email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 955/2022 – schema de ajutor de stat asociata Programului IMM PROD

Ordinul 955/2022 – schema de ajutor de stat asociata Programului IMM PROD
IMM prodschema de ajutorinvestitii

In Monitorul Oficial nr. 366 bis din 13 aprilie 2022 a aparut Ordinul Ministerului Finantelor 955/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat asociata Programului IMM PROD. 

 Programul IMM PROD se afla printre cele patru programe prevazute in OUG 24/2022  privind aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca. 

Programul IMM PROD propune asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor realizate de catre IMM-uri, inclusiv startup-uri, din zona urbana.

In vederea realizarii obiectivelor specifice, in cadrul Programului IMM PROD se pot finanta urmatoarele activitati:

a) Achizitia de echipamente si utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la productie sau demararea de activitati noi de productie;
b) Constructia, achizitia, amenajarea de terenuri si hale destinate productiei;
c) Achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta proiecte in industria producatoare;
d) Achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care sa genereze eficienta energetica consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;
e) Finantarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale si marfuri (in cazul companiilor producatoare care detin propriile lanturi de distributie) si pentru alte cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intentioneaza sa deschida/dezvolte/ diversifice activitati de productie.

Citeste si: 

Ordinul 933/79/2022 - Schema de ajutor de stat pentru Programul RURAL INVEST

Ordinul 955/2022 – schema Programului IMM PROD 

Perioada de derulare a Programului este determinata de alocarea de catre Ministerul Finantelor (MF) a plafonului de garantii de stat. 

Criterii de eligibilitate ale beneficiarului in cadrul programului 

(1) Beneficiarul este eligibil in cadrul programului daca indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu este in dificultate financiara in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene;
b) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor si/sau institutia de credit partenera;
c) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.
e) impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
f) prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru/ sunt incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
g) este eligibil conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
h) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului, sau din surse proprii inainte de data solicitarii de garantare. 

Cheltuieli eligibile in cadrul programului

Sunt eligibile in cadrul programului urmatoarele categorii de cheltuieli: 

 

a) Cheltuielile cu achizitia de echipamente si utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la productie sau demararea de activitati noi de productie;
b) Cheltuielile cu achizitia, amenajarea de terenuri si achizitia/constructia de hale destinate productiei;
c) Cheltuielile cu achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta proiecte in industria producatoare;
d) Cheltuielile cu achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta energetica consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;
e) Cheltuielile de finantare a capitalului de lucru pentru firmele care intentioneaza sa deschida/dezvolte/diversifice activitati de productie, inclusiv pentru internationalizare, ori sa faca reconversia de la intermediere la productie;
f) Cheltuielile pentru finantarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale si marfuri (in cazul companiilor producatoare care detin propriile lanturi de distributie) si a altor cheltuieli de exploatare;
g) Alte cheltuieli (ex: francize, scontari) legate de codul CAEN finantat si de activitatea finantata prin program. 

Finantarea si garantarea

In baza prezentei proceduri de implementare se acorda garantii de maximum 90% din valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit cu destinatie finantarea capitalului de lucru, valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei in cazul creditelor de investitii, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele plafoane de finantare, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

– dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau
– 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau
– o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni; 

 

In cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor eligibili, institutiile de credit pot acorda, la inceputul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioada de gratie de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului. 

Costul total al creditelor si garantiei acordate in cadrul Programului IMM PROD, denumit in continuare programul, se compune din:
a) rata dobanzii - rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa, diferentiata astfel: pentru creditele de investitii acordate in conditiile Programului, marja este de maximum 1,0% pe an, pentru creditele de investitii, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate in conditiile Programului , marja este de maximum 1,5% pe an, si de maximum 0,75% pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie.Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre institutia de credit in toate etapele creditarii. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum si taxele aferente operatiunilor conexe activitatii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor etc.);

b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de catre beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculeaza de catre F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz, pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei, ca procent diferentiat in functie de durata garantiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei. Comisionul de risc se regularizeaza la scadenta finala a creditului, in functie de soldul efectiv al garantiei, pentru intreaga perioada de derulare a garantiei, prin plata diferentei de catre beneficiar, daca este cazul.

Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe toata durata de valabilitate a garantiei.

Dupa incetarea aplicabilitatii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza/prelungeste creditul contractat initial, sumele reprezentand comisionul de risc se calculeaza de catre F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz, si se vireaza de catre beneficiarii Programului intr-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente in administrarea obligatiilor fiscale datorate de acestia.Pentru garantiile acordate de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., in numele si in contul statului roman, aferente creditelor garantate acordate in anul 2022 in cadrul Programului, se aproba comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 si 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garantiei de stat.Formula de calcul al comisionului de risc este urmatoarea: 

Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garantiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12

*1) In anul acordarii garantiei comisionul de risc se calculeaza la valoarea maxima a garantiei. Pentru liniile de credit fara grafic de rambursare in formula de calcul al comisionului de risc se utilizeaza valoarea maxima a garantiei.
*2) Pentru anii urmatori de acordare a garantiei, comisionul de risc se calculeaza la soldul estimat al garantiei pentru anul anterior.
*3) Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat.Prin ordin al ministrului finantelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferentiat in functie de durata garantiei de stat, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.

c) comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suporta din bugetul de stat, prin bugetul MF - Actiuni generale in cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD prevazuta in Sectiunea nr. 2. 

Comisionul de administrare se calculeaza de catre F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz, pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garantiei estimat la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei. Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garantiei. Comisionul de administrare se regularizeaza la scadenta finala a creditului, in functie de soldul efectiv al creditului, pentru intreaga perioada de derulare a creditului, prin plata diferentei de catre beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz. In cazul renuntarii la garantie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finantelor, daca creditul nu a fost utilizat.

Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza/prelungeste creditul contractat initial, comisionul de administrare se datoreaza F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz, de catre beneficiarul Programului si este virat de institutia de credit pe toata perioada de valabilitate a garantiei, dupa caz, pana la data inregistrarii la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. a cererii de plata. Acesta este calculat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.

Formula de calcul al comisionului de administrare este urmatoarea:Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garantiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12

*1) In anul acordarii garantiei, comisionul de administrare se calculeaza la valoarea maxima a garantiei. Pentru liniile de credit fara grafic de rambursare in formula de calcul al comisionului de administrare se utilizeaza valoarea maxima a garantiei.
*2) Pentru anii urmatori de acordare a garantiei, comisionul de administrare se calculeaza la soldul estimat al garantiei pentru anul anterior.
*3) Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat. 

Durata maxima a finantarilor si conditiile de prelungire ale acestoraDurata maxima a finantarilor este de 72 de luni in cazul creditelor pentru investitii, si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioada de maximum 36 de luni, urmand ca, in ultimul an de prelungire, sa fie rambursate esalonat in baza unui grafic de rambursare. 
Raportarea si plata ajutorului de stat 

(1) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor cu titlu de grant in cadrul Programului se realizeaza conform Mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor in cadrul Schemei de ajutor de stat asociata Programului IMM PROD prevazut in Anexa nr. 2.

(2) Institutia de credit va asuma si va transmite lunar F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz, pana pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioara, raportarea privind valoarea de plata a grantului - componenta de dobanda, respectiv pana la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabila in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finantarii garantate pentru creditele de investitii, acordate beneficiarilor in cadrul Programului IMM PROD. 
Formatul raportarilor, modalitatea de asumare a acestora, precum si modul de transmitere catre F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz, sunt agreate si detaliate in conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutiile de credit, respectiv in conventia privind implementarea Programului. 

Plata ajutorului de stat sub forma de grant reprezentand valoarea cumulata a comisionului de risc, a comisionului de administrare si a dobanzilor se efectueaza pana la data de 30 iunie 2023 inclusiv, in limita creditelor bugetare aferente Programului IMM PROD aprobate in bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni Generale la subdiviziunea de clasificatie bugetara "Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis in baza unei decizii de plata a sumelor de virat in contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., dupa caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociata Programului IMM PROD prevazuta in sectiunea a 2-a, emisa si transmisa lunar de administratorii schemei. Formatul deciziei de plata pentru componentele comision de administrare si dobanda este prevazut in anexa nr. 2 a. Pentru creditele de investitii, plata componentei nerambursabile in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea creditului utilizat se realizeaza in termen de 1 an de la data solicitarii transmise de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dupa caz, pe baza deciziei de plata emise de administratorii schemei. Formatul deciziei de plata pentru componenta nerambursabila este prevazut in anexa nr. 2b. Detaliile privind modalitatea si termenele de solicitare a platii grantului de catre beneficiari si institutiile de credit se stabilesc in conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu finantatorii.

Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se realizeaza de catre MF, in calitate de ordonator principal de credite exclusiv in baza Deciziei de plata emise de catre administratorii schemei, care constituie document justificativ prin care se atesta realitatea si modul de determinare a cuantumului obligatiei de plata.

Plata pentru componentele comision de administrare si dobanda se efectueaza in lei, in termen de 10 zile lucratoare, respectiv in termen de 1 an pentru componenta nerambursabila de maximum 10% aplicata la valoarea creditului, dupa caz. Termenele curg de la data inregistrarii online a deciziei de plata emise de catre administratorii schemei, la Registratura generala a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro. 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
IMM prodschema de ajutorinvestitii

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 20 Aprilie 2022


Votati articolul "Ordinul 955/2022 – schema de ajutor de stat asociata Programului IMM PROD":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 Aprilie 2022 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X