email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Impozitul pe mijloacele de transport - Impozite si taxe locale - Norme Metodologice Codul fiscal

impozitul pe mijloacele de transportcodul fiscalnorme metodologice codul fiscal

    Codul fiscal:

    CAPITOLUL IV
    Impozitul pe mijloacele de transport

    Reguli generale

    ART. 261
    (1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
----------
    Alin. (1) al art. 261 a fost modificat de pct. 80 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.

    (2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumita in continuare impozit pe mijloacele de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
    (3) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.
------------
    Alin. (3) al art. 261 a fost modificat de pct. 237 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (4) In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
------------
    Alin. (4) al art. 261 a fost introdus de pct. 238 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania, in intelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfa. Dupa prima inmatriculare/inregistrare, mijlocul de transport, in intelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfa si pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport.
------------
    Alin. (5) al art. 261 a fost introdus de pct. 81 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
-------------
    Art. 261 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    Norme metodologice:
    93. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde are domiciliul fiscal proprietarul.
---------------
    Pct. 93 din Normele metodologice de aplicare a art. 261 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 44 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    94. (1) Contribuabilii care detin in proprietate mijloace de transport care trebuie inmatriculate/inregistrate in Romania datoreaza impozitul pe mijloacele de transport in conditiile titlului IX din Codul fiscal.
    (2) Prin sintagma mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat, prevazuta la art. 261 alin. (1) din Codul fiscal, se intelege orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, care, potrivit legii, face obiectul inmatricularii/inregistrarii.
    (3) Contribuabilii ale caror mijloacele de transport fac obiectul inregistrarii, din punct de vedere fiscal, se supun acelorasi obligatii ca si cei ale caror mijloace de transport fac obiectul inmatricularii si, implicit acelorasi sanctiuni.
    (4) Contribuabilii ale caror mijloacele de transport sunt inregistrate la data de 1 ianuarie 2012 depun declaratii fiscale pana la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, iar impozitul aferent se datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie 2012.
---------------
    Pct. 94 din Normele metodologice de aplicare a art. 261 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 44 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Pct. 94 din Normele metodologice de aplicare a art. 261 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

   95. In cazul in care proprietarii, persoane fizice sau juridice straine, solicita inmatricularea/inregistrarea temporara a mijloacelor de transport in Romania, acestia au obligatia sa achite integral impozitul datorat, pentru intreaga perioada pentru care solicita inmatricularea/inregistrarea, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
---------------
    Pct. 95 din Normele metodologice de aplicare a art. 261 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 44 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Pct. 95 din Normele metodologice de aplicare a art. 261 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    95^1. (1) In cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar incheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica, are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing incheiate dupa data de intai ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competente, insotita de o copie a contractului de leasing, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing.
    (2) Documentele ce trebuie sa insoteasca declaratia fiscala a contribuabililor ce utilizeaza mijloace de transport in calitate de locatar sunt:
    A. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, incheiate pana la data de 31 decembrie 2006:
    a) copie a contractului de leasing;
    b) copie a certificatului de inmatriculare a vehiculului;
    c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscala, potrivit art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de inregistrare/certificat de inregistrare fiscala, dupa caz);
    B. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007:
    a) copie a contractului de leasing;
    b) copie a procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de transport;
    c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscala, potrivit art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de inregistrare/certificat de inregistrare fiscala, dupa caz).
---------------
    Pct. 95^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 261 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 44 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Alin. (2) al pct. 95^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 261 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 4 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    95^2. (1) In cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizica sau persoana juridica, dupa caz, are obligatia depunerii declaratiei fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza este inregistrat mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing, insotita de o copie a acestuia.
    (2) In cazul contractelor de leasing financiar care se reziliaza, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator incepand cu data incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.
    (3) In cazul contractelor de leasing financiar care se finalizeaza cu transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, locatarul datoreaza impozit pe mijlocul de transport si are obligatia declararii acestuia la organul fiscal local competent, in termen de 30 de zile.
-----------
    Pct. 95^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 261 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 18 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:
    Scutiri

    Art. 262. - Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:
    a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
    b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
    c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
    d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;
    e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.

    Norme metodologice:
    96. Contribuabilii care se afla in situatia prevazuta la art. 262 lit. a) din Codul fiscal au obligatia sa prezinte compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala isi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atesta situatia respectiva, precum si documentele care atesta ca mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.
    97. Obligatia de a depune declaratia fiscala, in conditiile art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, revine si persoanelor fizice care intra sub incidenta art. 262 lit. a) din Codul fiscal, prin care se acorda scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica.
---------------
    Pct. 97 din Normele metodologice de aplicare a art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 45 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    98. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilii interesati prezinta compartimentelor de specialitate ale administratiei publice locale documentele prin care atesta situatiile, prevazute de lege, pentru care sunt scutiti.
---------------
    Pct. 98 din Normele metodologice de aplicare a art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 45 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    99. Intra sub incidenta prevederilor art. 262 lit. b) atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor si luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in unitatile administrativ-teritoriale din Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei.
    100. (1) Unitatile administrativ-teritoriale prevazute la pct. 99 se stabilesc prin ordine ale prefectilor judetelor respective, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (2) Ordinele prefectilor se aduc la cunostinta publica, vor fi comunicate autoritatilor administratiei publice locale interesate, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi publicate in monitorul oficial al judetului respectiv, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 534/2003, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 75/2003.
    101. Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite in alte scopuri decat pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport in conditiile titlului IX din Codul fiscal. Pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, navele fluviale de pasageri sunt asimilate vapoarelor prevazute in tabelul de la art. 263 alin. (7) pct. 8 din Codul fiscal.
---------------
    Pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 46 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    102. Prin sintagma folosite pentru transportul persoanelor fizice, prevazuta la art. 262 lit. b) din Codul fiscal, se intelege folosirea atat pentru activitati ce privesc necesitatile familiale, cat si pentru activitati recreativ-distractive.
    103. Prevederile pct. 97 se aplica deopotriva persoanelor fizice si persoanelor juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor si luntrelor care nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.
    104. Intra sub incidenta prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a caror activitate este reglementata prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 86/2001.
    105. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, prevazute in tabelul prevazut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in conditiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
---------------
    Pct. 105 din Normele metodologice de aplicare a art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 47 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Pct. 105 din Normele metodologice de aplicare a art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 19 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    106. Contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/sau comertul cu mijloace de transport nu datoreaza impozitul prevazut la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport care nu au fost inmatriculate niciodata in Romania, inregistrate in contabilitate ca marfuri.
-----------
    Pct. 106 din Normele metodologice de aplicare a art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 19 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    106^1. Pentru vehiculele istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare, Registrul Auto Roman elibereaza C.I.V. daca vehiculul este atestat ca vehicul istoric si daca corespunde in ceea ce priveste verificarea starii tehnice, mentionand in C.I.V.urile eliberate vehiculelor istorice textul «vehicul istoric».
---------------
    Pct. 106^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 48 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Pct. 106^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 19 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Calculul taxei
    ART. 263
    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.
-------------
    Alin. (1) al art. 263 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│Art. 263 alin. (2)*1)                                                         │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │                                                                         │
│crt.│           Mijloace de transport cu tractiune mecanica                   │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│        I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta)     │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ 1. │Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea│            │
│    │cilindrica de pana la 1.600 cmc, inclusiv                   │        8   │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2. │Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si    │            │
│    │2.000 cmc inclusiv                                          │       18   │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3. │Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si    │            │
│    │2.600 cmc inclusiv                                          │       72   │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4. │Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si    │            │
│    │3.000 cmc inclusiv                                          │      144   │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5. │Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc    │      290   │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6. │Autobuze, autocare, microbuze                               │       24   │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7. │Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima   │            │
│    │autorizata de pana la 12 tone, inclusiv                     │       30   │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8. │Tractoare inmatriculate                                     │       18   │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│                   II. Vehicule inregistrate                     │            │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1. │Vehicule cu capacitate cilindrica:                          │ lei/200 cmc│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.1.│Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc  │    2-4     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.2.│Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc  │    4-6     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2. │Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata             │  50-150    │
│    │                                                            │  lei/an    │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
___________
    *1) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003
        privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Legea nr. 209/2012 privind
        aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si
        completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru
        reglementarea unor masuri financiar-fiscale, si nu au fost indexate,
        deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.
-----------------
    Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010 prevede:
    "Art. II
    (1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
    (2) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.
-----------------
    Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.
    Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012, care completeaza art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu pct. 84^1.
    Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.309 din 27 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2012.

    (3) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.
-------------
    Alin. (3) al art. 263 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (4) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (4)*2)                                                                    │
│Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau               │
│mai mare de 12 tone                                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa │            Impozitul         │
│                                                          │             (lei/an)         │
│                                                          ├─────────────────┬────────────┤
│                                                          │Ax(e) motor(oare)│Alte sisteme│
│                                                          │  cu sistem de   │de suspensie│
│                                                          │   suspensie     │pentru axele│
│                                                          │ pneumatica sau  │  motoare   │
│                                                          │  echivalentele  │            │
│                                                          │   recunoscute   │            │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ I. │doua axe                                                                            │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │13 tone                                        │       0         │      133   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │14 tone                                        │     133         │      367   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │15 tone                                        │     367         │      517   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │18 tone                                        │     517         │     1169   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de cel putin 18 tone                      │     517         │     1169   │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│II. │3 axe                                                                               │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │17 tone                                        │     133         │      231   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │19 tone                                        │     231         │      474   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │21 tone                                        │     474         │      615   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │23 tone                                        │     615         │      947   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │25 tone                                        │     947         │     1472   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  6. │Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │26 tone                                        │     947         │     1472   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  7. │Masa de cel putin 26 tone                      │     947         │     1472   │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│III.│4 axe                                                                               │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │25 tone                                        │     615         │      623   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │27 tone                                        │     623         │      973   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │29 tone                                        │     973         │     1545   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │31 tone                                        │    1545         │     2291   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │32 tone                                        │    1545         │     2291   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  6. │Masa de cel putin 32 tone                      │    1545         │     2291   │
└────┴─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┘
___________
    *2) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003
        privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a
        Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate deoarece de la data adoptarii
        lor au trecut mai putin de 3 ani.
------------
    Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.
    Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de pct. 1 din anexa la HOTARAREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010.
    Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
    Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.309 din 27 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2012.

    (5) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare preva zuta in tabelul urmator:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (5)*3)                                                                    │
│Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport    │
│marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa │            Impozitul         │
│                                                          │             (lei/an)         │
│                                                          ├─────────────────┬────────────┤
│                                                          │Ax(e) motor(oare)│Alte sisteme│
│                                                          │  cu sistem de   │de suspensie│
│                                                          │   suspensie     │pentru axele│
│                                                          │ pneumatica sau  │  motoare   │
│                                                          │  echivalentele  │            │
│                                                          │   recunoscute   │            │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ I. │2+1 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │14 tone                                        │          0      │        0   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │16 tone                                        │          0      │        0   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │18 tone                                        │          0      │       60   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │20 tone                                        │         60      │      137   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │22 tone                                        │        137      │      320   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  6. │Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │23 tone                                        │        320      │      414   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  7. │Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │25 tone                                        │        414      │      747   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  8. │Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │28 tone                                        │        747      │     1310   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  9. │Masa de cel putin 28 tone                      │        747      │     1310   │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│II. │2+2 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │25 tone                                        │       128       │     299    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │26 tone                                        │       299       │     491    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │28 tone                                        │       491       │     721    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │29 tone                                        │       721       │     871    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │31 tone                                        │       871       │    1429    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  6. │Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │33 tone                                        │      1429       │    1984    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  7. │Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │36 tone                                        │      1984       │    3012    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  8. │Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │38 tone                                        │      1984       │    3012    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  9. │Masa de cel putin 38 tone                      │      1984       │    3012    │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│III.│2+3 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │38 tone                                        │      1579       │    2197    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │40 tone                                        │      2197       │    2986    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de cel putin 40 tone                      │      2197       │    2986    │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│IV. │3+2 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │38 tone                                        │      1395       │    1937    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │40 tone                                        │      1937       │    2679    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │44 tone                                        │      2679       │    3963    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de cel putin 44 tone                      │      2679       │    3963    │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ V. │3+3 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │38 tone                                        │       794       │     960    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │40 tone                                        │       960       │    1434    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de     │                 │            │
│    │     │44 tone                                        │      1434       │    2283    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de cel putin 44 tone                      │      1434       │    2283    │
└────┴─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┘
___________
    *3) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003
        privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a
        Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate deoarece de la data adoptarii
        lor au trecut mai putin de 3 ani.
------------
    Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.
    Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de pct. 2 din anexa la HOTARAREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010.
    Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
    Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.309 din 27 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2012.

    (6) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (6)                                                                       │
│Remorci, semiremorci sau rulote                                                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│            Masa totala maxima autorizata                                │      Impozit  │
│                                                                         │      - lei -  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│a) Pana la o tona, inclusiv                                              │         9     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│b) Peste o tona, dar nu mai mult de 3 tone                               │        34     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                               │        52     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│d) Peste 5 tone                                                          │        64     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
--------------
    Alin. (6) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.
    Alin. (6) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.309 din 27 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2012.

    (7) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (7)                                                                       │
│Mijloace de transport pe apa                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal      │        21     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri                            │        56     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│3. Barci cu motor                                                        │       210     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│4. Nave de sport si agrement                                             │Intre 0 si 1119│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5. Scutere de apa                                                        │       210     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│6. Remorchere si impingatoare:                                           │       x       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│a) pana la 500 CP, inclusiv                                              │       559     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv                             │       909     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv                            │      1398     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│d) peste 4000 CP                                                         │      2237     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta            │       182     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:                                   │       x       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv            │       182     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000     │               │
│   de tone, inclusiv                                                     │       280     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone                     │       490     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
--------------
    Alin. (7) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.
    Alin. (7) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.309 din 27 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2012.

    (8) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.

    Norme metodologice:
    107. (1) Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica este anual si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport prevazut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cmc sau fractiune din aceasta.
    (2) Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.
---------------
    Pct. 107 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 49 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Alin. (2) al pct. 107 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 5 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    108. Impozitul pe mijloacele de transport, datorat potrivit pct. 5 din tabelul prevazut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileste numai pentru tractoarele inmatriculate.
---------------
    Pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 49 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    109. (1) Prin sintagma "document similar", prevazuta la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se intelege adeverinta eliberata de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atesta capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata.
    (2) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, in cazul unui autoturism avand capacitatea cilindrica de 1500 cmc:
    A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are capacitatea cilindrica de 1500 cmc
    B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezulta textul art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:
    1. Se determina numarul de fractiuni a 200 cmc: capacitatea cilindrica a autoturismului se imparte la 200 cmc, respectiv: 1.500 cmc : 200 cmc = 7,5; pentru calcul se considera fractiunea de 0,5 din 200 cmc la nivel de unitate, rezulta 8 fractiuni.
    2. Se determina impozitul pe mijloacele de transport:
    2.1. in tabelul prevazut la art. 263, alin. (2) din Codul fiscal, se identifica suma corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica de de pana la 1600 cmc inclusiv, respectiv 7 lei/200 cmc;
    2.2. numarul de fractiuni prevazut la pct. 1 se inmulteste cu suma prevazuta la subpct. 2.1, respectiv: 8 x 7 lei/200 cmc = 56 lei;
    2.3. avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal si considerand ca in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007 autoritatea deliberativa a hotarat majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%, suma determinata la subpct. 2.2 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, aceasta suma se inmulteste cu 1,15, respectiv: 56 lei x 1,15 = 64,40 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice, fractiunea de 0,40 lei fiind sub 500 lei se neglijeaza, impozitului pe mijloacele de transport se rotunjeste la 64 lei.
    (3) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, in cazul unui autoturism avand capacitatea cilindrica de 2.500 cmc:
    A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o capacitate cilindrica de 2.500 cmc
    B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezulta din art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:
    1. Se determina numarul de fractiuni a 200 cmc: capacitatea cilindrica a autoturismului se imparte la 200 cmc, respectiv: 2.500 cmc : 200 cmc = 12,50; pentru calcul se considera fractiunea de 0,50 la nivel de unitate, rezulta 13 fractiuni;
    2. Se determina taxa asupra mijloacelor de transport:
    2.1. in tabelul prevazut la art. 263, alin. (2) din Codul fiscal, se identifica suma corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv v, respectiv: 30 lei/200 cmc;
    2.2. numarul de unitati prevazut la pct. 1 se inmulteste cu suma prevazuta la subpct. 2.1, respectiv: 13 x 30 lei/200 cmc = 390 lei;
    2.3. avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal si considerand ca, in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, autoritatea deliberativa a hotarat majorarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu 20%, suma determinata la subpct. 2.2 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, aceasta suma se inmulteste cu 1,20, respectiv: 390 lei x 1,20 = 468 lei.
---------------
    Pct. 109 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 51 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectueaza de catre compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.
---------------
    Pct. 110 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfa prevazute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, impozitul anual se stabileste in suma fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de numarul de axe, de masa totala maxima autorizata si de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.
    (2) Prin masa totala maxima autorizata se intelege masa totala a vehiculului incarcat, declarata admisibila cu prilejul autorizarii de catre autoritatea competenta.
    (3) Numarul axelor si masa totala maxima autorizata, avute in vedere la calcularea impozitului, sunt cele inscrise in cartea de identitate a autovehiculului in randul 7 si, respectiv, randul 11.
    (4) Daca sistemul de suspensie nu este inscris in caseta libera din cartea de identitate a autovehiculului ca informatie suplimentara, detinatorii vor prezenta o adeverinta eliberata in acest sens de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".
    (5) In cazul autovehiculelor de pana la 12 tone inclusiv, destinate prin constructie atat transportului de persoane, cat si de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevazute la pct. 7 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar in cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevazute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal. Intra sub incidenta acestui alineat automobilele mixte si automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale in vigoare.
---------------
    Pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Alin. (5) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.

    112. In cazul in care contribuabilii nu depun documentele care sa ateste sistemul suspensiei, impozitul pe mijloacele de transport se determina corespunzator autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".
---------------
    Pct. 112 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    113. Pentru remorci, semiremorci si rulote impozitul anual este stabilit in suma fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de masa totala maxima autorizata a acestora.
---------------
    Pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    114. (1) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum  si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are carte de identitate a vehiculelor distincta, chiar daca circula in combinatie.
    (2) In cazul combinatiilor de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, omologate ca atare prin cartea de identitate a vehiculului, impozitul datorat este cel prevazut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.
---------------
    Pct. 114 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Pct. 114 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 20 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (2) al pct. 114 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.

    115. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileste pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar daca acestea circula in combinatie.
---------------
    Pct. 115 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    115^1. Sub incidenta prevederilor de la art. 263 alin. (7), randul 4 din tabel, respectiv, nave de sport si agrement, se include orice ambarcatiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are lungimea de 2,5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile si care este destinata utilizarii in scopuri sportive si recreative definite de art. (2) alin. (1) lit. a) din HOTARAREA Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement.
---------------
    Pct. 115^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 53 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    115^2. (1) Daca mijlocul de transport, inregistrat, nu are caracteristicile unui autovehicul, nu intra sub incidenta prevederilor art. 263 alin. (2), (4), (5) sau (6) din Codul fiscal, in vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, fiind considerat utilaj.
    (2) Daca mijlocul de transport, inregistrat, este prevazut cu roti si axe fara a avea autopropulsie se impoziteaza conform art. 263 alin. (6) din Codul fiscal, pentru categoria remorci, semiremorci sau rulote.
    (3) Daca mijlocul de transport, inregistrat, este prevazut cu roti, axe si autopropulsie, impozitul se stabileste conform art. 263 alin. (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, dupa caz.
    (4) Daca un mijloc de transport prevazut la alin. (1) si (3) nu are carte de identitate atunci se datoreaza taxa prevazuta la art. 283 alin. (2) si (3) din Codul fiscal.
---------------
    Pct. 115^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 8 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.

    Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport
    ART. 264
    (1) In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.
--------------
    Alin. (1) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (2) In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozitul pe mijlocul de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.
--------------
    Alin. (2) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.
---------------
    Alin. (3) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.
---------------
    Alin. (4) al art. 264 a fost modificat de pct. 241 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (5) Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
---------------
    Alin. (5) al art. 264 a fost introdus de pct. 242 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
    Alin. (5) al art. 264 a fost abrogat de pct. 85 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011

    Norme metodologice:
    116. (1) Impozitul pe mijloacele de transport, precum si obligatiile de plata accesorii acesteia, datorate pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se realizeaza instrainarea intre vii a mijlocului de transport, reprezinta sarcina fiscala a partii care instraineaza.
    (1^1) La instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare-cumparare.
    (2) In situatia in care prin certificatul fiscal eliberat de catre compartimentul de specialitate se atesta existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial pana la prezentarea documentului, in original, privind stingerea obligatiilor bugetare respective.
    (3) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pana la data de la care se face scaderea.
    (4) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile prevazute de lege, se face dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;
    b) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la lit. a) si sfarsitul anului fiscal respectiv.
-------------------
    Alin. (1^1) al pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 24 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.
    Pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 54 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Alin. (1^1) al pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    117. (1) Sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport numai vehiculele ce intra sub incidenta cap. IV al titlului IX din Codul fiscal, respectiv:
    a) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, prevazute la art. 263 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;
    b) autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal;
    c) combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal;
    d) remorcile, semiremorcile si rulotele, prevazute la art. 263 alin. (6) din Codul fiscal;
    e) mijloacele de transport pe apa, prevazute la art. 263 alin. (7) din Codul fiscal.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 263 alin. (3) din Codul fiscal, pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport in cazul motocicletelor, motoretelor si scuterelor prevazute cu atas, nivelurile din tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal se majoreaza cu 50%.
---------------
    Pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 54 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    118. Pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 264 din Codul fiscal, referitoare la dobandire, instrainare si radiere/scoatere din evidente, se fac urmatoarele precizari:
    a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite; in situatiile in care contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - dobandesc in strainatate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, oricare dintre cele prevazute la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal, data dobandirii se considera:
    1. data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza, in cazul persoanelor care le dobandesc din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene;
    2. data inscrisa in documentele care atesta dobandirea din statele membre ale Uniunii Europene, pentru cele dobandite dupa data de 1 ianuarie 2007.
---------------
    Litera a) a pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 7 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    b) impozitul pe mijloacele de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;
    c) instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:
    1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;
    2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;
    d) radierea, in intelesul art. 264 alin. (2) din Codul fiscal, precum si al prezentelor norme metodologice, consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport care intra sub incidenta pct. 122 alin. (2).
--------------------
    Pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 54 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    119. In conformitate cu prevederile art. 264 din Codul fiscal, coroborate cu precizarile de la pct. 118 din prezentele norme metodologice, se stabilesc urmatoarele doua actiuni corelative dreptului de proprietate, in raport cu care se datoreaza ori se da la scadere impozitul pe mijloacele de transport, respectiv:
    a) dobandirea mijlocului de transport, potrivit celor prevazute la pct. 118 lit. a), care genereaza datorarea impozitului pe mijloacele de transport, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite;
    b) instrainarea mijlocului de transport, potrivit celor mentionate la pct. 118 lit. c) din prezentele norme metodologice, care genereaza scaderea impozitului pe mijloacele de transport, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost instrainate.
--------------------
    Pct. 119 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 54 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    119^1. Orice persoana fizica sau persoana juridica ce a dobandit/instrainat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a carui raza de competenta isi are domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestui obiect impozabil.
--------------
    Pct. 119^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 19 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

    120. (1) Prezentele norme metodologice, in cazul mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006.
    (2) Pentru definirea categoriilor de folosinta ale vehiculelor rutiere se vor avea in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare.
-------------
    Alin. (2) al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 55 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Alin. (1) al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 8 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    121. (1) Potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cartea de identitate a vehiculului este documentul care contine date despre vehicul si proprietarii pe numele carora acesta a fost inmatriculat succesiv, numai daca datele din aceasta coincid cu datele din oricare dintre documentele prevazute la alin. (3).
-------------
    Alin. (1) al pct. 121 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 9 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    (2) Pentru inregistrarea mijloacelor de transport in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice se utilizeaza declaratiile fiscale stabilite potrivit pct. 256, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.
    (3) La declaratia fiscala prevazuta la alin. (2) se anexeaza o fotocopie de pe cartea de identitate, precum si fotocopia certificata "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vanzare-cumparare, sub semnatura privata, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donatie, certificatul de mostenitor etc.), HOTARAREA judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar.
    122. (1) Pentru mijloacele de transport scaderea impozitului se poate face atat in cazurile instrainarii acestora, potrivit prevederilor pct. 118 lit. c), cat si in cazurile in care mijloacele de transport respective sunt scoase din functiune.
    (2) Mijlocul de transport scos din functiune corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorat sau care are piese lipsa, fiind impropriu indeplinirii functiilor pentru care a fost creat.
    Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice, scaderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile ulterioare.
    In lipsa documentului prevazut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport cu care figureaza inregistrat in evidentele compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobandit acel mijloc de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia.
    (3) Impozitul pe mijloacele de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.
    (4) Abrogat.
-------------
    Alin. (4) al pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 10 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    (5) Abrogat.
-------------
    Alin. (5) al pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 11 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    (6) Abrogat.
-------------
    Teza a doua a alin. (6) al pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 12 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    (7) Abrogat.
-------------------
    Alin. (2) al pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.
    Pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Alin. (5), (6) si (7) ale pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
    Alin. (4), (5), (6) si (7) ale pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 21 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    123. (1) Detinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu inseamna ca acel contribuabil are un autovehicul impozabil.
    (2) In caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei, nu se stabileste un nou impozit, deoarece capacitatea cilindrica a motorului nu se modifica.
-------------------
    Pct. 123 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    124. Contribuabilii care datoreaza impozitul pe mijloacele de transport sunt datori sa indeplineasca obligatiile prevazute de art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, atat in ceea ce priveste declararea dobandirii sau instrainarii, dupa caz, a mijlocului de transport, cat si in ceea ce priveste schimbarile intervenite ulterior declararii, referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situatii care determina modificarea cuantumului taxei, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
-------------------
    Pct. 124 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    125. (1) In cazul schimbarii domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul Romaniei, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligatia sa declare, conform art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, in termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde sunt inregistrate aceste mijloace de transport, data schimbarii si noua adresa.
    (2) In baza declaratiei fiscale prevazute la alin. (1), compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale transmite dosarul in vederea impunerii, in termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, specificand ca, in baza confirmarii primirii, va da la scadere impozitul cu incepere de la data de intai a lunii in care s-a schimbat domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, urmand ca impunerea sa se stabileasca cu incepere de la aceeasi data la noua adresa.
    (3) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, verifica pe teren, inainte de confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresa, confirmand preluarea debitului in termenul prevazut de lege.
-------------------
    Pct. 125 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    126. (1) In cazul instrainarii mijloacelor de transport, impozitul stabilit in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare, cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea sau, dupa caz, radierea, potrivit prevederilor pct. 118 lit. c).
    (1^1) In cazul in care contractele de leasing financiar ce au ca obiect mijloace de transport inceteaza, ca urmare a rezilierii din vina locatarului, acesta va solicita radierea autovehiculelor din rolul fiscal deschis pe numele sau si va transmite locatorului o copie a certificatului fiscal. Locatorul in termen de 30 de zile va depune declaratia fiscala la autoritatea fiscala prevazuta de lege.
-------------
    Alin. (1^1) al pct. 126 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 13 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    (2) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va proceda la scaderea impozitului si va comunica, in termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala noul proprietar, in calitatea sa de dobanditor, isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui si data de la care s-a acordat scaderea din sarcina vechiului proprietar.
    (3) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ teritoriala dobanditorul isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, este obligat sa confirme primirea datelor respective in termen de 30 de zile si sa ia masuri pentru impunerea acestuia.
    (4) In ceea ce priveste inscrierea sau radierea din evidentele autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport, dispozitiile prezentelor norme metodologice se complinesc cu cele ale instructiunilor mentionate la pct. 120.
-------------------
    Pct. 126 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    127. (1) In cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse impozitului, plecati din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, fara sa incunostinteze despre modificarile intervenite, impozitele aferente se debiteaza in evidentele fiscale, urmand ca ulterior sa se faca cercetari pentru a fi urmariti la plata, potrivit reglementarilor legale.
    (2) In cazul in care prin cercetarile intreprinse se identifica noua adresa, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in evidenta carora se afla mijloacele de transport respective vor transmite debitele la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde contribuabilii si-au stabilit noua adresa, in conditiile legii.
-------------------
    Pct. 127 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    Codul fiscal:
    Plata taxei

    Art. 265. - (1) Taxa asupra mijlocului de transport se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.
    (3) In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala.
----------------
    Art. 265 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 243 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006:
    "Plata taxei
    ART. 265
    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.
    (4) In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
    a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
    b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.
    (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora."

    Norme metodologice:
    128. Prevederile pct. 71 si 72 se aplica in mod corespunzator si in cazul impozitului pe mijloacele de transport.
-------------------
    Pct. 128 din Normele metodologice de aplicare a art. 265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 57 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    129. (1) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania in conditiile art. 35 din regulamentul prevazut la pct. 122 alin. (4), au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.
    (2) In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijloacele de transport pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
    a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, taxa anuala;
    b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, taxa aferenta perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.
-------------------
    Pct. 129 din Normele metodologice de aplicare a art. 265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 57 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

    129^1. (1) Pentru anul 2010, in vederea stabilirii diferentei de impozit pe mijloacele de transport, conform prevederilor art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 72^1, cu exceptia lit. a), dupa cum urmeaza:
    - se calculeaza impozitul pe mijloacele de transport pentru intregul an 2010, majorat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010, pe baza prevederilor pct. 107-110, cu exceptia celor care au transmis dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport pana la data de 30 iunie 2010.
    (2) Hotararile consiliilor locale privind nivelul impozitului pe mijloacele de transport cu capacitate cilindrica de pana la 2.000 cmc, adoptate pentru anul fiscal 2010, raman aplicabile si dupa data de 1 iulie 2010.
--------------
    Pct. 129^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 20 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozitul pe mijloacele de transportcodul fiscalnorme metodologice codul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 31 Martie 2014


Votati articolul "Impozitul pe mijloacele de transport - Impozite si taxe locale - Norme Metodologice Codul fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 31 Martie 2014 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X