email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANOFM a publicat Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii in Monitor

ANOFM a publicat Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii in Monitor
anofmobligatii de platamasuri fiscale

Prin Ordinul ANOFM nr. 85/2021 a fost aprobata Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii. Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial nr. 266 din 17 martie 2021, data de la care a intrat in vigoare. 

Procedura se aplica pentru obligatiile bugetare administrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) prin entitatile publice subordonate, cu personalitate juridica, respectiv agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca/Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AJOFM/AMOFM) si centrele regionale de formare profesionala a adultilor (CRFPA). 

Noul document stabileste modul de realizare a activitatii de anulare a obligatiilor de plata accesorii in conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligatii accesorii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta.
 

Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii 

ARTICOLUL 1

Sfera de aplicare

(1) Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile bugetare administrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) prin entitatile publice subordonate, cu personalitate juridica, respectiv agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca/Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AJOFM/AMOFM) si centrele regionale de formare profesionala a adultilor (CRFPA), si stabileste modul de realizare a activitatii de anulare a obligatiilor de plata accesorii in conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligatii accesorii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

(2) Prin obligatii bugetare administrate de ANOFM prin entitatile publice subordonate se intelege obligatii financiare principale reprezentand debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte debite pentru care, potrivit actelor normative in vigoare, AJOFM/AMOFM si CRFPA au competente in stabilire si recuperare, precum si obligatii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;

b) procese-verbale de control intocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM;

c) hotarari judecatoresti emise de instanta competenta;

(3) Prin obligatii bugetare administrate de ANOFM prin entitatile publice subordonate se intelege inclusiv obligatiile bugetare
individualizate in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta AJOFM/AMOFM/CRFPA in vederea recuperarii.

(4) Debitorii ce pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta procedura sunt persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutii publice.

(5) In categoria debitorilor prevazuti la alin. (4) se includ si urmatorii debitori:

a) debitorii declarati insolvabili, potrivit legii;

b) persoanele carora li s-a stabilit raspunderea solidara potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala, sau raspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obligatiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a raspunderii sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de atragere a raspunderii;

c) debitorii aflati in procedura insolventei ori aflati in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare;
d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv inregistreaza numai obligatii de plata accesorii nestinse aferente obligatiilor bugetare principale stinse pana la aceasta data, iar accesoriile nu au fost stinse pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, respectiv pana la data de 14 mai 2020;

e) debitorii carora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligatii bugetare principale scadente pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unui control in derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicarii deciziei de imputare.

(6) Facilitatile fiscale prevazute la art. 2 alin. (1) se acorda de catre ANOFM prin AJOFM/AMOFM/CRFPA.

(7) Obligatiile bugetare de a caror plata depinde acordarea facilitatilor sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre entitatile publice cu personalitate juridica, subordonate ANOFM.

(8) Obligatiile bugetare accesorii ce urmeaza a fi anulate sunt cele calculate de catre entitatile publice cu personalitate juridica, subordonate ANOFM (AJOFM/AMOFM/CRFPA).

(9) Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere potrivit legii, AJOFM/AMOFM/CRFPA verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. IX, XI, XII din ordonanta de urgenta, dupa caz, pentru ansamblul obligatiilor bugetare existente atat pe codul unic de identificare/codul de identificare fiscala (CUI/CIF), cat si pe codul numeric personal/numarul de identificare fiscala (CNP/NIF) potrivit legii.

(10) Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, facilitatile fiscale se acorda atat pentru obligatiile bugetare datorate de acestia, cat si pentru cele ale sediilor secundare si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor debitorului si ale sediilor sale secundare. Aceste dispozitii sunt aplicabile si pentru debitorii persoane fizice care desfasoara si activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere sub alte forme decat asocieri.

(11) In cazul persoanelor fizice care exercita profesii libere sub forma asocierilor, facilitatile fiscale se acorda de catre AJOFM/AMOFM/CRFPA in a carei/carui raza teritoriala debitorul isi are domiciliul fiscal prevazut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata accesorii inregistrate de asociere, iar analiza indeplinirii conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale se realizeaza fara a tine seama de modul de indeplinire a obligatiilor bugetare datorate de membrii acestora.
 

ARTICOLUL 2

Obiectul facilitatilor fiscale

(1) ANOFM prin entitatile publice subordonate cu personalitate juridica (AJOFM/AMOFM/CRFPA) acorda urmatoarele facilitati fiscale:
a) amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii ramase nestinse la data emiterii fisei de calcul/deciziei, pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 31 martie 2021 inclusiv, in cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifica AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII alin. (1) din ordonanta de urgenta;

b) anularea obligatiilor de plata accesorii.

(2) Categoriile de obligatii de plata accesorii care, potrivit ordonantei de urgenta, pot face obiectul facilitatilor fiscale prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

a) dobanzi/majorari de intarziere;

b) penalitati de intarziere;

c) orice alte obligatii de plata accesorii.

(3) Obligatiile de plata accesorii prevazute la alin. (2) sunt aferente:

a) obligatiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanta de urgenta;

b) obligatiilor bugetare principale cu termene de plata pana la 31 martie 2020 inclusiv si stinse pana la aceasta data;

c) obligatiilor bugetare principale scadente pana la data de 31 martie 2020 inclusiv si cuprinse in decizii de imputare emise ca urmare a unui control aflat in derulare la data de 14 mai 2020.

(4) In sensul prevederilor art. VIII alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta sunt considerate obligatii bugetare principale restante si obligatiile bugetare principale datorate de debitorul aflat in insolventa pentru care s-a implinit scadenta pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenta unui tabel de creante sau a unui program de plata a creantelor.

(5) In sensul prevederilor art. XII din ordonanta de urgenta, prin controale aflate in derulare la data de 14 mai 2020 se inteleg controalele incepute anterior acestei date si pentru care decizia de imputare/procesul-verbal:

a) s-a emis si s-a comunicat incepand cu data de 14 mai 2020;

b) s-a emis inainte de data de 14 mai 2020 si s-a comunicat incepand cu 14 mai 2020.

ARTICOLUL 3

Procedura de acordare a amanarii la plata

(1) Debitorii isi exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit ordonantei de urgenta, prin depunerea unei notificari, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura, astfel:

a) la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA;

b) prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), AJOFM/AMOFM/CRFPA procedeaza la:

a) analiza indeplinirii de catre debitor a obligatiilor bugetare pana la respectiva data. In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile bugetare, AJOFM/AMOFM/CRFPA il indruma potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala;
b) efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale potrivit art. IX, XI, XII din ordonanta de urgenta, dupa caz.

(3) Dupa depunerea notificarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite si comunica debitorului decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii si fisa de calcul, actualizate.

(4) Fisa de calcul se elibereaza pe baza datelor existente in evidenta creantelor bugetare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.

(5) In cazul in care exista neconcordante intre sumele inscrise in fisa de calcul si evidenta contabila a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data comunicarii fisei de calcul. Dupa clarificarea neconcordantelor, AJOFM/AMOFM/CRFPA intocmeste in doua exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura, precum si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii si noua fisa de calcul.

(6) Dupa intocmirea procesului-verbal de punere de acord sau in cazul in care debitorul nu solicita clarificarea neconcordantelor in termenul prevazut la alin. (5), AJOFM/AMOFM/CRFPA emite decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta procedura, precum si adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite adresata institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului ori, dupa caz, instiintarea de respingere a notificarii prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta procedura, daca debitorul nu se incadreaza in niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX-XII din ordonanta de urgenta.

(7) Notificarile depuse anterior aprobarii prezentei proceduri, prin ordin al presedintelui ANOFM, se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului.

(8) Notificarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;

b) obiectul notificarii, respectiv intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exacta a prevederilor legale in care debitorul considera ca se incadreaza;

c) data si semnatura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.

(9) De la data emiterii deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, pentru obligatiile de plata accesorii care fac obiectul amanarii la plata:

a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;

b) nu se efectueaza stingerea pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 31 martie 2021 inclusiv, dupa caz.

(10) In situatia in care pe perioada amanarii la plata se emite decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii care cuprinde obligatii de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), AJOFM/AMOFM/CRFPA emit, odata cu aceasta decizie, si decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 6 la prezenta procedura, prevederile alin. (3) si (9) aplicandu-se in mod corespunzator ori de cate ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii inlocuieste decizia emisa anterior. Amanarea la plata a obligatiilor accesorii se acorda in baza notificarii initiale. Deciziile de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor bugetare accesorii emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA se transmit debitorului.

(11) In cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de amanare la plata a obligatiilor accesorii, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, AJOFM/AMOFM/CRFPA emit decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor accesorii. Deciziile de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor bugetare accesorii emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA se transmit debitorului.

(12) In situatia in care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 31 martie 2021 inclusiv, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite si comunica decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 7 la prezenta procedura.

(13) In cazul obligatiilor de plata stabilite de AJOFM/AMOFM/CRFPA, prin decizie referitoare la obligatii de plata accesorii se intelege titlul de creanta prin care se individualizeaza obligatiile de plata accesorii, potrivit legislatiei specifice.

(14) Notificarea privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obtinerea efectelor prevazute la alin. (9).
 

ARTICOLUL 4

Procedura de acordare a anularii obligatiilor de plata accesorii

(1) Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre debitori, inclusiv de catre cei care au notificat AJOFM/AMOFM/CRFPA, conform art. 3 alin. (1), in baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la prezenta procedura, depusa la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA sau comunicata prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusa dupa indeplinirea conditiilor de acordare a anularii, dar nu mai tarziu de 31 martie 2021 inclusiv.
(2) Debitorii care au obligatii de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata, in conditiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale carei efecte nu au incetat si care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit cap. II din ordonanta de urgenta, vor face mentiuni cu privire la renuntarea la efectele suspendarii actului administrativ in notificarea si/sau cererea de anulare a accesoriilor.

(3) Renuntarea la efectele suspendarii are drept scop aplicarea dispozitiilor cap. II din ordonanta de urgenta si nu da dreptul AJOFM/AMOFM/CRFPA de a incepe sau continua procedura de executare silita.

(4) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel putin urmatoarele:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;

b) obiectul cererii, respectiv anularea obligatiilor de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilitatilor fiscale solicitate, prevazute la art. IX, XI, XII din ordonanta de urgenta, dupa caz;

c) data si semnatura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.

(5) Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. IX lit. b) din ordonanta de urgenta, debitorul trebuie sa aiba stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de AJOFM/AMOFM/CRFPA cu termene de plata cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

(6) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de anulare a accesoriilor, AJOFM/AMOFM/CRFPA:

a) analizeaza indeplinirea conditiilor prevazute de cap. II din ordonanta de urgenta;

b) emite si comunica, daca este cazul, decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, in vederea actualizarii obligatiilor de plata accesorii ce pot face obiectul anularii;

c) reface fisa de calcul in situatia in care au fost stinse obligatii de plata accesorii ce pot face obiectul anularii;

d) emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 9 la prezenta procedura, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 10 la prezenta procedura, dupa caz.

(7) Inainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, AJOFM/AMOFM/CRFPA audiaza debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, ocazie cu care ii indica conditiile ce nu au fost indeplinite.

(8) In situatia in care au fost stinse obligatii de plata accesorii in perioada cuprinsa intre data de 14 mai 2020 si data de 31 martie 2021 inclusiv, ce pot face obiectul anularii, precum si in cazul accesoriilor incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa data de 14 mai 2020 achitate odata cu plata ratei de esalonare, potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanta de urgenta, se naste dreptul de restituire al debitorului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

(9) In aplicarea prevederilor art. XI din ordonanta de urgenta, obligatiile de plata accesorii ce pot face obiectul anularii sunt:

a) cele aferente obligatiilor bugetare principale al caror termen de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita conform Codului de procedura fiscala nu s-a implinit;

b) cele datorate si nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.

(10) In cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligatiilor de plata accesorii, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 11 la prezenta procedura.

(11) In situatia in care AJOFM/AMOFM/CRFPA acorda facilitatea fiscala prevazuta la art. XII din ordonanta de urgenta, iar ulterior este emisa o decizie de solutionare a contestatiilor prin care se dispune desfiintarea deciziei de imputare in cauza, cu consecinta refacerii controlului, dupa primirea noii decizii de imputare, debitorul poate depune o noua cerere de anulare a accesoriilor, in termen de 90 de zile de la data comunicarii noii decizii de imputare, AJOFM/AMOFM/CRFPA reface evidenta financiara si emite, dupa caz, decizia de desfiintare a deciziei de anulare a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 12 la prezenta procedura, si/sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
 

ARTICOLUL 5

Retragerea notificarii/cererii de anulare a accesoriilor

(1) Notificarea depusa potrivit art. 3 poate fi retrasa de debitor oricand, prin depunerea in acest sens a unei cereri. AJOFM/AMOFM/CRFPA comunica debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificarii si se desfiinteaza decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, conform modelului prevazut in anexa nr. 13 la prezenta procedura.

(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasa de debitor oricand, prin depunerea in acest sens a unei cereri la AJOFM/AMOFM/CRFPA. Prin retragerea cererii, debitorul isi mentine dreptul de a depune o noua cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea conditiilor prevazute in acest sens de ordonanta de urgenta.
 

ARTICOLUL 6

Anularea obligatiilor in cazul persoanelor pentru care s-a atras raspunderea

(1) In situatia debitorilor prevazuti la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA in raza careia/caruia acestia isi au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedura fiscala, cu indicarea debitorului principal si a cuantumului obligatiilor bugetare pentru care le-a fost atrasa raspunderea, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 3-5.

(2) La acordarea facilitatii pentru obligatiile pentru care s-a atras raspunderea potrivit legii, pentru analiza indeplinirii conditiilor prevazute la cap. II din ordonanta de urgenta, AJOFM/AMOFM/CRFPA care administreaza obligatiile bugetare ale persoanei raspunzatoare are in vedere numai obligatiile ce ii revin acesteia, nu si cele ce revin debitorului principal.
 

ARTICOLUL 7

Dispozitii finale

(1) Deciziile prevazute de prezenta procedura se emit de catre AJOFM/AMOFM/CRFPA, in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de debit al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile si instiintarii prevazute la art. 3 alin. (6).

(2) In situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevazute la alin. (1) se emit separat pentru debitor si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.

(3) Formularele prevazute in anexele prezentei proceduri se editeaza de catre AJOFM/AMOFM/CRFPA, utilizand sau nu, dupa caz, sistemul informatic.

ARTICOLUL 8

Anexe
Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezenta procedura.

 


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
anofmobligatii de platamasuri fiscale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 19 Martie 2021


Votati articolul "ANOFM a publicat Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii in Monitor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Calcul impozit pe venit 3%

Intrebare: O societate care distribuie butelii (incarcaturi GPL)
- primeste 50 bucati incarcaturi GPL de la distribuitor cu pretul de 53,23 lei fara TVA platind valoarea de 2661,50 lei
- vinde 50 bucati incarcaturi GPL la populatie cu pretul de 56,23 lei fara TVA incasand o valoarea de 2811,50 lei.
Intrebari:
1. Impozitul de 3 % se calculeaza la diferenta dintre valoare incasata din vanzare si valoarea marfii achitata la primirea de la distribuitor adica 2811,5 lei - 2661,5 lei = 150 lei x 3 % =4.5 lei sau se calculeaza la valoarea incasata din vanzare, respectiv 2811,50 lei x 3 % = 84,35 lei?
2. Daca se calculeaza la valoarea incasata din vanzarea buteliilor, nu se face o dubla impozitare pe suma de 2661.50 lei care reprezinta venit din vanzare pentru distribuitor si plateste si el 3 %?

Va multumesc!

Raspuns: Buna ziua, Eu tot nu am inteles cum de nu este dubla impozitare. Daca eu platesc 3% pe niste...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 19 Martie 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 + 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Achizitie autoturism in leasing. Principalele aspecte legate de ajustarea TVA

  • Studiul de caz prezentat in continuare are ca principal subiect o societate comerciala care a incheiat un contract de leasing la data de 1 februarie 2020 pentru achizitia unui autoturism in valoare de 55.000 lei. La data achizitiei, firma era neplatitoare de TVA. Incepand cu data de 1 iulie 2021, societatea devine platitoare de TVA ca urmare a depasirii plafonului. Expertul nostru prezinta mai jos care sunt principalele aspecte legate de ajustarea TVA. Mai m...» citeste mai departe aici

 • Cheltuiala cu impozitul neretinut la sursa, deductibila sau nu? Ce spune Codul fiscal

  • O societate acorda premii in bunuri, in cadrul campaniilor promotionale organizate pentru persoanele fizice rezidente in Romania. Pentru produsele a caror valoare depaseste suma de 600 lei, compania calculeaza, declara si plateste impozit. Asadar, cheltuiala cu impozitul neretinut la sursa, este deductibila sau nu? Societatea ofera premii in bunuri, in cadrul campaniilor promotionale care se adreseaza persoanelor fizice, nerezidenti in Ro. Aceste sunt venituri ...» citeste mai departe aici

 • Vanzarile la distanta si importul bunurilor cu valoare scazuta

  • In conformitate cu normele TVA aplicabile pana la 1 iulie 2021, nu trebuie platit TVA la import pentru bunurile comerciale cu o valoare de pana la 10/22 EUR importate in UE. Aceasta scutire este eliminata de la 1 iulie 2021. Astfel, de la 1 iulie 2021, toate bunurile comerciale importate in UE dintr-o tara terta sau teritoriu tert vor fi supuse TVA, indiferent de valoarea lor. Este introdus un nou concept pentru vanzarea la distanta de bunuri importate din t...» citeste mai departe aici

 • Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal, explicata de reprezentantii ANAF

  • AJFP Teleorman informeaza ca prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse completari Codului fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit iar prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 1191/2021 a fost aprobata Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit. Noile reglementari stabilesc conditii privind constituirea si impozitarea grupului fiscal in domeniul impozitului pe p...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X