email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura si formularele necesare furnizorilor, firmelor si PFA-urilor pentru compensarea facturilor au fost oficializate

Procedura si formularele necesare furnizorilor, firmelor si PFA-urilor pentru compensarea facturilor au fost oficializate
compensare facturiLegea 259/2021microinteprinderepfa

In perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se aplica Legea 259/2021 pentru compensarea facturilor si in cazul firmelor si PFA-urilor, dupa cum a hotarat Guvernul. 

De compensarea facturilor vor beneficia mai multe categorii: IMM-urile, microindreprinderile, PFA-urile, II-urile, IF-urile, organizatiile neguvernamentale, bisericile, spitalele publice si private, scolile publice si private, cresele si furnizorii publici si privati de servicii sociale. 

Pentru obtinerea compensarii facturilor de la stat, aceste categorii trebuie sa depuna o cerere si o declaratie pe proprie raspundere la furnizorii de energie electrica si/sau gaze naturale. Ministerul Energiei a publicat, in Monitorul Oficial nr. 1143 din 27 noiembrie 2021, modelele de acte necesare, dar si procedura de decontare. Ordinul 1155/2021 cuprinde intreaga schema de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale. 

Este important de retinut ca nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii care se afla in procedura de dizolvare sau cei pentru care a fost deschisa procedura falimentului. 

Consulta Cerere/Declaratie pe proprie raspundere pentru compensarea facturilor ►

Compensarea facturilor: ce trebuie sa faca furnizorii in cazul clientilor finali non-casnici

Art. 7. – Beneficiari schemei de compensare prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b)-c) din ordonanta de urgenta sunt urmatoarele categorii de clienti finali non-casnici:

a) intreprinderile mici si mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) microintreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) persoanele care exercita profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o lista orientativa a categoriilor de profesii liberale este prevazuta in Anexa nr. 1.4 la prezenta procedura;
e) intreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) intreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 8. - (1) Pentru clientii finali prevazuti la art. 7 se acorda exceptarea de la plata, in cazul energiei electrice, a urmatoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrica in perioada de aplicare:

a) Tariful pentru servicii de sistem, Tariful mediu pentru serviciile de transport al energiei electrice, Componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (T_G) si de extragere a energiei electrice din retea (T_L) determinate potrivit reglementarilor emise de ANRE;
b) Tariful de distributie inseamna Tarifele specifice de distributie stabilite de ANRE prin legislatia secundara pentru societatile care realizeaza servicii de distributie a energiei electrice;
c) Contravaloarea certificatelor verzi inseamna suma determinata potrivit Ordinului nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi;
d) Contributie pentru cogenerarea de inalta eficienta determinata potrivit Ordinului nr. 123/2017 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Suma reprezentand contravaloarea accizelor pentru energie electrica si gaze naturale stabilite potrivit Anexei nr.1 a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulteroare. 

(2) Pentru clientii finali prevazuti la art. 7 se acorda exceptarea, in cazul gazelor naturale, a urmatoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale in perioada de aplicare:

a) costurile reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de catre furnizor clientului final, stabilite de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
b) costurile reglementate, aferente distributiei gazelor naturale, facturate de catre furnizor clientului final, stabilite de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

(3) In situatia clientilor finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) - c), care au incheiate contracte directe de transport si/sau de distributie a gazelor naturale, valoarea aferenta facturilor emise de catre operatorul de transport si de sistem si/sau de catre operatorul de distributie vor fi decontate integral acestora de catre Ministerul Energiei, in baza unei cereri si a documentelor justificative aferente.

(4) Incepand cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrica si/sau gaze naturale aplica in facturile emise schema de compensare prevazuta ordonanta de urgenta, pentru consumurile de energie electrica si/sau gaze naturale inregistrate de clientii finali prevazuti la art.7, beneficiari ai prevederilor ordonantei de urgenta.

(5) Pe baza facturilor emise in cadrul lunilor anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei, cererea de decontare a sumelor aferente compensarii, insotita de:

a) o declaratie pe propria raspundere;
b) centralizatorul pe judete al cuantumului compensarii totale aplicate, si defalcat pe categoriile de clienti finali prevazuti la art. 7, precum si
c) un fisier analitic csv cu operatiunile necesare pentru decontarea pentru clientii finali non-casnici beneficiari ai schemei de compensare prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta de urgenta.

(6) In situatia in care acelasi furnizor solicita decontarea compensarii atat pentru energie electrica, cat si pentru gaze naturale, centralizatorul pe judete prevazut la alin.(2) se intocmeste separat pentru cele fiecare categorie de servicii.

(7) Raspunderea privind corectitudinea si modului de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
(8) Documentele prevazute la alin. (5) sunt semnate si certificate de reprezentantul legal al furnizorului.
(9) Modelele documentelor prevazute la alin. (5) sunt prevazute in Anexele 1.5 -1.7 la prezenta procedura.

(10) Procedura de determinare a consumurilor estimate si reale de gaze naturale si energie electrica aferente perioadei 01.11.2021-31.03.2022 prevazuta in Anexa 1.4 pentru clientii casnici se aplica si pentru finali prevazuti la art. 7 in vederea determinarii sumelor reprezentand contravaloarea costurilor exceptate care fac obiectul schemei de compensare.

Art. 9. - (1) In situatia in care, in cadrul perioadei aplicare a ordonantei de urgenta, are loc schimbarea furnizorului de energiei electrica sau gaze naturale, decontarea se realizeaza pro-rata de catre fiecare furnizor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia schimbarilor de ordin administrativ, realizate la nivelul titularilor beneficiari finali ai schemei. Sunt avute in vedere schimbarile referitoare la denumirea titularilor sau, fara a se limita la acestea, cele rezultate ca urmare a unor proceduri finalizate de divizare sau fuziune in conditiile legii.

(3) Sumele rezultate din aplicarea schemei de compensare pentru clientii finali prevazuti la art. 7 se comunica de catre furnizori Ministerului Energiei in termen de 15 zile de la incheierea lunii calendaristice, in vederea decontarii lunare a acestora.

Art.10. - (1) Nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali prevazuti la art. 7 care se afla in procedura de dizolvare sau cei pentru care a fost deschisa procedura falimentului, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

(2) Pierd beneficiul schemei si beneficiarii pentru care, in perioada de aplicare, s-a deschis procedura falimentului sau care au intrat in dizolvare, incepand cu data pronuntarii hotararilor instantelor de judecata sau administrative referitoare la intrarea in procedura falimentului sau dizolvare.

(3) Nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali care, in perioada de aplicare:

a) au pierdut sau carora le-a fost retrasa autorizatia de functionare, daca aceasta era obligatorie pentru realizarea activitatii;
b) au pierdut dreptul de exercitare a profesiei;
c) alte cauze prevazute de lege si care impiedica realizarea activitatii/profesiei.

(4) Pentru a beneficia de schema de compensare, pentru clientii finali prevazuti la art. 7, au obligatia de a include in declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. IV din Legea nr. 259/2021 aspecte referitoare la incadrarea sau nu intr-una dintre situatiile prevazute la alin. (1) – (3). 

Capitolul 3. Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonantei de urgenta emisa in baza art. IV din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea cu modificari si completari a ordonantei de urgenta

Art. 11. – (1) In aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispozitiile O.U.G. nr. 118/2021, clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) -f) din ordonanta de urgenta vor depune la furnizorii de energie electrica/gaze naturale o cerere insotita de o declaratie pe propria raspundere.

(2) Modelul de Declaratie pe propria raspundere este prevazut in Anexa nr. 1.8 la prezenta procedura.
(3) Cererea, insotita de declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin.(1), se poate depune in perioada de aplicare a schemei, urmand ca facilitatea sa se acorde de catre furnizori incepand cu luna depunerii cererii. In lipsa declaratiei, cererea nu poate fi luata in considerare.

(4) In situatia in care cererea/declaratia nu sunt conforme cu prevederile prezentelor norme, furnizorii de energiei electrica/gaze naturale pot solicita clarificari sau refacerea acestor documente. In orice caz, cererea, insotita de declaratie se considera depusa la data primei comunicari.

(5) Rapunsul la clarificarile solicitate de catre furnizori se transmite de catre beneficiari in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitarii.

(6) Furnizorii de energiei electrica/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalitatile de depunere de catre beneficiari – clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b)-f) a cererilor pentru aplicarea, a clarificarilor precum si a raspunsurilor la acestea.

(7) Furnizorii sunt obligati sa utilizeze toate canalele de comunicare cu clientii finali prevazute de legislatia in vigoare aplicabila si nu au dreptul sa limitezele optiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor.

Art. 12. – (1) Cererea prevazuta la art. 11 alin. (1) va contine optiunea beneficiarului client final referitoare la incadrarea in una dintre categoriile prevazute la art. 1 alin. (1), lit. b)-f) din ordonanta de urgenta.

(2) In lipsa exercitarii optiunii prevazute la alin (1), furnizorul nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.

(3) In cazul beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin.(1) lit.f) din ordonanta de urgenta cererea se va depune de catre furnizorul de servicii sociale, la fiecare furnizor de energie electrica si/sau gaze naturale, care asigura furnizarea energiei electrice si /sau a gazelor naturale, in functie de locul de consum corespunzator serviciului social acordat. 

Citeste procedura integral AICI. ►


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
compensare facturiLegea 259/2021microinteprinderepfa

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 29 Noiembrie 2021


Votati articolul "Procedura si formularele necesare furnizorilor, firmelor si PFA-urilor pentru compensarea facturilor au fost oficializate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 29 Noiembrie 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 + 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X