email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contul de executie bugetara specific Institutiilor Publice

contul de executieinstitutie publica

 

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste ceea ce s-a realizat, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Structura contului de executie este urmatoarea:

a) pentru venituri:

- prevederi bugetare initiale/definitive;

- drepturi constatate;

- incasari realizate;

CLICK AICI PENTRU DETALII

- drepturi constatate de realizat.

b) pentru cheltuieli:

- credite bugetare initiale/definitive;

- angajamente bugetare;

- angajamente legale;

- plati efectuate;

- angajamente legale de platit;

- cheltuieli efective.

c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate): daca, spre exemplu, institutia este o unitate administrativ-teritoriala, veniturile incasate se regasesc in contul 5211 Disponibil al bugetului local la trezoreria statului rulaj debitor, iar cheltuielile platite se preiau din rulajul creditor al contului 770 Finantare de la bugetul local.

Precizari privind intocmirea formularelor Conturilor de executie ale institutiilor publice

Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de finantare bugetara si de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci, dupa caz.

- La unitatile administrativ-teritoriale veniturile incasate se preiau din contul 5211 Disponibil al bugetului local, pe structura bugetului aprobat. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 21 Veniturile bugetelor locale. La institutiile publice finantate din bugetul local, platile se preiau din soldul creditor al contului 7702 Finantarea de la bugetele locale reprezentnd plati nete de casa, pe structura bugetului aprobat. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 24 Cheltuielile bugetelor locale;

- La institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii, contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din contul 561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, pe structura bugetului aprobat;

- Pentru alte surse de finantare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile, credite externe, credite interne, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala etc., contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din conturile de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau banci comerciale.

- Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea in vedere urmatoarele:

- preluarea datelor din soldurile anilor precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtatoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct. 463, 464, 411, 461 etc.,) dupa caz;

- pentru veniturile incasate, fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate (fara debit), ca urmare a nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completeaza cu sume la nivelul incasarilor realizate;

- stingerea debitelor pe alte cai dect incasarea, are in vedere anularea sau prescriptia, conversia in actiuni etc.;

- drepturile constatate de incasat se determina ca diferenta intre totalul drepturilor incasate si drepturile stinse si trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de creante de la sfrsitul perioadei de raportare.

Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului entitatilor administrativ-teritoriale, respectiv intocmirea de situatii financiare corecte, reale si pertinente vom parcurge in cele ce urmeaza demersul incheierii executiei bugetelor locale si a operatiunilor specifice institutiilor mai sus mentionate pornind de la destinatia sumelor neutilizate la finele anului 2009, respectarea cerintelor privind angajamentele bugetare legale, platile efectuate, angajamente legale de platit, dupa cum urmeaza:

- Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit in cursul anului 2009 subventii de la bugetul de stat/bugetul asigurarilor pentru somaj sau alte bugete vor restitui, pna la data de 30 decembrie 2009, sumele ramase neutilizate, in conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care sumele au fost incasate.

Sumele restituite vor fi determinate ca diferenta intre subventiile primite, inregistrate la subcapitolele de venituri din anexa nr. 12, cod subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01 la 42.02.41) si platile de casa efectuate in limita acestora.

Pentru restituirea sumelor, unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise, ordine de plata, intocmite distinct, pe fiecare tip de subventie primita in vederea efectuarii operatiei de regularizare. Sumele se vor restitui din conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local in conturile din care subventiile au fost primite. Ordinelor de plata astfel intocmite li se anexeaza contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite in anul 2009 anexa nr. 11, in baza caruia are loc operatiunea de regularizare.

- Beneficiaza de regim special subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale in vederea sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe post-aderare cod 42.02.20, respectiv 42.02.42, ramase neutilizate la finele exercitiului 2009 si care pot fi utilizate in anul 2010 cu aceeasi destinatie pna la finalizarea respectivelor proiecte.

Sumele neutilizate la finele anului 2009 se vor reflecta in excedentul bugetului local, si respectiv in fondul de rulment.

- Entitatile publice care au incasat in anul 2009 sume din bugetul propriu al judetului/municipiului Bucuresti, pentru sumele ramase disponibile la finele anului in contul 50.26 Disponibil din bugetul Consiliului Judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, vor restitui cu ordin de plata sumele ramase disponibile, in conturile din care au fost primite.

- Donatiile si sponsorizarile primite de unitatile administrativ-teritoriale ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar 2009 pot fi utilizate in anul 2010 pe destinatiile stabilite, dupa cum urmeaza: donatiile si sponsorizarile ramase neutilizate la finele anului 2009 se transfera pe baza de ordin de plata, pna la data de 30 decembrie in contul 50.07 Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului.

Cuantumul sumelor neutilizate se determina ca diferenta intre sumele incasate in contul 21.37.02.01 Donatii si sponsorizari (subventii incasate la subcapitolul de venituri-transferuri voluntare din anexa nr. 9 cod 37.10.01) si platile efectuate in limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzatoare.

Ordinului de plata pentru trezorerie, prin care se face transferul sumelor neutilizate la finele anului 2009, se anexeaza Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate (anexa nr. 23). Soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificati ei bugetare din anexa nr. 23 trebuie sa coincida cu suma transferata pna la data de 30 decembrie 2009 in contul 50.07 Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului .

CLICK AICI PENTRU DETALII

In anul 2010 sumele transferate la finele anului 2009, ca subventii/sponsorizari neutilizate, se vor utiliza si evidentia pe subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la rndul 3 al anexei nr. 23 soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei. Donatiile/sponsorizarile primite in luna decembrie 2009, nemaiputnd fi utilizate de unitatile administrativ-teritoriale in anul 2009, vor fi incasate de catre acestea in contul 50.06 Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala. Respectivele sume vor fi virate in contul de venituri bugetare corespunzator cu majorarea implicita a creditelor bugetare, in primele 10 zile ale anului 2010.

- Pentru disponibilitatile ramase la finele anului 2009 in soldul urmatoarelor conturi:

- 50.40 Disponibil din taxe speciale;

- 50.42 Disponibil din sume reprezentnd amortizarea mijloacelor fixe detinute de serviciile publice de interes local;

- 50.77 Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora;

- 50.58 Disponibil al fondului de risc;

- 50.71 Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte;

- 50.80 Disponibil din imprumuturi externe ale unitatilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora;

- 50.81 Disponibil din imprumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora.

 Unitatile administrativ-teritoriale vor reporta sumele corespunzatoare, in anul 2010, cnd se vor utiliza pe destinatiile stabilite de reglementarile legale in vigoare.

- Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in contul 50.02.10 Disponibil provenit din fondul de rulment al institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala, pentru efectuarea de investitii se vor restitui in contul 50.39 Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.

- Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in conturile 50.75.02 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala si, respectiv in contul 50.75.03 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externa, care necesita cofinantare locala, pot fi reportate pentru anul 2010 daca provin din incasari in plus ce nu au fost repartizate prin hotarre a Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. Respectivele sume se aloca bugetelor locale beneficiare in conformitate cu hotarrile Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dar si in functie de limitele sumelor aprobate in bugetele locale pe 2010.

- Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor incasate in bugetele locale, in anul 2009, peste valoarea platilor nete de casa, efectuate se vor restitui pna la data de 31 decembrie 2009 bugetului de stat in contul 20.11.01.01. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, cu exceptia situatiilor prevazute la punctul 4.9. din prezentele norme.

CLICK AICI PENTRU DETALII

Ordinelor de plata prin care se realizeaza operatiunea de regularizare li se anexeaza C ontul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale (anexa nr. 21) .

Dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete, autoritatile administratiei publice locale vor proceda la stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale la finele anului bugetar, dupa cum urmeaza:

- Daca veniturile bugetului local depasesc cheltuielile are loc reintregirea fondului de rulment in vederea acoperirii golurilor temporare de casa, se inchid conturile de venituri si cheltuieli, utilizndu-se cu prioritate excedentul exercitiului curent pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobnzilor, comisioanelor, alte costuri aferente acestora.

- Daca cheltuielile bugetului local devanseaza veniturile, dupa inchiderea conturilor se va proceda la acoperirea deficitului bugetar curent.

In acord cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice unitatile administrativ-teritoriale intocmesc urmatoarele conturi de executie si situatii:

Anexa nr. 7 Contul de executie a bugetului institutiei publice Cheltuieli

Se intocmeste de institutiile publice indiferent de subordonare si sursa de finantare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat cu detaliere pe clasificatia economica. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol si subcapitol de cheltuieli, pe articole si alineate.

Anexa nr. 8 Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) - Venituri

Se intocmeste de institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii, de subordonare locala, cu informatii privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

Anexa nr. 9 Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) Venituri

Se intocmeste de catre institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

Anexa nr. 10 Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) Cheltuieli

Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, subcapitole, articole si alineate in Anexa 7.

Anexa nr. 11 Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - Cheltuieli

Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, subcapitole, articole si alineate in Anexa 7.

Anexa nr. 12 Contul de executie a bugetului local Venituri

Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala).

Anexa nr. 13 Contul de executie a bugetului local Cheltuieli

Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, subcapitole, articole si alineate, in Anexa 7.

Anexa nr. 14b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.

Anexa nr. 15 Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli

Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, subcapitole, articole in Anexa 7.

Anexa nr. 16 Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli

Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, subcapitole, articole si alineate in Anexa 7.

Anexa nr. 17 Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile Venituri

Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

Anexa nr. 18 Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile Cheltuieli

Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, subcapitole, articole si alineate in Anexa 7.

Anexa nr. 19 Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local Venituri

Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

Anexa nr. 20 Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local - Cheltuieli

Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

Anexa nr. 21 Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale

Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale.

CLICK AICI PENTRU DETALII

Anexa nr. 22 Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

Se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare, cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv.

Anexa nr. 23 Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari

Se intocmeste pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 881 din data de 11 decembrie 2003.

Anexa nr. 24 Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe unitati administrativ-teritoriale

Nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la Directiile generale ale finantelor publice judetene.

Anexa nr. 25 Sinteza finantarii programelor si Anexa nr. 26 Fisa programului

- Sunt intocmite de catre ministerele, celelalte organe de specialitate ale Administratiei Publice Centrale, precum si alte autoritati publice care au aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, bugete pe programe si care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate. Raportarea executiei bugetului pe programe se face in structura prevazuta in bugetul aprobat.

Anexa nr. 30 Plati restante

Se completeaza de catre toate institutiile publice indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor cu sumele reprezentnd plati restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. Se va completa un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia.

Anexa nr. 31 Situatia actiunilor detinute de institutiile publice in numele statului romn, la societati comerciale, societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale

Se intocmeste de catre institutiile publice care detin in numele statului romn actiuni la societati comerciale, societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale. Se va raporta separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate. La raportarile trimestriale actiunile se inscriu la valoarea contabila (nominala) iar la finele exercitiului se vor raporta la valoarea de piata, valoare care se va determina pe baza unor reglementari special elaborate de catre Ministerul Finantelor Publice.

Anexa nr. 32 Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat

Se intocmeste de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita, a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc. Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective.

Anexa nr. 33 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale.

Anexa nr. 40/b Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

Se completeaza de catre comune, orase, municipii, judete si institutii publice de subordonare locala.

Anexele privind executia bugetului institutiilor publice trebuie sa fie insotite de lista cu institutiile care au fost incluse in aceste anexe. CLICK AICI PENTRU DETALII

NOUTATI Contabile 2023

ATENTIE la Inregistrarile contabile si Noutatile din Cartea Verde


IMPORTANT!
In aceasta editie a Cartii Verzi a Contabilitatii au fost introduse teme foarte actuale:

->  Trecerea de la microintreprindere la platitor de impozit pe profit
->  Sponsorizarea si donatia
->  Dividende si situtatii financiare interimare   
->  Dividende interimare in cazul asociatilor persoane juridice
->  Sume datorate catre Fondul de mediu

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contul de executieinstitutie publica


Data aparitiei: 19 Martie 2010

Votati articolul "Contul de executie bugetara specific Institutiilor Publice":
Rating:

Nota: 2.75 din 5 din 4 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Regimul fiscal-contabil al microintreprinderilor. Ghid pentru 2023

  • Afacerea dvs. este incadrata ca microintreprindere? Atunci cu siguranta vi se pare o mare provocare sa cunoasteti in detaliu cadrul legislativ, avand in vedere ca multe prevederi sunt greu de interpretat si ca au aparut recent o multime de noutati fiscale.  ...» citeste mai departe aici

 • Ce planuri de dezvoltare exista pentru SPV. Raspunsul ANAF pentru CCF

  • CCF (Camera Consultantilor Fiscali) a trimis recent catre ANAF mai multe propuneri pentru imbunatatirea SPV-ului. Reprezentantii institutiei au scos in evidenta faptul ca, in prezent, nu pot fi acordate drepturi diferentiate diferitelor persoane care acceseaza un cont de SPV al unei societati (spre exemplu, administratorii, angajatii unei societati).  “In acest sens, in masura in care contul de SPV este asociat administratorului, ca persoana imputerni...» citeste mai departe aici

 • 30 mai 2023 este termenul limita pentru depunerea Formularului 394

  • Marti, 30 mai 2023, este un termen limita important pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care realizeaza anumite tipuri de achizitii. Mai exact, este  data pana la care mai pot depune Formularul 394.  Formularul 394 reprezinta ”Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si...» citeste mai departe aici

 • Persoana responsabila in aplicarea Legii 129/2019, o noua obligatie pentru firme?

  • Prezentam in continuare daca o firma are obligatia de a desemna o persoana responsabila in aplicarea Legii 129/2019 privind spalarea banilor sau nu. Mai exact, este necesara, potrivit legislatiei in vigoare, desemnarea unui angajat in relatia cu Oficiul de spalarea banilor, astfel incat sa intocmeasca politici, proceduri de raportare chiar daca nu sunt tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a ...» citeste mai departe aici

 • Bilantul contabil: Cum se calculeaza numarul de salariati?

  • Ne propunem ca, prin prezentul articol, sa prezentam cum se calculeaza si care este numarul mediu de salariati care se trece in bilant la o societate care pe parcursul anului 2022 are urmatoarea structura de personal: - 5 persoane angajate cu 8 ore/zi tot anul 2022; - 1 persoana angajata cu 1 ora/zi tot anul 2022; - 1 persoana angajata cu 2 ore/zi tot anul 2022; - 1 persoana angajata cu 4 ore/zi de la data de 11.04.2022; - 1 persoana cu contra...» citeste mai departe aici

 • Venituri din mai multe surse. Ce taxe are de platit o persoana fizica in 2023

  • Vom afla, in cele ce urmeaza, ce taxe are de platit o persoana fizica in 2023 (care este si salariat), in situatia in care obtine urmatoarele venituri: - chirii peste 100.000 lei; - PFA norma de venit, norma 31.600 lei; - terenuri agricole: cereale 30 h * norma de venit 257 lei = 7.710 lei. Asadar, in cazul in care veniturile au fost realizate in anul 2022: Referitor la CAS, potrivit art. 137 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 22...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X