email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Aplici un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic? Finantele stabilesc noi prevederi

Aplici un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic? Finantele stabilesc noi prevederi
raportari contabilean fiscalfinante
Finantele au publicat in Monitor Ordinul nr. 1240/2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. 
 
Prevederile se vor aplica incepand cu raportarile contabile anuale incheiate la data de 31 decembrie 2021. Atentie, nedepunerea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, precum si a instiintarii prevazute la pct. 10. alin. (2), se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Ordinul nr. 1240/2021 - exercitiu financiar diferit de anul calendaristic: continutul actului normativ

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 27 alin. (6) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

Articolul 1

(1) Persoanele juridice fara scop patrimonial care, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au obligatia sa instiinteze unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor despre exercitiul financiar ales cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. Persoanele nou-infiintate depun instiintarea respectiva in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii.

(2) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, in conditiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) Raportarile contabile anuale prevazute la alin. (2) se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor in termen de 150 de zile de la incheierea anului calendaristic.

(4) Entitatile prevazute la alin. (1) intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) La intocmirea de catre entitatile prevazute la alin. (1) a situatiilor financiare anuale sunt avute in vedere prevederile Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.103/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Prevederile prezentului articol se aplica incepand cu raportarile contabile anuale incheiate la data de 31 decembrie 2021.

Articolul 2

In vederea depunerii instiintarii si a raportarilor contabile anuale prevazute la art. 1 se utilizeaza programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor pentru acestea.

Articolul 3

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 4.160/2015 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul VI, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(7) In cazul in care, in conditiile prevazute la art. 27 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea isi modifica data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale astfel incat exercitiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilantiere raportate incepand cu urmatorul exercitiu financiar incheiat se refera la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri si cheltuieli corespund exercitiului financiar curent, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare. De exemplu, in cazul unei entitati care aplica Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care revine la anul calendaristic incepand cu data de 1 ianuarie 2021, pentru comparabilitatea informatiilor, acestea se raporteaza astfel:

– bilantul care este parte componenta a situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2021 cuprinde solduri la urmatoarele date: 1 ianuarie 2021 si 31 decembrie 2021;
contul de profit si pierdere care este parte componenta a situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2021 cuprinde doua coloane cu rulaje corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 si 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021.

2. La articolul VI, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:

(8) Modalitatea de raportare prevazuta la alin. (7) se aplica ori de cate ori entitatea revine la anul calendaristic si se prezinta in notele explicative care insotesc respectivele situatii financiare anuale.

(9) Prevederile prezentului articol se aplica, de asemenea, persoanelor juridice fara scop patrimonial care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, respectiv revin la anul calendaristic.

3. Dupa articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul VI^1
Entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care revin la anul calendaristic nu au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar in care revin la anul calendaristic, chiar daca aceasta obligatie a existat pentru ultimele situatii financiare anuale intocmite pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Din al doilea an calendaristic de raportare se aplica prevederile sectiunii 10.1 «Cerinte generale privind auditul» din reglementarile contabile.

Articolul 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
ANEXA
 
SISTEMUL
de raportare contabila anuala la 31 decembrie
 

I. Cerinte privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie

1. Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor raportari contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind urmatoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), in structura prevazuta la pct. 12;
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), in structura prevazuta la pct. 13.

2. Formularele „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ si „Situatia veniturilor si cheltuielilor“, cuprinse in raportarea contabila anuala la 31 decembrie, sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
3. Completarea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie se efectueaza folosindu-se planul de conturi cuprins in reglementarile contabile aplicabile.

4.
(1) Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate, potrivit legii.
(2) Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

5.
(1) Formatul electronic al raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml.

(2) Formatul electronic al raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor pentru intocmirea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entitatilor prevazute la pct. 1. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

6.
(1) Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor raportarile contabile anuale la 31 decembrie, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.eguvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
(2) Entitatile prevazute la pct. 1 pot depune raportarile contabile anuale direct la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.

7.
(1) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon), precum si datele referitoare la codurile CAEN aferente activitatii fara scop patrimonial, respectiv activitatii economice si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale.

(2) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu datele prevazute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in raportarile contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, aceasta fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Formularele care compun raportarile contabile anuale la 31 decembrie se completeaza in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.

II. Termenul de depunere a raportarilor contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor

9. Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, intocmite de entitatile prevazute la pct. 1, se efectueaza in termen de 150 de zile de la incheierea anului calendaristic.

10.
(1) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) si (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor despre exercitiul financiar ales.

(2) Instiintarea prevazuta la alin. (1) se va depune in format electronic. In vederea depunerii instiintarii mentionate in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, sau numai in format hartie si in format electronic, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Instiintarea prevazuta la alin. (2) va cuprinde toate datele de identificare a entitatii:

– denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
– adresa si numarul de telefon;
– codul unic de inregistrare;
– capitalul social.

(4) Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a instiintarii mentionate la alin. (2) se efectueaza cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii pentru persoanele nou-infiintate care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora.

11. Nedepunerea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, precum si a instiintarii prevazute la pct. 10. alin. (2) se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Anexa continua in documentul atasat - Sistemul de raportare contabila anuala la 31 decembrie. ►
 

de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Legea nr. 296/2023: Atentie la modificarile fiscale pentru PFA!


PFA/Intreprindere Individuala/Intreprindere Familiala - Legislatia se modifica!

Atentie la NOUTATILE din Codul Fiscal!
Taxele pentru PFA sunt luate la tinta!

Fii mereu informat cu cele mai noi modificari din lege

...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
raportari contabilean fiscalfinante


Data aparitiei: 21 Octombrie 2021

Votati articolul "Aplici un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic? Finantele stabilesc noi prevederi":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X