email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Institutii publice: Noutati privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari financiare lunare centralizate

Institutii publice: Noutati privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari financiare lunare centralizate
contabilitate institutii publiceForexebugsituatii financiareraportari financiare

Legislatia complexa si stufoasa, precum si modificarile fiscal-contabile va obliga la mai multa atentie si mai mult efort privind situatiile financiare trimestriale si anuale. Ne propunem ca, prin prezentul articol, sa expunem principalele noutati aduse de Ordinul 1.287/2023 aparut in Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023.

Ordinul 1.287/2023 face referire la transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari financiare lunare centralizate intocmite de institutiile publice incepand cu anul 2023, si modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice.

Situatiile financiare trimestriale centralizate se transmit in format electronic

Situatiile financiare trimestriale centralizate, intocmite de institutiile publice pentru trimestrele I—III ale anului 2023, nu se mai transmit pe suport hartie la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate. Acestea se transmit in formatul electronic generat de programul informatic pus la dispozitie de Ministerul Finantelor, precum si scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementarile contabile in vigoare, semnate de catre persoanele cu atributii in acest sens, insotite de o adresa de inaintare.

Documentele transmise la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate se semneaza fie olograf, fie cu semnatura electronica calificata.

Redam, mai jos, Ordinul 1.287/2023 emis de MFP:

Art. II Incepand cu exercitiul financiar 2023, din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda intocmirea si depunerea/transmiterea unor formulare de situatii financiare si a instructiunilor de completare a acestora, dupa cum urmeaza:

1. Incepand cu situatiile financiare intocmite pentru trimestrul I al anului 2023, se suspenda intocmirea si depunerea/transmiterea la Ministerul Finantelor si unitatile subordonate a urmatoarelor formulare care fac parte din situatiile financiare trimestriale, prevazute la pct. 1.3: 

a) formularul „Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa nr. 19 la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 1.5.(5).1—1.5.(5).5;
b) formularul „Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)” (anexa nr. 27 la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 1.5.(8).1 si 1.5.(8).2;
c) formularul „Situatia platilor efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila»” (anexa nr. 28 la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 1.5.(9).1 si 1.5.(9).2;
d) formularul „Plati restante” (anexa nr. 30 la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 1.5.(10);
e) formularul „Plati restante” (anexa nr. 30b la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 1.5.(11) si 1.5.(12).


2. Incepand cu raportarea financiara lunara aferenta lunii aprilie 2023, se suspenda intocmirea si transmiterea la Ministerul Finantelor si unitatile subordonate a raportarilor financiare lunare prevazute la cap. I „Situatii financiare
trimestriale si raportari financiare lunare” pct. 1.6.(1) subpct. A lit. c) si d) si, respectiv, subpct. B lit. d), e), f) si g).
3. Incepand cu raportarea financiara lunara aferenta lunii iulie 2023, se suspenda intocmirea si transmiterea la Ministerul Finantelor si unitatile subordonate a raportarilor financiare lunare prevazute la cap. I „Situatii financiare trimestriale si raportari financiare lunare” pct. 1.6.(1) subpct. C lit. a), b) si c).

Art. III. — Incepand cu situatiile financiare intocmite la finele exercitiului financiar 2023, se suspenda intocmirea si depunerea/transmiterea la Ministerul Finantelor si unitatile subordonate a urmatoarelor formulare care fac parte din situatiile financiare anuale, prevazute la pct. 1.5.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) formularul „Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa nr. 19 la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 4.20;
b) formularul „Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)” (anexa nr. 27 la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 4.24;
c) formularul „Situatia platilor efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a
PNRR» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila»” (anexa nr. 28 la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 4.25;
d) formularul „Plati restante” (anexa nr. 30 la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute la pct. 4.26.(1) si 4.26.(3);
e) formularul „Plati restante” (anexa nr. 30b la situatiile financiare) si instructiunile de completare prevazute lapct. 4.26.(2) si 4.26.(3);
f) formularul „Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine” (anexa nr. 31 la situatiile financiare anuale) si instructiunile de completare prevazute la pct. 4.27.(1) si 4.27.(2);
g) formularul „Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” (anexa nr. 31b la situatiile financiare anuale) si instructiunile de completare prevazute la pct. 4.27.(3);
h) formularele „Situatia activelor fixe amortizabile” si „Situatia activelor fixe neamortizabile” (anexele nr. 35a si 35b la situatiile financiare anuale) si instructiunile de completare prevazute la pct. 4.30.(1)—4.30.(3).

Art. IV. — (1) Informatiile aferente formularelor suspendate se preiau si se valorifica din urmatoarele note/rapoarte/anexe generate din sistemul national de raportare — Forexebug, prevazute la art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor si a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situatiile financiare, a rapoartelor privind notele la situatiile financiare si alte rapoarte/anexe trimestriale si anuale generate din sistemul national de raportare — Forexebug, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, care inlocuiesc formularele suspendate:
a) nota 31 „Actiuni si alte participatii, detinute de entitatile publice, in numele statului roman, la societati, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine”;
b) nota 31B „Actiuni/alte participatii detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici”;
c) nota 35a „Active fixe corporale”;
d) nota 35c „Active fixe necorporale”;
e) anexa 30 „Plati restante si situatia numarului de posturi”;
f) anexa 19 „Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare”;
g) anexa 27 „Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)”;
h) anexa 28 „Situatia platilor efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR» si la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila»”.
(2) In baza procedurii de functionare a sistemului national de raportare — Forexebug, in functie de necesitati si de cerintele utilizatorilor, se pot genera si alte tipuri de rapoarte.

Art. V. — (1) In baza rapoartelor lunare/trimestriale/anuale generate din sistemul national de raportare — Forexebug, ordonatorii de credite intocmesc notele explicative prevazute la punctele 27.2, 27.8 si 27.9 din cap. II din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor de somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, institutiile publice autonome, transmit notele explicative centralizate scanate, prin e-mail, la Directia generala de contabilitate publica din Ministerul Finantelor, la termenele stabilite de reglementarile contabile in vigoare, semnate de catre persoanele cu atributii in acest sens.
(3) Notele explicative prevazute la alin. (2) sunt insotite de o adresa de inaintare, scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si conducatorul compartimentului financiarcontabil sau persoanele desemnate.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale transmit notele explicative centralizate scanate, prin e-mail, la unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor, la termenele stabilite de reglementarile contabile in vigoare, semnate de catre persoanele cu atributii in acest sens.
(5) Notele explicative prevazute la alin. (4) sunt insotite de o adresa de inaintare, scanata si semnata de conducatorul institutiei publice.
(6) Notele explicative centralizate pe total judet se transmit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor la Directia generala de contabilitate publica din Ministerul Finantelor.
(7) In vederea intocmirii notelor explicative centralizate de institutiile publice prevazute la alin. (2) si (4), institutiile publice din subordine transmit la ordonatorul ierarhic superior notele explicative si copii ale recipiselor primite din Sistemul national de raportare — Forexebug.
(8) Raspunderea privind transmiterea notelor explicative centralizate, intocmite potrivit cerintelor de la alin. (2) si (4), la Ministerul Finantelor sau la unitatile subordonate revine ordonatorilor principali de credite ai institutiilor publice.
(9) Directia generala de contabilitate publica din Ministerul Finantelor si unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor urmaresc concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale si anuale. In cazul unor diferente majore, aceste structuri solicita ordonatorilor principali de credite comunicarea cauzelor acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.
(10) Responsabilitatea efectuarii verificarilor apartine ordonatorului de credite superior pentru institutiile subordonate, Ministerului Finantelor — Directia generala de contabilitate publica si Serviciului/Biroului sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale din cadrul activitatilor de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pentru institutiile care depun/transmit la acestea.
(11) In acest scop, structurile prevazute la alin. (10) pot solicita explicatii suplimentare si efectuarea corectiilor ori de cate ori considera necesar.

Art. VI. — Incepand cu situatiile financiare intocmite pentru trimestrul I 2023, se suspenda aplicarea urmatoarelor dispozitii din anexa nr. 3 „Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale” la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, cu modificarile si completarile ulterioare:
1. punctele si subpunctele: (7), (7).1, (7).2, (8), (8).1, (9), (9).1, (9).2, (9).3, (10), (10).1 si (10).2 ale titlului II „Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)”;
2. punctele si subpunctele: (7), (7).1, (7).2, (8), (8).1, (9), (9).1—(9).3, (10), (10).1 si (10).2 ale titlului III „Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale la subsectorul Administratia locala (S1313)”;
3. punctele si subpunctele: (7), (7).1, (7).2, (8), (8).1, (9), (9).1—(9).3, (10), (10).1 si (10).2 ale titlului IV „Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale din subsectorul Asigurari sociale (S1314)”.

Art. VII. — Incepand cu situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2023, se suspenda aplicarea urmatoarelor dispozitii din anexa nr. 2 „Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale” la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor
financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare:

1. punctele si subpunctele: (5), (5).1—(5).6, (6), (6).1— (6).10, (10), (10).1, (11), (11).1—(11).8, (12), (12).1—(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1—(15).3, (16), (16).1 si (16).2 ale titlului II „Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)”;
2. punctele si subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1—(9).6, (10), (10).1—(10).10, (11), (11).1—(11).8, (12), (12).1—(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1—(15).3, (16) si (16).1 ale titlului III „Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale la subsectorul Administratia locala (S1313)”;
3. punctele si subpunctele: (8), (8).1—(8).6, (9), (9).1— (9).10, (10), (10).1—(10).8, (11), (11).1—(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1—(14).3, (15), (15).1 si (15).2 ale titlului IV „Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale din subsectorul Asigurari sociale (S1314)”.

Art. VIII. — La punctul 8.4 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor si a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situatiile financiare, a rapoartelor privind notele la situatiile financiare si alte rapoarte/anexe trimestriale si anuale generate din sistemul national de raportare — Forexebug, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primul paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful al doilea, cu urmatorul cuprins: „In conturile contabile 8066000 «Angajamente bugetare» si 8067000 «Angajamente legale» nu se evidentiaza sumele provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti care se restituie bugetelor din care au fost acordate. Astfel, in raportul «Contul de executie cheltuieli», in coloanele angajamente bugetare si angajamente legale nu sunt prezentate sumele recuperate la titlul 85 «Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent».”

Art. IX. — (1) Institutiile publice au obligatia pastrarii si arhivarii pe suport electronic si hartie a setului de situatii financiare trimestriale si anuale semnate de conducatorul institutiei publice si conducatorul compartimentului financiarcontabil sau alte persoane delegate cu exercitarea acestor competente, care se pastreaza la sediul institutiei publice pe durata prevazuta de legislatia in vigoare.
(2) Setul de situatii financiare trimestriale si anuale se constituie din formularele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.998/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si rapoartele generate de sistemul national de raportare — Forexebug, care au inlocuit formularele suspendate prevazute la art. II si III.

Art. X. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte dispozitii contrare se abroga.
Art. XI. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


de Alina Ilie

NOUTATI Contabile 2023

Cunoasteti noile modificari si explicatii aferente Mijloacelor FIXE?


1 Dificultati la incadrarea unui obiect in categoria corecta - mijloc fix sau obiect de inventar?
2 Dubii in alegerea tratamentul fiscal-contabil corect aplicabil acestuia?
3 Ezitari la aplicarea noilor reguli de impozitare a profitului reinvestit?
4 Nu stiti cum sa evitati inregistrarile eronate aducatoare de amenzi consistente?

Consultati acum lucrarea actualizata: Mijloace fixe. Manual actualizat. Legislatie explicata. Studii de caz.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contabilitate institutii publiceForexebugsituatii financiareraportari financiare


Data aparitiei: 12 Aprilie 2023

Votati articolul "Institutii publice: Noutati privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari financiare lunare centralizate":
Rating:

Nota: 3.25 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Politici Contabile esentiale pentru orice firma - 42 modele editabile

  • Politicile contabile influenteaza dimensiunea rezultatului contabil, a elementelor bilantiere si, ca o consecinta, valoarea indicatorilor economico-financiari. Ele trebuie alese astfel incat sa reflecte cat mai fidel imaginea firmei. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai la inceputul unui exercitiu financiar si doar daca apar schimbari legislative sau daca noile politici ofera informatii mai relevante si mai credibile referitoare la operatiunile...» citeste mai departe aici

 • Cota de TVA creste la 9% pentru achizitia unei locuinte noi in 2024

  • Anul 2024 vine cu o modificare importanta privind TVA-ul pentru locuinte. Astfel, potrivit proiectului de lege privind masurile fiscale pus marti in dezbatere publica, TVA pentru locuintele cu o valoare sub 600.000 lei se va majora de la 5% la 9% incepand cu 1 ianuarie 2024. Desigur, cota redusa de 5% se va mentine pana la final...» citeste mai departe aici

 • Amenzi de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru bunuri fara documente de provenienta

  • Documentele de provenienta, precum factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative, sunt esentiale pentru a stabili legalitatea si autenticitatea bunurilor. Acestea ofera informatii despre provenienta, proprietarul si traseul bunurilor, ceea ce este crucial pentru a asigura conformitatea cu legile vamale, fiscale si comerciale. In plus, sunt esentiale pentru a preveni evaziunea fiscala. In acest context, in c...» citeste mai departe aici

 • Ce cote de TVA se vor modifica de la 1 ianuarie 2024

  • Anul 2024 aduce noi modificari privind cotele de TVA. Iata o sinteza a celor mai importante masuri care vizeaza TVA, asa cum arata proiectul cu care Guvernul va merge in Parlament pentru asumarea raspunderii. Modificari fiscale 2024: noile cote de TVA anuntate de Guvern Astfel, va creste TVA de la 5% la 9% pentru: - livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, incl...» citeste mai departe aici

 • Cum se completeaza Ordinul de plata multiplu electronic (OPME): instructiuni pas cu pas

  • Reamintim ca Ordinul de plata multiplu electronic (Formularul F1129) poate fi utilizat pentru a efectua plati online. Acesta se foloseste de catre institutiile publice care sunt inregistrate in Registrul entitatilor publice si de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prin care isi desfasoara activitatea proprie. Administratia Judeteana a Finan...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X