email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Persoanele fizice care nu au declarat indemnizatiile de la stat vor fi impozitate din OFICIU de ANAF

Persoanele fizice care nu au declarat indemnizatiile de la stat vor fi impozitate din OFICIU de ANAF
impozit pe venitindemnizatiiprofesionistideclaratia unica

Indemnizatiile acordate de stat, in contextul pandemiei, persoanelor fizice (PFA-uri, profesionisti, drepturi de autor) care si-au redus ori intrerupt activitatea trebuiau declarate in Declaratia unica. 

In cazul persoanelor care nu au declarat si achitat impozitul aferent indemnizatiilor, ANAF are in plan impozitarea din oficiu, potrivit Ordinului nr. 1251/2021. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021.

Pentru veniturile obtinute din indemnizatiile prevazute de OUG 30/2020 si OUG 132/2020 se datoreaza impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Noul ordin modifica si completeaza OPANAF nr.2862/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare.

"In situatia in care beneficiarii indemnizatiilor nu si-au indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal stabileste din oficiu impozitul pe venit datorat de acestia, in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca urmare, este necesara modificarea si completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice”, precum si a modelului si continutului unor formulare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2862/2019, publicat in Monitorul Oficial nr.897 din 6 noiembrie 2019.", potrivit documentului.

Principalele modificari vizeaza: 

- completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” cu dispozitii privind identificarea si impunerea din oficiu a persoanelor care au beneficiat de indemnizatiile prevazute in cele doua ordonante de urgenta si care nu si-au indeplinit obligatiile declarative;

- modificarea corespunzatoare a formularelor “Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” si “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, avand in vedere ca impozitul pe veniturile obtinute din indemnizatiile prevazute de cele doua ordonante de urgenta se determina prin aplicarea regulilor prevazute la art.78 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Consulta formularul 256 - Decizie de impunere din oficiu. ►

Ordinul 1251/2021 - persoane fizice impozitate din oficiu: continutul actului normativ

Denumire completa: Ordinul 1251/2021 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare

 

Avand in vedere dispozitiile art. XV alin. (1), (1^1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare, ale art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 740.997 din 22.07.2021,
in temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 6 noiembrie 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul II „Identificarea si notificarea contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, potrivit legii“ sectiunea 1 „Identificarea contribuabililor care au obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii“ punctul 7 alineatul (2), dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele m) si n), cu urmatorul cuprins:

m) indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1), (1^1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii;
n) indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii.

2. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul II „Identificarea si notificarea contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, potrivit legii“ sectiunea 1 „Identificarea contribuabililor care au obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii“ punctul 7, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu urmatorul cuprins:

(14) In cazul veniturilor prevazute la alin. (2) lit. m) si n) se vor avea in vedere datele furnizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

3. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul III „Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit“ sectiunea a 2-a „Estimarea bazei de impozitare“ punctul 13 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:

d^1) informatii primite de la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala;

4. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul III „Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit“ sectiunea a 2-a „Estimarea bazei de impozitare“ punctul 14, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

(12) In cazul veniturilor prevazute la pct. 7 alin. (2) lit. m) si n), baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul III „Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit“ sectiunea a 3-a „Stabilirea impozitului anual datorat/impozitului pe venitul/castigul net anual datorat“ punctul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

16. (1) Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/castigul net anual datorat/Impozitul lunar pe veniturile prevazute la pct. 7 alin. (2) lit. m) si n), dupa caz, se stabileste de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevazute de legislatia in vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu, asupra bazei de impozitare stabilite potrivit pct. 14.

6. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
7. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Articolul II
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Articolul III

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Anexa nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.862/2019)


MINISTERUL FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala*) .................................
*) Se mentioneaza denumirea organului fiscal emitent.
Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................
Nr. ......................./......................
SIGLA**)
**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

 

REFERAT
privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice
Anul .......

 


A. Prezentarea situatiei contribuabilului
1. Datele de identificare a contribuabilului
Numele si prenumele ...................................................................
Codul numeric personal/Numarul de identificare fiscala .......................
Domiciliul fiscal .........................................................................
2. Date privind activitatea desfasurata
2.1. Tara in care s-a realizat venitul ...................................................
2.2. Categoria de venit .....................................................................
2.3. Determinarea venitului net ..........................................................
2.4. Forma de organizare ...................................................................
2.5. Obiectul de activitate ................................................................
2.6. Codul CAEN ...............................................................................
2.7. Sediul/Datele de identificare a bunului caruia i se cedeaza folosinta ..................
2.8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/inchiriere ...........................
2.9. Data inceperii activitatii .............../............/.................
2.10. Data incetarii activitatii ............../............/.................
2.11. Data suspendarii activitatii ............../............../..........

B. Estimarea venitului/castigului net anual

 

Nr. crt.

Tipul documentului

Nr. și data documentului

Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit/intermediarului

Venit brut/Câștig***) - lei -

Cheltuieli deductibile/Pierdere***) - lei -

Venit net anual/ Câștig net anual - lei -

0

1

2

3

4

5

6 = 4 – 5

1

2

3...

 

***) Indicatorii „Castig“/„Pierdere“ se utilizeaza pentru estimarea castigului net anual din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii.

C. Indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1), (1^1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare

Nr. crt.

Luna pentru care s-a încasat indemnizația

Indemnizația brută încasată

Contribuția de asigurări sociale datorată

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată

Venitul bază de calcul al impozitului (lei)

Nr. și data document

Suma (lei)

Nr. Decizie de impunere

Obligația fiscală stabilită (lei)

Nr. Decizie de impunere

Obligația fiscală stabilită (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

6 = 3 – 5 – 7

1

Ianuarie

             

2

Februarie

             

3

Martie

             

4

Aprilie

             

5

Mai

             

6

Iunie

             

7

Iulie

             

8

August

             

9

Septembrie

             

10

Octombrie

             

11

Noiembrie

             

12

Decembrie

 

D. Indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. crt.

Luna pentru care s-a încasat indemnizația

Indemnizația brută încasată

Contribuția de asigurări sociale datorată

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată

Venitul bază de calcul al impozitului (lei)

Nr. și data document

Suma (lei)

Nr. Decizie de impunere

Obligația fiscală stabilită (lei)

Nr. Decizie de impunere

Obligația fiscală stabilită (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

6 = 3 – 5 – 7

1

Ianuarie

             

2

Februarie

             

3

Martie

             

4

Aprilie

             

5

Mai

             

6

Iunie

             

7

Iulie

             

8

August

             

9

Septembrie

             

10

Octombrie

             

11

Noiembrie

             

12

Decembrie

 

Aprobat
Conducatorul unitatii fiscale,
Numele si prenumele ..................
Data ……………………............…


Avizat
Seful compartimentului de specialitate,
Numele si prenumele .....................
Data …………………..................…


Intocmit
Functia .......................................…
Numele si prenumele .....................
Data ………………………........……

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Cunoasteti modificarile legate de TVA? Amenzile sunt uriase!


Spune “Adio!” incertitudinilor tale privind Taxa pe Valoarea Adaugata!
A aparut Cartea Verde a TVA, editia pe 2022!

Cartea Verde a TVA acopera absolut orice operatiune din sfera de aplicare a TVA si, foarte important, ofera intotdeauna informatie actualizata. Toate modificarile Codului fiscal cu referire la TVA sunt prezentate, explicate si comentate cu promptitudine. Lucrarea iti arata cat se poate de clar, simplu si pe scurt, cum se aplica regulile TVA pentru toate tipurile de operatiuni existente in practica.

Afla totul despre noile reguli TVA care se aplica in 2022!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozit pe venitindemnizatiiprofesionistideclaratia unica

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 17 Septembrie 2021


Votati articolul "Persoanele fizice care nu au declarat indemnizatiile de la stat vor fi impozitate din OFICIU de ANAF":
Rating:

Nota: 3.88 din 5 din 4 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • SAF-T 2022. Ghid de raportare corecta - scapa de amenzi si controale neprevazute!

  • SAF-T reprezinta cea mai importanta transformare prin care a trecut sistemul fiscal din Romania pana acum. Firma dvs. va fi ca o carte deschisa pentru ANAF! Nu va mai fi nevoie de inspectii fiscale la sediul dvs. si de controale inopinate. Inspectorii vor sta in birourile lor si, din cateva clicuri, vor verifica tot ce e de verificat: TVA, impozit pe profit, contributii salariale etc. Si, desigur, daca vor gasi nereguli, vor aplica sanctiuni &n...» citeste mai departe aici

 • Tratamentul fiscal pentru sponsorizarea in natura. Ce prevede Codul fiscal

  • Suma TVA deductibila aferenta achizitiei de bunuri destinate efectuarii sponsorizarii in natura poate fi dedusa numai daca valoarea totala a bunurilor acordate drept sponsorizare in cadrul unui an calendaristic, exclusiv TVA, se incadreaza in limita de 3 la mie din cifra de afaceri calculata la valoarea totala a operatiunilor realizate din sfera de aplicare a TVA.  Astfel, incadrarea in plafon TVA se determina diferit fata de calcularea depasirii plafonului in ...» citeste mai departe aici

 • Societati de tip holding. Ce tip de impozit li se aplica din 2023?

  • Societatile holding sunt entitati comerciale-mama care detin actiunile de control sau interesele de membru in filialele sale. Incepand cu anul 2023, potrivit ultimelor modificari aduse Codului fiscal, vor aparea noutati la capitolul impozitare.  Specialistul nostru ne explica in randurile de mai jos si daca exista particularitati contabile-fiscale in domeniul societatilor de tip holding.  Societati de tip holding – impozit 2023: raspunsul ...» citeste mai departe aici

 • Ordinul 1711/2022 – au fost aprobate noile formulare pentru institutiile financiare raportoare

  • In Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022 a aparut Ordinul 1711/2022 prin care au fost aprobate noile formulare pentru institutiile financiare raportoare:  F3000 DAC2/CRS si F3000 FATCA. Institutiile financiare raportoare depun formularele chiar daca acestea nu contin inregistrari, in cazul in care nu s-a identificat niciun cont raportabil in cursul anului de raportare.  Ordinul 1711/2022: continutul actului normativ ...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X