email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Persoanele fizice care nu au declarat indemnizatiile de la stat vor fi impozitate din OFICIU de ANAF

Persoanele fizice care nu au declarat indemnizatiile de la stat vor fi impozitate din OFICIU de ANAF
impozit pe venitindemnizatiiprofesionistideclaratia unica

Indemnizatiile acordate de stat, in contextul pandemiei, persoanelor fizice (PFA-uri, profesionisti, drepturi de autor) care si-au redus ori intrerupt activitatea trebuiau declarate in Declaratia unica. 

In cazul persoanelor care nu au declarat si achitat impozitul aferent indemnizatiilor, ANAF are in plan impozitarea din oficiu, potrivit Ordinului nr. 1251/2021. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021.

Pentru veniturile obtinute din indemnizatiile prevazute de OUG 30/2020 si OUG 132/2020 se datoreaza impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Noul ordin modifica si completeaza OPANAF nr.2862/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare.

"In situatia in care beneficiarii indemnizatiilor nu si-au indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal stabileste din oficiu impozitul pe venit datorat de acestia, in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca urmare, este necesara modificarea si completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice”, precum si a modelului si continutului unor formulare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2862/2019, publicat in Monitorul Oficial nr.897 din 6 noiembrie 2019.", potrivit documentului.

Principalele modificari vizeaza: 

- completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” cu dispozitii privind identificarea si impunerea din oficiu a persoanelor care au beneficiat de indemnizatiile prevazute in cele doua ordonante de urgenta si care nu si-au indeplinit obligatiile declarative;

- modificarea corespunzatoare a formularelor “Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” si “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, avand in vedere ca impozitul pe veniturile obtinute din indemnizatiile prevazute de cele doua ordonante de urgenta se determina prin aplicarea regulilor prevazute la art.78 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Consulta formularul 256 - Decizie de impunere din oficiu. ►

Ordinul 1251/2021 - persoane fizice impozitate din oficiu: continutul actului normativ

Denumire completa: Ordinul 1251/2021 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare

 

Avand in vedere dispozitiile art. XV alin. (1), (1^1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare, ale art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 740.997 din 22.07.2021,
in temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 6 noiembrie 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul II „Identificarea si notificarea contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, potrivit legii“ sectiunea 1 „Identificarea contribuabililor care au obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii“ punctul 7 alineatul (2), dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele m) si n), cu urmatorul cuprins:

m) indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1), (1^1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii;
n) indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii.

2. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul II „Identificarea si notificarea contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, potrivit legii“ sectiunea 1 „Identificarea contribuabililor care au obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii“ punctul 7, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu urmatorul cuprins:

(14) In cazul veniturilor prevazute la alin. (2) lit. m) si n) se vor avea in vedere datele furnizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

3. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul III „Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit“ sectiunea a 2-a „Estimarea bazei de impozitare“ punctul 13 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:

d^1) informatii primite de la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala;

4. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul III „Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit“ sectiunea a 2-a „Estimarea bazei de impozitare“ punctul 14, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

(12) In cazul veniturilor prevazute la pct. 7 alin. (2) lit. m) si n), baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. La anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice“, capitolul III „Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit“ sectiunea a 3-a „Stabilirea impozitului anual datorat/impozitului pe venitul/castigul net anual datorat“ punctul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

16. (1) Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/castigul net anual datorat/Impozitul lunar pe veniturile prevazute la pct. 7 alin. (2) lit. m) si n), dupa caz, se stabileste de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevazute de legislatia in vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu, asupra bazei de impozitare stabilite potrivit pct. 14.

6. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
7. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Articolul II
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Articolul III

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Anexa nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.862/2019)


MINISTERUL FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala*) .................................
*) Se mentioneaza denumirea organului fiscal emitent.
Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................
Nr. ......................./......................
SIGLA**)
**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

 

REFERAT
privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice
Anul .......

 


A. Prezentarea situatiei contribuabilului
1. Datele de identificare a contribuabilului
Numele si prenumele ...................................................................
Codul numeric personal/Numarul de identificare fiscala .......................
Domiciliul fiscal .........................................................................
2. Date privind activitatea desfasurata
2.1. Tara in care s-a realizat venitul ...................................................
2.2. Categoria de venit .....................................................................
2.3. Determinarea venitului net ..........................................................
2.4. Forma de organizare ...................................................................
2.5. Obiectul de activitate ................................................................
2.6. Codul CAEN ...............................................................................
2.7. Sediul/Datele de identificare a bunului caruia i se cedeaza folosinta ..................
2.8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/inchiriere ...........................
2.9. Data inceperii activitatii .............../............/.................
2.10. Data incetarii activitatii ............../............/.................
2.11. Data suspendarii activitatii ............../............../..........

B. Estimarea venitului/castigului net anual

 

Nr. crt.

Tipul documentului

Nr. și data documentului

Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit/intermediarului

Venit brut/Câștig***) - lei -

Cheltuieli deductibile/Pierdere***) - lei -

Venit net anual/ Câștig net anual - lei -

0

1

2

3

4

5

6 = 4 – 5

1

2

3...

 

***) Indicatorii „Castig“/„Pierdere“ se utilizeaza pentru estimarea castigului net anual din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii.

C. Indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1), (1^1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare

Nr. crt.

Luna pentru care s-a încasat indemnizația

Indemnizația brută încasată

Contribuția de asigurări sociale datorată

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată

Venitul bază de calcul al impozitului (lei)

Nr. și data document

Suma (lei)

Nr. Decizie de impunere

Obligația fiscală stabilită (lei)

Nr. Decizie de impunere

Obligația fiscală stabilită (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

6 = 3 – 5 – 7

1

Ianuarie

             

2

Februarie

             

3

Martie

             

4

Aprilie

             

5

Mai

             

6

Iunie

             

7

Iulie

             

8

August

             

9

Septembrie

             

10

Octombrie

             

11

Noiembrie

             

12

Decembrie

 

D. Indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. crt.

Luna pentru care s-a încasat indemnizația

Indemnizația brută încasată

Contribuția de asigurări sociale datorată

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată

Venitul bază de calcul al impozitului (lei)

Nr. și data document

Suma (lei)

Nr. Decizie de impunere

Obligația fiscală stabilită (lei)

Nr. Decizie de impunere

Obligația fiscală stabilită (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

6 = 3 – 5 – 7

1

Ianuarie

             

2

Februarie

             

3

Martie

             

4

Aprilie

             

5

Mai

             

6

Iunie

             

7

Iulie

             

8

August

             

9

Septembrie

             

10

Octombrie

             

11

Noiembrie

             

12

Decembrie

 

Aprobat
Conducatorul unitatii fiscale,
Numele si prenumele ..................
Data ……………………............…


Avizat
Seful compartimentului de specialitate,
Numele si prenumele .....................
Data …………………..................…


Intocmit
Functia .......................................…
Numele si prenumele .....................
Data ………………………........……

 

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozit pe venitindemnizatiiprofesionistideclaratia unica

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 17 Septembrie 2021


Votati articolul "Persoanele fizice care nu au declarat indemnizatiile de la stat vor fi impozitate din OFICIU de ANAF":
Rating:

Nota: 3.88 din 5 din 4 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Facilitati fiscale din domeniul constructiilor

Intrebare: O societate cu obiect de activitate 4334 - lucrari vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri, mai exact monteaza tamplarie PVC, se ia comanda de la client, pe baza acesteia se face comanda la furnizor, se aduce tamplaria PVC dupa care se monteaza la client (mentionez ca sunt 2 cazuri, un caz la client se factureaza tamplaria PVC cu pretul care a intrat de la furnizor si montaj si caz 2 tamplaria PVC cu un pret mai mare decat a intrat si fara montaj, adica montajul intra in pretul tamplariei), rog care este monografia contabila si care sunt documentele care se intocmesc si implicatiile fiscale.Cu privire la cifra de afaceri , care cifra de afaceri este luata in calcul pentru aplicarea facilitatilor fiscale?

Raspuns: Nu puteti sa tratati cele doua situatii diferit. Daca stabiliti un adaos la tamplarie va trebui sa-l...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 17 Septembrie 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 + 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

  • Persoanele fizice care nu au declarat indemnizatiile de la stat vor fi impozitate din OFICIU de ANAF

    • Indemnizatiile acordate de stat, in contextul pandemiei, persoanelor fizice (PFA-uri, profesionisti, drepturi de autor) care si-au redus ori intrerupt activitatea trebuiau declarate in Declaratia unica.  In cazul persoanelor care nu au declarat si achitat impozitul aferent indemnizatiilor, ANAF are in plan impozitarea din oficiu, potrivit Ordinului nr. 1251/2021. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021. Pentru ve...» citeste mai departe aici

  • Cota redusa de TVA de 5% se va aplica si pentru incalzirea locuintei din 2022

    • Romanii vor beneficia de reducerea cotei TVA pentru energia termica incepand de anul viitor, stabileste Legea nr. 196/2021 (M.O. 693 din 13 iulie 2021). Legea 196/2021 a adus mai multe modificari si completari Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, dar si Codului fiscal.  Singura modificare fiscala introdusa prin n...» citeste mai departe aici

  • Masuri in domeniul registrului comertului - Legea 206/2021

    • Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2020 privind masuri in domeniul registrului comertului a aparut in Monitorul nr. 715 din 20 iulie 2021. Iata care sunt noutatile introduse in activitatea registrului comertului prin Legea 206/2021.   Legea 206/2021 - registrul comertului: continutul actului normativ Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOL UNIC...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X