email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 16/2021 - programul IMM Invest va continua si in 2021, dar plafonul de garantii scade iar la 15 miliarde de lei

OUG 16/2021 - programul IMM Invest va continua si in 2021, dar plafonul de garantii scade iar la 15 miliarde de lei
imm investagro investschema de ajutor

Prin OUG nr. 16/2021 s-a stabilit ca Programul IMM Invest va continua si in anul 2021 si va include si programul Agro Invest, cu un plafon de 15 miliarde de lei. Un miliard de lei din aceasta suma este destinat fermierilor. 

Potrivit actului normativ publicat in Monitorul Oficial nr. 252 din 12 martie 2021, schema de ajutor de stat poate fi accesata pana la 30 iunie 2021. Iar perioada in care se poate efectua plata grantului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 30 iunie 2022.

OUG 16/2021 - IMM Invest in 2021: continutul actului normativ

Denumire completa: OUG 16/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020
 

Articolul I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introducdoua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

(1^1) In cadrul programului prevazut la alin. (1) se aproba Subprogramul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat in mod transparent si nediscriminatoriu pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, de catre institutiile de credit.


(1^2) Subprogramul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar AGRO IMM INVEST consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in program care solicita finantare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investitii, cu respectarea conditiilor prevazute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) si (4) din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Grantul acordat intreprinderilor mici si mijlocii, intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, precum si fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar include si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate, cu conditia incadrarii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul alimentar.

2. La articolul 1, alineatul (3^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3^1) Pentru creditele prevazute la alin. (3) lit. a), Ministerul Finantelor subventioneaza dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii in procent de 100% din bugetul Ministerul Finantelor - Actiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat», in cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.

3. La articolul 1, dupa alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2.a), cu urmatorul cuprins:

(3^2.a) Pentru creditele prevazute la alin. (3) lit. a) si b), destinate beneficiarilor care isi desfasoara activitatea in domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar si care aplica in cadrul Subprogramului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, Ministerul Finantelor subventioneaza valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare si dobanzile in procent de 100%, precum si componenta nerambursabila in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finantarii garantate, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat», in cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.

4. La articolul 1, dupa alineatul (3^4) se introducdoua noi alineate, alineatele (3^5) si (3^6), cu urmatorul cuprins:

(3^5) In cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, la inceputul perioadei de creditare, institutiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioada de gratie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectueaza in cel putin doua rate pe an.
(3^6) In cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenii de activitate, cu exceptia celor prevazute la alin. (3^5), institutiile de credit pot acorda, la inceputul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioada de gratie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

5. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 1^1

Celelalte prevederi ale Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA si ale Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator creditelor de investitii/creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate in cadrul Subprogramului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar AGRO IMM INVEST.

6. La articolul 2, literele a) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) beneficiarul programului - operatorul economic care respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta, indeplineste conditiile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, sau Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, fermierii definiti conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati economice si/sau agricole si indeplineste conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, indeplineste conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv profesionistii asa cum sunt reglementati la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si de formele de organizare a profesiilor liberale;
(...)
k) comisionul de administrare - suma cuvenita F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activitatii de analiza, acordare, monitorizare si administrare a garantiilor, al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor si se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni Generale in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datoreaza F.N.G.C.I.M.M. de catre beneficiarul programului;

7. La articolul 3 alineatul (1), literele a), d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) nu este in dificultate financiara in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene.
(...)
d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P., cu exceptia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin si/sau cecuri executate, incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora;
(...)
g) este eligibil conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;

8. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii activitatile finantate din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor auxiliare intermedierilor financiare, asigurari, cu exceptia activitatilor agentilor si brokerilor de asigurare, tranzactii imobiliare, cu exceptia activitatilor de tranzactii imobiliare realizate de catre agentiile imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia fabricarii bauturilor alcoolice nedistilate si a bauturilor pe baza de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 si CAEN 1106, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, cu exceptia activitatii de protectie si garda si activitatii de servicii privind sistemele de securizare.

9. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Schema de ajutor de stat prevazuta la art. 1 alin. (3^1) si (3^2) se implementeaza de catre Ministerul Finantelor in calitate de furnizor si administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., in conformitate cu atributiile ce ii revin prin Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu legislatia in materie de ajutor de stat.

10. La articolul 8, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Ipotecile imobiliare si/sau mobiliare prevazute la alin. (2) si (3) se inscriu in cartea funciara a imobilelor si/sau in Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz, in baza contractului de garantare. Operatiunile de inscriere, modificare, reinnoire si radiere se efectueaza de catre institutia de credit.

Articolul II

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1

(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat il reprezinta sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderilor mici si mijlocii si a fermierilor definiti conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar in cadrul Subprogramului AGRO IMM Invest.

2. La articolul 2, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Durata garantiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi 6 ani pentru intreprinderile mici si mijlocii si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie din cadrul Programului IMM INVEST Romania.

3. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

(6^1) Pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se aplica prevederile alin. (1)-(6), iar in cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, institutiile de credit acorda, la solicitarea beneficiarului subprogramului, o perioada de gratie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectueaza in cel putin 2 rate pe an.

4. La articolul 2, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:

(7^1) Pentru beneficiarii ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie se percep comisioane de risc, la nivelul celor aferente intreprinderilor mari, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020.

5. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 3

(1) Intreprinderile mici si mijlocii si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie din cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA, precum si IMM-urile ce activeaza in sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, si a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere.
(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii acordului de finantare.

6. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Grantul acordat intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar prin Subprogramul AGRO IMM INVEST include si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii, cu conditia incadrarii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 de euro pentru intreprinderile mici si mijlocii din sectorul alimentar.

7. La articolul 5, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1.832 milioane lei, echivalentul in lei a aproximativ 376.3 milioane euro, pentru masurile de finantare prevazute la capitolul II.2.

(4) Pentru anul 2021, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 15.000.000.000 lei din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 1.000.000.000 lei.

(5) Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 58.987 de beneficiari.

8. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni Generale si se vireaza in termen de 1 an in contul FNGCIMM, pe baza situatiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru si pe baza situatiilor centralizatoare privind situatia lucrarilor executate pentru creditele de investitii transmise de institutiile de credit pe propria raspundere.

9. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 6
Procedura de acordare a garantiilor de stat, a grantului si plata ajutoarelor de stat este prevazuta in hotararea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta a Guvernului.

10. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 8

(1) Monitorizarea si controlul intreprinderilor beneficiare in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac in mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunara a inscrierilor si beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de catre FNGCIMM, cu respectarea reglementarilor aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare.

Articolul III

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 30 iunie 2021, acordarea grantului se realizeaza conform Schemei de ajutor de stat prevazuta la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada in care se poate efectua plata grantului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 30 iunie 2022.

(2) Schema de ajutor de stat prevazuta la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, respectiv perioada in care se selecteaza beneficiarii si se emit contracte de garantie/acorduri de finantare aferente se prelungeste pana la data de 30 iunie 2021.

Articolul IV

Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de garantare si acordurile de finantare aferente garantiilor emise in anul 2020 si semnate de FNGCIMM anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, insa semnate de institutia de credit si beneficiarul Programului IMM INVEST Romania dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sunt considerate valabil incheiate, fiindu-le aplicabile dispozitiile legale de la data semnarii acestora de catre FNGCIMM.

Articolul V

Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si solicitarilor de acordare a creditelor garantate in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA depuse pana la data de 31 decembrie 2020 si aflate in curs de solutionare.

Articolul VI

(1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

(2) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Scapati de orice grija privind inventarierea!


Urmati pas cu pas instructiunile prezentate pe lucrarea “Manualul de Inventariere”!

 In Manualul de Inventariere gasiti:

  •     noile proceduri de inventariere, pas cu pas
  •     setul complet de documente pe care trebuie sa le intocmiti
  •     exemple de inventariere pentru productie, agricultura, turism, constructii etc.
  •     modul cum se realizeaza procedura de inventariere in SAGA
  •     modul cum se face inventarierea pentru situatiile financiare interimare
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
imm investagro investschema de ajutor

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 15 Martie 2021


Votati articolul "OUG 16/2021 - programul IMM Invest va continua si in 2021, dar plafonul de garantii scade iar la 15 miliarde de lei":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X