email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea 75/2020. Ultimele modificari la IMM Invest - Plafonul total al garantiilor va fi de 30 de miliarde de lei pentru 2020

Legea 75/2020. Ultimele modificari la IMM Invest - Plafonul total al garantiilor va fi de 30 de miliarde de lei pentru 2020
imm investplafon garantarecifra de afaceri

Ultimele modificari privind programul IMM Invest Romania au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 493 din data 10 iunie 2020 si sunt incluse in Legea 75/2020.

Printre schimbarile oficializate se numara majorarea plafonului total al garantiilor, care va fi de 30 de miliarde de lei in 2020, si extinderea eligibilitatii la grupurile de firme cu cifra de afaceri de pana la 100 de milioane de euro si 500 de angajati. 
Aceste modificari vor intra in vigoare de la 13 iunie 2020.
 

Legea 75/2020 - modificarea programului IMM Invest: textul actului normativ

Denumirea completa a actului: Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. I. -

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc doua noi puncte, cu urmatorul cuprins:

"
- Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ORDONANTA DE URGENTA
privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA»

 

- La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

« Art. 1. -

(1) Se aproba Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, denumit in continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat in mod transparent si nediscriminatoriu pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, denumite in continuare beneficiari, de catre institutiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate in cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Programul prevazut la alin. (1) este un program multianual transparent si nediscriminatoriu de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.»"

2. La articolul I, dupa punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 41-43, cu urmatorul cuprins:

"
41. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(4) Plafonul anual al garantiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabileste prin lege, iar conditiile de acordare a garantiilor de stat, precum si regulile de gestionare a plafoanelor anuale si garantiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.»

42. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

«
(41) Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 30.000.000.000 lei.»

43. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«a) beneficiarul programului - operatorul economic care respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta, indeplineste conditiile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, sau Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, si indeplineste conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, indeplineste conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv profesionistii asa cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de formele de organizare a profesiilor liberale;»."

3. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:

"
61. La articolul 2, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:

«o) intreprindere mica cu capitalizare de piata medie - intreprinderea care, impreuna cu intreprinderile pe care le controleaza si intreprinderea/intreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajati sau mai mult, dar mai putin de 500 de angajati si o cifra de afaceri anuala ce nu depaseste 100 de milioane euro sau al carei bilant anual nu depaseste 86 de milioane euro.»"

4. La articolul I punctul 7, literele c) si d) ale alineatului (1) al articolului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;

d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii creditului si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.;".


5. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:

"71. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«g) sunt eligibile conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei;»."

6. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor auxiliare intermedierilor financiare, asigurari, cu exceptia activitatilor agentilor si brokerilor de asigurare, tranzactii imobiliare, cu exceptia activitatilor de tranzactii imobiliare realizate de catre agentiile imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, cu exceptia activitatii de protectie si garda si activitatii de servicii privind sistemele de securizare."

7. Partea introductiva a articolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. II. -
In aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu urmatorul cuprins:".

8. La articolul II capitolul II paragraful II.2, dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:

"Art. 31. -

Solicitantului trebuie sa i se aduca la cunostinta decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub forma de garantii pentru imprumuturi sau sub forma de grant, in termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitarii de acordare a facilitatilor de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii."

9. La articolul II capitolul VII, alineatul (1) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. -
(1) Monitorizarea si controlul intreprinderilor beneficiare in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac in mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunara a inscrierilor si beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de catre FNGCIMM, cu respectarea reglementarilor aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM."

Art. II. - 
(1) Eligibilitatea beneficiarului Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, asa cum acesta este definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este afectata in cazul in care acesta inregistreaza incidente bancare cu privire la bilete la ordin si/sau cecuri executate incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora.

(2) Incidentele bancare prevazute la alin. (1) vor fi radiate, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, din Centrala Incidentelor de Plati, sub conditia dovedirii, cu buna-credinta, a eliberarii instrumentelor de plata conform reglementarilor in vigoare si a prezentarii certificatului pentru situatie de urgenta.
 

Art. III. -
In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
imm investplafon garantarecifra de afaceri

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 11 Iunie 2020


Votati articolul "Legea 75/2020. Ultimele modificari la IMM Invest - Plafonul total al garantiilor va fi de 30 de miliarde de lei pentru 2020":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 11 Iunie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 - 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X