email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 261/2022. Modificari privind analiza a documentelor depuse pentru obtinerea granturilor IMM INVEST

Ordinul 261/2022. Modificari privind analiza a documentelor depuse pentru obtinerea granturilor IMM INVEST
imm investmonitorul oficialimm-uri

In Monitorul Oficial nr. 225 din 7 martie 2022 a fost publicat Ordinul 261/2022 care modifica OMFP nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor. 

Prezentam in continuare principalele modificari ale OMFP nr. 1886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.

Ordinul 261/2022: continutul actului normativ

Denumire completa: Ordinul Ministerului Finantelor nr. 261/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19 din bugetul Ministerului Finantelor — Actiuni generale catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii — S.A. — IFN/ Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. — IFN, a modelului Conventiei privind implementarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie — IMM INVEST ROMANIA, a modelului Conventiei de garantare si plata a granturilor, al contractului de garantare, al inscrisului, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de risc si al comisionului de administrare pentru anul 2020

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN, a modelului Conventiei privind implementarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, a modelului Conventiei de garantare si plata a granturilor, al contractului de garantare, al inscrisului, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de risc si al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 343 si 343 bis din 28 aprilie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:1. In anexa nr. 3, la articolul 7.10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) FNGCIMM analizeaza documentele transmise de institutia de credit potrivit reglementarilor proprii si prezentei conventii si comunica institutiei de credit decizia sa in termen de 15 zile lucratoare de la data transmiterii complete si corecte a documentelor.
2. In anexa nr. 3, la anexa nr. 6, al doilea paragraf de la litera a) se abroga.

3. In anexa nr. 4, la articolul 3.1, paragraful care urmeaza dupa litera d.4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

In cazul IMM care sunt infiintate cu mai putin de 3 ani fata de data solicitarii garantiei, acestea nu vor fi considerate a se afla in dificultate, cu exceptia cazurilor in care se afla in una dintre situatiile mentionate la lit. d.3) si d.4) (conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).

4. In anexa nr. 4, la articolul 3.2 alineatul (6), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figureaza cu sold, in sensul ca acesta a fost rambursat anticipat de catre beneficiar din surse proprii, iar cuantumul grantului de 10% va fi pus la dispozitia beneficiarului in contul sau curent.

5. In anexa nr. 4, la articolul 3.3, alineatul (2) se abroga.

6. In anexa nr. 4, la articolul 7.1 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

f) documentele prin care institutiile de credit au solicitat la Centrala Incidentelor de Plati (CIP) initierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevazute la art. II alin. (2) din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificarile ulterioare, in situatia in care acestea au raportat astfel de incidente de plata;

7. In anexa nr. 4, la articolul 7.2 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) rezultatul consultarii bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscala. In cazul in care valabilitatea documentului transmis de institutia de credit a expirat pana la data aprobarii garantiei, FGCR realizeaza consultarea bazei de date a MF utilizand documentul transmis de institutia de credit (anexa nr. 5e). In situatia in care solicitantul inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordat(a) in cadrul Subprogramului sau din surse proprii inainte de data solicitarii de garantare. In cazul creditelor de investitii solicitantul nu trebuie sa inregistreze obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. In anexa nr. 4, la articolul 7.3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 7.3
(1) Dupa verificarea documentelor si datelor prevazute la art. 7.1 alin. (2) si art. 7.2 alin. (1) si, dupa caz, a celor de la art. 7.2 alin. (2), precum si a gradului de acoperire cu garantii, in cazul creditelor pentru investitii, pe baza datelor completate de catre institutia de credit in solicitarea de garantare, FGCR comunica finantatorului decizia sa in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii corecte si complete a documentelor, utilizand modelul «Instiintarii de aprobare a garantiei» prevazut in anexa nr. 2c la prezenta conventie.

9. In anexa nr. 4, la articolul 7.10, alineatele (3), (4) si partea dispozitiva a punctului (i) al alineatului (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) In situatia in care in structura de garantii a creditului sunt incluse ipoteci imobiliare/mobiliare asupra bunurilor viitoare, dupa identificarea acestora, FGCR, la solicitarea institutiei finantatoare, va emite act aditional privind modificarea art. 5.1 din Contractul de garantare, in cel putin 4 exemplare, care se vor semna si se vor transmite la institutia finantatoare in vederea semnarii de catre aceasta si imprumutat. Institutia finantatoare va restitui FGCR doua exemplare semnate ale actelor aditionale la Contractul de garantare.

(4) FGCR analizeaza documentele transmise de institutia de credit potrivit reglementarilor proprii si prezentei conventii si comunica institutiei de credit decizia sa in termen de 15 zile lucratoare de la data transmiterii complete si corecte a documentelor.
.........................................................
(i) situatii care nu necesita act aditional la contractul de garantare sunt cele privind:

10. In anexa nr. 4, la articolul 7.12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul rambursarii integrale, la termen sau anticipat, a finantarii garantate sau in cazul neutilizarii finantarii garantate, la solicitarea finantatorului, transmisa in termen de maximum 10 zile de la data inchiderii finantarii, conform modelului prevazut in anexa nr. 10a, cu precizarea explicita a motivului pentru care se solicita radierea, FGCR, in baza mandatului special acordat potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciara/Registrul national de publicitate mobiliara atat a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare, cat si a celorlalte garantii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, constituite de beneficiari si/sau de terti garanti in favoarea institutiei de credit si statului roman, utilizand modelul prevazut in anexa nr. 11a. Acordul Fondului se elibereaza doar in masura in care beneficiarul nu datoreaza sume rezultate din calcularea/regularizarea comisionului de risc, a comisionului de administrare si/sau a grantului de 10% din valoarea finantarii, dupa caz, sau alte sume de recuperat in situatia in care a fost declansata procedura de recuperare a ajutorului de stat.

11. In anexa nr. 4, la articolul 8.2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) FGCR aproba cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii tuturor documentelor prevazute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, asumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii obligatiei prevazute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 (conform declaratiei pe propria raspundere a institutiei de credit), respectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) si (2) si art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum si respectarii prevederilor din prezenta conventie de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutia de credit si din contractul de garantare incheiat cu institutia de credit si cu beneficiarul.

12. In anexa nr. 4, la articolul 8.2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) FGCR respinge cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii incomplete a documentelor care insotesc cererea de plata prevazute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 si/sau neasumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii obligatiei prevazute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 (conform declaratiei pe propria raspundere a institutiei de credit) si/sau nerespectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) si (2) si art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 si/sau nerespectarii prevederilor din prezenta conventie de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutia de credit si din contractul de garantare incheiat cu institutia de credit si cu beneficiarul.

13. In anexa nr. 4, articolul 9.10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 9.10
Prezenta conventie de garantare si plata a granturilor a fost incheiata in 3 exemplare originale, doua exemplare pentru FGCR, dintre care unul va fi comunicat M.F., si unul pentru Finantator, si s-a semnat de catre FGCR in data de ……………........…… si de catre Finantator in data de …………… si intra in vigoare la data de ………………… .

14. In anexa nr. 4, la anexa nr. 3a punctul 6, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

h) originalul declaratiei pe propria raspundere a institutiei de credit, prevazuta in anexa nr. 6a, referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) dinOUG nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

15. In anexa nr. 4, la anexa nr. 5c, punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
III. Declar pe propria raspundere ca societatea pe care o reprezint legal:
[ ] beneficiaza de credite garantate de FNGCIMM in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA si/sau Subprogramului AGRO in valoare finantare ....................................., valoare garantie ......................, valoare ajutor de stat .........................., CAEN/CAEN-uri finantare ..........................

16. In anexa nr. 4, la anexa nr. 5d punctul B, litera d6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d6) capacitatea de acoperire a dobanzilor^3 calculata pe baza EBITDA^4
a fost sub 1,0;
sau
– atunci cand se afla in una dintre situatiile prevazute la d7), d8).
^3 Cheltuieli privind dobanzile se vor prelua din situatiile financiare anuale (formularul Contul de profit si pierdere) aferente ultimilor 2 ani, dupa caz.
^4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situatiile financiare anuale (formularul Contul de profit si pierdere) aferent ultimilor 2 ani, dupa caz.
17. In anexa nr. 4, la anexa nr. 5d, punctul C se modifica si va avea urmatorul cuprins:
C. Declar pe propria raspundere ca societatea pe care o reprezint legal:
[ ] beneficiaza de credite garantate de FNGCIMM in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA si/sau Subprogramului AGRO in valoare finantare .................................., valoare garantie ......................, valoare ajutor de stat ......................., CAEN/CAEN-uri finantare .........................

[ ] nu beneficiaza de credite garantate de FNGCIMM in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA si/sau Subprogramului AGRO;
[ ] nu a solicitat garantie de la FNGCIMM pentru aceasta finantare, pentru care solicita garantia de la FGCR.
18. In anexa nr. 4, la anexa nr. 6a litera b), al treilea paragraf se abroga.

19. In anexa nr. 4, la anexa nr. 8a articolul 4.3, literele f), g) si r), se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
f) sa aprobe, in maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plata a garantiei in conditiile transmiterii de catre Finantator a tuturor documentelor prevazute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, asumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii obligatiei prevazute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 (conform declaratiei pe propria raspundere a institutiei de credit), respectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) si (2) si art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum si respectarii prevederilor din conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutia de credit si din prezentul contract de garantare incheiat cu institutia de credit si cu beneficiarul;

g) sa respinga, in maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plata a garantiei in conditiile transmiterii incomplete/care nu respecta prevederile legale a documentelor care insotesc cererea de plata prevazute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 si/sau neasumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii obligatiei prevazute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 (conform declaratiei pe propria raspundere a institutiei de credit) si/sau nerespectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) si (2) si art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum si/sau nerespectarii prevederilor din conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutia de credit si din prezentul contract de garantare incheiat cu institutia de credit si cu beneficiarul;
...............................................................................................
r) sa emita, la solicitarea institutiei de credit, acordul cu privire la vanzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atat garantii colaterale, cat si ipoteci legale, cu conditia utilizarii integrale a sumelor obtinute prin vanzare pentru rambursarea creditului garantat prin Subprogram si in conditiile pastrarii gradului minim de acoperire a creditului cu garantii de cel putin 100% pentru creditele de investitii. In cazurile in care sumele obtinute prin vanzare sunt mai mari decat soldul creditului ramas de rambursat, diferenta va fi pusa la dispozitia beneficiarului in conturile sale curente deschise la finantator.

20. In anexa nr. 4, la anexa nr. 8a articolul 6.2, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) FGCR aproba cererea de plata a garantiei in conditiile prevazute la art. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 si in functie de respectarea prevederilor din conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutia de credit si din prezentul contract de garantare incheiat cu institutia de credit si cu beneficiarul.

(3) FGCR respinge cererea de plata a garantiei in conditiile prevazute la art. 23 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 si/sau in functie de nerespectarea prevederilor din conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutia de credit si din prezentul contract de garantare incheiat cu institutia de credit si cu beneficiarul.
21. In anexa nr. 4, anexa nr. 4c se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
22. In anexa nr. 4, anexa nr. 5e se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
23. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
imm investmonitorul oficialimm-uri

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 08 Martie 2022


Votati articolul "Ordinul 261/2022. Modificari privind analiza a documentelor depuse pentru obtinerea granturilor IMM INVEST":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 08 Martie 2022 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Incepand din 2023, Guvernul majoreaza impozitul pe dividende de la 5% la 8%

  • PNL si PSD, partidele din coalitia de guvernare, au hotarat ca de anul urmator sa creasca impozitul pe dividende de la 5%, cat este in prezent, la 8%.  Incepand de la 1 ianuarie 2023, impozitul pe dividende de 8% se va aplica atat companiilor private, cat si celor de stat. Urmeaza ca masura sa fie implementata printr-o Ordonanta de Guvern in viitorul apropiat.  Guvernul spera astfel sa aduca la bugetul de stat venituri suplimentare. Dar cum divid...» citeste mai departe aici

 • O veste buna: DISPARE Registrul Unic de Control

  • Firmele nu vor mai fi sanctionate pentru lipsa Registrului unic de control, potrivit unui proiect de lege inregistrat recent la Senat, care ar urma sa modifice Legea 252/2003.  Mai exact, initiativa legislativa prevede abrogarea articolelor 7 si 8 privind sanctiunile impuse contribuabililor din Legea privind registrul unic de control.  “Articol unic. - Articolele 7 si 8 din Legea 252/2003 privind ...» citeste mai departe aici

 • Iesirile la restaurant vor fi mai scumpe. Creste TVA-ul pentru industria Horeca

  • In coalitita de guvernare a fost propusa revenirea TVA-ului de la 5% la 9% pentru Horeca (catering si alimentatie publica). Astfel romanii vor fi nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunar pentru iesirile la restaurant fiindca TVA-ul majorat nu va lipsi de pe nota de plata.  Patronatele din Horeca au subliniat recent intr-un comunicat de presa ca este “extrem de nociva” cresterea TVA-ului pentru industrial ospitalitatii.  &...» citeste mai departe aici

 • Facilitatile fiscale din domeniul agroalimentar. Finantele au publicat procedura de acordare

  • Salariul minim pentru angajatii din industria alimentara si sectorul agricol a crescut la 3000 de lei brut de la 1 iunie. Finantele au publicat recent, in dezbatere publica, si procedura de acordare a facilitatilor fiscale.  Asadar, firmele care activeaza in aceste domenii vor plati, intre iunie 2022 si decembrie 2028, un salariu diferentiat si vor datora taxe salariale reduse, asa cum se intampla deja in sectorul constructiilor.  Facilitatile f...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X