email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contabilitatea in partida simpla de la A la Z. TOT ce trebuie sa stie o PFA in 2022

Contabilitatea in partida simpla de la A la Z. TOT ce trebuie sa stie o PFA in 2022
contabilitatea in partida simplacod fiscaljurnal de incasari

 In Monitorul Oficial nr. 139 din 24.02.2015 a fost publicat O.M.F.P. nr. 170/2015 care legifereaza Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla. 

Citeste in continuare ce este contabilitatea in partida simpla, cine poate opta pentru aceasta forma si ce registre si formulare sunt necesare in activitate. 

Ce este contabilitatea in partida simpla?

 Contabilitatea in partida simpla reprezinta ansamblul registrelor si documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidentierea in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, a operatiunilor economico-financiare consemnate in docu­mentele justificative, operatiuni derulate de catre: 

1. Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legea nr. 227/2015 pri­vind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, si este obtinut din urmatoarele surse: 

a) activitati independente; 
b) cedarea folosintei bunurilor; 
c) activitati agricole, silvicultura si piscicultura. 

Persoanele care desfasoara activitati independente si care au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla conform prevederilor O.M.F.P. nr. 170/2015 sunt per­soanele care obtin venituri din: 


- activitati economice (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intre­prinderi familiale); 
- profesii libere (medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti contabili, arhitecti si alte profesii reglementate); 
-  drepturi de proprietate intelectuala (in conditiile in care opteaza pentru determi­narea venitului net in sistem real). 

2. Persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia organizarii contabilitatii in partida sim­pla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial. 

 In Anexa la O.M.F.P. nr. 170/2015 sunt cuprinse: 

- Dispozitiile generale privind tinerea contabilitatii in partida simpla 
- Normele generale privind contabilitatea in partida simpla si documentele finan­ciar-contabile 
- Normele privind arhivarea si pastrarea documentelor financiar-contabile 
- Registrele si documentele financiar-contabile utilizate in scopul conducerii conta­bilitatii in partida simpla 
- Modelele si normele de intocmire si utilizare a registrelor contabile. 

Contabilitatea in partida simpla: registrele si formularele necesare 

Registrele si formularele care se utilizeaza pot fi: 


In functie de necesitati, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot uti­liza si alte formulare financiar-contabile prevazute in Normele metodologice de intocmi­re si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2.634/2015, cu toate completarile sale ulterioare – caz in care elementele referitoare la conturi, debit, credit, semnaturi de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare, nu se comple­teaza – precum si in alte acte normative care reglementeaza activitati economice specifi­ce (agricultura, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.). 

REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI (cod 14-1-1/b)

 Registrul-jurnal de incasari si plati este documentul contabil care serveste la inregis­trarea incasarilor si platilor aferente activitatii persoanelor care conduc evidenta conta­bila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla. 

Registrul-jurnal de incasari si plati se intocmeste intr-un exemplar, inregistrarea ope­ratiunilor pe baza documentelor justificative facandu-se distinct, pe fiecare operatiune de incasare/plata. 

In Registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza atat operatiunile in numerar, cat si cele efectuate prin contul curent de la banca, la valoarea prevazuta in documente­le justificative, inclusiv taxa pe valoarea adaugata. 

Incasarile din Registrul-jurnal de incasari si plati cuprind: 

- sumele incasate din desfasurarea activitatii; 
- aporturile in numerar si prin conturi bancare aduse la inceperea activitatii ori in cursul desfasurarii acesteia; 
- sumele primite sub forma de credite bancare sau de alte imprumuturi; 
- sumele primite ca despagubiri; 
- sumele primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii; 
- sumele primite reprezentand forme de sprijin cu destinatie speciala din fonduri nerambursabile (subventii); 
- alte sume incasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalitati). 

Platile din Registrul-jurnal de incasari si plati cuprind: 

- platile efectuate in cadrul activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri; 
- sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare; 
- sumele reprezentand rambursarea de credite bancare sau de alte imprumuturi; 
-  alte plati efectuate (de exemplu: penalitati, amenzi platite s.a.). 

Sumele inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza lunar. In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra in ordine cronologica, in functie de data efectuarii operatiunii de incasare/plata. Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza anual sau la cererea organului de control. Registrul-jurnal de incasari si plati se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii acestuia. 

Continutul minimal obligatoriu de informatii al Registrului-jurnal de incasari si plati este urmatorul: 

- data efectuarii operatiunii de incasare/plata; 
- denumirea si numarul documentului justificativ care sta la baza inregistrarii ope­ratiunii; 
- explicatii privind natura operatiunii; 
- suma incasata in numerar sau prin banca, ce rezulta din fiecare document justifi­cativ; 
- suma platita in numerar sau prin banca, ce rezulta din fiecare document justificativ. 

Termenul de pastrare a Registrului-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) este de 10 ani. 

REGISTRUL-INVENTAR (cod 14-1-2/b)

 Registrul-inventar serveste ca document contabil de inregistrare a elementelor de natura activelor si datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, creantele si datorii­le). Registrul-inventar se intocmeste de catre persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar. 

Registrul-inventar se completeaza la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului finan­ciar, precum si cu ocazia incetarii activitatii. Registrul-inventar se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor inventariate, element cu element, sau prin preluarea tota­lurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor, potrivit optiunii persoanei respective. In acest caz, listele de inventariere se anexeaza la Registrul-inventar. 

In cazul incetarii activitatii, Registrul-inventar se completeaza cu valoarea elemente­lor inventariate faptic la acea data. In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei ope­ratiuni inregistrate in ordine cronologica. In coloana 2 se inscriu elementele inventaria­te, fie element cu element, fie denumirea grupei de elemente inventariate preluata din lista de inventariere. 

In coloana 3 se inscrie valoarea de inventar reprezentata de: 

- valoarea de intrare a elementelor patrimoniale inventariate, potrivit documentelor justificative, sau totalurile din listele de inventariere a elementelor patrimoniale grupate dupa natura lor; 

- valoarea ramasa de incasat, respectiv de plata, rezultata in urma inventarierii creantelor si a datoriilor. 
In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, Registrul-inventar se editeaza anual sau la cererea organului de control. Registrul-inventar se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui. 

Termenul de pastrare a Registrului-inventar (cod 14-1-2/b) este de 10 ani. 

Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla au obligatia sa efectueze inven­tarierea la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii. 

Atentie! 

Prin art. 68 alin. (8) Codul fiscal s-a impus organizarea REGISTRULUI DE EVIDEN­TA FISCALA in vederea stabilirii venitului net anual. 

Din punct de vedere fiscal se aplica prevederile art. 68 „Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza date­lor din contabilitate” din Codul fiscal, acesta reglementand modul de calcul al impozi­tului si criteriile in functie de care se apreciaza deductibilitatea cheltuielilor la calculul impozitului pe venit. 

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efec­tuate in scopul realizarii de venituri. 

Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol. 

Venitul brut cuprinde: 

- sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea acti­vitatii; 
- veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utili­zate in legatura cu o activitate independenta; 
- castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activi­tate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea defi­nitiva a activitatii; 
- veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana; 
- veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta; 
- veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi. 

Venitul brut nu cuprinde: 

- aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la ince­perea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia; 

- sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice; 
- sumele primite ca despagubiri; 
- sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii. 

Cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe venit daca indeplinesc urma­toarele conditiile generale: 

- sunt efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, jus­tificate prin documente; 
- sunt cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite; 

... continuarea in Consilierul Verde al Contabilului, instrumentul perfect de consultanta al contabililor din Romania. 

Ce va ofera Consilierul Verde al Contabilului?

1. Lucrarea de baza este reprezentata de sinteza informatiilor legislative cu impact in contabilitate, completata de exemple practice. Mai exact, lucrarea Consilierul Verde al Contabilului cuprinde:

- cele mai recente modificari fiscale si contabile, tratate pe larg dupa un model eficient, cu indicarea efectelor pe care le produc, urmate de atentionari si recomandari; de exemplu, regimul TVA dupa corectarea erorilor contabile;
- studii de caz si situatii posibile, inregistrari contabile, modele de calcul, tabele comparative etc;
- monografii contabile specifice, imbinate cu modul de raportare fiscala reglementat prin legislatia in vigoare;
- formularele si declaratiile ce sufera modificari in urma reglementarilor legislative;
- trimiteri catre alte acte normative, „portite” legale pentru optimizarea activitatii societatii;
- lista infractiunilor si a erorilor contabile, amenzi si sanctiuni, dar si solutii in cazul erorilor contabile.

2.  Actualizarea permanenta – in fiecare luna, echipa de specialisti R&S actualizeaza lucrarea cu informatii de ultima ora, spete noi si recomandari corespunzatoare pentru aplicarea legii.

- 12 actualizari cuprinzand proiectele legislative aprobate de Guvern, verificate si corelate cu alte acte normative – continutul lucrarii este certificat de Regia Autonoma a Monitorului Oficial;

- subiecte armonizate cu perioadele fiscale, context legislativ actual si teme necesare in activitatea economica a oricarei societati;
cazuri practice si exemple de calcul noi, comparatii si trimiteri la textele de lege, facilitatile fiscale, cu avantaje si dezavantaje.

Comanda acum Consilierul Verde al Contabilului!


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contabilitatea in partida simplacod fiscaljurnal de incasari

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 02 Iunie 2022


Votati articolul "Contabilitatea in partida simpla de la A la Z. TOT ce trebuie sa stie o PFA in 2022":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 02 Iunie 2022 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X