email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 596/2023 - Noutati privind situatiile financiare anuale intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2022

Ordinul 596/2023 - Noutati privind situatiile financiare anuale intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2022
situatii financiareinstitutii publicemonitorul oficial

In Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2023 au fost publicate modificarile introduse prin Ordinul 596/2023 privind situatiile financiare anuale intocmite de institutiile publice la  31 decembrie 2022. 

Totodata, actul normativ modifica si completeaza anumite ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice. 

Citeste toate noutatile aduse in contabilitatea institutiilor publice in 2023. 

 

Ordinul 596/2023 - situatii financiare institutii publice: textul actului normativ

Denumire completa: Ordinul 596/2023 privind transmiterea situatiilor financiare anuale centralizate intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2022 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice

 

 

 


Avand in vedere dispozitiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 alin. (1) din

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

Articolul I

(1) Situatiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2022, intocmite de institutiile publice, se transmit pe suport hartie si in format electronic la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se transmit in formatul electronic generat de programul informatic pus la dispozitie de Ministerul Finantelor, la termenele stabilite de reglementarile contabile in vigoare.

(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevazute la alin. (1) se stabilesc de comun acord intre Ministerul Finantelor sau unitatile subordonate, dupa caz, si institutiile publice.

(4) Raspunderea privind transmiterea situatiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (1) si (2), la Ministerul Finantelor sau la unitatile subordonate revine ordonatorilor de credite ai institutiilor publice.

(5) Documentele prevazute la alin. (1) transmise la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate se semneaza fie olograf, fie cu semnatura electronica calificata.

Articolul II

(1) Raportarile financiare lunare in trimestrul I 2023 intocmite de autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si de institutiile publice autonome se depun la institutiile ierarhic superioare ori la Ministerul Finantelor, dupa caz, la termenele prevazute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, precum si la termenele prevazute la pct. 1.6.(1) lit. C.c) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.998/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In aplicarea prevederilor art. 142 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciara, incepand cu data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2023, curtile de apel si tribunalele care au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Ministerului Justitiei intocmesc distinct raportari financiare lunare in structura bugetului aprobat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care se centralizeaza la institutiile publice ai caror conducatori indeplinesc calitatea de ordonatori principali/ secundari de credite pentru categoriile respective de cheltuieli.

Articolul III

Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 4.1.(6), dupa al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins:

La completarea formularului «Situatia fluxurilor de trezorerie» (anexa nr. 3 la situatiile financiare) se au in vedere prevederile pct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.998/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Punctele 4.24 si 4.25 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

4.24 Formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (anexa 27 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

In formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (anexa 27 la situatiile financiare), totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020» si la titlul 60 «Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR» se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa nr. 7 sau 7b la situatiile financiare, la cele trei titluri (coloana 7).

4.25 Formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR“» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice cu informatii privind platile efectuate la titlul 61 si de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrala, cu informatii privind platile efectuate pentru programele cu finantare rambursabila la titlul 65.

In formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR“» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 61 si la titlul 65 se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli, si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa nr. 7 sau 7b la situatiile financiare, la cele doua titluri (coloana 7).“

3. Dupa punctul 4.42 se introduce un nou punct, pct. 4.43, cu urmatorul cuprins:

4.43 Sumele reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca aferente concediilor medicale, care se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se evidentiaza in contabilitatea institutiilor publice cu ajutorul contului contabil 4610109 «Debitori sub 1 an - alte creante». Aceste sume se raporteaza in formularul «Bilant» (anexa nr. 1 la situatiile financiare) la randul 21 «Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari».

Evidentierea in contabilitatea caselor de sanatate a sumelor datorate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale, se efectueaza cu ajutorul contului contabil 4620109 «Creditori sub 1 an - alte datorii curente». Aceste sume se raporteaza in formularul «Bilant» (anexa nr. 1 la situatiile financiare) la randul 60 «Datorii comerciale, avansuri si alte decontari. 

Articolul IV

Anexa nr. 2 „Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale“ la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La titlul II „Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale pentru subsectorul Administratie centrala (S1311)“:
1.1. Punctul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(15) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):

(15).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(15).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(15).3 Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

1.2. Dupa punctul (15) se introduce un nou punct, punctul (16), cu urmatorul cuprins:

(16) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR“» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):

(16).1 Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(16).2 Rd. 10 (col. 1, col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR» si titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

2. La titlul III „Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale la subsectorul Administratia locala (S1313)“:
2.1. Punctul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(15) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare):

(15).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(15).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(15).3. Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

2.2. Dupa punctul (15) se introduce un nou punct, punctul (16), cu urmatorul cuprins:

(16) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR“» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare):

(16).1. Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR“» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

3. La titlul IV „Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale din subsectorul Asigurari sociale (S1314)“:

3.1. Punctul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(14) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):

(14).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(14).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(14).3 Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

3.2. Dupa punctul (14) se introduce un nou punct, punctul (15), cu urmatorul cuprins:
(15) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR“» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):

(15).1 Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR“» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(15).2. Rd. 10 (col. 1, col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR“» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila» (anexa 28 la situatiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

Articolul V
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.

Articolul VI
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Scapati de orice grija privind inventarierea!


Urmati pas cu pas instructiunile prezentate pe lucrarea “Manualul de Inventariere”!

 In Manualul de Inventariere gasiti:

  •     noile proceduri de inventariere, pas cu pas
  •     setul complet de documente pe care trebuie sa le intocmiti
  •     exemple de inventariere pentru productie, agricultura, turism, constructii etc.
  •     modul cum se realizeaza procedura de inventariere in SAGA
  •     modul cum se face inventarierea pentru situatiile financiare interimare
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
situatii financiareinstitutii publicemonitorul oficial

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 23 Ianuarie 2023


Votati articolul "Ordinul 596/2023 - Noutati privind situatiile financiare anuale intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2022":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X