email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul VI - Controlul fiscal - Cod de procedura fiscala

codul de procedura fiscalacontrol fiscalinspectia fiscalacontrol antifrauda

TITLUL VI - Controlul fiscal

  • CAPITOLUL I - Inspectia fiscala
  • CAPITOLUL II - Controlul inopinat
  • CAPITOLUL III - Controlul antifrauda
  • CAPITOLUL IV - Verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central
  • CAPITOLUL V - Verificarea documentara
  • CAPITOLUL VI - Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central


CAPITOLUL I Inspectia fiscala

ART. 113 Obiectul inspectiei fiscale

(1) Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/platitor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impozitare si a situatiilor de fapt aferente, stabilirea diferentelor de obligatii fiscale principale.

(2) in scopul efectuarii inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala procedeaza la:

a) examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului/platitorului;

b) verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila si fiscala a contribuabilului/platitorului, inclusiv din fisierul standard de control fiscal;

c) analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse si, dupa caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislatiei fiscale;

d) verificarea, constatarea si investigarea fiscala a actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului/platitorului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor prevazute de legislatia fiscala si contabila;

e) solicitarea de informatii de la terti;

f) verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile ori unde se afla bunurile impozabile;

g) solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/platitorului sau imputernicitul acestuia ori de la persoanele prevazute la art. 124 alin. (1), dupa caz, ori de cate ori acestea sunt necesare in timpul inspectiei fiscale, pentru clarificarea si definitivarea constatarilor;

h) informarea reprezentantului legal al contribuabilului/platitorului sau a imputernicitului acestuia, dupa caz, cu privire la constatarile inspectiei fiscale, precum si discutarea acestora;

i) stabilirea bazei de impozitare, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de obligatia fiscala principala declarata de catre contribuabil/platitor si/sau stabilita, dupa caz, de organul fiscal;

j) sanctionarea potrivit legii a faptelor reprezentand incalcari ale legislatiei fiscale si contabile constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale si contabile;

k) dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;

l) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal.

(3) Nu intra in atributiile inspectiei fiscale efectuarea de constatari tehnico-stiintifice sau orice alte verificari solicitate de organele de urmarire penala in vederea lamuririi unor fapte ori imprejurari ale cauzelor aflate in lucru la aceste institutii.

ART. 114 Persoanele supuse inspectiei fiscale

Inspectia fiscala se exercita asupra oricaror persoane si entitati, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere sau plata a obligatiilor fiscale prevazute de lege.

ART. 115 Formele si intinderea inspectiei fiscale

(1) Formele de inspectie fiscala sunt:

a) inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a modului de indeplinire a tuturor obligatiilor fiscale si a altor obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila ce revin unui contribuabil/platitor, pentru o perioada de timp determinata;

b) inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a modului de indeplinire a uneia sau mai multor obligatii fiscale, precum si a altor obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila, ce revin unui contribuabil/platitor pentru o perioada de timp determinata.

(2) Organul de inspectie fiscala decide asupra efectuarii unei inspectii fiscale generale sau partiale, pe baza analizei de risc.

(3) Inspectia fiscala se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea legislatiei fiscale/contabile.

ART. 116 Metode de control

(1) Pentru efectuarea inspectiei fiscale se pot folosi urmatoarele metode:
a) inspectia prin sondaj care consta in activitatea de verificare selectiva a perioadelor impozabile, documentelor si operatiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale;

b) inspectia exhaustiva care consta in activitatea de verificare a tuturor perioadelor impozabile, precum si a documentelor si operatiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale;

c) inspectia electronica, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.

(2) Selectarea documentelor si a operatiunilor semnificative se apreciaza de inspector.

(3) in cazul efectuarii inspectiei fiscale de catre organul fiscal central, prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se pot aproba metode si proceduri de sondaj.

ART. 117 Perioada supusa inspectiei fiscale

(1) Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale.

(2) Selectarea perioadelor care vor fi supuse inspectiei fiscale se efectueaza de organul fiscal in functie de riscul fiscal identificat. Inspectia fiscala se poate extinde, cu respectarea alin. (1) si asupra celorlalte perioade fiscale neverificate.

ART. 118 Reguli privind inspectia fiscala

(1) Activitatea de inspectie fiscala se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale si lunare. Conditiile pentru intocmirea programelor se aproba astfel:

a) prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in cazul inspectiei fiscale efectuate de organul fiscal central;

b) prin acte ale autoritatilor administratiei publice locale emise in conditiile legii, in cazul inspectiei fiscale efectuate de organul fiscal local.

(2) Inspectia fiscala se exercita, in cazul organului fiscal local, pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si descentralizarii, iar in cazul organului fiscal central se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei ierarhizarii si deconcentrarii.

(3) Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare tip de creanta fiscala si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.

(4) La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala trebuie sa prezinte contribuabilului/platitorului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala. Legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu pot fi prezentate si prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta. In cazul organului fiscal central, prezentarea legitimatiei de inspectie si a ordinului de serviciu se realizeaza conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui ANAF. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control ori de cate ori exista obligatia tinerii acestuia si inspectia fiscala se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului.

(5) Inspectia fiscala are in vedere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturile juridice care sunt relevante pentru impozitare sau verificarea modului de respectare a altor obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila.

(6) Inspectia fiscala se efectueaza in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabilului/platitorului si sa utilizeze eficient timpul stabilit pentru efectuarea inspectiei fiscale.

(7) La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul/platitorul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. in declaratie se mentioneaza si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil/platitor.

(8) Contribuabilul/Platitorul are obligatia sa indeplineasca masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala.

ART. 119 Competenta de efectuare a inspectiei fiscale

(1) Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit de organul fiscal competent potrivit cap. I si II ale titlului III. Organele fiscale care sunt competente sa efectueze inspectia fiscala sunt denumite in sensul prezentului capitol organe de inspectie fiscala.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), competenta de efectuare a inspectiei fiscale in cazul creantelor administrate de organul fiscal central poate fi stabilita prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si in sarcina altor organe fiscale care nu au competenta potrivit cap. I al titlului III.

ART. 120 Reguli speciale privind competenta de efectuare a inspectiei fiscale de catre organul fiscal central

(1) in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se pot constitui, la nivelul aparatului central, structuri care au competenta in efectuarea inspectiei fiscale pe intreg teritoriul tarii.
(2) Competenta de efectuare a inspectiei fiscale de catre organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal central, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(3) in cazul delegarii competentei potrivit alin. (2), organul de inspectie fiscala caruia i s-a delegat competenta instiinteaza contribuabilul/platitorul despre delegarea de competenta.

ART. 121 Selectarea contribuabililor/platitorilor pentru inspectie fiscala

(1) Selectarea contribuabililor/platitorilor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspectie fiscala competent, in functie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de risc.

(2) Contribuabilul/Platitorul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul solicitarilor primite de la alte institutii ale statului, precum si in cazul in care in alte acte normative este prevazuta efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala.

ART. 1211 Notificarea de conformare emisa de organul fiscal central in cazul inspectiei fiscale

(1) Pentru contribuabilii/platitorii prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala transmite acestora, in scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate in scopul reanalizarii de catre acestia a situatiei fiscale si, dupa caz, de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale.

(2) Prin notificare se comunica contribuabilului/platitorului ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii notificarii are posibilitatea sa depuna sau sa corecteze declaratiile fiscale. Pana la expirarea acestui termen, organul de inspectie fiscala nu intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru efectuarea inspectiei fiscale.

(3) Depunerea sau corectarea declaratiilor fiscale de catre contribuabil/platitor nu impiedica selectarea pentru efectuarea inspectiei fiscale, insa numai dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2).

(4) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2) contribuabilii/platitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificati sunt supusi obligatoriu unei inspectii fiscale sau unei verificari documentare.

(5) Modelul notificarii de conformare, periodicitatea emiterii notificarilor, precum si procedura de notificare se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

ART. 122 Avizul de inspectie fiscala

(1) inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala are obligatia sa instiinteze, in scris, contribuabilul/platitorul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala.

(2) Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului/platitorului, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili/platitori.

(3) Contribuabilul/Platitorul poate renunta la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspectie fiscala prevazut la alin. (2).

(4) Avizul de inspectie fiscala se comunica la inceperea inspectiei fiscale in urmatoarele situatii:

a) in cazul efectuarii unei inspectii fiscale la un contribuabil/platitor aflat in procedura de insolventa;

b) in cazul in care, ca urmare a unui control inopinat, se impune inceperea imediata a inspectiei fiscale;

c) pentru extinderea inspectiei fiscale la perioade sau creante fiscale, altele decat cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala initial;

d) in cazul refacerii inspectiei fiscale ca urmare a unei decizii de solutionare a contestatiei;

e) in cazul unor cereri ale contribuabilului/platitorului pentru a caror solutionare, ca urmare a analizei de risc, este necesara efectuarea inspectiei fiscale.

(5) in cazul prevazut la alin. (2), dupa primirea avizului de inspectie fiscala, contribuabilul/platitorul poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Amanarea se aproba sau se respinge prin decizie emisa de conducatorul activitatii de inspectie fiscala care se comunica contribuabilului. in cazul in care cererea de amanare a fost admisa, in decizie se mentioneaza si data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.

(6) in cazul prevazut la alin. (4), contribuabilul/platitorul poate solicita suspendarea inspectiei fiscale. Prevederile art. 127 sunt aplicabile in mod corespunzator.

(7) Avizul de inspectie fiscala cuprinde:

a) temeiul juridic al inspectiei fiscale;

b) data de incepere a inspectiei fiscale;

c) obligatiile fiscale, alte obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila, precum si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.

e) posibilitatea depunerii sau corectarii declaratiei de impunere aferenta perioadelor si creantelor fiscale ce vor face obiectul inspectiei fiscale, pana la data inceperii inspectiei fiscale.

ART. 123 Inceperea inspectiei fiscale

(1) in situatia in care data de incepere a inspectiei fiscale inscrisa in aviz este ulterioara implinirii termenului prevazut la art. 122 alin. (2), inspectia fiscala nu poate incepe inainte de data inscrisa in aviz.

(2) Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control daca exista obligatia tinerii acestuia si inspectia se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului. In cazul contribuabilului/platitorului care nu tine sau nu prezinta organului de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal de constatare se semneaza de catre organul de inspectie fiscala si de catre contribuabil/platitor si se inregistreaza la registratura contribuabilului/platitorului ori de cate ori exista o astfel de registratura.

(3) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului si nu poate incepe in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data prevazuta in aviz, contribuabilul/platitorul este instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale.

(4) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara la sediul organului de inspectie fiscala, data inceperii inspectiei fiscale este data prevazuta in aviz. Daca inspectia fiscala nu poate incepe la data prevazuta in aviz, cel tarziu la data implinirii acesteia, contribuabilul/platitorul este instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale

ART. 124 Obligatia de colaborare a contribuabilului/platitorului

(1) La inceperea inspectiei fiscale, contribuabilul/platitorul trebuie informat ca poate numi persoane care sa dea informatii. Daca informatiile furnizate de contribuabil/platitor sau de catre persoana numita de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspectie fiscala se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii necesare realizarii inspectiei fiscale.

(2) Contribuabilul/Platitorul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. De comun acord cu organele de inspectie fiscala, colaborarea contribuabilului/platitorului la constatarea starilor de fapt fiscale se poate realiza si prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta.

(3) Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale contribuabilul/platitorul are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica.

ART. 125 Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale

(1) Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, la sediul organului de inspectie fiscala.

(2) Din initiativa organului de inspectie fiscala sau la solicitarea motivata a contribuabilului/platitorului, inspectia fiscala se poate desfasura in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului. Cererea contribuabilului/platitorului se solutioneaza in termen de maximum 3 zile de la inregistrare. In cazul in care cererea nu este solutionata in termenul de 3 zile, aceasta se considera acceptata tacit. Schimbarea locului de desfasurare a inspectiei fiscale se poate realiza si pe parcursul inspectiei fiscale. Contribuabilul/Platitorul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale. Daca nu exista sau nu poate fi pus la dispozitie un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se desfasoara la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/platitorul.

(3) Indiferent de locul unde se desfasoara inspectia fiscala, organul de inspectie fiscala are dreptul sa inspecteze locurile in care se desfasoara activitatea, sau unde se afla bunurile impozabile, in prezenta contribuabilului/platitorului ori a unei persoane desemnate de acesta.

(4) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului, aceasta se realizeaza, de regula, in timpul programului de lucru al contribuabilului/platitorului. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al contribuabilului/platitorului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului de inspectie fiscala.

(5) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara la sediul organului fiscal, aceasta se realizeaza in timpul programului de lucru al organului fiscal. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al organului fiscal, daca nu este necesara prezenta contribuabilului/platitorului, cu aprobarea conducatorului organului de inspectie fiscala.

ART. 126 Durata efectuarii inspectiei fiscale

(1) Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organul de inspectie fiscala, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de:

a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, pentru contribuabilii/platitorii care au sedii secundare, indiferent de marime, precum si pentru contribuabilii nerezidenti;

b) 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;

c) 45 de zile pentru ceilalti contribuabili.

(2) In cazul in care inspectia fiscala nu se finalizeaza intr-o perioada reprezentand dublul perioadei prevazute la alin. (1) in care nu se includ perioadele de suspendare legala a inspectiei fiscale, inspectia fiscala inceteaza, fara a se emite raport de inspectie fiscala si decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere. In acest caz, organul de inspectie fiscala poate relua inspectia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspectia fiscala initiala, o singura data pentru aceeasi perioada si aceleasi obligatii fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1).

(21) In cazul in care inspectia fiscala a inceput si intervine incetarea persoanei juridice sau decesului persoanei fizice ca subiecte de drept fiscal, inspectia fiscala continua cu succesorii persoanei respective, daca acestia exista. In acest caz, creanta fiscala se stabileste pe numele succesorilor. In cazul in care nu exista succesori inspectia fiscala inceteaza.

(22) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (21) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(3) in cazul incetarii inspectiei fiscale potrivit alin. (2), prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) nu sunt aplicabile.

ART. 127 Suspendarea inspectiei fiscale

(1) Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale in oricare din urmatoarele situatii si numai daca aparitia acestei situatii impiedica finalizarea inspectiei fiscale:

a) pentru desfasurarea unuia sau mai multor controale incrucisate in legatura cu actele si operatiunile efectuate de contribuabilul/platitorul supus inspectiei fiscale;

b) pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de organul de inspectie fiscala, inclusiv in situatia in care acestea privesc elaborarea si prezentarea dosarului preturilor de transfer;

c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;

d) pentru efectuarea unei expertize, potrivit art. 63;

e) pentru efectuarea de cercetari specifice in vederea identificarii unor persoane sau stabilirii realitatii unor tranzactii;

f) pentru solicitarea de informatii sau documente de la autoritati, institutii ori terti, inclusiv de la autoritati fiscale din alte state, in legatura cu obiectul inspectiei fiscale;

g) pentru finalizarea unor actiuni de control fiscal efectuate in conditiile legii la acelasi contribuabil/platitor care pot influenta rezultatele inspectiei fiscale;

h) pentru efectuarea verificarilor la ceilalti membri ai grupului fiscal/grupului fiscal unic, definite potrivit Codului fiscal;

i) atunci cand, in scopul valorificarii informatiilor rezultate din alte actiuni de inspectie fiscala sau obtinute de la alte autoritati ori de la terti, se impune inceperea de indata a unei inspectii fiscale la un alt contribuabil/platitor;

i1) in situatia in care organul de inspectie fiscala este sesizat sau i se aduce la cunostinta, in timpul inspectiei fiscale ca impotriva contribuabilului/platitorului se afla in desfasurare o procedura judiciara in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale sau in situatia in care documentele financiar-contabile ale contribuabilului au fost ridicate de organul de urmarire penala, fara a putea fi puse la dispozitia organului de inspectie fiscala.

j) in alte cazuri temeinic justificate.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), inspectia fiscala este suspendata pana la data la care inceteaza motivul suspendarii, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendarii. Termenul de 6 luni nu opereaza in situatia prevazuta la alin. (1) lit. i1). In acest caz, inspectia fiscala se reia dupa data finalizarii procedurii judiciare sau dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, precum si dupa data la care organul de inspectie fiscala are acces la documentele financiar-contabile ale contribuabilului.

(3) Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale la cererea justificata a contribuabilului/platitorului. in acest caz, suspendarea nu poate fi mai mare de 3 luni.

(4) Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale in situatia in care solutionarea contestatiei formulate impotriva unui act administrativ fiscal emis anterior sau a unei actiuni in contencios-administrativ, pentru acelasi contribuabil/platitor, poate influenta rezultatele inspectiei fiscale in curs. in acest caz, inspectia fiscala se reia dupa emiterea deciziei de solutionare a contestatiei sau dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

(5) Ori de cate ori conducatorul inspectiei fiscale decide suspendarea inspectiei, se emite o decizie de suspendare care se comunica contribuabilului/platitorului. Suspendarea incepe de la data prevazuta in decizie. In cazul in care in decizie nu este prevazuta o astfel de data suspendarea incepe de la data comunicarii deciziei de suspendare.

(6) In termen de cel mult 10 zile de la incetarea motivului suspendarii sau la implinirea perioadei de suspendare prevazuta la alin. (2) sau (3), organul de inspectie instiinteaza contribuabilul/platitorul privind incetarea suspendarii si stabileste data la care se reia inspectia fiscala.

(7) Perioadele in care inspectia fiscala este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acesteia.

(8) Prevederile art. 124 alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile pe perioada suspendarii inspectiei fiscale.

(9) Contribuabilul/platitorul are dreptul de a fi informat cu privire la orice alt mijloc de proba obtinut de organul fiscal, ca urmare a actiunilor ce au constituit cauze de suspendare conform alin. (1), si care are legatura cu situatia fiscala a contribuabilului/platitorului, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la respectivele probe, caz in care contribuabilul este informat in mod corespunzator despre obiectivele a caror protejare impiedica accesul acestuia la probe.

(10) Contribuabilul/platitorul poate contesta decizia de suspendare, potrivit titlului VIII.

ART. 128 Reverificarea

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducatorul organului de inspectie fiscala poate decide reverificarea unor tipuri de obligatii fiscale pentru o anumita perioada impozabila, la propunerea organului de inspectie fiscala desemnat cu efectuarea inspectiei sau la cererea contribuabilului, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:

a) dupa incheierea inspectiei fiscale apar date suplimentare care erau necunoscute organului de inspectie fiscala sau, dupa caz, contribuabilului, la data efectuarii inspectiei fiscale;

b) datele suplimentare influenteaza rezultatele inspectiei fiscale incheiate.

(2) Prin date suplimentare se intelege orice fapt sau mijloc de proba de care se ia cunostinta ulterior inspectiei, de natura sa modifice rezultatele inspectiei anterioare.

(21) Contribuabilul poate solicita reverificarea in situatiile in care nu poate corecta declaratia de impunere potrivit art. 105 alin. (6).

(3) La inceperea actiunii de reverificare, organul de inspectie fiscala este obligat sa comunice contribuabilului/platitorului decizia de reverificare, care poate fi contestata in conditiile prezentului cod. Decizia se comunica in conditiile prevazute la art. 122 alin. (2) - (6). in acest caz nu se emite si nu se comunica aviz de inspectie fiscala.

(4) Decizia de reverificare contine, pe langa elementele prevazute la art. 46 si elementele prevazute la art. 122 alin. (7) lit. b) - d).
ART. 129 Refacerea inspectiei fiscale

(1) in situatia in care, ca urmare a deciziei de solutionare emise potrivit art. 279 se desfiinteaza total sau partial actul administrativ-fiscal atacat, emis in procedura de inspectie fiscala, organul de inspectie fiscala reface inspectia fiscala, cu respectarea dispozitiilor art. 276 alin. (3).

(2) Refacerea inspectiei fiscale trebuie sa respecte strict perioadele fiscale, precum si considerentele deciziei de solutionare a contestatiei care au condus la desfiintare, astfel cum acestea sunt mentionate in decizie.

(3) Refacerea inspectiei fiscale si emiterea noului act administrativ-fiscal sunt posibile chiar daca pentru perioadele si obligatiile fiscale vizate de refacere s-a anulat rezerva verificarii ulterioare potrivit art. 94 alin. (3).

(4) Refacerea inspectiei fiscale se realizeaza de catre o alta echipa de inspectie fiscala decat cea care a incheiat actul desfiintat.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), refacerea inspectiei fiscale se realizeaza de catre aceeasi echipa de inspectie care a incheiat actul desfiintat daca, din motive obiective, nu exista posibilitatea refacerii inspectiei fiscale de catre o alta echipa de inspectie.

ART. 130 Dreptul contribuabilului/platitorului de a fi informat

(1) Contribuabilul/Platitorul trebuie informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale despre aspectele constatate in cadrul actiunii de inspectie fiscala, iar la incheierea acesteia, despre constatarile si consecintele lor fiscale.

(2) Organul de inspectie fiscal comunica contribuabilului/platitorului proiectul de raport de inspectie fiscala, in format electronic sau pe suport hartie, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere. In acest scop, odata cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspectie fiscala comunica si data, ora si locul la care va avea loc discutia finala, insa nu mai devreme de 3 zile lucratoare de la data comunicarii proiectului de raport de inspectie fiscala, respectiv 5 zile lucratoare in cazul marilor contribuabili. Perioada necesara pentru indeplinirea audierii in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) lit. b) nu se include in calculul duratei inspectiei fiscale.

(3) Contribuabilul/Platitorul poate renunta la discutia finala, notificand acest fapt organului de inspectie fiscala.

(4) Data incheierii inspectiei fiscale este data programata pentru discutia finala cu contribuabilul/platitorul sau data notificarii de catre contribuabil/platitor ca renunta la acest drept.

(5) Contribuabilul/Platitorul are dreptul sa isi prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile organului de inspectie fiscala, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale. in cazul marilor contribuabili termenul de prezentare a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucratoare. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducatorului organului de inspectie fiscala.

ART. 131 Rezultatul inspectiei fiscale

(1) Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile organului de inspectie fiscala din punctul de vedere faptic si legal si consecintele lor fiscale, cu exceptia cazurilor in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(2) Raportul de inspectie fiscala se intocmeste la finalizarea inspectiei fiscale si cuprinde constatarile in legatura cu toate perioadele si toate obligatiile fiscale inscrise in Avizul de inspectie fiscala, precum si in legatura cu alte obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila ce au facut obiectul verificarii. In cazul in care contribuabilul/platitorul si-a exercitat dreptul prevazut la art. 130 alin. (5), raportul de inspectie fiscala cuprinde si opinia organului de inspectie fiscala, motivata in drept si in fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/platitor.

(3) La raportul de inspectie fiscala se anexeaza, ori de cate ori este cazul, acte privind constatari efectuate la sediul contribuabilului/platitorului sau la sediile secundare ale acestuia, cum ar fi procese-verbale incheiate cu ocazia controalelor inopinate sau de constatare la fata locului si alte asemenea acte.

(4) Pentru fiecare perioada si obligatie fiscala ce au facut obiectul constatarilor, raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:

a) deciziei de impunere, pentru diferente in plus sau in minus de obligatii fiscale principale aferente diferentelor de baze de impozitare;

b) deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare, daca nu se constata diferente ale bazelor de impozitare si respectiv de obligatii fiscale principale;

c) deciziei de modificare a bazelor de impozitare daca se constata diferente ale bazelor de impozitare, dar fara stabilirea de diferente de obligatii fiscale principale.

(5) Deciziile prevazute la alin. (4) se emit in termen de cel mult 25 de zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale.

(6) Deciziile prevazute la alin. (4) se comunica contribuabilului/platitorului in conditiile art. 47.

ART. 132 Sesizarea organelor de urmarire penala

(1) Organul de inspectie fiscala are obligatia de a sesiza organele judiciare competente in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala.

(2) in situatiile prevazute la alin. (1) organul de inspectie fiscala are obligatia de a intocmi proces-verbal semnat de organul de inspectie fiscala si de catre contribuabilul/platitorul supus inspectiei, cu sau fara explicatii ori obiectiuni din partea contribuabilului/platitorului. in cazul in care cel supus inspectiei fiscale refuza sa semneze procesul-verbal, organul de inspectie fiscala consemneaza despre aceasta in procesul-verbal. in toate cazurile procesul-verbal trebuie comunicat contribuabilului/platitorului.

(3) Procesul-verbal intocmit potrivit alin. (2) reprezinta act de sesizare si sta la baza documentatiei de sesizare a organelor de urmarire penala.

(4) Dupa sesizarea organelor de urmarire penala, inspectia fiscala inceteaza numai pentru obligatiile si perioadele fiscale care au facut obiectul sesizarii potrivit alin. (1).

(5) Daca, dupa sesizarea organelor de urmarire penala, procurorul, prin ordonanta, dispune clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau daca, dupa trimiterea in judecata, instanta lasa nesolutionata actiunea civila, organul de inspectie fiscala poate relua inspectia. In acest caz, se transmite un nou aviz de inspectie fiscala.

ART. 133 Decizia de impunere provizorie

(1) Pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala emite decizii de impunere provizorii pentru obligatiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade si unui tip de obligatie verificata. in acest caz, prin exceptie de la prevederile art. 131, nu se intocmeste raport de inspectie fiscala. in acest scop, organul fiscal informeaza in cel mult 5 zile lucratoare, contribuabilul/platitorul cu privire la finalizarea unei perioade fiscale si a unui tip de obligatie fiscala verificata.

(11) In cazul in care contribuabilul/platitorul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificarii unei perioade fiscale si a unui tip de obligatie fiscala potrivit alin. (1), acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie dupa implinirea a jumatate din durata legala de efectuare a inspectiei fiscale, prevazuta la art. 126 alin. (1).

(2) La cererea contribuabilului/platitorului, decizia de impunere provizorie se emite si se comunica in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data solicitarii, in cazul marilor contribuabili, sau in termen de cel mult 5 zile lucratoare pentru ceilalti contribuabili/platitori, in scopul stingerii obligatiilor fiscale suplimentare.

(3) Obligatiile fiscale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ in deciziile intocmite in conditiile art. 131 si se contesta impreuna cu acestea. Sumele stabilite prin decizie de impunere provizorie se regularizeaza in decizia de impunere emisa potrivit art. 131.

(4) Decizia de impunere provizorie reprezinta titlu de creanta care devine titlu executoriu la data la care se implineste termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1).

(5) In situatia in care decizia de impunere provizorie nu se emite si nu se comunica in termenul prevazut la alin. (2), contribuabilul/platitorul nu datoreaza dobanzi si penalitati de nedeclarare incepand din ziua urmatoare implinirii termenului de emitere si comunicare si pana la data la care decizia a fost comunicata contribuabilului/platitorului.


CAPITOLUL II Controlul inopinat

ART. 134 Obiectul controlului inopinat

(1) Organul fiscal poate efectua un control fara instiintarea prealabila a contribuabilului/platitorului, denumit in continuare control inopinat.

(2) Controlul inopinat consta in:

a) verificarea faptica si documentara, in principal, ca urmare a unor informatii cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale;

b) verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale unui contribuabil/platitor, in corelatie cu cele detinute de persoana sau entitatea supusa unui control fiscal, denumita control incrucisat;

c) verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situatia fiscala faptica, precum si constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific.

(3) Durata efectuarii controlului inopinat este stabilita de conducatorul organului de control, in functie de obiectivele controlului, si nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(4)  Pentru aceleasi operatiuni si obligatiile fiscale aferente acestora nu se poate derula concomitent si un control inopinat cu o inspectie fiscala derulata la acelasi contribuabil, cu exceptia situatiei in care in alte proceduri sunt necesare constatari in legatura cu operatiuni si obligatii fiscale supuse unei inspectii fiscale in derulare, caz in care echipa de inspectie fiscala este competenta sa efectueze si un control inopinat. In acest caz se incheie proces-verbal potrivit art. 135 alin. (3), iar durata controlului inopinat nu intra in calculul duratei inspectiei fiscale.

ART. 135 Reguli privind desfasurarea controlului inopinat

(1) La inceperea controlului inopinat, organul de control este obligat sa prezinte contribuabilului/platitorului legitimatia de control si ordinul de serviciu.

(11) Controlul inopinat se efectueaza de catre organele de inspectie fiscala si organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale, potrivit art. 138 alin. (3).

(2) Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnata in registrul unic de control, potrivit legii.

(3) La finalizarea controlului inopinat se incheie proces-verbal, care constituie mijloc de proba in sensul art. 55. Un exemplar al procesului-verbal se comunica contribuabilului/platitorului.

ORDIN nr. 3711/2015 din 18 decembrie 2015 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala

(4) Contribuabilul/Platitorul isi poate exprima punctul de vedere fata de constatarile mentionate in procesul-verbal in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare.

(5) Prevederile art. 113 alin. (2) lit. a), b), e), f), g), h), j), k) si l), art. 118 alin. (8), art. 120, 124, 125 si 132 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul controlului inopinat.


CAPITOLUL III Controlul antifrauda

ART. 136 Competenta, obiectul si regulile de efectuare a controlului antifrauda

(1) Controlul antifrauda se efectueaza de catre functionarii publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala pe intreg teritoriul tarii, in baza analizei de risc. Acestia sunt denumiti, in sensul prezentului capitol, organe de control antifrauda fiscala.

(2) Controlul antifrauda are ca obiect prevenirea si combaterea fraudei si evaziunii fiscale. Organele de control antifrauda fiscala exercita activitati de control operativ, fara informarea prealabila a contribuabilului/platitorului cu privire la efectuarea controlului.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), organele de control antifrauda fiscala pot efectua controlul antifrauda fara existenta unei analize de risc in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata incalcari ale legislatiei fiscale care impun o interventie imediata;

b) in mod exceptional, in vederea efectuarii unor actiuni de control cu caracter specific, in scopul prevenirii si combaterii fraudei si/sau evaziunii fiscale.

(4) Contribuabilul/Platitorul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita pentru efectuarea controlului antifrauda.

ART. 137 Reguli privind controlul antifrauda

(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, organele de control antifrauda fiscala au drepturile prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare.

(2) La inceperea controlului antifrauda, organele de control antifrauda fiscala sunt obligate sa se legitimeze in conditiile legii.

(3) Ori de cate ori controlul antifrauda se efectueaza in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului, controlul se consemneaza in registrul unic de control, potrivit legii.

(4) Pe durata controlului antifrauda, contribuabilul/platitorul are urmatoarele drepturi:

a) de a solicita legitimarea organelor de control antifrauda fiscala care efectueaza actiunea de control antifrauda;

b) de a beneficia de asistenta de specialitate;

c) de a fi informat pe parcursul desfasurarii controlului antifrauda asupra constatarilor efectuate;

d) ca activitatea sa sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii controlului antifrauda;

e) de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente ca urmare a activitatii de control antifrauda.

(5) Persoanele prevazute la art. 66 si 67 au dreptul de a refuza, dupa caz, furnizarea de informatii, efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri, in conditiile legii."

1>ART. 1371 Rezultatele controlului antifrauda

(1) La finalizarea controlului antifrauda se incheie proces-verbal de control, in conditiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control se comunica contribuabilului/platitorului.

(2) Procesul-verbal/actul de control prevazut la alin. (1) constituie mijloc de proba in sensul prevederilor art. 55, inclusiv in situatia in care in continutul sau sunt prezentate consecintele fiscale ale neregulilor constatate.

(3) Contribuabilul/Platitorul isi poate exprima punctul de vedere fata de constatarile mentionate in procesul-verbal/actul de control in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare.

(4) Punctul de vedere al contribuabilului/platitorului exprimat potrivit alin. (3) se analizeaza la nivelul Directiei generale antifrauda fiscala.

(5) In masura in care din analiza prevazuta la alin. (4) reiese ca este necesara refacerea controlului si/sau a procesuluiverbal/actului de control, dupa caz, conducatorul structurii dispune masurile necesare conform celor constatate.

(6) Punctul de vedere al contribuabilului/platitorului, impreuna cu analiza mentionata la alin. (4), va fi avut in vedere de catre organele competente.


CAPITOLUL IV Verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central

ART. 138 Obiectul si regulile privind verificarea persoanelor fizice

(1) Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscala a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

(2) Pentru verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice, se efectueaza urmatoarele activitati preliminare:

a) analiza de risc de catre structura de la nivelul aparatului central al ANAF in vederea stabilirii riscului aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile. Riscul aferent unei persoane fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile reprezinta diferenta semnificativa intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori pentru aceeasi perioada impozabila. Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori este o diferenta mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai putin de 50.000 lei;

b) notificarea, in scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal potrivit lit. a), inainte de selectarea pentru verificarea situatiei fiscale personale, ca au posibilitatea de a reanaliza situatia fiscala personala, inclusiv de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale in termenul prevazut la art. 1401 alin. (2);

c) selectarea persoanelor fizice ce urmeaza a fi supuse verificarii situatiei fiscale personale efectuate la nivelul aparatului central al ANAF, in functie de nivelul riscului stabilit. Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de risc.

(3) Competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale si a activitatilor reliminare acesteia se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Aparatul central al A.N.A.F. are competenta in efectuarea verificarii persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe intregul teritoriu al tarii.

(4) Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a persoanei fizice pe perioada verificata.

(5) Inaintea desfasurarii verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central are obligatia sa instiinteze, in scris, persoana fizica supusa verificarii in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de verificare.

(6) Organul fiscal central solicita persoanei fizice prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.

(7) Persoana supusa verificarii are obligatia de a depune in termenul prevazut la alin. (6) o declaratie de patrimoniu si de venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face prin avizul de verificare.

(8) Elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii, precum si modelul declaratiei se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(9) Cu ocazia verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central stabileste veniturile obtinute de persoana fizica in cursul perioadei verificate. In acest scop organul fiscal central utilizeaza metode indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(10) In cazul in care persoana fizica supusa verificarii nu indeplineste obligatiile prevazute la alin. (6) si (7) verificarea situatiei fiscale personale se face pe baza informatiilor si documentelor detinute sau obtinute de organul fiscal central in conditiile prezentului cod.

(11) Organul fiscal central apreciaza asupra metodei indirecte folosite si a intinderii acesteia, in limitele rezonabilitatii si echitatii, asigurand o proportie justa intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.

(12) Ori de cate ori, pe parcursul verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central apreciaza ca sunt necesare noi documente sau informatii relevante pentru verificare, le poate solicita persoanei fizice, in conditiile prezentului cod. In acest caz, organul fiscal central stabileste un termen rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile, pentru prezentarea documentelor si/sau a informatiilor solicitate.

(13) Pe parcursul derularii verificarii situatiei fiscale personale, persoana fizica supusa verificarii are dreptul sa prezinte orice documente justificative sau explicatii pentru stabilirea situatiei fiscale reale. Cu ocazia prezentarii documentelor justificative sau explicatiilor, concluziile se consemneaza intr-un document semnat de ambele parti. In cazul in care persoana fizica verificata refuza semnarea documentului, se consemneaza refuzul de semnare.

(14) La inceperea verificarii situatiei fiscale personale, persoana fizica verificata este informata ca poate numi, in conditiile prezentului cod, persoane care sa dea informatii.

(15) Daca informatiile persoanei fizice verificate sau cele ale persoanei numite de aceasta sunt insuficiente, atunci organul fiscal central se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii, in conditiile prezentului cod.

(16) Persoana fizica verificata trebuie informata pe parcursul desfasurarii verificarii situatiei fiscale personale asupra constatarilor rezultate din verificare.

(17) Verificarea situatiei fiscale personale se efectueaza o singura data pentru impozitul pe venit si pentru fiecare perioada impozabila.

(18) In situatia in care persoana fizica verificata este persoana cu handicap auditiv sau cu surdocecitate, comunicarea dintre aceasta si organul fiscal se realizeaza prin intermediul unui interpret in limbaj mimico-gestual.

ART. 139 Drepturile si obligatiile organului fiscal central

in scopul verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central poate proceda la:

a) solicitarea, in conditiile legii, de informatii de la autoritati si institutii publice;

b) analiza tuturor informatiilor, documentelor si a altor mijloace de proba referitoare la situatia fiscala a persoanei fizice verificate;

c) confruntarea informatiilor obtinute prin administrarea mijloacelor de proba cu cele din declaratiile fiscale depuse, conform legii, de persoana fizica verificata sau, dupa caz, de platitorii de venit ori terte persoane;

d) solicitarea, in conditiile legii, de informatii, clarificari, explicatii, documente si alte asemenea mijloace de proba de la persoana fizica verificata si/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;

e) discutarea constatarilor organului fiscal central cu persoana fizica verificata si/sau cu imputernicitii acesteia;

f) stabilirea, daca este cazul, a bazei de impozitare, ajustata pe fiecare categorie de venit, a creantei fiscale principale, precum si a creantelor fiscale accesorii aferente creantei fiscale principale;

g) dispunerea masurilor asiguratorii, in conditiile legii.

ART. 140 Perioada, locul si durata desfasurarii verificarii situatiei fiscale personale

(1) Perioada pentru care se determina starea de fapt fiscala a persoanei fizice verificate este perioada impozabila definita de Codul fiscal.

(2) Verificarea situatiei fiscale personale se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale.

(3) Verificarea situatiei fiscale personale se desfasoara de regula la sediul organului fiscal central. La cererea justificata a persoanei fizice supuse verificarii, verificarea situatiei fiscale personale se poate desfasura si la:

a) domiciliul sau, daca persoana verificata este in imposibilitate fizica de a se deplasa;

b) domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta de specialitate sau juridica, potrivit art. 124 alin. (3), daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional.

(4) Solicitarea scrisa a persoanei fizice pentru desfasurarea verificarii la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta se depune la organul fiscal inainte de data inceperii verificarii fiscale inscrisa in avizul de verificare. Cererea se solutioneaza in termen de 5 zile de la inregistrare.

(5) Pentru efectuarea verificarii la domiciliul persoanei fizice sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta de specialitate ori juridica trebuie ca spatiul pus la dispozitia organului fiscal central sa fie adecvat pentru efectuarea verificarilor. Prin spatiu adecvat desfasurarii verificarilor se intelege asigurarea unui spatiu, in limita posibilitatii persoanei fizice, care sa permita desfasurarea activitatilor legate de controlul documentelor si elaborarea actului de control.

(51) Prin solicitarea scrisa a persoanei fizice pentru desfasurarea verificarii la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta, se vor prezenta motivele argumentate si justificate cu documente/alte mijloace de proba pentru care se solicita schimbarea locului de desfasurare a verificarii situatiei fiscale personale.

(6) Durata efectuarii verificarii situatiei fiscale personale este stabilita de organul fiscal central si nu poate fi mai mare de 270 de zile calculate de la data inceperii verificarii fiscale.

(61) Data inceperii verificarii situatiei fiscale personale se inscrie intr-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal se semneaza de catre organul fiscal competent si persoana fizica supusa verificarii si se inregistreaza la registratura organului fiscal.

(7) Perioadele prevazute de lege sau stabilite de organul fiscal central pentru prezentarea documentelor si/sau a informatiilor solicitate nu sunt incluse in calculul duratei verificarii fiscale.

ART. 1401 Notificarea de conformare emisa de organul fiscal central in cazul verificarii situatiei fiscale personale

(1) Pentru persoanele fizice identificate cu risc fiscal potrivit art. 138 alin. (2) lit. a), organul competent cu efectuarea verificarii situatiei fiscale personale transmite acestora, in scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate, in scopul reanalizarii de catre acestea a situatiei fiscale si, dupa caz, de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale.

(2) Prin notificare se comunica persoanei fizice ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii notificarii are posibilitatea depunerii sau corectarii declaratiei fiscale. Pana la expirarea acestui termen, organul fiscal central prevazut la art. 138 alin. (2) lit. c) nu intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru verificarea situatiei fiscale personale.

(3) Depunerea sau corectarea declaratiei fiscale de catre persoana fizica nu impiedica selectarea pentru verificarea situatiei fiscale personale, insa numai dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2).

(4) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2) persoanele fizice cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificate sunt supuse obligatoriu unei verificari a situatiei fiscale personale sau unei verificari documentare.

(5) Modelul notificarii de conformare, periodicitatea emiterii notificarilor, precum si procedura de notificare se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

ART. 141 Avizul de verificare

(1) Avizul de verificare prevazut la art. 138 alin. (5) cuprinde:

a) temeiul juridic al verificarii;

b) data de incepere a verificarii;

c) perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;

d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii. Amanarea se poate solicita o singura data, pentru motive justificate;

e) solicitarea de informatii si inscrisuri pentru verificare, cu mentiunea ca inscrisurile intr-o limba straina trebuie insotite de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei, potrivit art. 8;

f) solicitarea de depunere a declaratiei de patrimoniu si de venituri.

(2) Cererea de amanare prevazuta la alin. (1) lit. d) se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii acesteia. in situatia in care organul fiscal central a aprobat amanarea datei de incepere a verificarii fiscale, comunica persoanei fizice data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.

(3) Prin avizul de verificare, persoana fizica este instiintata ca are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica.

ART. 142 Suspendarea verificarii

(1) Verificarea situatiei fiscale personale poate fi suspendata cand este indeplinita una dintre urmatoarele conditii si numai daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea verificarii:

a) pentru efectuarea unei expertize potrivit prezentului cod;

b) pentru efectuarea de cercetari in vederea identificarii unor persoane sau in vederea stabilirii realitatii unor tranzactii;

c) la solicitarea scrisa a persoanei fizice ca urmare a aparitiei unei situatii obiective, confirmata de organul fiscal central desemnat pentru efectuarea verificarii, care conduce la imposibilitatea continuarii verificarii. Pe parcursul unei verificari, persoana fizica poate solicita suspendarea acesteia doar o singura data;

d) pentru solicitarea unor informatii suplimentare de la terte persoane sau de la autoritatile fiscale similare din alte state;

e) la propunerea structurii care coordoneaza activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice, pentru valorificarea unor informatii rezultate din alte verificari, primite de la alte autoritati sau institutii publice ori de la terti.

(2) Data de la care se suspenda actiunea de verificare este comunicata persoanei fizice prin decizie de suspendare.

(3) Dupa incetarea conditiilor care au generat suspendarea, verificarea situatiei fiscale personale este reluata, data acesteia fiind comunicata in scris persoanei fizice.

ART. 143 Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate

Persoana fizica verificata are dreptul sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale, in conditiile legii. Aceasta are dreptul sa dea informatii, sa prezinte inscrisuri relevante pentru verificarea fiscala, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

ART. 144 Reverificarea

Prin exceptie de la prevederile art. 138 alin. (17), conducatorul organului fiscal central competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca de la data incheierii verificarii fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie apar date suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuarii verificarii.

ART. 145 Raportul de verificare

(1) Rezultatul verificarii situatiei fiscale personale se consemneaza intr-un raport scris in care se prezinta constatarile din punct de vedere faptic si legal, cu exceptia cazurilor in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul verificarii situatiei fiscale personale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(2) La raportul privind rezultatele verificarii se anexeaza documentele care au stat la baza constatarilor, documentele intalnirilor si orice alte acte care au legatura cu constatarile efectuate in cauza. Documentele prezentate de persoana fizica verificata se predau organului fiscal central, sub semnatura.

(3)  La finalizarea verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central prezinta persoanei fizice constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acesteia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9, cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare in urma verificarii sau a cazului in care persoana fizica renunta la acest drept si notifica, in scris, acest fapt organului fiscal. Dispozitiile art. 138 alin. (18) sunt aplicabile in mod corespunzator. Perioada necesara pentru indeplinirea audierii in conditiile art. 9 alin. (3) lit. b) nu se include in calculul duratei verificarii situatiei fiscale personale.

(4) Data, ora si locul prezentarii concluziilor se comunica, in scris, persoanei fizice, in timp util.

(5) Persoana fizica are dreptul sa prezinte, in scris, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data prezentarii concluziilor, punctul de vedere cu privire la constatarile verificarii situatiei fiscale personale, punct de vedere ce se anexeaza la raportul de verificare si asupra caruia organul fiscal central se pronunta in cuprinsul raportului.

ART. 146 Decizia de impunere

(1) Raportul prevazut la art. 145 sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, dupa caz, a unei decizii de incetare a procedurii de verificare, in cazul in care nu se ajusteaza baza de impozitare.

(2) Decizia de impunere sau de incetare a procedurii de verificare se comunica persoanei fizice verificate.

(3) in cazul in care se constata ca declaratiile fiscale, documentele si informatiile prezentate in cadrul procedurii de verificare sunt incorecte, incomplete, false sau daca persoana fizica verificata refuza, in cadrul aceleiasi proceduri, prezentarea documentelor pentru verificare ori acestea nu sunt prezentate in termenul legal sau persoana se sustrage prin orice alte mijloace de la verificare, organul fiscal central stabileste baza de impozitare ajustata pentru impozitul pe venit si emite decizia de impunere.

ART. 147 Alte norme aplicabile

Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile capitolului I in masura in care nu contravin regulilor speciale privind verificarea situatiei fiscale personale.


CAPITOLUL V Verificarea documentara

ART. 148 Sfera si obiectul verificarii documentare

(1) Pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului/platitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentara.

(2) Verificarea documentara consta in efectuarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului/platitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/platitorului, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.

(3) Verificarea documentara se efectueaza de catre organele de inspectie fiscala, organele de control antifrauda fiscala si organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale potrivit art. 138 alin. (3).

(4) Prevederile art. 138 alin. (2) lit. a) si c) si dispozitiile legale prevazute in ordinul presedintelui ANAF emis in temeiul art. 138 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul verificarii documentare.

(5) Organele de control antifrauda fiscala au competenta in efectuarea verificarii documentare pe intreg teritoriul tarii.

ART. 1481 Reguli privind verificarea documentara

(1) Verificarea documentara se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale.

(2) Stabilirea perioadelor care sunt supuse verificarii documentare se efectueaza de organul fiscal competent in functie de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificarii documentare perioade determinate din cadrul uneia sau al mai multor perioade impozabile.

(3) Operatiunile si documentele ce sunt supuse verificarii documentare se selecteaza de organul fiscal competent a efectua controlul. Pot face obiectul verificarii documentare una sau mai multe operatiuni realizate intr-o perioada determinata, dupa caz.

(4) In cadrul verificarii documentare efectuate de catre organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale se utilizeaza metodele indirecte de stabilire a veniturilor, prevazute la art. 138 alin. (9).

(5) In cadrul verificarii documentare, comunicarile intre organul de control si contribuabil/platitor se pot realiza in conditiile art. 79.

ART. 149 Rezultatul verificarii documentare

(1) In situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de creantele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile si/sau informatiile in legatura cu acestea declarate de contribuabil/platitor, acesta instiinteaza contribuabilul/platitorul despre constatarile efectuate. Odata cu instiintarea, organul fiscal solicita documentele si explicatiile scrise pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le prezinte in vederea clarificarii situatiei fiscale.

(2) In cazul in care documentele solicitate potrivit alin. (1) nu au fost prezentate de contribuabil/platitor in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii sau documentele prezentate confirma diferentele identificate de organul fiscal si/sau sunt incorecte sau incomplete, organul fiscal stabileste diferentele de creante fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz. La solicitarea contribuabilului/platitorului, pentru motive temeinic justificate, organul fiscal poate aproba prelungirea termenului pentru prezentarea documentelor.

(3) Decizia de impunere prevazuta la alin. (2) este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare.

(4) Decizia de impunere emisa in conditiile prezentului articol fara audierea contribuabilului/platitorului este nula, cu exceptia cazului in care contribuabilul/platitorul notifica organul fiscal, in scris, ca renunta la audiere.

(5) Audierea contribuabilului/platitorului se efectueaza potrivit art. 9 alin. (1) si (3) - (5). Persoana are dreptul sa isi prezinte in scris punctul de vedere, in termen de 5 zile lucratoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucratoare, pentru motive justificate, cu acordul conducatorului organului de control fiscal.

(6) Decizia prevazuta la alin. (2) se emite in termen de cel mult 25 de zile lucratoare de la data audierii contribuabilului/platitorului si se comunica in conditiile art. 47.


CAPITOLUL VI Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central

ART. 150 Regimul actelor de sesizare a organelor de urmarire penala

(1) Procesele-verbale care stau la baza sesizarii organelor de urmarire penala prin care organele fiscale constata situatii de fapt ce ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, precum si procesele-verbale incheiate la solicitarea organelor de urmarire penala, prin care se evalueaza prejudiciul nu sunt acte administrativ fiscale in sensul prezentului cod.

(2) Pe baza proceselor-verbale prevazute la alin. (1), organul fiscal organizeaza evidenta fiscala a sumelor reprezentand prejudiciul inscrise in aceste procese-verbale, distinct de evidenta creantelor fiscale.

(3) Contribuabilul/Platitorul sau alta persoana interesata poate sa plateasca sumele inscrise in procesele-verbale prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, pretentiile organului fiscal inscrise in documentele prin care s-a constituit parte civila in procesul penal.

(4) Ori de cate ori, prin actele emise de organele judiciare, rezulta ca persoana care a efectuat plata nu datoreaza sumele achitate, acestea se restituie. in acest caz, dreptul la restituire se naste la data comunicarii actului de catre organul judiciar.

(5) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba astfel:

a) prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si/sau al presedintelui Autoritatii Vamale Romane, dupa caz, in functie de obligatiile fiscale pe care le administreaza fiecare autoritate, in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central;

b) prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in cazul creantelor fiscale administrate de organele fiscale locale.

ART. 151 Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central si local

(1) Competentele diferitelor structuri de control din cadrul ANAF se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF.

(11) Competentele structurii de control din cadrul Autoritatii Vamale Romane se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.

(2) Structurile de control din cadrul A.N.A.F. si/sau din cadrul Autoritatii Vamale Romane au obligatia de a colabora in scopul efectuarii controlului fiscal prevazut de prezentul titlu, in conditiile stabilite prin ordinul prevazut la alin. (1).

(3) Delimitarea competentelor diferitelor structuri de control din cadrul organului fiscal local se realizeaza prin hotarare a autoritatii deliberative.

(4) Controlul fiscal efectuat de organul fiscal central sau local poate consta si in actiuni de prevenire si conformare.
 

Legea nr. 207 codul de procedura fiscala 2023 TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Dispozitii finale - art. 340 - art. 354


de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2023

Cunoasteti noile modificari si explicatii aferente Mijloacelor FIXE?


1 Dificultati la incadrarea unui obiect in categoria corecta - mijloc fix sau obiect de inventar?
2 Dubii in alegerea tratamentul fiscal-contabil corect aplicabil acestuia?
3 Ezitari la aplicarea noilor reguli de impozitare a profitului reinvestit?
4 Nu stiti cum sa evitati inregistrarile eronate aducatoare de amenzi consistente?

Consultati acum lucrarea actualizata: Mijloace fixe. Manual actualizat. Legislatie explicata. Studii de caz.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul de procedura fiscalacontrol fiscalinspectia fiscalacontrol antifrauda


Data aparitiei: 11 Mai 2023

Votati articolul "Titlul VI - Controlul fiscal - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X