email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Finantele au oficializat preluarea contestatiilor de la ANAF. Termenul a expirat la finalul lui martie

Finantele au oficializat preluarea contestatiilor de la ANAF. Termenul a expirat la finalul lui martie
creante fiscaleOUG 51/2021contestatii

Preluarea de catre MFP a contestatiilor de la ANAF a fost oficializata vineri, 13 mai 2022. In Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022 a aparut Ordinul 1021/2022 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. 

Titlul VIII din Codul de procedura fiscala cuprinde legislatia referitoare la Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale.

Preluarea ar fi trebuit sa fie gata pana la 31 martie, potrivit OUG 107/2021 pentru modificarea OUG 51/2021, act normativ ce a amanat pentru a doua oara termenul.  Institutia a precizat in trecut ca preluarea acestei activitati este un "proces laborios si de durata" si ca presupune "elaborarea unei legislatii secundare/tertiare, cat si efectuarea unor operatiuni administrative si organizatorice complexe."

Avand in vedere ca structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor, precum si structurile teritoriale de solutionare a contestatiilor trebuie sa fie pe deplin functionale, se impune elaborarea unui Ordin al ministrului finantelor cu privire la competenta de solutionare a contestatiilor, precum si organizarea acesteia atat la nivel central cat si regional.

Prin Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, la art. II – Dispozitii tranzitorii, punctul 9, dispune ca Ministerul Finantelor Publice sa preia, in termen de 6 luni, de la data publicarii, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice, activitatea de solutionare a contestatiilor formulate impotriva titlurilor de creanta, precum si a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile si personalul aferent acesteia.

Finantele au mentionat in referatul de aprobare al proiectului ca termenul de 6 luni din Legea nr. 295/2020 a fost prorogat succesiv prin OUG nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevazute la art. II pct. 9 si art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare si prin Ordonanta OUG nr. 107/2021 din 29 septembrie 2021 pentru modificarea articolului unic din OUG nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevazute la art. II pct. 9 si art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare. In prezent, termenul de preluare a activitatii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva titlurilor de creanta, precum si a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, fiind de 31 martie 2022.

Ordinul 1021/2022 - MFP preia activitatea de solutionare a contestatiilor

1. Instructiuni pentru aplicarea art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Codul de procedura fiscala) - Posibilitatea de contestare1.1. Poate formula contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un titlu de creanta sau printrun alt act administrativ fiscal. In lipsa unui act administrativ fiscal devin incidente prevederile art. 8 alin. (1) teza a doua si ale art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2. In cazul deciziilor emise potrivit art. 99 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere.

2. Instructiuni pentru aplicarea art. 269 din Codul de procedura fiscala - Forma si continutul contestatiei

2.1. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al titlului de creanta sau al altor acte administrative fiscale atacate.
2.2. Daca contestatia este formulata printr-un imputernicit, se va prezenta imputernicirea/mandatul-procura/imputernicirea avocatiala, dupa caz.
2.3. In cazul in care contestatarul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare si i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, contestatia va purta semnatura administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz, si va fi insotita de actul prin care a fost numit.
2.4. In situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele care privesc depunerea imputernicirii/mandatului/procurii, precum si semnatura, structura de solutionare a contestatiilor va solicita contestatarului ca in termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, contestatia va fi respinsa, fara a se mai antama fondul cauzei.
2.5. Structura de solutionare a contestatiilor nu se poate substitui contestatarului cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat titlul de creanta sau orice alt act administrativ fiscal, structura de solutionare a contestatiilor urmand a se investi in limitele sesizarii.
2.6. Motivarea contestatiei se va face cu respectarea dispozitiilor privind termenul de depunere a contestatiilor, sub sanctiunea decaderii.
3. Instructiuni pentru aplicarea art. 270 din Codul de procedura fiscala - Termenul de depunere a contestatiei
3.1. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al titlului de creanta sau al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestatiei organul emitent al acestuia, in termen de cel mult 5 zile de la data primirii, va intocmi si va transmite structurii de solutionare a contestatiilor competente, potrivit pct. 5.3, dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare.
3.2. Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia, ce trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, imputernicirea avocatiala/procura/mandat, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, titlul de creanta sau actul administrativ fiscal atacat, in copie, si anexele acestuia, dovada comunicarii titlului de creanta sau a actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestatar, precum si oricare alte inscrisuri necesare solutionarii cauzei.
3.3. In cazul in care contestatia este depusa direct la structura de solutionare a contestatiilor, aceasta o va transmite organului emitent al actului atacat, in vederea constituirii dosarului contestatiei, a verificarii conditiilor procedurale, precum si a intocmirii referatului cu propuneri de solutionare.
3.4. Referatul cu propuneri de solutionare cuprinde precizari privind indeplinirea conditiilor de procedura, mentiuni cu privire la starea juridica a societatii, precum si propuneri de solutionare a contestatiei, avand in vedere toate argumentele contestatarului, atat procedurale, cat si pe fondul cauzei, si documentele in sustinere; in caz contrar, dosarul se restituie in vederea completarii.
3.5. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal emitent al titlului de creanta sau al actului administrativ fiscal atacat.
3.6. In conditiile in care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestatiei, iar in urma demersurilor intreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatarul a luat cunostinta de titlul de creanta sau actul administrativ fiscal atacat, inclusiv in situatia in care comunicarea prin publicitate a fost viciata prin nerespectarea procedurii in materie, aceasta va fi considerata depusa in termenul legal.
In situatia depunerii prin posta a contestatiei, organul emitent al titlului de creanta sau al actului administrativ fiscal atacat este obligat sa anexeze la dosarul contestatiei plicul prin care a fost transmisa contestatia.
3.7. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator, astfel:
a) termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.

De exemplu: Titlul de creanta sau actul administrativ fiscal atacat este comunicat contribuabilului in data de 29 iunie, termenul de 45 de zile incepe sa curga de la data de 30 iunie si se implineste in data de 13 august, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este 14 august;
b) termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
De exemplu: In situatia in care data de 30 iulie prezentata la exemplul anterior este sambata, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august;
c) termenul de 3 luni prevazut la art. 270 alin. (4) din Codul de procedura fiscala se sfarseste in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare.
De exemplu: Titlul de creanta sau actul administrativ fiscal atacat este comunicat contribuabilului in data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfarseste in data de 15 aprilie, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este data de 15 aprilie;
d) termenul care, incepand la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit in ultima zi a lunii, cum ar fi exemplul expus mai jos:
Titlul de creanta sau actul administrativ fiscal atacat este comunicat in data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfarseste in ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 sau 29 februarie, reprezentand ultima zi de depunere a contestatiei.
3.8. Cand contestatarul isi majoreaza pretentiile, dispozitiile procedurale privind termenul de depunere a contestatiei se aplica corespunzator pentru diferentele contestate suplimentar.
3.9. Prin majorare de pretentie se intelege diferentele de obligatii fiscale contestate suplimentar, altele decat cele impotriva carora s-a introdus initial contestatie, cu exceptia accesoriilor aferente obligatiilor fiscale contestate initial, potrivit principiului de drept accesoriul urmeaza principalul.
3.10. Contestatia se depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii titlului de creanta sau a actului administrativ fiscal, cu exceptia situatiei in care titlul de creanta sau actul administrativ fiscal atacat nu cuprinde unul dintre urmatoarele elemente:
a) posibilitatea de a fi contestat;
b) termenul de depunere a contestatiei;
c) organul fiscal la care se depune contestatia.
In aceste cazuri contestatia poate fi depusa in termenul de 3 luni de la data comunicarii titlului de creanta sau a actului administrativ fiscal.

4. Instructiuni pentru aplicarea art. 271 din Codul de procedura fiscala - Retragerea contestatiei

4.1. Cererea de retragere trebuie sa fie semnata de contestatar sau de imputernicit, cu indeplinirea acelorasi conditii de forma prevazute la formularea si depunerea contestatiei. Dovada calitatii de imputernicit se face potrivit legii. In cazul in care contestatarul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/ faliment/lichidare, cererea de retragere a contestatiei va purta semnatura administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.
4.2. Retragerea contestatiei poate fi facuta in tot sau in parte. In situatia in care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in decizia emisa in solutionarea cauzei; contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare a cauzei.
4.3. Dupa primirea cererii de retragere a contestatiei, structura specializata de solutionare a contestatiilor va comunica contestatarului decizia prin care ia act de renuntarea la contestatie.
4.4. Decizia prin care se ia act de renuntare la contestatie urmeaza procedura emiterii si comunicarii deciziilor emise in solutionarea contestatiilor.

5. Instructiuni pentru aplicarea art. 272 din Codul de procedura fiscala - Organul competent

5.1. Structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor solutioneaza contestatii formulate impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale.
5.2. Activitatea de solutionare a contestatiilor se realizeaza de Structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor prin servicii de solutionare a contestatiilor organizate la nivel central si teritorial.
5.3. Serviciile de solutionare a contestatiilor organizate la nivel central si teritorial solutioneaza contestatiile repartizate de conducerea Structurii specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor in functie de natura titlului de creanta sau a actului administrativ fiscal atacat, calitatea contestatarului, cuantumul obligatiilor fiscale/vamale contestate, organul fiscal/vamal emitent al titlului de creanta/actului administrativ fiscal atacat si raza teritoriala in care isi au domiciliul fiscal contestatarii.
5.4. Raportul de inspectie fiscala/Procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, dupa caz, nu constituie titlu de creanta, acesta stand la baza emiterii actului administrativ fiscal, fapt pentru care nu poate fi contestat decat impreuna cu acesta. In situatia in care se contesta totusi doar raportul de inspectie fiscala/procesul-verbal, organul fiscal emitent va solicita contestatarului ca in termen de 5 zile lucratoare sa precizeze daca intelege sa conteste si titlul de creanta, iar, in caz contrar, contestatia va fi respinsa ca inadmisibila.
5.5. In cazul solutionarii contestatiei formulate impotriva unei decizii de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, emisa ca urmare a inspectiei fiscale efectuate pentru solutionarea unui decont cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, competenta de solutionare este data de cuantumul TVA stabilite suplimentar.
5.6. In situatia contestarii deciziei de modificare a bazei de impunere, competenta de solutionare se stabileste in functie de suma cu care se diminueaza pierderea fiscala.
5.7. Atunci cand, ca urmare a constatarii pierderii inlesnirilor la plata, contestatarului i se stabilesc, pe cale de consecinta, debite si accesorii, competenta de solutionare a contestatiei se stabileste in functie de cuantumul debitelor si accesoriilor.
5.8. In cazul contestarii creantelor fiscale accesorii care nu sunt aferente unor creante fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, competenta de solutionare se stabileste in functie de cuantumul sumei contestate inscrise in fiecare act administrativ luat individual.
5.9. In situatia in care decizia de calcul al accesoriilor cuprinde creante fiscale accesorii aferente unor creante fiscale principale stabilite prin mai multe acte administrative fiscale contestate si pentru care competenta de solutionare a apartinut unor structuri de solutionare diferite, competenta in ceea ce priveste contestatia indreptata asupra deciziei de calcul al accesoriilor apartine unei singure structuri de solutionare. In acest caz, competenta este data de cuantumul cel mai mare al creantelor fiscale accesorii, aferente deciziilor de impunere prin care au fost stabilite creante fiscale principale.

6. Instructiuni pentru aplicarea art. 274 din Codul de procedura fiscala - Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

6.1. Decizia se semneaza de catre conducatorul structurii de solutionare a contestatiei sau de persoana cu functie de conducere imputernicita de acesta, dupa caz.
6.2. Decizia privind solutionarea contestatiei se intocmeste si se comunica astfel:
a) cate un exemplar se comunica contestatarului/ administratorului special/administratorului judiciar sau lichidatorului, persoanelor introduse in procedura de solutionare a contestatiei, dupa caz, si organului fiscal care a intocmit actul atacat;
b) un exemplar ramane la dosarul contestatiei;
c) un exemplar se pastreaza la dosarul deciziilor.
6.3. In cazul in care, de la data formularii contestatiei si pana la data solutionarii contestatiei, competenta de administrare a contestatarului s-a schimbat, organul fiscal care a emis actul atacat are obligatia transmiterii exemplarului original al deciziei de solutionare a contestatiei noului organ fiscal in administrarea caruia se afla contribuabilul, in vederea punerii in executare a acesteia.
6.4. In situatia in care decizia de solutionare a contestatiei priveste creante fiscale, organul emitent al actului fiscal atacat va inainta o copie a deciziei la compartimentul/serviciul/biroul cu atributii de evidenta analitica pe platitori.
6.5. Structurile de solutionare a contestatiilor vor tine evidenta deciziilor de solutionare intr-un registru, din care sa rezulte numarul atribuit deciziei de solutionare, numarul de inregistrare al contestatiei la structura de solutionare a contestatiilor, identitatea contestatarului, precum si solutia adoptata.

7. Instructiuni pentru aplicarea art. 275 din Codul de procedura fiscala - Introducerea altor persoane in procedura de solutionare

7.1. In procedura de solutionare a contestatiilor interventia altor persoane poate fi voluntara sau fortata.
7.2. Interventia voluntara este forma de participare, la cerere, in solutionarea contestatiilor, a tertilor ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei.
7.2.1. Interventia voluntara se face la cererea unei terte persoane care urmareste realizarea unui interes propriu.
7.2.2. Interventia se poate depune la structura de solutionare a contestatiilor competenta pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.
7.2.3. Structura de solutionare a contestatiilor competenta se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat intervenientul printr-o adresa.
7.2.4. Atunci cand interventia urmareste realizarea sau conservarea unor interese de natura juridica fiscala proprii, aceasta are caracter principal.
7.2.5. Atunci cand interventia este facuta pentru apararea dreptului uneia dintre parti, aceasta are caracter accesoriu.
7.2.6. Atat in cazul interventiei cu caracter principal, cat si in cazul interventiei cu caracter accesoriu, cererea de interventie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute pentru forma si continutul contestatiei, iar asupra cererii de interventie principala structura de solutionare a contestatiilor competenta se va pronunta prin decizie.
7.3. Interventia fortata este forma de participare a tertilor in solutionarea contestatiilor, care sunt introdusi de catre structura de solutionare a contestatiilor competenta din oficiu sau la cererea contestatarului. In cazul in care cererea de interventie fortata este formulata de contestatar, aceasta va fi motivata in fapt si in drept.
7.3.1. Structura de solutionare a contestatiilor competenta se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat contestatarul printr-o adresa.
7.3.2. Introducerea din oficiu a intervenientilor se realizeaza printr-o adresa a structurii de solutionare a contestatiilor care instrumenteaza cauza.
7.3.3. Interventia fortata la solicitarea contestatarului se poate depune la structura de solutionare a contestatiilor competenta pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.

8. Instructiuni pentru aplicarea art. 276 din Codul de procedura fiscala - Solutionarea contestatiei

8.1. Pentru lamurirea cauzelor, acolo unde este cazul, structura de solutionare a contestatiilor poate solicita puncte de vedere de la organul fiscal/vamal emitent al titlului de creanta, respectiv al actului administrativ atacat, iar in privinta clarificarii interpretarii cadrului legislativ, de la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau al altor institutii si autoritati.
8.2. In situatia in care pentru aceeasi cauza exista puncte de vedere contradictorii sau contrare punctului de vedere exprimat de structura de solutionare a contestatiilor, cauza respectiva poate fi supusa dezbaterii Comisiei fiscale centrale din Ministerul Finantelor, potrivit legii.
8.3. Structura de solutionare a contestatiilor va verifica existenta exceptiilor de procedura si a celor de fond, inainte de a proceda la solutionarea pe fond a contestatiei.
8.4. In solutionarea contestatiilor, exceptiile de procedura si de fond pot fi urmatoarele: exceptia de nerespectare a termenului de depunere a contestatiei, exceptia de necompetenta a organului fiscal care a incheiat actul contestat, exceptia lipsei semnaturii de pe contestatie, exceptia lipsei de interes, exceptia lipsei de calitate procesuala, exceptia reverificarii aceleiasi perioade si aceluiasi tip de obligatie bugetara, prescriptia, puterea de lucru judecat, autoritatea de lucru judecat etc.
8.5. In situatiile in care structura de solutionare a contestatiilor are de solutionat doua sau mai multe contestatii, formulate de aceeasi persoana fizica sau juridica impotriva unor titluri de creanta fiscala ori alte acte administrative fiscale incheiate de aceleasi organe fiscale sau alte organe fiscale vizand aceeasi categorie de obligatii fiscale ori tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influenteaza reciproc, se poate proceda la conexarea dosarelor, daca prin aceasta se asigura o mai buna administrare si valorificare a probelor in rezolvarea cauzei.
8.6. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o alta competenta de solutionare decat cea care rezulta din contestarea fiecarui act administrativ fiscal luat individual.
8.7. In cazul in care contestatarul isi restrange sau isi majoreaza pretentiile, structura de solutionare a contestatiilor investita initial va solutiona contestatia formulata pe calea administrativa de atac.
8.8. Cererile precizatoare pot fi depuse la structura de solutionare a contestatiilor competenta pana la emiterea deciziei de solutionare.
8.9. In cazul in care contestatiile sunt astfel formulate incat au si alt caracter pe langa cel de cale administrativa de atac, pentru aceste aspecte cererea se va restitui organelor fiscale emitente ale actelor administrative fiscale atacate, in vederea inaintarii acesteia organelor competente.
8.10. La solicitarea structurii de solutionare a contestatiilor, pentru lamurirea aspectelor care fac obiectul contestatiei, organele competente vor efectua constatare la fata locului, intocmind in acest sens proces-verbal de constatare la fata locului, care va fi atasat la dosarul contestatiei aflat in curs de solutionare.
8.11. Dispozitiile art. 45 din Codul de procedura fiscala privind abtinerea si recuzarea se aplica in mod corespunzator.
8.12. Solicitarea privind sustinerea orala a contestatiei poate fi formulata in cuprinsul contestatiei sau prin cerere separata, in termenul prevazut de Codul de procedura fiscala, sub sanctiunea decaderii, o singura data in cadrul procedurii de solutionare a contestatiei. Contestatarul va putea aduce lamuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestatiei si documente prin care intelege sa isi probeze afirmatiile. Sustinerile contestatarului vor fi consemnate intr-o minuta, ce va fi anexata la dosarul contestatiei. La solicitarea contestatarului, structura de solutionare a contestatiilor competenta este obligata sa asigure acestuia accesul la toate probele ce au legatura cu solutionarea contestatiei fiscale, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la respectivele probe.

9. Instructiuni pentru aplicarea art. 277 din Codul de procedura fiscala - Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

9.1. Structura de solutionare a contestatiilor poate suspenda solutionarea contestatiei administrative la cererea contestatarului sau din oficiu.
9.2. In situatia in care suspendarea solutionarii contestatiei a fost pronuntata ca urmare a unei sesizari adresate organelor de urmarire penala, la reluarea procedurii administrative, structura de solutionare a contestatiilor solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmarire si cercetare penala punctul de vedere privind solutionarea contestatiei in raport cu solutia organelor penale/hotararea instantei de judecata.
9.3. La solutionarea contestatiilor, structura de solutionare a contestatiilor se va pronunta si in raport cu motivarea rezolutiilor de scoatere de sub urmarire penala, neincepere sau incetare a urmaririi penale, expertizelor efectuate in cauza, precum si in raport cu considerentele cuprinse in hotararile pronuntate de instanta de judecata, in masura in care au implicatii asupra aspectelor fiscale.
9.4. Structura de solutionare a contestatiilor poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei, la cererea contestatarului, daca acesta prezinta motive intemeiate, cu exceptia situatiei in care motivul suspendarii il reprezinta cererea inaintata instantei judecatoresti competente prin care sa solicitat suspendarea executarii actului administrativ fiscal contestat. Suspendarea solutionarii contestatiei se poate solicita o singura data. Aceasta solicitare poate fi adresata structurii de solutionare a contestatiilor pana la emiterea deciziei de solutionare. La aprobarea suspendarii, structura de solutionare a contestatiilor va stabili si termenul pana la care se suspenda procedura. Procedura administrativa este reluata la cererea contestatarului sau la expirarea termenului stabilit de structura de solutionare a contestatiilor, indiferent daca motivul care a determinat suspendarea a incetat sau nu.
9.5. Daca reluarea procedurii administrative de solutionare a contestatiei este solicitata de contestatar, acesta are obligatia sa formuleze in solicitare si mentiuni cu privire la starea juridica la data reluarii procedurii.
9.6. In situatia in care, la data reluarii procedurii administrative, contestatara se afla in procedura de insolventa/ reorganizare/faliment/lichidare si i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, structura de solutionare a contestatiilor va solicita administratorului judiciar sau lichidatorului, dupa caz, sa precizeze daca mentine contestatia formulata de societate, direct sau prin imputernicit, in caz contrar contestatia urmand a fi respinsa fara a se mai antama fondul cauzei.

10. Instructiuni pentru aplicarea art. 279 din Codul de procedura fiscala - Solutii asupra contestatiei

10.1. Contestatia poate fi respinsa, total sau partial, ca:
a) neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin titlul de creanta, respectiv prin actul administrativ fiscal atacat;
b) nemotivata, in situatia in care contestatarul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei;
c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin titlul de creanta, respectiv prin actul administrativ fiscal atacat;
d) inadmisibila, in situatia contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, avand in vedere prevederile art. 268 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, in situatia contestarii de sine statatoare a raportului de inspectie fiscala sau a procesului-verbal emis de organele fiscale sau vamale.
10.2. Prin decizie se poate lua act de renuntarea la contestatie, in situatia in care contestatarul solicita retragerea acesteia.
10.3. Prin decizie se poate anula partial/total titlul de creanta, respectiv actul administrativ fiscal contestat. Anularea partiala/ totala se poate dispune in cazuri cum ar fi: in situatia in care pentru aceleasi obligatii fiscale exista doua sau mai multe titluri de creanta, daca organele fiscale ca urmare a desfiintarii au depasit limitele investirii, in cazurile prevazute la art. 49 din Codul de procedura fiscala, in situatia in care s-a obtinut in instanta suspendarea executarii deciziei de impunere, iar organele fiscale emit decizie de calcul al accesoriilor, precum si in alte situatii in care se impune.
10.4. Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ fiscal atacat. Inaintea emiterii deciziei cu solutie de desfiintare, structura de solutionare a contestatiilor va intreprinde demersurile necesare, daca se impune, la organul fiscal emitent al actului atacat, respectiv: pentru clarificarea unor situatii contestate, completarea punctului de vedere cu privire la documentele depuse de contestatar, dispunerea unei constatari la fata locului etc. In situatia in care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului atacat, in considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare.
10.5. Prin noul titlu de creanta, respectiv act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatarului obligatii fiscale mai mari decat cele din actul desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii. In mod corespunzator nu poate fi diminuata pierderea fiscala cu o suma mai mare decat cea inscrisa in actul desfiintat.
10.6. Solutiile asupra contestatiilor nu sunt prevazute limitativ.

11. Instructiuni pentru aplicarea art. 280 din Codul de procedura fiscala - Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale
11.1. Contestatia poate fi respinsa ca:
a) nedepusa in termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;
b) fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in situatia in care aceasta este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;
c) fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;
d) lipsita de interes, in situatia in care contestatarul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau in interesul sau legitim.
11.2. Aceste solutii nu sunt prevazute limitativ.

12. Instructiuni pentru aplicarea art. 281 din Codul de procedura fiscala - Comunicarea deciziei si calea de atac
12.1. Decizia de solutionare a contestatiei se comunica prin modalitatile de comunicare a actului administrativ fiscal prevazute de art. 47 din Codul de procedura fiscala.
12.2. In situatia in care contestatarul se adreseaza instantei de contencios administrativ pentru nesolutionarea contestatiei in termen de 6 luni, structura de solutionare a contestatiilor va emite decizie de dezinvestire la data la care a fost sesizata de actiunea in contencios administrativ formulata de contribuabil.
12.3. Decizia emisa in solutionarea contestatiei poate fi reexaminata de catre structura de solutionare a contestatiilor, la cererea contribuabilului/platitorului. Reexaminarea va fi efectuata de catre structura de solutionare a contestatiilor care a emis decizia de solutionare initiala.

13. Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor
13.1. Contestatiile aflate in curs de solutionare vor fi preluate si solutionate potrivit criteriilor de competenta reglementate in prezentele instructiuni.
13.2. Contestatiile formulate de contribuabilii care sunt incadrati in categoria marilor contribuabili si care ulterior depunerii contestatiei nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru marii contribuabili vor fi solutionate de structura de solutionare a contestatiilor competenta la data depunerii contestatiei.
13.3. Contestatiile formulate de contribuabilii mici si mijlocii si care ulterior depunerii contestatiei indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru marii contribuabili vor fi solutionate de structura de solutionare a contestatiilor competenta la data depunerii contestatiei.
13.4. Contestatiile formulate de un contribuabil care ulterior depunerii contestatiei isi schimba domiciliul fiscal in conditiile legii vor fi solutionate de structura de solutionare a contestatiilor competenta la data depunerii contestatiei.
13.5. In situatiile in care procedura administrativa de solutionare a contestatiei a fost suspendata conform art. 277 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, iar organele abilitate reprezentate de instanta judecatoreasca sau organele de cercetare si urmarire penala se pronunta definitiv, competenta de solutionare apartine structurii de solutionare a contestatiilor competente la data ramanerii definitiva a solutiei acestora.
13.6. In situatiile in care instanta de judecata obliga definitiv la solutionarea pe fond a cauzei, competenta de solutionare apartine structurii de solutionare a contestatiilor competente la data ramanerii definitiva a respectivei hotarari a instantei de judecata.
14. Instructiuni privind indreptarea erorilor materiale din deciziile privind solutionarea contestatiilor
14.1. Procedura de efectuare a corectiei erorilor materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor cuprinde activitatile ce trebuie efectuate pentru corectarea erorilor materiale.
14.2. Indreptarea erorilor materiale se va realiza cu respectarea prevederilor art. 53 din Codul de procedura fiscala.
14.3. Prin erori materiale se intelege orice greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din titlurile de creanta, respectiv actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea titlului de creanta, respectiv actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul acestora.
14.4. Erorile materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor pot fi indreptate de catre structura de solutionare a contestatiilor emitenta, la initiativa acesteia, a organului fiscal emitent al titlului de creanta, respectiv al actului administrativ fiscal contestat, a contestatarului sau a oricarei persoane direct interesate.
14.5. Prevederile pct. 14.4 nu se aplica deciziilor de solutionare a contestatiilor pentru care s-au exercitat caile de atac prevazute de lege, iar solutia este definitiva.
14.6. In situatia solicitarii de indreptare a unei erori materiale din decizia de solutionare a contestatiei de catre organul fiscal emitent al titlului de creanta, respectiv al actului administrativ fiscal contestat, contestatar sau alta persoana direct interesata, structura de solutionare a contestatiilor competenta poate solicita si alte documente necesare justificarii erorilor.
14.7. Decizia de rectificare a actului care contine erori va avea acelasi numar de inregistrare, la care se adauga particula „bis“ si va purta data emiterii efective.
14.8. Decizia de solutionare a contestatiei care corecteaza erori materiale va fi comunicata atat organului fiscal emitent al titlului de creanta, respectiv al actului administrativ fiscal contestat, cat si contestatarului sau altor persoane direct interesate. Intocmirea deciziei de solutionare a contestatiei care corecteaza erori materiale se face conform pct. 6.2.

15. Instructiuni privind publicarea pe site a deciziilor de solutionare a contestatiilor
15.1. Deciziile relevante emise in solutionarea contestatiilor, dupa anonimizarea lor, se vor posta pe site-ul Ministerului Finantelor.
15.2. Anonimizarea deciziilor emise in solutionarea contestatiilor se face prin eliminarea oricaror elemente care ar conduce la identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate ori a functionarilor publici care au participat la redactarea si semnarea deciziei, precum si a denumirii directiilor de specialitate, in situatia in care acestea au fost invocate in cuprinsul deciziei.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
creante fiscaleOUG 51/2021contestatii

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 16 Mai 2022


Votati articolul "Finantele au oficializat preluarea contestatiilor de la ANAF. Termenul a expirat la finalul lui martie":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 16 Mai 2022 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X