email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Programul Garant Construct – schema de ajutor de stat a fost oficializata

Programul Garant Construct – schema de ajutor de stat a fost oficializata
schema de ajutorimm prodimm rural

In Monitorul Oficial nr. 399 din 27 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 999/628 al ministrului finantelor si al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT si a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT. 

Programul GARANT CONSTRUCT se numara printre cele patru programe prevazute in OUG 24/2022 privind aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca. 

Programul GARANT CONSTRUCT are doua componente:

a) Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM-urile din sectorul constructiilor;

b) Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru unitatile administrativ-teritoriale, care presupun finantarea unor activitati din sectorul constructiilor. 

Programul GARANT CONSTRUCT vizeaza asigurarea lichiditatilor si finantarii investitiilor pentru IMM-urile din sectorul constructiilor implicate in proiecte privind imbunatatirea eficientei energetice, investitii in domeniul energiei verzi si aliniere la obiectivele de mediu.

In cadrul Programului GARANT CONSTRUCT se propune stabilirea eligibilitatii pe urmatoarele destinatii ale finantarilor:

a) Achizitia de echipamente si utilaje de constructii, logistica industriala, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii;
b) constructia, achizitia, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii;
c) Achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a IMM-urilor care deruleaza contracte in sectorul constructii;


d) Achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care sa genereze eficienta consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;
e) Finantarea capitalului de lucru pentru achizitia de materiale de constructii, combustibil, energie, salarii, pentru IMM-urile care deruleaza contracte in sectorul constructii.

Schemele de ajutor aferente programelor IMM PROD si RURAL INVEST au fost deja oficializate. 

Programul Garant Construct - criterii de eligibilitate ale beneficiarului 

(1) Beneficiarul in cadrul Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM-urile din sectorul constructiilor este operatorul economic care respecta prevederile OUG nr.24/2022, indeplineste conditiile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, sau Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si indeplineste conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, precum si arhitectii asa cum sunt reglementati in Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectura.

(2) Beneficiarul in cadrul Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru unitatile administrativ- teritoriale este municipiul, orasul, comuna, care are proiecte ce presupun finantarea unor activitati din sectorul constructiilor.

(3) Beneficiarul Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM-urile din sectorul constructiilor este eligibil in cadrul programului daca indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

a) nu este in dificultate financiara in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene. 

b) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor si/sau institutia de credit partenera. 

c) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C..

d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.

e) impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile. 

f) prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru sunt incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat; 

g) este eligibil conform reglementarilor interne ale institutiei de credit; 

h) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului sau din surse proprii inainte de data solicitarii de garantare In cazul creditelor de investitii beneficiarii acestor facilitati nu trebuie sa inregistreze obligatii fiscale restante si alte obligati bugetare administrate de organul fiscal central. 

(4) Beneficiarul Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru unitatile administrativ-teritoriale (municipii, orase, comune) din sectorul constructiilor, este eligibil in cadrul programului daca indeplineste cumulativ urmatoarele criterii: - existenta aprobarii finantarii, respectiv a Hotararii Consiliului local privind aprobarea contractarii creditului; - nu inregistreaza credite restante la institutiile de credit la data solicitarii de acordare a garantiei de stat; - nu se afla in situatie de criza financiara sau in insolventa la data solicitarii de acordare a garantiei de stat; - prezinta Hotararea Consiliului Local privind contractarea imprumutului cu garantia FNGCIMM/FRC; - sa prezinte Certificatul de atestare fiscala valabil la data acordarii garantiei de catre FNGCIMM/FRC. In cazul in care UAT inregistreaza datorii se va prezenta dovada achitarii acestora.

Programul Garant Construct: cheltuieli eligibile

 Sunt eligibile in cadrul programului urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. achizitia de echipamente si utilaje de constructii, logistica industriala, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii necesare proiectelor de constructii si anume:

 a) dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) - cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora:

b) cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in subgrupa 2.1 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", subgrupa 2.2 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", clasa 2.3.6 "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" enumerate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare; 
c) cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

2. constructia, achizitia, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii:

a) constructii si instalatii - cheltuieli aferente activitatilor de construire/extindere a spatiilor de productie/prestare de servicii ale intreprinderii, respectiv cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului 

b) cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati 

c) Cheltuieli de amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi.

3. achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a beneficiarilor care deruleaza contracte in sectorul constructii;

a. active necorporale - cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare; cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului; 

b. obtinere avize, acorduri, autorizatii - se includ cheltuielile pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc., obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului P.S.I.; comisioane, cote si taxe, cuprinzand cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare; achizitionarea semnaturii electronice; alte avize, acorduri si autorizatii; 

c. proiectare si inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor/reabilitarilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;

d. consultanta - cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare/a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect), plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii;

e. asistenta tehnica - cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului), plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii;

f. cheltuielile cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei, fara TVA. Cheltuielile cu activitati de marketing si promovare nu sunt eligibile. 

Sumele au fost verificate si sunt necesare pentru realizarea proiectului si sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului.

Cheltuielile sunt efectuate in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor si un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea preturilor aferente unor contracte de achizitii publice, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai, sunt platite pe parcursul perioadei de eligibilitate si sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/partenerului, avand la baza documente justificative, identificabile si verificabile, dovedite prin documente originale; 4. achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare: 

a. achizitionarea echipamentelor si instalarea panourilor solare fotovoltaice (panouri fotovoltaice, invertoare, acumulatori, regulatoare incarcare, sisteme prindere); 

b. cheltuieli cu proiectarea privind asigurarea suportului tehnic (aviz tehic de racordare din ATR existent in ATR prosumator)-maxim 10% din cheltuielile eligible; 

c. cheltuieli cu intretinerea si service-ul sistemelor fotovoltaice;

d. consultanta si management de proiect – max. 5% din valoarea totala eligibila a proiectului;
 e. modul de comunicatie; contoare inteligente care masoara cantitatea de energie produsa de sistemul de panouri fotovoltaice instalat si care permit colectarea si transmiterea datelor relevante de la distanta, in format electronic;
f. investitii in productia/achizitia biodigestoare si statii de biogaz; 
g. investitii in productia/achizitia de statii de reciclare; 
h. investitii in productia de componente/sisteme integrate de panouri fotovoltaice. 

5. finantarea capitalului de lucru pentru achizitia de materiale de constructii, combustibil, energie;
6. plata salariilor pentru IMM-urile care deruleaza contracte in sectorul constructii.

Programul Garant Construct: inregistrarea beneficiarilor

(1) Inregistrarea beneficiarilor in program se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 a) solicitantul de finantare garantata, potential beneficiar al granturilor acordate in cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro la sectiunea garant construct;
 b) inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului si a bugetului alocat programului; 
c) fiecare potential beneficiar aplicant trebuie sa bifeze optiunea pentru Programul GARANT CONSTRUCT si sa selecteze Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM -uri / UAT-uri, dupa caz.

c.1) In cazul bifarii Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM -uri trebuie sa completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM in format .pdf, completata si semnata de reprezentantul legal al intreprinderii pe formatul prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, copie dupa cartea de identitate si copie dupa certificatul unic de inregistrare.

c.2) In cazul bifarii Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii pentru UAT-uri trebuie sa completeze online datele de identificare, sa ataseze o copie dupa codul unic de inregistrare si o copie dupa actele de identitate (BI/CI) ale reprezentantilor legali. d) aplicatia software va genera automat solicitantului numarul de inregistrare, precum si un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii. Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului

(2) FNGCIMM/FRC, pune in format electronic la dispozitia institutiei de credit selectate de potentialul beneficiar aplicant datele si documentele inregistrate de acesta, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant. 

(3) institutia de credit analizeaza cererea beneficiarului si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitarii beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului in conformitate cu normele interne de creditare, pana la valoarea maxima. 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
schema de ajutorimm prodimm rural

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 28 Aprilie 2022


Votati articolul "Programul Garant Construct – schema de ajutor de stat a fost oficializata":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 28 Aprilie 2022 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X