email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Au fost oficializate formularele pentru verificarea documentara. Vezi invitatia pentru audiere si decizia de impunere!

Au fost oficializate formularele pentru verificarea documentara. Vezi invitatia pentru audiere si decizia de impunere!
verificare documentaramonitorul oficial

Prin Ordinul nr. 3666/2020 au fost aprobate modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare documentara. Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020, data de la care a intrat in vigoare.

De curand, a fost publicat in Monitor noul mod de stabilire a competentelor de efectuare a verificarii documentare (OPANAF nr. 3632/2020). Stabilirea contribuabililor ce vor fi supusi verificarii documentare se va realiza in baza rezultatului analizei de risc. Acum au fost oficializate si documentele care se vor utiliza in activitatea de verificare documentara: solicitarea de documente/informatii, invitatia pentru audiere, dispozitia de masuri ca urmare a verificarii documentare si decizia de impunere privind obligatiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificarii documentare.
 

Ordinul nr. 3666/2020: formularele pentru verificarea documentara


Avand in vedere prevederile art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 895.658 din data de 2.10.2020,

 

in temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
 

Art. 1. -


Se aproba modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare documentara, reglementata la titlul VI capitolul V "Verificarea documentara" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) Solicitare de documente/informatii, prevazut in anexa nr. 1;

b) Invitatie pentru audiere, prevazut in anexa nr. 2;

c) Dispozitie de masuri ca urmare a verificarii documentare, prevazut in anexa nr. 3;

d) Decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificarii documentare, prevazut in anexa nr. 4.
 

Art. 2. -
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
 

Art. 3. -
Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala control venituri persoane fizice, directiile generale regionale ale finantelor publice si structurile subordonate acestora, precum si Directia generala antifrauda fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

ANEXA Nr. 1


SIGLA
D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.

Direcția . . . . . . . . . .
Administrația . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

SOLICITARE DE DOCUMENTE/INFORMATII

 


Domnului/Doamnei . . . . . . . . . ., in calitate de/avand functia de . . . . . . . . . .

Denumirea contribuabilului/platitorului . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscala . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

Va aducem la cunostinta ca in urma verificarii documentare aflate in curs de desfasurare au fost constatate urmatoarele: . . . . . . . . . .

In temeiul prevederilor art. 58, 64 si 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stabilirea situatiei de fapt fiscale, va rugam sa transmiteti urmatoarele documente/inscrisuri/informatii:..........

Documentele/Inscrisurile pot fi transmise, in copie, la sediul nostru din . . . . . . . . . . fie prin mijloace electronice de comunicare la distanta (in situatia in care sunteti inrolat in SPV), fie prin e-mail la adresa . . . . . . . . . ., fie prin posta sau prin depunere la registratura organului fiscal din . . . . . . . . . .,

in termenul legal de maximum 30 de zile de la data primirii prezentei solicitari.

Nerespectarea prevederilor art. 58 si 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie contraventie conform art. 336 alin. (1) din acelasi act normativ, daca fapta/faptele nu a/au fost savarsita/savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni.

Pentru solicitarea/comunicarea oricaror informatii in legatura cu aceasta solicitare, persoana desemnata care poate fi contactata este doamna/domnul . . . . . . . . . ., numar de telefon . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . ., camera . . . . . . . . . . .

Conducatorul structurii care efectueaza verificarea documentara,
. . . . . . . . . .
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


ANEXA Nr. 2


SIGLA
D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.

Direcția . . . . . . . . . .
Administrația . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

INVITATIE PENTRU AUDIERE
 

Domnului/Doamnei . . . . . . . . . ., in calitate de/avand functia de . . . . . . . . . .

Denumirea contribuabilului/platitorului . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscala . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .


In vederea finalizarii verificarii documentare pentru clarificarea situatiei de fapt fiscale, in baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere cu privire la constatarile cuprinse in proiectul Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificarii documentare/Dispozitiei de masuri ca urmare a verificarii documentare, pe care o anexam la prezenta invitatie.

Punctul dumneavoastra de vedere poate fi prezentat in scris pana la data de . . . . . . . . . . sau poate fi sustinut oral, cu ocazia audierii, programata la aceeasi data.

Daca pana la data de mai sus nu ati prezentat in scris punctul dumneavoastra de vedere si nici nu v-ati prezentat pentru sustinerea orala a acestuia, va informam ca urmatorul termen stabilit pentru prezentarea in scris a punctului de vedere sau pentru sustinerea orala a acestuia este in data de . . . . . . . . . . .

Va precizam ca, potrivit prevederilor in vigoare, audierea este considerata indeplinita si in situatia in care nu ati transmis in scris punctul dumneavoastra de vedere sau nu v-ati prezentat pentru sustinerea orala a acestuia la niciunul din termenele de mai sus stabilite pentru audiere.

Punctul dumneavoastra de vedere fata de constatarile din proiectul Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificarii documentare/Dispozitiei de masuri ca urmare a verificarii documentare poate fi transmis prin mijloace electronice de comunicare la distanta (in situatia in care sunteti inrolat in SPV), prin e-mail la adresa . . . . . . . . . ., prin posta sau prin depunere la registratura organului fiscal din . . . . . . . . . .

Sustinerea orala a punctului dumneavoastra de vedere fata de constatarile din proiectul Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificarii documentare/Dispozitiei de masuri ca urmare a verificarii documentare poate avea loc fie prin prezentarea la sediul nostru din . . . . . . . . . . fie prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanta care asigura conexiunea audiovideo, in functie de modalitatea aleasa de dumneavoastra.

In situatia in care veti opta pentru sustinerea orala a punctului dumneavoastra de vedere prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanta, anterior datei stabilite pentru audiere, se vor stabili detaliile tehnice ale intalnirii, de comun acord cu reprezentantul desemnat din cadrul organului fiscal.

Pentru solicitarea/comunicarea oricaror informatii in legatura cu aceasta solicitare, persoana desemnata care poate fi contactata este doamna/domnul . . . . . . . . . ., numar de telefon . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . ., camera . . . . . . . . . . .

Conducatorul structurii care efectueaza verificarea documentara,
. . . . . . . . . .
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


ANEXA Nr. 3


SIGLA
D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.

Direcția . . . . . . . . . .
Administrația . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .


DISPOZITIE DE MASURI

ca urmare a verificarii documentare


1. Date de identificare ale contribuabilului/platitorului

Denumirea contribuabilului/platitorului . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscala . . . . . . . . . .

Nr. de inregistrare la registrul comertului . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

2. Constatari

Ca urmare a actiunii de verificare documentara efectuate de catre organele fiscale din cadrul . . . . . . . . . ., au fost constatate urmatoarele: . . . . . . . . . .

3. Masuri dispuse

In baza art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, dispunem urmatoarele masuri:

3.1. Masura nr. 1

3.1.1. Prezentarea masurii nr. 1: . . . . . . . . . .

3.1.2. Termen: . . . . . . . . . .

3.1.3. Motivul de fapt: . . . . . . . . . .

3.1.4. Temeiul de drept: . . . . . . . . . .

3.2. Masura nr. 2

3.2.1. Prezentarea masurii nr. 2: . . . . . . . . . .

3.2.2. Termen: . . . . . . . . . .

3.2.3. Motivul de fapt: . . . . . . . . . .

3.2.4. Temeiul de drept: . . . . . . . . . .

Despre modalitatea de ducere la indeplinire, in termenul stabilit, a masurilor dispuse prin prezenta ne veti informa in termen de 3 zile de la data indeplinirii acestora.

4. Data comunicarii

Data comunicarii reprezinta data la care se efectueaza comunicarea actului administrativ-fiscal emis in forma letrica in conditiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

- data semnarii de primire, daca se asigura remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

- data inscrisa de posta la remiterea "confirmarii de primire", daca a fost transmis prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

- data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului publicitar, in conditiile art. 47 alin. (5) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data comunicarii reprezinta data la care se efectueaza comunicarea actului administrativ-fiscal emis in forma electronica in conditiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- data la care expira termenul de 15 zile de la data comunicarii prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de cate ori contribuabilul/platitorul a optat pentru aceasta modalitate de comunicare, in conditiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Mentiuni privind audierea contribuabilului/platitorului si, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate si masurile dispuse . . . . . . . . . .

6. In conformitate cu art. 268 si 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului act administrativ-fiscal se poate formula contestatie, care se depune, in termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.

Dispozitia de masuri ca urmare a verificarii documentare contine un numar de . . . . . . . . . . pagini.

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul structurii care a efectuat verificarea documentară
Funcția

Șef de serviciu

Funcționarul/Funcționarii public/publici care a/au efectuat verificarea

Semnătura

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Numele și prenumele

 
       

Semnătura

Semnătura


 

 

 

NOTA: 
In situatia comunicarii documentului in format electronic contribuabililor inregistrati in spatiul privat virtual, acest tabel nu va fi afisat.

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


ANEXA Nr. 4

 


SIGLA
D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./D.G.A.F./D.G.C.V.P.F.

Direcția . . . . . . . . . .
Administrația . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE DE IMPUNERE
privind obligatiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificarii documentare1. Date de identificare ale contribuabilului/platitorului

Denumirea/Numele si prenumele contribuabilului/platitorului . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscala . . . . . . . . . .

Nr. de inregistrare la registrul comertului . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . .

2. Date privind obligatia fiscala

Ca urmare a verificarii documentare efectuate conform prevederilor art. 148-149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost stabilite urmatoarele obligatii fiscale principale:

Nr. crt.

Denumirea impozitului/taxei/ contribuției

Perioada impozabilă lună/trimestru/ semestru/an

Obligația fiscală declarată de contribuabil/stabilită de organul fiscal - lei -

Diferența de obligație fiscală stabilită ca urmare a verificării documentare (+/-) - lei -

Codul contului bugetar

Termenul scadent

Nr. /data declarație/deciziei

Suma (+/-) lei

0

1

2

3

4

5

6

7

1

             

2

             

3

         


 

 

 

3. Motivul de fapt . . . . . . . . . .

4. Temeiul de drept . . . . . . . . . .

5. Data comunicarii

Data comunicarii reprezinta data la care se efectueaza comunicarea actului administrativ-fiscal emis in forma letrica in conditiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

- data semnarii de primire, daca se asigura remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

- data inscrisa de posta la remiterea "confirmarii de primire", daca a fost transmis prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

- data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului publicitar, in conditiile art. 47 alin. (5) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data comunicarii reprezinta data la care se efectueaza comunicarea actului administrativ-fiscal emis in forma electronica in conditiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- data la care expira termenul de 15 zile de la data comunicarii prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de cate ori contribuabilul/platitorul a optat pentru aceasta modalitate de comunicare, in conditiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Termenul de plata

Diferentele de impozit, taxa sau contributie stabilite de organele fiscale ca urmare a verificarii documentare se platesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de data comunicarii prezentei, astfel:

- pana la data de 5 a lunii urmatoare, inclusiv, cand data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna;

- pana la data de 20 a lunii urmatoare, inclusiv, cand data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna.

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

7. Mentiuni privind audierea contribuabilului si, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate si consecintele fiscale

8. In conformitate cu art. 268 si 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului act administrativ-fiscal se poate formula contestatie, care se depune, in termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.

Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si este emisa, potrivit prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sub rezerva verificarii ulterioare.

Decizia de impunere contine un numar de . . . . . . . . . . pagini.

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul structurii care a efectuat verificarea documentară
Funcția

Șef de serviciu

Funcționarul/Funcționarii public/publici care a/au efectuat verificarea

Semnătura

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Numele și prenumele

 
       

Semnătura

Semnătura

 

NOTA:

In situatia comunicarii documentului in format electronic contribuabililor inregistrati in spatiul privat virtual, acest tabel nu va fi afisat.

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
verificare documentaramonitorul oficial

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 14 Octombrie 2020


Votati articolul "Au fost oficializate formularele pentru verificarea documentara. Vezi invitatia pentru audiere si decizia de impunere!":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Dizolvare si lichidare unei sociatati care nu mai are activitate de 2 ai

Intrebare: Un SRL nu mai are activitate de 5 ani. Marfa pe care o avea nu mai exista de fapt, furnizorul la care avea datorii este plecat. Ce note contabile fac pentru a ajunge la balanta in zero pornind de la urmatoarele solduri
1012 - sold creditor 200 lei
1171 - sold debitor - 1811,88 lei
371 - sold debitor 22667,38
378 - sold creditor - 3590,12
401 - sold creditor - 33153,26
411 - sold debitor - 9100,01
4428 - sold creditor - 3623,84
5121 - sold debitor - 4,74 lei
5311 - sold debitor - 6982,52 lei
Mentionez ca firma nu mai are activitate de 2ani si in prezent are activitatea suspendata.

Raspuns: Problema este in felul urmator. Marfa nu mai exista a fost furata dar administratorul nu are nici un...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 14 Octombrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 + 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X