email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul nr. 1150/2020 intra in vigoare de la 11 iulie 2020. Operatorii economici pot solicita viza anuala pentru autorizatiile de mediu

Ordinul nr. 1150/2020 intra in vigoare de la 11 iulie 2020. Operatorii economici pot solicita viza anuala pentru autorizatiile de mediu
autorizatie de mediumonitorul oficialprotectia mediului

Incepand cu 11 iulie 2020, va intra in vigoare Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

Acest act normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 495 din data de 11 iunie 2020 si are termen de intrare in vigoare de 30 de zile de la publicare.

Viza se solicita si se aplica anual incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar solicitarea se face pentru toate autorizatiile de mediu sau autorizatiile integrate de mediu.
 

Ordinul nr. 1150/2020: continutul actului normativ

Avand in vedere Referatul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 302/DCPR din 11.02.2020,

 

in temeiul art. 16 alin. (23) si (27) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 57 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,
 

ministrul mediului, apelor si padurilor emite urmatorul ordin:
 

Art. 1. -Se aproba Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 

Art. 2. -

(1) Viza se solicita si se aplica anual incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

(2) Solicitarea se face pentru toate autorizatiile de mediu sau autorizatiile integrate de mediu, cu respectarea procedurii prevazute la art. 1.
 

Art. 3. -

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
 

Art. 4.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare.
 

ANEXA

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu din 27.05.2020


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. -

Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare, de aplicare si de respingere a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu.
 

Art. 2. -
Obtinerea vizei anuale este obligatorie atat pentru autorizatiile de mediu si pentru autorizatiile integrate de mediu emise inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, cat si pentru cele emise dupa intrarea acestuia in vigoare.
 

Art. 3. -

Scopul aplicarii vizei anuale este acela de a confirma faptul ca titularul desfasoara activitatea in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu sau autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari care sa afecteze conditiile stabilite prin actele de reglementare.
 

CAPITOLUL II
Autoritati competente

 

Art. 4. -

(1) Viza anuala se aplica sau se respinge de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si, respectiv, de catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu care intra in sfera de competenta a acestora.

(2) Viza anuala pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu care nu intra in sfera de competenta a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor sau a Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" se aplica/se respinge de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau se deleaga de catre aceasta catre agentiile judetene pentru protectia mediului, prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(3) Pana la data de 10 ianuarie a fiecarui an, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului poate emite decizii de delegare catre agentiile judetene pentru protectia mediului pentru activitatile care au autorizatie/autorizatie integrata de mediu valabila la data de 31 decembrie a anului anterior.
 

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in anul 2020, in termen de 10 zile de la data publicarii ordinului pentru aprobarea prezentei proceduri, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului poate emite decizii de delegare catre agentiile judetene pentru protectia mediului pentru activitatile care au autorizatie/autorizatie integrata de mediu valabila la data de 31 decembrie 2019.
 

CAPITOLUL III
Solicitarea, aplicarea si respingerea vizei anuale

 

Art. 5. -

(1) Pentru obtinerea vizei anuale, titularul activitatii este obligat sa solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, prin depunerea urmatoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura;

b) raportul anual de mediu si/sau raportarile mentionate in actele de reglementare, dupa caz;

c) declaratia pe propria raspundere ca desfasoara activitatea in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia/autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari de fond care sa afecteze conditiile stabilite prin autorizatie, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura;

d) dovada achitarii tarifului.
 

(2) Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizatie/autorizatie integrata de mediu detinuta de titular. Solicitarea vizei anuale se poate transmite si prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficiala a autoritatii publice pentru protectia mediului sau prin fax). Titularul se va asigura ca solicitarea a fost inregistrata.

(3) Pentru evitarea dublarii raportarilor, titularul mentioneaza in cerere numarul de inregistrare si data la care a depus la autoritatea publica pentru protectia mediului rapoartele solicitate prin autorizatia/autorizatia integrata de mediu. In cazul raportarilor efectuate in sistem electronic, titularul mentioneaza data la care a incarcat datele in sistem.
 

(4) Termenul in care titularul activitatii solicita aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia pe care acesta o detine. In cazul in care autorizatia pe care acesta o detine a fost revizuita, termenul de 60 de zile se va calcula in functie de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia initiala.

(5) Pentru autorizatia/autorizatia integrata de mediu revizuita, titularul solicita aplicarea vizei in anul imediat urmator revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) Pentru solicitarile transmise in termen mai scurt decat cel specificat la alin. (4), autoritatea publica pentru protectia mediului accepta solicitarea si, in termen de 5 zile lucratoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare si suspendarea actului de reglementare pe o perioada echivalenta cu perioada de intarziere fata de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare incepe dupa data emiterii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu (ziua si luna). Totodata, autoritatea publica pentru protectia mediului informeaza Garda Nationala de Mediu.
 

Art. 6. -

(1) In termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii la autoritatea emitenta a actului de reglementare, autoritatea publica pentru protectia mediului verifica documentatia depusa si stabileste daca sunt necesare informatii sau documente suplimentare, precum si necesitatea verificarii amplasamentului.

(2) Verificarea amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale. In cazul autorizatiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului se efectueaza la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale. In cazul autorizatiilor de mediu, verificarea amplasamentului se face cel putin o data la 2 ani. Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului poate stabili prin deciziile de delegare de competenta emise conform art. 4 alin. (2) - (4) frecventa de verificare a amplasamentelor in cazul autorizatiilor de mediu.

(3) Autoritatea publica pentru protectia mediului efectueaza vizita de amplasament in prezenta titularului sau a imputernicitului acestuia si intocmeste procesul-verbal de verificare a amplasamentului, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura. In cazul in care titularul refuza desemnarea unui reprezentant al sau, autoritatea publica pentru protectia mediului emite decizia de respingere a vizei anuale.

(4) In cazul in care in urma verificarii documentelor transmise si in urma vizitei de amplasament conform alin. (2) se constata ca activitatea se desfasoara cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia/autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari de fond in activitatea desfasurata, in termen de 5 zile lucratoare autoritatea publica pentru protectia mediului emite decizia de aplicare a vizei anuale.

(5) In cazul in care in urma verificarii documentelor transmise si in urma vizitei de amplasament conform alin. (2) si (3) se constata ca nu sunt respectate conditiile impuse prin autorizatia/autorizatia integrata de mediu si au intervenit modificari de fond in activitatea desfasurata pe amplasamentul/amplasamentele care face/fac obiectul solicitarii vizei anuale, autoritatea publica pentru protectia mediului transmite o notificare prin care se acorda un termen de maximum 60 de zile in vederea remedierii celor constatate. Autoritatea publica pentru protectia mediului informeaza Garda Nationala de Mediu cu privire la masurile de remediere si termenul de realizare a acestora. Titularul notifica autoritatea publica pentru protectia mediului cu privire la indeplinirea masurilor stabilite si prezinta documente doveditoare (dupa caz). Autoritatea publica pentru protectia mediului analizeaza documentele privind indeplinirea obligatiilor transmise de titular si, daca este cazul, face o (noua) verificare de amplasament.

(6) In cazul in care, in termenul prevazut la alin. (5), titularul nu indeplineste masurile de remediere stabilite, autoritatea publica pentru protectia mediului suspenda autorizatia de mediu, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care, dupa expirarea termenului de suspendare, titularul nu a indeplinit masurile de remediere, autoritatea publica pentru protectia mediului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii masurilor, emite decizia motivata de respingere a vizei anuale si informeaza Garda Nationala de Mediu. Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu isi pierde valabilitatea, iar titularul are obligatia de a solicita emiterea unei noi autorizatii/autorizatii integrate de mediu.

(7) In cazul in care, in termenul prevazut la alin. (5), titularul indeplineste masurile stabilite, autoritatea publica pentru protectia mediului, in termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii indeplinirii masurilor, emite decizia de aplicare a vizei anuale.
 

Art. 7. -

(1) Decizia de aplicare sau respingere a vizei anuale pentru autorizatia/autorizatia integrata de mediu se concretizeaza in decizie a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru activitatile a caror reglementare intra in competenta Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, respectiv decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sau a conducatorului autoritatii judetene pentru protectia mediului, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura.

(2) Decizia devine anexa la autorizatia/autorizatia integrata de mediu si face parte integranta din aceasta.
 

Art. 8. -

(1) Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif in cuantum de 100 lei in cazul autorizatiilor de mediu si 300 lei in cazul autorizatiilor integrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului in cazul in care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsa.

(2) Tariful se achita in avans, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului sau prin ordin de plata.

(3) Cuantumul tarifului se poate actualiza prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor.
 

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 9. -

In cazul autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu pentru care a fost solicitata aplicarea vizei anuale inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin, autoritatea publica pentru protectia mediului claseaza solicitarea si informeaza titularul cu privire la obligatia de a solicita aplicarea vizei in anul imediat urmator, cu respectarea termenelor prevazute la art. 5 alin. (4) din prezenta procedura.
 

Art. 10. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta procedura.


ANEXA Nr. 1
la procedura


 

Catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor/Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"/Agentia Nationala pentru Protectia Mediului/agentia judeteana pentru protectia mediului

Societatea, . . . . . . . . . ., in calitate de beneficiar, cu sediul in . . . . . . . . . ., reprezentat prin delegat . . . . . . . . . ., Delegatia nr. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., va rog a aproba aplicarea vizei anuale a Autorizatiei de mediu/Autorizatiei integrate de mediu nr. . . . . . . . . . ., emisa pentru desfasurarea activitatii/activitatilor . . . . . . . . . . .

Rapoartele obligatorii conform AIM/AM transmise in ultimele 12 luni (data si nr. inregistrare la ACPM/data incarcarii datelor in sistemul electronic):

Semnatura beneficiarului/delegatului                                         Data
                 . . . . . . . . . .                                                            . . . . . . . . . .ANEXA Nr. 2
la procedura

 


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul,.........., in calitate de reprezentant legal al S.C..........., declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca activitatea/activitatile pentru care a fost emisa Autorizatia de mediu/Autorizatia integrata de mediu nr........... se desfasoara in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu mai sus mentionata. Activitatile desfasurate sunt dupa cum urmeaza:
 

I. Activitati desfasurate in sediul social:

Denumire activitate/Cod CAEN

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

II. Activitati desfasurate in sediul/sediile secundar(e) din localitatea . . . . . . . . . ., adresa (Se completeaza pentru fiecare sediu secundar in parte.):

Denumire activitate/Cod CAEN

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

Cunosc si respect prevederile legislatiei de protectie a mediului in vigoare, aplicabile la punctul de lucru pentru activitatile reglementate.
 

Data: . . . . . . . . . .                                                   Semnatura: . . . . . . . . . .
 


ANEXA Nr. 3
la procedura
Proces-verbal de verificare a amplasamentului, incheiat astazi, . . . . . . . . . .

de catre domnul/doamna . . . . . . . . . ., in calitate de reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor/Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului/agentiei judetene pentru protectia mediului/Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"/ . . . . . . . . . ., cu ocazia verificarii efectuate in teren in vederea solutionarii cererii de vizare anuala a autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu emise pentru . . . . . . . . . ., cu sediul in municipiul/judetul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., nr. inmatriculare la oficiul registrului comertului . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . .

Verificarea s-a efectuat in prezenta reprezentantului . . . . . . . . . ., in persoana domnului/doamnei . . . . . . . . . ., avand functia de . . . . . . . . . ., care se legitimeaza cu . . . . . . . . . . .

Amplasamentul/Punctul de lucru verificat: municipiul/judetul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Suprafata ocupata: . . . . . . . . . .

Vecinatati: . . . . . . . . . .

Activitatea desfasurata pe amplasament:

1. Materii prime, mod de ambalare, depozitare, cantitati (dupa caz): . . . . . . . . . .

2. Substante si preparate chimice periculoase utilizate (dupa caz): . . . . . . . . . .

3. Utilitati:

- apa in scop potabil/igienico-sanitar/tehnologic:

- apa uzata:

- incalzire: . . . . . . . . . .

4. Proces tehnologic: . . . . . . . . . .

5. Produse obtinute: . . . . . . . . . .

6. Dotari: . . . . . . . . . .

7. Deseuri rezultate, mod de eliminare: . . . . . . . . . .

8. Ambalaje folosite (tipuri) si mod de gospodarire/valorificare: . . . . . . . . . .

9. Mijloace de transport: . . . . . . . . . .

10. Programul de lucru al unitatii: . . . . . . . . . .

11. Stadiul realizarii unor masuri dispuse anterior de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului: . . . . . . . . . .

12. Alte constatari: . . . . . . . . . .

13. Masuri de remediere conform art. 6 alin. (5) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale:

14. Concluzii:


Reprezentant
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor/Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului/agentia judeteana pentru
protectia mediului/Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
. . . . . . . . . .
Domnul/Doamna . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Reprezentant
Societatea Comerciala . . . . . . . . . .
Domnul/Doamna . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 4
la procedura
DECIZIE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Avand in vedere documentele depuse de  S.C. . . . . . . . . . ., procesul-verbal de verificare a amplasamentului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., incheiat de reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor/Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului/agentiei judetene pentru protectia mediului/Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", dupa caz, in urma verificarii indeplinirii conditiilor pentru care a fost emisa Autorizatia de mediu/Autorizatia integrata de mediu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., emisa pentru activitatile desfasurate la punctul/punctele de lucru din judetul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., in scopul vizarii anuale a autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu,

in temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (24)/ (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea publica centrala pentru protectia mediului/presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului/guvernatorul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" emite prezenta decizie.
Art. 1. -
Incepand cu data comunicarii prezentei decizii se aplica viza pentru perioada . . . . . . . . . ./se respinge viza, pentru Autorizatia de mediu/Autorizatia integrata de mediu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . a titularului . . . . . . . . . ., emisa de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor/Agentia Nationala pentru Protectia Mediului/agentia judeteana pentru protectia mediului/Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

Art. 2. -
Prezenta decizie se comunica titularului si poate fi contestata de acesta in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Secretar de stat/Presedinte/Guvernator/Director executiv,
. . . . . . . . . .

 


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
autorizatie de mediumonitorul oficialprotectia mediului

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 26 Iunie 2020


Votati articolul "Ordinul nr. 1150/2020 intra in vigoare de la 11 iulie 2020. Operatorii economici pot solicita viza anuala pentru autorizatiile de mediu":
Rating:

Nota: 4.88 din 5 din 4 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 26 Iunie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 - 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X