email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul nr. 1149/2020 - Domeniile si procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala pentru cursuri online

Ordinul nr. 1149/2020 - Domeniile si procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala pentru cursuri online
monitorul oficialimpozitetaxe

Ordinul nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line a fost publicat in Monitorul Oficial nr 669 din 28 iulie 2020.

 Ordinul nr. 1149/2020 a intrat in vigoare de la 28 iulie 2020.
 

Ordinul nr. 1149/2020: domeniile de activitate


Domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line sunt urmatoarele:

I. Pentru pregatirea teoretica:

Toate programele de formare profesionala autorizate de initiere, specializare, perfectionare, precum si cele de calificare de nivel 2, 3, 4, conform Cadrului national al calificarilor, cu exceptia celor de nivel 1

II. Pentru pregatirea practica1

1 Se pot desfasura in sistem on-line daca nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational.
 

1. Competente-cheie2:
 

2 Conform art. 68 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

a) competente de comunicare in limba romana si in limba materna, in cazul minoritatilor nationale;

b) competente de comunicare in limbi straine;

c) competente de baza de matematica, stiinte si tehnologie;

d) competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere;
e) competente sociale si civice;

f) competente antreprenoriale;

g) competente de sensibilizare si de expresie culturala;

h) competenta de a invata sa inveti.

2. Activitati financiare, bancare, de asigurari (inclusiv contabilitate)
 

3. Administratie si servicii publice (inclusiv programele din domeniul resurselor umane si managementului)

4. Economie sociala

5. Tehnologia informatiei, comunicatii, posta

6. Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport

7. Protectia mediului

8. Electrotehnica, automatica, electronica

9. Mass-media, edituri si tipografie
 

Ordinul nr. 1149/2020 - Procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line
 

Art. 1. -

(1) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa organizeze programe de specializare sau perfectionare in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa se autorizeze in conditiile prezentei proceduri.

(2) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa realizeze programe de specializare sau perfectionare atat in spatii special amenajate pentru formarea profesionala, cat si in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa se autorizeze in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prezentei proceduri.

(3) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa realizeze programe de initiere in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa fie autorizati pentru intregul program de calificare in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Autorizarea programelor de formare profesionala derulate on-line se poate face doar pentru domeniile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.

Art. 2. -
(1) Pentru a se supune autorizarii in vederea organizarii de programe on-line, furnizorii de formare profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa fie legal constituiti;

b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;

c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Furnizorii de formare profesionala care depun certificate fiscale cu datorii au obligatia de a depune si o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma faptul ca vor achita toate datoriile pana la data de 15 decembrie 2020, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, si ca vor depune certificatul fiscal care sa ateste prevederile alin. (1) lit. c).

(3) Dovada indeplinirii conditiei de eligibilitate prevazute la alin. (1) lit. c) se depune pana la data de 31 ianuarie 2021; in caz contrar autorizatia se retrage de drept.

Art. 3. -
Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani.

Art. 4. -
(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii au in vedere urmatoarele elemente:

a) programul de formare profesionala;

b) resursele necesare desfasurarii programului de formare profesionala;

c) experienta furnizorului de formare profesionala si rezultatele activitatii lui anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-a realizat, daca este cazul.

(2) Elementele prevazute la alin. (1) sunt detaliate in fisa de autoevaluare.

(3) Neindeplinirea criteriilor de autorizare determina respingerea cererii de autorizare.

Art. 5. -
(1) In vederea autorizarii, programul de formare profesionala trebuie sa cuprinda:
a) datele de identificare a programului de formare profesionala;

b) conditiile de acces;

c) obiectivele exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul de formare profesionala, in concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national;

d) durata de pregatire;

e) locul de desfasurare;

f) formele de organizare on-line a programului de formare profesionala, instrumentele folosite si modalitatea de efectuare a prezentei participantilor;

g) planul de pregatire;

h) numarul de participanti;

i) procedura de evaluare a programului de formare profesionala;

j) programa de pregatire;

k) modalitatile de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala;

l) modalitatile de inregistrare si stocare a activitatilor de formare derulate in sistem on-line, precum si a activitatii fiecarui participant la program.

(2) Resursele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala sunt:

a) resurse umane;

b) resurse materiale;

c) resurse financiare.
Art. 6. -
(1) Resursele umane ale programului de formare profesionala se refera la persoanele cu atributii de pregatire teoretica si practica, denumite in continuare formatori.

(2) Pentru a fi autorizati pentru organizarea de programe de formare in sistem on-line, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor, pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire si care detin competente digitale dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.

Art. 7. -
(1) Furnizorul de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca dispune de baza materiala necesara pentru desfasurarea programului de formare profesionala in sistem on-line:

a) furnizorul de formare profesionala trebuie sa ii asigure fiecarui participant la programul de formare profesionala posibilitatea sa isi desfasoare activitatea teoretica sau practica si totodata sa fie supravegheat si indrumat de catre formator;

b) fiecarui participant la programul de formare profesionala i se asigura echipamentele necesare desfasurarii in conditii optime a programului de formare, daca acestia declara ca nu le detin;

c) fiecare participant la programul de formare profesionala are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/Manualul cursantului poate fi distribuit participantilor la programul de formare profesionala si sub forma de fascicule, pe masura parcurgerii programei de pregatire;

d) dupa caz, furnizorul de formare profesionala pune la dispozitie participantilor la programul de formare profesionala alte materiale de tipul: materiale documentare, bibliografie, programe informatice.

(2) Baza materiala prevazuta la alin. (1) a furnizorilor de programe de formare profesionala poate fi detinuta in proprietate sau concesionata, inchiriata, dobandita prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesionala, fapt dovedit cu documente.

Art. 8. -
Criteriile privind experienta furnizorului de formare profesionala devin obligatorii la evaluarea in vederea reinnoirii autorizatiei.

Art. 9. -
(1) Cererea de autorizare, insotita de dosarul de autorizare, se depune prin posta electronica, direct sau prin posta cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judetul in care furnizorul de formare profesionala are sediul social.
(2) Fiecare fila a dosarului de autorizare este numerotata, iar pe ultima pagina se consemneaza numarul de file existente, sub semnatura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala. Prima pagina din dosarul de autorizare este opisul.

Art. 10. -
(1) Procedura de autorizare se declanseaza la data inregistrarii cererii de autorizare in Registrul de evidenta a cererilor de autorizare.

(2) In cazul in care se constata nereguli ale documentatiei depuse, secretariatul tehnic comunica acest fapt furnizorului de formare profesionala care a solicitat autorizarea, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesionala are o singura data posibilitatea de a remedia aceste nereguli, in termen de 30 de zile de la data notificarii.

Art. 11. -
(1) Potrivit art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii, comisiile de autorizare folosesc specialisti ale caror pregatire si experienta au legatura directa cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.

(2) Desemnarea specialistilor pentru evaluarea furnizorului se face, prin rotatie, dintre specialistii ale caror pregatire si experienta au legatura cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.

(3) In cazul in care comisia de autorizare nu poate selecta specialisti pe plan local, apeleaza la specialisti din listele altor comisii de autorizare judetene.

(4) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat sa dea o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:

a) nu se afla in raport de rudenie pana la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesionala;

b) nu se afla intr-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesionala;

c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesionala supus autorizarii;

d) nu are calitatea de formator in cadrul acestui program.

Art. 12. -
(1) Dosarele de autorizare complete sunt analizate de catre comisia de autorizare.

(2) Comisia de autorizare verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate. Daca se constata ca aceste conditii nu sunt indeplinite, furnizorul de formare profesionala este atentionat in scris, in termen de 5 zile de la data constatarii. Furnizorul de formare profesionala are posibilitatea sa demonstreze cu acte ca indeplineste criteriile de eligibilitate, o singura data, in termen de 30 de zile de la data atentionarii.

(3) In cazul in care comisia de autorizare constata ca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate, presedintele acesteia alege din lista de specialisti aprobata 2 specialisti ale caror pregatire si experienta au legatura directa cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.

(4) Numirea specialistilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesionala se face prin decizie a comisiei de autorizare.

Art. 13. -
(1) Fiecare specialist verifica, in mod independent, daca sunt indeplinite criteriile de autorizare:

a) prin analiza documentatiei din dosarul de autorizare;

b) prin deplasare la locul de desfasurare a procesului de formare profesionala, in vederea confruntarii situatiilor descrise in documente cu situatia faptica.

(2) Fiecare specialist consemneaza independent rezultatele evaluarii in raportul de evaluare si il depune la secretariatul tehnic.

(3) Daca specialistul constata ca anumite criterii nu sunt indeplinite, notifica acest fapt furnizorului de formare profesionala evaluat si ataseaza o copie a notificarii la raportul de evaluare.

(4) In termen de 30 de zile de la data notificarii, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesionala trebuie sa prezinte comisiei de autorizare dovezi privind indeplinirea criteriilor de autorizare.
Art. 14. -
(1) Comisia de autorizare, intrunita la cererea presedintelui acesteia, conform art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, solutioneaza cererea de autorizare in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia sau, dupa caz, de la data remedierii neregulilor constatate potrivit art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (2), respectiv art. 13 alin. (4) din prezenta procedura.

(2) Comisia de autorizare analizeaza documentatia cuprinsa in dosarul de autorizare, precum si rapoartele de evaluare intocmite de specialisti si decide acordarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare, motivand aceasta decizie.

(3) Decizia prevazuta la alin. (2) se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se transmite furnizorului de formare profesionala care a solicitat autorizarea.

Art. 15. -
Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesionala decizia comisiei de autorizare prevazuta la art. 14 alin. (2) sau motivarea respingerii cererii de autorizare in termen de 5 zile de la data luarii acesteia.

Art. 16. -
(1) In urma deciziei de acordare a autorizarii, secretariatul tehnic completeaza autorizatia si o inregistreaza in registrul de evidenta a autorizatiilor.

(2) Autorizatia se identifica prin numar, serie si data eliberarii.

Art. 17. -
(1) Autorizatia se elibereaza de catre secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala, in cel mult 15 zile de la data comunicarii deciziei de autorizare.

(2) Autorizatia este valabila 4 ani de la data deciziei de autorizare.

Art. 18. -
(1) Furnizorul de formare profesionala a carui solicitare de autorizare a fost respinsa de catre comisia de autorizare poate contesta aceasta decizie in termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestatia, insotita de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se transmite la registratura Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 19. -
(1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale analizeaza contestatia furnizorului de formare profesionala si infiinteaza o comisie de solutionare a contestatiilor.

(2) Dupa analiza documentelor, comisia de solutionare a contestatiilor intocmeste un raport de constatare.
Art. 20. -
Solutionarea contestatiei se face in termen de 15 zile de la data inregistrarii contestatiei, prin hotarare a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care se emite in 3 exemplare. Hotararea privind admiterea sau respingerea contestatiei cuprinde si motivarea solutiei.

Art. 21. -
In cazul admiterii contestatiei, comisia de autorizare care a solutionat initial cererea de autorizare ii elibereaza furnizorului de formare profesionala autorizatia, in termen de 15 zile de la data rezolvarii contestatiei.

Art. 22. -
Furnizorul de formare profesionala nemultumit de solutionarea contestatiei se poate adresa instantei judecatoresti competente, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23. -
Hotararea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, luata in urma solutionarii contestatiei, precum si hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila a instantei judecatoresti sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.

Art. 24. -
Datele privind furnizorii de formare profesionala si programele de formare profesionala autorizate se inscriu in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor autorizati.

Art. 25. -
Furnizorul de formare profesionala care doreste sa reinnoiasca autorizatia poate depune, cu maximum 60 de zile inainte de expirarea valabilitatii acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, insotita de dosarul de autorizare, prevazute la art. 9 din prezenta procedura.

Art. 26. -
(1) Furnizorii de formare profesionala autorizati au urmatoarele obligatii:

a) sa presteze serviciul de formare profesionala, respectand criteriile de autorizare;

b) sa trateze participantii la programele de formare profesionala fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa;

c) sa adapteze programele de formare profesionala la necesitatile persoanelor cu nevoi speciale;

d) sa asigure confidentialitatea datelor despre participantii la programele de formare profesionala;

e) sa permita accesul acestora la propriile date;
f) sa puna la dispozitia persoanelor imputernicite sa exercite controlul sau monitorizarea toate informatiile si documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare;

g) sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesionala, completate de participantii la program;

h) sa inregistreze activitatile de formare derulate in sistem on-line, precum si activitatea fiecarui participant la program si sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare inregistrarile;

i) sa comunice in timp util datele statistice solicitate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Orice schimbari in statutul si activitatea furnizorului de formare profesionala, care modifica conditiile in care a fost autorizat, vor fi aduse la cunostinta comisiei de autorizare, in scris, in cel mult 15 zile de la data producerii schimbarilor.

Art. 27. -
(1) Criteriile care stau la baza autorizarii furnizorilor de formare stau si la baza monitorizarii acestora.

(2) Daca la monitorizare se constata ca furnizorul de formare nu mai indeplineste criteriile de autorizare, furnizorului de formare i se retrage autorizatia.
(3) Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizati este cea prevazuta in Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prevederile de la alin. (3) se completeaza cu obligatia furnizorilor de formare profesionala autorizati de a face dovada derularii activitatilor de formare si a prezentei cursantilor, prin stocarea inregistrarilor sau alte mijloace tehnice relevante, care se pun la dispozitia evaluatorilor.

Art. 28. -
In procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare in sistem on-line se utilizeaza anexele la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mentionarea furnizarii programelor in sistem on-line si adaptarea acestora, dupa caz.

Art. 29. -
Examenul de absolvire se desfasoara in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor cap. II din anexa nr. 3 la ordin.

 


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
monitorul oficialimpozitetaxe

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 31 Iulie 2020


Votati articolul "Ordinul nr. 1149/2020 - Domeniile si procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala pentru cursuri online":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 31 Iulie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 9 - 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X