email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 81/2020 aduce modificari privind subventiile APIA. Se prelungesc termenele de depunere a cererilor unice de plata

OUG 81/2020 aduce modificari privind subventiile APIA. Se prelungesc termenele de depunere a cererilor unice de plata
apiafermierimonitorul oficial

In Monitorul Oficial nr.  440 din 26 mai 2020 a fost publicata OUG 81/2020 privind modificarea si completarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

Acest act normativ aduce mai multe schimbari pentru fermieri, printre care se numara si prelungirea termenelor de depunere a cererilor unice de plata si a celor pentru notificarea modificarilor aduse cererilor unice de plata pentru anul 2020.

De retinut si ca termenul limita pentru depunerea cererii unice de plata fara penalizari pentru anul 2020 este 15 iunie.
 

OUG 81/2020: textul actului normativ

Avand in vedere necesitatea crearii unui cadru legislativ national adecvat pentru absorbtia fondurilor europene, care se acorda in cadrul Politicii agricole comune,

 

luand in considerare ca situatia actuala aparuta ca urmare a pandemiei cauzate de COVID-19 a creat dificultati administrative exceptionale in toate statele membre, inclusiv in Romania,

tinand cont de restrictiile extinse de circulatie care au afectat posibilitatea beneficiarilor de a depune cererea unica, cererile de ajutor sau cererile de plata si cererile de alocare a drepturilor la plata sau de crestere a valorii drepturilor la plata in cadrul schemei de plata de baza in termenele prevazute la art. 13 alin. (1) si la art. 22 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul integrat de administrare si control, masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea,

avand in vedere ca Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 prevede data finala de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plata, data finala pentru notificarea modificarilor aduse cererii unice sau cererii de plata si data finala de depunere a cererilor de alocare a drepturilor la plata sau de crestere a valorii drepturilor la plata in cadrul schemei de plata de baza,

luand in considerare adoptarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/501 al Comisiei din 6 aprilie 2020 de derogare de la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 in ceea ce priveste data finala de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plata, data finala pentru notificarea modificarilor aduse cererii unice sau cererii de plata si data finala pentru cererile de alocare a drepturilor la plata sau de crestere a valorii drepturilor la plata in cadrul schemei de plata de baza pentru anul 2020, prin care aceste termene se prelungesc,

in considerarea faptului ca pentru ajutoarele nationale tranzitorii trebuie respectate prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca forma actuala introdusa prin Legea nr. 146/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura este contrara reglementarilor europene in vigoare, este necesara abrogarea in regim de urgenta a alin. (3) si (4) ale art. 12 pentru a nu aduce atingere drepturilor fermierilor in ceea ce priveste acest sprijin.

Tinand cont ca schema simplificata pentru micii fermieri se aplica in conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) al doilea paragraf si art. 63 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, precum si faptul ca acestea nu limiteaza numarul de ani pentru aplicarea schemei pentru micii fermieri, este necesara modificarea in regim de urgenta a alin. (2), (4) si (5) ale art. 26 pentru ca fermierii sa aiba continuitate in cadrul schemei si dupa anul 2019, iar neefectuarea acestor modificari ar duce la lezarea dreptului fermierilor mici de a continua schema, contrar reglementarilor europene in vigoare.

In considerarea faptului ca anuntarea controalelor la fata locului se face conform prevederilor art. 25 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 si ca forma actuala introdusa prin Legea nr. 146/2018 este contrara reglementarilor europene in vigoare, este necesara efectuarea unor modificari privind anuntarea controalelor pentru a nu perturba desfasurarea acestora.
Avand in vedere faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ar avea ca efect imposibilitatea respectarii calendarului stabilit prin legislatia Uniunii Europene in domeniul platilor directe,

luand in considerare ca nepromovarea prezentului act normativ in regim de urgenta poate avea consecinte nefavorabile atat in plan economic, cat si in plan social, in principal prin neaccesarea in conditii optime a fondurilor alocate prin bugetul national si prin Politica agricola comuna, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al Romaniei,

intrucat elementele prezentate constituie situatii extraordinare si vizeaza interesele economice ale Romaniei pe termen scurt si mediu,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. -

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n1), cu urmatorul cuprins:

"
n1) prin exceptie de la prevederile lit. n), pentru anul 2020, tabelele centralizatoare prevazute la art. 7 alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (21) lit. a) si b) si art. 71 alin. (1) lit. a) si b) pot fi incheiate si depuse pana la data-limita de depunere a modificarilor la cererea unica de plata;".

2. La articolul 8, alineatele (2) si (22) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
(2) Cererile unice de plata se depun pana la data de 15 mai a fiecarui an calendaristic la centrele APIA, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul integrat de administrare si control, masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea, si se inregistreaza in Sistemul integrat de administrare si control prevazut la art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul integrat de administrare si control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii, cererile unice de plata pot fi depuse si dupa data-limita de depunere, in termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea unica de plata ar fi fost depusa pana la termenul stabilit. Modificarile la cererile unice de plata se depun fara penalitati de intarziere pana la data de 31 mai a anului in cauza, conform art. 15 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014. Depunerea unei modificari a cererii unice de plata dupa data-limita pentru o astfel de depunere determina o reducere de 1% pe zi lucratoare a sumelor pentru utilizarea efectiva a parcelelor agricole in cauza, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Modificarile cererilor unice de plata sunt admisibile doar pana la data-limita de depunere cu intarziere a cererilor unice de plata.

(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul in care Comisia adopta un regulament care prevede derogari de la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 in ceea ce priveste data finala de depunere a cererilor unice si data finala pentru notificarea modificarilor aduse cererii unice aferente unui anumit an calendaristic, se procedeaza astfel:

a) cererile unice de plata se depun pana la data finala de depunere a cererilor unice prevazuta de regulamentul respectiv, fara a se aplica penalitati de intarziere, daca nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limita de depunere a cererilor unice de plata prevazut la lit. c);

b) modificarile la cererile unice de plata se depun fara penalitati de intarziere pana la data pentru o astfel de depunere prevazuta in regulamentul respectiv, daca nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limita de depunere a cererilor unice de plata prevazut la lit. c);

c) in cazul in care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale decide stabilirea unei alte date-limita de depunere a cererilor unice de plata, anterioara datei-limita maxime stabilite prin regulamentul respectiv, data-limita se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale."

3. La articolul 12, alineatele (3) si (4) se abroga.

4. La articolul 26, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
(2) Plata este supusa conditiilor prevazute pentru schemele de plati directe prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) si, dupa caz, la lit. d) si e), iar cuantumul platii este egal cu valoarea totala a acestor plati directe care urmeaza sa fie alocate fermierului in fiecare an.

. . . . . . . . . .

(4) Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai in anul 2015, cu posibilitatea retragerii in oricare dintre anii ulteriori anului depunerii cererii unice de plata.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), intrarea in schema simplificata pentru micii fermieri se poate face prin mostenire."

5. La articolul 411, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 411. -

(1) Controalele la fata locului pot fi anuntate cu conditia ca acest lucru sa nu aduca atingere scopului sau eficacitatii acestora. Orice preaviz nu poate depasi 14 zile. Cu toate acestea, in cazul controalelor la fata locului ale cererilor de ajutor sau de plata pentru animale in cadrul masurilor de sprijin pentru animale, preavizul nu poate depasi 48 de ore. In cazul in care legislatia aplicabila actelor si standardelor relevante in materie de ecoconditionalitate impune efectuarea controalelor la fata locului in mod inopinat, preavizul de maximum 48 de ore se aplica in cazul controalelor la fata locului referitoare la ecoconditionalitate."


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
apiafermierimonitorul oficial

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 27 Mai 2020


Votati articolul "OUG 81/2020 aduce modificari privind subventiile APIA. Se prelungesc termenele de depunere a cererilor unice de plata":
Rating:

Nota: 4.88 din 5 din 12 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 27 Mai 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 + 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X