email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Codul fiscal dupa modificarile aduse de OUG 69/2020 – explicatii detaliate

Codul fiscal dupa modificarile aduse de OUG 69/2020 – explicatii detaliate
cod fiscaloug 69/2020contributii asigurari sociale

Reprezentantii DGRFP Brasov au realizat un tabel comparativ care vizeaza modificarile aduse Codului fiscal de OUG 69/2020. Subiectul principal este “Titlulul V Contributii sociale obligatorii”.


OUG 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial 393 din 14 mai 2020.


Codul fiscal – INAINTE SI DUPA OUG 69/2020

Codul fiscal INAINTE

ART. 121
Bonificatii pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venitul anual estimat

(1) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venitul anual estimat se acorda o bonificatie. Nivelul bonificatiei si termenele de plata cu anticipatie se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(2) Bonificatia prevazuta la alin. (1) se acorda si in cazul in care la definitivarea impozitului prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice se constata ca au fost achitate toate obligatiile fiscale datorate pentru anul precedent pana la termenele stabilite potrivit la alin. (1).


(3) Bonificatia se determina de contribuabil, iar impozitul de plata va fi diminuat cu valoarea bonificatiei. Valoarea bonificatiei se stabileste de catre contribuabil si se inscrie in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. (4) Valoarea bonificatiei nu intra in baza de calcul al impozitului pe venit. 

(5) In cazul in care, ulterior depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corecteaza impozitul pe venitul anual estimat in sensul majorarii acestuia, beneficiaza de bonificatie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar, daca acestea sunt stinse potrivit alin. (1).

(6) In cazul in care, ulterior depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale, contribuabilul corecteaza impozitul pe venitul anual estimat in sensul diminuarii acestuia, pentru sumele achitate in plus se aplica in mod corespunzator prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

Codul fiscal DUPA

1. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Bonificatie pentru plata impozitului pe venitul anual

ART. 121

(1) Incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

- in vigoare cu data de 1 ianuarie 2021- 
 

Codul fiscal INAINTE

ART. 151
Stabilirea, declararea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b^1) (art. 137 Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale: b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67; b^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, definite la art. 70, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 72 alin. (3);

art. 148 Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b^1)

(1) Persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b^1), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale, daca estimeaza pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

(3) Persoanele fizice care nu se incadreaza in plafonul prevazut la alin. (2) pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.)

(22) Persoanele fizice prevazute la art. 148 alin. (1) si (3) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata. Prevederile art. 121 si art. 133 alin. (15) si (16) se aplica in mod corespunzator.

(23) Bonificatia acordata la plata contributiei de asigurari sociale potrivit alin. (22), evidentiata distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, se suporta de la bugetul de stat.

(24) Organul fiscal central transmite pana la data de 31 martie*4) a fiecarui an, in sistem informatic, unitatilor Trezoreriei Statului un fisier care cuprinde valoarea bonificatiei acordate potrivit alin. (22) si (23). Acest fisier cuprinde data platii, care reprezinta data depunerii declaratiei unice. Pe baza acestui fisier se debiteaza automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabilului si se crediteaza contul de venituri al Bugetului de asigurari sociale codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabilului. Documentul justificativ pe baza caruia se realizeaza fisierul il reprezinta declaratia unica prevazuta la alin. (3).

(26) Verificarea modului de determinare a valorii bonificatiei prevazute la alin. (22) se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 


Codul fiscal DUPA

2. La articolul 151, alineatele (22) - (24) se modifica:

"(22) Persoanele fizice prevazute la art. 148 alin. (1) si (3) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata.

(23) Incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din contributia de asigurari sociale. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

- in vigoare cu data de 1 ianuarie 2021-

3. La articolul 151, alineatul (26) se abroga.

- in vigoare cu data de 1 ianuarie 2021-  
 

Codul fiscal INAINTE

ART. 153
Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate (1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz: .................................. 


Codul fiscal DUPA

4. La articolul 153 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1): "f^1) persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora si care potrivit legii datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii;"

- in vigoare cu data de 1 iunie 2020 - 
 

Codul fiscal INAINTE

ART. 168 Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate ............................................................ 


(5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157. 


Codul fiscal DUPA

5. Dupa articolul 157 se introduce un nou articol, articolul 157^1:

"Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f^1) pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii

ART. 157^1 Pentru persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f^1), pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia." - in vigoare cu data de 1 iunie 2020 -

6. La articolul 168, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2):

"(1^1) Persoanele juridice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f^1) calculeaza si platesc contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.

(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplica numai in situatia in care persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f^1) nu au realizat in cursul lunii venituri din salarii si asimilate salariilor." - in vigoare cu data de 1 iunie 2020 -

7. La articolul 168, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157 sau 157^1, dupa caz." - in vigoare cu data de 1 iunie 2020 - 

 

Codul fiscal INAINTE

ART. 174 Stabilirea, declararea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) .........................................

(22) Persoanele fizice prevazute la art. 170 alin. (1) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata. Prevederile art. 121 si art. 133 alin. (15) si (16) se aplica in mod corespunzator. 


Codul fiscal DUPA

8. La articolul 174, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(22) Persoanele fizice prevazute la art. 170 alin. (1) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata." - in vigoare cu data de 1 ianuarie 2021-

9. La articolul 174, dupa alineatul (22) se introduc doua noi alineate, alineatele (23) si (24), cu urmatorul cuprins:

"(23) Incepand cu anul 2021 se pot acorda bonificatii de pana la 10% din contributia de asigurari sociale de sanatate. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

- in vigoare cu data de 1 ianuarie 2021- ART. VII Intrarea in vigoare a prevederilor Art. I (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I se aplica dupa cum urmeaza: a) pct. 1 - 3, 8 si 9, incepand cu data de 1 ianuarie 2021; b) pct. 4 - 7, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta; c) pct. 10, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 

de Contabilul.ro

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cod fiscaloug 69/2020contributii asigurari sociale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 25 Mai 2020


Votati articolul "Codul fiscal dupa modificarile aduse de OUG 69/2020 – explicatii detaliate":
Rating:

Nota: 3.73 din 5 din 32 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

CNP pe factura

Intrebare: Buna ziua, as dori sa stiu daca este obligatorie trecerea pe factura, la emitere, a CNP-ului emitentului (eu fiind PFA). Multumesc!

Raspuns: Pe facturile fiscale emise de PFA se va trece CIF-ul. (codul dfiscal eliberat de ANAF)... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 25 Mai 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 + 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X