email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OFICIAL Procedura de implementare a Masurii 1 - microgranturi pentru IMM, PFA, ONG si cabinete medicale

OFICIAL Procedura de implementare a Masurii 1 - microgranturi pentru IMM, PFA, ONG si cabinete medicale
microgranturipfaimm

A fost oficializata Procedura de implementare a Masurii 1 - microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile pentru IMM-urile care nu detin salariati cu CIM, PFA, ONG si cabinete medicale.

Prin Ordinul nr. 2.989/2020, publicat in M.O. nr. 902 din 5 octombrie 2020, a fost aprobata procedura (M.O. nr 902 bis din 5 octombrie 2020).

Cu ajutorul acestei masuri vor putea fi accesate microgranturi in valoare de 2.000 de euro pentru un numar maxim de 50.000 de beneficiari. Masura este valabila pana la 31 decembrie 2020, iar platile vor fi efectuate pana la finalul anului 2023.
 

ORDINUL nr. 2.989: continutul actului normativ

Denumire completa: ORDIN nr. 2.989 privind aprobarea Procedurii de implementare a masurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene

EMITENT    
MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI


Avand in vedere:


– prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene;
– prevederile Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020;
– Referatul de aprobare nr. 440.630/DAPIMM din 21.09.2020 intocmit de catre Directia de antreprenoriat si programe pentru IMM;
– prevederile art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:

Articolul 1

Se aproba Procedura de implementare a masurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Articolul 2

Directia de antreprenoriat si programe pentru IMM si agentiile pentru IMM, atragere de investitii si promovare a exportului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

Masura micrograturi: Care sunt beneficiarii?
 

Microgranturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari:

a) intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;

b) PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;

c) PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020.

Dovada implicarii in activitatile legate de COVID-19, dar si pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverinte-formular si incarcarea acesteia in aplicatia de inscriere, emisa de unitatea sanitara unde a prestat serviciul beneficiarul/directia de sanatate publica judeteana, dupa caz

Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA si CMI. Esantionul prevazut la art 5 alin (2) din O.U.G. nr. 130/2020 se realizeaza prin metoda cu probabilitati de selectare egala, respectiv esantionarea aleatorie simpla realizata cu functia disponibila in cadrul MS Excel =RAND() : numar aleatoriu intre 0 si 1, preluat dintr-o distributie uniforma.

In conditiile in care rata de eroare este de peste 2% din esantion, se mareste esantionul cu 0,5% pana la un maxim de 2%.

(3) Microgranturile se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;
b) respecta conditia de la art. 6, lit b) din Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat prevazuti la art. 3.2 alin (1), lit. b) si c) din prezenta procedura;
c) isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;
d) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
j)  nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de catre Comisia Europeana;
 

Masura micrograturi - Tipurile de ajutor financiar


4.1  Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, denumit in continuare MEEMA in parteneriat cu Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului denumite in continuare AIMMAIPE (Anexa 4), administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat, selectate printr-o procedura deschisa, transparenta, nediscriminatorie, neconditionata si suficient promovata, proiectele, masurile si programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate. Intre MEEMA si organizatia/organizatiile ori institutia/institutiile de drept privat selectata/selectate, denumita/denumite in continuare institutie/institutii partenera/partenere, se incheie o conventie de colaborare in baza careia se deruleaza programul. Institutia partenera selectionata are calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor de stat si poate acorda din surse proprii facilitati de creditare pentru implementarea proiectelor.

4.2. Prin prezenta masura se finanteaza in ordinea depunerii cererii de finantare, in urmatoarele conditii:

⦁    Ajutor Financiar Nerambursabil sub forma forfetara – maxim 2000 euro/beneficiar, la cursul InfoRegio valabil in luna inscrierii, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente masurii.

4.3.1. (1) Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

a)    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b)    datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
c)    cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;
d)    cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
e)    cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
f)    cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
g)    cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
h)    cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

(2) Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face dupa depunerea decontului pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor da o declaratie pe proprie raspundere in aplicatia de inscriere prin care isi vor asuma faptul ca utilizarea microgranturilor in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

(4) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achizitiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizitiile in sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare.

(5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila.

(6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului;

(7) Cheltuielile cu consultanta nu sunt eligibile in cadrul prezentei masuri.

4.3.2 Codul CAEN pentru care aplicatul solicita finantare trebuie sa fie autorizat la momentul inscrierii in cadrul etapei 2 descrise la art. 5.1 alin. (2) lit. b).
 

 

Procedura de inscriere in cadrul Masurii 1- Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

(1) Inscrierea in cadrul masurii 1-Microgranturi, creare profil, user, parola si completarea formularului de inscriere in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro  Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la masura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, depunere documente decont, incarcare documente cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office (FO).

(2) Inscrierile in cadrul masurii se vor realiza in doua etape distincte:

a) Etapa 1 de creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica, atat datele reprezentantului legal/imputernicit, cat si datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedura.

b) Etapa 2 de inscriere in cadrul masurii 1- Microgranturi in care aplicantii, cu profilul, user, si parola generate in prima etapa, vor completa si transmite formularul de inscriere conform Anexei nr 1 la prezenta procedura.

5.2. (1) Data de la care este activa prima etapa  de creare profil, user si parola se comunica pe site-ul institutiei inainte de data inceperii procesului propriu zis.

(2) Data de la care este activa a doua etapa de inscriere in cadrul masurii 1-Microgranturi se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 3 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.

(3) Aplicatia electronica de inscriere aferenta primei etape de creare profil, user si parola va ramane deschisa pe toata perioada inscrierilor in cadrul tuturor masurilor instituite prin Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

(4) Aplicatia electronica de inscriere aferenta celei de a doua etape de inscriere in cadrul masurii 1-Microgranturi va fi deschisa incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 5 zile lucratoare de la demararea inscrierii, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.

5.3. (1) Pentru participarea la masura 1-Microgranturi fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola in prima etapa, generand prin aceasta actiune un cont de utilizator. Dupa crearea contului de utilizator, aplicantii vor avea acces la acesta pe toata perioada de implementare a masurii, vor putea accesa documentatia transmisa si vor avea posibilitatea semnarii contractului, descarcarii si incarcarii de documente diverse aferente platii si/sau raportarii, in mod electronic. Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a programului. Aplicatia va trimite, pe toata perioada de implementare si monitorizare a masurii, automat, pe adresa de e-mail a solicitantului, mesaje de avertizare asupra corespondentei cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondenta prin care aplicantii vor fi informati asupra actiunilor ulterioare inscrierii, precum contract aprobat, clarificari, mesaje de incarcare documente, raport de progres, etc.

(2)  Aplicantii care nu au depus situatiile financiare contabile aferente anului 2019 pina la data inscrierii vor primi decizie de respingere.

5.4. (1) In momentul trimiterii formularului de inscriere online, aplicatia electronica va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuarii inregistrarii, mesaj care se va regasi in front office (FO).

(2) Dupa completarea si trimiterea on-line a formularului de inscriere nu se mai pot face  completari/modificari asupra acestuia.

(3)  Dupa trimiterea formularului aplicantii vor avea posibilitatea vizionarii in timp real pe site-ul MEEMA a listei cu solicitantii inscrisi in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul masurii. Ordinea la contractare in cadrul masurii se va face conform principiului ”primul venit-primul servit”. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare pentru fiecare proiect in Registrul Unic Electronic, denumit numar RUE.

5.5. Documentele ilizibile, incomplete sau neincarcate in aplicatie pot fi solicitate prin clarificari. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificari in termenul solicitate atrage dupa sine decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile masurii 1 –Microgranturi.

5.6. Pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate.

 

Consultanti textul integral al procedurii aici >>>
 

ANEXA 1- formular de inscriere M1
 

ANEXA 2 - contract de finantare M1
 

ANEXA 3 - adeverinta PFA/CMI covid
 

ANEXA 4 - lista agentiilor pentru IMM
 

ANEXA 5 - declaratie IMM
 

ANEXA 6 - calcul pentru intreprinderile partenere sau legate


ANEXA 7 - Declaratie pe propria raspundere


ANEXA 8 - raport de progres al solicitantului
 

ANEXA 9 - model de imputernicire M1


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Care sunt noutatile privind monografiile in 2023?


Aflati noutatile in Ghidul Practic al Monografiilor Contabile! Contine 86 monografii nou-noute, de maxima actualitate in 2023, intocmite impecabil, dezvoltate dupa o structura completa, conforme cu ultimele modificarile din Codul fiscal, foarte usor de urmarit si inteles:

    • Prezentarea cadrului legal
    • Noutatile legislative legate de subiectul dezbatut
    • Tratamentul contabil exemplificat prin cazuri practice si exemple
    • Inregistrarile contabile aferente fiecarui caz practic prezentat

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
microgranturipfaimm


Data aparitiei: 06 Octombrie 2020

Votati articolul "OFICIAL Procedura de implementare a Masurii 1 - microgranturi pentru IMM, PFA, ONG si cabinete medicale":
Rating:

Nota: 4.08 din 5 din 6 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X