Comisia Europeana.

5. Termenul "Persoane care exercita controlul" inseamna persoanele fizice care exercita controlul asupra unei Entitati. in cazul unei fiducii, acest termen inseamna constituitorul (constituitorii), fiduciarul (fiduciarii), protectorul (protectorii) (daca este cazul), beneficiarul (beneficiarii) sau clasa (clasele) de beneficiari, precum si orice alta persoana fizica care exercita un control efectiv definitiv asupra fiduciei si, in cazul unei constructii juridice care nu este o fiducie, acest termen desemneaza persoanele aflate in pozitii echivalente sau similare. Termenul "Persoane care exercita controlul" trebuie interpretat intr-o maniera consecventa cu recomandarile Grupului de Actiune Financiara.

6. Termenul "ENFS" inseamna orice Entitate care nu este o Institutie Financiara.

7. Termenul "ENFS pasiva" inseamna orice: (i) ENFS care nu este o ENFS activa; sau (ii) o Entitate de investitii prevazuta la lit. A pct. 6 lit. b) care nu este o Institutie Financiara dintr-o jurisdictie participanta.

8. Termenul "ENFS activa" inseamna orice ENFS care indeplineste oricare dintre urmatoarele criterii:

a) mai putin de 50% din venitul brut al ENFS pentru anul calendaristic precedent sau pentru alta perioada de raportare adecvata este venit pasiv si mai putin de 50% din activele detinute de ENFS in cursul anului calendaristic precedent sau al altei perioade de raportare adecvate sunt active care produc sau sunt detinute pentru a produce venit pasiv;

b) actiunile ENFS sunt tranzactionate in mod regulat pe o piata a titlurilor de valoare reglementata sau ENFS este o Entitate afiliata unei Entitati ale carei actiuni sunt tranzactionate in mod regulat pe o piata a titlurilor de valoare reglementata;

c) ENFS este o Entitate guvernamentala, o Organizatie internationala, o Banca centrala sau o Entitate detinuta in totalitate de una sau mai multe dintre entitatile sus-mentionate;

d) toate activitatile ENFS constau, in esenta, in detinerea (in totalitate sau partial) a actiunilor subscrise emise de una sau mai multe filiale ale caror tranzactii sau activitati sunt diferite de activitatile unei Institutii Financiare ori in finantarea si prestarea de servicii respectivelor filiale. Cu toate acestea, o Entitate nu are statutul de Entitate activa daca functioneaza (sau se prezinta) drept un fond de investitii, cum ar fi un fond de investitii in societati necotate, un fond cu capital de risc, un fond de achizitie prin indatorarea companiei sau orice alt organism de plasament al carui scop este de a achizitiona sau de a finanta companii si de a detine capital in cadrul respectivelor companii, reprezentand active de capital in scopul unor investitii;

e) ENFS nu desfasoara inca activitati comerciale si nu a mai desfasurat niciodata, dar investeste capital in active cu intentia de a desfasura o activitate comerciala, alta decat cea a unei Institutii Financiare, cu conditia ca ENFS sa nu se califice pentru aceasta exceptie ulterior datei la care se implinesc 24 de luni de la data initiala a constituirii ENFS;

f) ENFS nu a fost o Institutie Financiara in ultimii 5 ani si este in proces de lichidare a activelor sale sau de restructurare cu intentia de a continua sau de a relua operatiunile in alte activitati decat cele ale unei Institutii Financiare;

g) activitatile ENFS constau in principal in finantare si operatiuni de acoperire a riscurilor cu sau pentru Entitati afiliate care nu sunt Institutii Financiare, iar ENFS nu presteaza servicii de finantare sau de acoperire a riscurilor niciunei alte Entitati care nu este o Entitate asimilata, cu conditia ca grupul din care fac parte respectivele Entitati afiliate sa desfasoare in principal o activitate diferita de activitatile unei Institutii Financiare; sau

h) ENFS indeplineste toate conditiile urmatoare:

(i) este constituita si isi desfasoara activitatea in Romania sau in alta jurisdictie de rezidenta exclusiv in scopuri religioase, caritabile, stiintifice, artistice, culturale, sportive sau educationale; ori este constituita si isi desfasoara activitatea in Romania sau in alta jurisdictie de rezidenta si este o organizatie profesionala, o asociatie de afaceri, o camera de comert, o organizatie a muncii, o organizatie din sectorul agriculturii sau al horticulturii, o asociatie civica sau o organizatie care functioneaza exclusiv pentru promovarea bunastarii sociale;

(ii) este scutita de impozitul pe venit in Romania sau in alta jurisdictie de rezidenta;

(iii) nu are actionari sau membri care au drepturi de proprietate sau beneficii legate de activele sau veniturile sale;

(iv) legislatia Romaniei aplicabila ENFS sau altei jurisdictii de rezidenta a ENFS ori documentele de constituire a ENFS nu permit(e) ca vreun venit ori vreun activ al ENFS sa fie distribuit sau utilizat in beneficiul unei persoane fizice sau al unei Entitati noncaritabile in alt mod decat in scopul desfasurarii de activitati caritabile ale ENFS sau drept plata a unor compensatii rezonabile pentru servicii prestate ori drept plata reprezentand valoarea justa de piata a proprietatii pe care ENFS a cumparat-o; si

(v) legislatia Romaniei aplicabila ENFS sau altei jurisdictii de rezidenta a ENFS ori documentele de constituire a ENFS impun(e) ca, in momentul lichidarii sau dizolvarii ENFS, toate activele sale sa fie distribuite catre o Entitate guvernamentala sau alta organizatie nonprofit, sau sa revina Guvernului Romaniei sau al altei jurisdictii de rezidenta a ENFS sau oricarei subdiviziuni politice a acestora.

E. Diverse

1. Termenul "Titular de cont" inseamna persoana inclusa pe o lista sau identificata drept titularul unui Cont Financiar de catre Institutia Financiara care tine contul. O persoana, alta decat o Institutie Financiara, care detine un Cont Financiar in beneficiul sau in numele altei persoane, in calitate de agent, custode, mandatar, semnatar, consilier de investitii sau intermediar, nu este considerata drept detinatoare a contului in sensul cap. I al titlului X, ci cealalta persoana este considerata drept titulara a contului. in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract de renta viagera, Titularul de cont este orice persoana care are dreptul sa acceseze valoarea de rascumparare sau sa modifice beneficiarul contractului. in cazul in care nicio persoana nu poate sa aiba acces la valoarea de rascumparare sau sa modifice beneficiarul, Titularul de cont este orice persoana desemnata in calitate de proprietar in contract si orice persoana cu un drept la plata in conformitate cu termenii contractuali. La scadenta unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau a unui Contract de renta viagera, fiecare persoana care are dreptul sa primeasca o plata in conformitate cu contractul este considerata ca fiind un Titular de cont.

2. Termenul "Proceduri AML/KYC" ("anti-money laundering" - combaterea spalarii banilor/"know-your-client" - cunoasterea clientelei) inseamna procedurile de precautie referitoare la clientela unei Institutii Financiare Raportoare in conformitate cu cerintele privind combaterea spalarii banilor sau cu cerinte similare care se aplica respectivei Institutii Financiare Raportoare.

3. Termenul "Entitate" inseamna o persoana juridica sau o constructie juridica, de exemplu, o companie, un parteneriat, o fiducie sau o fundatie.

4. O Entitate este o "Entitate afiliata" unei alte Entitati daca: (i) oricare dintre cele doua Entitati detine controlul asupra celeilalte; (ii) cele doua Entitati se afla sub control comun; sau (iii) cele doua Entitati sunt Entitati de investitii prevazute la lit. A pct. 6 lit. b) din prezenta sectiune, se afla sub o conducere comuna si respectiva conducere este cea care asigura respectarea cerintelor de precautie care revine unor astfel de Entitati de investitii. in acest sens, notiunea de "control" include detinerea directa sau indirecta a peste 50% din voturi si din valoarea unei Entitati.

5. Termenul "NIF" inseamna numar de identificare fiscala (sau echivalentul sau functional daca nu exista un numar de identificare fiscala).

6. Termenul "Documente Justificative" include oricare dintre urmatoarele:

a) un certificat de rezidenta emis de un organism guvernamental autorizat al statului membru sau a unei alte jurisdictii in care beneficiarul platii afirma ca este rezident;

b) in ceea ce priveste o persoana fizica, orice identificare valabila eliberata de un organism guvernamental autorizat, care include numele persoanei si este utilizata, de regula, in scopuri de identificare;

c) cu privire la o Entitate, orice document oficial eliberat de un organism guvernamental autorizat (de exemplu, un guvern sau o agentie a acestuia sau o comuna), care include numele Entitatii si fie adresa sediului sau principal in statul membru sau in alta jurisdictie in care aceasta afirma ca este rezidenta, fie statul membru sau alta jurisdictie in care entitatea a fost inregistrata sau constituita;

d) orice situatie financiara auditata, raport de credit efectuat de o parte terta, declarare a falimentului sau raport al unei autoritati de reglementare a pietei titlurilor de valoare. Cu privire la un Cont de Entitate Preexistent, Institutia Financiara Raportoare poate utiliza ca Documente Justificative orice clasificare care figureaza in registrele Institutiei Financiare Raportoare cu privire la Titularul de cont care a fost determinata pe baza unui sistem standardizat de codificare a segmentelor de activitate, care a fost inregistrata de catre Institutia Financiara Raportoare in conformitate cu practicile sale obisnuite de afaceri in scopul aplicarii Procedurilor AML/KYC sau in alte scopuri de reglementare (altele decat fiscale) si care a fost pusa in aplicare de catre Institutia Financiara Raportoare inainte de data utilizata pentru a clasifica Contul Financiar drept un Cont Preexistent, cu conditia ca respectiva Institutie Financiara Raportoare sa nu fi aflat sau sa nu aiba motive de a fi aflat ca respectiva clasificare este incorecta sau nefiabila. Termenul "Sistem standardizat de codificare a segmentelor de activitate" inseamna un sistem de codificare utilizat pentru a clasifica unitatile in functie de tipul activitatii lor in alte scopuri decat in scopuri fiscale.

SECTIUNEA a IX-a - Punerea in aplicare efectiva

in conformitate cu art. 291 alin. (4), Romania trebuie sa dispuna de norme si proceduri administrative menite sa asigure punerea in aplicare eficace si respectarea procedurilor de raportare si de precautie mentionate anterior, inclusiv:

1. norme care sa impiedice orice Institutii Financiare, persoane sau intermediari, sa adopte practici destinate sa eludeze procedurile de raportare si de precautie;

2. norme care impun Institutiilor Financiare Raportoare sa pastreze evidenta masurilor intreprinse si orice dovezi pe care s-au bazat in desfasurarea procedurilor sus-mentionate, precum si sa dispuna de masuri adecvate pentru obtinerea acestor evidente;

3. proceduri administrative pentru a verifica respectarea de catre Institutia Financiara Raportoare a procedurilor de raportare si de precautie; proceduri administrative pentru a monitoriza o Institutie Financiara Raportoare in cazul in care sunt raportate conturi nedocumentate;

4. proceduri administrative pentru a se asigura ca Entitatile si conturile definite in legislatia nationala drept Institutii Financiare care nu fac obiectul raportarii si, respectiv, Conturi excluse prezinta, in continuare, un risc scazut de a fi utilizate pentru evaziune fiscala; si

5. dispozitii eficace de asigurare a respectarii, pentru abordarea cazurilor de neconformitate.

SECTIUNEA a X-a - Date de punere in aplicare in ceea ce priveste institutiile financiare raportoare situate in Austria

in cazul Institutiilor Financiare Raportoare situate in Austria, toate trimiterile la "2016" si "2017" in prezenta anexa se interpreteaza drept trimiteri la "2017" si, respectiv, "2018".

in cazul Conturilor preexistente detinute de Institutii Financiare Raportoare situate in Austria, toate trimiterile la "31 decembrie 2015" in prezenta anexa se interpreteaza drept trimiteri la "31 decembrie 2016".

 

ANEXA 2 - NORME SUPLIMENTARE de raportare si de precautie pentru schimbul de informatii referitoare la conturile financiare

1. Modificarea circumstantelor

O "modificare a circumstantelor" include orice modificare care are drept rezultat adaugarea de informatii relevante privind statutul unei persoane sau intra, in alt mod, in contradictie cu statutul persoanei respective. in plus, o modificare a circumstantelor include orice modificare sau completare a informatiilor privind contul Titularului de cont (inclusiv adaugarea sau substituirea unui Titular de cont ori alta modificare referitoare la acesta) sau orice modificare sau completare a informatiilor privind orice cont asociat cu un astfel de cont (aplicand normele privind agregarea conturilor prevazute la anexa nr. 1 Sectiunea a VII-a lit. C pct. 1 - 3), daca o astfel de modificare sau completare a informatiilor afecteaza statutul Titularului de cont.

in cazul in care o Institutie Financiara Raportoare a aplicat testul cu privire la adresa de rezidenta prevazuta la anexa nr. 1 Sectiunea a III-a lit. B pct. 1 si intervine o modificare a circumstantelor in urma careia Institutia Financiara Raportoare afla sau are motive sa afle ca Documentele justificative initiale (sau orice alte documente echivalente) sunt incorecte sau nefiabile, Institutia Financiara Raportoare trebuie, pana in ultima zi a anului calendaristic relevant sau a altei perioade de raportare adecvate ori in termen de 90 de zile calendaristice de la notificarea sau descoperirea unei asemenea modificari a circumstantelor, oricare dintre acestea este mai recenta, sa obtina o autocertificare si noi Documente Justificative pentru a stabili rezidenta fiscala (rezidentele fiscale) a(le) Titularului de cont. in cazul in care o Institutie Financiara Raportoare nu poate obtine autocertificarea si noi Documente Justificative pana la data respectiva, aceasta trebuie sa aplice procedura de cautare in registrul electronic prevazuta la anexa nr. 1 Sectiunea a III-a lit. B pct. 2 - 6.

2. Autocertificarea pentru Conturile de Entitate Noi

In ceea ce priveste Conturile de entitate noi, pentru a stabili daca o Persoana care exercita controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoana care face obiectul raportarii, o Institutie Financiara Raportoare se poate baza numai pe o autocertificare, fie din partea Titularului de cont, fie din partea Persoanei care exercita controlul.

3. Rezidenta unei Institutii Financiare

O Institutie Financiara este "rezidenta" in Romania in cazul in care aceasta se afla sub jurisdictia Romaniei (si anume, Romania poate impune raportarea de catre Institutia Financiara). in general, in cazul in care o Institutie Financiara are rezidenta fiscala intr-un stat membru, aceasta se afla sub jurisdictia acestui stat membru si, prin urmare, este o Institutie Financiara a statului membru. in cazul unei fiducii care este o Institutie Financiara (indiferent daca aceasta este rezident fiscal intr-un stat membru), fiducia este considerata a se afla sub jurisdictia unui stat membru daca unul sau mai multi fiduciari sunt rezidenti in respectivul stat membru, cu exceptia cazului in care fiducia raporteaza altui stat membru toate informatiile care trebuie raportate in temeiul cap. I al titlului X cu privire la Conturile care fac obiectul raportarii administrate de fiducie, in virtutea faptului ca fiducia are rezidenta fiscala in acel stat membru. Cu toate acestea, in cazul in care o Institutie Financiara (care nu este o fiducie) nu are rezidenta fiscala (de exemplu, pentru ca este considerata transparenta din punct de vedere fiscal sau pentru ca se afla intr-o jurisdictie in care nu exista impozit pe venit), se considera ca aceasta se afla sub jurisdictia unui stat membru si ca este, prin urmare, o Institutie Financiara a statului membru, in cazul in care:

a) este constituita in temeiul legislatiei statului membru respectiv;

b) are sediul conducerii efective (inclusiv sediul administrativ efectiv) intr-un stat membru; sau

c) face obiectul supravegherii financiare in statul membru respectiv.

in cazul in care o Institutie Financiara (care nu este o fiducie) este rezidenta in doua sau mai multe state membre, respectiva Institutie Financiara face obiectul cerintelor de raportare si de precautie ale statului membru in care aceasta isi mentine Contul/Conturile Financiar(e).

4. Cont administrat

in general, se poate considera ca un cont este administrat de catre o Institutie Financiara in urmatoarele situatii:

a) in cazul unui Cont de custodie, de Institutia Financiara care detine custodia activelor din contul respectiv (inclusiv o Institutie Financiara care detine active in regim "street name" pentru un Titular de cont in respectiva institutie);

b) in cazul unui Cont de depozit, de Institutia Financiara care este obligata sa faca plati cu privire la contul respectiv (cu exceptia unui reprezentant al unei Institutii Financiare, indiferent daca acest reprezentant este sau nu o Institutie Financiara);

c) in cazul oricarui titlu de capital sau de creanta asupra unei Institutii Financiare care constituie un Cont Financiar, de catre respectiva Institutie Financiara;

d) in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract de renta viagera, de Institutia Financiara care este obligata sa faca plati cu privire la respectivul contract.

5. Fiducii care sunt ENFS pasive

O Entitate precum o societate civila, o societate cu raspundere limitata sau o constructie juridica similara care nu are rezidenta fiscala, in conformitate cu anexa nr. 1 Sectiunea a VIII-a lit. D pct. 3, este considerata ca fiind rezidenta in jurisdictia in care se afla sediul conducerii efective. in acest sens, o persoana juridica sau o constructie juridica este considerata a fi "similara" cu o societate civila si cu o societate cu raspundere limitata in cazul in care aceasta nu este tratata ca o unitate impozabila in Romania in temeiul legislatiei fiscale romane. Cu toate acestea, in scopul de a evita raportarea dubla (tinand cont de sfera ampla a termenului "Persoane care exercita controlul" in cazul fiduciilor), o fiducie care este o ENFS pasiva nu poate fi considerata o constructie juridica similara.

6. Adresa sediului principal al Entitatii

Una dintre cerintele prevazute la anexa nr. 1 Sectiunea a VIII-a lit. E pct. 6 lit. c) este ca, in ceea ce priveste o Entitate, documentatia oficiala include fie adresa sediului principal al entitatii in statul membru sau in alta jurisdictie in care aceasta afirma ca este rezidenta, fie din statul membru sau alta jurisdictie in care Entitatea a fost inregistrata sau constituita. Adresa sediului principal al Entitatii este, in general, locul in care se afla sediul conducerii efective. Adresa unei Institutii Financiare la care Entitatea administreaza un cont, o casuta postala sau o adresa utilizate exclusiv pentru corespondenta nu este adresa sediului principal al Entitatii, cu exceptia cazului in care respectiva adresa este singura adresa utilizata de catre Entitate si figureaza ca adresa sociala a Entitatii in documentele de constituire. Mai mult decat atat, o adresa furnizata purtand mentiunea "post-restant" nu este adresa sediului principal al Entitatii.

 

ANEXA 3 - Norme de raportare pentru grupurile de intreprinderi multinationale

SECTIUNEA I - Definitiile termenilor

Urmatorii termeni sunt definiti in continuare:

1. Grup inseamna un ansamblu de intreprinderi legate prin dreptul de proprietate sau prin control, astfel incat acesta fie este obligat sa elaboreze situatii financiare consolidate in scopuri de raportare financiara in temeiul principiilor contabile aplicabile, fie ar fi obligat sa faca acest lucru daca participatiile in capitalurile proprii ale oricareia dintre intreprinderile respective ar fi tranzactionate la o bursa de valori publice.

2. Intreprindere inseamna o forma de desfasurare a unei activitati economice de catre o persoana mentionata la art. 286 lit. k), cu exceptia persoanelor fizice.

3. Grup de intreprinderi multinationale inseamna un grup care include doua sau mai multe intreprinderi a caror rezidenta fiscala se afla in jurisdictii diferite sau care include o intreprindere cu rezidenta fiscala intr-o jurisdictie, dar care este impozabila in alta jurisdictie pentru activitatea desfasurata prin intermediul unui sediu permanent si care nu este un grup de intreprinderi multinationale exclus.

4. Grup de intreprinderi multinationale exclus inseamna un grup care, in anul precedent anului fiscal de raportare, are un venit consolidat total mai mic de 750.000.000 euro sau o suma in lei echivalenta cu 750.000.000 euro, astfel cum se reflecta in situatiile financiare consolidate ale grupului pentru respectivul an fiscal precedent.

Pentru fiecare an fiscal de raportare, la determinarea sumei in lei se va utiliza cursul de schimb mediu al lunii ianuarie 2015 comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Venitul consolidat total se determina conform prevederilor Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, transpusa in legislatia nationala.

5. Entitate constitutiva inseamna oricare dintre urmatoarele:

a) o unitate operationala separata a unui grup de intreprinderi multinationale care este inclusa in situatiile financiare consolidate ale grupului de intreprinderi multinationale in scopul raportarii financiare sau care ar fi inclusa in acestea daca participatiile in capitalurile proprii ale respectivei unitati operationale apartinand unui grup de intreprinderi multinationale ar fi tranzactionate la o bursa de valori publice;

b) o astfel de unitate operationala care este exclusa din situatiile financiare consolidate ale grupului de intreprinderi multinationale exclusiv din motive de marime sau de importanta relativa;

c) un sediu permanent al oricarei unitati operationale separate a unui grup de intreprinderi multinationale mentionate la lit. a) sau b), cu conditia ca unitatea operationala in cauza sa elaboreze o situatie financiara separata pentru respectivul sediu permanent in scopul raportarii financiare, al raportarii in scopuri de reglementare sau al raportarii fiscale ori in scopuri de control intern al managementului.

6. Entitate raportoare inseamna entitatea constitutiva insarcinata sa prezinte, in numele grupului de intreprinderi multinationale, un raport pentru fiecare tara in parte in conformitate cu cerintele art. 2913 alin. (3) in jurisdictia in care aceasta isi are rezidenta fiscala. Entitatea raportoare poate fi societatea-mama finala, societatea-mama surogat sau o societate descrisa la sectiunea II pct. 1.

7. Societate-mama finala inseamna o entitate constitutiva a unui grup de intreprinderi multinationale care indeplineste urmatoarele criterii:

a) are, in mod direct sau indirect, un interes suficient in ceea ce priveste una sau mai multe entitati constitutive ale grupului respectiv de intreprinderi multinationale, astfel incat este obligata sa elaboreze situatii financiare consolidate in temeiul principiilor contabile general aplicabile in jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala sau ar fi obligata sa faca acest lucru daca participatiile sale in capitalurile proprii ar fi tranzactionate la o bursa de valori publice in jurisdictiile in care aceasta isi are rezidenta fiscala;

b) in respectivul grup de intreprinderi multinationale nu exista nicio alta entitate constitutiva care sa aiba, in mod direct sau indirect, un interes precum cel descris la lit. a) in prima entitate constitutiva mentionata.

8. Societate-mama surogat inseamna o entitate constitutiva a grupului de intreprinderi multinationale care a fost desemnata de respectivul grup de intreprinderi multinationale ca unic substitut pentru societatea-mama finala, cu scopul de a prezenta, in numele grupului de intreprinderi multinationale in cauza, un raport pentru fiecare tara in parte in jurisdictia in care respectiva entitate constitutiva isi are rezidenta fiscala, atunci cand se aplica una sau mai multe dintre conditiile stabilite la sectiunea II pct. 1 lit. b).

9. An fiscal inseamna o perioada contabila anuala pentru care societatea-mama finala a grupului de intreprinderi multinationale isi pregateste situatiile financiare.

10. An fiscal de raportare inseamna anul fiscal ale carui rezultate financiare si operationale sunt reflectate in raportul pentru fiecare tara in parte mentionat la art. 2913 alin. (3).

11. Acord privind stabilirea autoritatii competente inseamna un acord care se incheie intre reprezentantii autorizati din Romania si cei ai unei jurisdictii din afara Uniunii Europene care sunt parti la un acord international si care prevede schimbul automat de rapoarte pentru fiecare tara in parte intre jurisdictiile semnatare.

12. Acord international inseamna Conventia multilaterala privind asistenta administrativa reciproca in materie fiscala, o conventie fiscala bilaterala sau multilaterala sau un acord privind schimbul de informatii in domeniul fiscal la care Romania este parte si care, prin clauzele sale, confera forta juridica schimbului de informatii in domeniul fiscal intre jurisdictii, inclusiv schimbului automat de astfel de informatii.

13. Situatii financiare consolidate inseamna situatiile financiare ale unui grup de intreprinderi multinationale in care activele, datoriile, veniturile, cheltuielile si fluxurile de numerar ale societatii-mama finale si ale entitatilor constitutive sunt prezentate ca fiind ale unei singure entitati economice.

14. Esec sistemic cu privire la o jurisdictie inseamna fie faptul ca o jurisdictie a incheiat cu Romania un acord privind stabilirea autoritatii competente care este inca in vigoare, dar a suspendat schimbul automat, din alte motive decat cele conforme cu clauzele acordului, fie faptul ca o jurisdictie a omis in alt fel, in mod repetat, sa transmita automat Romaniei rapoartele pentru fiecare tara in parte, aflate in posesia sa, ale grupurilor de intreprinderi multinationale care detin entitati constitutive in Romania.

SECTIUNEA a II-a - Cerinte generale de raportare

1. O entitate constitutiva rezidenta in Romania, care nu este societatea-mama finala a unui grup de intreprinderi multinationale, prezinta un raport pentru fiecare tara in parte referitor la anul fiscal de raportare al unui grup de intreprinderi multinationale din care face parte, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:

a) entitatea isi are rezidenta fiscala in Romania;

b) indeplineste una dintre urmatoarele conditii:

(i) societatea-mama finala a grupului de intreprinderi multinationale nu este obligata sa prezinte un raport pentru fiecare tara in parte in jurisdictiile in care isi are rezidenta fiscala;

(ii) jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala societatea-mama finala este parte la un acord international in vigoare, la care Romania este parte, dar nu este parte la un acord privind stabilirea autoritatii competente in vigoare la care sa fie parte Romania, pana la momentul specificat la art. 2913 alin. (1), in vederea prezentarii raportului pentru fiecare tara in parte pentru anul fiscal de raportare;

(iii) in jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala societatea-mama finala s-a produs un esec sistemic care a fost notificat de catre autoritatea competenta din Romania entitatii constitutive care isi are rezidenta fiscala in Romania.

2. Fara a aduce atingere obligatiei societatii-mama finale mentionate la art. 2913 alin. (1) sau a societatii sale mama surogat de a prezenta primul raport pentru fiecare tara in parte pentru anul fiscal al grupului de intreprinderi multinationale care incepe de la data de 1 ianuarie 2016 sau dupa aceasta data, obligatia pentru entitatile constitutive prevazute la pct. 1 din prezenta sectiune se aplica rapoartelor pentru fiecare tara in parte in ceea ce priveste anii fiscali de raportare care incep de la data de 1 ianuarie 2017 sau dupa aceasta data.

3. O entitate constitutiva rezidenta in Romania, astfel cum este definita la pct. 1 din prezenta sectiune, solicita societatii sale mama finale sa ii puna la dispozitie toate informatiile necesare pentru a-i permite sa isi indeplineasca obligatiile de a prezenta un raport pentru fiecare tara in parte, in conformitate cu art. 2913 alin. (3). In cazul in care nu a obtinut sau nu a dobandit toate informatiile necesare pentru intocmirea raportului pentru grupul de intreprinderi multinationale, entitatea constitutiva prezinta un raport pentru fiecare tara in parte care contine toate informatiile de care dispune, obtinute sau dobandite, si notifica autoritatii competente din Romania ca societatea-mama finala a refuzat sa puna la dispozitie informatiile necesare. Acest lucru nu aduce atingere dreptului autoritatii competente din Romania de a aplica sanctiunile prevazute in legislatia sa nationala. De asemenea, autoritatea competenta din Romania informeaza toate autoritatile competente din statele membre cu privire la refuzul sus-mentionat.

4. Daca acelasi grup de intreprinderi multinationale are mai mult de o entitate constitutiva cu rezidenta fiscala in Uniunea Europeana si daca se aplica una sau mai multe dintre conditiile stabilite la lit. b) de la pct. 1 din prezenta sectiune, grupul de intreprinderi multinationale poate desemna una dintre respectivele entitati constitutive sa prezinte raportul pentru fiecare tara in parte in conformitate cu cerintele art. 2913 alin. (3), cu privire la un an fiscal de raportare, in termenul specificat la art. 2913 alin. (1) si sa notifice autoritatii competente din Romania ca prezentarea are ca scop indeplinirea obligatiei de raportare care le revine tuturor entitatilor constitutive ale grupului de intreprinderi multinationale in cauza care isi au rezidenta fiscala in Uniunea Europeana. Autoritatea competenta din Romania comunica, in temeiul art. 2913 alin. (2), raportul pentru fiecare tara in parte pe care l-a primit oricarui altui stat membru in care, pe baza informatiilor din raportul pentru fiecare tara in parte, una sau mai multe entitati constitutive ale grupului de intreprinderi multinationale din care face parte entitatea raportoare fie isi au rezidenta fiscala, fie sunt impozabile pentru activitatea economica desfasurata prin intermediul unui sediu permanent.

5. In cazul in care o entitate constitutiva nu poate obtine sau dobandi toate informatiile necesare, prevazute la art. 2913 alin. (3), pentru a prezenta un raport pentru fiecare tara in parte, respectiva entitate constitutiva nu este eligibila pentru a fi desemnata drept entitate raportoare pentru grupul de intreprinderi multinationale in conformitate cu pct. 4 din prezenta sectiune. Aceasta regula nu aduce atingere obligatiei entitatii constitutive de a notifica autoritatea competenta din Romania cu privire la faptul ca societatea-mama finala a refuzat sa puna la dispozitie informatiile necesare.

6. Prin exceptie de la pct. 1 - 5 din prezenta sectiune, atunci cand se aplica una sau mai multe dintre conditiile stabilite la pct. 1 lit. b) din prezenta sectiune, o entitate constitutiva nu este obligata sa prezinte un raport pentru fiecare tara in parte referitor la anul fiscal de raportare, daca grupul de intreprinderi multinationale in cadrul caruia aceasta este o entitate constitutiva a pus la dispozitie un raport pentru fiecare tara in parte, in conformitate cu art. 2913 alin. (3), referitor la respectivul an fiscal, prin intermediul unei societati-mama surogat, care prezinta respectivul raport pentru fiecare tara in parte autoritatii fiscale din jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala la data specificata la art. 2913 alin. (1) sau anterior acestei date si care, in cazul in care societatea-mama surogat isi are rezidenta fiscala intr-o jurisdictie din afara Uniunii Europene, indeplineste urmatoarele conditii:

a) jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala societatea-mama surogat prevede obligatia de a prezenta rapoarte pentru fiecare tara in parte in conformitate cu cerintele art. 2913 alin. (3);

b) jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala societatea-mama surogat a incheiat un acord privind stabilirea autoritatii competente, care este in vigoare, la care este parte Romania, pana la data specificata la art. 2913 alin. (1), in vederea prezentarii raportului pentru fiecare tara in parte pentru anul fiscal de raportare;

c) jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala societatea-mama surogat nu a notificat autoritatii competente din Romania un esec sistemic;

d) cel tarziu in ultima zi a anului fiscal de raportare al grupului de intreprinderi multinationale in cauza, jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala societatea-mama surogat a fost informata de catre entitatea constitutiva cu rezidenta fiscala in jurisdictia respectiva ca ea este societatea-mama surogat;

e) s-a transmis o notificare autoritatii competente din Romania in conformitate cu pct. 8.

7. O entitate constitutiva a unui grup de intreprinderi multinationale care isi are rezidenta fiscala in Romania are obligatia sa notifice autoritatii competente din Romania daca este societatea-mama finala sau societatea-mama surogat sau entitatea constitutiva desemnata conform pct. 1 - 5 din prezenta sectiune, pana cel tarziu in ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de intreprinderi multinationale, dar nu mai tarziu de ultima zi de depunere a declaratiei fiscale a respectivei entitati constitutive pentru anul fiscal precedent.

8. In cazul in care o entitate constitutiva a unui grup de intreprinderi multinationale care isi are rezidenta fiscala in Romania nu este societatea-mama finala, nici societatea-mama surogat, nici entitatea constitutiva desemnata conform pct. 1 - 5 din prezenta sectiune, entitatea respectiva are obligatia sa notifice autoritatii competente din Romania identitatea si rezidenta fiscala a entitatii raportoare pana cel tarziu in ultima zi din anul fiscal de raportare al respectivului grup de intreprinderi multinationale, dar nu mai tarziu de ultima zi de depunere a declaratiei fiscale a respectivei entitati constitutive pentru anul fiscal precedent.

9. Raportul pentru fiecare tara in parte specifica moneda in care sunt exprimate sumele mentionate in raportul respectiv.

 

ANEXA 4 - Semne Distinctive

Partea I

Testul beneficiului principal

1. Semnele distinctive generice din categoria A si semnele distinctive specifice din categoria B si din categoria C pct. 1 lit. b) subpct. (i) si lit. c) si d) pot fi luate in considerare numai in cazul in care trec "testul beneficiului principal".

2. Testul respectiv se considera a fi trecut daca se poate stabili faptul ca beneficiul principal sau unul dintre beneficiile principale pe care o persoana se poate astepta in mod rezonabil sa le obtina de pe urma unui aranjament transfrontalier, tinand seama de toate imprejurarile si circumstantele relevante, este obtinerea unui avantaj fiscal.

3. in contextul semnului distinctiv de la categoria C pct. 1, prezenta conditiilor enuntate la categoria C pct. 1 lit. b) poz. (i), lit. c) sau lit. d), necoroborata cu alte elemente, nu poate constitui singurul motiv pentru a concluziona ca un aranjament transfrontalier trece testul beneficiului principal.

Partea a II-a

Categorii de semne distinctive

A. Semne distinctive generice legate de testul beneficiului principal

1. Un aranjament transfrontalier in cazul caruia contribuabilul relevant sau un participant la aranjamentul transfrontalier accepta sa respecte o clauza de confidentialitate care ii poate impune sa nu comunice modul in care aranjamentul respectiv ar putea duce la obtinerea unui avantaj fiscal catre alti intermediari sau catre autoritatile fiscale

2. Un aranjament transfrontalier pentru care intermediarul este indreptatit sa primeasca un comision sau o dobanda, o remuneratie aferenta costurilor financiare si altor cheltuieli pentru aranjamentul respectiv, stabilite prin referire la:

a) cuantumul avantajului fiscal care rezulta din aranjamentul respectiv; sau

b) un avantaj fiscal care deriva sau nu din aranjamentul respectiv. Aceasta ar include obligatia intermediarului sa restituie partial sau integral comisioanele, in cazul in care avantajul fiscal urmarit ce deriva din aranjamentul respectiv nu a fost obtinut partial sau integral.

3. Un aranjament transfrontalier care contine o documentatie si/sau o structura puternic standardizata si care este disponibil pentru mai mult de un contribuabil relevant fara a fi necesara personalizarea substantiala a acestuia pentru implementare

B. Semne distinctive specifice legate de testul beneficiului principal

1. Un aranjament transfrontalier prin care un participant la aranjamentul respectiv ia masuri artificiale care constau in achizitionarea unei societati care inregistreaza pierderi, intreruperea activitatii principale a respectivei societati si utilizarea pierderilor societatii pentru a reduce obligatiile fiscale, inclusiv prin intermediul unui transfer al acestor pierderi catre o alta jurisdictie sau prin accelerarea utilizarii acestor pierderi

2. Un aranjament transfrontalier care are ca efect conversia veniturilor in capital, donatii sau alte categorii de venituri care sunt impozitate la un nivel mai redus sau sunt scutite de la plata impozitelor

3. Un aranjament transfrontalier care include tranzactii circulare care au ca rezultat un carusel de fonduri (round-tripping of funds), anume prin implicarea unor entitati interpuse fara alt scop comercial primar sau prin tranzactii care se compenseaza ori se anuleaza reciproc sau care au alte caracteristici similare

C. Semne distinctive specifice asociate tranzactiilor transfrontaliere

1. Un aranjament transfrontalier care implica plati transfrontaliere deductibile efectuate intre doua sau mai multe intreprinderi asociate, in cazul in care este prezenta cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) destinatarul nu este rezident fiscal in nicio jurisdictie;

b) b) cu toate ca destinatarul este rezident fiscal intr-o jurisdictie, acea jurisdictie:

(i) nu impune un impozit pe profit sau impune un impozit pe profit la o cota egala cu zero ori mai mica de 1%; sau

(ii) este inclusa intr-o lista de jurisdictii ale unor tari terte care au fost evaluate de statele membre, in mod colectiv sau in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, si au fost calificate ca fiind necooperante;

c) plata beneficiaza de o scutire integrala de impozit in jurisdictia in care destinatarul este rezident fiscal;

d) plata beneficiaza de un regim fiscal preferential in jurisdictia in care destinatarul este rezident fiscal.

2. Deducerile pentru aceeasi amortizare a activului sunt solicitate in mai multe jurisdictii.

3. Scutirea de la dubla impunere cu privire la acelasi element de venit sau de capital este pretinsa in mai mult de o jurisdictie.

4. Exista un aranjament transfrontalier care include transferuri de active si in cazul caruia exista o diferenta semnificativa in ceea ce priveste suma tratata ca platibila pentru activele respective in jurisdictiile implicate.

D. Semne distinctive specifice referitoare la schimbul automat de informatii si la beneficiarii reali

1. Un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligatiei de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusa legislatia Uniunii Europene in materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informatii referitoare la Conturile Financiare, inclusiv acorduri cu tari terte, sau care profita de absenta unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ cel putin:

a) utilizarea unui cont, a unui produs sau a unei investitii care nu reprezinta sau despre care se pretinde ca nu reprezinta un Cont Financiar, dar prezinta caracteristici care sunt similare in esenta cu cele ale unui Cont Financiar;

b) transferul Conturilor Financiare sau al activelor catre jurisdictii in care nu exista obligatia schimbului automat de informatii privind Conturile Financiare cu statul de resedinta al contribuabilului relevant sau utilizarea jurisdictiilor respective;

c) reclasificarea veniturilor si a capitalului in produse sau plati care nu fac obiectul schimbului automat de informatii privind Conturile Financiare;

d) transferul sau conversia unei Institutii Financiare, a unui Cont Financiar sau a activelor acestora, intr-o Institutie Financiara, un Cont Financiar sau active care nu fac obiectul raportarii in cadrul schimbului automat de informatii privind Conturile Financiare;

e) utilizarea entitatilor legale, aranjamentelor sau structurilor juridice care elimina sau despre care se pretinde ca inlatura obligatia de raportare a unuia sau mai multor Titulari de cont sau Persoane care exercita controlul, instituita potrivit normelor privind schimbul automat de informatii privind Conturile Financiare;

f) aranjamente transfrontaliere care submineaza sau exploateaza slabiciunile din cadrul procedurilor de diligenta fiscala utilizate de Institutiile Financiare pentru a-si respecta obligatiile de raportare a informatiilor privind Conturi Financiare, inclusiv utilizarea jurisdictiilor cu regimuri inadecvate sau precare de asigurare a respectarii legislatiei privind combaterea spalarii banilor ori cu cerinte precare in materie de transparenta cu privire la persoanele juridice sau constructiile juridice.

2. Un aranjament transfrontalier care implica un lant juridic sau de beneficiari reali netransparent, ce utilizeaza persoane, aranjamente juridice sau structuri:

a) care nu desfasoara o activitate economica semnificativa sustinuta de personal, echipamente, active si spatii de lucru adecvate; si

b) care sunt incorporate, gestionate, rezidente, controlate sau stabilite in orice alta jurisdictie decat cea de rezidenta a unuia sau mai multi dintre beneficiarii reali ai activelor detinute de aceste persoane, constructii juridice sau structuri; si

c) in cazul in care beneficiarii reali ai acestor persoane, constructii juridice sau structuri, astfel cum sunt definite in Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, devin neidentificabili.

E. Semne distinctive specifice privind preturile de transfer

1. Un aranjament transfrontalier care implica utilizarea unor reglementari unilaterale privind «zona de siguranta», potrivit intelesului atribuit acestei notiuni de Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Un aranjament transfrontalier care implica transferul de active necorporale greu de evaluat, potrivit intelesului atribuit acestei notiuni de Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare. Notiunea «active necorporale greu de evaluat» vizeaza activele necorporale sau drepturile asupra acestora pentru care, la momentul transferului lor intre intreprinderi asociate:

a) nu exista elemente comparabile fiabile; si

b) la data la care a fost incheiata tranzactia, previziunile privind viitoarele fluxuri de numerar sau veniturile preconizate a fi obtinute din activul necorporal transferat sau ipotezele utilizate in evaluarea activului necorporal sunt incerte, generand dificultati in preconizarea nivelului final de succes al activului necorporal la momentul transferului.

3. Un aranjament transfrontalier care implica un transfer transfrontalier de functii si/sau riscuri si/sau de active in interiorul unui grup, daca profiturile anuale preconizate, determinate inainte de a calcula impactul dobanzilor si a impozitelor asupra acestora (EBIT), pentru perioada de 3 ani ulterioara transferului, de catre entitatea/entitatile care efectueaza transferul, sunt mai mici de 50% din EBIT anuale preconizate de catre aceasta entitate/aceste entitati care efectueaza transferul, daca transferul nu ar fi avut loc

 

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2022 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Stiati ca intocmirea procedurilor cade in sarcina dvs.?


Puteti scapa acum, fara efort, de aceasta grija!

Va oferim 35 de modele de proceduri gata scrise, in conformitate perfecta cu noua legislatie fiscala la doar 93 lei + 5% TVA, pret redus cu 50%!

Procedurile sunt detaliate si respecta structura ceruta de lege. Aflati dintr-o privire:    

-> Scopul procedurii contabile
-> Domeniul de aplicare
-> Reglementarile aplicabile activitatii respective
-> Descrierea procedurii contabile

...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cod procedura fiscalaintreprinderi

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul XII - Dispozitii tranzitorii si finale - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 3.67 din 5 din 3 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • SAF-T 2022. Ghid de raportare corecta - scapa de amenzi si controale neprevazute!

  • SAF-T reprezinta cea mai importanta transformare prin care a trecut sistemul fiscal din Romania pana acum. Firma dvs. va fi ca o carte deschisa pentru ANAF! Nu va mai fi nevoie de inspectii fiscale la sediul dvs. si de controale inopinate. Inspectorii vor sta in birourile lor si, din cateva clicuri, vor verifica tot ce e de verificat: TVA, impozit pe profit, contributii salariale etc. Si, desigur, daca vor gasi nereguli, vor aplica sanctiuni &n...» citeste mai departe aici

 • Tratamentul fiscal pentru sponsorizarea in natura. Ce prevede Codul fiscal

  • Suma TVA deductibila aferenta achizitiei de bunuri destinate efectuarii sponsorizarii in natura poate fi dedusa numai daca valoarea totala a bunurilor acordate drept sponsorizare in cadrul unui an calendaristic, exclusiv TVA, se incadreaza in limita de 3 la mie din cifra de afaceri calculata la valoarea totala a operatiunilor realizate din sfera de aplicare a TVA.  Astfel, incadrarea in plafon TVA se determina diferit fata de calcularea depasirii plafonului in ...» citeste mai departe aici

 • Societati de tip holding. Ce tip de impozit li se aplica din 2023?

  • Societatile holding sunt entitati comerciale-mama care detin actiunile de control sau interesele de membru in filialele sale. Incepand cu anul 2023, potrivit ultimelor modificari aduse Codului fiscal, vor aparea noutati la capitolul impozitare.  Specialistul nostru ne explica in randurile de mai jos si daca exista particularitati contabile-fiscale in domeniul societatilor de tip holding.  Societati de tip holding – impozit 2023: raspunsul ...» citeste mai departe aici

 • Ordinul 1711/2022 – au fost aprobate noile formulare pentru institutiile financiare raportoare

  • In Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022 a aparut Ordinul 1711/2022 prin care au fost aprobate noile formulare pentru institutiile financiare raportoare:  F3000 DAC2/CRS si F3000 FATCA. Institutiile financiare raportoare depun formularele chiar daca acestea nu contin inregistrari, in cazul in care nu s-a identificat niciun cont raportabil in cursul anului de raportare.  Ordinul 1711/2022: continutul actului normativ ...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X