email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea 268/2021: Vama va fi preluata de Finantele Publice din 10 decembrie 2021

Legea 268/2021: Vama va fi preluata de Finantele Publice din 10 decembrie 2021
vamaanafministerul finantelor

Legea 268/2021 stabileste ca Autoritatea Vamala Romana va trece de la ANAF in subordinea Ministerului de Finante Publice. 

Vor fi preluate si unitatile subordonate acesteia - activitatea, posturile si personalul structurilor vamale, respectiv Directia Generala a Vamilor din cadrul aparatului propriu al Fiscului, directiile regionale vamale si birourile vamale de interior si de frontiera din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

Prevederile Legii 268/2021 vor intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in Monitor, adica de la 10 decembrie 2021. Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021.

Recent, s-a discutat si despre preluarea de la ANAF a contestatiilor formulate de firme si persoanele fizice autorizate impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrativ-fiscale. Insa Finantele au amanat de doua ori pana acum aceasta activitate. Activitatea de solutionare ar fi trebuit sa fie preluata de Finante incepand cu 1 octombrie 2021, potrivit OUG 51/2021 (M.O. nr. 606 din 17 iunie 2021), insa termenul a fost prelungit pana la 31 martie 2022 prin OUG 107/2021. 

Legea 268/2021 - mutarea Vamii de la ANAF la MFP: continutul actului normativ

Denumire completa: Legea 268/2021 pentru infiintarea Autoritatii Vamale Romane si pentru modificarea unor acte normative
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul 1(1) Se infiinteaza Autoritatea Vamala Romana, denumita in continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul vamal, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor si finantata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor, ca efect al reorganizarii prin divizare partiala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Pentru creantele fiscale aflate in administrarea sa potrivit legii, Autoritatea Vamala Romana indeplineste competentele de organ fiscal central in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Autoritatea are sediul central in Bucuresti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34‒40, sectorul 6. Sediul se poate modifica prin hotarare a Guvernului.

Articolul 2

(1) Autoritatea preia de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentie, si unitatile subordonate acesteia activitatea, posturile si personalul structurilor vamale, respectiv Directia Generala a Vamilor din cadrul aparatului propriu al Agentiei, directiile regionale vamale si birourile vamale de interior si de frontiera din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

(2) Autoritatea este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului finantelor, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finantelor.

(3) Presedintele Autoritatii are calitatea de ordonator tertiar de credite si poate delega aceasta calitate in conditiile stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.

(4) Presedintele Autoritatii reprezinta institutia in relatia cu tertii.
(5) Presedintele Autoritatii emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.

Articolul 3

(1) Autoritatea are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii.

(2) Secretarul general al Autoritatii indeplineste atributiile prevazute la art. 61 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Secretarul general poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii ori incredintate de presedinte.

Articolul 4

(1) Activitatea Autoritatii se exercita la nivel central si teritorial.
(2) Activitatea Autoritatii la nivel teritorial se exercita prin intermediul directiilor regionale vamale, structuri fara personalitate juridica ce functioneaza in cadrul Autoritatii.
(3) In cadrul directiilor regionale vamale functioneaza birouri vamale de interior si/sau de frontiera.
(4) In cadrul birourilor vamale de interior se pot infiinta puncte vamale, prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(5) Organizarea, modul de functionare, numarul maxim de posturi ale Autoritatii se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(6) Organizarea si modul de functionare ale directiilor regionale vamale se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii, iar conducerea acestora va fi numita prin ordin al presedintelui Autoritatii, in conditiile legii.

Articolul 5

(1) Autoritatea elaboreaza reglementarile vamale care sunt in competenta Romaniei in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, asigura administrarea impozitelor, taxelor si altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplica politica si legislatia vamala, respectiv fiscala, in domeniul supravegherii produselor accizabile, exercita atributiile de autoritate vamala si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda vamala si fiscala, precum si a altor fapte date prin lege in competenta sa.

(2) Principalele obiective ale Autoritatii sunt:

a) protejarea intereselor financiare ale Romaniei, ale Uniunii Europene si ale statelor membre ale acesteia;
b) punerea in aplicare a politicii comerciale comune si a celorlalte politici ale Uniunii cu impact asupra comertului;
c) protejarea Romaniei si a Uniunii Europene de comertul inechitabil si ilegal si incurajarea activitatilor economice legitime;
d) garantarea securitatii si sigurantei Romaniei, a Uniunii Europene si a rezidentilor acestora, protectia mediului, in cooperare stransa cu alte autoritati, daca este cazul;
e) mentinerea unui echilibru adecvat intre controalele vamale si facilitarea comertului legitim.

Articolul 6
(1) Pentru Autoritate, serviciile de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor se asigura, cu titlu gratuit, de catre Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru Informatii Financiare.

(2) Achizitiile de echipamente, bunuri si servicii din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, necesare Autoritatii, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor, punandu-se la dispozitia acesteia cu titlu gratuit, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2017 privind infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare, aprobata cu completari prin Legea nr. 99/2018, cu completarile ulterioare.
(3) Pentru litigiile referitoare la activitatea si personalul preluat de Autoritate de la Agentie, aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata, Autoritatea si structurile teritoriale ale acesteia se subroga in toate drepturile si obligatiile Agentiei si ale directiilor generale regionale ale finantelor publice, dupa caz, si dobandesc calitatea procesuala a acestora, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (5).

(4) In litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata si calitatea procesuala detinuta de Autoritate sau de structurile teritoriale ale acesteia, in nume propriu sau ca reprezentant al statului, Autoritatea este reprezentata de consilieri juridici din cadrul Autoritatii si ai structurilor teritoriale ale acesteia sau de consilierii juridici din Ministerul Finantelor pe baza mandatului acordat de catre Autoritate.

(5) Autoritatea poate fi imputernicita de Ministerul Finantelor sa il reprezinte in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata si calitatea procesuala detinuta de Ministerul Finantelor, in nume propriu sau ca reprezentant al statului ori al altor institutii.

Articolul 7
(1) Preluarea personalului Directiei Generale a Vamilor din cadrul Agentiei, precum si a personalului din structurile vamale din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice se face in limita numarului de posturi aprobat, in conditiile legii.
(2) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe functiile publice de stat, generale sau specifice, respectiv functiile contractuale aferente Autoritatii si structurilor teritoriale ale acesteia se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.

(3) Personalul preluat de la Agentie si de la unitatile subordonate acesteia la Autoritate si in structurile teritoriale ale acesteia isi pastreaza toate drepturile, inclusiv cele salariale.

Articolul 8

(1) Functiile utilizate la nivelul Autoritatii in realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice specifice, functii publice generale si functii contractuale.
(2) Functiile publice specifice se echivaleaza cu functiile publice generale in conditiile art. 384 si 624 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 9

(1) Patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, arhiva, prevederile bugetare, executia bugetara pe anul in curs pana la data protocolului de predare-preluare ale Agentiei si ale directiilor generale regionale ale finantelor publice, aferente Directiei Generale a Vamilor, directiilor regionale vamale si birourilor vamale de interior si de frontiera, precum si personalul si numarul de posturi aferente acestora sunt preluate pe baza de protocoale de predare-preluare de catre Autoritate. Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (5). Modificarile in executia bugetara pe anul in curs se efectueaza pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor la solicitarea Agentiei.

(2) In termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (5), procedurile aferente activitatii Directiei Generale a Vamilor, directiilor regionale vamale si birourilor vamale de interior si de frontiera, aflate in derulare, se preiau si se continua de Autoritate, respectiv de directiile regionale vamale, dupa caz, care se subroga in drepturile si obligatiile acestora, actele indeplinite anterior potrivit legii ramanand valabile.

(3) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc actiunile, proiectele si programele in care Autoritatea se subroga in toate drepturile si obligatiile Agentiei si directiilor generale regionale ale finantelor publice.

Articolul 10

Pana la incheierea protocoalelor prevazute la art. 9 alin. (1), finantarea Autoritatii si a directiilor regionale vamale se asigura din bugetele ordonatorilor de credite existenti inainte de reorganizarea Agentiei potrivit prezentei legi.

Articolul 11

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor supune spre aprobare Guvernului hotararea de modificare a Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 12

(1) In cuprinsul actelor normative in vigoare referitoare la activitatea vamala, urmatoarele denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza:

a) „Agentia Nationala de Administrare Fiscala“, „Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Vamilor“ si „Directia Generala a Vamilor“ cu „Autoritatea Vamala Romana“;
b) „directiile generale regionale ale finantelor publice - directiile regionale vamale“ cu „directiile regionale vamale“.
(2) In cuprinsul Legii nr. 201/2016 privind stabilirea conditiilor pentru fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun si a produselor conexe si de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 906 din 10 noiembrie 2016, cu modificarile ulterioare, denumirea „Agentia Nationala de Administrare Fiscala“ se inlocuieste cu denumirea „Autoritatea Vamala Romana“.

Articolul 13

Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (5), activitatea Directiei Generale a Vamilor, a directiilor regionale vamale, precum si a birourilor vamale de interior si a birourilor vamale de frontiera este supusa dispozitiilor cuprinse in actele normative privind organizarea si functionarea Agentiei.

Articolul 14

Ordinele si instructiunile emise in temeiul actelor normative de organizare si functionare a Agentiei se modifica in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de modificare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 11, in masura in care contravin dispozitiilor prezentei legi.

Articolul 15

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
(3) In punctele de trecere a frontierei de stat si pe teritoriul tarii sunt organizate birouri si puncte vamale care functioneaza potrivit legii.
2. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Articolul 5
(1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin Autoritatea Vamala Romana si structurile teritoriale.
3. La articolul 7, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
(2) Deschiderea de noi birouri sau puncte vamale de frontiera sau inchiderea celor existente se face prin hotarare a Guvernului.
(3) Directiile regionale vamale, birourile si punctele vamale de interior se infiinteaza/se desfiinteaza prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.

Articolul 16

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autoritatii Vamale Romane, precum si ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aflate in indeplinirea atributiilor de serviciu, ale agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.

2. La articolul 32 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:

b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Autoritatii Vamale Romane, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale care insotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;

3. La articolul 32, alineatul (4^1) va avea urmatorul cuprins:

(4^1) Pe autovehiculele Autoritatii Vamale Romane, precum si ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inscriptionate vizibil cu denumirea si sigla institutiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea in trafic a autovehiculelor in scopul exercitarii atributiilor de control specifice, potrivit legii.

4. La articolul 35, alineatul (4^1) va avea urmatorul cuprins:

(4^1) Functionarii din cadrul Autoritatii Vamale Romane, respectiv al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care, in scopul exercitarii atributiilor de control specifice, efectueaza semnale de oprire pentru conducatorii autovehiculelor, sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive si mijloace de protectie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare verde, respectiv rosie, stabilite prin hotarare a Guvernului.

5. La articolul 100 alineatul (1), punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autoritatii Vamale Romane, precum si ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;

Articolul 17

Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18, alineatul (4^1) va avea urmatorul cuprins:

(4^1) Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului la propunerea presedintelui Agentiei. Vicepresedintii exercita atributiile delegate de presedintele Agentiei. Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

2. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Articolul 21
(1) Prin atributiile incredintate, Agentia asigura: administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, precum si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si a altor fapte date prin lege in competenta sa.

Articolul 18
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatele (1) si (2) se abroga.
2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

Articolul 14
In vederea realizarii atributiilor, pentru prevenirea actelor si faptelor de evaziune si frauda fiscala, Agentia efectueaza controlul operativ si inopinat cu privire la:

a) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte de evaziune fiscala si frauda fiscala;
b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea evaziunii fiscale si fraudelor fiscale;
c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bonurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
d) participarea, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.

Articolul 19

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 243/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Articolul 6
(1) Functiile publice generale de conducere din aparatul central al Autoritatii Vamale Romane sunt:
a) director general;
b) director general adjunct;
c) director;
d) director adjunct;
e) sef serviciu;
f) sef birou.

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Articolul 7
(1) In raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific, indeplinite de Autoritatea Vamala Romana, functiile publice specifice de executie ale personalului vamal din Autoritatea Vamala Romana si structurile teritoriale sunt:
a) functii publice de executie din clasa I: inspector vamal;
b) functii publice de executie din clasa a II-a: agent vamal;
c) functii publice de executie din clasa a III-a: controlor vamal.

Articolul 20

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Care sunt noile modificari contabile valabile in 2023?


Aflati care sunt noutatile contabile pentru 2023 in Ghidul practic al contabilitatii. Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile!

Concret, Ghidul practic al contabilitatii va ofera explicatii, interpretari si solutii pentru subiecte sensibile de ultima ora legate de:

  •   Fondul comercial
  •   Reevaluarea imobilizarilor
  •   Titluri pe termen scurt
  •   Decalaje in aprovizionare
  •   Reduceri comerciale si financiare primite si acordate
  •   Vanzari online
  •   Penalitati comerciale
...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
vamaanafministerul finantelor


Data aparitiei: 13 Decembrie 2021

Votati articolul "Legea 268/2021: Vama va fi preluata de Finantele Publice din 10 decembrie 2021":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X