email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Integral: OUG pentru modificarea si completarea Codului fiscal

OUG 109/2009codul fiscalLegea nr. 571/2003

 

L E G E

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 Art. I. Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11 indice 1 , cu urmatorul cuprins:
111. La articolul 11, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente afiliate, precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:.

2. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua noi puncte, punctele 13 indice 1 si 13 indice 2, cu urmatorul cuprins:
131. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
(4) Prevederile alin. (2) si (3) sunt aplicabile si persoanelor juridice care sunt constituite si functioneaza potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
132. La articolul 18, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
(7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2)(4) contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii:


a) se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.
Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte.
Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.

3. La articolul I, dupa punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53 indice 1, cu urmatorul cuprins:
531. La articolul 55 alineatul (4), litera k1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
k indice 1 ) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;.

4. La articolul I, dupa punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62 indice 1 , cu urmatorul cuprins:
621. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu urmatorul cuprins:
Art. 68 indice 1 . Venituri neimpozabile Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de  catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

5. La articolul I, dupa punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 63 indice 1 , cu urmatorul cuprins:
631. La articolul 71, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare.

6. La articolul I, dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65 indice 1 , cu urmatorul cuprins:
651. La articolul 771, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:
a) o cota de 50% se face venit la bugetul consolidat;
b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor  administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.

7. La articolul I, dupa punctul 79 se introduce un nou punct, punctul 79  indice 1 , cu urmatorul cuprins:
791. Titlul IV Impozitul pe venitul microintreprinderilor cuprinzand articolele 103112, se abroga.

8. La articolul I, dupa punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 139 indice 1  1 , cu urmatorul cuprins:
1391. La articolul 1561, alineatul (61) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6 indice 1 ) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156 indice 2 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.

9. La articolul I punctul 148, punctul 8 al articolului 206 indice 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
8. teritorii terte inseamna teritoriile prevazute la art. 206 indice  4 alin. (1) si (2);.

10. La articolul I punctul 148, litera b) a alineatului (3) al articolului 206 indice 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an;.

11. La articolul I punctul 148, alineatul (1) al articolului 206 induce  22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 206 22 . (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai  pe baza autorizatiei valabile, emisa de autoritatea competenta prin Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

12. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 206 indice 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b) si cu exceptia situatiei prevazute la art. 206 indice 29 alin. (4), produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul Romaniei, in cazul in care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din Romania sau de destinatarul inregistrat, in conditiile stabilite prin normele metodologice.

13. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 206 indice 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.
14. La articolul I, dupa punctul 151 se introduc trei noi puncte, punctele 151 indice 1 151  indice 3  , cu urmatorul cuprins:
1511. La articolul 249, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului  ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
1512. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;.
1513. La articolul 250 alineatul (1), punctul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
19. cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.

15. La articolul III, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Incepand cu data de 1 aprilie 2010 se abroga prevederile art. 162175 indice 4 si art. 178206 din cap. I si prevederile art. 221 si 221 indice 2
din cap. V al titlului VII Accize si alte taxe speciale si prevederile art. 222237, 239242, art. 244 si 244 iondice 1 din titlul VIII Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. II. Prevederile art. 18 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, se aplica si contribuabililor care se afla in procedurile mentionate la alin. (7) lit. a) si b) la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 4 martie 2010.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 6 mai 2010.
Nr. 76

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata,

Presedintele Romaniei decreteaza:

Articol unic. Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRESEDINTELE ROMANIEI TRAIAN BASESCU

Bucuresti, 4 mai 2010.
Nr. 462. 

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
OUG 109/2009codul fiscalLegea nr. 571/2003

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 12 Mai 2010


Votati articolul "Integral: OUG pentru modificarea si completarea Codului fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 12 Mai 2010 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X