email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie sau a constructiilor juridice similare fiduciei

Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie sau a constructiilor juridice similare fiduciei
fiduciebeneficiari realianaf

ANAF a publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 1193/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie sau a constructiilor juridice similare fiduciei.

Actul normativ poate fi consultat in Monitorul Oficial nr. 779 din 12 august 2021.


Prin Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a fost instituita obligativitatea transmiterii catre organul fiscal central de informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarul real al fiduciilor si organizarea la nivel central a registrului fiduciilor.


Potrivit art.780 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de fiducie si modificarile sale trebuie sa fie inregistrate, la cererea fiduciarului, in termen de o luna de la data incheierii acestora, la organul fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Pentru aplicarea acestor prevederi a fost emis Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.816/2020, prin care a fost aprobata procedura de inregistrare a contractelor de fiducie la organul fiscal central, organizarea si functionarea Registrului central al fiduciilor, precum si modelul si continutul formularului "Declaratie de inregistrare a contractelor de fiducie".

Reglementarile referitoare la organizarea Registrului central al fiduciilor au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.

Modificarile au vizat, in principal:

- extinderea sferei de cuprindere a Registrului central al fiduciilor, fiind instituita obligatia de inregistrare in acest registru si a constructiilor juridice similare fiduciilor,

- instituirea obligatiei institutiilor raportoare si a autoritatilor de a informa Oficiul si autoritatile care gestioneaza aceste registre cu privire la orice neconcordanta intre informatiile disponibile in registrele centrale privind beneficiarii reali si informatiile privind beneficiarii reali pe care le detin,

- instituirea obligatiei autoritatilor care gestioneaza registrele beneficiarilor reali sa inscrie in respectivele registre, de indata, o mentiune provizorie cu privire la existenta unei neconcordante.

Pe langa obligatia de a constitui si gestiona Registrul central al fiduciilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are si obligatia, potrivit prevederilor art.19 alin.(8^1) din Legea nr.129/2019, sa asigure accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor prevazut la art.19 alin.(5) lit.c):

a) autoritatilor care au competente de supraveghere si control, organelor judiciare, in conditiile Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, si Oficiului, in timp util, fara nicio restrictie si fara a alerta persoana in cauza;
b) entitatilor raportoare atunci cand aplica masurile de cunoastere a clientelei;
c) oricarei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim;
d) oricarei persoane fizice sau juridice care inainteaza o cerere scrisa in ceea ce priveste o fiducie
sau o constructie juridica similara care detine o participatie ce ii asigura controlul in orice persoana juridica de drept privat, altele decat cele prevazute la alin.(1), in mod direct sau indirect, inclusiv prin actiuni la purtator sau prin control exercitat prin alte mijloace.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art.19 alin.(8^2) din Legea nr.129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, in cazul persoanelor fizice sau juridice indreptatite conform art.19 alin.(8^1) lit.c) si d), este asigurat cu conditia inregistrarii online si platii unei taxe administrative stabilita de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care nu trebuie sa depaseasca costurile administrative asociate punerii la dispozitie a informatiilor, inclusiv costurile de intretinere si dezvoltare a registrului. Procedura privind inregistrarea online si cuantumul taxei/tarifului se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Prin Ordinul nr. 1193/2021 au fost bifate urmatoarele: 

- actualizarea declaratiei de inregistrare a contractelor de fiducie si a Registrului central al fiduciilor potrivit dispozitiilor Legii nr.129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
- completarea, atat a procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie sau a constructiilor juridice similare fiduciei cu prevederi referitoare la inscrierea unei mentiuni provizorii cu privire la existenta unei neconcordante intre informatiile privind beneficiarii reali disponibile in Registrul central al fiduciilor si informatiile privind beneficiarii reali pe care le detin entitatile raportoare, cat si a Registrului central al fiduciilor cu o rubrica privind mentiunea provizorie;
- aprobarea procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor.

 

 

Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie: continutul actului normativ

Denumire completa: Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie sau ale constructiilor juridice similare fiduciei, de organizare si functionare a Registrului central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor

I Inregistrarea contractelor de fiducie si ale constructiilor juridice similare fiduciilor

1. Prezenta procedura se aplica persoanelor care detin calitatea de fiduciar si au obligatia de a inregistra contractele de fiducie si modificarile acestora la organul fiscal competent, precum si persoanelor care detin o pozitie echivalenta intr-o constructie juridica similara fiduciei.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii fiduciarul desemnat sau persoana desemnata care detine o pozitie echivalenta intr-o constructie juridica similara fiduciei.

3.
(1) Pentru inregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune in termen de o luna de la data incheierii contractului de fiducie „Declaratia de inregistrare a contractelor de fiducie sau a constructiilor juridice similare fiduciei“, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin, denumita in continuare declaratie, insotita de o copie a contractului de fiducie. Conformitatea cu originalul a copiei se efectueaza de catre fiduciar prin inscrierea mentiunii „conform cu originalul“ si prin semnatura acestuia.

(2) Declaratia, insotita de copia contractului de fiducie, se depune prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual (SPV).

4. Mentiunile privind modificarea sau incetarea contractului de fiducie se declara prin completarea si depunerea declaratiei, avand bifata in formular casuta „Modificare“ sau „Incetare“, dupa caz, insotita de documentele justificative.

5. Data inregistrarii la organul fiscal, potrivit art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, a declaratiei de inregistrare a contractului de fiducie, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este data inregistrarii declaratiei pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei.

6. Prevederile pct. 3-5 se aplica in mod corespunzator si pentru depunerea declaratiei pentru inregistrarea, modificarea sau incetarea constructiilor juridice similare fiduciei.

7. Compartimentul cu atributii in domeniul gestionarii registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate, organizeaza evidenta contractelor de fiducie si a constructiilor juridice similare fiduciilor in „Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor“, care se organizeaza si se gestioneaza in format electronic, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.

8.
(1) Compartimentul de specialitate verifica concordanta informatiilor inscrise in declaratie cu cele din copia contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei.

(2) In cazul in care nu exista neconcordante intre declaratie si contractul de fiducie sau cel al constructiei juridice similare fiduciei, inregistrarea in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor se efectueaza de catre compartimentul de specialitate in maximum 5 zile de la data depunerii declaratiei.

9.
(1) Dupa efectuarea inregistrarii in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, compartimentul de specialitate notifica, prin intermediul SPV, fiduciarul desemnat sau persoana desemnata care detine o pozitie echivalenta intr-o constructie juridica similara fiduciei, cu privire la data inregistrarii contractului.

(2) Data inregistrarii contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este data inscrierii acestuia in registru.

(3) Dovada inregistrarii la organul fiscal competent a contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este declaratia, insotita de notificarea prin care organul fiscal notifica data inregistrarii in registru, potrivit alin. (1).

10.
(1) In cazul in care se constata ca exista neconcordante intre datele din declaratie si cele din contractul de fiducie sau cel al constructiei juridice similare fiduciei, compartimentul de specialitate notifica, in maximum 5 zile de la depunerea declaratiei, prin intermediul SPV, fiduciarul desemnat sau persoana desemnata care detine o pozitie echivalenta intr-o constructie juridica similara fiduciei, dupa caz, prin transmiterea unui mesaj cu privire la neconcordantele constatate.

(2) In aceasta situatie, contractul, respectiv modificarea sau incetarea acestuia nu se inscriu in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor.

(3) Fiduciarul sau persoana care detine o pozitie echivalenta intr-o constructie juridica similara fiduciei, dupa caz, va depune o noua declaratie pentru inregistrarea/modificarea/incetarea contractului.

11. Declaratia si documentele depuse de contribuabil se arhiveaza in arhiva de documente electronice.
12. Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor se gestioneaza la nivel central, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor.

II. Inregistrarea si radierea neconcordantelor privind beneficiarii reali

13.
(1) Autoritatile care au acces la registrele beneficiarilor reali sau entitatile raportoare prevazute la art. 5 din Legea nr. 129/2019 informeaza, in conditiile prevazute la art. 19 alin. (7) si (7^1) din Legea nr. 129/2019, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la existenta oricaror neconcordante intre informatiile privind beneficiarii reali disponibile in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor si informatiile privind beneficiarii reali pe care le detin.

(2) Pentru raportarea neconcordantelor, autoritatile/entitatile raportoare transmit formularul „Declaratie privind neconcordantele dintre informatiile privind beneficiarii reali disponibile in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor si informatiile detinute de autoritati/entitati raportoare“, al carui model este prevazut in anexa nr. 6 la ordin.

(3) Entitatile raportoare transmit declaratia de la alin. (2), in format electronic, prin SPV.

(4) Autoritatile care au acces la registrele beneficiarilor reali transmit declaratia de la alin. (2) prin intermediul SPV sau prin intermediul altor modalitati tehnice stabilite de comun acord cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

14.
(1) Structurile din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care sesizeaza neconcordante intre informatiile privind beneficiarii reali disponibile in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor si informatiile privind beneficiarii reali, pe care le constata in urma desfasurarii activitatilor specifice, sesizeaza aceste neconcordante prin completarea declaratiei de la pct. 13 alin. (2). Declaratia se transmite compartimentului de specialitate din cadrul organului fiscal competent, prin intranet.
(2) Odata cu informarea organului fiscal competent, structurile de la alin. (1) au obligatia sa informeze si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor despre neconcordanta sesizata, potrivit art. 19 alin. (7^2) din Legea nr. 129/2019.

15. Informatiile din declaratia de la pct. 13 alin. (2) se preiau, de compartimentul de specialitate, in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, in sectiunea „Mentiune provizorie cu privire la existenta unei neconcordante“, la pozitia corespunzatoare inregistrarii contractului de fiducie sau al constructiei similare la care se refera.

16. Dupa solutionarea neconcordantei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmite solicitarea de radiere a mentiunii provizorii. Modalitatea de transmitere si continutul solicitarii se stabilesc prin protocol.

17.
(1) In termen de o zi lucratoare de la data primirii solicitarii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de radiere a mentiunii provizorii compartimentul de specialitate va radia mentiunea provizorie din registru.

(2) Informatiile privind mentiunea provizorie, data inscrierii si data radierii acesteia din registru se mentin in istoricul inregistrarilor in registru, pentru respectivul contract de fiducie.

III. Solicitarea si eliberarea certificatului prevazut la art. 19 alin. (5^2) din Legea nr. 129/2019

18. In cazul in care fiduciarii sau persoanele care detin pozitii echivalente intr-o constructie juridica similara fiduciei sunt stabilite sau isi au resedinta in state membre diferite sau in cazul in care fiduciarul sau persoana care detine o pozitie echivalenta in constructia juridica similara fiduciei se angajeaza in relatii de afaceri multiple in numele fiduciei sau al constructiei juridice similare fiduciei in diferite state membre, organul fiscal elibereaza, la cerere, formularul „Certificat de dovada a inregistrarii contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor“, prevazut in anexa nr. 5 la ordin.

19. Cererea pentru eliberarea certificatului de dovada se depune, prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual“, de catre fiduciarul/persoana care detine o pozitie echivalenta intr-o constructie echivalenta similara fiduciei, care a inregistrat contractul de fiducie/contractul constructiei juridice similare fiduciei. Modelul si continutul cererii sunt prevazute in anexa nr. 4 la ordin.
 


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
fiduciebeneficiari realianaf

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 16 August 2021


Votati articolul "Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie sau a constructiilor juridice similare fiduciei":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 16 August 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 10 + 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X