Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
email
Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Au fost APROBATE normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor

Au fost APROBATE normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor
monitorul oficialdatorii nerambursatescadenta

In Monitorul Oficial nr. 881 din data de 1 noiembrie 2019 a fost publicata Hotararea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie.

 

ATENTIE!

Aceasta hotarare introduce noi prevederi privind compensarea datoriilor reciproce ce vor intra in vigoare la data de 31 decembrie 2019.


Operatiunile de compensare incepute inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor realiza conform procedurii prevazute in Hotararea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi inregistrate in "Registrul electronic de evidenta a operatiunilor de compensare" gestionat de Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni - Sucursala Bucuresti si constituie documente justificative de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii si se ataseaza ca atare la nota contabila.
 

Va prezentam mai jos cateva dintre cele mai importante prevederi ale Hotararii  nr. 773/2019:


Compensarea se realizeaza in conditiile legii prin stingerea datoriilor reciproce, neplatite/neincasate reflectate in contabilitatea persoanelor juridice participante, pana la concurenta celei mai mici dintre obligatii, pe baza ordinelor de compensare.
 

Art. 2. -
(1) In vederea realizarii operatiunilor de compensare, persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat transmit la adresa web dedicata facturile pentru sumele restante catre orice creditor, respectiv de la orice debitor persoana juridica cu sediul in Romania, mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, potrivit instructiunilor pentru transmiterea datelor prevazute in anexa nr. 1.(2) Persoanele juridice, altele decat cele prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2001, cu modificarile ulterioare, pot sa realizeze operatiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator si prin transmiterea la adresa dedicata a facturilor pe care intentioneaza a le compensa, potrivit instructiunilor pentru transmiterea datelor prevazute in anexa nr. 1.

(3) Persoanele juridice prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia de a actualiza situatia facturilor, in maximum o zi lucratoare de la momentul oricarei modificari survenite.

(4) Toate datele furnizate de persoanele juridice trebuie sa fie corecte, in caz contrar atragand raspunderea civila si penala potrivit legii.


Art. 3. -

In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) compensare - stingerea obligatiilor de plata reciproce intre contribuabili, persoane juridice, pana la concurenta obligatiei celei mai mici, prin ordine de compensare;

b) compensare bilaterala - compensare fara numerar efectuata intre doua persoane juridice;

c) compensare multilaterala - compensare fara numerar efectuata intre trei sau mai multe persoane juridice;

d) compensare predefinita - stingerea obligatiilor de plata reciproce intre contribuabili, persoane juridice, prin ordine de compensare, pe baza unui circuit de compensare identificat, convenit si solicitat de comun acord de catre acestia;

e) ordin de compensare - instrument de plata nemonetar, numerotat in SIC, emis de CPPI prin structura de compensare pentru fiecare persoana juridica participanta, document prevazut in anexa nr. 2;

f) persoana juridica compensatoare - persoana juridica, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, precum si persoane juridice, care nu sunt dizolvate sau nu se afla in faliment, ce solicita stingerea obligatiilor de plata prin compensare, inclusiv cele aflate sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aprobarea administratorului judiciar;

g) proces-verbal de compensare - raport generat de SIC in care se consemneaza indeplinirea cumulativa a conditiilor necesare realizarii unui circuit de compensare in vederea emiterii ordinelor de compensare, document prevazut in anexa nr. 5.


Art. 4. -

(1) Operatiunile de compensare se realizeaza de catre persoanele juridice prevazute la art. 2 prin accesarea adresei web dedicate, publicata pe website-ul CPPI pentru accesarea SIC, precum si pentru transmiterea informatiilor necesare.

(2) Publicarea adresei web dedicate, pe website-ul CPPI, se face ca urmare a aprobarii prin decizie a directorului general al CPPI, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.


Art. 5. -

(1) In vederea crearii conturilor de utilizator, persoanele juridice interesate trebuie sa efectueze operatiunea de completare a formularului pus la dispozitie de SIC in vederea crearii contului.

(2) Pentru crearea conturilor prevazute la alin. (1), persoanele juridice interesate trebuie sa transmita catre structura de compensare din cadrul CPPI prin SIC urmatoarele documente validate cu semnatura electronica calificata:

a) copia certificatului de inregistrare de la registrul comertului;
b) imputernicirea persoanei care: ridica/depune acte si documente, aplica semnatura electronica calificata, semneaza olograf, utilizeaza SIC, gestioneaza conturile de utilizator, conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
c) copia actului de identitate cu semnatura olografa a persoanei imputernicite pentru: ridicarea/depunerea de acte si documente, aplicarea semnaturii electronice calificate, semnarea olografa, utilizarea SIC, gestionarea conturilor de utilizator;
d) aprobarea administratorului judiciar conform Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cand este cazul.

(3) Ca urmare a verificarii datelor transmise de catre solicitant, CPPI prin structura de compensare informeaza solicitantul in termen de 5 zile de la data solicitarii asupra validarii contului sau conturilor de utilizator sau asupra neindeplinirii conditiilor pentru crearea acestuia.

(4) Accesarea conturilor se face prin utilizarea numelui de utilizator si a parolei stabilite la inregistrarea in SIC.

(5) Persoanele juridice compensatoare care au creat cont sau conturi de utilizator sunt responsabile de modalitatea de gestionare a numelui de utilizator, a parolei de acces si a datelor introduse in SIC si trebuie sa comunice catre structura de compensare a CPPI prin SIC orice modificari intervenite privind persoana imputernicita si asupra modului de organizare si functionare, in termen de o zi lucratoare de la data la care acestea au fost operate.

(6) Fiecare persoana juridica este responsabila de editarea si gestionarea imputernicirilor transmise in SIC.


Art. 6. -

(1) Ca urmare a introducerii datelor de catre persoanele juridice compensatoare, SIC identifica unul sau mai multe circuite de compensare care se comunica prin intermediul contului de utilizator, prin generarea in format electronic a formularelor de ordin de compensare.

(2) Ca urmare a introducerii datelor necesare pentru identificarea unui/unor circuit/circuite de compensare, persoanele juridice debitoare si/sau creditoare ale caror date au fost introduse in SIC sunt notificate prin intermediul contului de utilizator asupra introducerii facturii/facturilor intr-un circuit de compensare si a necesitatii operarii modificarii corespunzatoare in SIC, in termen de o zi in situatia in care aceasta a fost platita.

(3) Persoanele juridice compensatoare pot opta pentru unul sau mai multe circuite de compensare prin completarea formularului/formularelor de ordin de compensare si aplicarea semnaturii electronice calificate.

(4) La data emiterii tuturor formularelor de ordin de compensare completate si validate prin semnatura electronica calificata, aferente unui circuit de compensare, SIC comunica persoanelor juridice compensatoare prin intermediul conturilor de utilizator realizarea circuitului/circuitelor de compensare.

(5) Structura de compensare din cadrul CPPI aplica semnatura electronica calificata pe formularele de ordin de compensare in vederea validarii si incheierii circuitului de compensare, precum si orice alte forme de securizare in format electronic a documentului, aprobate de catre conducerea CPPI. In momentul aplicarii semnaturii electronice calificate SIC genereaza numarul ordinului de compensare si aplica data emiterii.

(6) Informarea privind realizarea compensarii catre persoanele juridice compensatoare dintr-un circuit de compensare se face prin comunicarea prin intermediul conturilor de utilizator a ordinelor de compensare la data emiterii acestora.


Art. 7. -

(1) Pentru realizarea operatiunilor de compensare la sediul structurii de compensare din cadrul CPPI, persoanele juridice introduc datele necesare in SIC si indica operatiunea de compensare predefinita.

(2) Pentru parcurgerea procedurii prevazute la art. 6 persoanele imputernicite prezinta structurii de compensare din cadrul CPPI o copie a actului de identitate, certificata pentru conformitate cu originalul.

(3) Ca urmare a parcurgerii procedurii prevazute la art. 6, persoanele juridice primesc pe contul de utilizator ordinele de compensare.


Art. 8. -

(1) Data compensarii este considerata data de stingere a datoriilor si creantelor in contabilitate si se opereaza in toate documentele, fiind consemnata in: procesul-verbal de compensare, ordinul de compensare si borderoul datoriilor stinse, al carui model este prevazut in anexa nr. 3.

(2) Ordinele de compensare sunt numerotate unic in cadrul SIC incepand cu data validarii acestora de catre CPPI prin structura de compensare si se comunica persoanelor juridice compensatoare.

(3) Ordinul de compensare contine urmatoarele informatii: seria, numarul si data compensarii, numarul procesului-verbal de compensare, numarul circuitului de compensare, valoarea compensata, datele de identificare ale structurii de compensare din cadrul CPPI in calitate de emitent, datele de identificare ale persoanei juridice compensatoare, in calitate de titular, si borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare.

(4) Ordinul de compensare impreuna cu borderoul facturilor in baza carora s-a stabilit valoarea compensata poarta semnatura structurii de compensare din cadrul CPPI si a persoanei juridice titulare.

(5) Ordinul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii impreuna cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare. Data inregistrarii in contabilitate este cea inscrisa pe ordinul de compensare.

(6) Ordinul de compensare are caracter de document primar si se anexeaza ca atare la nota contabila impreuna cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare.


Art. 9. -

Toate compensarile efectuate conform prezentelor norme se inregistreaza in format electronic in Registrul electronic de evidenta a operatiunilor de compensare care este gestionat de structura de compensare din cadrul CPPI.

Art. 10. -
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


Hotararea nr. 773/2019: Instructiuni pentru transmiterea datelor


1. Transmiterea informatiilor, aferente situatiei prevazute la art. 2 din normele metodologice, se face prin accesarea adresei web dedicate, publicata pe website-ul CPPI, prin incarcarea facturilor individual sau in fisiere de tip: CSV/XML/XLS/XLSX.
2. Fisierele contin urmatoarele informatii, in urmatoarea succesiune, astfel:
a. codul unic de inregistrare al persoanei juridice debitoare, in format numeric;
b. codul unic de inregistrare al persoanei juridice creditoare, in format numeric;
c. seria facturii in format alfabetic sau alfanumeric;
d. numarul facturii in format numeric sau alfanumeric;
e. data emiterii facturii, in format de data calendaristica "zi.luna.an";
f. data scadentei facturii, daca este clar specificata, in format de data calendaristica "zi.luna.an";
g. valoarea facturii ce urmeaza a fi platita/incasata de persoana juridica raportoare, in format numeric cu doua zecimale;
h. soldul facturii ce urmeaza a fi platita/incasata de persoana juridica raportoare, in format numeric cu doua zecimale.

 

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
monitorul oficialdatorii nerambursatescadenta

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 04 Noiembrie 2019


Votati articolul "Au fost APROBATE normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 4 voturi


Alte articole publicate in data de 04 Noiembrie 2019 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 1 + 1 =
  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Subiectele saptamanii

 • Bunuri acordate gratuit – cand avem obligatia sa colectam TVA?

  • Una dintre conditiile pe care o persoana impozabila trebuie sa o indeplineasca pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA este ca bunurile/serviciile achizitionate sa fie utilizate in folosul unor operatiuni care ii dau drept de deducere a TVA – operatiuni ce se regasesc la art. 297 alin. (4) si (5) din Codul fiscal. Pentru bunurile acordate in mod gratuit regula este ca, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fo...» citeste mai departe aici

 • Scutiri acordate pentru firmele de constructii. Ce spune OUG 43/2019

  • Facilitatile fiscale pentru domeniul constructiilor se numara printre cele mai intense subiecte ale anului 2019. Multi contribuabili care activeaza in acest sector inca se mai intreaba daca pot beneficia de acestea ori nu.  Luam drept exemplu o societate care desfasoara activitati cu codul CAEN 4120. Are 2 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata cu 4 ore/zi, 1.500 lei. Iata mai jos lista de nelamuriri care apar in acest caz:...» citeste mai departe aici

 • Organizare evenimente. Ce cota de TVA se aplica?

  • Modificarile aparute in ultima perioada in sfera TVA au lasat in urma multe situatii ambigue. Prezentam astazi cazul unei societati comerciale care are un cort de evenimente unde organizeaza diferite evenimente. In serviciul respectiv sunt incluse locatia (cortul) si meniul (care contine mancare, bauturi alcoolice si nealcoolice). Facturarea se face pe organizare masa festiva. Specialistul nostru ne va lamuri care este cota de TVA aplicabila pentru facturare in...» citeste mai departe aici

 • Medierea fiscala – o procedura nou introdusa in legislatie. Ce presupune si cum se poate realiza?

  • Incepand cu 20.01.2019 prin OUG 25/2018 s-a introdus in Codul de procedura fiscala posibilitatea de mediere intre organul fiscal si debitor, in vederea clarificarii obligatiilor inscrise in somatie si stabilirea unei solutii optime de stingere a obligatiilor fiscale restante, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege.   Procedura de mediere, precum si documentele necesare in vederea sustinerii situatiei economice si ...» citeste mai departe aici

 • Schimbarea domiciliului fiscal. Ce declaratii trebuie sa depuna o societate?

  • Va prezentam in continuare ce declaratii trebuie sa depuna o societate la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in momentul schimbarii domiciliului fiscal (inregistrat la Registrul Comertului).   Specialistul nostru atrage atentia asupra formularului 050 sau 080, dar si asupra altor acte necesare in aceasta situatie.   Obligatii in caz de schimbare a domiciliului fiscal: raspunsul specialistului ...» citeste mai departe aici

 • Manual de politici GDPR. Masuri de adoptat odata cu aplicarea amenzilor in Romania

  • Stirea ca a fost data prima amenda din Romania in aplicarea GDPR a devenit virala. Si pe buna dreptate, daca ne uitam la suma: 130.000 de euro, pentru ca o banca nu a avut grija de CNP-urile clientilor.  Exista deja un precedent si ne asteptam la controale tot mai intense. Apele nu se...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2019 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile  
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari in Codul Fiscal 2019 - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi"


email
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X