email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura de restituire a sumelor reprezentand TVA platita in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale

Procedura de restituire a sumelor reprezentand TVA platita in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale
tvaregim specialcod fiscal

Prin Ordinul 10/2022 a fost aprobata Procedura de restituire a sumelor reprezentand TVA platita in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale.

Consulta in randurile urmatoare prevederile procedurii aparute in Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2022. 

Citeste si: Regimuri speciale de TVA. ANAF a oficializat procedurile de colectare a creantelor bugetare
 

Procedura de restituire a sumelor reprezentand TVA platita in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale

Capitolul I Procedura de restituire a TVA platita in plus de contribuabilii care aplica regimurile speciale in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare


1. In situatia in care contribuabilul depune la Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, denumita in continuare organ fiscal competent, o declaratie de modificare a TVA cu diminuare de suma, inainte de virarea sumelor cuvenite fiecarui stat membru de consum, organul fiscal competent restituie TVA platita in plus rezultata ca urmare a rectificarii, la cererea contribuabilului, potrivit prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.1. Cererea de restituire poate fi depusa si in mediul electronic la adresa de e-mail pusa la dispozitie de statul roman, ce poate fi identificata accesand linkul https://ec.europa.eu/ taxation_customs/business/vat/oss_en, la sectiunea Member States OSS Contacts.


1.2. Modelul Cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata platite in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale sau de acordare a dobanzii aferente este cel prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
2. Restituirea TVA platite in plus se efectueaza numai dupa compensarea eventualelor obligatii fiscale datorate de contribuabilul care utilizeaza regimurile speciale.
3. In vederea constatarii compensarii TVA platite in plus cu eventualele obligatii fiscale datorate de contribuabil, organul fiscal competent solicita organului fiscal care administreaza obligatiile fiscale datorate de contribuabil comunicarea situatiei obligatiilor fiscale pe care le inregistreaza contribuabilul ce pot face obiectul compensarii.

4.
(1) Organul fiscal care administreaza obligatiile fiscale datorate de contribuabil transmite organului fiscal competent, in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii, informatiile necesare efectuarii compensarii, astfel cum acestea sunt cuprinse in modelul Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, la sectiunea II - Obligatii fiscale/bugetare restante care s-au stins prin compensare, cu exceptia celei referitoare la data stingerii prin compensare, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In termen de cel mult 5 zile de la data primirii informatiilor prevazute la alin. (1), organul fiscal competent va solicita bancii la care este deschis contul special, in euro, efectuarea conversiei, potrivit pct. 3, a sumelor reprezentand TVA platita in plus, in limita obligatiilor fiscale/bugetare ce pot fi compensate. Compensarea cu obligatiile fiscale datorate de contribuabil se realizeaza de catre organul fiscal competent, in functie de data exigibilitatii acestora, astfel cum rezulta din informatiile furnizate de organul fiscal care administreaza obligatiile fiscale datorate de contribuabil. In acest sens, organul fiscal competent intocmeste un referat, la care ataseaza ordinul de schimb valutar si ordinul de plata pentru transferul sumelor in contul de venituri ale bugetului de stat, prevazut la alin. (3).

(3) Contul de venituri ale bugetului de stat in care se efectueaza transferul sumelor in lei este contul 20.A.10.02.05 „Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta“, deschis in lei la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, codificat cu codul de identificare fiscala al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

5. In termen de cel mult 5 zile de la creditarea contului prevazut la pct. 4 alin. (3), organul fiscal competent intocmeste Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, utilizand formularul prevazut de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale se va intocmi in 4 exemplare, in format hartie, acestea urmand sa fie pastrate astfel:

a) un exemplar la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti;
b) un exemplar la organul fiscal competent;
c) un exemplar la organul fiscal central care administreaza obligatiile fiscale datorate de contribuabil;
d) un exemplar se comunica contribuabilului.

6. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, intocmeste ordine de plata cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare, iar in rubrica „data debitarii“ va inscrie data stingerii prin compensare, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa efectuarea transferului, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti va restitui organului fiscal competent 3 exemplare din Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, din care: un exemplar se comunica contribuabilului, un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului, iar cel de-al 3-lea exemplar se transmite la organul fiscal unde sunt inregistrate obligatiile fiscale stinse prin compensare.

7. Eventualele sume reprezentand TVA platita in plus, ramase dupa efectuarea compensarii, se restituie contribuabilului de catre organul fiscal competent, in euro, din contul special deschis la banca comerciala. In acest sens, organul fiscal competent intocmeste urmatoarele documente:

a) un referat privind restituirea TVA platite in plus;
b) Decizia de restituire a taxei pe valoarea adaugata platite in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale sau de acordare a dobanzilor, prevazuta in anexa nr. 5 la ordin;
c) ordinul de plata prin care se transfera suma de restituit in contul indicat in cererea de restituire sau, dupa caz, in Declaratia de incepere a activitatii depusa de contribuabil.

8. In cazul in care organul fiscal competent constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru restituirea sumelor solicitate de contribuabil, acesta intocmeste un referat prin care mentioneaza motivele care stau la baza respingerii cererii si temeiul legal, precum si Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata platite in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale sau de acordare a dobanzii aferente, prevazuta in anexa nr. 6 la ordin.

9. In situatia in care contribuabilul depune o declaratie de modificare de TVA, cu diminuare de suma, dupa efectuarea viramentelor de sume cuvenite fiecarui stat membru de consum, restituirea sumei platite in plus se efectueaza de catre statele membre de consum direct contribuabilului solicitant.

10. Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si in situatia in care contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale achita sume in plus in contul special deschis la banca comerciala.

Capitolul II Procedura de restituire a TVA platite in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale in situatia in care Romania este stat membru de consum

11. In situatia in care contribuabilul modifica declaratia speciala de TVA, prin diminuare de suma, dupa virarea de catre statul membru de inregistrare a sumelor cuvenite Romaniei ca stat membru de consum, la cererea contribuabilului, al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentand TVA platita in plus, rezultata din modificarea declaratiei speciale de TVA si virata in contul special deschis, in euro, la o banca comerciala, potrivit prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Prevederile pct. 11 se aplica in mod corespunzator si in situatia sumelor incasate in plus fata de suma inscrisa in declaratia speciala de TVA, in contul special deschis, in euro, la o banca comerciala, datorate Romaniei ca stat membru de consum.
13. Restituirea TVA se efectueaza de catre organul fiscal competent in euro.

Capitolul III Audierea contribuabilului care solicita restituirea sumelor rezultate din utilizarea regimurilor speciale

14. Dupa aprobarea referatului prevazut la pct. 8 al cap. I, organul fiscal competent procedeaza la audierea contribuabilului care solicita restituirea sumelor rezultate din utilizarea regimurilor speciale, in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Pentru realizarea audierii contribuabilului, organul fiscal competent transmite acestuia o notificare prin care solicita prezentarea punctului de vedere cu privire la motivele de respingere constatate.

16. Audierea contribuabilului care utilizeaza regimurile speciale se realizeaza inainte de emiterea si comunicarea deciziei de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata platite in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale sau de acordare a dobanzii aferente.

17. In notificarea prevazuta la pct. 15, organul fiscal competent indica termenul in care acesta trebuie sa isi prezinte punctul de vedere, respectiv cel mult 5 zile lucratoare de la data comunicarii notificarii. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducatorului organului fiscal competent.

18. In cazul in care contribuabilul refuza explicit sa comunice punctul de vedere la termenul stabilit de organul fiscal competent in vederea audierii, potrivit pct. 17, audierea se considera a fi indeplinita.

19. In cazul necomunicarii punctului de vedere la termenul stabilit potrivit pct. 17, organul fiscal competent comunica o noua notificare, prin care va acorda un nou termen de comunicare a punctului de vedere al contribuabilului. In cazul in care contribuabilul nu comunica punctul de vedere nici dupa cea de-a doua notificare, audierea se considera indeplinita si organul fiscal competent intocmeste un referat in care consemneaza acest fapt.

20. Dupa analizarea punctului de vedere comunicat de contribuabil, organul fiscal competent emite Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata platite in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale sau de acordare a dobanzii aferente, al carei model este prevazut in anexa nr. 6 la ordin.
 

Citeste si: Procedura de evidentiere si plata a sumelor reprezentand TVA datorata de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

CECCAR 2024 - Subiecte rezolvate pentru Accesul la Stagiu!


Cele 100 de teste-grila sunt exact 
in genul celor care se dau la examen!
 
Sunt teste foarte variate, in perfecta concordanta cu metodologia de examinare, insotite de temeiuri legale si explicatii profesioniste. Ele acopera toate domeniile din programa de examen:
  • contabilitate;
  • fiscalitate; 
  • drept; 
  • evaluarea economica si financiara a intreprinderilor; 
  • audit; 
  • expertiza contabila; 
  • doctrina; 
  • deontologia profesiei contabile.
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tvaregim specialcod fiscal


Data aparitiei: 13 Ianuarie 2022

Votati articolul "Procedura de restituire a sumelor reprezentand TVA platita in plus de contribuabilii care utilizeaza regimurile speciale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X