email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Ordinul nr. 1819/2020 – Noutati privind Ordinul de plata multiplu electronic

Ordinul nr. 1819/2020 – Noutati privind Ordinul de plata multiplu electronic
ordin de plata multipluforexeburgtrezoreria statuluispv

In Monitorul Oficial nr. 279 din 3 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 1819/2020. Prin acest act normativ se aduc modificari si completariart. 61 din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, precum si pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017.

“Inlocuim cozile cu click-uri!
Am mai facut un pas important spre informatizarea statului.
Firmele si institutiile publice vor comunica de la distanta cu Trezoreria Statului!
Fara deplasari la ghiseu. Fara cozi. Simplu, in doar cateva click-uri si cu semnatura electronica.
Totul prin intermerdiul ordinului de plata multiplu electronic.
Informatizarea statului nu a fost o prioritate in ultimii treizeci de ani pentru ca foarte multi profitau de pe urma birocratiei. Vremea acestora a trecut.
Astazi, mai mult ca oricand, este evident ca informatizarea statului este vitala.
Nu elimina doar evaziunea fiscala, creste profitabilitatea si productivitatea dar elimina si deplasarile inutile intr-un moment in care toti trebuie sa stam in casa cat mai mult.”
, a postat Florin Citu la spre finalul saptamanii trecute, pe Facebook. 

 

Ordinul nr. 1819/2020: continutul actului normativ

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 47 alin. (16), art. 79 alin. (4) si art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,


avand in vedere avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor comunicat prin Adresa nr. SG MCSI 1.939 din 31.03.2020,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. -

Articolul 61 din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (1), (12) si (2) se abroga.

2. Alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(11) Ordinul de plata multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de catre institutiile publice care sunt inregistrate in Registrul entitatilor publice si de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prin care isi desfasoara activitatea proprie."

3. Alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
(3) Formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, Sistemul national de raportare Forexebug - Informatii publice - Formulare sau poate fi pus la dispozitie de catre unitatile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» se completeaza si se depune on-line prin Sistemul national de raportare Forexebug de catre institutiile publice si, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaratii» de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice.

(4) Institutiile publice, operatorii economici si alte entitati prevazute la alin. (11) pot depune on-line formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME) » completat, cu respectarea procedurii de functionare a Sistemului national de raportare Forexebug, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, a Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017, cu modificarile si completarile ulterioare." 

4. Dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"
(41) Validarea si procesarea formularului «Ordin de plata multiplu electronic (OPME) » depus on-line de operatorii economici si alte entitati decat institutii publice se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 3 al capitolului II din anexa nr. 9 - Procedura de depunere on-line, validare si procesare a «Ordinului de plata multiplu electronic (OPME) », aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare, cu deosebirea ca recipisele aferente depunerii si validarii/respingerii ordinului de plata multiplu electronic (OPME) se vizualizeaza prin Spatiul privat virtual (SPV), sectiunea Mesaje."

5. La alineatul (5), litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
r) in rubrica «Semnatura 1», dupa validarea si generarea fisierului XML fara erori se aplica semnatura electronica calificata a persoanei care, potrivit legislatiei in vigoare, are competenta de a efectua plati si este inrolata la functionalitatile Sistemului national de raportare Forexebug, in cazul institutiilor publice, sau este inregistrata in Spatiul privat virtual (SPV), in cazul operatorilor economici si altor entitati decat institutii publice."

6. Dupa alineatul (5) se introduc zece noi alineate, alineatele (6) - (15), cu urmatorul cuprins:
"
(6) Persoanele din cadrul institutiilor publice care semneaza ordinul de plata multiplu electronic (OPME), prevazute la alin. (5) lit. r) si s), trebuie sa fie inrolate in Sistemul national de raportare Forexebug si sa corespunda cu cele aprobate in fisa specimenelor de semnaturi depusa la unitatea Trezoreriei Statului prin care isi gestioneaza bugetul propriu. Verificarea corespondentei dintre semnaturile aplicate pe ordinul de plata multiplu electronic (OPME) cu cele aprobate prin fisa specimenelor de semnaturi va fi asigurata la nivelul unitatii Trezoreriei Statului la care este depus specimenul de semnaturi.

(7) Persoanele din cadrul operatorilor economici si altor entitati decat institutii publice care semneaza ordinul de plata multiplu electronic (OPME), prevazute la alin. (5) lit. r), trebuie sa fie inrolate in Spatiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau imputernicit pentru acestia si sa corespunda cu cele aprobate in fisa specimenelor de semnaturi depusa la unitatea Trezoreriei Statului prin care acestia isi desfasoara activitatea. Verificarea corespondentei dintre semnatura electronica aplicata in rubrica «Semnatura 1» pe ordinul de plata multiplu electronic (OPME) si cea aprobata prin specimenul de semnaturi depus la unitatile Trezoreriei Statului se realizeaza automat potrivit instructiunilor si aplicatiei informatice puse la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare in functie de codul numeric personal/numarul de identificare fiscala al persoanei respective si corespondenta acestuia cu codul de identificare fiscala al platitorului. 

(8) Operatorii economici si alte entitati care au aprobate in fisa specimenelor de semnaturi persoane distincte care semneaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnatura 1 si semnatura 2 pot utiliza ordinul de plata multiplu electronic (OPME) numai in cazul in care decid ca platile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnaturi si depun la unitatea Trezoreriei Statului o noua fisa a specimenelor de semnaturi in aceste conditii.

(9) Operatorii economici si alte entitati care decid efectuarea de plati din conturile deschise la Trezoreria Statului atat cu semnatura 1, cat si cu semnatura 2 de catre persoanele aprobate in fisa specimenelor de semnaturi depusa la unitatea Trezoreriei Statului nu pot utiliza ordinul de plata multiplu electronic (OPME), operatiunile de plati urmand a fi efectuate de catre acestia numai pe baza ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT).

(10) Raspunderea pentru efectuarea platilor pe baza de ordine de plata multiple electronice (OPME) intocmite de catre operatorii economici si alte entitati prevazute la alin. (8) revine exclusiv persoanei care a semnat documentele respective.

(11) Eventualele modificari in ceea ce priveste persoanele aprobate in fisa specimenelor de semnaturi intra in vigoare in ziua lucratoare urmatoare depunerii acesteia la unitatea trezoreriei statului.

(12) In cazul in care prevederile alin. (6) si (7) nu sunt respectate, ordinul de plata multiplu electronic (OPME) este respins.

(13) Raspunderea privind concordanta dintre informatiile afisate in fisierul PDF al ordinului de plata multiplu electronic (OPME) si cele din fisierul XML atasat acestuia revine exclusiv institutiilor publice, operatorilor economici si altor entitati care le-au intocmit si depus on-line prin Sistemul national de raportare Forexebug sau prin intermediul serviciului «Depunere declaratii», dupa caz.

(14) Institutiile publice, operatorii economici si alte entitati pot utiliza in continuare, pentru efectuarea platilor din conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului, ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT).

(15) Institutiile publice, operatorii economici si alte entitati prevazute la alin. (11) au obligatia de a verifica zilnic concordanta operatiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» cu datele inscrise in extrasul de cont, iar in situatia in care sunt constatate erori materiale generate de unitatile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligatia de a informa de indata unitatile Trezoreriei Statului in scopul efectuarii corectiilor care se impun."

Art. II. -

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
 

1. La articolul 24 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
"
j) formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)», document .pdf cu fisier .xml atasat."

2. In anexa nr. 2, dupa punctul 16.2 se introduce un nou punct, punctul 17, cu urmatorul cuprins:
"
17. formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» 60 de zile"


Art. III. -

Ordinul de plata multiplu electronic (OPME), prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi utilizat de operatorii economici si alte entitati decat institutii publice, incepand cu data de 21 aprilie 2020.


Art. IV. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
ordin de plata multipluforexeburgtrezoreria statuluispv

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 06 Aprilie 2020


Votati articolul "Ordinul nr. 1819/2020 – Noutati privind Ordinul de plata multiplu electronic":
Rating:

Nota: 4.57 din 5 din 15 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Regim de tva aplicabil importurilor de bunuri din turcia

Intrebare: buna ziua

as vrea sa stiu care este regimul de tva aplicabil la importurile de bunuri si servicii din turcia si daca pe factura se scrie scutit cu drept de deducere , se face factura fara tva


multumim

Raspuns: Pentru operatiunile incheiate cu firme din Turcia sau din afara comunitatii, de import de marfuri si...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 06 Aprilie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 - 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X