email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul nr. 2148/2020 - Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA pentru exporturi au fost modificate

Ordinul nr. 2148/2020 - Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA pentru exporturi au fost modificate
tvaexporturicod fiscal

Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA pentru exporturi au fost modificate si completate prin Ordinul nr. 2148/2020. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 628 din 17 iulie 2020, data de la care a intrat in vigoare.
 

Citeste in continuare ce modificari au fost introduse prin Ordinul nr. 2148/2020.
 

Ordinul nr. 2148/2020: textul actului normativ


Denumirea completa: Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 103/2016
 

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. a) -i), art. 294 alin. (2) si (3) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
 

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:Art. I. -

Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) -i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 103/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 11 februarie 2016, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (3), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
f) exportator in sensul TVA, denumit in continuare exportator, este considerat furnizorul mentionat la lit. d), care realizeaza livrarile mentionate la lit. e), precum si persoana care transporta bunuri in afara Uniunii Europene, in lipsa unei tranzactii comerciale."

2. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(4) Prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza."

3. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifica de catre exportator cu urmatoarele documente:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

b) unul dintre urmatoarele documente:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire; sau

3. in cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize utilizand EMCS, raportul de export inaintat expeditorului prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul UE."
4. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:

"
(3) In cazul in care furnizorul nu este stabilit in Uniunea Europeana si nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta sa detina declaratia vamala de export, in care datele sale de identificare si seria si/sau numarul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate in afara Uniunii Europene sa fie mentionate in caseta 44.

(4) In cazul in care furnizorul este stabilit in Uniunea Europeana, dar nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta sa detina declaratia vamala de export, in care datele sale de identificare si seria si/sau numarul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate in afara Uniunii Europene sa fie mentionate in caseta 44.
(5) In situatia in care iesirea bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene nu poate fi justificata cu documentele prevazute la alin. (2) lit. b), exportatorul poate sa dovedeasca iesirea efectiva a bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene prin alte mijloace de proba, astfel cum s-a pronuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene in Cauza C-275/18 «Milan Vins»."

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(2) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la alin. (1) se justifica de furnizorul care realizeaza livrarea potrivit art. 2 alin. (2)-(5)."

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 4. -
(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decat cele scutite conform art. 292 din Codul fiscal, legate direct de exportul de bunuri. Sunt considerate legate direct de exportul de bunuri serviciile care contribuie la realizarea efectiva a unei operatiuni de export si care sunt furnizate direct exportatorului sau destinatarului bunurilor exportate, astfel cum s-a pronuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene in Cauza C-288/16 «L.E.» IK."

7. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
b) contractul incheiat cu beneficiarul, care poate fi exportatorul sau destinatarul bunurilor;".

8. La articolul 4 alineatul (6), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
a) contractul incheiat cu beneficiarul, care poate fi exportatorul sau destinatarul bunurilor;".

9. La articolul 4 alineatul (8), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
a) contractul incheiat cu beneficiarul, care poate fi exportatorul sau destinatarul bunurilor;".

10. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 6. -
(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, prestarile de servicii efectuate in Romania asupra bunurilor mobile achizitionate ori importate in vederea prelucrarii in Romania si care ulterior sunt transportate in afara Uniunii Europene de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit in Romania, ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal se aplica prestarilor de servicii de prelucrare si in cazul in care prestatorul de servicii care efectueaza aceste servicii in baza unui contract incheiat cu un client nestabilit in Romania achizitioneaza sau importa bunuri in vederea incorporarii in produsul prelucrat ori in vederea utilizarii in legatura directa cu produsele prelucrate. Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal se aplica pentru prestarile de servicii pentru care locul prestarii se considera in Romania, conform prevederilor art. 278 din Codul fiscal, si se justifica conform prevederilor alin. (3). Orice bun incorporat in produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.

(2) In cazul bunurilor importate in Romania in vederea prelucrarii, calitatea de importator o poate avea, conform titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, fie proprietarul bunurilor, fie persoana impozabila inregistrata conform art. 316 din Codul fiscal, care importa bunuri in Romania in vederea prelucrarii, cu conditia ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operatiuni sa fie transportate in afara Uniunii Europene sau sa fie achizitionate de catre persoana impozabila respectiva. In situatia in care bunurile rezultate in urma prelucrarii nu sunt transportate in afara Uniunii Europene, prestatorul de servicii care a importat bunurile in Romania in vederea prelucrarii pierde dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, cu exceptia cazului in care achizitioneaza bunurile rezultate in urma prelucrarii sau refactureaza valoarea bunurilor importate in vederea prelucrarii si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre proprietarul bunurilor, caz in care refacturarea intregii valori a bunurilor este avuta in vedere doar in scopul taxei pe valoarea adaugata, neimplicand existenta unei tranzactii comerciale. In situatia in care locul prestarii este considerat a fi in Romania conform prevederilor art. 278 din Codul fiscal, daca bunurile rezultate in urma prelucrarii nu sunt transportate in afara Uniunii Europene, prestarile de servicii de prelucrare nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata. Daca serviciile sunt prestate catre un beneficiar persoana impozabila, stabilit in alt stat membru, locul prestarii se considera in statul membru in care este stabilit beneficiarul conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol, serviciile fiind neimpozabile in Romania. Totusi, prestatorul nu are obligatia de a depune declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca prestarea de servicii este scutita de TVA in statul beneficiarului.

(3) Scutirea de taxa prevazuta la alin. (1), pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale achizitionate din Romania sau din alte state membre ori importate in vederea prelucrarii in Romania, se justifica de prestatorul serviciilor cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu clientul care nu este stabilit in Romania;
b) factura pentru serviciile de prelucrare efectuate;

c) documente din care sa rezulte ca bunurile prelucrate au fost transportate in afara Uniunii Europene de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit in Romania, ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia, conform prevederilor art. 2 alin. (2)-(4).

Exemplul 1: A factureaza catre B servicii de confectionare produse textile, materiile prime fiind achizitionate din Franta de catre client, respectiv de B. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Elvetia. Locul prestarii serviciilor fiind in Romania conform art. 278 alin. (6) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in afara Uniunii Europene, A trebuie sa justifice scutirea de TVA, intrucat ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa.

Exemplul 2: A factureaza catre B servicii de confectionare produse textile, materiile prime fiind achizitionate din Franta de catre client, respectiv de B. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul prestarii serviciilor se considera a fi in Italia, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol, serviciile fiind neimpozabile in Romania. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, prestatorul nu are obligatia de a depune declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca prestarea de servicii este scutita de TVA in statul beneficiarului, respectiv in Italia."

11. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"
(11) In sensul art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, navele utilizate preponderent in pozitie imobila pentru a explora/exploata zacaminte de hidrocarburi in mare nu sunt considerate nave atribuite navigatiei in largul marii, astfel cum s-a pronuntat si Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-291/18 «Grup Servicii Petroliere SA»."

12. La articolul 8, alineatele (4) - (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(4) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza fie de furnizor/prestator, fie de beneficiar, pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege. In cazul navelor care nu sunt noi, respectiv al navelor care au mai navigat, utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, care sunt atribuite navigatiei in largul marii, scutirile de TVA prevazute de art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplica daca nava este efectiv si preponderent utilizata pentru navigatie in largul marii. Pentru a determina daca o nava este efectiv si preponderent utilizata in largul marii nu pot fi luate in calcul doar criterii obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, insa acestea ar putea fi utilizate pentru a exclude din domeniul de aplicare a scutirilor navele care, in orice caz, nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, respectiv nu ar fi capabile pentru navigatie in largul marii. Cerinta referitoare la navigatia in largul marii nu se aplica scutirilor de TVA prevazute de art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal in cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta. Pentru a stabili daca o nava care indeplineste conditiile obiective de a fi capabila sa navigheze in largul marii datorita lungimii si tonajului a fost efectiv si preponderent utilizata pentru navigatie in largul marii, pot fi utilizate mijloace de proba prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice alte mijloace de proba prevazute de lege. In cazul navelor care nu sunt noi, respectiv al navelor care au mai navigat, conditia ca nava sa fi fost efectiv si preponderent utilizata pentru navigatie in largul marii se considera indeplinita daca nava a fost astfel utilizata in ultimii 5 ani sau pe intreaga perioada de utilizare, daca aceasta este mai mica de 5 ani. Conceptul de navigatie «in largul marii» in sensul Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata si al art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal acopera orice parte a marii in afara apelor teritoriale ale oricarei tari, care este dincolo de limita de 12 mile marine, masurata de la liniile de baza stabilite in conformitate cu dreptul international al marii (Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind dreptul marii, semnata la Montego Bay la 10 decembrie 1982).

(5) Scutirea prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplica atat pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in beneficiul direct al proprietarilor/operatorilor de nave, cat si in situatia in care intre furnizori/prestatori si proprietar/operator se interpune un agent de nava. Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal pentru livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe navele atribuite navigatiei in largul marii si care sunt utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit se aplica si in situatia in care in livrare se interpun intermediari care actioneaza in nume propriu, daca in momentul livrarii destinatia finala a bunurilor este cunoscuta si daca transferul proprietatii bunurilor in cauza catre acesti intermediari a intervenit cel mai devreme in acelasi timp cu momentul in care operatorii navelor au fost abilitati sa dispuna in fapt de aceste bunuri ca si cum ar fi avut calitatea de proprietari, astfel cum s-a pronuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene in Cauza C-526/13 «Fast Bunkering Klaipeda» UAB. Scutirea de taxa pentru serviciile de incarcare/descarcare pe/de pe o nava atribuita navigatiei in largul marii se aplica atat serviciilor prestate catre proprietarul/operatorul navei sau catre agentul de nava, cat si serviciilor prestate intr-o etapa anterioara, cum ar fi un serviciu prestat de un subantreprenor unui operator economic care o factureaza ulterior unei case de expeditie sau unui transportator, precum si serviciilor de aceasta natura prestate detinatorului incarcaturii, care poate fi exportatorul sau importatorul acesteia. In acest sens s-a pronuntat si Curtea de Justitie a Uniunii Europene in Cauza C-33/16 «A Oy». Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Daca locul prestarilor de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este in Romania, scutirea de taxa se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita.

(6) In cazul prestarilor de servicii si/sau al livrarilor de bunuri efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora, pentru care se aplica scutirea prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, atat prestatorul/furnizorul, cat si celelalte persoane impozabile prevazute la alin. (5) care intervin in livrare/prestare trebuie sa justifice aplicarea scutirii cu declaratia pe propria raspundere a proprietarului/operatorului navei sau, dupa caz, cu o copie a acestei declaratii, din care sa rezulte ca nava respectiva a fost efectiv si preponderent utilizata in largul marii.

(7) In cazul navelor noi, respectiv al navelor care nu au fost utilizate, scutirea prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplica pe baza criteriilor obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, care le face capabile pentru a fi utilizate in largul marii.

Exemplul 1: A factureaza catre B servicii de reparatii ale unei nave destinate transportului in largul marii, serviciile fiind efectuate pe teritoriul Romaniei. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Norvegia. Locul prestarii serviciului fiind in Romania conform art. 278 alin. (6) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana, prestatorul trebuie sa justifice scutirea de taxa, intrucat ar fi fost persoana obligata la plata taxei daca operatiunea nu era scutita.

Exemplul 2: A factureaza catre B servicii de reparatii ale unei nave destinate transportului in largul marii. A este o persoana impozabila stabilita in Dubai, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul prestarii serviciului este in Romania conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania. Prestatorul nefiind stabilit in Romania, beneficiarul trebuie sa justifice scutirea de taxa, intrucat ar fi fost persoana obligata la plata taxei daca operatiunea nu era scutita.

Exemplul 3: A livreaza o nava, care este utilizata deja, catre B. Nava indeplineste criteriile obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, care o fac capabila pentru a fi utilizata in largul marii. Furnizorul A aplica scutirea de TVA daca nava a fost utilizata efectiv si preponderent in largul marii. Conditia ca nava sa fi fost efectiv si preponderent utilizata pentru navigatie in largul marii se considera indeplinita daca nava a fost astfel utilizata in ultimii 5 ani sau pe intreaga perioada de utilizare, daca aceasta este mai mica de 5 ani."

13. La articolul 9, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:

"
(51) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal se aplica si pentru livrarea unei aeronave catre un operator economic care nu este el insusi companie aeriana care realizeaza in principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plata, dar care achizitioneaza aeronava respectiva in scopul utilizarii sale exclusive de catre o astfel de companie, de exemplu, in cadrul unei operatiuni de leasing. In acest sens s-a pronuntat si Curtea de Justitie a Uniunii Europene in Cauza C-33/11 «A Oy»."

14. La articolul 9, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(7) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege si a certificatului prevazut la alin. (5) pentru companiile aeriene stabilite in Romania. In cazul livrarii prevazute la alin. (51), pentru justificarea scutirii de TVA este necesar certificatul prevazut la alin. (5) eliberat companiei aeriene care va utiliza aeronava, daca este o companie aeriana stabilita in Romania. Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei, conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Daca locul prestarilor de servicii prevazute la art. 294 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este in Romania, scutirea de taxa se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita."

15. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 10. -
(1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:

a) factura in care trebuie sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;

b) documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru, care poate fi diferit de statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA comunicat de cumparator.
(2) In cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, prevazute la art. 294 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de taxa se justifica prin:

a) factura sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, contractul de vanzare-cumparare;

b) documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru.

(3) In cazul livrarilor intracomunitare de produse accizabile prevazute la art. 294 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere c), catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care transportul de bunuri este efectuat conform art. 34 alin. (1) si (2) ori art. 19 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE, scutirea de taxa se justifica prin:

a) factura care nu trebuie sa contina codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului in alt stat membru;

b) documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru.

(4) In cazul livrarilor intracomunitare asimilate de bunuri prevazute la art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se justifica, cu exceptiile prevazute la acelasi alineat, pe baza urmatoarelor documente:

a) autofactura prevazuta la art. 319 alin. (9) din Codul fiscal in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;
b) documente de transport al bunurilor din Romania in alt stat membru, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, documentul specific de transport aerian de marfuri (Air Waybill).

(5) In situatia livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la alin. (1), daca inspectia fiscala constata ca pe factura este inscris eronat codul de TVA al beneficiarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite in timpul controlului corectarea facturii de catre furnizor si se va verifica validitatea codului de TVA al beneficiarului de catre organele de inspectie fiscala. Aceasta factura va fi atasata de catre furnizor facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia.

(6) Scutirea unei livrari intracomunitare, in sensul art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, nu poate fi refuzata vanzatorului pentru simplul motiv ca administratia fiscala a unui alt stat membru a efectuat o radiere cu efect retroactiv a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei care a achizitionat bunul, de la o data anterioara acestei livrari, desi radierea codului a intervenit dupa livrarea bunului, astfel cum s-a pronuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene in Cauza C-273/11 - Mecsek Gabona.

(7) Art. 45a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste anumite scutiri pentru operatiunile intracomunitare, denumit in continuare Regulamentul 282/2011, prevede ca, in situatia in care se indeplinesc conditiile de la alin. (1) lit. a) si b) ale acestui articol, se prezuma ca bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru catre o destinatie aflata in afara teritoriului sau, dar in interiorul Comunitatii. In acest caz, documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sunt cele prevazute la alin. (1) si (3) ale art. 45a din Regulamentul 282/2011.

(8) Prin parti independente, in sensul art. 45a din Regulamentul 282/2011, se intelege parti care nu sunt considerate afiliate potrivit prevederilor art. 7 pct. 26 din Codul fiscal.
(9) In situatia in care cumparatorul nu furnizeaza vanzatorului declaratia scrisa prevazuta la art. 45a alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul 282/2011, pana in a zecea zi a lunii urmatoare livrarii, furnizorul beneficiaza de prezumtia stabilita la acest articol daca primeste aceasta declaratie ulterior, in termenul prevazut la art. 1 alin. (4).

(10) In situatiile care nu se incadreaza in prezumtia prevazuta la art. 45a din Regulamentul 282/2011, transportul bunurilor din Romania in alt stat membru se justifica conform prevederilor prezentului articol. Astfel de situatii pot fi, fara a se limita la acestea, cele in care: transportul bunurilor este realizat cu propriile mijloace de transport de catre furnizor sau cumparator, bunurile ce fac obiectul livrarii sunt mijloace de transport care se deplaseaza singure pe roti, pe cale maritima, fluviala sau aeriana, persoanele implicate in transportul bunurilor nu sunt parti independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator sau nu se poate face dovada independentei acestora. Prin propriile mijloace de transport se intelege mijloacele de transport aflate in proprietatea furnizorului sau cumparatorului bunurilor sau care sunt puse la dispozitia acestuia prin contracte de leasing, inchiriere, comodat sau alte contracte de acest tip.

(11) In sensul alin. (10), se considera ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru, daca furnizorul detine documente care justifica transportul, precum:

a) in cazul livrarii de produse accizabile care circula in regim suspensiv de accize: documentul administrativ in format electronic si raportul de primire;

b) in cazul livrarii de mijloace de transport care se deplaseaza singure pe roti, pe cale maritima, fluviala sau aeriana: contractul de vanzare-cumparare din care sa rezulte ca bunurile vor fi transportate in alt stat membru si dovada inmatricularii mijlocului de transport in statul membru de destinatie;

c) in cazul livrarii altor bunuri decat cele prevazute la lit. a) si b):

1. documente de transport, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, documentul specific de transport aerian de marfuri (Air Waybill); si

2. unul dintre urmatoarele documente: o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor, documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor, documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie, un document care atesta primirea bunurilor, emis de catre un depozitar din statul membru de destinatie, altul decat cumparatorul bunurilor, o declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate in statul membru de destinatie si care cuprinde: data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor, identificarea persoanei care accepta bunurile in numele cumparatorului.

(12) Organele fiscale pot respinge justificarea transportului efectuata in conformitate cu alin. (11), in situatia in care au suficiente elemente pentru a demonstra ca bunurile nu au fost transportate din Romania in alt stat membru.

(13) Scutirea de TVA prevazuta la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal nu se aplica in cazul in care furnizorul nu a respectat obligatia prevazuta la art. 325 alin. (1) din Codul fiscal de a depune o declaratie recapitulativa sau declaratia recapitulativa depusa de acesta nu contine informatiile corecte referitoare la aceasta livrare, cu exceptia cazului in care furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile fiscale competente.

(14) In sensul art. 294 alin. (21) din Codul fiscal, se considera ca furnizorul justifica corespunzator deficienta, daca aceasta este remediata ulterior, dar nu mai tarziu de finalizarea inspectiei fiscale. Se poate considera ca deficienta a fost remediata in situatii precum:

a) furnizorul nu a inclus livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa aferenta perioadei in care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a inclus-o in declaratia recapitulativa aferenta unei perioade ulterioare sau in cadrul unei declaratii rectificative pentru perioada respectiva;

b) furnizorul a inclus livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa aferenta perioadei in care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a gresit neintentionat una sau mai multe informatii referitoare la livrarea respectiva, cum ar fi valoarea acesteia, tipul operatiunii, denumirea clientului si a efectuat corectia in cadrul unei declaratii rectificative pentru perioada respectiva."

Art. II. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Umor de super calitate pe teme specifice muncii de contabil?


Da, se poate! Da, se poate sa radeti cum n-ati mai ras de mult pe subiecte altminteri foarte serioase, gen revolutia fiscala, controale ANAF, norme de aplicare, inchiderea balantei sau – atentie! - decizia de impunere primita de la Fisc!

Convingeti-va achizitionand chiar acum Calendarul Contabilului Vesel 2024.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tvaexporturicod fiscal


Data aparitiei: 20 Iulie 2020

Votati articolul "Ordinul nr. 2148/2020 - Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA pentru exporturi au fost modificate":
Rating:

Nota: 3.9 din 5 din 5 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X