email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea bugetului de stat 2021, in Monitor. Informatii despre proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile

Legea bugetului de stat 2021, in Monitor. Informatii despre proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
buget de statmonitorul oficialcapital de lucru

Bugetul pe acest an, Legea 15/2021, a fost publicat in Monitorul Oficial, dupa ce a fost promulgat, luni, de presedintele Klaus Iohannis. 

Actul normativ, publicat in M.O nr. 236 din 9 martie 2021, va da startul si platilor pentru contractele de ajutor de stat din Masura 2 – Capital de lucru, dupa cum a anuntat anterior Ministerul Economiei. Institutia a explicat de ce dureaza atat de mult pana cand banii ajung la beneficiari
 

Prezentam mai jos cateva dispozitii referitoare la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2021.
 

Articolul 16 

(1) In anul 2021 se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca, pe parcursul intregului an, in anexele la buget, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 56/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana“, in perioada 2014-2020, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobata cu modificari prin Legea nr 206/2017, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetara 2014-2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) si (5), dupa caz.

(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca in buget creditele de angajament necesare implementarii proiectelor noi la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele de finantare/avizele de principiu cu beneficiarii, in cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020.

(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze, in cursul intregului an, virari de credite bugetare in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a proiectelor noi si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice.

(4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca in anexele nr. 3/XX/21, nr. 3/XX/23, nr. 3/XX/27 si nr. 3/XX/29, dupa caz, creditele de angajament necesare implementarii proiectelor noi la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele de finantare/avizele de principiu cu autoritatile de management in cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020, sa majoreze creditele bugetare aferente estimarilor pentru anii 2022-2024 si anii ulteriori si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice.

(5) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finantare.

(6) Beneficiarii care implementeaza proiecte in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor, care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, pot cuprinde in bugetul propriu credite de angajament si credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmeaza a fi rambursate potrivit acordurilor de finantare, acestea urmand a fi utilizate in lipsa disponibilitatilor din prefinantarile/avansurile primite, daca acordurile de finantare nu prevad altfel.

(7) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, prevederile alin. (6) se aplica liderilor/partenerilor finantati integral din bugetul de stat numai pentru finantarea actiunilor proprii ale acestora.

(8) In bugetele institutiilor publice prevazute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, se cuprind si sumele aferente proiectelor care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/ facilitatilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania.

(9) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze, in cursul intregului an, virari de credite de angajament si credite bugetare in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate in derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora si dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice, cu exceptia virarilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2017, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2017.

(10) Proiectele de investitii finantate in cadrul perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind in buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 45 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(11) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor, unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
 

Articolul 17

(1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilitati/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autoritatii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilitatii/mecanismului in termen de 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu exceptia cheltuielilor efectuate inainte de semnarea contractului de finantare, in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.

(2) Sumele aferente rambursarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeana si/sau de la alti donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform reglementarilor Uniunii Europene si prevederilor legale nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune ori de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati/mecanisme sau instrumente postaderare, dupa caz.

(3) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/ instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor, care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii acestora.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii/mecanismului, de Comisia Europeana sau de alti donatori externi, pe baza solicitarii de finantare transmisa de institutia beneficiara de proiect.
 

Articolul 18

(1) In scopul implementarii programelor si proiectelor de cooperare teritoriala europeana se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comuna de management/autoritate nationala/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritoriala europeana sa aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevazute la alin. (1) se asigura de catre ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu aceasta destinatie. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru ale autoritatilor de management/ autoritatilor comune de management/autoritatilor nationale.
 

Articolul 19

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia virarilor de credite de angajament si credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la:

a) titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ in vederea asigurarii cheltuielilor aferente finalizarii proiectelor prevazute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene si altor facilitati si instrumente postaderare;

b) titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice“, in vederea asigurarii sumelor reprezentand contributia proprie si/sau cofinantarea nationala, aferenta proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, precum si ale institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala finantate integral din venituri proprii.

(2) Sumele prevazute la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finantarea proiectelor aflate in implementare sau proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite de angajament neutilizate in cadrul titlului 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finantarii proiectelor aflate in implementare.

(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze, pe parcursul intregului an, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:

a) redistribuiri de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/ autoritate de certificare;

b) redistribuiri de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii, la nivelul fiecarui ordonator de credite, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finantarii proiectelor aflate in implementare;

c) redistribuiri de credite de angajament si de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari si cei cu rol de autoritate de management/ certificare/operator de program pentru asigurarea finantarii corespunzatoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru asigurarea finantarii unor proiecte noi introduse in buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).

(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze redistribuiri/virari de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la:

a) titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ in vederea asigurarii cheltuielilor in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene si altor facilitati si instrumente postaderare;

b) titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice“ pentru asigurarea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, precum si ale institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala finantate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.

(7) Se interzice institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.

(8) Virarile de credite bugetare prevazute la alin. (3) se pot efectua si de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.

(9) In conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzator, sa introduca titlul, articolul si alineatul respectiv, creditele de angajament si creditele bugetare asigurandu-se potrivit dispozitiilor alin. (3), (5) si art. 16 alin. (1)-(4).

(10) Prevederile alin. (9) se aplica si institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.

(11) Virarile si redistribuirile de credite de angajament si credite bugetare intre si in cadrul proiectelor/programelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevazute la alin. (1), (3), (4), (8) si (9), precum si modificarile si virarile prevazute la art. 16 alin. (2)-(4) se efectueaza de ordonatorii principali de credite si se comunica Ministerului Finantelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate in mod corespunzator.

(12) Din sumele prevazute la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.

(13) Influentele in structura creditelor de angajament si creditelor bugetare rezultate in baza virarilor de credite vor fi evidentiate in structura cheltuielilor aprobate institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.

(14) Pe parcursul intregului an se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, in a caror anexa la buget se cuprind sumele necesare implementarii programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, sa modifice creditele de angajament si creditele bugetare la pozitia „Finantare din FEN postaderare“, cu incadrarea in sumele prevazute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu exceptia majorarii creditelor de angajament in conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia comunica Ministerului Finantelor modificarile efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, insusite de ordonatorul principal de credite.

(15) Sumele prevazute pe total la alineatul „Finantare externa nerambursabila“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate. 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
buget de statmonitorul oficialcapital de lucru

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 10 Martie 2021


Votati articolul "Legea bugetului de stat 2021, in Monitor. Informatii despre proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X