email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OFICIAL Producatorii din sectorul vitivinicol vor primi bani de la stat. Care sunt conditiile?

OFICIAL Producatorii din sectorul vitivinicol vor primi bani de la stat. Care sunt conditiile?
apiaajutor de stat

Producatorii din sectorul vitivinicol vor putea obtine sprijin financiar de la stat daca respecta anumite criterii de eligibilitate, potrivit OUG nr. 205/2020 (M.O. 1169 din 3 decembrie 2020).

Noul act normativ aproba schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol, in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

(1) Schema se aplica producatorilor vitivinicoli care desfasoara activitati pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, constituite in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, si persoanelor juridice, denumiti in continuare beneficiari.

(2) Schema nu se aplica beneficiarilor prevazuti la alin. (1) care au obtinut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piata interna printr-o decizie a Comisiei Europene, atat timp cat ajutorul ilegal nu este rambursat sau platit intr-un cont cu destinatie speciala, reprezentand valoarea totala si dobanzile aferente ajutorului ilegal si incompatibil cu piata interna.

Beneficiarii primesc o subventie egala cu echivalentul in lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar. Ajutorul poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificarile si completarile ulterioare, fara a depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.
 

Care sunt criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii?

Conform OUG nr. 205/2020, beneficiarii care solicita ajutorul de stat trebuie sa indeplineasca, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie inregistrati in evidentele APIA in anul 2020, cu cerere unica de plata pe suprafata;

b) sa exploateze plantatii viticole inscrise in Registrul plantatiilor viticole si sa aiba pentru acestea depuse si inregistrate declaratii de recolta aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale in vigoare;

c) sa nu depaseasca valoarea totala de 100.000 euro/beneficiar in baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sa nu se afle in dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31 decembrie 2019 sau, in cazul persoanei fizice, nu a fost emisa o decizie definitiva a instantelor judecatoresti de constatare a falimentului pana la data de 31 decembrie 2019.

 Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 decembrie 2020.

Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2020. Nu se acorda plati ulterior datei de 31 decembrie 2020 daca se constata ca acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.
 

Ce documente trebuie depuse pentru obtinerea banilor?

Beneficiarii care solicita ajutorul de stat depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, la centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza carora isi au sediul social, insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al beneficiarului, imputernicire si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, dupa caz;

b) coordonate bancare/trezorerie.

(2) Perioada de depunere a cererilor si a documentelor justificative prevazute la alin. (1) este de 7 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Cererile insotite de documentele justificative prevazute la alin. (1) pot fi transmise si prin fax, posta sau in format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu conditia semnarii de catre reprezentantul legal al beneficiarului a fiecarei pagini a documentului transmis.

 

Ce se intampla dupa expirarea termenului de depunere a cererilor?

(1) Dupa expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti verifica:

a) suprafata cu vita-de-vie cu struguri pentru vin care face obiectul cererii de ajutor de stat prin raportare la maximul suprafetei solicitate in cererea unica de plata pe suprafata pe anul 2020 pentru codurile de cultura 961 si 965;

b) existenta inregistrarii beneficiarului in Registrul plantatiilor viticole;

c) existenta inregistrarii in Registrul plantatiilor viticole a declaratiei de recolta aferenta campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019 depusa de catre beneficiar pentru suprafata mentionata in cererea de solicitare a ajutorului de stat;

d) indeplinirea conditiei de la art. 7 lit. c);

e) indeplinirea conditiei prevazute la art. 7 lit. d).

(2) In situatia in care suprafata cu vita-de-vie cu struguri pentru vin inscrisa in cererea de ajutor de stat este mai mare decat cea inscrisa in cererea unica de plata pe suprafata pe anul 2020 pentru codurile de cultura 961 si 965, se ia in calcul ca fiind eligibila suprafata inscrisa in cererea unica de plata.

(3) In situatia in care suprafata cu vita-de-vie cu struguri pentru vin inscrisa in cererea de ajutor de stat este mai mica decat cea inscrisa in cererea unica de plata pe suprafata pe anul 2020 pentru codurile de cultura 961 si 965, se ia in calcul ca fiind eligibila suprafata inscrisa in cererea de ajutor de stat.

(4) Dupa finalizarea verificarilor prevazute la alin. (1) se stabilesc suprafetele eligibile si se aproba sumele pe fiecare beneficiar, in limita suprafetei maxime de 200 ha.

(5) Centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti intocmesc situatiile centralizatoare cu beneficiarii si sumele cuvenite reprezentand ajutor de stat, al caror model este prevazut in anexa nr. 2, si se asigura ca sumele totale care se acorda fiecarui beneficiar se incadreaza in plafonul maxim prevazut la art. 6 alin. (1).

(6) Pe baza situatiilor centralizatoare intocmite de centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, structura centrala a APIA intocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale centralizatorul cu beneficiarii si sumele cuvenite, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

(7) In situatia in care sumele depasesc prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie, valoarea ajutorului de stat se reduce proportional pentru toti beneficiarii.

Art. 12. -
In baza centralizatorului cu beneficiarii si sumele cuvenite, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, insotita de situatia centralizatoare cu sumele solicitate pentru ajutorul de stat, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

Art. 13. -
(1) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale deschide si repartizeaza credite bugetare la structura centrala a APIA, care la randul sau repartizeaza credite bugetare centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu sumele cuvenite.

(2) Centrele judetene APIA, respectiv al municipiului Bucuresti vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare.

(3) Structura centrala a APIA publica pe site-ul institutiei informatiile relevante prevazute in anexa nr. III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale ca fiind compatibile cu piata interna, in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14. -
(1) Documentele depuse in vederea solicitarii ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonante de urgenta se pastreaza la centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Documentele care atesta ajutorul cuvenit se pastreaza de catre beneficiarii ajutorului pe o perioada de 10 ani fiscali de la data incasarii sumei cuvenite.

Art. 15. -
Beneficiarul are obligatia sa anunte orice modificare privind datele din cerere la centrul judetean al APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, unde a depus cererea de solicitare, in termen de 10 zile lucratoare de la respectiva modificare.
 

ANEXA  1

 

 

ANEXA 2

 

APIA
CJ . . . . . . . . . .
Operator date cu caracter personal: 9596

 


Bun de plata

. . . . . . . . . euro
. . . . . . . . . . lei

Director executiv CJ,

 


SITUATIE CENTRALIZATOARE
cu beneficiarii si sumele cuvenite ajutorului de stat acordat pentru sustinerea activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (model)

 

 

               
 

Nr. crt.

Denumire beneficiar

Nr. și dată cerere

ID fermier

CUI/CNP

Valoare ajutor de stat (lei)

Valoare ajutor de stat (euro)

 

0

1

2

3

4

5

6

               
               
   

Total general

         

Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalității

     
 

Verificat.

Întocmit.

 

 

 

ANEXA 3

 

APIA

Operator date cu caracter personal: 9596

 

Bun de plata

. . . . . . . . . euro
. . . . . . . . . . lei

Director,

CENTRALIZATORUL
cu beneficiarii si sumele cuvenite ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

 

Nr. crt.

Județul

Nr. beneficiari

Ajutor de stat (lei)

Ajutor de stat (euro)

1.

       

2.

       
 

Total general

     
 

Certificat din punct de vedere al realitatii, regularitatii si legalitatii

 

Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampilă)

 

 

ANEXA 4

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 

Se aproba,
Ordonator principal de credite
. . . . . . . . . .

Nr. crt.

Județul

Suma solicitată
(lei)

1.

   

2.

   

. . . . .

   

TOTAL:

   

Directia generala buget-finante si fonduri europene
Director general,
. . . . . . . . . .
(semnatura si stampila)

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
apiaajutor de stat

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 04 Decembrie 2020


Votati articolul "OFICIAL Producatorii din sectorul vitivinicol vor primi bani de la stat. Care sunt conditiile?":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 04 Decembrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 10 + 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X