email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Ordinul nr. 1.602/946/2020 modifica normele de aplicare privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Ordinul nr. 1.602/946/2020 modifica normele de aplicare privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
concediu medicalmonitorul oficialcnas
 
In Monitorul Oficial nr. 865 din 22 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.602/946/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005.
 
Noul act normativ aduce schimbari privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Mai exact, se va elibera certificat de concediu medical si pentru persoana asigurata pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata. Medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioada stabilita de acesta.
 
Certificatul de concediu medical se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de izolare.
 

Ordinul nr. 1.602/946/2020 - norme - concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate: textul actului normativ

 
Denumirea completa: Ordinul nr. 1.602/946/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017
 
 
Articolul I
 
Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 23^1, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
(4) Pentru persoana asigurata pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata, medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioada stabilita de acesta, conform prevederilor ordinului ministrului sanatatii pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de Institutul National de Sanatate Publica, precum si de unitatile sanitare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
 
(...)
(7) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (4^1), (5) si (6^1) se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de izolare.
 
2. La articolul 23^1, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
(4^1) In situatia in care data internarii persoanei asigurate este ulterioara datei recoltarii primei probe care confirma boala infectocontagioasa, pentru aceasta perioada certificatul de concediu medical se acorda de medicul de familie, in baza documentului eliberat de directia de sanatate publica, care cuprinde informatii referitoare la data recoltarii primei probe, data confirmarii bolii infectocontagioase si data internarii persoanei bolnave.
 
(4^2) Pentru perioada internarii in unitatea sanitara prevazuta la alin. (2) si (4), precum si pentru perioada prevazuta la alin. (4^1) se vor acorda certificate de concediu medical «initial»".
 
3. La articolul 23^1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
 
(6^1) Persoana asigurata confirmata cu o boala infectocontagioasa, pentru care s-a instituit masura izolarii la domiciliu sau la o locatie declarata, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fara internare, in scopul constatarii si mentinerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiaza de concediu medical acordat de medicul de familie, pe intreaga perioada inscrisa in documentul eliberat de directia de sanatate publica, care cuprinde informatii referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitara in care acesta isi desfasoara activitatea, precum si recomandarea cu privire la instituirea masurii izolarii, cu precizarea perioadei pentru care se dispune aceasta masura.
 
4. La articolul 64, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(10) Dupa remedierea cauzelor inscrise in comunicarea prevazuta la alin. (9) care au condus la respingerea platii totale/partiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o noua cerere potrivit alin. (2), in termen de 90 de zile de la data primirii comunicarii. Cererea de recuperare se depune dupa depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele solicitate.
5. La articolul 64, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
 
(11) In cererile de recuperare a sumelor prevazute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de catre institutiile prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate nu se cuprind sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina sau pentru incapacitate temporara de munca pentru care s-a instituit masura carantinei/izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, si care au fost suportate integral de catre aceste institutii.
 
6. La anexa nr. 1, nota marcata cu *) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
*) Se inscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizatie 09 sau 91, dupa caz.
 
7. In anexa nr. 9 - Cerere-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, la punctul 3 litera A, subpunctul 4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

4) [ ] Îngrijire copil bolnav până la împlinirea vârstei de 7 ani sau pentru îngrijirea copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani/copilului cu afecțiuni grave în vârstă de până la 16 ani

- Certificat de naștere copil (copie)

- Certificat persoană cu handicap (copie)

- Declarație pe propria răspundere care atestă că celălalt părinte sau susținător legal nu execută concomitent dreptul

CNP [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

 
 
8. Anexa nr. 10 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Articolul II
 
Pentru persoanele asigurate aflate in situatiile prevazute la art. 23^1 alin. (4^1) si (6^1) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, certificatele de concediu medical se acorda, potrivit legii, de catre medicii de familie, pe baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
 
Articolul III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 
ANEXA
(Anexa nr. 10 la norme)
 
 
Cerere depusa pentru situatiile de la art. 64 alin. (10) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017
 
Perioada de raportare
Luna . . . . . . . . . . An . . . . . . . . . .
 
Unitatea . . . . . . . . . .
 
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., , sc. . . . . . . . . . ., , et. . . . . . . . . . ., , ap. . . . . . . . . . ., , sectorul/judetul . . . . . . . . . .
 
Codul fiscal..........
 
Contul . . . . . . . . . .
 
Trezoreria/Banca . . . . . . . . . .
 
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
 
Catre Casa de Asigurari de Sanatate . . . . . . . . . .
Unitatea.........., cod fiscal.........., cu sediul in localitatea.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., et..........., ap..........., sectorul/judetul.........., cont.........., deschis la Trezoreria/Banca.........., va rugam a ne vira suma platita asiguratilor salariati care se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de.......... lei, din care:
 
- J1 . . . . . . . . . . lei, reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, din care:
 
- J1.1 . . . . . . . . . . lei, reprezentand indemnizatii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii;
 
- J2 . . . . . . . . . . lei, reprezentand indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, din care:
 
- J2.2 . . . . . . . . . . lei, reprezentand indemnizatii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantina;
 
- J2.3 . . . . . . . . . . lei, reprezentand indemnizatii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de munca sau tratament balnear;
 
- J3 . . . . . . . . . . lei, reprezentand indemnizatii pentru maternitate;
 
- J4 . . . . . . . . . . lei, reprezentand indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
 
- J5 . . . . . . . . . . lei, reprezentand indemnizatii de risc maternal.
 
La prezenta cerere depunem un numar de . . . . . . . . . . certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicita restituirea sumelor.
 
Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru corectitudinea determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate.
 
Anexa : Centralizator*) privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor . . . . . . . . . .
 
*) In cazul cererilor depuse potrivit art. 64 alin. (10) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii.
 
Director,                                                                    Director economic,
(Administrator)                                                            . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
 
 
 

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
concediu medicalmonitorul oficialcnas

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 23 Septembrie 2020


Votati articolul "Ordinul nr. 1.602/946/2020 modifica normele de aplicare privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Declaratie tva pentru achizitii intracomunitare

Intrebare: Am o intrebare legata de cand se considera ca trebuie sa se depuna declaratia de tva pentru achizitii intracomunitare daca codul de tva pentru achizitii intracomunitare a fost gata in data de 05.10.2012 si ridicat de la adm in data de 25.10.2012 iar inscrierea in ROI a fost gata in data de 15.11.2012. Va rog sa-mi spuneti daca trebuie depusa declaratia de tva pentru achiziti intracomunitare incepand cu luna de cand a fost inscrisa firma in ROI sau cu eliberarea codulului de tva?
O precizare: pana in prezent nu a fost facuta nici o achizitie intracomunitara.
Multumesc frummos.

Raspuns: Declaratia 390 se depune doar in cazul in care s-au efectuat achizitii/ sau livrari intracomunitare.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 23 Septembrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 + 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X