email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea nr. 59/2020 – Angajatorii pot acorda tichete de masa si salariatilor aflati in somaj tehnic

Legea nr. 59/2020 – Angajatorii pot acorda tichete de masa si salariatilor aflati in somaj tehnic
tichete de masasomaj tehnicOUG 30/2020

Tichetele de masa pot fi oferite si angajatilor care se afla in somaj tehnic, potrivit Legii nr. 59/2020 (Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020). Pana acum, pe durata somajului tehnic, cat timp contractul de munca era suspendat si salariatul nu avea zile lucrate in luna, nu se putea beneficia de tichete de masa.
 

Noua facilitate este in Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Legea nr. 59/2020: tichetele de masa pot fi oferite si pe perioada somajului tehnic

9. Dupa articolul XVII se introduce un nou articol, articolul XVII1, cu urmatorul cuprins:
"
Art. XVII1. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a instituirii starii de urgenta.

(2) Salariatii prevazuti la alin. (1) primesc tichetele de masa exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul."
 

Citeste si: De la 1 aprilie 2020 angajatorii pot acorda tichete de masa cu o valoare nominala de maxim 20 lei
 

Acest act normativ mai cuprinde si alte masuri importante, cum ar fi prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj cu 3 luni.
 

Legea nr. 59/2020: textul complet al actului normativ


Art. I. -

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
"
11. La articolul 1, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
«
(12) Prin exceptie, in anul 2020, prevederile alin. (1) si (11) se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar.»

12. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;»".

2. La articolul I punctul 2, alineatul (34) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

(34) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care este incadrat in grad de handicap grav sau accentuat si astfel este scutit de la plata impozitului pe venit."

3. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (33), precum si de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor."

4. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:
"
51. La articolul 3, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
«
(8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de catre angajator, conform legii.

(9) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi si din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a Guvernului.»"

5. La articolul I punctul 7, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 4. -

Numarul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numarul de zile lucratoare pentru care se acorda majorarea prevazuta la art. 31 alin. (1) se stabilesc de catre Guvern, prin hotarare, pentru fiecare situatie dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 31."

6. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu urmatorul cuprins:
"
Art. II1. -
Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 se efectueaza fara intrerupere, pe toata perioada instituirii starii de urgenta, precum si pe o perioada de 30 de zile de la data incetarii acesteia, cu exceptia drepturilor prevazute la art. II."

7. Dupa articolul X se introduce un nou articol, articolul X1, cu urmatorul cuprins:

Art. X1. -

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) si art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.

(2) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.

(3) Pentru somerii pentru care, la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, plata indemnizatiei de somaj este suspendata in conditiile legii, la data repunerii in plata a dreptului la indemnizatia de somaj, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni."

8. La articolul XI, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"
(31) Pe perioada starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, beneficiarilor dispozitiilor prezentului articol prevazuti la alin. (1) care nu respecta dispozitiile normative in vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu le inceteaza dreptul la indemnizatie la data constatarii de catre autoritatea competenta a incalcarii obligatiei de carantina, izolare sau autoizolare la domiciliu."

9. Dupa articolul XVII se introduce un nou articol, articolul XVII1, cu urmatorul cuprins:
"
Art. XVII1. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a instituirii starii de urgenta.

(2) Salariatii prevazuti la alin. (1) primesc tichetele de masa exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul."

10. Dupa articolul XVIII se introduce un nou articol, articolul XIX, cu urmatorul cuprins:
"
Art. XIX. -

Prevederile prezentei ordonante de urgenta, inclusiv ale actelor normative care o modifica si/sau o completeaza ori care cuprind dispozitii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020."


Art. II. -

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III. -

Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, se modifica in mod corespunzator, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Care sunt noutatile privind monografiile in 2023?


Aflati noutatile in Ghidul Practic al Monografiilor Contabile! Contine 86 monografii nou-noute, de maxima actualitate in 2023, intocmite impecabil, dezvoltate dupa o structura completa, conforme cu ultimele modificarile din Codul fiscal, foarte usor de urmarit si inteles:

    • Prezentarea cadrului legal
    • Noutatile legislative legate de subiectul dezbatut
    • Tratamentul contabil exemplificat prin cazuri practice si exemple
    • Inregistrarile contabile aferente fiecarui caz practic prezentat

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tichete de masasomaj tehnicOUG 30/2020


Data aparitiei: 20 Mai 2020

Votati articolul "Legea nr. 59/2020 – Angajatorii pot acorda tichete de masa si salariatilor aflati in somaj tehnic":
Rating:

Nota: 4.63 din 5 din 19 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X