email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 20/2023 introduce noi reguli privind esalonarea la plata. Conditii mai dure pentru firme

OUG 20/2023 introduce noi reguli privind esalonarea la plata. Conditii mai dure pentru firme
esalonare la platafinanteaccizecontributii

Regulile privind esalonarea la plata la obligatiilor fiscale sunt modificate prin OUG 20/2023 (M.O. nr. 290 din 6 aprilie 2023), un act normativ la care a lucrat Ministerul Finantelor Publice 

OUG 20/2023 modifica si completeaza Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

Pe scurt, accizele, taxele retinute la sursa si cele din jocuri de noroc nu vor mai putea fi esalonate. In plus, dobanda pentru intarzieri va creste, iar esalonarea clasica si cea simplificata nu vor mai putea fi utilizate de contribuabili simultan.

Autoritatile sustin ca este necesara imbunatatirea cadrului legal actual in domeniul colectarii creantelor bugetare, astfel incat sa se asigure premisele cresterii gradului de incasare a veniturilor la bugetul de stat consolidat, din perspectiva esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si a esalonarii la plata, in forma simplificata.

Din perspectiva veniturilor bugetare, masura de esalonare la plata a obligatiilor fiscale genereaza efecte directe asupra incasarilor. Excluderea din sfera esalonarii la plata a obligatiilor bugetare precum accizele, impozitele si contributiile sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa, precum si a taxelor aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, ar putea genera efecte pozitive asupra incasarilor bugetare.

Totodata, un efect pozitiv asupra incasarilor bugetare ar putea fi generat de cresterea nivelului dobanzii datorate in cazul esalonarii la plata de la 0,01% la 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. 

Reguli noi privind esalonarea la plata: modificari importante

- Modificarea art. 184 alin. (1), 186 alin. (4) si 193 alin. (4) precum si completarea art. 193 cu un nou alineat, alin. (41), in sensul stabilirii obligatiei contribuabililor de a constitui garantii in procent de minim 50% din valoarea obligatiilor fiscale restante ce fac obiectul inlesnirilor la plata, pentru a beneficia de esalonarea la plata de cel mult 5 ani, in situatia in care contribuabilii detin bunuri in proprietate insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute la art. 193 alin. (13) –(15), dupa caz, din Codul de procedura fiscala. In cazul in care debitorii nu pot constitui garantia de minim 50%, acestia pot beneficia de esalonare la plata pe o perioada de cel mult 6 luni. In ambele situatii, penalitatile de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala nu se amana la plata si se esaloneaza la plata.

- Modificarea art. 184 alin. (6), in sensul excluderii din sfera esalonarii la plata a obligatiilor fiscale care reprezinta accize. Masura vizeaza accizele prevazute in titlul VIII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, (respectiv pct. 30-51 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare).- Abrogarea prevederilor art. 193 alin. (2) referitoare la plafoanele obligatiilor esalonate la plata sub care nu este necesara constituirea de garantii de catre debitori, avand in vedere faptul ca o astfel de esalonare la plata se poate acorda pe o perioada de pana la 5 ani fara ca statul sa se comporte similar unui creditor privat prudent in recuperarea obligatiilor fiscale restante.

- Completarea art. 194 alin. (1) cu o noua conditie de mentinere a esalonarii la plata, respectiv de achitare a accizelor nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acestei decizii, avand in vedere ca acestea au fost excluse din sfera de acordare a esalonarii la plata.

- Modificarea art. 195 alin. (2) si art. 209^5, alin. (2), pentru a preveni acumularea de arierate si pentru a crea o conduita corecta a debitorilor care beneficiaza de esalonare la plata, reducandu-se numarul cererilor de modificare a esalonarii la plata, de la doua cereri la o singura cerere.

In sustinerea necesitatii reducerii la o singura cerere, vine si faptul ca statul a reglementat deja un sprijin pentru achitarea obligatiilor curente, prin stabilirea unor termene suplimentare, conform art. 194 alin. (1), respectiv art. 209^4 din Codul de procedura fiscala.

- Abrogarea art. 195 alin. (5) si art. 209^5  alin. (5), referitoare la aprobarea unei alte perioade de esalonare la plata, a avut in vedere faptul ca, prin cadrul legal actual, s-au creat premise ca beneficiarii esalonarilor la plata sa resolicite perioada maxima de acordare a esalonarii la plata, la fiecare modificare a deciziei de esalonare la plata, ajungandu-se astfel la incasarea sumelor reprezentand obligatii fiscale restante intr-o perioada de timp extrem de lung.

- Modificarea art. 195 alin. (7) din Codul de procedura fiscala, in sensul inlocuirii sintagmei „emiterea” cu sintagma „comunicarea”, in vederea corelarii cu prevederile art. 48 din Codul de procedura fiscala, potrivit carora actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului/platitorului.

- In considerarea argumentelor mentionate la art. 195 alin. (2) se propune si modificarea art. 200 alin. (1) precum si a art. 20910 alin. (1) in sensul reducerii la o singura data intr-un an calendaristic sau fractie de an calendaristic, a posibilitatii debitorului de a solicita mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta, daca cererea depusa de debitor in acest scop este aprobata de organul fiscal inainte de executarea garantiei sau inainte de stingerea tuturor obligatiilor fiscale care au facut obiectul
esalonarii la plata, dupa caz. In practica pot exista situatii in care debitorii beneficiaza de mentinerea valabilitatii esalonarii la plata, iar, ulterior, o pierd din nou, astfel incat pot resolicita in anul urmator calendaristic mentinerea valabilitatii esalonarii la plata cu toate beneficiile acesteia, respectiv modificarea deciziei de esalonare (cu prelungirea perioadei de esalonare la plata). In acest context, exista premisa neconformarii la plata, avand in vedere ca prevederea legala le-ar permite prelungirea esalonarii la plata pe o perioada indelungata, profitand de neexecutarea patrimoniului pe aceasta perioada, fapt pentru care se impune modificarea art. 200 alin. (1) care sa limiteze depunerea cererilor de mentinere a esalonarii la plata.

- Completarea art. 209^1 alin. (6), in sensul ca nu intra in sfera esalonarii la plata, in forma simplificata, obligatiile fiscale care reprezinta accize, similar cu norma propusa la art. 184 alin. (6), precum si impozitele si contributiile sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 47 din Codul fiscal si taxele aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc astfel cum sunt reglementate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare (respectiv pct. 65- 68, 70 si 71 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016, cu modificarile si completarile ulterioare).

MFP mentioneaz ca, din analiza comparativa a arieratelor pentru care a fost aprobata esalonarea la plata in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale care reprezinta accize, in perioada 2020-2022, indica o scadere in accesarea acestui tip de facilitate fiscala, atat ca numar de contribuabili cat si ca arierate esalonate, remarcandu-se insa preferinta contribuabililor in accesarea esalonarii la plata in forma simplificata, in locul celei clasice.

Referitor la colectarea arieratelor reprezentand accize, in perioada 2019-28.02.2023, nivelul arieratelor din accize a crescut de la 7.802,3 mil. lei, in 31.12.2019, pana la 12.217,80 mil. lei, in 31.12.2021, ulterior fiind o tendinta de scadere pana la 7.175 mil. lei, in 28.02.2023.

Finantele mai precizeaza ca accizele sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru o serie de produse stabilite prin Codul fiscal, indiferent daca acestea provin din productia interna sau din import, cu stabilirea unui regim special in ceea ce priveste productia, transformarea, detinerea si depozitarea, cu autorizarea corespunzatoare a activitatii, conditionat de indeplinirea unor cerinte prevazute de lege, pentru care se impune o anumita conduita in plata obligatiilor fiscale cu acest titlu. 

De asemenea, reglementarea actuala privind facilitatea fiscala pentru impozitele si contributiile sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 47 din Codul fiscal si taxele aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc nu corespunde cu normele adoptate in domeniul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in ceea ce priveste stopajul la sursa, precum si cu prevederile Codului fiscal in partea referitoare la acordarea/mentinerea unor autorizatii
conditionat de plata unor obligatii la termen.

- Completarea art. 209^4 alin. (1) cu doua noi conditii de mentinere a esalonarii la plata, in forma simplificata, respectiv de:

- achitare a accizelor si a taxelor aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acestei decizii, avand in vedere ca acestea au fost excluse din sfera de acordare a esalonarii la plata in forma simplificata.

- achitare a impozitelor si contributiilor sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii acestei decizii, avand in vedere ca acestea au fost excluse din sfera de acordare a esalonarii la plata in forma simplificata. 

- Modificarea art. 209^7  alin. (1) in sensul cresterii nivelului dobanzii datorate in cazul esalonarii la plata, in forma simplificata, de la 0,01% la 0,02% pentru fiecare zi de intarziere (ceea ce inseamna cresterea nivelului dobanzi la 7,3% pe an).

-Abrogarea art. 209^12 astfel incat sa nu se mai acorde concomitent o esalonare la plata (clasica) si esalonare la plata simplificata.
In scopul corelarii prevederilor referitoare la mentinerea/modificarea restructurarii obligatiilor bugetare reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile din Codul de procedura fiscala privind esalonarea la plata s-a propus reducerea numarului cererilor de modificare/mentinere a inlesnirilor la plata de la doua cereri intr-un an calendaristic sau, dupa caz, intr-o fractiune de an calendaristic, la una singura.

Masurile in sfera esalonarilor la plata, a esalonarilor la plata, in forma simplificata ori in cazul restructurarii obligatiilor bugetare, au in vedere dificultatile intampinate in activitatea practica, respectiv faptul ca legislatia referitoare la acordarea facilitatilor fiscale a permis contribuabililor sa acumuleze obligatii de plata fara ca organul fiscal sa fie abilitat sa actioneze in timp util (raportat la posibilitatea includerii in inlesnirile respective de doua ori pe an a obligatiilor curente, posibilitatea mentinerii
inlesnirilor pierdute de doua ori pe an, mentinerea inlesnirilor la plata cu conditia achitarii obligatiilor curente la anumite termene, prelungirea termenelor prevazute Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare) a determinat ca un numar mare de societati sa depuna cereri/notificari beneficiind de suspendarea executarii silite cu impact semnificativ in cresterea arieratelor curente. 

OUG 20/2023 - reguli privind esalonarea la plata: textul actului normativ

Denumire completa: OUG 20/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Articolul I

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 184, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Organul fiscal central acorda la cererea debitorilor esalonari la plata pe o perioada de cel mult 5 ani, daca sunt indeplinite conditiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care nu au in proprietate bunuri in vederea constituirii de garantii in cuantumul prevazut la art. 193 alin. (13)-(15) si nici nu pot constitui niciun fel de garantie ori cuantumul garantiilor constituite este mai mic de 50% fata de cuantumul obligatiilor fiscale restante ce fac obiectul inlesnirilor la plata, esalonarea se acorda pe cel mult 6 luni.
2. La articolul 184 alineatul (6), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) obligatiile fiscale/bugetare care reprezinta ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat;

3. La articolul 184 alineatul (6), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f), cu urmatorul cuprins:

f) obligatiile fiscale care reprezinta accize.

4. La articolul 186, alineatele (3^1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), in cazul debitorilor care nu detin bunuri in proprietate ori cuantumul garantiilor constituite este mai mic de 50% fata de cuantumul obligatiilor fiscale restante ce fac obiectul inlesnirilor la plata, situatia de dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si capacitatea financiara de plata pe perioada de esalonare la plata se mentioneaza de debitor in cererea depusa potrivit art. 187. Organul fiscal competent verifica si constata situatia de dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti din informatiile prezentate de debitor in cerere si/sau din informatii si/sau documente relevante detinute de organul fiscal.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), organul fiscal poate acorda esalonarea la plata daca sunt indeplinite celelalte conditii prevazute la alin. (1), in urmatoarele situatii:

a) debitorul nu detine in proprietate bunuri in vederea constituirii de garantii, caz in care esalonarea la plata se acorda pe cel mult 6 luni si penalitatile de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala nu se amana la plata si se includ in esalonare;
b) debitorul constituie garantii a caror valoare este mai mica de 50% fata de cuantumul obligatiilor fiscale restante ce fac obiectul inlesnirilor la plata, caz in care esalonarea la plata se acorda pe cel mult 6 luni si penalitatile de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala nu se amana la plata si se includ in esalonare;
c) debitorul constituie garantii a caror valoare este mai mare de 50% fata de cuantumul obligatiilor fiscale restante ce fac obiectul inlesnirilor la plata, dar insuficiente fata de cuantumul garantiilor prevazute la art. 193 alin. (13)-(15), caz in care esalonarea la plata se acorda pe o perioada de cel mult 5 ani si penalitatile de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala nu se amana la plata si se includ in esalonare.

5. La articolul 187, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) In cazul debitorilor care nu detin bunuri in proprietate ori cuantumul garantiilor constituite este mai mic de 50% fata de cuantumul obligatiilor fiscale restante ce fac obiectul inlesnirilor la plata, cererea poate fi insotita de o propunere de grafic de esalonare la plata. Dispozitiile art. 192 sunt aplicabile in mod corespunzator.

6. La articolul 193, alineatul (2) se abroga.

7. La articolul 193, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Debitorii prevazuti la alin. (3) care detin in proprietate bunuri constituie garantii astfel:

a) daca valoarea bunurilor acopera valorile prevazute la alin. (13) sau (15), dupa caz, debitorii constituie garantii la nivelul acestor valori, cu respectarea prevederilor prezentului articol;
b) daca valoarea bunurilor nu acopera valorile prevazute la alin. (13) sau (15), dupa caz, debitorii constituie garantii la valoarea bunurilor detinute in proprietate, cu respectarea prevederilor prezentului articol.

8. La articolul 193, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu urmatorul cuprins:

(4^1) Debitorii prevazuti la art. 186 alin. (4), care detin in proprietate bunuri insuficiente pentru a acoperi valorile prevazute la alin. (13) sau (15), constituie garantii la valoarea bunurilor detinute in proprietate, cu respectarea prevederilor prezentului articol.
9. La articolul 193, alineatul (20) se abroga.

10. La articolul 194 alineatul (1), dupa litera r) se introduce o noua litera, lit. s), cu urmatorul cuprins:

s) sa se achite obligatiile fiscale prevazute la art. 184 alin. (6) lit. f), nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acestei decizii.

11. La articolul 195, alineatele (2), (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Contribuabilul poate depune o singura cerere de modificare a deciziei de esalonare la plata intr-un an calendaristic sau, dupa caz, fractie de an calendaristic. Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (11), alin. (11^1) si la art. 194 alin. (1) lit. h) si i) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata ori de cate ori este necesar. Prin cerere se poate solicita modificarea deciziei de esalonare la plata prin includerea tuturor obligatiilor fiscale ce reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata la data depunerii cererii.
.......................................................
(4) Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), includerea in esalonare se efectueaza cu mentinerea perioadei de esalonare deja aprobate, cu exceptia situatiei in care valoarea garantiilor constituite de debitori este mai mica de 50% fata de cuantumul obligatiilor fiscale restante ce fac obiectul inlesnirilor la plata, caz in care perioada de esalonare este de cel mult 6 luni de la data comunicarii deciziei de modificare a deciziei de esalonare la plata.
......................................................
(7) Dupa depunerea cererii, in termen de 10 zile de la comunicarea acordului de principiu de catre organul fiscal central, debitorul trebuie sa constituie si garantiile prevazute de prezentul capitol, corespunzator conditiilor in care urmeaza sa se modifice decizia de esalonare la plata.

12. La articolul 195, alineatul (5) se abroga.
13. La articolul 197, alineatul (2^1) se abroga.
14. La articolul 200, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2) si la art. 194 alin. (1), cu exceptia cazului in care esalonarea a fost pierduta ca urmare a nerespectarii conditiei prevazute la art. 194 alin. (1) lit. k), o singura data intr-un an calendaristic, sau fractie de an calendaristic, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent sau inainte de stingerea tuturor obligatiilor fiscale care au facut obiectul esalonarii la plata, dupa caz. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare deja aprobate.

15. La articolul 209^1 alineatul (6), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

f) obligatiile fiscale/bugetare care reprezinta ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat;
16. La articolul 209^1 alineatul (6), dupa litera g) se introductrei noi litere, lit. h)-j), cu urmatorul cuprins:
h) obligatiile fiscale care reprezinta accize;
i) impozitele si contributiile sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 47 din Codul fiscal;
j) taxele aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc.

17. La articolul 209^4 alineatul (1), dupa litera o) se introduc doua noi litere, lit. p) si q), cu urmatorul cuprins:

p) sa se achite obligatiile fiscale prevazute la art. 209^1 alin. (6) lit. h) si j) nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acestei decizii;
q) sa se achite obligatiile fiscale prevazute la art. 209^1 alin. (6) lit. i) nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii acestei decizii.

18. La articolul 209^5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Debitorul poate depune o singura cerere de modificare a deciziei de esalonare la plata pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, la care poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare. Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (8) si (9) si la art. 209^4 alin. (1) lit. h) si i) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata ori de cate ori este necesar. Prin cerere se poate solicita modificarea deciziei de esalonare la plata prin includerea tuturor obligatiilor fiscale ce reprezinta conditia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata la data depunerii cererii, cu exceptia celor pentru care art. 209^4 alin. (1) nu prevede posibilitatea debitorului de a solicita esalonarea la plata.

19. La articolul 209^5, alineatul (5) se abroga.

20. La articolul 209^7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 173 alin. (2), se datoreaza si se calculeaza dobanzi. Nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, cu exceptia esalonarilor acordate pentru obligatiile fiscale rezultate din titlurile de creanta emise de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, pentru care dobanzile se calculeaza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

21. La articolul 209^10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2), precum si la art. 209^4 alin. (1) lit. a)-j) si l), o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, daca depune o cerere in acest scop, inainte de stingerea in totalitate a obligatiilor fiscale care au facut obiectul esalonarii la plata. Cererea se solutioneaza, in termen de 5 zile lucratoare, prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.

22. La articolul 209^12, alineatul (1) se abroga.

Articolul II
Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

(2) Debitorul poate depune o singura cerere de modificare a deciziei de inlesnire la plata intr-un an calendaristic sau, dupa caz, intr-o fractiune de an calendaristic. Pentru obligatiile bugetare prevazute la art. 9 alin. (3) lit. g) si h) si alin. (8) al prezentului articol, debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de inlesnire la plata ori de cate ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de inlesnire la plata prin includerea tuturor obligatiilor bugetare ce reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata la data depunerii cererii.

2. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei inlesniri la plata a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la art. 9 alin. (3), precum si la alin. (2) al prezentului articol, cu exceptia cazului in care inlesnirea a fost pierduta ca urmare a nerespectarii conditiei prevazute la art. 9 alin. (3) lit. j), o singura data intr-un an calendaristic sau intr-o fractiune de an calendaristic, daca depune o cerere in acest scop inainte de stingerea tuturor obligatiilor bugetare care au facut obiectul inlesnirii la plata. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii inlesnirii, cu pastrarea perioadei de inlesnire deja aprobate. In aceasta situatie planul de restructurare se mentine.

Articolul III

(1) Prevederile art. I se aplica pentru cererile de esalonare la plata, precum si pentru cererile de modificare/ mentinere a esalonarii la plata, depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) In cazul esalonarilor la plata aflate in derulare sau care si-au pierdut valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile art. I pct. 11 referitoare la modificarea art. 195 alin. (2) si (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 14 se aplica si pentru debitorii care depun ulterior acestei date cereri de modificare/mentinere a esalonarii la plata. Pentru debitorii care au depus/depun cereri de modificare/mentinere a esalonarii la plata, in cursul anului 2023, prevederile art. I pct. 11 referitor la modificarea art. 195 alin. (2) si (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 14 se aplica astfel:

a) in cazul in care debitorul a depus o singura cerere de modificare/mentinere a esalonarii la plata, aprobata de organul fiscal, in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2023 si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din anul 2023, acesta mai poate depune o singura cerere de modificare/mentinere a esalonarii la plata;
b) in cazul in care debitorul a depus doua cereri de modificare/mentinere a esalonarii la plata, aprobate de organul fiscal, in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2023 si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din anul 2023, acesta nu mai poate beneficia de o noua modificare/mentinere a esalonarii la plata;
c) in cazul in care debitorul depune prima cerere de modificare/mentinere dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din anul 2023, acesta poate beneficia doar de aceasta modificare/mentinere a esalonarii la plata.
(3) In cazul esalonarilor la plata aflate in derulare sau care si-au pierdut valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cererile de modificare/mentinere a esalonarii la plata care sunt nesolutionate la aceasta data se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii cererii. In acest caz, dupa aprobarea cererii de modificare/mentinere debitorul nu mai poate depune o noua cerere de modificare/mentinere a esalonarii la plata in cursul anului 2023.

(4) In cazul esalonarilor la plata, in forma simplificata, aflate in derulare sau care si-au pierdut valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile art. I pct. 18 si 21 se aplica si pentru debitorii care depun, ulterior acestei date, cereri de modificare/mentinere a esalonarii la plata.

Pentru debitorii care au depus/depun cereri de modificare/mentinere a esalonarii la plata, in perioada de valabilitate a acesteia, prevederile art. I pct. 18 si 21 se aplica astfel:

a) in cazul in care debitorul a depus o singura cerere de modificare/mentinere a esalonarii la plata, aprobata de organul fiscal, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din esalonarea la plata, acesta mai poate depune o singura cerere de modificare/mentinere a esalonarii la plata;
b) in cazul in care debitorul a depus doua cereri de modificare/mentinere a esalonarii la plata, aprobate de organul fiscal, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din esalonarea la plata, acesta nu mai poate beneficia de o noua modificare/mentinere a esalonarii la plata in forma simplificata;
c) in cazul in care debitorul depune prima cerere de modificare/mentinere a esalonarii la plata in forma simplificata dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din esalonarea la plata, acesta poate beneficia doar de aceasta modificare/mentinere a esalonarii la plata.

(5) In cazul esalonarilor la plata in forma simplificata aflate in derulare sau care si-au pierdut valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cererile de modificare/mentinere a esalonarii la plata, nesolutionate la aceasta data, se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii cererii. In acest caz, dupa aprobarea cererii de modificare/mentinere debitorul nu mai poate depune o noua cerere de modificare/mentinere a esalonarii la plata, in forma simplificata, in perioada de valabilitate a acesteia.

(6) Prevederile art. I pct. 20 se aplica si in cazul:

a) esalonarilor la plata in forma simplificata aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, caz in care organul fiscal, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, reface graficul de esalonare, pe care il comunica contribuabilului. Pana la data comunicarii graficului de esalonare refacut, ratele datorate sunt cele din graficul de esalonare existent;
b) esalonarilor la plata care si-au pierdut valabilitatea si pentru care exista in curs de solutionare, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cereri de mentinere a esalonarii la plata sau pentru care debitorul depune cerere de mentinere a esalonarii la plata ulterior acestei date, caz in care organul fiscal reface graficul de esalonare, pe care il comunica contribuabilului odata cu decizia de mentinere a esalonarii la plata in forma simplificata;
c) cererilor de esalonare la plata in forma simplificata depuse si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(7) Prevederile art. I pct. 3 si 16 se aplica si cererilor de modificare a esalonarilor la plata depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin care se solicita modificarea deciziei de esalonare la plata pentru obligatiile fiscale de natura celor prevazute la art. 184 alin. (6) lit. f) si art. 209^1 alin. (6) lit. h)-j) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) In cazul esalonarilor la plata aflate in derulare sau care si-au pierdut valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in cazul celor modificate ulterior acestei date, pentru care debitorii nu detin bunuri in proprietate, dobanzile se datoreaza, se calculeaza si se comunica pentru obligatiile fiscale principale esalonate la plata, dupa finalizarea esalonarii la plata sau, dupa caz, la data pierderii valabilitatii esalonarii la plata.

Articolul IV

(1) Prevederile art. II se aplica pentru cererile de restructurare a obligatiilor bugetare, precum si pentru cererile de modificare/mentinere a inlesnirii la plata, depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) In cazul inlesnirilor la plata acordate in procedura de restructurare a obligatiilor bugetare, aflate in derulare sau care si-au pierdut valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile art. II se aplica si pentru debitorii care depun ulterior acestei date cereri de modificare/mentinere a inlesnirii la plata. Pentru debitorii care au depus/depun cereri de modificare/mentinere a inlesnirii la plata in cursul anului 2023, prevederile art. II se aplica astfel:

a) in cazul in care debitorul a depus o singura cerere de modificare/mentinere a inlesnirii la plata, aprobata de organul fiscal, in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2023 si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din anul 2023, acesta mai poate depune o singura cerere de modificare/mentinere a inlesnirii la plata;
b) in cazul in care debitorul a depus doua cereri de modificare/mentinere a esalonarii la plata, aprobate de organul fiscal, in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2023 si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din anul 2023, acesta nu mai poate beneficia de o noua modificare/mentinere a inlesnirii la plata;
c) in cazul in care debitorul depune prima cerere de modificare/mentinere dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioada ramasa din anul 2023, acesta poate beneficia doar de aceasta modificare/mentinere a inlesnirii la plata.

(3) In cazul inlesnirilor la plata acordate in procedura de restructurare a obligatiilor bugetare aflate in derulare sau care si-au pierdut valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cererile de modificare/mentinere a inlesnirilor la plata care sunt nesolutionate la aceasta data se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii cererii. In acest caz, dupa aprobarea cererii de modificare/mentinere debitorul nu mai poate depune o noua cerere de modificare/mentinere a inlesnirii la plata in cursul anului 2023.


de Ghinea Viorica


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
esalonare la platafinanteaccizecontributii


Data aparitiei: 10 Aprilie 2023

Votati articolul "OUG 20/2023 introduce noi reguli privind esalonarea la plata. Conditii mai dure pentru firme":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

  • Baza impozabila a veniturilor unei microintreprinderi: venituri incluse vs. excluse

    • SRL-ul platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor este forma pentru care opteaza adesea antreprenorii atunci cand deschid o afacere. Un aspect important in acest caz este baza impozabila a veniturilor unei microintreprinderi. Pentru a clarifica situatia, prezentam in continuare de ce venituri se tine cont la plata impozitului si care sunt cele excluse, potrivit ultimelor modificari.  ...» citeste mai departe aici

  • Politici Contabile esentiale pentru orice firma - 42 modele editabile

    • Politicile contabile influenteaza dimensiunea rezultatului contabil, a elementelor bilantiere si, ca o consecinta, valoarea indicatorilor economico-financiari. Ele trebuie alese astfel incat sa reflecte cat mai fidel imaginea firmei. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai la inceputul unui exercitiu financiar si doar daca apar schimbari legislative sau daca noile politici ofera informatii mai relevante si mai credibile referitoare la operatiunile firmei. In rest,...» citeste mai departe aici

  • Control ANAF. Model de contestatie impotriva unei decizii de impunere

    • Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. Contestatia se depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii. Daca in actul administrativ fiscal nu au fost mentionate: posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia, ...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X