email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOU in Monitor: Procedura de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor acordate de ANAF

NOU in Monitor: Procedura de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor acordate de ANAF
anafspvlegislatie fiscala

In Monitorul Oficial nr. 998 din 19 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul 1233/2021 care aproba Procedura de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor acordate de ANAF.

Iata in continuare ce prevede noua procedura oficializata. 

Procedura de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor acordate de ANAF

 

Denumire completa: Procedura din 1 octombrie 2021 de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor, acordate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si de coordonare metodologica a activitatii de aplicare unitara a legislatiei fiscale si procedural fiscale desfasurate de structurile de asistenta contribuabili, precum si in domeniul tehnologiei informatiei

 

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Indrumarea si asistenta contribuabililor/ platitorilor se realizeaza de catre organul fiscal competent in administrarea creantelor prevazute la art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, ale respectivului contribuabil/platitor, prin intermediul structurilor proprii cu atributii in domeniul asistentei contribuabililor/platitorilor.


(2) Coordonarea metodologica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, in legatura cu activitatea de aplicare unitara a legislatiei din domeniul fiscal, nefiscal, contabil, procedural fiscal, denumit in continuare domeniul legislatiei fiscale, desfasurata de serviciile de asistenta contribuabili din cadrul ANAF, se realizeaza de Ministerul Finantelor, denumit in continuare MF, prin:

a) emiterea de opinii referitoare la punctele de vedere formulate de Directia Generala de Asistenta pentru Contribuabili, denumita in continuare DGAC, sau de alte structuri ale aparatului central al ANAF, cu informarea DGAC, in baza solicitarilor formulate de contribuabili/platitori sau din oficiu;

b) indrumarea, atunci cand situatia impune, in vederea aplicarii legislatiei fiscale, din oficiu sau la solicitarea ANAF, dupa caz.

(3) Coordonarea structurilor din cadrul MF si ANAF privind indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor in domeniul tehnologiei informatiei este realizata de catre Centrul National pentru Informatii Financiare, denumit in continuare CNIF.

(4) Indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor in domeniul tehnologiei informatiei se realizeaza de catre Centrul National pentru Informatii Financiare prin serviciul helpdesk si calitatea serviciilor TIC.

(5) In sensul alin. (1), contribuabil/platitor reprezinta orice persoana care adreseaza cereri de indrumare si asistenta conform prezentei proceduri.

(6) In scopul acordarii de catre organul fiscal de indrumare si asistenta, contribuabilii/platitorii prezinta in mod corect si complet situatia pentru care solicita indrumare si asistenta, raspunsul la solicitarile acestora producand efecte in limita si in conditiile stabilite de art. 6 din Codul de procedura fiscala.

Dispozitiile art. 12 din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.

(7) Opinia emisa de organul fiscal competent se bazeaza exclusiv pe situatia de fapt descrisa de contribuabil/platitor, este aplicabila operatiunii descrise doar in masura in care aceasta este afectata realizarii unui scop licit si moral si poate produce efecte numai in cazul in care sunt respectate principiile generale de conduita in administrarea creantelor fiscale si de aplicare a prevederilor legislatiei fiscale.

Articolul 2

Prezenta procedura nu se aplica pentru:

a) petitiile formulate in baza Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor care au ca obiect indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor cu privire la problematica din domeniul legislatiei fiscale, precum si cea in domeniul tehnologiei informatiei pentru care sunt aplicabile prevederile prezentei proceduri. Daca cererea are ca obiect indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor cu privire la problematica din domeniul legislatiei fiscale si nu poate fi identificat organul fiscal competent, este informata structura din cadrul MF/ANAF competenta sa primeasca petitiile formulate in baza Ordonantei Guvernului nr. 27/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile ulterioare, care a primit petitia in vederea informarii contribuabilului/platitorului cu privire la procedura aplicabila;

b) cererile privind politica fiscala primite de la alte ministere, diferite autoritati sau institutii publice (Guvern, Parlament etc.), organisme internationale, sindicate sau patronate, solicitarile formulate de mass-media si adresate ministrului finantelor, secretarului de stat care raspunde de politica fiscala sau compartimentului de comunicare si relatii publice;

c) plangerile prealabile formulate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) propunerile de modificare si completare a actelor normative din domeniul legislatiei fiscale sau alte propuneri privind politica fiscala;

e) corespondenta primita de MF de la autoritatile fiscale competente din alte tari.

Articolul 3

(1) Indrumarea si asistenta contribuabililor/ platitorilor constau in furnizarea de informatii cu caracter general in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii declarative/de plata si/sau fiscale/contabile.

(2) Sfera activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor/ platitorilor cuprinde domeniul legislatiei fiscale, precum si domeniul tehnologiei informatiei. In cadrul domeniului fiscal, sfera activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor cuprinde impozitele, taxele, contributiile sociale si alte creante fiscale administrate de ANAF, prin structurile de specialitate cu atributii de administrare a creantelor fiscale, inclusiv structurile subordonate.

(3) Indrumarea si asistenta oferite contribuabililor/platitorilor nu includ furnizarea de informatii care se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare:

a) informatii de interes public solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) informatii prin care se sugereaza sau se prezinta modalitati de optimizare a sarcinii fiscale;
c) informatii care contravin secretului fiscal;
d) informatii solicitate in perioada in care contribuabilul este supus controlului fiscal si in legatura cu impozitele, taxele, contributiile si alte venituri ale bugetului general consolidat care fac obiectul controlului fiscal;
e) informatii in legatura cu solutionarea unor problematici care fac obiectul unor contestatii formulate impotriva actelor administrative fiscale;
f) informatii in legatura cu solutionarea unor problematici care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau asupra carora se efectueaza cercetari penale sau disciplinare;
g) elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici;
h) informatii care nu intra in sfera de competenta a MF si/sau ANAF;
i) materiale de presa sau pentru uz didactic, cum sunt, fara a se limita la, cele pentru lucrari de licenta, proiecte de cercetare, master, doctorat;
j) alte informatii a caror furnizare este interzisa, conform legislatiei in vigoare.

(4) Cererile formulate de catre contribuabili/platitori in vederea acordarii indrumarii si asistentei includ in mod obligatoriu datele de identificare prevazute la art. 1 pct. 40 din Codul de procedura fiscala, respectiv numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice/entitatii fara personalitate juridica, dupa caz, domiciliul fiscal, precum si codul de identificare fiscala. In cazul nerezidentilor, cererile contin si numarul de identificare fiscala alocat in statul de rezidenta, adresa din statul de rezidenta si datele de identificare ale reprezentantului fiscal, daca exista un asemenea reprezentant. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de MF/ANAF in scopul furnizarii si comunicarii de informatii potrivit prezentei proceduri.

(5) Prelucrarile de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prezentei proceduri, se fac cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Capitolul II Structurile, procedura si modalitatile de acordare a indrumarii si asistentei contribuabililor/platitorilor de catre organul fiscal central

Sectiunea 1 Structurile din cadrul organului fiscal competente cu indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor

Articolul 4

(1) Indrumarea si asistenta contribuabililor/ platitorilor in domeniul legislatiei fiscale se realizeaza de catre:

a) DGAC, care coordoneaza metodologic activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor in domeniul legislatiei fiscale, la nivel national pentru structurile din subordinea ANAF, pentru situatiile prevazute la art. 9 alin. (2);
b) Directia generala de administrare a marilor contribuabili, denumita in continuare DGAMC, prin serviciul de asistenta mari contribuabili;
c) directiile generale regionale ale finantelor publice, denumite in continuare DGRFP, care coordoneaza activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor in domeniul legislatiei fiscale, la nivel regional, pentru situatiile prevazute la art. 9 alin. (2);
d) structurile subordonate DGRFP, astfel:

1. administratiile judetene ale finantelor publice, denumite in continuare AJFP, administratiile sectoarelor 1-6 ale finantelor publice, serviciile/birourile fiscale municipale, orasenesti si comunale, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenta pentru contribuabili sau serviciile/birourile/compartimentele cu atributii in domeniul asistentei contribuabililor potrivit regulamentului de organizare si functionare, dupa caz, pentru contribuabilii/platitorii aflati in administrarea acestora;
2. Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii a municipiului Bucuresti, prin serviciul/biroul/compartimentul de asistenta pentru contribuabili, pentru contribuabilii mijlocii din municipiul Bucuresti;

3. Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti, cu privire la orice aspecte legate de contribuabilii/platitorii nerezidenti.

(2) Activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/ platitorilor in domeniul legislatiei fiscale, la nivelul intregii tari, este coordonata de catre ANAF, prin DGAC, iar la nivel regional, activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor este coordonata de catre DGRFP, prin serviciile/birourile/ compartimentele de asistenta pentru contribuabili, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (4).

(3) Activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/ platitorilor in domeniul vamal se realizeaza de catre Directia Generala a Vamilor, potrivit prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 18 si 19 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Coordonarea activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor referitor la utilizarea aplicatiei informatice „Sistemul de Control al Miscarilor cu Produse Accizabile“ (EMCS) se realizeaza prin structura de Helpdesk EMCS din cadrul Directiei Generale a Vamilor.

Sectiunea a 2-a Procedura de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor

Articolul 5

(1) Pentru a beneficia de indrumare si asistenta, contribuabilii/platitorii se adreseaza cu cereri privind problematica fiscala, precum si cea in domeniul tehnologiei informatiei, dupa caz, denumite in continuare cereri, organelor fiscale competente prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d) ori CNIF, dupa caz, direct, prin reprezentantul legal sau prin imputernicit ori reprezentant fiscal, potrivit Codului de procedura fiscala sau Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz. In situatia in care cererea este formulata prin imputernicit/reprezentant fiscal, acesta are obligatia sa prezinte datele de identificare ale persoanei pe care o reprezinta, prevazute la art. 3 alin. (4).

(2) Cererile adresate de contribuabili/platitori direct structurilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau c) sunt considerate a fi adresate eronat si sunt transmise in termen de 5 zile lucratoare organelor fiscale competente prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d) ori CNIF, dupa caz, in vederea formularii si transmiterii raspunsului, contribuabilii/platitorii fiind informati corespunzator in acest sens.
(3) Cererile adresate de contribuabili/platitori direct altor structuri din cadrul ANAF sau MF sunt considerate a fi adresate eronat si sunt transmise de catre acestea/acesta, in termen de 5 zile lucratoare, spre solutionare, organului fiscal competent prevazut la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d) ori CNIF, dupa caz, contribuabilul fiind informat corespunzator in acest sens.

(4) Cererile primite de structurile din cadrul ANAF, altele decat cele competente pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabil/platitor, vor fi transmise in termen de 5 zile lucratoare de catre acestea spre solutionare, organului fiscal competent prevazut la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d) ori CNIF, dupa caz.

(5) In scopul aplicarii art. 6 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, cu privire la opozabilitatea opiniilor scrise emise de organele fiscale competente, se procedeaza astfel:

a) pentru situatiile prevazute la art. 9, o copie a raspunsului formulat contribuabilului/platitorului, emis pe suport hartie, sau raspunsul emis in forma electronica de catre structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau c) ori de catre CNIF se transmite, in vederea arhivarii la dosarul fiscal, structurilor competente cu administrarea creantelor fiscale ale contribuabililor, potrivit Codului de procedura fiscala;

b) raspunsul formulat contribuabilului/platitorului, emis pe suport hartie sau in forma electronica, se arhiveaza de catre structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d).

(6) Contribuabilii/Platitorii beneficiaza de indrumare si asistenta in domeniul tehnologiei informatiei doar prin e-mail, cererile fiind solutionate de CNIF.

(7) Cererile de indrumare si asistenta a contribuabililor/ platitorilor in domeniul vamal care sunt adresate MF sau altor structuri din cadrul ANAF decat cele competente conform art. 4 alin. (3) sau (4), dupa caz, sunt considerate a fi adresate eronat si sunt transmise de catre acesta/acestea, in termen de 5 zile lucratoare, spre solutionare, structurii competente, contribuabilii/ platitorii fiind informati corespunzator in acest sens.

(8) In situatia in care cererea nu cuprinde datele de identificare prevazute la art. 3 alin. (4), contribuabilul/platitorul este instiintat cu privire la aceasta. Dispozitiile art. 7 alin. (1) din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator. In cazul in care datele de identificare nu sunt suficiente pentru a fi instiintat contribuabilul/platitorul, cererea acestuia se claseaza.

(9) In cazul in care se constata ca un contribuabil/platitor adreseaza mai multe cereri, sesizand aceeasi problema, acestea se conexeaza, contribuabilul/platitorul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate cererile depuse.
(10) Contribuabilii/Platitorii beneficiaza de indrumare si asistenta privind problematica contabila doar in scris si prin email, cererile fiind solutionate de catre structurile de la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) pe baza punctelor de vedere primite de la directia de legislatie din cadrul MF, daca acestea sunt solicitate.

(11) Structurile de la art. 4 alin. (1) lit. d) pot solicita structurii de la art. 4 alin. (1) lit. a) punctul de vedere privind problematica contabila fara a exprima punctul de vedere propriu. Structura de la art. 4 alin. (1) lit. a) solicita punctul de vedere al directiei de legislatie contabila din cadrul MF, privind problematica contabila, fara a exprima punctul de vedere propriu. Dupa primirea raspunsului, structura de la art. 4 alin. (1) lit. a) il va comunica structurii solicitante.

Articolul 6

(1) Structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) vor analiza cererile contribuabililor/platitorilor si in situatia in care raspunsul la problematica fiscala solicitata exista in bazele de date specifice activitatii de asistenta ale ANAF si il vor comunica contribuabililor/platitorilor.

(2) In situatia in care raspunsul la problematica fiscala solicitata nu se regaseste in bazele de date specifice activitatii de asistenta ale ANAF, dar se regaseste in mod explicit in reglementarile legale, structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) vor formula raspunsul si il vor comunica contribuabilului/ platitorului.

(3) In alte situatii decat cele prevazute la alin. (1) si (2), structurile respective vor formula raspunsul cu avizul DGRFP si vor comunica contribuabililor/platitorilor raspunsurile la solicitarile de asistenta.

Articolul 7

(1) Propunerile contribuabililor/platitorilor privind modificarea/completarea reglementarilor din domeniul legislatiei fiscale, adresate in scris structurilor de la art. 4, sunt transmise de catre acestea directiilor de specialitate din cadrul ANAF, care le analizeaza si le transmit catre MF, insotite de punctul lor de vedere, pentru a fi avute in vedere, dupa caz, la elaborarea viitoarelor proiecte de acte normative.

(2) Propunerile contribuabililor/platitorilor privind dezvoltarea de noi servicii electronice, adresate in scris structurilor de la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) sau CNIF, sunt transmise de catre acestea catre DGAC, insotite de punctul lor de vedere.

Articolul 8

(1) Cererile contribuabililor/platitorilor se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrare. Termenul de solutionare poate fi prelungit in situatia in care sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru solutionarea cererii sau in cazuri exceptionale, atunci cand problematica supusa analizei este complexa si/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte structuri de specialitate, alte institutii sau autoritati publice, inclusiv de la Comisia Europeana sau alte organisme internationale. Prevederile art. 77 din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.

(2) Cererile contribuabililor/platitorilor care nu se refera la legislatia fiscala sunt transmise direct structurilor/institutiilor competente, contribuabilii/platitorii fiind informati cu privire la redirectionarea cererii.

Articolul 9

(1) Contribuabilii/Platitorii care considera ca raspunsurile primite de la structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) privind aspecte din domeniul legislatiei fiscale nu clarifica aspectele semnalate revin la aceste structuri si solicita clarificari suplimentare, anexand copia cererii si a raspunsului primit, insotite de motivatia formularii noii solicitari. In cazul neprezentarii copiei cererii si raspunsului, structura prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. d) solicita contribuabililor/platitorilor completarea cererilor in mod corespunzator.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), daca aspectele respective nu pot fi clarificate de structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) cu avizul DGRFP sau de structura prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b), acestea se pot adresa structurii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), anexand copia intrebarilor si a raspunsurilor primite. In cazul neprezentarii copiei cererii si raspunsului, structura prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. a) solicita structurilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d), dupa caz, completarea cererilor in mod corespunzator.

Structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) cu avizul DGRFP sau structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau c) se pot adresa si din oficiu structurii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) in vederea clarificarii unor aspecte din domeniul legislatiei fiscale.

(3) Structura prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. a) analizeaza cererea contribuabilului/platitorului, raspunsurile primite la solicitarile anterioare si solutioneaza cererea potrivit prezentei proceduri.

(4) Raspunsul la cererea de asistenta a contribuabilului/ platitorului, precum si o copie a solicitarii acestuia se transmit structurii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau c), dupa caz, in vederea valorificarii, inclusiv comunicarea acestuia catre contribuabil/platitor.

(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2), in cazul in care contribuabilul/platitorul s-a adresat structurii prevazute la art. 4 alin. (1) primind raspunsuri de la fiecare structura, opinia pe care organul fiscal trebuie sa o ia in considerare, potrivit art. 7 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, este cea emisa de structura prevazuta la art. 4 alin. (1), cea mai inalta ierarhic. Structurile din cadrul ANAF au obligatia de a transmite o copie a raspunsului comunicat contribuabilului/platitorului structurilor competente in solutionarea solicitarii contribuabilului, in scopul luarii la cunostinta a raspunsului comunicat de structura superioara ierarhic si respectarii acestuia.

(6) Daca se constata existenta unor situatii care intra sub incidenta Ordinului ministrului finantelor nr. 1.059/2021 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale, inainte de formularea raspunsului, este sesizata Comisia fiscala centrala. In acest caz, contribuabilul/platitorul este informat cu privire la sesizarea Comisiei fiscale centrale.

Sectiunea a 3-a Modalitati de acordare a indrumarii si asistentei

3.1. Indrumarea si asistenta acordate direct la sediul organului fiscal competent

Articolul 10
Indrumarea si asistenta acordate direct la sediul organului fiscal competent cu administrarea creantelor fiscale se realizeaza de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul structurilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d), dupa caz.


3.2. Indrumarea si asistenta acordate in format letric
Articolul 11
(1) Pentru a beneficia de indrumare si asistenta in format letric, contribuabilii/platitorii pot adresa una sau mai multe cereri structurii competente prevazute la art. 4, conform regulilor stabilite potrivit prezentei proceduri.

(2) Structurile prevazute la art. 4 pot solicita contribuabililor/ platitorilor comunicarea de informatii, explicatii, precum si prezentarea de documente necesare formularii de raspunsuri la cererile acestora. Termenul de transmitere de catre contribuabili/platitori a raspunsului este de 15 zile de la comunicarea solicitarii de furnizare a informatiilor, explicatiilor sau documentelor. In cazul in care contribuabilii/platitorii nu dau curs acestei solicitari, aceasta se claseaza.

Articolul 12
(1) Cererile primite din partea administratiei publice centrale, cum ar fi Parlamentul, Guvernul, ministere, alte institutii publice centrale etc., vizand indrumarea si asistenta in domeniul legislatiei fiscale, precum si in domeniul tehnologiei informatiei pentru indeplinirea obligatiilor proprii prevazute de legislatia fiscala sau pentru contribuabilii/platitorii de la care au primit cereri se solutioneaza de catre structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau de catre CNIF, dupa caz, ori se transmit, in vederea solutionarii, structurilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d), dupa caz, cu exceptia cazului in care entitatea petenta solicita opinia MF.

(2) Cererile primite din partea unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor care vizeaza asistenta in domeniul legislatiei fiscale, pentru activitatea proprie, se solutioneaza de catre structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) sau CNIF, conform competentelor.

3.3. Indrumarea si asistenta acordate prin e-mail
Articolul 13
(1) Pentru a beneficia de indrumare si asistenta, in scris, prin e-mail, contribuabilii/platitorii completeaza formularul electronic de pe portalul ANAF, inscriind in mod obligatoriu toate datele de identificare prevazute la art. 3 alin. (4).

(2) Cererile primite prin intermediul formularului electronic se solutioneaza de catre structurile prevazute la art. 4 alin. (1) sau de catre CNIF, dupa caz.

(3) Raspunsurile la solicitarile contribuabililor/platitorilor se comunica acestora in format electronic.

3.4. Indrumarea si asistenta prin „Spatiul privat virtual“

Articolul 14
(1) Contribuabilii/Platitorii persoane fizice, persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica, inregistrati in „Spatiul privat virtual“, pot adresa, direct sau prin reprezentantii sau imputernicitii acestora, cereri de indrumare si asistenta in domeniul legislatiei fiscale, precum si in domeniul tehnologiei informatiei prin accesarea formularului de contact din cadrul acestui serviciu.

(2) Pentru a adresa cereri de indrumare si asistenta potrivit alin. (1), persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa se identifice folosind mijloacele de identificare prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Raspunsurile la cererile adresate de contribuabili/platitori se comunica de structurile din cadrul organului fiscal central competent sau de catre CNIF, dupa caz, in format electronic prin intermediul aceluiasi serviciu.

3.5. Indrumarea si asistenta prin telefon

Articolul 15
(1) Pentru a beneficia de indrumare si asistenta prin telefon, cu exceptia asistentei in domeniul contabil, contribuabilii/platitorii se adreseaza call-center-ului.

(2) Prin call-center se intelege Serviciul central de asistenta telefonica a contribuabililor - call center din cadrul DGAC si structurile conectate de acesta, inclusiv structura prevazuta la art. 1 alin. (4).

Articolul 16
Numarul unic de telefon alocat indrumarii si asistentei contribuabililor/platitorilor este mediatizat prin intermediul portalului ANAF sau/si prin alte mijloace disponibile.

Articolul 17
(1) In cazul in care in timpul convorbirii telefonice se constata ca problematica fiscala si/sau nefiscala solicitata sau aspectele tehnice prezentate au un grad ridicat de complexitate si dificultate sau raspunsul nu se regaseste, in mod explicit, in bazele de date specifice activitatii de asistenta ale ANAF sau in reglementarile legale, contribuabilul/platitorul este indrumat sa solicite indrumare si asistenta prin celelalte modalitati prevazute in prezenta procedura.

(2) In cazul in care in timpul convorbirii telefonice se constata ca pentru indeplinirea obligatiei fiscale contribuabilul/platitorul are nevoie de asistenta in vederea accesarii unor servicii disponibile pe site-ul ANAF, acesta este indrumat sa contacteze call center-ul prin intermediul serviciului de chat disponibil pe site-ul ANAF. In acest sens contribuabilul/platitorul completeaza datele de identificare solicitate de acest serviciu.

(3) In situatia in care contribuabilul/platitorul solicita prin intermediul serviciului de chat alte informatii decat cele de la alin. (2), acesta este indrumat sa solicite indrumare si asistenta prin celelalte modalitati prevazute in prezenta procedura.

3.6. Indrumarea si asistenta acordate din oficiu
Articolul 18
(1) Indrumarea si asistenta acordate din oficiu contribuabililor/platitorilor constau in furnizarea, din initiativa organului fiscal central, de informatii in sensul art. 3 alin. (1) din prezenta procedura.

(2) DGAC monitorizeaza activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor desfasurata de structurile teritoriale, selecteaza problemele ce prezinta relevanta pentru contribuabili/platitori si/sau organele fiscale din subordinea ANAF si actualizeaza „aplicatia ANAFI“ ori emite materiale informative pentru indrumarea acestora, dupa caz.

(3) Ori de cate ori considera necesar, DGAC transmite la MF o sinteza a solicitarilor de indrumare si asistenta a contribuabililor primite de toate structurile de asistenta a contribuabililor, in scris, e-mail sau telefon, pentru care apreciaza ca necesita clarificare prin modificarea si/sau completarea prevederilor legale din domeniul legislatiei fiscale, insotite de motivarea aferenta, in vederea analizarii necesitatii adoptarii unor masuri legislative.

Articolul 19

Indrumarea si asistenta acordate din oficiu contribuabililor/platitorilor se realizeaza prin orice instrument aflat la dispozitia organului fiscal, cum ar fi: elaborarea si distribuirea de materiale informative (ghiduri, brosuri, pliante, afise si altele asemenea), initierea unor comunicate de presa, publicarea de comunicate, organizarea de intalniri de lucru cu grupuri de contribuabili/platitori, educatie fiscala, campanii de informare desfasurate in colaborare cu alte institutii publice privind diverse actiuni/tematici fiscale, furnizarea de informatii in cadrul emisiunilor informative ale posturilor de radio si televiziune, organizare de sesiuni de informare pe pagina oficiala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, deschisa pe website-ul retelei de socializare, publicarea materialelor informative pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si altele asemenea.

Capitolul III Solutionarea cererilor cu privire la problematica din domeniul fiscal adresate MF de catre ANAF si coordonarea metodologica a ANAF privind indrumarea si asistenta contribuabililor

Articolul 20

(1) DGAC, din proprie initiativa ca urmare a monitorizarii problemelor sesizate de contribuabili/platitori/ structuri ale aparatului central ANAF sau in baza unei solicitari a contribuabililor/platitorilor formulate potrivit art. 5, se adreseaza MF pentru comunicarea unei opinii referitoare la domeniul legislatiei fiscale, in urmatoarele cazuri:

a) s-a identificat/indicat o prevedere legala pentru care nu sa putut stabili intentia de reglementare si continutul sferei de aplicare;
b) s-a constatat existenta unei situatii noi pentru care este necesar a se clarifica daca poate fi incadrata in ipoteza unei norme din domeniul legislatiei fiscale.

(2) Odata cu solicitarea prevazuta la alin. (1) se prezinta si punctul de vedere al DGAC.

(3) Dupa primirea cererilor transmise potrivit alin. (1), MF analizeaza solicitarea, opinia/opiniile exprimate de ANAF si comunica punctul de vedere in termen util. Termenul de solutionare poate fi prelungit in situatia in care sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru solutionarea cererii sau in cazuri exceptionale, atunci cand problematica supusa analizei este deosebit de complexa si/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte structuri din cadrul MF, alte institutii sau autoritati publice, inclusiv de la Comisia Europeana sau alte organisme internationale.

(4) In situatia in care se solicita opinia MF de catre o directie de specialitate din cadrul ANAF, raspunsul se transmite acesteia, iar un exemplar al raspunsului se transmite si DGAC in vederea valorificarii opiniei MF in procedura de indrumare si asistenta a contribuabililor.

(5) In cazul in care contribuabilii/platitorii solicita MF indrumare sau asistenta prin telefon sau prin e-mail, acestia vor fi indrumati sa se adreseze call-center-ului, potrivit art. 15, sau sa utilizeze formularul electronic de pe portalul ANAF, potrivit art. 13 ori prin serviciul „Spatiul privat virtual“.

(6) Cererile adresate de structurile prevazute la art. 4 alin (1) lit. b)-d) direct MF sunt considerate a fi adresate eronat si sunt restituite, in forma in care au fost primite, in vederea solutionarii, organul fiscal fiind indrumat cu privire la procedura aplicabila.

(7) Modul de solutionare de catre MF a solicitarilor DGAC sau structurilor aparatului central al ANAF si coordonarea metodologica a ANAF se stabilesc prin procedura interna aprobata prin ordin al ministrului finantelor.


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
anafspvlegislatie fiscala

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 20 Octombrie 2021


Votati articolul "NOU in Monitor: Procedura de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor acordate de ANAF":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 Octombrie 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 9 - 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X