email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Active

activeperioada de amortizaresume compensatorii

Active

In continutul bilantului, elementele de natura activelor sunt grupate dupa natura si lichiditate.

Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor eveni- mente trecute, de la care se asteapta intrarea de beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate sa fie evaluat in mod credibil.

Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie catre entitate. Potentialul poate fi productiv atunci cand activul participa ca parte in activitatile de exploatare ale entitatii.

Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante (curente) depinde de scopul pentru care acestea au intrat in cadrul entitatii.

Active imobilizate

Activele imobilizate se refera la acele active care au o existenta durabila si sunt utilizate pe o baza continua, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii.

Reguli de evaluare de baza


Activele imobilizate trebuie sa fie evaluate initial la costul de achizitie sau la costul de productie.

Costul de achizitie sau costul de productie al activelor imobilizate amortizabile (cu durate limitate de utilizare economica) trebuie sa fie diminuat cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea lor, in mod sistematic pe toata durata de utilizare economica.

Durata de utilizare economica (durata de viata utila) reprezinta:

 • perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate; sau
 • numarul unitatilor produse sau numarul de unitati similare care se estimeaza a fi obtinut de catre entitate prin utilizarea activului respectiv.

Atunci cand entitatea constata pierderi de valoare pentru imobilizarile financiare, ea trebuie sa efectueze ajustari pentru acea pierdere de valoare, astfel incat imobilizarile financiare sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului.

Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat evaluarea sa se efectueze la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca redu- cerea de valoare este permanenta.

Ajustarile de valoare trebuie sa fie inregistrate in contul de profit si pierdere si tre- buie sa fie prezentate distinct in continutul notelor explicative, in situatia in care acestea nu au fost prezentate separat in contul de profit si pierdere.

Evaluarea imobilizarilor la cea mai mica valoare nu poate fi continuata daca nu mai sunt aplicabile motivele pentru care ajustarile respective au fost efectuate.

Daca activele imobilizate au facut obiectul ajustarilor exceptionale de valoare, exclusiv ajustarile de valoare in scop fiscal, atunci in continutul notelor explicative trebuie sa prezentati valoarea ajustarilor efectuate si motivele pentru care le-ati efectuat.

Imobilizari necorporale

O imobilizare necorporala este un activ identificabil, nemonetar, fara suport mate- rial si detinut pentru:
– a fi utilizat in procesul de productie sau pentru a furniza bunuri sau servicii;
– a fi inchiriat tertilor; sau
– scopuri administrative.

Recunoasterea imobilizarilor necorporale

O imobilizare necorporala trebuie sa fie recunoscuta in bilant atunci cand:
– se estimeaza ca aceasta va genera beneficii economice viitoare pentru entitate; si
– costul imobilizarii poate fi evaluat in mod credibil.

Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale

O imobilizare necorporala se inregistreaza initial la costul de achizitie sau la costul de productie, dupa caz.

Costurile ocazionate de obtinerea unei imobilizari necorporale raportate drept chel- tuiala intr-o anumita perioada nu pot constitui baza pentru recunoasterea ulterioara a acestora ca parte din costul unei imobilizari necorporale.

Cheltuielile ulterioare

Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporala dupa achizitionarea ei sau dupa finalizarea acesteia se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate.

Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizarii necorporale atunci cand:
– exista probabilitatea ca aceasta crestere de valoare va permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial; si
– cheltuielile ulterioare pot fi evaluate credibil.

Evaluarea la data bilantului

O imobilizare necorporala trebuie sa fie prezentata in bilant la valoarea de intrare (costul de achizitie sau costul de productie), mai putin orice amortizare cumulata si orice pierdere din depreciere cumulata.

Structuri ale imobilizarilor necorporale:

Imobilizarile necorporale pot fi structurate astfel:
 • cheltuielile de constituire;
 • cheltuielile de dezvoltare;
 • concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare,
 • cu exceptia celor create intern de catre entitate;
 • fondul comercial;
 • alte imobilizari necorporale; si
 • avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie.

Cheltuielile de constituire

Cheltuielile de constituire sunt ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati. Exemple: taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii.

Daca ati luat hotararea de a capitaliza cheltuielile de constituire, atunci acestea tre- buie sa fie amortizate in cursul unei perioade de maximum 5 ani.

Atentie! Sumele care reprezinta cheltuieli de constituire trebuie sa fie prezentate in continutul notelor explicative.

Cheltuielile de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare sunt generate ca urmare a aplicarii rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau de servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau a utilizarii lor.

Exemple de activitati de dezvoltare:

 • proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermedi- ara a prototipurilor si modelelor;
 • proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;
 • proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punctde vedere economic pentru productia pe scara larga;
 • proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produ- sele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, perioada care, de regula, nu depaseste 5 ani. In cazul in care durata contractu-lui sau durata de utilizare depaseste 5 ani, entitatea trebuie sa prezinte acest fapt in notele explicative, impreuna cu motivele care l-au determinat.

Atentie! Sumele care reprezinta cheltuieli de dezvoltare trebuie sa fie prezentate si explicate in continutul notelor explicative.

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie sau la valoarea de aport, dupa caz. Valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

Din aceasta categorie, concesiunile prezinta o serie de particularitati. Concesiunile primite sunt reflectate in contabilitate ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata determinata si o valoare certa pentru concesiune. Amortizarea concesiunii se determina si se inregistreaza pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

In cazul in care contractul de concesiune prevede plata unei chirii, atunci nu mai poate fi vorba de recunoasterea in contabilitatea entitatii a unei imobilizari necorporale. Entitatea va reflecta in contabilitatea ei cheltuiala care reprezinta chiria.

Fondul comercial

Fondul comercial este o categorie abstracta si apare, de regula, in procesul de con- solidare. El reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea la data tranzactiei a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate.

Daca ati recunoscut fondul comercial la active, ca urmare a achizitiei de catre entitate a actiunilor altei entitati, trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

 • fondul comercial se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade de maximum 5 ani;
 • entitatile pot sa amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada de peste 5 ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

Atentie! Daca perioada de amortizare a fondului comercial este mai mare decat durata de utilizare economica, atunci trebuie sa prezentati si sa justificati acest fapt in notele explicative.

Alte imobilizari necorporale

In cadrul altor imobilizari necorporale, entitatile incadreaza, de regula, programele informatice create intern sau achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii de uti- lizare, precum si alte imobilizari necorporale.

Avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie

Avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie reprezinta sumele acor- date furnizorilor de imobilizari necorporale, respectiv imobilizarile necorporale neter- minate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de productie sau la costul de achizitie, dupa caz.

Cedarea imobilizarilor necorporale

O imobilizare necorporala trebuie sa fie scoasa din bilant la cedare sau atunci cand nu mai este asteptat niciun beneficiu economic viitor din utilizarea sa ulterioara.

Castigurile sau pierderile recunoscute ca urmare a incetarii utilizarii sau iesirii unei imobilizari necorporale se determina ca diferenta intre:

 • veniturile generate de iesirea imobilizarii necorporale; si
 • valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea activului.

Castigurile sau pierderile trebuie sa fie prezentate ca venit sau cheltuiala, dupa caz, in contul de profit si pierdere.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale reprezinta activele care au o existenta durabila in cadrul entitatii, fiind detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative.

Recunoasterea imobilizarilor corporale

O imobilizare corporala trebuie sa fie recunoscuta in bilant atunci cand:
– se estimeaza ca aceasta va genera beneficii economice viitoare pentru entitate; si
– costul imobilizarii poate fi evaluat in mod credibil.

Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale

O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie sa fie evaluata initial la costul sau, determinat in functie de modalitatea de intrare a imobilizarii in cadrul entitatii (cost de achizitie, cost de productie, valoare de aport si valoare justa).

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie (generata intern) este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Astfel, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ.

In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul con- structiei in regie proprie a activului nu trebuie sa fie incluse in costul activului.

Cheltuieli ulterioare

Pe parcursul exploatarii imobilizarii corporale, entitatea efectueaza pentru aceasta o serie de cheltuieli care poarta denumirea de cheltuieli ulterioare. De regula, cheltuielile efectuate trebuie sa fie recunoscute in contul de profit si pierdere ca fiind cheltuieli ale perioadei in care acestea au fost ocazionate.

Entitatea efectueaza lucrari de reparatii pentru imobilizarile corporale in vederea asigurarii utilizarii continue a acestora. Costul reparatiilor efectuate trebuie sa fie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care acestea au fost efectuate.

Investitiile efectuate de catre entitate la imobilizarile corporale, care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial, presupun existenta unor cheltuieli ulterioare care sunt recunoscute ca o componenta a costului imobilizarilor.

Obtinerea de beneficii economice viitoare suplimentare fata de cele estimate initial trebuie sa fie inteleasa:
– in mod direct (prin cresterea veniturilor); sau
– in mod indirect (prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare).


Evaluarea la data bilantului

O imobilizare corporala trebuie sa fie prezentata in bilant la valoarea de intrare (cost de achizitie, cost de productie, valoare de aport, valoare justa sau valoare reevaluata), mai putin orice amortizare cumulata si orice pierdere din depreciere cumulata.

Structuri ale imobilizarilor corporale:

Imobilizarile corporale pot fi structurate astfel:

 • terenuri;
 • constructii;
 • instalatii tehnice si masini;
 • alte instalatii, utilaje si mobilier;
 • avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Terenurile sunt reflectate in contabilitate in doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri. La randul lor, terenurile sunt structurate pe urmatoarele grupe: terenuri agri- cole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu con- structii si altele.

Imobilizarile corporale achizitionate in baza unui contract de leasing sunt reflectate in contabilitate in functie de natura contractului de leasing (leasing financiar sau leasing operational).

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea sunt evaluate, dupa caz, fie la costul de productie, fie la costul de achizitie.

Imobilizarile corporale in curs de executie sunt transferate la categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia definitiva, la darea in folosinta sau la punerea in functiune a acestora.

Amortizarea imobilizarilor corporale

Amortizarea se determina prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

Pe baza calculelor efectuate cu privire la amortizare, entitatea intocmeste un plan de amortizare, de la data punerii in functiune a imobilizarilor corporale si pana la recu- perarea integrala a valorii lor de intrare, potrivit duratelor de utilizare economica (duratelor de viata utile) si conditiilor de utilizare a acestora.

In cazul imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune, amortizarea se determina si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.

Entitatile utilizeaza pentru amortizarea imobilizarilor corporale urmatoarele regimuri de amortizare:

 • amortizarea liniara;
 • amortizarea degresiva;
 • amortizarea accelerata.

Amortizarea reprezinta de fapt recuperarea valorii de intrare a imobilizarilor corpo- rale pe seama costurilor activitatii de exploatare. Amortizarea reprezinta recunoasterea sistematica a cheltuielii ocazionate de intrarea imobilizarilor in cadrul entitatii.

Ca o particularitate in ceea ce priveste amortizarea imobilizarilor corporale, trebuie sa retineti faptul ca terenurile nu se amortizeaza.

Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in cos- turile activitatii de exploatare a costului investitiei intr-o perioada determinata.

Subventii aferente activelor

Subventiile aferente activelor reprezinta subventiile pentru acordarea carora princi- pala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate.

Subventiile pot fi primite de la guvern, agentii guvernamentale sau de la alte insti- tutii similare nationale si internationale.

Entitatile trebuie sa reflecte distinct:
– subventiile guvernamentale;
– imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii;
– alte sume primite cu caracter de subventii.
O subventie guvernamentala poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar, caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa.

In conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru inves- titii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale.

Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor cores- punzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

Atentie! Subventiile nu trebuie sa fie inregistrate direct in conturile de capital si re- zerve. Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat, la pozitia „Venituri in avans”.

 Venitul amanat urmeaza a fi inregistrat in contul de profit si pierdere:
– pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea;
– la casarea activelor; sau
– la cedarea activelor.

Restituirea unei subventii referitoare la un activ se inregistreaza prin reducerea sol- dului venitului amanat cu suma rambursabila.

In masura in care suma rambursata depaseste venitul amanat sau daca nu exista un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrala restituita, se recunoaste imediat ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere.

Cedarea si casarea imobilizarilor corporale

O imobilizare corporala trebuie sa fie eliminata din bilant la cedare sau casare, atunci cand entitatea nu mai asteapta nici un beneficiu economic viitor din utilizarea ulterioara a acesteia.

Cedarea sau casarea imobilizarilor corporale sunt operatiuni care presupun efectu- area unor cheltuieli care se adauga la valoarea neamortizata a acestora.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari cor- porale trebuie sa fie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din folosinta si cheltuielile ocazionate, inclusiv valoarea neamortizata a acesteia.

Castigurile sau pierderile trebuie sa fie prezentate, dupa caz, ca venit sau cheltuiala, in contul de profit si pierdere.

Compensatii de la terti

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, entitatea isi constituie creante sau urmeaza sa primeasca sume compensatorii de la terti, care pot fi uti- lizate pentru achizitionarea sau constructia ulterioara de active noi. Creantele sau sumele compensatorii de incasat de la terti sunt inregistrate in contabilitate ca operatiuni economice distincte pe baza documentelor justificative cunoscute sub denumirea de compensatii de la terti.

Deprecierea activelor este reflectata la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile presupune recunoasterea veniturilor in momentul stabilirii aces- tuia, conform contabilitatii de angajamente.

Iata cateva exemple de compensatii de la terti:

 • sume platite/de platit de catre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale cauzata de dezastre naturale sau furt;
 • sume acordate de guvern, in schimbul unor imobilizari corporale (terenuri care au fost expropriate).

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare reprezinta plasamentele efectuate de catre entitate intr-o perioada de timp mai mare de un an, in vederea obtinerii unor castiguri financiare.

Recunoasterea imobilizarilor financiare

O imobilizare financiara trebuie sa fie recunoscuta in bilant atunci cand:
– se estimeaza ca aceasta va genera beneficii economice viitoare pentru entitate; si
– valoarea imobilizarii poate fi determinata in mod credibil.

Structuri ale imobilizarilor financiare

Imobilizarile financiare sunt reprezentate de:

 • actiunile detinute la entitatile afiliate;
 • imprumuturile acordate entitatilor afiliate;
 • interesele de participare;
 • imprumuturile acordate entitatilor de care entitatea de referinta este legata in vir- tutea intereselor de participare;
 • alte investitii detinute ca imobilizari;
 • alte imprumuturi.

In continutul structurii creante, in care se incadreaza imprumuturile acordate, sunt reflectate sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobanzi.

Componenta altor imprumuturi acordate reflecta garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.

Atentie! Daca in conturile de creante imobilizate ati reflectat creantele aferente contractelor de leasing financiar si alte creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an, atunci veti prezenta in bilant:
– la pozitia „imobilizari financiare”, partea care reprezinta scadenta mai mare de 12 luni;
– la pozitia „creante” (active curente), diferenta pana la nivelul sumelor existente inconturile de creante imobilizate.

Evaluarea initiala

Imobilizarile financiare recunoscute ca active sunt evaluate la costul de achizitie sau la valoarea determinata potrivit contractului de dobandire a acestora.

Evaluarea la data bilantului

Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare

NOUTATI din Legislatia Contabila

NOU: Verde la Contabilitate de excelenta!


REDUCERE 30% valabila ASTAZI la Cartea Verde a Contabilitatii + Cartea Verde a TVA

Lansam aceasta provocare tuturor contabililor! Este valabila doar 48 de ore!

Venite la pachet, cele doua lucrari iti asigura:
• cunoasterea profesionista a legislatiei fiscal-contabile;
• eficienta sporita in munca de zi cu zi, solutiile de care ai nevoie, pe loc;
• siguranta aplicarii corecte a legislatiei specifice, solutii verificate agreate de ANAF;
• protectie maxima impotriva amenzilor ANAF;
• economie de timp, bani si efort.

ATENTIE! Stocul numara doar 500 de pachete! Cererile sunt onorate in ordinea primirii si in limita posibilitatilor! Actioneaza ACUM!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
activeperioada de amortizaresume compensatorii


Data aparitiei: 17 Iulie 2007

Votati articolul "Active":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X