email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Declaratia privind beneficiarii reali va fi depusa de mai putine ONG-uri. Eliminarea pragului minim de 200 lei si alte simplificari

Declaratia privind beneficiarii reali va fi depusa de mai putine ONG-uri. Eliminarea pragului minim de 200 lei si alte simplificari
declaratia privind beneficiarul realong-uriasociatii

Fundatiile si asociatiile (ONG-urile) vor rasufla in curand usurate fiindca vor scapa de mai multe obligatii, printre care si depunerea declaratiei privind beneficiarii reali, dar si alte simplificari importante.

Modificarile sunt incluse in Legea nr. 276/2020 (M.O. nr. 1166 din 2 decembrie) pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Actul a trecut de votul final al deputatilor in 3 noiembrie 2020. Legea intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

In prezent, asociatile si fundatiile trebuie sa depuna anual declaratia prin care sa ateste cine este beneficiarul real al entitatii. Chiar daca nu s-a schimbat nimic in structura acestora, declaratiile in forma autentica tot trebuie depuse anual in fata autoritatilor. De asemenea, chiar daca exista obligatia declararii oricarei schimbari intervenite, tot mai trebuie depusa suplimentar o declaratie anuala. De aceasta obligatie nu scapa in prezent nici macar ONG-urile controlate exclusiv de persoane fizice.

Avand in vedere ca in iulie a intrat in vigoare Legea nr. 108/2020 prin care a fost eliminata obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real la firmele constituite doar din persoane fizice, se doreste acelasi lucru si in cazul ONG-urilor. Bineinteles, aceasta exceptare va fi aplicabila doar in cazul in care ONG-ul are in componenta doar persoane fizice si nu exista un alt beneficiar real care sa nu rezulte din actele de la dosar. 

Se doreste "eliminarea dublarii declaratiilor care nu aduc o informatie noua registrelor tinute de institutiile publice, ci doar creeaza birocratie si costuri suplimentare atat pentru entitatile vizate, cat si pentru autoritati", spun initiatorii. Cu toate acestea, registrul beneficiarilor reali va fi completat in continuare cu aceleasi date.

Legea nr. 276/2020 mai introduce si scaderea numarului minim al asociatilor fondatori necesari de la trei la doi. Astfel, se simplifica numarul de documente necesare la inregistrare.


Totodata, initiatorii au mai propus si eliminarea pragului minim de 200 lei privind activul patrimonial initial si limitarea documentelor necesare inregistrarii.

Legea nr. 276/2020 reglementeaza un act unic de infiintare care va cuprinde prevederile actului constitutiv si statutului din forma actuala a legii. Se vor clarifica unele aspecte privind documentatia solicitata la depunerea cererii de inregistrare. In plus, se clarifica faptul ca nu este necesar avizul pentru schimbarea destinatiei de locuinta a imobilului folosit ca sediu al entitatii atunci cand se declara ca acolo nu se va desfasura activitate. 
 

Legea nr. 276/2020: continutul actului normativ

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 4

(1) Asociatia este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

(2) Un caz distinct de asociatie il reprezinta acea organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale al carei scop il reprezinta:

a) apararea, pastrarea, dezvoltarea si promovarea identitatii unei minoritati nationale;
b) reprezentarea publica a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale cu rolul de a indeplini o misiune publica constitutionala.
(3) Prin minoritate nationala se intelege acea etnie reprezentata in Consiliul Minoritatilor Nationale.

2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 6

(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie statutul asociatiei, prin act sub semnatura privata.
(2) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;
b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor, in cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a statutului este obligatorie;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
j) drepturile si obligatiile asociatilor;
k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
l) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
m) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60;
n) semnaturile membrilor asociati.

(3) In cazul in care din asociatie fac parte persoane ale caror nume sau ale caror denumiri sunt redactate intr-o alta grafie decat cea latina, numele sau denumirile sunt transliterate in grafia latina, conform actelor de identitate, respectiv actelor de infiintare emise de autoritatile statului de apartenenta ori statului roman si sunt folosite in forma astfel transliterata ori de cate ori aceste persoane sunt prevazute in documentele oficiale ale asociatiei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. c), organizatiile legal constituite ale cetatenilor apartinand unei minoritati nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale, care participa in procesul electoral, isi pot pastra denumirea sub care sunt reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale.

3. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Cererea de inscriere va fi insotita doar de urmatoarele documente:
a) statutul asociatiei, intr-o singura copie certificata pentru conformitate cu originalul de persoana imputernicita in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h);
b) actele doveditoare ale sediului, precum si cele privind patrimoniul initial doar in cazul aportului in natura constand in bunuri imobile;
c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii membrilor asociati;
d) declaratie pe propria raspundere a persoanei care, in temeiul alin. (1), formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta. In cazul asociatiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaratiei pe propria raspundere atunci cand singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale caror date de identificare sunt cuprinse in documentele din dosar, caz in care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora si conform regulilor prevazute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

4. La articolul 7, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2^1) In cazul in care documentele prevazute la alin. (2) lit. b) si c) sunt redactate intr-o limba straina, ele se depun in copie certificata, insotite de traducerea legalizata efectuata de un traducator autorizat.

5. La articolul 7, dupa alineatul (2^1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^2)-(2^5), cu urmatorul cuprins:

(2^2) In cazul in care denumirea asociatiei este in alta limba decat limba romana, la cererea de eliberare a dovezii disponibilitatii denumirii prevazute la alin. (2) lit. e) se ataseaza o traducere legalizata efectuata de un traducator autorizat, exceptie facand denumirile care contin nume proprii, intraductibile si denumirile consacrate pe plan international. Prevederile alin. (3)-(3^4) se aplica in mod corespunzator.
(2^3) La depunerea actelor doveditoare ale sediului prevazute la alin. (2) lit. b) nu este necesar avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut la art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, cu modificarile ulterioare, atunci cand persoana imputernicita in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. h) declara pe propria raspundere faptul ca asociatia nu va desfasura activitate la sediul ales.
(2^4) In cazul in care la constituirea asociatiei participa si o persoana juridica, cu privire la aceasta cererea de inscriere va fi insotita doar de urmatoarele documente:

a) extras oficial de la registrul autoritatii relevante la care este inregistrata, care sa ateste forma persoanei juridice si reprezentantii acesteia;
b) in cazul in care statutul asociatiei este semnat de o alta persoana decat reprezentantii prevazuti in documentul de la lit. a), hotararea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare in sensul infiintarii asociatiei si desemnarii persoanei pentru a o reprezenta in cadrul asociatiei;
c) cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz in care nu este necesara depunerea unui cazier fiscal si de catre persoana fizica reprezentant al persoanei juridice.
(2^5) Prevederile alin. (2^3) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care persoana juridica devine membru in organele de conducere.

6. La articolul 7, alineatul (3^4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3^4) Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute a statutului ca o filiala sau sucursala sa poarte o alta denumire decat cea a asociatiei sau fundatiei care o constituie.

7. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere, impreuna cu statutul asociatiei. In acest caz punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.

8. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.

9. La articolul 13, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 13
(1) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 2 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
(2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin statutul filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.
(...)
(4) In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei depune la judecatoria in a carei circumscriptie urmeaza sa isi aiba sediul filiala cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei, statutul, actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale acesteia, precum si copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii membrilor filialei. Dispozitiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) si ale art. 9-12 sunt aplicabile in mod corespunzator.

10. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin de 10 ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data constituirii fundatiei.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin de doua ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

11. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 16
(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie statutul fundatiei, prin act sub semnatura privata.
(2) Statutul fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala a persoanei juridice si, dupa caz, domiciliul/resedinta ori adresa sediului social;
b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
c) denumirea fundatiei;
d) sediul fundatiei;
e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al fundatiei. In cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a statutului este obligatorie;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
j) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
k) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
l) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60;
m) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
12. La articolul 17, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Cererea de inscriere va fi insotita doar de urmatoarele documente:
a) statutul, intr-o singura copie certificata pentru conformitate cu originalul de persoana imputernicita in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h);
b) acte doveditoare ale sediului si patrimoniul initial;
c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii fondatorilor si membrilor consiliului director;
d) declaratie pe propria raspundere a persoanei prevazute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Dispozitiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplica in mod corespunzator. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta. In cazul fundatiilor constituite/conduse doar din persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaratiei pe propria raspundere atunci cand singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale caror date de identificare sunt cuprinse in documentele din dosar, caz in care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora si conform regulilor prevazute la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.
(3) Dispozitiile art. 7 alin. (1), (2^1)-(2^5), (3)-(3^5) si (4), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator.
13. La articolul 19, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca statutul. De asemenea, dupa inscriere, statutul nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.
(3) Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute in favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data statutului, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, iar pentru fundatiile infiintate prin testament, de la data mortii testatorului.
14. La articolul 21 alineatul (2), litera f) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
f) modificarea statutului;
(...)
(5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut. Adunarea generala poate avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar hotararile adunarii generale pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa.

15. La articolul 23, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 23

(1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
(2) Hotararile adunarii generale, contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

16. La articolul 24, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 24
(1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o treime din componenta sa.
(...)
(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare. Sedintele consiliului director pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa.

17. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 25

Dispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23.

18. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 27

(1) Statutul poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.

19. La articolul 29, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare. Sedintele consiliului director pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa.

(4) Dispozitiile art. 22 si art. 24 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii sau statutului fundatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.

20. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 32
In cazul in care statutul nu cuprinde componenta nominala a celor dintai organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca niciunul dintre fondatori nu mai este in viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

21. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Capitolul IV

Modificarea statutului ori a beneficiarului real al asociatiei sau fundatiei. Fuziunea si divizarea

22. La articolul 33, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 33
(1) Modificarea statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8-12.
(2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de hotararea adunarii generale, iar in cazul modificarii sediului, de hotararea consiliului director. Hotararile se depun in copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana sau persoanele imputernicite prin hotararea adunarii generale sau, dupa caz, a consiliului director să desfasoare procedura de inregistrare a modificarii.

23. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 34
Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii statutului fundatiei.

24. La articolul 34^4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 34^4
(1) Ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociatia sau fundatia are obligatia de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor.
25. La articolul 34^4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
(1^1) Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (1) si la art. 7 alin. (2) lit. d) sau, dupa caz, la art. 17 alin. (2) lit. d):
a) asociatiile sau fundatiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci cand singurii beneficiari reali sunt cei prevazuti in statut. In acest caz, in lipsa depunerii declaratiei privind beneficiarul real, Ministerul Justitiei este obligat sa completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care insotesc cererea de inscriere a modificarii care implica si schimbarea beneficiarilor reali;
b) asociatiile de dezvoltare intercomunitara, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si structurile federative formate de acestea.

26. La articolul 34^4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In acest scop, consiliul director al asociatiei sau fundatiei imputerniceste o persoana fizica pentru a comunica, printr-o declaratie pe propria raspundere, datele de identificare ale beneficiarului real. Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi comunicata fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier.

27. La articolul 34^4, alineatul (3) se abroga.

28. La articolul 39 alineatul (1^1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) copii de pe statutul asociatiei sau fundatiei;
29. La articolul 41 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;

30. La articolul 41 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;

31. Articolul 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 73
(1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii -, denumit in continuare Registrul national, in scopul evidentei centralizate a acestora.

(2) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial are patru sectiuni distincte pentru:
a) asociatii;
b) organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale;
c) fundatii;
d) federatii.

32. La articolul 79, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) va stabili forma si continutul certificatelor de inscriere prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3), precum si conditiile de eliberare a dovezii prevazute la art. 7 alin. (2) lit. e).

Articolul II

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia privind beneficiarul realong-uriasociatii

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 03 Decembrie 2020


Votati articolul "Declaratia privind beneficiarii reali va fi depusa de mai putine ONG-uri. Eliminarea pragului minim de 200 lei si alte simplificari":
Rating:

Nota: 4.25 din 5 din 6 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 03 Decembrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 + 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X