email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Autorizarea reprezentantelor societatilor straine: reguli noi de functionare

Autorizarea reprezentantelor societatilor straine: reguli noi de functionare
taxaplatforma electronicasocietate straina

In Monitorul Oficial nr. 779 din 4 august 2022 a fost publicata OG 18/2022 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor si organizatiilor economice straine.

Potrivit actului normativ, autorizarea reprezentantelor straine in Romania se va face dupa noi reguli. Autorizatiile se vor obtine din anul 2023 prin intermediul unei platforme electronice, pe o perioada de minimum 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeasi perioada. Platforma electronica va deveni operationala in termen de maximum 180 de zile de la data intrarii in vigoare a OG 18/2022, adica dupa 6 luni.

Este important de mentionat ca, pentru obtinerea autorizatiei de functionare, se achita o taxa de autorizare in suma de 1.000 de euro/an, echivalentul in lei, la cursul BNR din data platii. Taxa de autorizare se achita la organul fiscal central competent in raza caruia isi are sediul reprezentanta.

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului emite autorizatia de functionare sau respinge motivat inregistrarea reprezentantei, prin intermediul platformei electronice, in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii si a anexarii documentelor necesare. 

OG 18/2022 - autorizarea reprezentantelor societatilor straine

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.Articolul 1

Prezenta ordonanta stabileste cadrul legal si institutional necesar autorizarii si functionarii in Romania a reprezentantelor societatilor si organizatiilor economice straine autorizate de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.

Articolul 2

Societatile si organizatiile economice straine pot fi autorizate sa detina reprezentante in Romania de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, care elibereaza, in acest sens, autorizatia de functionare, potrivit prezentei ordonante.

Articolul 3
(1) Autorizatiile de functionare a reprezentantelor societatilor si organizatiilor economice straine se elibereaza, la cererea acestora, de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul unei platforme electronice, pe o perioada de minimum 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeasi perioada.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare se achita o taxa de autorizare in suma de 1.000 de euro/an, echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data platii.

(3) Taxa de autorizare se achita la organul fiscal central competent in raza caruia isi are sediul reprezentanta.

Articolul 4

Societatile si organizatiile economice straine reprezentate raspund, in conditiile legii, pentru actele juridice si activitatea reprezentantelor lor in Romania.

Articolul 5

(1) Cererea prin care se solicita deschiderea unei reprezentante si eliberarea autorizatiei de functionare a unei reprezentante se completeaza electronic prin intermediul platformei electronice dedicate, se adreseaza Ministerului Antreprenoriatului si Turismului si va cuprinde urmatoarele informatii:

a) denumirea, sediul social si codul de inregistrare fiscala ale entitatii straine;
b) obiectul de activitate al reprezentantei, in conformitate cu obiectul de activitate al societatii sau organizatiei economice straine solicitante;
c) durata de functionare a reprezentantei;
d) reprezentantul reprezentantei in relatiile cu tertii;
e) sediul reprezentantei.

(2) La cererea de inregistrare se vor anexa urmatoarele documente:

a) documentul emis de autoritatea competenta din tara in care isi are sediul social societatea sau organizatia economica straina, din care sa rezulte datele de identificare si de inregistrare ale societatii sau organizatiei economice straine, obiectul de activitate si capitalul social, si traducerea autorizata a acestui document cu semnatura electronica calificata sau avansata;
b) actul constitutiv sau alte acte doveditoare privind forma de organizare si modul de functionare a societatii sau organizatiei si o traducere autorizata a acestora cu semnatura electronica calificata sau avansata;
c) imputernicirea privind persoanele desemnate sa reprezinte societatea sau organizatia economica straina care a solicitat inregistrarea, cu traducere autorizata, dupa caz;
d) dovada platii taxei de autorizare in conformitate cu art. 3 alin. (2) si (3);
e) o confirmare asupra bonitatii din partea bancii prin care societatea sau organizatia isi desfasoara principalele operatiuni financiare;
f) dovada existentei sediului reprezentantei pe teritoriul Romaniei pe o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a autorizatiei sau cu perioada pentru care se solicita prelungirea autorizatiei.

(3) Documentele redactate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora.

Articolul 6
(1) Ministerul Antreprenoriatului si Turismului emite autorizatia de functionare sau respinge motivat inregistrarea reprezentantei, prin intermediul platformei electronice, in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii si a anexarii documentelor prevazute la art. 5 alin. (2) sau de la data completarii cererii cu documentele si informatiile solicitate potrivit alin. (4).
(2) Autorizatia de functionare va cuprinde datele de identificare ale societatii sau organizatiei economice straine, obiectul de activitate al reprezentantei, reprezentantul in relatiile cu tertii al reprezentantei, durata valabilitatii autorizatiei, conditiile de exercitare a activitatii si sediul reprezentantei.
(3) Reprezentanta efectueaza in numele societatii sau al organizatiei economice straine numai acte juridice si activitati conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizatia de functionare. Reprezentanta nu desfasoara activitati economice in nume propriu. Reprezentantele si personalul acestora isi desfasoara activitatea cu respectarea dispozitiilor legale din Romania.
(4) In situatia in care apreciaza necesar solutionarii cererii, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul platformei electronice, va solicita deponentului completarea cererii cu informatiile si documentele necesare autorizarii. In acest caz, termenul de solutionare a cererii curge de la data completarii cererii cu documentele si informatiile solicitate.

Articolul 7
Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul platformei electronice, ofera posibilitatea consultarii informatiilor referitoare la reprezentantele inregistrate in Romania si autorizate de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, cu respectarea legislatiei privind datele cu caracter personal.

Articolul 8
Comunicarea emiterii, prelungirii sau modificarii unei autorizatii de functionare a unei reprezentante in Romania, precum si eliberarea unei scrisori de confirmare a radierii din evidentele Ministerului Antreprenoriatului si Turismului se fac in mod automat catre administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala se afla sediul reprezentantei, prin intermediul platformei electronice.

Articolul 9
Pentru activitatea desfasurata in Romania, reprezentantele sunt obligate sa se inregistreze fiscal in Romania, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa plateasca impozitele si taxele stabilite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si potrivit altor prevederile legale.

Articolul 10
Prin derogare de la dispozitiile art. 1.373 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, societatile si organizatiile economice straine raspund in solidar cu angajatii incadrati la reprezentante pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de acestia in exercitarea activitatii sau in legatura cu exercitarea acesteia.

Articolul 11
(1) Societatile sau organizatiile economice straine reprezentate in Romania au obligatia sa comunice Ministerului Antreprenoriatului si Turismului eventualele modificari survenite in legatura cu datele inscrise pe autorizatia de functionare a reprezentantei, precum si cu privire la statutul juridic, obiectul de activitate, capitalul social sau sediul firmei straine, in termen de 30 de zile de la data survenirii acestor modificari, si sa solicite, daca este cazul, modificarea autorizatiei de functionare, conform modificarilor aparute.
(2) Ministerul Antreprenoriatului si Turismului poate modifica autorizatia de functionare, daca modificarile vizeaza elementele inscrise pe aceasta, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii insotite de documentatia completa.
(3) Cererea pentru modificarea autorizatiei de functionare, conform modificarilor survenite, se completeaza in platforma electronica si trebuie sa fie insotita de documente justificative pentru modificarile survenite si, dupa caz, traducerea autorizata a acestor documente cu semnatura electronica calificata sau avansata.
(4) Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informatiile si documentele necesare solutionarii cererii. In acest caz, termenul de solutionare a cererii curge de la data completarii cu documentele si informatiile solicitate.

Articolul 12
(1) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de functionare se face numai la cererea reprezentantei, adresata Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, in termen de minimum 30 de zile inainte de data expirarii, prin completarea formularului electronic din cadrul platformei electronice.
(2) Prelungirea autorizatiei de functionare a reprezentantei este conditionata de transmiterea dovezii de plata a taxei de autorizare prevazute la art. 3 alin. (2) si (3).
(3) Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informatiile si documentele necesare solutionarii cererii de prelungire. In acest caz, termenul de solutionare a cererii curge de la data completarii cu documentele si informatiile solicitate.

Articolul 13
Autorizatia de functionare poate fi retrasa de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, inainte de expirarea valabilitatii, in termen de 30 de zile de la solicitarea autoritatilor cu competente de control, pentru urmatoarele motive:
a) incalcarea de catre personalul reprezentantei a dispozitiilor legale din Romania privind spalarea banilor si finantarea terorismului;
b) nerespectarea obiectului de activitate inscris in autorizatia de functionare si a conditiilor de exercitare a activitatii;
c) nerespectarea obligatiilor fiscale.

Articolul 14
Autorizatiile de functionare eliberate in temeiul prezentei ordonante se retrag din oficiu, in termen de 30 de zile de la expirarea acestora, de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, atunci cand valabilitatea autorizatiilor de functionare ajunge la termen si nu s-a comunicat o cerere de prelungire potrivit art. 12 alin. (1).

Articolul 15
(1) Radierea unei reprezentante, la cererea acesteia, din evidentele Ministerului Antreprenoriatului si Turismului se produce ca urmare a radierii din evidentele autoritatii fiscale a codului de identificare fiscala. Cererea de radiere se completeaza prin intermediul platformei electronice si va fi insotita de o dovada a radierii reprezentantei din evidentele autoritatii fiscale, precum si de documente justificative, eliberate de catre societatea sau organizatia economica straina, si de traducerea autorizata a acestora semnata cu semnatura electronica calificata sau avansata.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), cererea de radiere din evidentele Ministerului Antreprenoriatului si Turismului se va solutiona in termen de 30 de zile de la solicitare.

(3) Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informatiile si documentele necesare radierii. In acest caz, termenul de solutionare a cererii curge de la data completarii cu documentele si informatiile solicitate.

Articolul 16
Operatiunile financiar-bancare ale reprezentantelor se efectueaza prin conturi deschise la bancile legal constituite pe teritoriul Romaniei, cu respectarea legislatiei nationale si a Uniunii Europene in vigoare.

Articolul 17
(1) Autorizatiile reprezentantelor straine emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante raman valabile conform actelor normative in vigoare la data emiterii acestora.
(2) Pana la data operationalizarii platformei electronice, atat depunerea cererilor, cat si solutionarea acestora se vor face in conformitate cu procedura aplicata anterior adoptarii prezentei ordonante.

Articolul 18
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului antreprenoriatului si turismului se aproba normele metodologice privind punerea in aplicare a acesteia.
(2) Platforma electronica va deveni operationala in termen de maximum 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Articolul 19
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:

a) Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.222/1990 privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 bis din 26 noiembrie 1990, cu modificarile ulterioare.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
taxaplatforma electronicasocietate straina

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 08 August 2022


Votati articolul "Autorizarea reprezentantelor societatilor straine: reguli noi de functionare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • 25 de intrebari si raspunsuri ANAF despre e-Factura. Situatii intalnite in practica

  • ANAF a publicat recent o colectie de intrebari si raspunsuri oferite de reprezentantii institutiei despre e-Factura, care cuprinde mai multe situatii intalnite in practica de contribuabili.  e-Factura este unul dintre instrumentele implementate de Fisc pentru eliminarea evaziunii fiscale. Legea este inca proaspata, iar contabilii si antreprenorii intampina numeroase obstacole in respectarea regimului legislativ.  ...» citeste mai departe aici

 • Trecerea optionala la impozitul pe profit. Care sunt conditiile pentru o microintreprindere din 2023

  • Tinand cont de modificarile recente aduse Codului fiscal, trecerea optionala la impozitul pe profit are conditii noi.  Asadar, in cazul unei microintreprinderi, in ce conditii se poate opta ca de la inceputul anului 2023 sa devina platititoare de impozit pe profit Trecerea optionala la impozitul pe profit: raspunsul specialistului In baza modificarilor aduse art. 48 alin. 1 din Codul fiscal prin OG 16/2022 si care vor intra in vigo...» citeste mai departe aici

 • Guvernul plafoneaza pretul pentru lemnele de foc la 400 lei pe metrul cub

  • Guvernul impune plafonarea pretului pentru lemnele de foc la 400 lei pe metrul cub, la 1.500 de lei pe tona pentru brichetele de lemn si la 2.000 de lei pentru peleti, potrivit OUG 143/2022 (M.O. 970 din 5 octombrie 2022).  Decizia a fost luata in contextul crizei energetice pe care o traverseaza Europa, precum si al perspectivelor pe termen scurt si mediu. Se constata o serie de cresteri artificiale ale preturilor la lemnul de foc si la produsele der...» citeste mai departe aici

 • Ultimele precizari ANAF facute pentru stabilirea rezidentei fiscale

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii persoane fizice care sosesc /pleaca, in/din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile ca, in vederea stabilirii rezidentei fiscale, au obligatia depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania sau, dupa caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania. Chestion...» citeste mai departe aici

 • Ce s-a schimbat in legislatia privind concediile. Ghid practic

  • Au fost introduse noi prevederi in legislatia privind concediile carora trebuie sa le acorzi atentie. Noutatile vizeaza concediul paternal (Legea nr. 117/2022), cuantumul indemnizatiei de concediu de crestere a copilului (Legea nr. 225/2021) si concediul medical pentru ingrijirea pacientilor cu afectiuni oncologice (Legea nr. 24/2022).  Orice modificare legislativa genereaza intotdeauna o sumedenie de neclaritati si favorizeaza, in consecinta, controalele de la...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X