email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 1462/2022: Incepand cu 1 iulie 2022, declaratia privind obligatiile la Fondul de Mediu va fi depusa exclusiv online

Ordinul 1462/2022: Incepand cu 1 iulie 2022, declaratia privind obligatiile la Fondul de Mediu va fi depusa exclusiv online
declaratie de mediuafmobligatii de plata

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta incepand cu data de 1 iulie 2022, potrivit Ordinului 1462/2022. 

Noul act normativ, publicat in Monitorul Oficial nr. 626 din 27 iunie 2022, modifica Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

AFM recomanda contribuabililor care nu s-au inrolat pentru utilizarea serviciului "Depunere declaratii on-line", sa ia toate masurile necesare in acest sens, accesand site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu la adresa https://online.afm.ro/.

Toate informatiile necesare se gasesc in ”Ghidul de utilizare”, precum si in fisierul ”Intrebari si raspunsuri frecvente”, puse la dispozitie la aceeasi adresa.

Informatii suplimentare si clarificari pot fi obtinute utilizand formularul de contact prin e-mail pus la dispozitie la adresa https://afm.ro/mesaje.php - domeniul de interes: Asistenta contribuabili.

Consulta calendarul fiscal AFM pentru 2022. ►

Ordinul 1462/2022 - declaratia de mediu online

Luand in considerare Referatul de aprobare al Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 35/ALA din 26.05.2022 privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, Avizul favorabil al Ministerului Finantelor nr. 738.889 din 15.04.2022, precum si Adresa Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 1.712 din 9.05.2022,

tinand cont de prevederile art. 6 lit. j) si m) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 11 alin. (4) si art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului, apelor si padurilor emite prezentul ordin.

Articolul I

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 3 iulie 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1
(1) Declaratiile privind obligatiile la Fondul pentru mediu se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

2. La articolul 1, alineatul (2) se abroga.
3. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 5
(1) Generarea unui cont de acces in aplicatia informatica care asigura serviciul «Depunere declaratii online» se realizeaza in baza solicitarii scrise, in format electronic, a reprezentantului legal al persoanei juridice/fizice, depusa prin intermediul serviciului «Depunere declaratii online», conform anexei nr. 1. Solicitarea va fi insotita de un document care atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului.

(2) In urma solicitarii prevazute la alin. (1), Administratia Fondului pentru Mediu genereaza un cont de acces si o parola pentru fiecare persoana juridica/fizica, pe care le comunica reprezentantului legal. Dupa intrarea in posesie a contului si a parolei, reprezentantul legal are obligatia sa modifice parola de utilizator.
4. La articolul 5 alineatul (3), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
d) solicitarea de emitere a certificatului de atestare fiscala privind obligatiile la Fondul pentru mediu, in forma electronica;
e) vizualizarea si descarcarea certificatului de atestare fiscala privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis in forma electronica, valabil cu semnatura electronica a Administratiei Fondului pentru Mediu.

5. La articolul 6, alineatele (2)-(5), (7) si (8) se modifica si vor aveaurmatorul cuprins:

(2) Utilizarea serviciului «Depunere declaratii online» de catre persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) va fi posibila numai dupa inrolarea in aplicatia informatica, in baza unui document care atesta calitatea de reprezentant legal, atasat la cererea de inrolare prevazuta in anexa nr. 2.

(3) Utilizarea serviciului «Depunere declaratii online» de catre persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) va fi posibila numai dupa inrolarea in aplicatia informatica, in baza unei imputerniciri notariale atasate la cererea de inrolare prevazuta in anexa nr. 2.

(4) Imputernicirea notariala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului/platitorului, dupa caz;
b) datele de identificare ale reprezentantului legal;
c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de imputernicit pentru utilizarea serviciului «Depunere declaratii online» pus la dispozitie de Administratia Fondului pentru Mediu;
d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificarile referitoare la confirmarea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si comunicarea actelor prevazute la alin. (5) si a altor documente ori informari emise de Administratia Fondului pentru Mediu;
e) acordul privind primirea de informari prin posta electronica;
f) acceptul privind termenii si conditiile de utilizare a serviciului «Depunere declaratii online» pus la dispozitie de Administratia Fondului pentru Mediu.

(5) In imputernicirea notariala, reprezentantul legal isi va exprima acordul in legatura cu optiunea emiterii, in forma electronica, a actelor administrativ-fiscale, a actelor de executare ori a altor acte de catre Administratia Fondului pentru Mediu, precum si in legatura cu optiunea comunicarii acestor acte prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
…………………………………………...................................…
(7) Cererea de inrolare semnata electronic de catre Administratia Fondului pentru Mediu va fi descarcata, verificata si semnata cu semnatura electronica calificata de catre persoana autorizata. Cererea de inrolare va fi transmisa, in format electronic, catre serviciul «Depunere declaratii online» si va fi insotita de documentul care atesta calitatea de reprezentant legal sau de imputernicirea notariala, dupa caz.

(8) Pentru aprobarea cererii de inrolare, persoana autorizata prevazuta la alin. (1) lit. b) comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori depune direct la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu imputernicirea notariala, in original.
6. La articolul 8, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Orice modificare a declaratiilor fiscale se realizeaza prin depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative, in format electronic, prin intermediul serviciului «Depunere declaratii online», cu respectarea Instructiunilor de completare si depunere a formularului «Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu», aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. La articolul 8, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:
(6) Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa se depune in format electronic, prin intermediul serviciului «Depunere declaratii online», numai insotita de documente justificative din care sa rezulte corectitudinea datelor inscrise in declaratia rectificativa. Documentele justificative, semnate cu semnatura electronica calificata de catre persoana autorizata, vor fi incarcate in platforma serviciului «Depunere declaratii online» odata cu declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa.

(7) Daca sunt indeplinite conditiile legale, Administratia Fondului pentru Mediu aproba declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa si comunica un mesaj electronic de confirmare la adresele de e-mail indicate in solicitarea de deschidere a contului de acces si in cererea de inrolare.

(8) Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa este luata in considerare si influenteaza corespunzator situatia fiscala a contribuabilului/platitorului numai dupa ce este aprobata de Administratia Fondului pentru Mediu.
8. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 11
(1) In situatia in care persoanei inrolate ii expira valabilitatea mandatului acordat sau utilizeaza un alt certificat calificat pentru semnatura electronica decat cel pentru care a primit aprobare, se reia procedura de inrolare prevazuta la cap. IV.
(2) In situatia in care persoanei inrolate ii expira valabilitatea certificatului calificat, se va efectua reinnoirea cu certificatul calificat pentru semnatura electronica a carui valabilitate a fost prelungita, care va fi eliberat de catre acelasi furnizor de servicii de certificare calificata.

9. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Prelungirea valabilitatii imputernicirii acordate persoanei inrolate se realizeaza prin intermediul unei noi imputerniciri notariale la Administratia Fondului pentru Mediu, care va contine elementele prevazute la art. 6 alin. (4) si (5). Imputernicirea notariala, in original, va fi comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori va fi depusa direct la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, iar forma electronica a acesteia va fi incarcata in serviciul «Depunere declaratii online».
(3) Dupa reinnoirea certificatului calificat pentru semnatura electronica de catre un furnizor de servicii de certificare calificata, persoana inrolata completeaza «Cererea de reinnoire a certificatului digital» pusa la dispozitie in cadrul serviciului «Depunere declaratii online», care va fi semnata cu noul certificat calificat pentru semnatura electronica. Reinnoirea se poate face cel mai devreme in ziua expirarii valabilitatii certificatului calificat pentru semnatura electronica si numai daca noul certificat a fost emis de acelasi furnizor de semnaturi digitale calificate de la care a fost achizitionat certificatul digital expirat.
10. La anexa nr. 2, sintagma „declaratie notariala“ se modifica si se inlocuieste cu sintagma „imputernicire notariala“.

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 1 iulie 2022.

 

 

Incepand din 2020, depunerea declaratiilor exclusiv online a fost amanata de mai multe ori. Reamintim ca in vara anului 2019, AFM a pus in functiune platforma online eTAX pentru depunerea declaratiilor fiscale de mediu si informare, dupa publicarea in Monitor a OMM nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Sistemul eTAX permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, sa se informeze online asupra obligatiilor de plata declarate la Fondul pentru mediu in orice moment al zilei, fara a mai fi necesara deplasarea la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, astfel:

- Intocmirea declaratiilor fiscale la Fondul pentru mediu;
- Depunerea online a declaratiilor initiale la Fondul pentru mediu;
- Vizualizarea declaratiilor depuse;
- Vizualizarea informatiilor declarate pana in prezent la Fondul pentru mediu: Obligatii de plata, cantitati declarate.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Cunoasteti noile modificari si explicatii aferente Mijloacelor FIXE?


1 Dificultati la incadrarea unui obiect in categoria corecta - mijloc fix sau obiect de inventar?
2 Dubii in alegerea tratamentul fiscal-contabil corect aplicabil acestuia?
3 Ezitari la aplicarea noilor reguli de impozitare a profitului reinvestit?
4 Nu stiti cum sa evitati inregistrarile eronate aducatoare de amenzi consistente?

Consultati acum lucrarea actualizata: Mijloace fixe. Manual actualizat. Legislatie explicata. Studii de caz.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratie de mediuafmobligatii de plata


Data aparitiei: 28 Iunie 2022

Votati articolul "Ordinul 1462/2022: Incepand cu 1 iulie 2022, declaratia privind obligatiile la Fondul de Mediu va fi depusa exclusiv online":
Rating:

Nota: 2.83 din 5 din 3 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X